Menyimpan berbilang nilai dalam medan carian

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh mencipta medan carian yang menyimpan berbilang nilai per rekod. Ini membantu anda menjejak berbilang fakta berkaitan mengenai subjek. Contohnya, katakan anda mempunyai pangkalan data penjejakan isu dan anda ingin menjejak para pekerja yang sedang bekerja dengan isu tersebut. Seorang pekerja mungkin bekerja dengan beberapa isu dan setiap isu mungkin mempunyai lebih daripada seorang pekerja yang sedang bekerja padanya. Jenis struktur data sebegini dipanggil perhubungan satu ke banyak. Access memudahkan penjejakan data berkaitan jenis ini menggunakan medan carian berbilang nilai.

Artikel ini menerangkan apakah medan carian berbilang nilai, cara untuk menambahnya pada jadual serta cara untuk mengubah medan carian sedia ada.

Nota: Artikel ini tidak digunakan untuk aplikasi Access – jenis baru pangkalan data anda mereka bentuk dengan capaian dan Terbitkan dalam talian. Lihat mencipta aplikasi Access untuk maklumat lanjut.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan

Mencipta medan carian berbilang nilai dalam pandangan Helaian Data

Mencipta medan carian berbilang nilai dalam pandangan Reka Bentuk

Menggunakan Bestari Carian untuk mencipta medan carian berbilang nilai.

Menyemak semula atau mengubah sifat medan Carian dalam pandangan Reka bentuk

Mengubah reka bentuk medan carian berbilang nilai

Gambaran keseluruhan

Medan carian adalah medan jadual yang mempunyai nilai yang berasal dari sama ada dari jadual, pertanyaan atau senarai nilai. Apabila anda mengklik medan carian pada Helaian Data untuk memasukkan data, Access memaparkan satu senarai nilai untuk dipilih. Medan carian boleh jadi berbilang nilai, yang bermakna anda boleh memilih lebih daripada satu item dalam senarai. Anda boleh memaparkan pilihan dalam kotak kombo atau kotak senarai.

Mencipta medan carian berbilang nilai

Anda boleh mencipta medan carian berbilang nilai dalam pandangan Helaian Data atau dalam pandangan Reka Bentuk. Dalam mana-mana pandangan, anda boleh menggunakan Bestari Carian untuk mencipta medan berbilang nilai. Bestari Carian meringkaskan proses dan mengisi secara automatik sifat medan yang sesuai serta mencipta perhubungan jadual yang sesuai.

Mengubah suai medan carian berbilang nilai

Anda boleh menjalankan semula Bestari Carian untuk mengubah suai medan carian berbilang nilai sedia ada.

Nilai terikat dan nilai paparan

Apabila anda mencipta medan carian yang menerima data dari jadual atau pertanyaan, Access menggunakan medan kunci dari jadual sumber untuk menentukan nilai yang dipadankan dengan suatu rekod. Walau bagaimanapun, medan kunci biasanya mempunyai data yang tidak mempunyai makna intrinsik - biasanya medan ID dengan Jenis data AutoNombor. Medan carian menggantikan paparan medan kunci dengan sesuatu yang lebih bermakna, seperti nama. Nilai yang disimpan dipanggil nilai terikat. Nilai yang dipaparkan dipanggil nilai paparan.

Contohnya, satu set nilai ID pekerja daripada pertanyaan bernama Contacts Extended mungkin disimpan dalam medan bernama AssignedTo. Walau bagaimanapun, oleh sebab AssignedTo merupakan medan carian, Access memaparkan set nilai yang dicari dalam hasil pertanyaan — dalam kes ini, nama kenalan. Nilai ID pekerja adalah nilai terikat. Nama kenalan merupakan nilai paparan.

Helaian data dengan nilai paparan berbanding dengan helaian data dengan nilai terikat

1. Nilai paparan.

2. Nilai terikat.

Mengapa nilai terikat penting

Secara lalai, nilai paparan ditunjukkan secara automatik apabila anda membuka jadual dalam pandangan Helaian Data. Walau bagaimanapun, nilai terikat merupakan nilai yang disimpan dalam medan carian, apa yang anda gunakan dalam kriteria pertanyaan dan apa Access gunakan secara lalai dalam cantuman dengan jadual lain.

