Merancang kandungan untuk laman SharePoint anda

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila kandungan pada laman secara logik teratur dan mudah untuk mencari, lebih mudah untuk mengekalkan dan menguruskan dan pengguna Laman adalah lebih produktif. Sebagai pentadbir koleksi laman atau pemilik laman, anda mungkin ingin merancang strategi laman anda sebelum mencipta laman anda. Dalam artikel ini, kami Jelajahi:

Apakah jenis laman yang anda perlukan?

Bergantung pada saiz atau organisasi anda dan volum kandungan yang anda rancang untuk mempunyai pada laman anda, anda mungkin ingin mencipta sublaman di bawah Laman utama anda untuk mengatur kandungan. Untuk maklumat lanjut mengenai cara untuk mencipta Laman, lihat mencipta Laman.

Gambar rajah hierarki laman

Terdapat pelbagai cara yang mungkin, anda boleh pilih untuk atur sublaman. Beberapa contoh adalah:

 • Mengikut pasukan atau jabatan

 • Mengikut kategori kandungan

 • Mengikut projek

 • Mengikut pelanggan

 • Mengikut tahap keizinan atau sensitiviti (Contohnya, jika terdapat maklumat yang perlu dihadkan, anda mungkin ingin mengasingkannya ke laman tertentu)

Sebelum anda mula mencipta laman, luangkan sedikit masa berfikir tentang jumlah laman yang mungkin anda inginkan dan logik untuk mengaturnya. Anda mungkin mendapati ia berguna untuk mencipta gambar rajah hierarki laman anda bagi membantu mengatur perancangan anda. Anda boleh melakarkan gambar rajah dengan segera di atas sekeping kertas atau papan putih, malah anda juga boleh mencipta gambar rajah yang lebih formal menggunakan salah satu bentuk Hierarki tersedia sebagai SmartArt dalam Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Ini akan memberikan anda gambar rajah yang anda boleh simpan dan rujuk, serta ubah suai dari masa ke masa.

Juga, fikirkan tentang tujuan atau fungsi bagi setiap laman. Ini akan membantu anda menentukan templat laman yang anda ingin gunakan untuk mencipta laman baru. SharePoint Online merangkumi pelbagai templat laman yang anda boleh pilih apabila anda mencipta laman baru. Dengan memilih templat laman yang direka bentuk bagi tujuan tertentu, anda boleh memberikan pengguna permulaan awal yang berkesan ke atas kerja mereka. Contohnya, jika anda ingin mencipta laman yang boleh digunakan oleh ahli pasukan untuk berkongsi berita atau idea menarik secara berkala, anda mungkin ingin bermula dengan memilih templat laman Blog kerana templat ini direka bentuk untuk jenis komunikasi ini.

Beberapa contoh templat laman dalam SharePoint adalah:

 • Laman Pasukan

 • Blog

 • Laman Projek

 • Laman Komuniti

Untuk maklumat lanjut tentang templat Laman, lihat menggunakan templat untuk mencipta jenis laman SharePoint.

Apakah jenis kandungan yang anda akan ada pada laman?

Selepas anda telah memikirkan bilangan dan jenis laman yang anda inginkan, buat beberapa perancangan kandungan yang akan disimpan di laman ini. Matlamat perancangan kandungan ini adalah untuk menentukan:

 • Jenis senarai, pustaka, atau halaman yang anda ingin cipta di laman untuk mengatur kandungan    Pustaka boleh digunakan untuk menyimpan dokumen dan fail lain, manakala senarai berguna untuk menjejaki tugas atau isu. Halaman adalah item individu dalam laman yang anda boleh memaparkan kandungan, aplikasi, pautan, dan banyak lagi.

 • Apakah jenis aplikasi yang anda ingin sertakan    SharePoint Online termasuk aplikasi terbina dalam seperti senarai dan pustaka dokumen, tetapi anda juga boleh mencipta aplikasi anda sendiri atau membeli aplikasi daripada pihak ketiga dalam gedung SharePoint.

