Menyesuaikan reben dalam Office

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apa yang anda boleh menyesuaikan: anda boleh memperibadikan reben anda untuk menyusun tab dan perintah dalam tertib yang anda inginkan, menyembunyikan atau memperagakan reben anda dan menyembunyikan perintah yang kurang anda gunakan.

Gambar yang menunjukkan bahagian daripada reben: tab, perintah, Kumpulan perintah

Apa yang anda tidak boleh menyesuaikan: anda tidak boleh mengurangkan saiz reben anda atau saiz teks atau ikon pada reben. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah untuk mengubah resolusi paparan anda akan mengubah saiz segala-galanya pada halaman anda.

Apabila anda menyesuaikan reben anda: penyesuaian anda hanya digunakan pada program Office yang anda gunakan pada masa yang. Contohnya, jika anda memperibadikan reben anda dalam Word, perubahan tersebut sama tidak akan kelihatan dalam Excel. Jika anda ingin penyesuaian yang sama dalam aplikasi Office anda yang lain, anda perlu membuka setiap aplikasi tersebut untuk membuat perubahan yang sama.

Untuk menyembunyikan reben anda:

 1. Buka aplikasi yang anda ingin Sembunyikan reben anda, seperti Word atau Excel.

 2. Dalam penjuru atas kanan aplikasi, pilih ^.

  Pilih yang ^ untuk menyembunyikan reben anda.

Untuk memaparkan reben anda:

 1. Pilih tab, seperti rumah.

 2. Apabila mengembangkan reben di penjuru kanan atas, pilih Butang Buka Pin Office 2016 untuk mengepin reben ke atas agar ia kekal di sana.

  Di bahagian kanan atas skrin anda, pilih pin untuk mengepin reben anda ke halaman anda agar ia kekal di sana.

Jika anda menggunakan mod Baca, tekan kekunci Esc untuk memaparkan reben anda.

Tab pada reben anda adalah rumah, selitkan, Reka bentuk, dll. Contohnya, gambar di bawah menunjukkan tab dalam Word.

Gambar tab anda pada reben Word.

Anda boleh menambah tab tersuai atau menamakan semula dan mengubah tertib tab lalai yang terbina dalam untuk Office. Tab tersuai dalam senarai sesuaikan reben mempunyai (tersuai) selepas nama, tetapi perkataan (tersuai) tidak muncul dalam reben.

Buka tetingkap "Sesuaikan reben"

Untuk bekerja dengan reben anda, anda perlu mendapatkan sesuaikan tetingkap reben. Beginilah cara anda melakukannya.

 1. Buka aplikasi yang anda ingin sesuaikan reben anda, seperti Word atau Excel.

 2. Letakkan tetikus anda di mana-mana ruang kosong dalam reben dan kemudian klik kanan.

  Meletakkan tetikus anda pada mana-mana ruang kosong dalam reben dan klik kanan, kemudian pilih sesuaikan reben.

 3. Klik Sesuaikan Reben.

Kini anda sudah bersedia untuk melakukan langkah di bawah untuk menyesuaikan reben anda.

Mengubah tertib tab lalai atau tersuai

Anda boleh mengubah tertib rumah, selitkan, lukis, Reka bentuk dan tab lain. Anda tidak boleh mengubah peletakan tab fail .

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben di bawah senarai Sesuaikan Reben, klik tab yang anda ingin alihkan.

  Menyerlahkan tab yang anda ingin alihkan, kemudian gunakan atas dan bawah anak panah untuk mengubah lokasi.

 2. Klik anak panah Alih ke Atas atau Alih Ke Bawah sehingga anda mendapat tertib yang diinginkan.

 3. Untuk melihat dan menyimpan perubahan anda, klik OK.

Menambah tab tersuai

Apabila anda klik Tab Baru, anda menambah tab tersuai dan kumpulan tersuai. Anda hanya boleh menambah perintah pada kumpulan tersuai.

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben di bawah senarai Sesuaikan Reben, klik Tab Baru.

 2. Untuk melihat dan menyimpan perubahan anda, klik OK.

Menamakan semula lalai atau tab tersuai

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben di bawah senarai Sesuaikan Reben, klik tab yang anda ingin namakan semula.

 2. Klik Namakan Semula kemudian taipkan nama baru.

 3. Untuk melihat dan menyimpan perubahan anda, klik OK.

Sembunyikan pada tab lalai atau tersuai

Anda boleh menyembunyikan tersuai kedua-dua tab lalai dan. Tetapi anda boleh hanya mengalih keluar tab tersuai. Anda tidak boleh menyembunyikan tab fail.

