Merakam tayangan slaid dengan pemasaan Pengisahan dan slaid

Merakam tayangan slaid dengan pemasaan Pengisahan dan slaid

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pengisahan dan pemasaan boleh meningkatkan tayangan slaid berdasarkan web atau berjalan sendiri. Jika anda mempunyai kad Bunyi, mikrofon, dan pembesar suara dan (pilihan) kamera web, anda boleh merakam persembahan PowerPoint anda dan memetik Pengisahan, pemasaan slaid dan gerak isyarat dakwat.

Selepas anda telah membuat rakaman, ia mempunyai seperti persembahan lain yang boleh dimainkan untuk anda atau penonton anda dalam tayangan slaid — atau anda boleh menyimpan persembahan sebagai fail video.

Menggunakan PowerPoint pada Mac? Melihat rekod tayangan slaid dalam PowerPoint 2016 for Mac atau rekod tayangan slaid dalam PowerPoint for Mac 2011.

Pelanggan Office 365

Ciri ini kini hanya tersedia untuk pelanggan Office 365. Pelanggan mendapatkan ciri baru dan peningkatan bulanan. Klik untuk cuba atau beli langganan.

 1. Menghidupkan dalam tab reben rakaman : pada tab fail reben, klik opsyen. Dalam kotak dialog opsyen , klik tab Sesuaikan reben di sebelah kiri. Kemudian, dalam kotak kanan yang menyenaraikan tab reben yang tersedia, pilih kotak semak rakaman . Klik OK.

  Dalam tab kotak dialog Opsyen PowerPoint 2016 sesuaikan reben mempunyai opsyen untuk menambah tab rakaman reben PowerPoint.
 2. Untuk bersedia untuk merakam, pilih rakam tayangan slaid pada sama ada tab rakaman atau dalam tab reben tayangan slaid .

  • Mengklik atas separuh butang mula anda pada slaid semasa.

  • Mengklik rendah separuh butang memberikan anda opsyen untuk memulakan dari permulaan atau daripada slaid semasa.

  Perintah rakam tayangan slaid pada Tab rakaman dalam PowerPoint

  (Perintah Kosongkan memadamkan Pengisahan atau pemasaan, jadi berhati-hati apabila anda menggunakannya. Kosongkan dikelabukan melainkan anda mempunyai rekodkan beberapa slaid.)

 3. Tayangan slaid terbuka dalam rakaman tetingkap (yang kelihatan serupa dengan pandangan penyampai), dengan butang di bahagian atas kiri untuk bermula, menjeda dan Hentikan rakaman. Klik butang round, merah (atau tekan R pada papan kekunci anda) apabila anda bersedia untuk memulakan rakaman. Kiraan detik tiga kedua berikutan, kemudian mula rakaman.

  Tetingkap rakaman persembahan dalam PowerPoint 2016, dengan pratonton tetingkap video Pengisahan dihidupkan.
  • Slaid semasa ditunjukkan dalam tetingkap utama tetingkap rakaman.

  • Anda boleh menghentikan rakaman bila-bila masa dengan menekan Alt + S pada papan kekunci anda.

  • Anak panah navigasi pada mana-mana sisi slaid semasa membenarkan anda untuk beralih ke slaid sebelumnya dan berikut.

  • PowerPoint 2016 secara automatik rekod masa yang dihabiskan pada setiap slaid, termasuk sebarang langkah animasi yang berlaku, dan gunakan pemicu sebarang pada setiap slaid.

  • Anda boleh merakam Pengisahan audio atau video semasa anda menjalankan persembahan anda. Butang di penjuru bawah kanan tetingkap membenarkan anda untuk menghidupkan atau mematikan mikrofon, kamera dan kamera pratonton:

   Hidupkan/matikan butang mikrofon, kamera dan kamera pratonton tetingkap

   Jika anda menggunakan pen, penyerlah atau pemadam, PowerPoint rekod tindakan tersebut untuk main semula juga.

   Pendakwatan alat dalam tetingkap rakaman

   Jika anda merekod semula Pengisahan (termasuk audio dan dakwat), padamkan PowerPoint anda sebelum ini rakaman Pengisahan (termasuk audio dan dakwat) sebelum anda memulakan rakaman sekali lagi pada slaid yang sama.

   Anda boleh juga semula rekod dengan pergi ke tayangan slaid > rakam tayangan slaid.

 4. Anda boleh memilih penuding alat (pen, pemadam atau penyerlah) daripada tatasusunan alat di bawah slaid semasa. Terdapat juga kotak pilihan warna untuk mengubah warna dakwat. (Pemadam dikelabukan melainkan anda sebelum ini telah menambahkan dakwat beberapa slaid.)

 5. Untuk menamatkan rakaman anda, pilih kuasa dua hentian butang (atau tekan S pada papan kekunci anda).

  Apabila anda selesai merakam Pengisahan anda, gambar kecil muncul di penjuru bawah kanan slaid yang dicatatkan. Gambar adalah ikon audio, atau, jika kamera web pada semasa rakaman, masih imej dari kamera web.

