Merangka (mengumpul) data dalam lembaran kerja

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda mempunyai senarai data yang anda ingin kumpul dan ringkaskan, anda boleh mencipta rangka sehingga ke aras lapan, satu bagi setiap kumpulan. Setiap aras dalaman, diwakili dengan nombor yang lebih tinggi dalam simbol rangka, memaparkan data butiran bagi aras luaran terdahulu, diwakili dengan nombor yang lebih rendah dalam simbol rangka. Gunakan rangka untuk memaparkan baris atau lajur ringkasan dengan cepat atau menunjukkan data butiran bagi setiap kumpulan. Anda boleh mencipta rangka baris (seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah), rangka lajur atau rangka bagi kedua-dua baris dan lajur.

Senarai rangka
Baris yang dirangka bagi data jualan yang dikumpul mengikut rantau geografi dan bulan dengan beberapa baris ringkasan dan butiran dipaparkan.

1. untuk memaparkan baris untuk tahap, klik simbol rangka sesuai satu dua tiga .

2.  Aras 1 mengandungi jumlah jualan bagi semua baris butiran.

3.  Aras 2 mengandungi jumlah jualan bagi setiap bulan dalam setiap rantau.

4.  Aras 3 mengandungi baris butiran — dalam kes ini, baris 11 hingga 13.

5.  Untuk mengembangkan atau meruntuhkan data dalam rangka anda, klik tambah dan simbol rangka tolak .

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mencipta rangka baris

Mencipta rangka lajur

Menunjukkan atau menyembunyikan data yang dirangka

Menyesuaikan rangka dengan gaya

Menyalin data yang dirangka

Menyembunyikan atau mengalih keluar rangka

Mencipta laporan ringkasan dengan Carta

Mencipta rangka baris

 1. Pastikan setiap lajur data yang anda ingin rangkakan mempunyai label dalam baris pertama, mengandungi fakta yang serupa dalam setiap lajur dan julat tidak mempunyai baris atau lajur yang kosong.

 2. Pastikan baris butiran anda juga mempunyai baris ringkasan—subjumlah. Lakukan salah satu perkara berikut:

  Menyelitkan baris ringkasan dengan perintah Subjumlah   

  • Menggunakan perintah Subjumlah , dan menyelitkan fungsi SUBTOTAL yang betul-betul di bawah atau di atas setiap Kumpulan baris butiran dan secara automatik mencipta rangka untuk anda. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan fungsi Subtotal, lihat fungsi SUBTOTAL.

   Menyelitkan baris ringkasan anda sendiri   

  • Selitkan baris ringkasan anda sendiri dengan Formula, betul-betul di bawah atau di atas setiap Kumpulan baris butiran. Contohnya, di bawah (atau di atas) baris data jualan untuk Mac dan April, gunakan fungsi SUM untuk subjumlah jualan untuk bulan tersebut. Jadual dalam topik ini menunjukkan contoh ini.

 3. Tentukan sama ada baris ringkasan yang terletak di bawah atau di atas baris butiran. Pada tab Data , dalam Kumpulan rangka , klik pelancar kotak dialog rangka .
  Dalam kumpulan Rangka, klik pelancar kotak dialog

 4. Jika baris ringkasan di atas baris butiran anda, kosongkan kotak semak Baris ringkasan di bawah butiran. Jika tidak, biarkan sahaja kotak semak.

 5. Rangkakan data anda. Lakukan salah satu perkara berikut:

  Merangka data secara automatik

  1. Jika perlu, pilih sel dalam julat sel yang anda ingin rangkakan.

  2. Pada tab Data, dalam kumpulan Rangka, klik anak panah di bawah Kumpulan, kemudian klik Auto Rangka.

   Klik anak panah di bawah Kumpulan, kemudian klik Auto Rangka.

  Merangka data secara manual

  Penting: Apabila anda secara manual mengumpul aras rangka, cara yang terbaik adalah memastikan semua data dipaparkan bagi mengelakkan perkara baris secara salah.

