Menyimpan dokumen dalam Word

Menyimpan dokumen dalam Word

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan Simpan dan perintah Simpan sebagai untuk menyimpan kerja anda dan anda boleh melaraskan seting yang menggunakan Microsoft Office Word untuk menyimpan dokumen anda.

Cara anda menyimpan dokumen dan format yang anda simpan dalam bergantung pada cara anda merancang untuk menggunakan dokumen. Contohnya, jika dokumen adalah untuk kegunaan anda sendiri dan anda tidak pernah jangkakan untuk membukanya dalam versi terdahulu Microsoft Office Word, cara yang paling mudah untuk menyimpannya adalah menggunakan Menyimpan perintah, menggunakan semua seting lalai.

Walau bagaimanapun, jika anda menyiarkan dokumen untuk orang lain untuk membuka, jika individu yang membaca dokumen anda menggunakan perisian selain Microsoft Office Word, atau jika anda berhasrat untuk membuka dokumen lain komputer atau peranti mudah alih, anda perlu pilih cara dan di mana anda ingin menyimpan dokumen.

Jika anda biasa menyimpan dokumen dalam format atau tempat tertentu, anda boleh melaraskan seting agar Word lalai kepada pilihan ini.

Jika anda mencari maklumat tentang Menyimpan sebagai PDF, pergi ke menyimpan atau menukar PDF.

Apa yang anda ingin lakukan?

 1. Pada Bar alat capaian segera, klik Simpan Imej butang atau tekan CTRL + S.

 2. Taipkan nama untuk dokumen kemudian klik Simpan.

  Word menyimpan dokumen di lokasi lalai. Untuk menyimpan dokumen dalam lokasi lain, pilih folder atau lokasi lain.

Halaman atas

Untuk menghalang menulis ganti dokumen sedia ada, gunakan perintah Simpan sebagai untuk mencipta salinan dokumen sedia ada dengan nama baru. Anda mungkin ingin melakukan ini, contohnya, apabila anda mempunyai Surat borang, dokumen pajakan atau sebarang situasi lain di tempat dokumen sedia ada akan menyediakan semua kandungan asas untuk dokumen baru (dan anda tidak ingin kehilangan dokumen sedia ada).

 1. Buka dokumen yang anda ingin gunakan sebagai asas untuk dokumen baru.

 2. Klik Fail, kemudian klik Simpan Sebagai.

 3. Taipkan nama untuk dokumen kemudian klik Simpan.

  • Word menyimpan dokumen di lokasi lalai.

  • Untuk menyimpan dokumen dalam lokasi lain, klik folder lain atau lokasi dalam kotak dialog Simpan sebagai .

 4. Mengedit dokumen dengan cara yang anda inginkan.

Halaman atas

Jika anda menyimpan dokumen anda dalam format fail lalai dalam Microsoft Office Word 2007, Word 2010, Word 2013 dan Word 2016, pengguna versi terdahulu Word mesti memasang Pek keserasian Microsoft Office untuk Word, Excel, dan format fail PowerPoint 2007 untuk membuka dokumen. Secara alternatif, anda boleh menyimpan dokumen dalam format yang boleh dibuka terus dalam Word versi terdahulu — tetapi pemformatan dan tataletak yang bergantung pada ciri baru dalam Microsoft Office Word 2007, Word 2010, Word 2013 atau Word 2016 tidak akan tersedia dalam versi terdahulu Word.

 1. Klik Fail, kemudian klik Simpan Sebagai.

 2. Klik Format Word 97-2003.

 3. Taipkan nama untuk dokumen kemudian klik Simpan.

Halaman atas

Jika anda mencipta dokumen untuk orang lain, anda boleh menjadikannya mudah dibaca dan tidak boleh diedit atau anda boleh menjadikannya mudah dibaca dan diedit. Jika anda ingin dokumen untuk dibaca tetapi tidak boleh diedit, menyimpan dokumen sebagai fail PDF atau XPS atau menyimpannya sebagai halaman web. Jika anda ingin dokumen anda untuk dibaca dan boleh diedit, tetapi lebih suka format fail yang selain daripada .docx atau .doc, anda boleh menggunakan format seperti teks biasa (.txt), Format teks beraneka (.rtf) dan teks OpenDocument (.odt).

