Menyimpan ke SharePoint (Power Pivot)

Anda boleh menyimpan buku kerja Excel yang mempunyai data Power Pivot ke laman SharePoint yang telah diperluaskan untuk menyokong capaian model data. Selepas buku kerja diterbitkan, keizinan dan sifat dokumen SharePoint menentukan cara orang lain boleh melihat dan menggunakan buku kerja anda.

Sebelum anda bermula

Menerbitkan buku kerja ke SharePoint memerlukan anda mempunyai keizinan yang mencukupi, perisian dan pengetahuan tentang cara untuk menyediakan buku kerja anda untuk penerbitan.

Perisian Pelayan

Untuk melihat buku kerja dalam pelayar, pelayan SharePoint yang anda gunakan mesti mempunyai Power Pivot untuk SharePoint dan Excel Services. Kedua-dua perkhidmatan diperlukan untuk pemprosesan dan mempersembahkan buku kerja pada SharePoint.

Kadangkala anda boleh mengenal pasti sama ada anda mempunyai perisian yang betul dengan menyemak semula pustaka dan menu konteks pada laman anda, tetapi anda mungkin perlu bertanya pentadbir SharePoint anda sama ada perisian pelayan yang diperlukan telah dipasang. Jika laman anda termasuk Galeri Power View, Power Pivot for SharePoint telah dipasang. Begitu juga, jika anda boleh membuka buku kerja Excel dalam tetingkap pelayar tanpa perlu memuat turun fail ke aplikasi desktop Excel anda, Excel Services berjalan pada pelayan SharePoint anda.

Jika anda merancang untuk menjadualkan segar semula data automatik untuk buku kerja anda, pastikan anda semak dengan pentadbir pelayan anda untuk memastikan pembekal data yang anda digunakan untuk mengimport data juga tersedia pada pelayan.

Keizinan

Apabila anda menyimpan dokumen ke SharePoint, keizinan SharePoint menentukan individu yang boleh melihat, mengedit atau memadamkan kerja anda. Jadual berikut menerangkan keizinan SharePoint yang memberikan hak khusus ke buku kerja yang anda terbitkan:

Keizinan

Hak

Lihat

Sesiapa sahaja dengan keizinan Lihat boleh membuka buku kerja dengan pergi ke alamat URL untuk fail tersebut. Selain itu, keizinan Lihat juga akan membenarkan seseorang untuk menggunakan buku kerja anda sebagai sumber data luaran untuk buku kerja Excel yang lain atau laporan yang baca sahaja.

Sumbang

Keizinan sumbang lebih berkuasa kerana ia menyampaikan keizinan untuk menambah, mengedit atau memadam dokumen dalam pustaka SharePoint.

Kawalan penuh

Kawalan penuh termasuk semua keizinan berkaitan dengan Sumbang serta keupayaan untuk mencipta atau menguruskan senarai atau pustaka, dan membuat asal lapor keluar.

Mencapai ke sebarang laman SharePoint atau pustaka diberikan melalui keizinan pentadbir Laman atau pemilik laman menentukan kumpulan atau pengguna individu.

Kebanyakan orang mempunyai sama ada keizinan Lihat atau Sumbang. Anda boleh mengetahui keizinan yang anda ada dengan melihat pada menu Tindakan Laman pada laman SharePoint anda. Jika item hanya pada menu Lihat Semua Kandungan Laman, anda mempunyai keizinan Pandangan dan anda tidak dapat menerbitkan fail untuk laman SharePoint ini. Jika anda melihat senarai item yang lebih panjang, atau jika anda melihat Alat Pustaka dalam reben, anda mempunyai keizinan Sumbang.

Menyediakan Buku Kerja Anda

Sebelum anda menerbitkan buku kerja Excel yang mengandungi data Power Pivot, anda perlu mengikuti senarai semak ini untuk menyediakan dokumen anda:

 1. Baca tentang cara untuk mencipta buku kerja yang menggunakan maklumat sambungan yang terus berfungsi selepas fail diterbitkan.

 2. Memahami pertimbangan keselamatan untuk penerbitan data Power Pivot dalam SharePoint.

 3. Anda boleh memperbaiki persembahan visual untuk buku kerja anda pada SharePoint dengan cadangan ini:

  • Memberikan nama perihalan pada lembaran kerja Excel anda. Nama lembaran kerja menjadi halaman label apabila dokumen diterbitkan ke Galeri Power Pivot.

  • Mematikan unsur visual yang tidak digunakan. Dalam tetingkap Excel, dalam kawasan Tunjukkan reben Lihat, matikan Garis Grid, Bar Formula, dan Tajuk.