  1. Rangkakan kumpulan luaran.

   Cara merangka kumpulan luaran

   1. Pilih semua baris ringkasan subordinat dan baris butirannya yang berkaitan.

    Contohnya, dalam data di bawah, baris 6 mengandungi subjumlah bagi baris 2 sehingga 5 dan baris 10 mengandungi subjumlah bagi baris 7 sehingga 9 manakala baris 11 mengandungi jumlah besar. Demi mengumpul semua data butiran bagi baris 11, pilih baris 2 sehingga 10.

     

    A

    B

    C

    1

    Rantau

    Bulan

    Jualan

    2

    Timur

    Mac

    $9,647

    3

    Timur

    Mac

    $4,101

    4

    Timur

    Mac

    $7,115

    5

    Timur

    Mac

    $2,957

    6

    Timur

    Jumlah Mac

    $23,820

    7

    Timur

    April

    $4,257

    8

    Timur

    April

    $1,829

    9

    Timur

    April

    $6,550

    10

    Timur

    Jumlah April

    $12,636

    11

    Jumlah Timur

    $36,456

    Penting: Jangan masukkan baris ringkasan (baris 11) dalam pemilihan.

   2. Pada tab Data , dalam Kumpulan rangka , klik Kumpulan, klik barisdan kemudian klik OK.

    Klik Baris kemudian klik OK

    Simbol rangka muncul di sebelah kumpulan pada skrin.

  2. Secara pilihan, rangkakan kumpulan tersarang dalaman — baris butiran bagi seksyen yang diberikan untuk data anda.

   Cara merangka Kumpulan tersarang Dalaman (Kumpulan baris butiran)

   1. Bagi setiap kumpulan tersarang dalaman, pilih baris butiran di sebelah baris yang mengandungi baris ringkasan.

    Dalam contoh berikut, untuk mengumpulkan baris 2 hingga 5 yang mempunyai baris ringkasan 6, pilih baris 2 hingga 5. Untuk mengumpulkan baris 7 hingga 9 yang mempunyai baris ringkasan 10, pilih baris 7 hingga 9.

     

    A

    B

    C

    1

    Rantau

    Bulan

    Jualan

    2

    Timur

    Mac

    $9,647

    3

    Timur

    Mac

    $4,101

    4

    Timur

    Mac

    $7,115

    5

    Timur

    Mac

    $2,957

    6

    Timur

    Jumlah Mac

    $23,820

    7

    Timur

    April

    $4,257

    8

    Timur

    April

    $1,829

    9

    Timur

    April

    $6,550

    10

    Timur

    Jumlah April

    $12,636

    11

    Jumlah Timur

    $36,456

    Penting: Jangan masukkan baris ringkasan dalam pemilihan.

   2. Pada tab Data, dalam kumpulan Rangka, klik Kumpulan.

    Klik Kumpulan pada tab Data

    Simbol rangka muncul di sebelah kumpulan pada skrin.

   3. Teruskan memilih dan mengumpulkan baris dalaman sehingga anda telah mencipta semua aras yang anda inginkan dalam rangka.

   4. Jika anda ingin meleraikan baris, pilih baris kemudian pada tab Data dalam kumpulan Rangka, klik Leraikan.

    Anda juga boleh meleraikan Seksyen rangka tanpa mengalih keluar seluruh rangka. Tekan dan tahan SHIFT sementara anda klik Kotak tambah atau Kotak tolak untuk Kumpulan, kemudian pada tab Data , dalam Kumpulan rangka , klik Leraikan.

    Penting: Jika anda meleraikan rangka sementara data butiran tersembunyi, baris butiran boleh kekal tersembunyi. Untuk memaparkan data, seret merentasi nombor baris yang kelihatan bersebelahan dengan baris tersembunyi. Pada tab Rumah dalam kumpulan Sel, klik Format, tuding ke Sembunyi & Peraga kemudian klik Peragakan Baris.

Halaman atas

Mencipta rangka lajur

 1. Pastikan setiap baris data yang anda ingin rangkakan mempunyai label dalam lajur pertama, mengandungi fakta yang serupa dalam setiap baris dan julat tidak mempunyai baris atau lajur yang kosong.

 2. Selitkan lajur ringkasan anda sendiri dengan formula, betul-betul di kanan atau kiri setiap kumpulan lajur butiran. Jadual yang disenaraikan dalam langkah 4 di bawah menunjukkan satu contoh.