PDF dan XPS   - PDF dan XPS adalah format yang individu boleh baca dalam perisian pemaparan meluas tersedia. Format ini dikekalkan tataletak halaman dokumen.

Halaman web   - halaman web dipaparkan dalam pelayar web. Format ini dikekalkan tataletak halaman dokumen anda. Apabila seseorang mensaiz semula tetingkap pelayar, mengubah tataletak dokumen. Anda boleh menyimpan dokumen sebagai halaman web konvensional (HTML format) atau sebagai halaman web fail tunggal (MHTML format). Dengan HTML format, sebarang fail sokongan (seperti imej) disimpan dalam folder berasingan yang dikaitkan dengan dokumen. Dengan MHTML format, Semua fail sokongan disimpan bersama-sama dengan dokumen dalam satu fail.

Nota: Anda boleh menyimpan dokumen dalam format lain yang boleh dibuka dengan bilangan teks pengeditan program. Antara format ini ialah teks biasa (.txt), Format teks beraneka (.rtf) dan teks OpenDocument (.odt). Walau bagaimanapun, menyimpan dokumen Microsoft Office Word dalam format ini tidak dapat mengekalkan pemformatan, tataletak atau ciri-ciri lain dokumen. Gunakan format ini hanya jika anda tidak keberatan kehilangan aspek dokumen anda. Anda boleh memilih format ini daripada senarai dalam kotak dialog Simpan sebagai .

Halaman atas

Apa yang anda ingin lakukan?

 1. Pada Bar alat capaian segera, klik Simpan Imej butang atau tekan CTRL + S.

 2. Taipkan nama untuk dokumen kemudian klik Simpan.

  Word menyimpan dokumen di lokasi lalai. Untuk menyimpan dokumen dalam lokasi lain, pilih folder lain dalam Pautan kegemaran jika komputer anda menjalankan Windows Vista atau dalam senarai Simpan dalam jika komputer anda menjalankan Microsoft Windows XP. Jika anda ingin mengubah lokasi lalai yang Word menyimpan dokumen, klik tab Laraskan seting untuk menyimpan dokumen dalam artikel ini.

Halaman atas

Untuk menghalang menulis ganti dokumen sedia ada, gunakan perintah Simpan sebagai untuk mencipta salinan dokumen sedia ada dengan nama baru. Anda mungkin ingin melakukan ini, contohnya, apabila anda mempunyai Surat borang, dokumen pajakan atau sebarang situasi lain di tempat dokumen sedia ada akan menyediakan semua kandungan asas untuk dokumen baru (dan anda tidak ingin kehilangan dokumen sedia ada).

 1. Buka dokumen yang anda ingin gunakan sebagai asas untuk dokumen baru.

 2. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan sebagai.

 3. Taipkan nama untuk dokumen kemudian klik Simpan.

  • Word menyimpan dokumen di lokasi lalai.

  • Untuk menyimpan dokumen dalam lokasi lain, klik folder lain dalam senarai Simpan dalam dalam kotak dialog Simpan sebagai . Jika anda ingin mengubah lokasi lalai yang Word menyimpan dokumen, Laraskan seting untuk menyimpan dokumen.

 4. Mengedit dokumen dengan cara yang anda inginkan.

Petua: Untuk menjadikannya mudah untuk menggunakan satu dokumen sebagai asas untuk orang lain, simpan dokumen di mana templat disimpan. Di dalam kotak dialog Simpan sebagai , klik templat jika komputer anda menjalankan Windows Vista, atau klik Templat dipercayai jika komputer anda menjalankan Windows XP dan kemudian klik Simpan. Apabila anda ingin mencipta dokumen baru, dalam kotak dialog Dokumen baru , dwiklik baru daripada sedia ada.

Cara lain untuk menggunakan satu dokumen sebagai asas untuk orang lain adalah untuk menyimpannya sebagai templat.

Halaman atas

 1. Menggunakan perintah Simpan atau Simpan sebagai untuk menyimpan dokumen ke folder yang anda boleh mencari dengan mudah.

 2. Menyelitkan CD yang kosong dan boleh ditulis ke perakam CD. Gunakan salah satu yang berikut:

  • Cakera padat boleh rakam (CD-R)

  • Cakera padat boleh tulis semula (CD-RW)

   Dengan CD boleh tulis semula, anda boleh menyalin data dan memadamkan data daripada CD berbilang kali.