  • Menyembunyikan lembaran kerja Excel yang kosong atau yang tidak berkaitan dengan laporan. Dalam tetingkap Excel, klik kanan tab helaian dan pilih Sembunyikan Helaian.

  • Pilih sel A1 sebelum menyimpan dan menerbitkan buku kerja. Apabila fail yang diterbitkan dibuka dalam tetingkap pelayar, fokus ditempatkan pada sel yang terakhir aktif dalam buku kerja. Dengan meletakkan kursor dalam sel A1, anda memastikan bahawa sudut kiri atas bagi lembaran kerja yang diletakkan di sudut kiri atas tetingkap pelayar.

Semak Seting Pengesahan dan Segar Semula

Untuk hasil terbaik, gunakan seting lalai Excel untuk pengesahan dan segar semula data.

Mengesahkan pengesahan Windows

Secara lalai, Excel menentukan Pengesahan Windows supaya identiti orang yang melihat buku kerja digunakan apabila mencapai data model data. Menggunakan seting lalai membenarkan perisian pelayan Power Pivot untuk menangkap maklumat tepat tentang individu yang menggunakan buku kerja Power Pivot, membenarkan anda untuk bekerjasama dengan rakan sekerja yang menggunakan data anda dengan lebih baik. Jika anda menentukan Tiada atau ID Secure Store Service (SSS), data penggunaan buku kerja akan direkodkan untuk akaun pengguna Excel Services yang tak dijaga (atau untuk ID SSS) dan bukannya individu yang sebenar dalam organisasi anda.

 1. Dalam Excel, pada reben Data, klik Sambungan Sedia Ada.

 2. Dalam kotak dialog Sambungan Sedia Ada, klik sambungan dalam buku kerja > Buka

 3. Klik Sifat > Takrifan > Seting Pengesahan.

 4. Sahkan Gunakan akaun pengguna yang disahkan dipilih.

Tentukan seting kawalan segar semula

Seting kawalan Segar Semula boleh mempengaruhi cara anda pratonton buku kerja Power Pivot dalam pustaka Galeri Power Pivot. Contohnya, jika buku kerja anda menggunakan segar semula pada sifat terbuka, dan Excel Services dikonfigurasikan untuk mengeluarkan amaran untuk pengendalian segar semula data, anda akan melihat imej kecil bagi amaran segar semula data Excel dan bukannya imej pratonton dokumen.

 1. Dalam Excel, pada reben Data, klik Sambungan > Sifat.

 2. Dalam Penggunaan > Kawalan Segar Semula, pilih atau kosongkan kotak semak Segar semula data apabila membuka fail berdasarkan cadangan berikut; yang berbeza bergantung pada cara data model data dicapai:

Capaian data

Pengesyoran kawalan segar semula

Terbenam dalam buku kerja (senario yang lazim)

Kosongkan kotak semak Segar semula data apabila membuka fail. Oleh sebab, semua data dibenamkan, menyegarkan semula setiap kali anda membuka buku kerja yang tidak diperlukan.

Disimpan sebagai sumber data luaran (contohnya, jika anda menyediakan sambungan data luaran ke buku kerja dan bukannya mengimport datanya)

Pilih kotak semak Segar Semula data apabila membuka fail. Oleh sebab data berada dalam lokasi yang berlainan, anda ingin segar semula berlaku untuk mengesan sebarang perubahan terbaru untuk data.

Untuk membenarkan penjanaan imej pratonton, minta pentadbir SharePoint anda untuk menyesuaikan seting Ingatkan semasa Segar Semula dalam Excel Services. Untuk maklumat lanjut, lihat Mencipta lokasi dipercayai bagi laman Power Pivot pada TechNet.

Pengendalian segar semula data pihak pelayan (digunakan untuk buku kerja yang anda simpan ke SharePoint dan penjadualan untuk segar semula data Power Pivot).

Pilih kotak semak Segar semula data apabila membuka fail. Oleh sebab, segar semula data dijadualkan untuk buku kerja ini, Power Pivot akan mendayakan sifat Segar semula data apabila membuka fail secara automatik pada buku kerja ini untuk memastikan bahawa cache Jadual Pangsi digantikan dengan data yang lebih baru. Jika anda mengosongkan kotak semak, ia akan dipilih secara automatik apabila anda menyimpan buku kerja kembali ke SharePoint.

Pilih Lokasi untuk Fail Anda

Dokumen yang anda kongsi pada laman biasanya disimpan dalam pustaka dokumen. Dokumen Kongsi adalah pustaka dokumen yang paling biasa, tetapi laman SharePoint yang mempunyai Power Pivot for SharePoint biasanya akan mempunyai Galeri Power Pivot yang menawarkan pratonton, pandangan pustaka tersuai dan capaian mudah ke jadual konfigurasi segar semula data untuk buku kerja.