 • Sama ada anda ingin mencipta jenis kandungan    Kandungan jenis bantuan anda menyesuaikan cara anda mengendalikan dan menjejak jenis kandungan tertentu.

Organisasi anda mungkin ingin menjalankan perancangan jenis ini secara berpusat (terutama bagi jenis kandungan), tetapi ini juga adalah jenis perancangan yang harus anda galakkan pemilik laman individu laksanakan kerana mereka menyesuaikan laman yang merupakan tanggungjawab mereka.

Apakah jenis aplikasi yang anda ingin tambah?

Di samping berfikir tentang jenis kandungan, anda mungkin ingin memikirkan tentang lain-lain jenis maklumat yang akan disimpan di laman, atau jenis tugas yang individu di organisasi anda ingin uruskan menggunakan laman. Ini akan membantu anda merancang pelbagai jenis aplikasi yang anda mungkin ingin menambah pada laman untuk bermula. Contohnya, jika anda tahu anda inginkan tempat untuk menyimpan dokumen, maka anda mungkin ingin menambah pustaka dokumen. Jika anda tahu anda ingin menjejaki tarikh penting, anda mungkin inginkan kalendar.

Anda tidak perlu menambah semua aplikasi yang anda mungkin perlukan segera. Pemilik laman boleh menambah dan mengalih keluar aplikasi baru dari masa ke semasa, sebagaimana perniagaan memerlukan perubahan. Tetapi perancangan awal tentang cara yang anda ingin sesuaikan kandungan di laman anda boleh membantu memastikan laman tersebut berguna serta merta kepada pengguna.

SharePoint Online termasuk aplikasi terbina dalam yang berguna untuk pelbagai tujuan perniagaan, daripada storan dokumen dan pengurusan hingga pengurusan projek dan penjejakan, kepada komunikasi. Anda boleh menambah berbilang keadaan bagi jenis aplikasi ini ke laman. Anda juga boleh membeli dan menambah aplikasi pihak ketiga dari Gedung SharePoint ke laman anda.

Untuk maklumat lanjut, lihat Menambah aplikasi pada laman dan Membeli aplikasi dari Gedung SharePoint.

Adakah anda perlu mentakrifkan jenis kandungan?

Jenis kandungan membolehkan pengguna laman untuk mencipta jenis kandungan dikhaskan menggunakan perintah Item Baru atau Dokumen Baru dalam senarai atau pustaka. Jenis kandungan berguna kerana ia menyediakan pemilik laman cara untuk memastikan bahawa kandungan adalah konsisten merentasi laman. Jenis kandungan juga memungkinkan senarai tunggal atau pustaka untuk mengandungi berbilang jenis item atau jenis dokumen. Pemilik laman boleh memprakonfigurasi butiran khusus tentang kandungan apabila mereka menyediakan jenis kandungan untuk laman, senarai atau pustaka.

Pemilik laman boleh mentakrifkan jenis kandungan bagi item senarai, dokumen atau folder.

Anda mungkin mendapati ia berguna untuk mentakrifkan jenis kandungan bagi beberapa kandungan anda jika kandungan memenuhi sebarang kriteria berikut:

Jika ini adalah benar:

Jenis kandungan mungkin berguna untuk anda dalam cara berikut:

Anda mempunyai jenis dokumen tertentu yang mempunyai format standard atau tujuan dan anda ingin ia konsisten merentasi organisasi anda.

Konfigurasikan jenis kandungan laman untuk jenis dokumen ini di peringkat laman Pasukan supaya ia tersedia untuk kegunaan merentasi semua sublaman bagi laman Pasukan. Dengan cara ini, semua pengguna dalam organisasi anda akan mencipta dokumen secara konsisten.

Anda mempunyai templat khusus yang mesti digunakan untuk jenis dokumen tertentu.