  Ikon bunyi

  Pemasaan tayangan slaid yang dirakamkan disimpan secara automatik. (Dalam pandangan Pengisih slaid , pemasaan yang disenaraikan di bawah setiap slaid.)

Dalam proses ini, anda merakam dibenamkan dalam setiap slaid dan rakaman boleh dimainkan semula dalam tayangan slaid. Fail video tidak dicipta oleh proses rakaman ini. Walau bagaimanapun, jika anda memerlukannya, anda boleh Menyimpan persembahan anda sebagai video dengan beberapa langkah tambahan.

Pratonton tayangan slaid yang dirakamkan

Pada tab tayangan slaid , klik Dari permulaan atau Daripada slaid semasa.

Semasa main semula, anda animasi, pendakwatan tindakan, audio dan video akan memainkan menyegerakkan.

Menunjukkan butang "dari permulaan" pada tab tayangan slaid dalam PowerPoint

Pratonton bunyi yang dirakam

Dalam tetingkap rakaman, segi tiga memainkan butang berhampiran bahagian atas kiri penjuru membolehkan anda pratonton rakaman slaid yang kini mempunyai fokus dalam tetingkap tersebut.

Memulakan, menghentikan, dan memainkan butang dalam tetingkap rakaman

Dalam pandangan Normal , klik ikon bunyi atau gambar dalam penjuru bawah kanan slaid dan kemudian klik Main. (Apabila anda pratonton audio individu dengan cara ini, anda tidak akan melihat animasi dirakamkan atau pendakwatan.)

Klik Main

Anda boleh menjeda main semula semasa pratonton audio.

Mengeset pemasaan slaid secara manual

PowerPoint 2016 secara automatik rekod pemasaan slaid anda apabila anda menambah Pengisahan, atau anda boleh mengesetkan pemasaan slaid untuk mengiringi Pengisahan anda secara manual.

 1. Dalam pandangan Normal , klik slaid yang anda ingin Setkan pemasaan.

 2. Pada tab Peralihan, dalam kumpulan Pemasaan, di bawah Gerakkan Slaid, tandakan kotak semak Selepas kemudian masukkan tempoh saat yang anda inginkan slaid muncul pada skrin. Ulangi proses bagi setiap slaid yang anda ingin setkan pemasaan.

  Jika anda inginkan slaid berikut muncul apabila anda klik tetikus atau secara automatik selepas bilangan saat yang anda masukkan — mana yang datang dahulu — Pilih kedua-dua Pada klik tetikus dan kotak semak selepas .

  Anda boleh menggunakan pemasaan slaid secara manual untuk memangkas di hujung segmen slaid yang dicatatkan. Contohnya, jika hujung segmen slaid diakhiri dengan dua saat audio yang tidak diperlukan, hanya Setkan pemasaan untuk maju ke slaid berikut agar ia berlaku sebelum audio tidak diperlukan. Cara anda tidak perlu merekod semula audio untuk slaid tersebut.

Memadamkan pemasaan atau Pengisahan

Perintah Kosongkan adalah untuk memadamkan pemasaan atau Pengisahan daripada rakaman anda yang anda tidak ingin atau yang anda ingin Gantikan.

Dalam tetingkap rakaman, perintah Kosongkan dalam jidar atas tetingkap membolehkan anda:

 • Kosongkan rakaman pada slaid semasa

 • Kosongkan rakaman pada semua slaid

Dalam pandangan Normal, Terdapat empat berbeza perintah Kosongkan yang membenarkan anda:

 • Memadamkan pemasaan pada slaid yang sedang dipilih

 • Memadamkan pemasaan pada Semua slaid sekali gus

 • Memadamkan Pengisahan pada slaid yang sedang dipilih

 • Memadamkan Pengisahan pada Semua slaid sekali gus

 1. Jika anda tidak ingin memadamkan pemasaan atau Pengisahan dalam persembahan anda, buka slaid tertentu yang mempunyai pemasaan atau Pengisahan yang anda ingin padam.

 2. Pada tab reben PowerPoint 2016rakaman , pada butang rakam tayangan slaid , klik anak panah bawah, tuding ke Kosongkan, dan kemudian pilih yang sesuai Kosongkan perintah untuk situasi anda.

  Perintah Kosongkan pada butang menu rakam tayangan slaid dalam PowerPoint

Mematikan pemasaan atau mematikan Pengisahan dan dakwat

Selepas anda telah rakam persembahan PowerPoint 2016 anda, sebarang pemasaan, gerak isyarat dan audio anda dilaksanakan disimpan pada slaid individu. Tetapi anda boleh mematikannya semua jika anda ingin melihat tayangan slaid tanpa mereka:

 • Untuk mematikan pemasaan slaid yang dicatatkan:    Pada tab tayangan slaid , kosongkan kotak Gunakan pemasaan .

 • Untuk mematikan Pengisahan yang dirakam dan dakwat:    Pada tab tayangan slaid , kosongkan kotak Pengisahan memainkan .