Contohnya, jika anda mempunyai pertanyaan yang menggunakan medan carian AssignedTo seperti digambarkan dalam imej sebelumnya dan anda ingin mengecualikan rekod yang mewakili isu yang diserahkan kepada Eva Valverde, kriteria yang anda gunakan untuk mengecualikan Eva mestilah menggunakan nilai terikat (iaitu 9), bukan namanya; iaitu, WHERE AssignedTo.Value <> 9.

Halaman Atas

Mencipta medan carian berbilang nilai dalam pandangan Helaian Data

Anda boleh menambah medan carian berbilang nilai pada jadual yang dibuka dalam pandangan Helaian Data.

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual di mana anda ingin mencipta medan carian — ini membuka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 2. Pada kanan lajur terakhir, klik Klik untuk Tambah dan kemudian klik Carian & Perhubungan.

  Bestari Carian bermula.

 3. Ikuti langkah selebihnya bestari. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen Menggunakan Bestari Carian untuk mencipta medan carian berbilang nilai.

Halaman Atas

Mencipta medan carian berbilang nilai dalam pandangan Reka Bentuk

Anda boleh mencipta medan carian berbilang nilai semasa bekerja dalam pandangan Reka Bentuk. Apabila anda bekerja dalam pandangan Reka bentuk, anda mencipta medan carian menggunakan Bestari Carian sama yang anda gunakan dalam pandangan Helaian Data. Walau bagaimanapun, dalam pandangan Reka bentuk, anda juga mempunyai capaian penuh ke semua sifat medan, jadi anda boleh mengedit sifat tersebut secara langsung.

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin tambahkan medan carian berbilang nilai, kemudian klik Pandangan Reka Bentuk.

 2. Cari baris kosong tersedia yang pertama dalam grid reka bentuk jadual.

 3. Dalam baris kosong tersedia yang pertama, klik dalam lajur Nama Medan, kemudian taipkan nama medan untuk medan carian berbilang nilai.

 4. Klik dalam lajur Jenis Data untuk baris tersebut, klik anak panah dan kemudian, dalam senarai juntai bawah, pilih Bestari Carian.

  Bestari Carian bermula.

 5. Ikuti langkah dalam bestari. Untuk mengetahui cara untuk melengkapkan Bestari Carian, lihat seksyen Menggunakan Bestari Carian untuk mencipta medan carian berbilang nilai.

 6. Selepas bestari selesai, anda boleh mengedit sifat medan carian. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sifat medan carian, lihat seksyen Menyemak semula atau mengubah sifat medan Carian dalam pandangan Reka bentuk.

Apabila anda klik Selesai, satu medan carian dicipta yang sifat medannya disetkan berdasarkan pilihan anda buat dalam Bestari Carian. Anda boleh melihat sifat medan dalam anak tetingkap bawah pandangan Reka Bentuk di bawah Sifat Medan. Untuk melihat sifat yang digunakan secara khusus pada medan carian, klik tab Carian.

Halaman Atas

Menggunakan Bestari Carian untuk mencipta medan carian berbilang nilai.

Anda boleh menggunakan Bestari Carian untuk mencipta medan yang didasarkan pada jadual, pertanyaan atau senarai nilai yang anda taipkan. Seksyen ini menerangkan langkah-langkah dalam Bestari Carian.

Mencipta carian berbilang nilai berdasarkan jadual atau pertanyaan

 1. Dalam Bestari Carian, klik Saya ingin medan carian mencari nilai dalam jadual atau pertanyaan, kemudian klik Berikut.

 2. Pilih jadual atau pertanyaan daripada senarai, kemudian klik Berikut.

 3. Di bawah Medan Tersedia, klik medan yang anda ingin masukkan dalam carian anda.

 4. Klik butang "lebih besar daripada" (>) untuk mengalih medan anda pilih ke senarai Medan Terpilih. Klik butang "lebih besar daripada" berganda (») untuk mengalih semua medan ke senarai Medan Terpilih, kemudian klik Berikut.

 5. Secara pilihan, pilih satu sehingga empat medan untuk mengisih item carian, kemudian klik Berikut.

 6. Laraskan kelebaran lajur dalam medan carian anda, jika perlu, kemudian klik Berikut.

 7. Di bawah Adakah anda ingin menyimpan berbilang nilai untuk carian ini?, pilih kotak semak Benarkan Berbilang Nilai.

  Nota: Kotak semak ini mesti dipilih untuk mendayakan penyimpanan berbilang nilai.

