Menyesuaikan seting lalai untuk pangkalan data anda

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Nota: Artikel ini tidak boleh digunakan untuk aplikasi web Access - jenis pangkalan data yang anda reka bentuk menggunakan Access dan terbitkan dalam talian. Lihat Mencipta aplikasi Access untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Anda boleh menyesuaikan seting pelbagai untuk pangkalan data desktop Access anda dengan mengklik fail > opsyen > Seting klien. Seting yang anda buat daripada kategori ini digunakan untuk semua fail pangkalan data desktop Access yang terletak dalam komputer anda.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menyesuaikan kelakuan kursor dan kekunci

Mengesetkan opsyen paparan ciri

Mengubah opsyen cetakan

Menyesuaikan opsyen biasa untuk pangkalan data anda

Menyesuaikan opsyen lanjutan untuk aplikasi anda

Mengesetkan opsyen untuk paparan khusus bahasa

Menyesuaikan kelakuan kursor dan kekunci

Gunakan opsyen berikut untuk mengesetkan kelakuan kursor apabila anda menggunakan kekunci tertentu. Untuk maklumat mengenai cara mengesetkan kelakuan kursor khusus Bahasa, lihat seksyen pergerakan kursor di Setkan opsyen untuk paparan khusus Bahasa dalam artikel ini.

Untuk mengesetkan tindakan bagi cara kursor berkelakuan selepas anda menekan ENTER:

Opsyen

Perihalan

Jangan beralih

Mengekalkan kursor dalam medan semasa.

Medan berikut

Mengalihkan kursor ke medan seterusnya. Secara lalai, medan seterusnya terletak sama ada di sebelah kanan atau kiri medan semasa, bergantung pada cara arah teks disetkan. Seting ini adalah pilihan lalai.

Rekod berikut

Mengalihkan kursor ke medan semasa bagi rekod seterusnya. Apabila melihat rekod berbilang, rekod seterusnya adalah rekod yang berada betul-betul di bawah rekod semasa.

Sesuaikan cara kursor berkelakuan apabila anda menggunakan kekunci anak panah dengan opsyen Kelakuan kekunci anak panah:

pandangan fokus bagi opsyen pergerakan kekunci anak panah

Opsyen

Perihalan

Medan berikut

Mengalihkan kursor ke medan seterusnya atau sebelumnya selepas anda menekan kekunci anak panah KANAN atau KIRI, menurut seting bahasa anda.

Aksara berikut

Mengalihkan kursor ke aksara seterusnya atau sebelumnya dalam medan selepas anda menekan kekunci anak panah KANAN atau KIRI.

Kursor berhenti di medan pertama/terakhir

Apabila dipilih, mencegah kekunci anak panah KIRI atau KANAN daripada mengalihkan kursor dari medan pertama atau terakhir ke rekod sebelumnya atau seterusnya.

Untuk mengeset cara kursor berkelakuan dalam borang dan helaian data, apabila anda menggunakan kekunci ENTER, TAB dan anak panah, pilih opsyen daripada seksyen Medan memasukkan kelakuan:

Opsyen

Perihalan

Pilih seluruh medan

Memilih seluruh medan apabila kursor memasuki medan tersebut.

Pergi ke permulaan medan

Bergerak ke permulaan medan apabila kursor memasuki medan tersebut.

Pergi ke penghujung medan

Bergerak ke penghujung medan apabila kursor memasuki medan tersebut.

Halaman Atas

Mengesetkan opsyen paparan ciri

Anda boleh sesuaikan seting berikut untuk memaparkan ciri yang berguna seperti animasi dan bar status daripada opsyen Paparan.

pandangan terfokus bagi opsyen seting paparan

Opsyen

Perihalan

Menunjukkan Dokumen Terbaru sebanyak ini

Setkan atau ubah bilangan fail digunakan baru-baru ini yang muncul dalam anak tetingkap Pangkalan Data Terbaru.

Bar status

Memaparkan bar status pada bahagian bawah tetingkap Access.

Menunjukkan animasi

Menghidupkan ciri animasi seperti penyelitan animasi bagi lajur baru ke dalam helaian data.

Halaman Atas

Mengubah opsyen cetakan

Anda boleh mengesetkan jidar lalai menggunakan opsyen di bawah Cetakan. Anda juga boleh menyesuaikan persediaan halaman dan opsyen cetakan sebelum mencetak laporan atau helaian data.

Opsyen

Perihalan

Jidar kiri

Mengubah Jidar kiri lalai untuk helaian data, modul dan baru borang dan laporan. Anda boleh menggunakan nilai antara sifar kepada lebar atau tinggi halaman bercetak. Untuk mengubah Jidar dalam sedia ada borang dan laporan, klik tab. fail , klik Cetak, klik Cetak sekali lagi dan kemudian Setkan opsyen Cetak dalam kotak dialog.

