Merancang laman dan menguruskan pengguna

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda bertanggungjawab menguruskan semua Laman Pasukan organisasi anda untuk langganan Office 365 Small Business anda, artikel ini akan memandu anda menerusi beberapa tugas utama dan konsep yang terlibat dalam menguruskan koleksi laman dan pengguna.

Dalam artikel ini

Apakah koleksi Laman?

Mentadbir koleksi Laman

Merancang laman dalam koleksi laman anda

Mengurus pengguna

Merancang untuk menggunakan ciri koleksi Laman

Merancang untuk mendayakan berbilang bahasa pada Laman

Apakah koleksi laman?

Laman SharePoint Online lalai anda dalam Office 365 for Small Business adalah sebahagian daripada koleksi laman tunggal. Koleksi laman adalah kumpulan laman SharePoint yang mempunyai pemilik yang sama dan berkongsi seting pentadbiran, seperti keizinan. Koleksi laman adalah berhierarki dan sentiasa memasukkan satu laman tahap atas dan sebarang laman di bawahnya.

Gambar rajah hierarki koleksi laman menunjukkan laman aras atas dan sublaman.

Koleksi laman SharePoint Online anda mempunyai tiga koleksi laman apabila anda bermula: Laman Pasukan, Tapak Saya dan Laman Web Awam. Anda boleh mencipta sublaman tambahan di bawah Laman Pasukan. Pengguna individu juga boleh mencipta sublaman di bawah Tapak Saya mereka.

Nota: Anda tidak boleh mencipta koleksi laman tambahan dalam SharePoint Online untuk Office 365 for Small Business.

Laman pasukan    Laman pasukan dan sebarang Laman yang anda cipta di bawahnya, adalah tersedia untuk pengguna yang anda jemput dengan memberikan mereka keizinan untuk laman, atau untuk pengguna luaran anda secara jelas berkongsi Laman dengan menggunakan ciri perkongsian Luaran. Secara lalai, Semua orang dalam direktori Office365 akan ditambahkan sebagai ahli untuk koleksi laman dalaman, dan pelawat untuk koleksi laman web awam anda. Dengan laman pasukan, organisasi, pasukan atau Kumpulan boleh bersambung antara satu sama lain dan bekerjasama pada dokumen dan fail lain, siarkan pengumuman, menjadualkan mesyuarat, mengekalkan tugas, menjejaki isu atau item tindakan, menyimpan maklumat dalam senarai, dan sebagainya. Anda juga boleh mencipta pelbagai sublaman daripada templat Laman tersedia dalam laman pasukan.

Laman Web Pasukan    Laman Web kepada awam adalah laman yang berfungsi sebagai kehadiran web organisasi anda. Laman Web Awam mempunyai segalanya yang anda perlukan untuk mula mereka bentuk laman anda—pustaka untuk menyimpan kandungan laman seperti logo, grafik atau dokumen dan yang paling penting, Pengurus Reka Bentuk untuk menyesuaikan kandungan serta gaya laman anda.

Laman peribadi laman peribadi (Laman web laman saya) menyediakan pengguna dalam organisasi anda dengan set ciri rangkaian sosial yang beraneka. Ciri ini termasuk:

 • Suapan Berita:    halaman yang pengguna laman boleh berinteraksi

 • OneDrive for Business:    tempat yang pengguna boleh menyimpan, berkongsi dan menyegerakkan dokumen perniagaan peribadi, foto atau fail media lain

 • Laman:    halaman peribadi yang boleh digunakan untuk menyimpan pintasan ke laman web berguna

 • Profil:    halaman yang pengguna boleh memperkenalkan diri mereka kepada individu lain serta organisasi.

Halaman atas

Mentadbir koleksi laman

Sebagai pentadbir koleksi laman, anda mempunyai tahap keizinan Kawalan Penuh pada koleksi laman. Ini bermakna anda mempunyai capaian kepada kandungan dalam semua sublaman dalam Laman Pasukan dan boleh menggunakan Pengurus Reka Bentuk untuk mereka bentuk Laman Web Awam. Anda boleh mengurus keizinan pengguna untuk Laman Pasukan dan Laman Web Pasukan, dan menjalankan tugas pentadbiran yang berkaitan dengan laman tersebut. Sebagai tambahan pada tugas ini, anda mungkin diperlukan untuk menjalankan sebilangan tugas lain dalam peranan anda sebagai pentadbir koleksi laman.

Tanggungjawab lazim pentadbir koleksi laman

Jika anda pentadbir koleksi laman untuk laman SharePoint Online anda, tanggungjawab anda mungkin termasuk yang berikut:

 • Berfungsi sebagai titik perhubungan di antara pengguna dan Pentadbir Global Office 365 (jika anda bukan individu tersebut).