 8. Klik Selesai.

  Apabila anda klik Selesai, satu medan carian dicipta yang sifat medannya disetkan berdasarkan pilihan anda buat dalam Bestari Carian.

 9. Untuk menyimpan jadual, pada tab Fail, klik Simpan.

  Pintasan papan kekunci CTRL + S

Mencipta carian berbilang nilai berdasarkan nilai yang anda masukkan

 1. Dalam Bestari Carian, klik Saya akan taipkan nilai yang saya inginkan, kemudian klik Berikut.

 2. Masukkan bilangan lajur. Kemudian, taipkan setiap nilai. Untuk mengalih ke lajur atau baris berikutnya, tekan TAB.

  Nota:  Jika anda ingin dapat mengedit senarai nilai, gunakan satu lajur sahaja.

 3. Apabila anda selesai memasukkan nilai, klik Berikut.

 4. Jika anda menentukan lebih daripada satu lajur pada langkah 2, anda mesti memilih lajur yang anda akan gunakan untuk mengenal pasti setiap nilai secara unik. Dalam kotak Medan Tersedia, dwiklik lajur yang anda ingin gunakan untuk mengenal pasti setiap nilai secara unik.

  Nota: Langkah ini tidak muncul jika anda tidak menentukan lebih daripada satu lajur pada langkah 2.

 5. Dalam Bestari Carian, taipkan label untuk medan carian anda.

 6. Di bawah Adakah anda ingin menyimpan berbilang nilai untuk carian ini?, pilih kotak semak Benarkan Berbilang Nilai.

  Nota: Kotak semak ini mesti dipilih untuk mendayakan penyimpanan berbilang nilai.

 7. Klik Selesai.

 8. Untuk menyimpan jadual, pada tab Fail, klik Simpan.

  Pintasan papan kekunci CTRL + S

Selepas anda mencipta medan berbilang nilai, ia muncul sebagai senarai juntai bawah kotak semak dalam pandangan Helaian Data.

Halaman Atas

Menyemak semula atau mengubah sifat medan Carian dalam pandangan Reka bentuk

Anda boleh menyemak semula sifat medan carian dalam anak tetingkap bawah pandangan Reka Bentuk, di bawah Sifat Medan. Untuk melihat sifat yang berkaitan secara khusus dengan medan carian, klik tab Carian.

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin tambahkan medan carian berbilang nilai, kemudian klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Klik nama medan carian dalam lajur Nama Medan.

 3. Di bawah Sifat Medan, klik tab Carian.

  Sifat carian muncul.

  Sifat medan carian berbilang nilai

Apabila anda mengeset nilai sifat pertama ( Kawalan Paparan), senarai sifat tersedia berubah untuk menggambarkan pilihan anda. Anda boleh mengeset sifat medan Carian untuk mengubah kelakuan medan carian. Perhatikan bahawa anda menggunakan Bestari Carian untuk mencipta medan carian, sifat medan carian disetkan untuk anda oleh bestari.

Sifat Medan Carian

Setkan sifat ini

Untuk

Kawalan Paparan

Setkan jenis kawalan kepada Kotak Semak, Kotak Teks, Kotak Senarai atau Kotak Kombo. Kotak Kombo adalah pilihan paling biasa untuk medan carian.

Jenis Sumber Baris

Pilih sama ada untuk mengisi medan carian dengan nilai dari jadual lain, pertanyaan lain atau dari senarai nilai yang anda tentukan. Anda boleh juga memilih untuk mengisi senarai dengan nama medan dalam jadual atau senarai.

Sumber Baris

Tentukan jadual, pertanyaan atau senarai nilai yang menyediakan nilai untuk medan carian. Apabila sifat Jenis Sumber Baris disetkan kepada Jadual/Pertanyaan atau Senarai Medan, sifat ini hendaklah disetkan kepada nama jadual atau pertanyaan atau kepada penyata SQL yang mewakili pertanyaan. Apabila sifat Jenis Sumber Baris disetkan kepada Senarai Nilai, sifat ini hendaklah mengandungi senarai nilai dipisahkan oleh koma bertitik.

Lajur Sempadan

Menentukan lajur dalam sumber baris yang membekalkan nilai yang disimpan oleh medan carian. Nilai ini boleh berjulat dari 1 hingga bilangan lajur dalam sumber baris.

Nota: Lajur yang membekalkan nilai untuk disimpan tidak perlu mempunyai lajur yang sama seperti lajur paparan.