Lihat juga

Menukarkan persembahan anda menjadi video

Mencipta persembahan yang berjalan sendiri

Menganimasikan teks atau objek

 1. Dengan Buka persembahan anda, pada tab tayangan slaid , klik rakam tayangan slaid.

  • Mengklik atas separuh butang mula anda pada slaid semasa.

  • Mengklik rendah separuh butang memberikan anda opsyen untuk memulakan dari permulaan atau daripada slaid semasa.

  Perintah rakam tayangan slaid pada Tab rakaman dalam PowerPoint

  (Perintah Kosongkan memadamkan Pengisahan atau pemasaan, jadi berhati-hati apabila anda menggunakannya. Kosongkan dikelabukan melainkan anda mempunyai rekodkan beberapa slaid.)

 2. Dalam kotak rakam tayangan slaid , tandakan atau kosongkan kotak untuk rakaman anda dan klik Mulakan rakaman.

  Menunjukkan dialog rakam tayangan slaid dalam PowerPoint

  Lebih lanjut tentang opsyen ini:

  • Slaid dan pemasaan animasi: PowerPoint secara automatik rekod masa yang dihabiskan pada setiap slaid, termasuk sebarang langkah animasi yang berlaku, dan gunakan pemicu sebarang pada setiap slaid.

  • Pengisahan, dakwat dan penuding laser: Rekod suara anda apabila anda menjalankan persembahan anda. Jika anda menggunakan pen, penyerlah, pemadam atau penuding laser, PowerPoint rekod mereka untuk main semula juga.

  Penting:    Pen, penyerlah dan rakaman pemadam adalah tersedia hanya jika anda mempunyai 16 Februari 2015 kemas kini untuk PowerPoint 2013 atau versi lebih baru PowerPoint dipasang. Dalam versi terdahulu PowerPoint, lejang pen dan penyerlah disimpan sebagai bentuk catatan dakwat.

 3. Di penjuru atas kiri tetingkap adalah alat rakaman yang anda boleh gunakan untuk:

  Bar alat rakaman
  • Pergi ke slaid berikut: Pergi ke slaid berikut

  • Jeda rakaman: Jeda rakaman

  • Merekod semula slaid semasa: Mengulang

   Jika anda merekod semula Pengisahan anda (termasuk audio, dakwat dan penuding laser), PowerPoint padamkan Pengisahan anda sebelum ini dirakam (termasuk audio, dakwat dan penuding laser) apabila anda memulakan rakaman sekali lagi pada slaid yang sama.

   Anda boleh juga semula rekod dengan pergi ke tayangan slaid > rakam tayangan slaid.

 4. Untuk menggunakan dakwat, pemadam atau penuding laser dalam rakaman anda, klik kanan slaid, klik opsyen penuding, dan pilih alat anda:

  • Penuding laser

  • Pen

  • Penyerlah

  • Pemadam (Opsyen ini dikelabukan melainkan anda sebelum ini telah menambahkan dakwat beberapa slaid.)

  Untuk mengubah warna dakwat, klik Warna dakwat.

  Menunjukkan menu opsyen penuding dalam PowerPoint
 5. Untuk menamatkan rakaman anda, klik kanan slaid terakhir, dan klik Tamat tayangan.

  Menunjukkan opsyen tamatkan tayangan dalam PowerPoint

  Petua:    Apabila anda selesai merakam Pengisahan anda, ikon bunyi muncul di penjuru bawah kanan bagi setiap slaid yang mempunyai Pengisahan.

  Pemasaan tayangan slaid yang dirakamkan disimpan secara automatik. Pemasaan ditunjukkan dalam pandangan Pengisih slaid di bawah setiap slaid.

  Ikon bunyi

Dalam proses ini, anda merakam dibenamkan dalam setiap slaid dan rakaman boleh dimainkan semula dalam tayangan slaid. Fail video tidak dicipta oleh proses rakaman ini. Walau bagaimanapun, jika anda ingin fail video, anda boleh Menyimpan persembahan anda sebagai video dengan beberapa langkah tambahan.

Pratonton tayangan slaid yang dirakamkan

Pada tab tayangan slaid , klik Dari permulaan atau Daripada slaid semasa.

Semasa main semula, anda animasi, pendakwatan tindakan, penuding laser, audio dan video bermain dalam penyegerakan.

Menunjukkan butang "dari permulaan" pada tab tayangan slaid dalam PowerPoint

Pratonton audio yang dirakam

Dalam pandangan Normal , klik ikon bunyi di penjuru bawah kanan slaid dan kemudian klik Main.

Klik Main

Mengeset pemasaan slaid secara manual

PowerPoint secara automatik rekod pemasaan slaid anda apabila anda menambah Pengisahan, atau anda boleh mengesetkan pemasaan slaid untuk mengiringi Pengisahan anda secara manual.