  Nota: Untuk merangka data mengikut lajur, anda mesti mempunyai lajur ringkasan yang mengandungi formula yang merujuk kepada sel dalam setiap lajur butiran bagi kumpulan tersebut.

 3. Tentukan sama ada lokasi lajur ringkasan adalah ke kanan atau kiri lajur butiran. Pada tab Data, dalam kumpulan Rangka, klik pelancar kotak dialog Rangka.

  Cara menentukan lokasi lajur ringkasan

  1. Pada tab Data, dalam kumpulan Rangka, klik pelancar kotak dialog Rangka.

   Dalam kumpulan Rangka, klik pelancar kotak dialog

  2. Untuk menentukan lajur ringkasan ke kiri lajur butiran, kosongkan kotak semak Lajur ringkasan di kanan butiran. Untuk menentukan lajur ringkasan ke kanan lajur butiran, pilih kotak semak Lajur ringkasan di kanan butiran.

  3. Klik OK.

 4. Untuk merangka data, lakukan salah satu perkara berikut:

  Merangka data secara automatik

  1. Jika perlu, pilih sel dalam julat.

  2. Pada tab Data, dalam kumpulan Rangka, klik anak panah di bawah Kumpulan, kemudian klik Auto Rangka.

  Merangka data secara manual

  Penting: Apabila anda secara manual mengumpul aras rangka, cara yang terbaik adalah memastikan semua data dipaparkan bagi mengelakkan perkumpulan lajur secara salah.

  1. Rangkakan kumpulan luaran.

   Cara merangka Kumpulan Luaran (semua lajur kecuali jumlah besar)

   1. Pilih semua lajur ringkasan subordinat serta data butirannya yang berkaitan.

    Dalam contoh berikut, lajur E mengandungi subjumlah bagi lajur B hingga D dan lajur I mengandungi subjumlah bagi lajur F hingga H dan lajur J mengandungi jumlah besar. Untuk mengumpul semua data butiran bagi lajur J, pilih lajur B hingga I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Rantau

    Jan

    Feb

    Mac

    Q1

    Apr

    Mei

    Jun

    Q2

    H1

    2

    Timur

    371

    504

    880

    1,755

    186

    653

    229

    1,068

    2,823

    3

    Barat

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1,557

    2,077

    4

    Utara

    447

    469

    429

    1,345

    579

    180

    367

    1,126

    2,471

    5

    Selatan

    281

    511

    410

    1,202

    124

    750

    200

    1,074

    2,276

    Penting: Jangan masukkan lajur ringkasan J (jumlah besar) dalam pemilihan.

   2. Pada tab Data, dalam kumpulan Rangka, klik Kumpulan.

    Klik Kumpulan pada tab Data

    Simbol rangka muncul di sebelah kumpulan pada skrin.

  2. Secara pilihan, rangkakan kumpulan tersarang dalaman (kumpulan individu lajur butiran).

   Cara merangka yang Kumpulan tersarang Dalaman (Kumpulan lajur butiran)

   1. Bagi setiap kumpulan tersarang dalaman, pilih lajur butiran di sebelah lajur yang mengandungi lajur ringkasan.

    Dalam contoh berikut, untuk mengumpulkan lajur B hingga D yang mempunyai lajur ringkasan E, pilih lajur B hingga D. Untuk mengumpul lajur F hingga H yang mempunyai baris ringkasan I, pilih lajur F hingga H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Rantau

    Jan

    Feb

    Mac

    Q1

    Apr

    Mei

    Jun

    Q2

    H1

    2

    Timur

    371

    504

    880

    1,755

    186

    653

    229

    1,068

    2,823

    3

    Barat

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1,557

    2,077

    4

    Utara

    447

    469

    429

    1,345

    579

    180

    367

    1,126

    2,471

    5

    Selatan

    281

    511

    410

    1,202

    124

    750

    200

    1,074

    2,276

    Penting: Jangan masukkan lajur ringkasan untuk kumpulan dalam pemilihan.

   2. Pada tab Data dalam kumpulan Rangka, klik Kumpulan.

    Klik Kumpulan pada tab Data

    Simbol rangka muncul di sebelah kumpulan pada skrin.