 3. Klik mula, dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut, bergantung pada sistem pengendalian komputer anda:

  Windows Vista

  1. Klik komputer.

  2. Klik folder untuk mengembangkan senarai folder, dan kemudian klik anak panah di sebelah komputer untuk mengembangkan senarai pemacu cakera.

  3. Klik fail atau folder yang anda ingin Salin ke CD, dan seretnya ke pemacu CD rakaman dalam senarai folder.

   Untuk memilih lebih daripada satu fail, tahan CTRL sementara anda klik fail yang anda inginkan.

  4. Dalam kotak dialog membakar cakera , klik sama ada Live sistem fail atau induk, bergantung pada format CD yang anda ingin gunakan. Jika anda inginkan bantuan ini, klik format CD atau DVD yang manakah yang patut saya pilih?.

  5. Taipkan nama untuk CD dalam kotak tajuk cakera , dan kemudian klik berikut.

  6. Ikuti arahan pada skrin anda.

  Windows XP

  1. Klik komputer saya.

  2. Pada menu pandangan , tuding ke Bar penjelajah, dan kemudian klik folder.

  3. Klik fail atau folder yang anda ingin Salin ke CD, dan seretnya ke pemacu CD rakaman dalam senarai folder.

   Untuk memilih lebih daripada satu fail, tahan CTRL sementara anda klik fail yang anda inginkan.

  4. Dwiklik pemacu CD rakaman. Windows XP memaparkan kawasan sementara yang fail manakah terletak sebelum ia disalin ke CD. Sahkan bahawa fail dan folder yang anda ingin Salin ke CD muncul di bawah Fail sedia untuk ditulis ke CD.

  5. Di bawah CD bertulis tugas, klik menulis fail ini ke CD. Windows memulakan Bestari menulis CD. Ikuti arahan dalam Bestari.

 • Cuba untuk menyalin fail ke CD daripada ia menampung. Semak bungkusan CD untuk melihat kapasiti CD setiap. Untuk fail yang terlalu besar untuk dimuatkan pada CD, anda boleh menyalin fail ke DVD boleh rakam (DVD-R atau DVD + R) atau DVD boleh tulis semula (DVD-RW atau DVD + RW). Walau bagaimanapun, Windows XP tidak menyokong menyalin ke DVD, jadi anda mesti menggunakan perisian pengarangan DVD.

 • Pastikan anda mempunyai ruang cakera yang cukup pada cakera keras anda untuk menyimpan fail sementara yang dicipta semasa proses CD-menulis. Untuk standard CD, Windows rizab sehingga 700 megabait (MB) ruang percuma yang tersedia. Untuk CD kapasiti tinggi, Windows rizab sehingga 1 gigabait (GB) ruang percuma yang tersedia.

 • Selepas anda menyalin fail atau folder ke CD, anda boleh melihat CD untuk mengesahkan bahawa fail yang disalin.

Halaman atas

 1. Menyelitkan peranti memori Port USB.

 2. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan sebagai.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Windows Vista

  1. Klik komputer.

  2. Di bawah peranti dengan storan boleh alih keluar, dwiklik peranti memori USB.

Windows XP

 1. Klik komputer saya.

 2. Dwiklik peranti memori USB.

 1. Dalam kotak nama fail, taipkan nama untuk dokumen.

 2. Klik Simpan.

Halaman atas

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan sebagai.

 2. Cari folder rangkaian.

  • Jika folder rangkaian dipetakan ke komputer anda, dalam senarai lokasi, klik komputer jika komputer anda menjalankan Windows Vista, atau klik Komputer saya jika komputer anda menjalankan Windows XP, dan kemudian klik nama folder.

   Nota: Anda dengan mudah boleh mencapai folder rangkaian dengan memetakan ke komputer anda. Jika anda masih belum mempunyai folder dipetakan, anda boleh klik alat dalam kotak dialog Simpan sebagai , klik peta rangkaian memandu, dan kemudian ikuti arahan dalam kotak dialog pemacu rangkaian Peta .

  • Jika anda tahu nama dan lokasi folder rangkaian kongsi, taipkan dalam kotak Nama fail , bermula dengan dua garis condong belakang, dan kemudian tekan ENTER.