Jidar kanan

Mengubah Jidar kanan lalai untuk helaian data, modul dan baru borang dan laporan. Anda boleh menggunakan nilai antara sifar kepada lebar atau tinggi halaman bercetak. Untuk mengubah Jidar dalam borang dan laporan sedia ada, klik tab. fail , klik Cetak, klik Cetak sekali lagi, dan kemudian klik Persediaan halaman dalam kotak dialog Cetak .

Jidar atas

Mengubah jidar atas lalai untuk helaian data, modul dan baru borang dan laporan. Anda boleh menggunakan nilai antara sifar kepada lebar atau tinggi halaman bercetak. Untuk mengubah Jidar dalam borang sedia ada dan laporan, klik tab. fail klik Cetak, klik Cetak sekali lagi, dan kemudian klik Persediaan halaman dalam kotak dialog Cetak .

Jidar bawah

Mengubah Jidar bawah lalai untuk helaian data, modul dan baru borang dan laporan. Anda boleh menggunakan nilai antara sifar kepada lebar atau tinggi halaman bercetak. Untuk mengubah Jidar dalam borang sedia ada dan laporan, klik tab. fail klik Cetak, klik Cetak sekali lagi, dan kemudian klik Persediaan halaman dalam kotak dialog Cetak .

Halaman Atas

Menyesuaikan opsyen biasa untuk pangkalan data anda

Guna mana-mana opsyen berikut untuk menyesuaikan cara Access berkelakuan apabila anda melakukan beberapa tugas biasa:

Opsyen

Perihalan

Menunjukkan ralat antara muka pengguna tambahan

Opsyen ini terletak di bawah seksyen Umum dan berguna jika anda seorang pembangun. Pilih opsyen untuk Access bagi memaparkan ralat dalam kod penyesuaian antara muka pengguna.

Menyediakan maklum balas dengan bunyi

Memainkan bunyi sedia ada yang berkaitan dengan peristiwa program Microsoft Office seperti membuka, menyimpan dan mencetak fail serta memaparkan mesej ralat. Bunyi yang ditugaskan kepada peristiwa berlainan boleh diubah dalam kotak dialog Sifat Bunyi dalam Panel Kawalan Windows. Jika anda memilih atau mengosongkan kotak semak Berikan maklum balas dengan bunyi dalam satu program Office, ia juga akan menghidupkan atau mematikan semua program Office yang lain. Untuk mengubah bunyi yang dikaitkan dengan satu peristiwa, buka folder Bunyi dalam Panel Kawalan Windows. Komputer anda mesti mempunyai kad bunyi untuk memainkan kebanyakan bunyi.

Buka pangkalan data terakhir digunakan apabila Access bermula

Apabila ini dipilih, Access membuka pangkalan data yang terakhir digunakan bukannya memaparkan halaman Microsoft Access. Terdapat dua mod untuk membuka pangkalan data yang terakhir digunakan: Dikongsi membuka pangkalan data yang terakhir digunakan untuk kegunaan dikongsi. Ini adalah seting lalai. Eksklusif membuka pangkalan data yang terakhir digunakan untuk kegunaan eksklusif oleh pengguna tunggal.

Penguncian rekod lalai

Tiada kunci Membiarkan rekod terbuka untuk pengeditan.

Semua rekod Mengunci semua rekod dalam borang atau helaian data terbuka dan juga mengunci rekod dalam mana-mana jadual pendasar. Rekod akan terus terkunci selagi objek terbuka.

Rekod diedit Mengunci rekod yang anda sedang edit sahaja.

Menggunakan pemformatan tahun empat digit

Pangkalan data ini Mengesetkan format tahun lalai untuk pangkalan data yang sedang terbuka kepada empat digit (tttt).

Nota:  Seting ini menggantikan seting Semua pangkalan data untuk pangkalan data yang sedang terbuka.

Semua pangkalan data Mengeset format tahun lalai untuk semua pangkalan data kepada empat digit (tttt).

Halaman Atas

Mengesetkan opsyen untuk tindakan cari dan ganti

Setkan kelakuan carian dan cari/ganti dengan menggunakan opsyen berikut.

Opsyen

Perihalan

Carian pantas

Mencari medan semasa dan memadankan seluruh medan kepada rentetan carian.

Carian umum

Mencari semua medan dan memadankan mana-mana bahagian medan.

Carian permulaan medan

Mencari medan semasa dan memadankan aksara permulaan dalam medan.

Halaman Atas

Mengesetkan opsyen untuk memaparkan mesej pengesahan

Gunakan opsyen yang berikut untuk mengeset mesej yang dipaparkan apabila tindakan pengguna tertentu telah selesai:

Opsyen

Perihalan

Perubahan rekod

Memaparkan mesej pengesahan apabila anda mengubah rekod.

Pemadaman dokumen

Memaparkan mesej pengesahan apabila anda memadamkan objek pangkalan data.

Pertanyaan tindakan

Memaparkan mesej pengesahan apabila anda menjalankan pertanyaan tindakan tambah, kemas kini, padam atau buat jadual ke atas pangkalan data Access.