 1. Dalam pandangan Normal , klik slaid yang anda ingin Setkan pemasaan.

 2. Pada tab peralihan , dalam Kumpulan pemasaan , di bawah Slaid terlebih dahulu, pilih kotak semak selepas , dan kemudian masukkan bilangan saat yang menunjukkan tempoh slaid patut muncul pada skrin. Ulangi proses untuk setiap slaid yang anda ingin Setkan pemasaan.

Petua:    Jika anda inginkan slaid berikut muncul sama ada apabila anda klik tetikus atau secara automatik selepas bilangan saat yang anda masukkan — mana yang datang dahulu — Pilih kedua-dua Pada klik tetikus dan kotak semak selepas .

Memadamkan pemasaan atau Pengisahan

Perintah Kosongkan adalah untuk memadamkan pemasaan atau Pengisahan daripada rakaman anda yang anda tidak ingin atau yang anda ingin Gantikan. Terdapat empat berbeza perintah Kosongkan yang membenarkan anda:

 • Memadamkan pemasaan pada slaid yang sedang dipilih

 • Memadamkan pemasaan pada Semua slaid sekali gus

 • Memadamkan Pengisahan pada slaid yang sedang dipilih

 • Memadamkan Pengisahan pada Semua slaid sekali gus

 1. Jika anda tidak ingin memadamkan pemasaan atau Pengisahan dalam persembahan anda, buka slaid tertentu yang mempunyai pemasaan atau Pengisahan yang anda ingin padam.

 2. Pada tab tayangan slaid dalam reben PowerPoint pada butang rakam tayangan slaid , klik anak panah bawah, tuding ke jelasdan kemudian pilih yang sesuai Kosongkan perintah untuk situasi anda.

Mematikan pemasaan atau mematikan Pengisahan, dakwat dan penuding laser

Selepas anda telah rakam persembahan PowerPoint anda, sebarang pemasaan, gerak isyarat dan audio anda dilaksanakan disimpan pada slaid individu. Tetapi anda boleh mematikannya semua jika anda ingin melihat tayangan slaid tanpa mereka:

 • Untuk mematikan pemasaan slaid yang dicatatkan:    Pada tab tayangan slaid , kosongkan kotak Gunakan pemasaan .

 • Untuk mematikan Pengisahan yang dirakam, dakwat dan penuding laser:    Pada tab tayangan slaid , kosongkan kotak Pengisahan memainkan .

Lihat juga

Ubah tetikus anda menjadi penuding laser

Menganimasikan teks atau objek

Menukarkan persembahan anda menjadi video

Mencipta persembahan yang berjalan sendiri

Apa yang anda ingin lakukan?

Anda boleh rekod Pengisahan sebelum atau sewaktu tayangan slaid dan masukkan komen khalayak dalam rakaman. Jika anda tidak ingin Pengisahan di seluruh persembahan, anda boleh merakam komen pada slaid terpilih sahaja atau mematikan Pengisahan yang agar ia bermain hanya apabila anda ingin mainkan.

Apabila anda menambah Pengisahan slaid, ikon bunyi Audio muncul pada slaid. Dengan sebarang Bunyi, anda boleh sama ada klik ikon untuk memainkan bunyi atau mengesetkan bunyi dimainkan secara automatik.

Untuk merakam dan mendengar pengisahan, komputer anda mesti dilengkapi dengan kad bunyi, mikrofon dan pembesar suara.

Sebelum anda memulakan rakaman, PowerPoint 2010 menggesa anda untuk merakam sama ada hanya pemasaan slaid, hanya Pengisahan, atau kedua-duanya pada masa yang sama. Anda juga boleh mengeset pemasaan slaid secara manual. Pemasaan slaid adalah berguna jika anda ingin persembahan yang berjalan secara automatik dengan Pengisahan anda. Rakaman pemasaan slaid juga akan merakam masa langkah animasi dan gunakan pemicu mana-mana pada slaid anda. Anda boleh mematikan pemasaan slaid mematikan apabila anda tidak ingin persembahan menggunakannya.

Dalam proses ini, anda merakam dibenamkan dalam setiap slaid dan rakaman boleh dimainkan semula dalam tayangan slaid. Fail video tidak dicipta oleh proses rakaman ini. Walau bagaimanapun, jika anda memerlukannya, anda boleh menghidupkan persembahan anda menjadi video dengan beberapa langkah tambahan.

 1. Apabila anda merakam Pengisahan, anda menjalankan melalui persembahan dan rekod setiap slaid. Anda boleh jeda dan sambung semula rakaman bila-bila masa.

 2. Pastikan mikrofon anda disediakan dan berfungsi dengan baik sebelum merakam tayangan slaid anda.

 3. Pada tab tayangan slaid , dalam Kumpulan Sediakan , klik rakam tayangan slaid Imej butang .

 4. Pilih salah satu daripada berikut:

  • Mula rakaman dari permulaan

  • Mula rakaman dari slaid semasa

 5. Dalam kotak dialog rakam tayangan slaid , pilih kotak semak Pengisahan dan penuding laser dan jika bersesuaian, pilih atau kosongkan kotak semak slaid dan pemasaan animasi .