 • Memberi keizinan kepada pengguna untuk mencapai Laman Pasukan.

 • Memberi keizinan kepada pengguna untuk mereka bentuk Laman Web Awam.

 • Menentukan individu yang boleh mencapai kandungan penting yang disimpan di laman SharePoint Online dengan mengkonfigurasikan keizinan tahap koleksi laman.

 • Menentukan ciri yang akan disediakan kepada individu yang akan menggunakan laman dalam koleksi laman anda.

 • Menyediakan sokongan teknikal untuk individu yang menggunakan koleksi laman anda.

 • Memilih pentadbir sekunder koleksi laman untuk koleksi laman anda.

 • Membantu pentadbiran dalam beberapa ciri, seperti:

  • Menghidupkan atau mematikan ciri koleksi laman.

  • Mencipta atau menyesuaikan jenis kandungan laman.

  • Mengesetkan seting rantau.

Halaman atas

Merancang laman dalam koleksi laman anda

Walaupun ia adalah agak mudah untuk mencipta Laman tambahan untuk pasukan anda, ia adalah idea yang baik untuk merancang Laman yang anda inginkan kerana ia membantu memastikan anda SharePoint Online Laman boleh diurus mengikut masa. Anda juga seharusnya mempertimbangkan sama ada atau tidak ingin membenarkan pengguna dalam syarikat anda mencipta Laman pasukan mereka sendiri yang baru untuk menguruskan projek. Jika anda inginkan lebih berpusat mengawal cara Laman dicipta, anda boleh mematikan opsyen ini (anda boleh sentiasa menghidupkannya kembali kemudian jika anda mengubah fikiran anda). Untuk maklumat lanjut, lihat membenarkan pengguna mencipta Laman pasukan mereka sendiri.

Berikut adalah senarai templat laman yang tersedia dalam SharePoint Online untuk Office 365 for Small Business, bersama perihalan untuk setiap templat. Gunakan senarai ini untuk menentukan jenis laman yang terbaik untuk organisasi anda.

 • Blog    Laman untuk individu atau pasukan mengirim idea, pemerhatian dan kepakaran yang boleh dikomen oleh pelawat.

 • Laman Komuniti    Laman untuk menyertai perbincangan komuniti.

 • Laman Projek    Laman untuk mengurus dan bekerjasama pada projek.

 • Laman Pasukan    Laman untuk pasukan mengatur, mengarang dan berkongsi maklumat dengan cepat. Ia menyediakan pustaka dokumen serta senarai untuk pengurusan pengumuman, item kalendar, tugas dan perbincangan.

Tadbir urus

Tadbir urus adalah set dasar, peranan, tanggungjawab dan proses yang memandu, mengarah dan mengawal cara pasukan organisasi bekerjasama untuk mencapai matlamat perniagaan. Merujuk kepada koleksi laman SharePoint Online anda, rancangan tadbir urus boleh menjadi panduan untuk membantu merancang peranan, tanggungjawab dan dasar yang diperlukan untuk menyokong koleksi laman anda. Ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada pertimbangan berikut:

 • Seni bina maklumat, termasuk halaman Web, dokumen, senarai dan data

 • Aktiviti penyelenggaraan, termasuk pengurusan akaun pengguna

 • Penjenamaan dan penyesuaian dasar

 • Latihan

Ia adalah penting untuk menyediakan pelan Tadbir Urus organisasi anda. Dengan mengambil bahagian dalam pembangunan rancangan tadbir urus, anda boleh membantu mengenal pasti pemilikan dan pasukan teknikal, mentakrifkan individu yang bertanggungjawab untuk bahagian sistem. Untuk maklumat lanjut tentang membangunkan rancangan tadbir urus, lihat amalan terbaik untuk mencipta dan menguruskan laman pasukan.

Halaman atas

Mengurus pengguna

Akaun pengguna dicipta oleh pentadbir Office 365 Global. Sebagai pentadbir koleksi laman, anda memperuntukkan keizinan kepada pengguna ini menggunakan seting Kecil gear seting yang diambil tempat seting laman. Laman pasukan anda.