Tambah templat dokumen ini pada jenis kandungan berkaitan supaya semua dokumen baru yang dicipta daripada jenis kandungan akan menggunakan templat.

Terdapat set standard maklumat yang anda suka jejaki untuk jenis dokumen atau item tertentu.

Tambah lajur untuk jenis kandungan anda bagi menjejaki maklumat ini. Jika sebarang maklumat adalah amat penting, anda boleh menguntukkan lajur tersebut seperti yang dikehendaki. Anda juga boleh memberi nilai lalai untuk lajur tertentu apabila anda mengkonfigurasikan jenis kandungan.

Terdapat proses perniagaan yang ditakrifkan untuk cara jenis dokumen tertentu sentiasa dikendalikan atau disemak semula.

Pertimbangkan untuk mengkonfigurasi aliran kerja bagi jenis kandungan tertentu. Anda boleh menggunakan aliran kerja untuk menguruskan proses perniagaan seperti semakan semula dokumen atau kelulusan.

Selepas anda mengenal pasti kandungan yang anda mungkin ingin tentukan jenis kandungan, anda perlu fikirkan tentang tempat anda ingin menentukan jenis kandungan. Jika anda mentakrifkan jenis kandungan laman pada peringkat Laman Pasukan, ia akan tersedia meluas untuk digunakan semula dalam senarai dan pustaka dalam semua sublaman bagi laman Pasukan anda. Pemilik laman individu juga boleh mentakrifkan jenis kandungan laman bagi laman mereka, walaupun jenis kandungan ini tersedia untuk kegunaan dalam senarai dan pustaka hanya di laman tersebut dan sebarang laman di bawahnya.

Anda mungkin mendapati ia berguna untuk mencipta hamparan atau jadual yang menangkap maklumat yang anda ingin masukkan apabila anda mentakrifkan jenis kandungan anda. Contohnya, anda boleh bermula dengan mencipta sesuatu yang asas seperti jadual di bawah, kemudian menyesuaikannya untuk memasukkan apa sahaja maklumat tambahan yang anda mungkin dapati berguna untuk menjejak, seperti laman atau pasukan yang akan menggunakan jenis kandungan:

Jenis Kandungan Baru

Jenis kandungan induk

Lajur

Templat Dokumen

Aliran kerja

Tentukan nama jenis kandungan yang anda ingin cipta.

Tentukan jenis kandungan induk yang daripadanya akan dicipta.

Senaraikan lajur baru atau sedia ada yang anda ingin tambah pada jenis kandungan.

Tentukan sama ada terdapat templat dokumen berkaitan dengan jenis kandungan.

Tentukan sama ada terdapat sebarang aliran kerja berkaitan dengan jenis kandungan.

Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan jenis kandungan, lihat Mencipta atau menyesuaikan jenis kandungan.

Bagaimanakah pengguna anda mencari dan mencapai kandungan?

Fikirkan tentang cara pengguna laman mencari dan menggunakan kandungan di laman SharePoint Online anda. Perancangan jenis ini akan membantu anda membuat keputusan tentang cara mengkonfigurasi kedua-dua navigasi dan carian bagi Laman Pasukan dan sublamannya.

Apakah laman yang anda ingin masukkan dalam navigasi global anda?

Untuk merancang navigasi anda, anda mungkin mendapati ia berguna untuk mencipta gambar rajah laman dalam hierarki laman anda. Jika anda sudah mencipta gambar rajah semasa perancangan laman, maka anda boleh bermula dengan gambar rajah tersebut dan mengubahsuaikannya. Masukkan semua sublaman bagi Laman Pasukan anda. Anda juga mungkin ingin memasukkan sebarang senarai atau pustaka penting yang wujud di Laman Pasukan dan sublamannya. Ini akan membantu anda mengenal pasti sepintas lalu destinasi penting yang pengguna laman mungkin ingin cari jika ia bermula daripada halaman utama laman Pasukan anda.