 5. Teruskan memilih dan mengumpulkan lajur dalaman sehingga anda telah mencipta semua aras yang anda inginkan dalam rangka.

 6. Jika anda ingin meleraikan lajur, pilih lajur kemudian pada tab Data dalam kumpulan Rangka, klik Leraikan.

Pada tab Data, klik Leraikan

Anda juga boleh meleraikan seksyen rangka tanpa mengalih keluar seluruh rangka. Tekan dan tahan SHIFT sementara anda mengklik Kotak tambah atau Kotak tolak bagi kumpulan itu kemudian pada tab Data dalam kumpulan Rangka, klik Leraikan.

Jika anda meleraikan rangka sementara data butiran tersembunyi, lajur butiran boleh kekal tersembunyi. Untuk memaparkan data, seret merentasi huruf lajur yang kelihatan bersebelahan dengan lajur tersembunyi. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Sel, klik Format, tuding ke Sembunyi & Peraga, kemudian klik Peragakan Lajur.

Halaman atas

Menunjukkan atau menyembunyikan data yang dirangka

 1. Jika anda tidak melihat simbol rangka satu dua tiga , tambah dan tolak , klik butang Microsoft Office Imej butang dan kemudian klik Opsyen Excel (Excel 2007), atau, klik tab fail (versi yang lain), dan kemudian klik opsyen, klik kategori lanjutan kemudian di bawah Seksyen paparkan opsyen bagi lembaran kerja ini , pilih lembaran kerja, dan kemudian pilih kotak semak Tunjukkan simbol rangka jika rangka digunakan .

 2. Klik OK.

 3. Lakukan salah satu atau lebih daripada perkara berikut:

  Menunjuk atau menyembunyikan data butiran untuk kumpulan   

  • Untuk memaparkan data butiran dalam kumpulan, klik tambah bagi kumpulan itu.

  • Untuk menyembunyikan data butiran bagi kumpulan, klik tolak bagi kumpulan itu.

   Mengembang atau meruntuhkan seluruh rangka kepada aras tertentu   

  • Dalam simbol rangka satu dua tiga , klik bilangan aras yang anda inginkan. Data butiran pada aras lebih rendah akan disembunyikan kemudian.

   Contohnya, jika rangka mempunyai empat aras, anda boleh menyembunyikan aras keempat sementara memaparkan baki aras dengan mengklik tiga .

   Menunjukkan atau menyembunyikan semua data butiran yang dirangka   

  • Untuk menunjukkan semua data butiran, klik aras yang terendah dalam simbol rangka satu dua tiga . Contohnya, jika terdapat tiga tahap, klik tiga .

  • Untuk menyembunyikan semua data butiran, klik satu .

Halaman atas

Menyesuaikan rangka dengan gaya

Untuk baris yang dirangka, Microsoft Excel menggunakan gaya seperti RowLevel_1 dan RowLevel_2. Untuk lajur yang dirangka, Excel menggunakan gaya seperti ColLevel_1 dan ColLevel_2. Gaya ini menggunakan format teks tebal, italik dan lain-lain untuk membezakan ringkasan baris atau lajur dalam data anda. Dengan mengubah cara setiap gaya ini ditakrifkan, anda boleh menggunakan format teks dan sel yang berbeza untuk menyesuaikan penampilan rangka anda. Anda boleh menggunakan gaya rangka sama ada apabila anda mencipta rangka atau selepas anda menciptanya.

Lakukan salah satu atau lebih daripada perkara berikut:

Menggunakan gaya pada baris atau lajur ringkasan secara automatik   

 1. Pada tab Data, dalam kumpulan Rangka, klik pelancar kotak dialog Rangka.

  Dalam kumpulan Rangka, klik pelancar kotak dialog

 2. Pilih kotak semak Gaya automatik.

Menggunakan gaya pada baris atau lajur ringkasan sedia ada   

 1. Pilih sel yang anda ingin gunakan gaya rangka padanya.

 2. Pada tab Data, dalam kumpulan Rangka, klik pelancar kotak dialog Rangka.

  Dalam kumpulan Rangka, klik pelancar kotak dialog

 3. Pilih kotak semak Gaya automatik.

 4. Klik Gunakan Gaya.

Anda juga boleh menggunakan autoformat untuk memformatkan data yang dirangka.