Akaun pengguna dalam Office 365

Pentadbir global menambah pengguna baru ke Office 365 for Small Business menggunakan pusat pentadbiran Office 365, iaitu portal untuk mengurus pengguna dan mengkonfigurasikan perkhidmatan. Apabila menambah pengguna baru, pentadbir global melakukan yang berikut:

 • Menentukan sama ada pengguna juga boleh mencapai pusat pentadbiran

 • Mengesetkan lokasi geografi untuk pengguna

 • Memilih jenis lesen pengguna

 • Mencipta nama pengguna dan kata laluan untuk pengguna

Pengguna Laman Pasukan

Selepas pengguna baru telah ditambah ke Office 365 for Small Business Direktori pengguna, pengguna tersebut akan ditambah secara automatik kepada Kumpulan SharePoint yang dipanggil ahli (individu yang boleh mengedit kandungan dan halaman) pada laman dalaman dan pelawat (individu yang boleh melihat dan membaca) pada laman awam. Jika anda memerlukan beberapa pengguna mempunyai capaian yang lebih daripada ahli atau pelawat, anda boleh melaraskan keizinan untuk pengguna tersebut dengan menambahkannya pada Kumpulan SharePoint lain, seperti pemilik (individu akan kawalan penuh ke Laman). Tahap keizinan dan keahlian kumpulan SharePoint ditentukan di bawah seting dalam pengguna dan keizinan. Untuk maklumat lanjut tentang tahap keizinan dan keahlian kumpulan, lihat seksyen tahap keizinan dan keahlian kumpulan dalam artikel ini.

Tahap keizinan dan keahlian kumpulan

Tahap keizinan adalah koleksi keizinan (atau hak SharePoint) yang membolehkan pengguna melaksanakan suatu set tugas berkaitan. Contohnya, tahap keizinan Baca termasuk keizinan untuk Lihat Item, Buka Item, Lihat Halaman dan Lihat Versi (serta beberapa yang lain), yang semuanya diperlukan untuk melihat halaman, dokumen dan item dalam suatu laman SharePoint. Keizinan boleh dimasukkan dalam lebih daripada satu tahap keizinan.

Anda tidak disyorkan untuk memperuntukkan keizinan secara terus kepada pengguna individu kerana ia boleh menyukarkan anda menjejak dan mengurus individu yang mempunyai capaian ke laman. Sebaliknya, peruntukkan keizinan kepada kumpulan SharePoint dan kemudian peruntukkan kumpulan SharePoint yang sesuai kepada pengguna individu. Anda juga boleh menggunakan kumpulan SharePoint yang dicipta untuk anda secara lalai.

Kumpulan SharePoint adalah set pengguna yang ditakrifkan pada tahap koleksi laman untuk memudahkan pengurusan keizinan. Setiap kumpulan SharePoint diperuntukkan suatu tahap keizinan.

Nota:  Apabila anda memperuntukkan tahap keizinan kepada kumpulan SharePoint pada tahap koleksi laman, semua kandungan laman mewarisi tahap keizinan tersebut secara lalai. Kelakuan lalai ini dipanggil warisan keizinan. Anda juga boleh menentukan sama ada untuk memutuskan warisan keizinan atau memberi keizinan unik. Ini sangat berguna jika anda mempunyai fail yang hanya patut dilihat oleh pengguna tertentu. Selepas anda memutuskan warisan keizinan, anda boleh mengalih keluar semua kumpulan SharePoint lain, dan hanya memberikan capaian kepada kumpulan atau pengguna SharePoint khusus.

Oleh sebab keizinan pengguna menentukan perkara yang boleh mereka lihat dan capai dalam laman, anda mesti mempertimbangkan keahlian kumpulan SharePointnya dengan berhati-hati. Contohnya, pengguna yang bertanggungjawab untuk mencipta dan menyesuaikan laman mestilah sekurang-kurangnya menjadi ahli kumpulan Pereka Bentuk. Sebaliknya, pengguna yang hanya perlu membaca kandungan dan mungkin menambah komen pada blog hanya perlu berada dalam kumpulan Ahli.

Peranan lalai

Berikut adalah peranan lalai dalam SharePoint Online, dengan perihalan tentang aktiviti yang boleh dilaksanakan pada laman oleh pengguna dengan peranan tertentu.

 • Pentadbir koleksi laman    Pentadbir koleksi laman mempunyai tahap keizinan Kawalan penuh . Mereka mempunyai capaian kepada kandungan dalam semua sublaman di bawah Laman pasukan dan menggunakan pereka bentuk laman untuk mereka bentuk Laman Web dalam laman web. Mereka boleh menambah pengguna kepada kemudian Laman pasukan dan laman web, dan melaksanakan tugas pentadbiran dan pengauditan yang berkaitan dengan laman.

 • Pemilik laman    Secara lalai, ahli kumpulan pemilik mempunyai tahap keizinan Kawalan penuh dalam laman yang mereka cipta di laman pasukan. Mereka boleh menambah pengguna dan melakukan sebarang tugas pentadbiran yang berkaitan dengan laman mereka. Ia juga boleh menggunakan pereka bentuk laman untuk mereka bentuk Laman Web.

  Petua:  Anda digalakkan untuk menambah maklumat hubungan pemilik laman pada halaman utama sesuatu laman. Ini boleh membantu pengguna mencari pemilik apabila mereka memerlukan bantuan pentadbiran.