 6. Klik Mulakan Rakaman.

  Petua: Untuk menjeda Pengisahan, dalam rakamanmenu pintas, klik jeda. Untuk meneruskan Pengisahan anda, klik Sambung semula rakaman.

 7. Untuk menamatkan rakaman tayangan slaid anda, klik kanan slaid kemudian klik Tamat Tayangan.

 8. Pemasaan tayangan slaid yang dirakamkan disimpan secara automatik. Anda boleh melihat pemasaan dalam pandangan Pengisih slaid di bawah setiap slaid.

 1. Dalam pandangan Normal , pada slaid, klik ikon bunyi Audio .

 2. Pada reben, di bawah Alat Audio, pada tab Alat main semula , dalam Kumpulan pratonton , klik Main.

 1. Dalam pandangan Normal, klik slaid yang anda ingin tambahkan komen.

 2. Pada tab Selitkan, dalam kumpulan Media, klik anak panah Audio kemudian klik Rakam Audio.

 3. Untuk merakamkan komen, klik Rakam dan mula bercakap.

 4. Apabila anda selesai merakam, klik Berhenti.

 5. Dalam kotak Nama , taipkan nama untuk bunyi dan kemudian klik OK.

  Ikon bunyi Audio muncul pada slaid.

PowerPoint 2010 secara automatik rekod pemasaan slaid anda apabila anda menambah Pengisahan, atau anda boleh mengesetkan pemasaan slaid untuk mengiringi Pengisahan anda secara manual.

 1. Dalam pandangan Normal, klik slaid yang anda ingin Setkan pemasaan.

 2. Pada tab Peralihan, dalam kumpulan Pemasaan, di bawah Gerakkan Slaid, tandakan kotak semak Selepas kemudian masukkan tempoh saat yang anda inginkan slaid muncul pada skrin. Ulangi proses bagi setiap slaid yang anda ingin setkan pemasaan.

Petua: Jika anda inginkan slaid berikut muncul sama ada apabila anda klik tetikus atau secara automatik selepas bilangan saat yang anda masukkan — mana yang datang dahulu — Pilih kedua-dua Pada klik tetikus dan kotak semak Secara automatik selepas .

Mematikan pemasaan slaid tidak memadamkannya. Anda boleh menukar pemasaan kembali pada bila-bila masa tanpa perlu ciptanya semula. Walau bagaimanapun, apabila pemasaan slaid dimatikan, slaid anda tidak akan secara automatik menggerakkan apabila anda merakam Pengisahan dan anda perlu menggerakkan slaid secara manual.

 1. Dalam pandangan Normal, pada tab Tayangan Slaid, dalam kumpulan Sediakan, klik Sediakan Tayangan Slaid.

 2. Di bawah Gerakkan slaid, klik Secara manual.

Petua: Untuk menghidupkan pemasaan semula, di bawah gerakkan slaid, klik menggunakan pemasaan, jika ada.

Perintah Kosongkan adalah untuk memadamkan pemasaan atau Pengisahan daripada rakaman anda yang anda tidak ingin atau yang anda ingin Gantikan. Terdapat empat berbeza perintah Kosongkan yang membenarkan anda:

 • Memadamkan pemasaan pada slaid yang sedang dipilih

 • Memadamkan pemasaan pada Semua slaid sekali gus

 • Memadamkan Pengisahan pada slaid yang sedang dipilih

 • Memadamkan Pengisahan pada Semua slaid sekali gus

 1. Jika anda tidak ingin memadamkan pemasaan atau Pengisahan dalam persembahan anda, buka slaid tertentu yang mempunyai pemasaan atau Pengisahan yang anda ingin padam.

 2. Pada tab tayangan slaid reben PowerPoint, pada butang rakam tayangan slaid , klik anak panah bawah, tuding ke Kosongkan, dan kemudian pilih yang sesuai Kosongkan perintah untuk situasi anda.

Lihat juga

Ubah tetikus anda menjadi penuding laser

Apa yang anda ingin lakukan?

Anda boleh sama ada rekod Pengisahan sebelum anda menjalankan persembahan atau rekod Pengisahan semasa persembahan dan memasukkan khalayak komen dalam rakaman. Jika anda tidak ingin Pengisahan di seluruh persembahan, anda boleh merakam komen pada slaid terpilih sahaja atau mematikan Pengisahan yang agar ia bermain apabila anda ingin mainkan.

Apabila anda menambah Pengisahan slaid, ikon bunyi Imej ikon muncul pada slaid. Dengan sebarang Bunyi, anda boleh sama ada klik ikon untuk memainkan bunyi atau mengesetkan bunyi dimainkan secara automatik. Pengisahan suara akan diutamakan berbanding bunyi lain, dan hanya satu bunyi boleh mainkan pada satu masa dalam persembahan. Sebagai hasil, bunyi lain yang disetkan untuk memainkan secara automatik dalam persembahan yang diubah oleh Pengisahan dan akan memainkan. Walau bagaimanapun, bunyi yang disetkan untuk dimainkan apabila diklik masih dapat dimainkan apabila anda mengklik padanya.