Halaman Atas

Menyesuaikan opsyen lanjutan untuk aplikasi anda

Opsyen

Perihalan

Buka pangkalan data dengan penguncian aras rekod

Menjadikan penguncian aras rekod sebagai lalai untuk pangkalan data yang sedang terbuka. Mengosongkan kotak semak ini akan menjadikan penguncian aras halaman sebagai lalai untuk pangkalan data yang sedang terbuka. Pilihan yang anda buat digunakan pada data dalam borang, helaian data dan kod yang menggunakan objek set rekod untuk digelung menerusi rekod. Opsyen ini tidak digunakan pada pertanyaan tindakan atau kod yang melakukan pengendalian pukal dengan kenyataan SQL.

Tamat masa OLE/DDE (saat): Mengawal selang selepas Access mencuba semula cubaan OLE atau DDE yang gagal. Nilai sah: 0-300. Nilai lalai: 30.

Selang segar semula (saat): Bilangan saat selepas Access mengemas kini secara automatik rekod dalam pandangan Helaian Data atau Borang. Nilai sah: 0-32,766. Nilai lalai: 60. Nilai 0 akan mencegah kemas kini.

Bilangan cuba semula kemas kini: Bilangan Access cuba untuk menyimpan rekod diubah yang dikunci oleh pengguna lain. Nilai sah: 0-10. Nilai lalai: 2.

Selang segar semula ODBC (saat): Selang selepas Access menyegar semula secara automatik data yang dikumpul melalui sambungan ODBC. Seting ini hanya berkuat kuasa apabila pangkalan data dikongsi pada satu rangkaian. Nilai sah: 0-32,766. Nilai lalai: 1500. Nilai sifar akan mencegah kemas kini.

Selang cuba semula kemas kini (msaat): Bilangan milisaat selepas Access cuba untuk menyimpan rekod diubah yang dikunci oleh pengguna lain. Nilai sah: 0-1,000. Nilai lalai: 250.

Pengendalian DDE

Abaikan Permintaan DDE membolehkan Access mengabaikan permintaan DDE daripada aplikasi lain.

Dayakan segar semula DDE membolehkan Access mengemas kini pautan DDE pada selang yang ditentukan dalam kotak Selang segar semula (saat).

Argumen baris perintah

Masukkan argumen yang berjalan apabila anda memulakan Access atau membuka pangkalan data Access.

Halaman Atas

Mengesetkan opsyen untuk paparan khusus bahasa

Opsyen

Perihalan

Arah lalai

Kiri ke kanan : Mengesetkan paparan objek baru dari arah kiri ke kanan seperti kebiasaan pengguna bahasa Inggeris dan bahasa Eropah. Contohnya, seting ini memaparkan medan pertama dalam jadual bermula di lajur paling kiri dan menambah medan baru ke kanan lajur dan meletakkan kotak nombor rekod dan butang navigasi dalam pandangan Helaian Data di penjuru bawah kiri.

Kanan ke kiri: Mengesetkan paparan objek baru dari arah kanan ke kiri seperti kebiasaan pengguna bahasa Timur Tengah. Contohnya, seting ini memaparkan medan pertama dalam jadual bermula di lajur paling kanan dan menambah medan baru ke kiri lajur dan meletakkan kotak nombor rekod dan butang navigasi dalam pandangan Helaian Data di penjuru bawah kanan.

Menggunakan Kalendar Hijrah

Apabila tersedia, anda boleh memilih opsyen ini supaya rujukan tarikh pendasar adalah berdasarkan pada kalendar bulan. Jika tidak dipilih, pangkalan data akan menggunakan kalendar Gregory.

Nota: Access mengesyorkan anda memilih jenis kalendar apabila anda mula-mula mencipta pangkalan data dan jangan mengubah seting tersebut.

Pergerakan kursor

Visual: Mengesetkan pergerakan kursor untuk bergerak maju dalam teks dwiarah dengan beralih ke aksara bersebelahan boleh lihat yang berikutnya. Contohnya, apabila menggunakan kekunci anak panah untuk beralih dari kanan ke kiri menerusi teks bahasa Arab dan kemudian bahasa Inggeris dalam ayat yang sama, titik penyelitan beralih dalam arah kanan ke kiri menerusi teks Arab kemudian bersambung di aksara paling kanan perkataan bahasa Inggeris dan bergerak maju dalam arah kanan ke kiri.

Logik: Mengesetkan pergerakan kursor untuk bergerak maju dalam teks dwiarah menurut arah bahasa yang ditemui. Contohnya, apabila menggunakan kekunci anak panah untuk beralih menerusi teks bahasa Arab dan kemudian bahasa Inggeris dalam ayat yang sama, titik penyelitan beralih dalam arah kanan ke kiri menerusi teks Arab kemudian bermula di aksara paling kiri perkataan bahasa Inggeris dan meneruskan pergerakannya dalam arah kiri ke kanan.

Tema Lalai

Klik Semak Lalu untuk memilih tema, tema fon atau warna lalai untuk pangkalan data anda.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×