  Nota: Pengguna yang mencipta laman di bawah laman tahap atas dalam Laman Pasukan secara automatik menjadi pemilik laman bagi laman tersebut.

 • Pereka Bentuk    Secara lalai, ahli kumpulan Reka Bentuk mempunyai tahap keizinan Reka Bentuk. Mereka boleh mencipta senarai dan pustaka dokumen, mengedit halaman dan menggunakan tema, sempadan dan helaian gaya dalam Laman Pasukan. Mereka juga boleh menggunakan Pereka Bentuk laman untuk mereka bentuk laman Web.

 • Edit    Secara lalai, individu dalam Kumpulan ahli mempunyai tahap keizinan Edit . Dalam laman pasukan, editor boleh melihat dan menambah, mengemas kini dan memadam, meluluskan dan menyesuaikan senarai dan pustaka. Ia tidak boleh menggunakan pereka bentuk laman untuk mereka bentuk Laman Web.

 • Penyumbang    Tiada kumpulan mempunyai tahap keizinan Sumbang secara lalai. Dalam Laman Pasukan, Penyumbang hanya boleh mengedit, menambah dan memadam item dalam senarai dan pustaka dokumen sedia ada serta bekerja dengan bahagian Web. Penyumbang tidak boleh menggunakan Pereka Bentuk laman untuk mereka bentuk laman Web.

 • Pereka Bentuk    Secara lalai, ahli kumpulan Pelawat mempunyai tahap keizinan Baca. Dalam Laman Pasukan, pelawat hanya boleh melihat halaman, item senarai dan dokumen. Pelawat tidak boleh menggunakan Pereka Bentuk Laman untuk mereka bentuk laman Web.

Peranan pentadbiran

Apabila laman SharePoint anda mula-mula dicipta, peranan pentadbiran berikut dicipta secara lalai:

 • Pentadbir global    Pentadbir tahap atas dalam Office 365. Apabila anda mendaftar untuk membeli Office 365, anda menjadi pentadbir global. Pentadbir global mempunyai capaian kepada semua ciri dalam pusat pentadbiran O365 (seperti menambah pengguna ke direktori, menambah domain dan mengurus seting perkhidmatan) dan hanya pentadbir global boleh memperuntukkan peranan pentadbir lain. Lebih daripada satu pentadbir global boleh berada di syarikat anda, tetapi pentadbir global pertama secara lalai akan menjadi pentadbir koleksi laman lalai dalam SharePoint Online.

 • Pentadbir koleksi laman    Pentadbir koleksi laman mempunyai Kawalan Penuh ke atas koleksi laman SharePoint Online. Mereka mempunyai capaian kepada kandungan dalam semua sublaman di bawah Laman Pasukan dan boleh menggunakan Pereka Bentuk Laman untuk mereka bentuk laman Web dalam Laman Web. Mereka boleh menambah pengguna ke Laman Pasukan dan Laman Web Awam serta menjalankan tugas pentadbiran dan pengauditan yang berkaitan dengan laman. Pentadbir koleksi laman boleh menambah seorang lagi pentadbir koleksi laman atau mengubah pentadbir koleksi laman dari halaman Seting Laman.

Untuk maklumat lanjut tentang menguruskan pengguna dan keizinan, lihat merancang strategi keizinan anda, memahami tahap keizinan dalam SharePoint, dan mencipta dan menguruskan Kumpulan SharePoint

Halaman atas

Merancang untuk menggunakan ciri koleksi laman

Sebagai pentadbir koleksi laman SharePoint online, anda akan menguruskan ciri koleksi laman. Tugas ini mungkin termasuk mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri mengikut pelan Tadbir Urus anda. Untuk maklumat lanjut, lihat mendayakan atau menyahdayakan ciri koleksi laman. Lihat juga menguruskan tong kitar semula koleksi laman SharePoint.

Halaman atas

Merancang untuk mendayakan berbilang bahasa pada laman

Sebagai pentadbir koleksi laman, anda boleh mendayakan Antara Muka Pengguna Berbilang Bahasa (MUI) untuk membolehkan pengguna melihat laman dalam bahasa selain bahasa lalai yang disetkan untuk koleksi laman anda.

Apabila MUI didayakan, pengguna boleh melihat unsur berikut dalam bahasa lain:

 • Tajuk dan perihalan laman

 • Menu dan tindakan lalai SharePoint

 • Lajur lalai

 • Lajur lalai (senarai atau laman)

 • Pautan baru navigasi

Ketahui lebih lanjut tentang antara muka pengguna bahasa berbilang (MUI), lihat pengenalan kepada ciri berbilang bahasa.

Halaman atas

Kembali ke Panduan Perancangan SharePoint Online untuk Office 365 for business

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×