Untuk merakam dan mendengar pengisahan, komputer anda mesti dilengkapi dengan kad bunyi, mikrofon dan pembesar suara.

Pemasaan slaid secara automatik dan Pengisahan

Apabila anda merakam Pengisahan anda, Microsoft Office PowerPoint 2007 secara automatik rekod jumlah masa yang anda ambil pada setiap slaid. Anda boleh memilih untuk menyimpan pemasaan slaid ini dengan Pengisahan yang apabila anda digesa untuk berbuat demikian, atau anda boleh mengeset pemasaan slaid secara manual. Pemasaan slaid adalah berguna jika anda ingin persembahan yang berjalan secara automatik dengan Pengisahan anda. Anda boleh mematikan pemasaan slaid mematikan apabila anda tidak ingin persembahan menggunakannya.

Membenamkan atau memautkan Pengisahan

Anda boleh memautkan atau membenamkan Pengisahan.

 • Apabila anda membenamkan Pengisahan, fail bunyi Pengisahan menjadi sebahagian daripada persembahan dan bergerak dengannya, menghasilkan saiz fail yang lebih besar untuk persembahan.

 • Apabila anda memautkan Pengisahan, saiz fail persembahan yang lebih kecil, kerana fail bunyi yang disimpan di luar persembahan. Anda tentukan lokasi pada pemacu cakera keras anda untuk Pengisahan yang dan fail bunyi dimainkan dengan persembahan. Jika anda memberikan persembahan pada komputer lain, anda mesti mengalihkan fail bunyi dipautkan ke komputer tersebut. Cara terbaik untuk mengalihkan persembahan dan fail terpaut adalah menggunakan pakej untuk CD ciri. Atau anda boleh mengemas kini secara manual pautan pada komputer kedua dengan memadamkan Pengisahan yang kemudian menambahkan fail bunyi Pengisahan sebelum anda menyampaikan persembahan anda.

  Selain itu, apabila anda memautkan Pengisahan, anda boleh kembali kemudian dan mengedit fail bunyi menggunakan bunyi program pengeditan.

Petua:    Sertakan yang Pengisahan dengan Nota slaid. Kerana khalayak mempunyai keperluan yang berbeza dan kelengkapan komputer, pertimbangkan untuk mengiringi Pengisahan anda dengan nota. Nota boleh mendapat manfaat sesiapa yang mendengar orang yang cacat atau komputer yang kekurangan Kad bunyi. Jika anda menyimpan persembahan anda sebagai fail Laman Web (.htm), nota yang akan muncul di bawah setiap slaid seperti ia dipaparkan. Jika anda menyimpan persembahan sebagai fail persembahan (.pptx), khalayak boleh mencetak nota atau anda boleh mencetak nota untuk mereka.

Apabila anda merakam Pengisahan, anda menjalankan melalui persembahan dan rekod pada setiap slaid. Anda boleh jeda dan sambung semula rakaman.

 1. Dalam pandangan Normal, pilih slaid yang anda inginkan untuk memulakan rakaman.

 2. Pada tab tayangan slaid , dalam Kumpulan Sediakan , klik Rekod Pengisahan Imej butang .

  Imej tab Tayangan Slaid

 3. Klik Setkan Aras mikrofon, ikuti arahan untuk mengesetkan Aras mikrofon anda, dan kemudian klik OK.

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk membenamkan Pengisahan yang, klik OK.

  • Untuk memaut Pengisahan yang, pilih kotak semak Pengisahan pautan dalam , klik semak lalu, klik folder dalam senarai, dan kemudian klik Pilih.

Petua:    Untuk mengelakkan kemungkinan masalah, gunakan folder yang sama yang persembahan anda yang disimpan.

 1. Jika anda memilih slaid pertama untuk memulakan rakaman pada, pergi ke langkah 6.
  Jika anda memilih slaid berlainan untuk memulakan rakaman pada, kotak dialog Pengisahan rekod muncul. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memulakan Pengisahan yang pada slaid pertama dalam persembahan, klik Slaid pertama.

  • Untuk memulakan Pengisahan yang pada slaid yang kini dipilih, klik Slaid semasa.

 2. Dalam pandangan tayangan slaid, cakap teks naratif mikrofon, dan kemudian klik slaid untuk maju ke slaid berikut. Ikuti proses ini untuk setiap slaid yang anda ingin menambah Pengisahan untuk.

  Petua:    Untuk menjeda atau meneruskan Pengisahan yang, klik kanan slaid dan kemudian pada menu pintas, klik Jeda Pengisahan atau Pengisahan Resume.

 3. Klik keluar dari skrin hitam.

 4. Pengisahan yang disimpan secara automatik, dan mesej muncul bertanya jika anda ingin menyimpan pemasaan persembahan juga. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menyimpan pemasaan, klik Simpan. Slaid anda muncul dalam pandangan Pengisih slaid dengan pemasaan slaid yang ditunjukkan di bawah setiap slaid.