Anda mesti memilih pelayan SharePoint yang mempunyai Power Pivot for SharePoint. Jika anda menerbitkan ke pelayan yang tidak mempunyai perisian pelayan Power Pivot, data tidak akan dimuatkan apabila anda membuka dokumen dari pustaka.

Anda boleh memilih Dokumen Kongsi, Galeri Power Pivot atau mana-mana pustaka dokumen yang lain untuk menyimpan buku kerja anda. Untuk menggunakan lokasi ini, anda mesti mengetahui alamat Web URL pustaka. Pada laman SharePoint lalai, alamat URL Web untuk pustaka ini adalah seperti berikut:

 • http://<nama pelayan>/Shared%20Documents

 • http://<nama pelayan>/PowerPivot%20Gallery

 • Untuk mencari alamat URL Web bagi sebarang pustaka, klik kanan dokumen dalam pustaka dan pilih Sifat. Alamat (URL) menunjukkan laluan SharePoint pada dokumen. Pastikan anda menggunakan tetikus anda untuk memilih keseluruhan URL. Kadangkala panjang URL mungkin disembunyikan daripada sebahagian pandangan.

 • Kemungkinan besar, anda perlu mengedit URL sebelum anda boleh menggunakannya. Khususnya, jika URL termasuk pemapar dan sifat sumber, anda perlu mengalih keluar sifat itu untuk mendapat lokasi yang boleh diguna yang terdiri daripada pelayan, laman dan nama pustaka. Contohnya, dengan URL berikut, anda boleh diterbitkan laluan URL sebenar dengan menyimpan bahagian dalam tebal dan memadamkan selebihnya: http://Contoso/Sales/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx&Source=http%3A%2F%2FContoso%2FPowerPivot%2520Gallery%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1. Berdasarkan sifat URL, laluan sebenar yang anda harus digunakan untuk tujuan penerbitan akan merupakan 'http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx' jika anda menerbitkan fail ContosoSales.xlsx atau hanya 'http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery' jika anda inginkan hanya laman dan pustaka.

 • Apabila memilih lokasi, pilih pustaka yang tersedia untuk individu yang anda ingin berkongsi buku kerja. Anda mungkin perlu meminta keizinan pada pustaka atau dokumen untuk memastikan ketersediaan buku kerja.

Menyimpan Fail Anda ke SharePoint

 1. Dalam Excel, klik Fail > Simpan Sebagai > SharePoint atau Laman > Semak Lalu, kemudian pilih lokasi.

 2. Dalam kotak dialog Simpan Sebagai dalam nama Fail, taipkan nama untuk fail jika anda menggunakan lokasi sedia ada. Atau, jika anda memilih Semak lalu lokasi, masukkan semua atau sebahagian daripada URL laman SharePoint. Jika anda memasukkan sebahagian daripada alamat URL, seperti nama http://<namapelayan>, klik Simpan untuk membuka sambungan ke pelayan yang anda tentukan dan kemudian semak lalu laman untuk pustaka yang anda ingin gunakan. Untuk contoh URL SharePoint, lihat Memilih Lokasi untuk Fail Anda dalam topik ini.

 3. Klik Simpan untuk menerbitkan buku kerja ke pustaka.

Dalam tetingkap pelayar, sahkan bahawa dokumen muncul dalam pustaka. Dokumen yang baru diterbitkan akan muncul dalam senarai. Seting Pustaka menentukan tempat dokumen akan muncul (contohnya, diisih dalam tertib menaik mengikut tarikh, atau mengikut abjad mengikut nama). Anda mungkin perlu menyegar semula tetingkap pelayar untuk melihat penambahan yang terkini.

Muat Naik Buku Kerja Power Pivot dari SharePoint

Kaedah alternatif lain untuk menambah buku kerja Power Pivot untuk memuat naikkannya dari laman SharePoint. Gunakan pendekatan ini jika anda ingin bermula dari SharePoint.

 1. Dalam laman SharePoint, buka pustaka dokumen.

 2. Dalam Alat Pustaka, klik Dokumen > Muat Naik Dokumen, > Muat Naik Dokumen .

 3. Semak lalu ke lokasi fail .xlsx disimpan, pilihnya, kemudian klik OK.

Fail dimuat naik ke laman SharePoint dan muncul dalam folder. Anda mungkin perlu mengklik butang segar semula dalam pelayar anda sebelum anda boleh melihatnya. Ia kini boleh dibuka dalam SharePoint. Anda boleh memberitahu orang lokasi fail dengan memberikan mereka alamat URL untuk fail.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×