Navigasi bahagian atas di laman menyediakan sesuatu yang dikenali sebagai navigasi global.

Pautan atas dengan satu dipilih.

Secara lalai, setiap laman menggunakan navigasi bahagian atasnya sendiri, tetapi anda boleh memutuskan untuk membenarkan laman mewarisi navigasi bahagian atas daripada laman induk supaya pengalaman navigasi konsisten merentasi semua laman. Anda boleh mengkonfigurasi laman yang akan muncul pada navigasi bahagian atas. Anda juga boleh memasukkan pautan ke sebarang URL lain yang anda inginkan, sekiranya anda ingin menyepadukan pautan sumber luaran ke dalam navigasi laman anda. Untuk maklumat lanjut tentang menyesuaikan navigasi bahagian atas, lihat Menyesuaikan navigasi pada laman pasukan anda.

Jika anda mempunyai banyak sublaman untuk laman pasukan anda, anda mungkin tidak ingin mendedahkan kesemuanya pada bar pautan bahagian atas kerana ini boleh membebankan pengguna laman. Tetapi anda juga tidak ingin membuat laman yang penting atau kandungan yang tidak dapat ditemui. Gunakan gambar rajah hierarki laman anda untuk mengenal pasti laman utama yang anda ingin dedahkan dalam navigasi global.

Bagaimanakah individu menavigasi dalam laman?

Di samping navigasi bahagian atas, laman juga memaparkan unsur navigasi di sebelah kiri halaman yang dipanggil Lancar Cepat.

Biasanya, Lancar Cepat memaparkan pautan yang khusus ke laman semasa, dan ia boleh digunakan untuk menyerlahkan kandungan yang paling penting. Apabila anda mencipta senarai atau pustaka baru, satu pautan baru muncul secara automatik di bawah Terkini pada Lancar Cepat. Hanya lima pautan terbaru muncul dalam seksyen Terkini.

Pautan Terkini pada Lancar Cepat memaparkan halaman, senarai dan pustaka yang dicipta baru-baru ini

Anda boleh menyesuaikan lancar cepat untuk menambah atau mengalih keluar pautan pada senarai dan pustaka pada laman. Anda juga boleh Kumpulan pautan di bawah tajuk tersuai. Jika anda memilih semua sublaman yang mewarisi navigasi global, maka ia akan penting untuk pemilik laman untuk menyesuaikan navigasi pada lancar cepat kerana ia akan pengguna cara utama akan mencari kandungan dalam laman apabila mereka melawat. Jika anda memutuskan untuk tidak sublaman yang mewarisi navigasi global dari laman pasukan, kemudian pengguna akan dapat menggunakan bar Pautan atas dan lancar cepat pada sublaman untuk mencari kandungan dalamnya. Untuk maklumat lanjut tentang mengedit pautan pada lancar cepat, lihat menyesuaikan navigasi pada laman pasukan anda.

Halaman Atas

Apakah yang perlu anda fikirkan apabila merancang carian?

Pengguna anda lebih cenderung untuk ingin menggunakan SharePoint Online apabila mereka boleh mencari maklumat yang diperlukan dengan mudah. Dengan menggunakan ciri kandungan seperti jenis kandungan, atau dengan menambah lajur metadata pada senarai dan pustaka, anda boleh membantu membuat lebih banyak kandungan ditemui melalui carian.

Pentadbir koleksi laman dan pentadbir laman boleh melakukan beberapa konfigurasi untuk menyesuaikan pengalaman carian bagi pengguna.

Untuk melakukan ini:

Rujuk kepada topik ini:

Sesuaikan penggayaan dan seting yang mempengaruhi hasil carian, anda boleh menyesuaikan Pusat Carian dan Bahagian Web yang digunakan di halaman Pusat Carian.