  • Untuk membatalkan pemasaan, klik Jangan Simpan. (Anda boleh merakamkan pemasaan yang berasingan.)

Nota:    Pengisahan suara akan diutamakan berbanding bunyi lain, dan hanya satu bunyi boleh mainkan pada satu masa dalam persembahan. Sebagai hasil, bunyi lain yang disetkan untuk memainkan secara automatik dalam persembahan yang diubah oleh Pengisahan dan akan memainkan. Walau bagaimanapun, bunyi yang disetkan untuk dimainkan apabila diklik masih dapat dimainkan apabila anda mengklik padanya.

 1. Pada slaid, klik ikon bunyi Imej ikon .

 2. Di bawah Alat bunyi, pada tab opsyen , dalam Kumpulan Mainkan , klik pratontonatau Dwiklik ikon Bunyi.

  Imej tab Opsyen Alat Suara

 1. Dalam pandangan Normal, pilih slaid yang anda ingin memulakan semula rakaman pada.

 2. Pada tab tayangan slaid , dalam Kumpulan Sediakan , klik Rekod Pengisahan Imej butang .

  Imej tab Tayangan Slaid

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Jika anda telah diuji mikrofon anda, klik OK.

  • Untuk menguji mikrofon anda, klik Setkan Aras mikrofon, ikuti arahan untuk mengesetkan Aras mikrofon anda, dan kemudian klik OK.

 4. Jika anda memilih slaid pertama untuk memulakan rakaman sekali lagi, pergi ke langkah 5.
  Jika anda memilih slaid berlainan untuk memulakan rakaman sekali lagi, kotak dialog Pengisahan rekod muncul. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memulakan Pengisahan yang pada slaid pertama dalam persembahan, klik Slaid pertama.

  • Untuk memulakan Pengisahan yang pada slaid yang kini dipilih, klik Slaid semasa.

 5. Dalam pandangan tayangan slaid, merakam Pengisahan bagi slaid dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menghentikan semula rakaman, tekan ESC.

  • Untuk meneruskan semula rakaman, klik tetikus untuk maju ke slaid berikut, cakap Pengisahan yang pada slaid, dan kemudian klik ke slaid berikut untuk meneruskan semula rakaman.

  • Untuk menamatkan yang semula rakaman sebelum anda melalui semua slaid, tekan ESC.

  • Untuk merekod semula melalui semua slaid, apabila anda untuk keluar dari skrin hitam, klik padanya.

 6. Pengisahan yang disimpan secara automatik, dan mesej muncul bertanya jika anda ingin menyimpan pemasaan slaid yang. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menyimpan pemasaan, klik Simpan.

  • Untuk membatalkan pemasaan, klik Jangan Simpan.

Jika anda ingin petik komen anda sendiri, komen penonton anda, atau kedua-duanya semasa persembahan anda, anda boleh menghidupkan Pengisahan sebelum anda memulakan persembahan anda.

 1. Dalam pandangan Normal, pilih slaid yang anda inginkan untuk memulakan rakaman.

 2. Pada tab tayangan slaid , dalam Kumpulan Sediakan , klik Rekod Pengisahan Imej butang .

  Imej tab Tayangan Slaid

 3. Klik Setkan Aras mikrofon, ikuti arahan untuk mengesetkan Aras mikrofon anda, dan kemudian klik OK.

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk membenamkan Pengisahan yang, klik OK.

  • Untuk memaut Pengisahan yang, pilih kotak semak Pengisahan pautan dalam , klik semak lalu, klik folder dalam senarai, dan kemudian klik Pilih.

 5. Jika anda memilih slaid pertama untuk memulakan rakaman pada, pergi ke langkah 6.
  Jika anda memilih slaid berlainan untuk memulakan rakaman pada, kotak dialog Pengisahan rekod muncul. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memulakan Pengisahan yang pada slaid pertama dalam persembahan, klik Slaid pertama.

  • Untuk memulakan Pengisahan yang pada slaid yang kini dipilih, klik Slaid semasa.

 6. Dalam pandangan tayangan slaid, menambahkan komen pembesar suara anda bersama-sama dengan sebarang komen penonton, dan kemudian klik slaid untuk maju ke slaid berikut. Ulangi proses ini untuk semua slaid dalam persembahan anda.

  Petua: Untuk jeda dan resume yang Pengisahan, klik kanan slaid dan kemudian pada menu pintas, klik Jeda Pengisahan atau Pengisahan Resume.

 7. Klik keluar dari skrin hitam.

 8. Pengisahan yang disimpan secara automatik, dan mesej muncul bertanya jika anda ingin menyimpan pemasaan persembahan juga. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menyimpan pemasaan, klik Simpan. Slaid anda muncul dalam pandangan Pengisih slaid dengan pemasaan slaid yang ditunjukkan di bawah setiap slaid.

  • Untuk membatalkan pemasaan, klik Jangan Simpan.