 3. Taipkan nama untuk dokumen kemudian klik Simpan.

Windows Vista

Jika anda adalah menyimpan dokumen dalam pustaka dokumen pada laman Windows SharePoint Services 3.0 , lakukan yang berikut:

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan sebagai.

 2. Cari dalam pelayan Web.

 3. Dalam kotak Nama fail , taipkan URL bagi laman, dan kemudian tekan ENTER.

 4. Dwiklik Nama pustaka dokumen.

 5. Taipkan nama untuk dokumen kemudian klik Simpan.

Jika anda adalah menyimpan dokumen pada Laman Web pada MSN, lakukan yang berikut:

 1. Dalam kotak Nama fail , taipkan URL bagi Laman MSN anda dan kemudian tekan ENTER.

 2. Taipkan nama pengguna dan kata laluan untuk log masuk ke laman anda.

Jika anda adalah menyimpan dokumen di lokasi protokol Pindahan fail (FTP) yang anda telah mengkonfigurasikan, lakukan yang berikut:

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan sebagai.

 2. Dalam Simpan sebagai kotak dialog, mengembangkan senarai folder dan klik komputer.

 3. Dwiklik lokasi FTP dalam senarai Lokasi rangkaian .

  Nota: FTP ialah cara yang membuka dan menyimpan fail pada pelayan Web. Jika anda tahu nama dan kelayakan log untuk pelayan, anda boleh menambah pelayan untuk lokasi rangkaian anda dengan mengklik kanan komputer dan kemudian mengklik Tambah Lokasi rangkaian dalam kotak dialog Simpan sebagai .

Windows XP

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan sebagai.

 2. Cari dalam pelayan Web.

  • Jika anda adalah menyimpan dokumen dalam pustaka dokumen pada laman Windows SharePoint Services 3.0 , taipkan URL laman dalam kotak Nama fail , dan kemudian tekan ENTER. Dwiklik Nama pustaka dokumen.

  • Jika anda adalah menyimpan dokumen pada Laman Web pada MSN, klik Tempat rangkaian saya, dan kemudian dwiklik Laman Web saya pada MSN. Taipkan kata laluan anda jika perlu, dan kemudian dwiklik nama laman.

  • Jika anda adalah menyimpan dokumen dalam lokasi protokol Pindahan fail (FTP) yang anda telah dikonfigurasi, pilih lokasi FTP dalam senarai Simpan dalam , dan kemudian dwiklik lokasi FTP.

   Nota: FTP ialah cara yang membuka dan menyimpan fail pada pelayan Web. Jika anda tahu nama dan kelayakan log untuk pelayan, anda boleh menambah pelayan ke lokasi FTP anda dengan mengklik FTP Add/Modify lokasi dalam kotak dialog Simpan sebagai .

 3. Taipkan nama untuk dokumen kemudian klik Simpan.

Halaman atas

Jika anda menyimpan dokumen anda dalam format fail lalai dalam Office Word 2007, pengguna versi terdahulu Word mesti memasang Pek keserasian Microsoft Office untuk Word, Excel, dan format fail PowerPoint 2007 untuk membuka dokumen. Secara alternatif, anda boleh menyimpan dokumen dalam format yang boleh dibuka terus dalam Word versi terdahulu — tetapi pemformatan dan tataletak yang bergantung pada ciri baru dalam Office Word 2007 tidak akan tersedia dalam versi terdahulu Word.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan sebagai.

 2. Klik Format Word 97-2003.

 3. Taipkan nama untuk dokumen kemudian klik Simpan.

Halaman atas

Jika anda mencipta dokumen untuk orang lain anda boleh menjadikannya mudah dibaca dan tidak boleh diedit atau anda boleh menjadikannya mudah dibaca dan diedit. Jika anda ingin dokumen untuk dibaca tetapi tidak boleh diedit, menyimpan dokumen sebagai fail PDF atau XPS atau menyimpannya sebagai halaman Web. Jika anda ingin dokumen anda untuk dibaca dan boleh diedit, tetapi lebih suka format fail yang selain daripada .docx atau .doc, anda boleh menggunakan format seperti, teks biasa (.txt), Format teks beraneka (.rtf) dan teks OpenDocument (.odt)

PDF dan XPS    PDF dan XPS adalah format yang individu boleh baca dalam perisian pemaparan meluas tersedia. Format ini dikekalkan tataletak halaman dokumen.