Halaman atas

Menyalin data yang dirangka

 1. Jika anda tidak melihat simbol rangka satu dua tiga , tambah , dan tolak , klik butang Microsoft Office Imej butang dan kemudian klik Opsyen Excel (Excel 2007), atau tab fail (versi yang lain), dan kemudian klik opsyen, klik kategori lanjutan , dan kemudian di bawah Seksyen paparkan opsyen untuk lembaran kerja ini , pilih lembaran kerja, dan kemudian pilih kotak semak Tunjukkan simbol rangka jika rangka digunakan .

 2. Gunakan simbol rangka satu dua tiga , tolak dan tambah untuk menyembunyikan data butiran yang anda tidak ingin Salin.

  Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen, menunjukkan atau menyembunyikan data yang dirangka.

 3. Pilih julat baris ringkasan.

 4. Pada tab Rumah dalam kumpulan Pengeditan, klik Cari & Pilih kemudian klik Pergi Ke.

  Klik Cari & Pilih, kemudian klik Pergi Ke

 5. Klik Pergi Ke Istimewa.

 6. Klik Sel boleh dilihat sahaja.

 7. Klik OK kemudian salin data.

Halaman atas

Menyembunyikan atau mengalih keluar rangka

Nota: Tiada data dipadam apabila anda menyembunyikan atau mengalih keluar rangka.

Menyembunyikan rangka

 • (Excel 2007) Klik butang Microsoft Office Imej butang dan kemudian klik Opsyen Excel atau fail tab (versi yang lain), dan kemudian klik opsyen, klik kategori lanjutan , dan kemudian di bawah Seksyen paparkan opsyen untuk lembaran kerja ini , pilih lembaran kerja yang mengandungi rangka yang anda ingin sembunyikan dan kosongkan kotak semak Tunjukkan simbol rangka jika rangka digunakan .

Mengalih keluar rangka

 1. Klik lembaran kerja.

 2. Pada tab Data , dalam Kumpulan rangka , klik Leraikan dan klik Kosongkan rangka.

  Klik Leraikan, kemudian klik Kosongkan Rangka

  Penting: Jika anda mengalih keluar rangka sementara data butiran tersembunyi, baris atau lajur butiran boleh kekal tersembunyi. Untuk memaparkan data, seret merentasi bilangan baris atau huruf lajur kelihatan yang bersebelahan dengan baris dan lajur tersembunyi. Pada tab Rumah dalam kumpulan Sel, klik Format, tuding ke Sembunyi & Peraga kemudian klik Peragakan Baris atau Peragakan Lajur.

Halaman atas

Mencipta laporan ringkasan dengan carta

Bayangkan bahawa anda ingin mencipta laporan ringkasan data anda yang hanya memaparkan jumlah dengan carta jumlah tersebut. Secara umum, anda boleh melakukan perkara berikut:

 1. Cipta laporan ringkasan.

  1. Rangkakan data anda.

   Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen mencipta rangka baris atau mencipta rangka lajur.

  2. Sembunyikan butiran dengan mengklik simbol rangka satu dua tiga , tambah dan tolak untuk menunjukkan jumlah sahaja seperti yang ditunjukkan dalam contoh rangka baris berikut:

   Senarai yang dirangka dengan jumlah baris ditunjukkan sahaja

  3. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen, menunjukkan atau menyembunyikan data yang dirangka.

 2. Jadikan laporan ringkasan carta.

  1. Pilih data ringkasan yang anda ingin cartakan.

   Contohnya, untuk mencartakan jumlah Buchanan dan Davolio sahaja tetapi bukan jumlah besar, pilih sel A1 sehingga C11 seperti yang ditunjukkan dalam contoh di atas.

  2. Cipta carta. Contohnya, pada tab Selitkan, dalam kumpulan Carta, klik Carta Dicadangkan atau pilih jenis carta lain.

   Contohnya, jika anda mencipta carta dengan Bestari Carta, ia akan kelihatan seperti contoh berikut.

   Carta yang dibuat daripada data subjumlah

   Jika anda menunjukkan atau menyembunyikan butiran dalam senarai data yang dirangka, carta juga akan dikemas kini untuk menunjukkan atau menyembunyikan data.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×