 1. Dalam pandangan Normal, klik slaid yang anda ingin tambahkan komen.

 2. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan Klip Media , klik anak panah di bawah bunyi, dan kemudian klik Bunyi rekod.

  Selitkan imej tab

 3. Untuk merakamkan komen, klik Rakam dan mula bercakap.

 4. Apabila anda telah selesai merakam, klik berhenti.

 5. Dalam kotak Nama , taipkan nama untuk bunyi dan kemudian klik OK.

  Ikon bunyi Imej ikon muncul pada slaid.

Office PowerPoint 2007 akan merakamkan pemasaan slaid anda secara automatik apabila anda menambah Pengisahan atau anda boleh mengesetkan pemasaan slaid untuk mengiringi Pengisahan anda secara manual.

 1. Dalam pandangan Normal, klik slaid yang anda ingin Setkan pemasaan.

 2. Pada tab animasi , dalam Kumpulan Peralihan ke slaid ini , di bawah Slaid terlebih dahulu, pilih kotak semak Secara automatik selepas , dan kemudian masukkan bilangan saat yang anda inginkan slaid muncul pada skrin.

  Imej tab Animasi

  Ulangi proses untuk setiap slaid yang anda ingin Setkan pemasaan.

Petua: Jika anda inginkan slaid berikut muncul apabila anda klik tetikus atau secara automatik selepas bilangan saat yang anda masukkan — mana yang datang dahulu — Pilih kedua-dua Pada klik tetikus dan kotak semak Secara automatik selepas .

Mematikan pemasaan slaid tidak memadamkannya. Anda boleh menghidupkan semula pemasaan pada bila-bila masa tanpa perlu menciptanya semula. Walau bagaimanapun, apabila pemasaan slaid dimatikan, slaid anda tidak bergerak secara automatik apabila anda merakam pengisahan dan anda perlu menggerakkan slaid secara manual.

 1. Dalam pandangan Normal, pada tab Tayangan Slaid, dalam kumpulan Sediakan, klik Sediakan Tayangan Slaid.

  Imej tab Tayangan Slaid

 2. Di bawah Gerakkan slaid, klik Secara manual.

Petua: Untuk menghidupkan pemasaan semula, di bawah gerakkan slaid, klik menggunakan pemasaan, jika ada.

Petua rakaman

 • Rakaman yang ditambahkan kepada persembahan secara setiap slaid, jadi jika anda ingin mengubah rakaman, anda hanya perlu merekod semula slaid terpengaruh. Juga, anda boleh menyusun semula tertib slaid selepas rakaman tanpa perlu merekod semula apa-apa. Ini juga bermakna mudah untuk jeda untuk pemisah semasa rakaman persembahan.

 • PowerPoint tidak rakam audio atau video semasa transisi antara slaid, supaya tidak cakap semasa memajukan slaid. Juga, termasuk penimbal ringkas bagi senyap pada permulaan dan penghujung setiap slaid untuk membuat peralihan lancar dan memastikan bahawa anda tidak dipotong boleh didengar Pengisahan semasa beralih dari satu slaid ke seterusnya.

 • Anda tidak boleh merakam Pengisahan dalam PowerPoint Online. Menggunakan versi desktop PowerPoint untuk merakam Pengisahan anda.

 • Anda boleh melaraskan dan mengedit saiz video dan dakwat dalam pandangan edit.

 • Jika ia mungkin penonton anda mungkin menggunakan PowerPoint Online untuk pengalaman rakaman, gunakan peralihan yang disokong oleh PowerPoint Online (potong pudar, tolak, padam, pisah, Bar rawak, bentuk, Morph).

 • Rakaman persembahan paling PC skrin sentuh yang mempunyai kamera web.

 • Gunakan pratonton video untuk memastikan segala-galanya disediakan dengan betul sebelum rakaman.

 • Bagi slaid yang anda ingin gerak isyarat rekod (seperti dakwat), membuatkan berbilang salinan slaid agar anda boleh dengan mudah merakam berbilang membawa. Kemudian padam slaid luaran apabila anda selesai.

 • Rekod beberapa saat senyap dengan mematikan audio dan video untuk menggerakkan selepas Setkan masa.

 • Untuk kualiti yang lebih tinggi, gunakan ada cam web luaran dan/atau mikrofon.

  Kamera terbina dalam dan mikrofon yang sesuai untuk kebanyakan tugas. Tetapi jika anda inginkan lebih kelihatan profesional video, pertimbangkan untuk menggunakan cam web luaran, jika anda dapat. Jika anda menggunakan PowerPoint pada tablet atau komputer riba dan anda sedang pendakwatan dengan stilus, mikrofon dan kamera luaran yang membenarkan anda untuk meminimumkan stilus hingar.

 • Sebaik sahaja anda selesai slaid pertama anda rakaman, mainkannya semula.

  Sebelum anda menerima terlalu jauh pada masa hadapan rakaman persembahan anda, pastikan anda bunyi audio dan video dan kelihatan seperti yang anda jangkakan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×