Menguruskan Pusat Carian dalam SharePoint Online

Cipta peraturan pertanyaan untuk memperbaiki cara carian memberi respons kepada niat pengguna.

Menguruskan peraturan pertanyaan

Sesuaikan sumber hasil untuk carian.

Menguruskan sumber hasil

Lihat, cipta atau ubah sifat terurus atau petakan sifat rangkak kepada sifat terurus.

Menguruskan skema carian dalam SharePoint Online

Untuk mengeksport dan mengimport seting konfigurasi carian tersuai antara laman. Seting yang anda eksport dan import termasuk semua peraturan pertanyaan tersuai, sumber hasil, jenis hasil, model penarafan dan seting carian laman.

Mengeksport dan mengimport seting konfigurasi carian tersuai

Cara kandungan tersedia dalam carian

Perkhidmatan carian dijadualkan untuk merangkak kandungan SharePoint Online setiap lima minit. Selepas item ditambahkan pada laman SharePoint Online, akan terdapat tempoh masa sebelum ia diindeks dan dikembalikan dalam hasil carian. Jumlah masa berbeza berdasarkan aktiviti pengguna semasa. Tugas seperti migrasi Laman, naik taraf dan penyelenggaraan meningkatkan muatan pada talian pengindeksan. Item kandungan baru biasanya akan dipaparkan dalam hasil carian dalam jam.

Apakah yang perlu pengguna lakukan dengan kandungan?

Dengan bertanyakan beberapa soalan asas tentang perkara yang pengguna laman perlu lakukan dengan kandungan, anda boleh menentukan cara mengkonfigurasi laman, senarai, atau pustaka tertentu, serta ciri tertentu pengguna laman perlu gunakan.

Soalan untuk diketahui:

Pertimbangan untuk konfigurasi kandungan:

Adakah anda perlu menjejaki versi jenis dokumen atau item senarai tertentu?

 • Pertimbangkan untuk mendayakan senarai atau pustaka ini.

 • Pertimbangkan untuk menyemak dokumen atau item sebelum ia diubah suai

Adakah pengguna laman memerlukan keupayaan untuk bekerja atau bekerjasama secara serentak pada jenis dokumen tertentu?

 • Pertimbangkan untuk mendayakan pengarangan bersama pustaka berkaitan, untuk memudahkan kerjasama.

Adakah jenis kandungan tertentu perlu diluluskan sebelum ia dicapai secara meluas

 • Pertimbangkan untuk mendayakan kelulusan kandungan untuk pustaka atau menggunakan aliran kerja bagi menguruskan kelulusan.

Adakah jenis dokumen khusus tertakluk kepada proses perniagaan tertentu atau aliran kerja manusia?

 • Pertimbangkan untuk mencipta atau mengkonfigurasi aliran kerja bagi jenis kandungan yang digunakan untuk dokumen ini, atau untuk pustaka yang mana dokumen ini ditempatkan.

Anda akan menggunakan senarai untuk mengendali atau menguruskan proses

 • Pertimbangkan untuk mencipta atau mengkonfigurasi aliran kerja berasaskan senarai bagi proses seperti menjejaki isu dan pengurusan.

Terdapat kandungan sensitif pada laman yang perlu dihadkan daripada capaian umum

 • Pertimbangkan untuk mencipta laman atau pustaka tertentu yang dikonfigurasi dengan keizinan unik untuk menyimpan kandungan sensitif.

 • Pertimbangkan keizinan peringkat item jika ada keperluan minimum untuk mengehadkan capaian kandungan.

 • Pertimbangkan untuk mensasarkan penonton bagi memaparkan kandungan yang berbeza kepada pengguna yang berbeza.

 • Pertimbangkan sama ada senarai atau pustaka tertentu perlu dikecualikan daripada pengindeksan carian.

Adakah pengguna perlu menerima kemas kini tentang perubahan kandungan?

 • Pertimbangkan untuk mendayakan RSS bagi senarai dan pustaka utama.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×