Kiraan Lajur

Tentukan bilangan lajur dalam sumber baris yang boleh dipaparkan dalam medan carian. Untuk memilih lajur untuk dipaparkan, anda sediakan lebar lajur dalam sifat Lebar Lajur.

Tajuk Lajur

Menentukan sama ada tajuk lajur akan dipaparkan.

Lebar Lajur

Masukkan lebar lajur untuk setiap lajur. Jika anda tidak ingin memaparkan lajur, seperti lajur ID, tentukan 0 untuk lebar.

Baris Senarai

Menentukan bilangan baris yang muncul apabila anda memaparkan medan carian.

Lebar Senarai

Menentukan lebar kawalan yang muncul apabila anda memaparkan medan carian.

Hadkan Kepada Senarai

Pilih sama ada anda boleh memasukkan nilai yang tiada dalam senarai.

Benarkan Berbilang Nilai

Menunjukkan sama ada medan carian membenarkan berbilang nilai dipilih.

Nota:  Anda tidak boleh mengubah nilai sifat ini dari Ya kepada Tidak.

Benarkan Pengeditan Senarai Nilai

Menentukan sama ada anda boleh mengedit item dalam medan carian yang berdasarkan senarai nilai. Apabila sifat ini disetkan kepada Ya dan anda mengklik kanan medan Carian yang berdasarkan senarai nilai lajur tunggal, anda akan melihat opsyen menu Edit Item Senarai. Jika medan carian mempunyai lebih daripada satu lajur, sifat ini diabaikan.

Borang Edit Item Senarai

Nama borang sedia ada yang digunakan mengedit item senarai dalam medan carian yang berdasarkan jadual atau pertanyaan.

Tunjukkan Hanya Nilai Sumber Baris

Menunjukkan hanya nilai yang sepadan dengan sumber baris semasa apabila Benarkan Berbilang Nilai disetkan kepada Ya.

Nilai terikat dalam medan carian ditentukan oleh sifat Lajur Sempadan. Nilai paparan dalam medan carian merupakan lajur atau lajur-lajur yang diwakili dalam sifat Lebar Lajur sebagai mempunyai lebar bukan sifar.

Halaman Atas

Mengubah reka bentuk medan carian berbilang nilai

Untuk mengubah reka bentuk medan carian berbilang nilai, anda boleh lakukan sebarang daripada berikut:

 • Mengedit senarai nilai medan carian berbilang nilai berdasarkan senarai

  Nota:  Untuk mendayakan pengeditan, senarai nilai mesti mempunyai hanya satu lajur dan sifat Benarkan Pengeditan Senarai Nilai mesti disetkan kepada Ya.

 • Mengedit sifat medan carian dalam pandangan Reka Bentuk

 • Mengubah suai medan carian dengan menjalankan Bestari Carian dengan medan carian terpilih.

Mengedit senarai nilai medan carian berbilang nilai yang berdasarkan senarai nilai

Anda boleh menambah pada senarai nilai, mengubah senarai nilai atau mengesetkan nilai lalai.

 1. Dalam anak tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang mengandungi medan berbilang nilai.

  Jadual dibuka dalam pandangan Helaian Data.

 2. Klik kanan sebarang sel dalam medan carian berbilang nilai.

 3. Klik Edit Item Senarai.

 4. Ubah senarai nilai dan kemudian klik OK.

Mengedit sifat medan carian dalam pandangan Reka Bentuk

Untuk mengubah medan carian berbilang nilai, anda boleh membuka jadual dalam pandangan Reka Bentuk dan mengubah suai sifat medan Carian. Untuk maklumat mengenai sifat medan carian, lihat seksyen Menyemak semula atau mengubah sifat medan Carian dalam pandangan Reka bentuk.

Mengubah suai medan carian berbilang nilai dalam pandangan Helaian Data

Anda boleh mengubah suai medan carian dalam pandangan Helaian Data dengan menjalankan semula Bestari Carian

 1. Buka jadual dalam pandangan Helaian Data dan pilih medan carian.

 2. Pada tab Medan, dalam kumpulan Sifat, klik Ubah Suai Carian.

 3. Ikuti langkah dalam bestari untuk membuat perubahan yang anda inginkan. Untuk maklumat lanjut mengenai bestari, lihat seksyen Menggunakan Bestari Carian untuk mencipta medan carian berbilang nilai.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×