Halaman web    Halaman web dipaparkan dalam pelayar Web. Format ini dikekalkan tataletak halaman dokumen anda. Apabila seseorang mensaiz semula tetingkap pelayar, mengubah tataletak dokumen. Anda boleh menyimpan dokumen sebagai halaman Web konvensional (HTML format) atau sebagai halaman Web fail tunggal (MHTML format). Dengan HTML format, sebarang fail sokongan (seperti imej) disimpan dalam folder berasingan yang dikaitkan dengan dokumen. Dengan MHTML format, Semua fail sokongan disimpan bersama-sama dengan dokumen dalam satu fail.

Nota: Anda boleh menyimpan dokumen dalam format lain yang boleh dibuka dengan bilangan teks pengeditan program. Antara format ini adalah teks biasa (.txt), Format teks beraneka (.rtf), teks OpenDocument (.odt) dan Microsoft Works (.wps). Walau bagaimanapun, menyimpan dokumen Office Word 2007 dalam format ini tidak dapat mengekalkan pemformatan, tataletak atau ciri-ciri lain dokumen. Gunakan format ini hanya jika anda tidak keberatan kehilangan aspek dokumen anda. Anda boleh memilih format ini dalam senarai Simpan sebagai jenis dalam kotak dialog Simpan sebagai .

Anda boleh menyimpan sebagai fail PDF atau XPS dari Sistem Microsoft Office 2007 program hanya selepas anda memasang tambahan. Untuk maklumat lanjut, lihat mendayakan sokongan untuk format fail lain, seperti PDF dan XPS.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan sebagai.

 2. Klik PDF atau XPS.

 3. Dalam kotak Nama fail, taipkan nama fail.

 4. Dalam senarai Simpan sebagai jenis , pilih PDF atau XPS.

 5. Jika dokumen adalah untuk dilihat dalam talian sahaja, anda boleh memampatkan saiz fail dengan mengklik saiz Minimum (penerbitan dalam talian) di sebelah mengoptimumkan untuk.

 6. Jika anda ingin menyimpan hanya sebahagian daripada dokumen, jika anda ingin sertakan tanda semakan atau sifat dokumen, atau jika anda ingin mencipta Hiperpautan ke tajuk atau penanda buku dalam dokumen secara automatik, klik opsyen, dan kemudian klik Opsyen yang anda ingin gunakan.

 7. Klik Terbit.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan sebagai.

  Jika anda adalah penerbitan dokumen ke pelayan Web, semak lalu ke nama pelayan, dan klik padanya (tidak dwikliknya).

 2. Dalam kotak Nama fail, taipkan nama fail.

 3. Dalam kotak Simpan sebagai jenis , klik halaman Web atau halaman Web fail Singe.

Nota: Jika anda menyimpan dokumen sebagai halaman Web (HTML format) dan kemudian ingin mengalihkannya atau menghantar sebagai lampiran mesej e-mel, anda mesti ingat untuk memasukkan folder yang mengandungi sebarang fail sokongan. Folder ini mempunyai nama yang sama seperti nama fail dokumen.

 1. Klik Simpan.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan sebagai.

 2. Dalam kotak Nama fail, taipkan nama fail.

 3. Dalam kotak Simpan sebagai jenis , klik Teks OpenDocument.

Nota: Jika anda ingin mengekalkan versi fail sebagai dokumen Word, anda mesti menyimpannya sebagai dokumen Word (contohnya, fail format .docx) sebelum anda tutup Word 2007.

 1. Klik Simpan.

Halaman atas

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan sebagai.

 2. Klik Simpan.

 3. Dalam kotak Simpan fail dalam format ini , klik format fail yang anda ingin gunakan.

 4. Di sebelah kotak lokasi fail lalai , klik semak lalu, dan kemudian klik folder yang anda ingin menyimpan fail anda.

  Nota: Opsyen ini mengawal masa kelakuan pertama lalai yang anda gunakan perintah Buka, Simpanatau Simpan sebagai apabila anda memulakan Word. Apabila anda menyimpan dokumen, anda boleh mengubah seting ini dengan menentukan lokasi yang berbeza atau format dalam kotak dialog Buka, Simpanatau Simpan sebagai .

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×