 1. Dalam tetingkapSesuaikan Reben di bawah senarai Sesuaikan Reben, kosongkan kotak semak di sebelah tab lalai atau tab tersuai yang anda ingin sembunyikan.

 2. Untuk melihat dan menyimpan perubahan anda, klik OK.

Mengalih keluar tab tersuai

Anda boleh menyembunyikan kedua-dua tab lalai dan tersuai tetapi anda hanya boleh mengalih keluar tab tersuai. Tab dan kumpulan tersuai mempunyai (Tersuai) selepas nama, tetapi perkataan (Tersuai) tidak muncul dalam reben.

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben di bawah senarai Sesuaikan Reben, klik tab yang anda ingin alih keluar.

 2. Klik Alih Keluar.

 3. Untuk melihat dan menyimpan perubahan anda, klik OK.

Anda boleh menambah Kumpulan tersuai atau menamakan semula dan mengubah tertib Kumpulan lalai yang terbina dalam untuk Office. Kumpulan tersuai dalam senarai sesuaikan reben mempunyai (tersuai) selepas nama, tetapi perkataan (tersuai) tidak muncul dalam reben.

Mengubah tertib lalai dan Kumpulan tersuai

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben di bawah senarai Sesuaikan Reben, klik kumpulan yang anda ingin alihkan.

 2. Klik anak panah Alih ke Atas atau Alih Ke Bawah sehingga anda mendapat tertib yang diinginkan.

 3. Untuk melihat dan menyimpan perubahan anda, klik OK.

Menambah Kumpulan tersuai pada tab

Anda boleh menambah kumpulan tersuai pada tab tersuai atau tab lalai.

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben, di bawah senarai Sesuaikan Reben, klik tab yang anda ingin tambahkan pada kumpulan.

 2. Klik Kumpulan Baru.

 3. Untuk menamakan semula kumpulan Kumpulan Baru (Tersuai), klik kanan kumpulan, klik Namakan Semula kemudian taipkan nama baru.

  Nota: Anda juga boleh menambah ikon untuk mewakili kumpulan tersuai dengan mengklik kumpulan tersuai kemudian Namakan Semula. Apabila dialog Simbol terbuka, pilih ikon untuk mewakili kumpulan.

 4. Untuk menyembunyikan label bagi perintah yang anda tambahkan pada kumpulan tersuai ini, klik kanan kumpulan kemudian klik Sembunyikan Label Perintah. Ulangi untuk memperagakannya.

 5. Untuk melihat dan menyimpan perubahan anda, klik OK.

Menamakan semula lalai atau Kumpulan tersuai

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben di bawah senarai Sesuaikan Reben, klik tab atau kumpulan yang anda ingin namakan semula.

 2. Klik Namakan Semula kemudian taipkan nama baru.

 3. Untuk melihat dan menyimpan perubahan anda, klik OK.

Mengalih keluar kumpulan lalai atau tersuai

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben di bawah senarai Sesuaikan Reben, klik kumpulan yang anda ingin alih keluar.

 2. Klik Alih Keluar.

 3. Untuk melihat dan menyimpan perubahan anda, klik OK.

Menggantikan kumpulan lalai dengan kumpulan tersuai

Anda tidak boleh mengalih keluar perintah daripada kumpulan yang terbina dalam Microsoft Office. Walau bagaimanapun, anda boleh membuat kumpulan tersuai dengan perintah yang menyatakan anda ingin menggantikan kumpulan lalai.

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben di bawah senarai Sesuaikan Reben, klik tab lalai di tempat anda ingin menambah kumpulan tersuai.

 2. Klik Kumpulan Baru.

 3. Klik kanan kumpulan baru kemudian klik Namakan Semula.

 4. Taip nama untuk kumpulan baru dan pilih ikon untuk mewakili kumpulan baru apabila reben disaizkan semula.

 5. Dalam Pilih Perintah dari senarai, klik Tab Utama.

 6. Klik tanda tambah (+) di sebelah tab lalai yang mengandungi kumpulan yang anda ingin sesuaikan.

 7. Klik tanda tambah (+) di sebelah kumpulan lalai yang anda ingin sesuaikan.

 8. Klik perintah yang anda ingin tambah kepada kumpulan tersuai kemudian klik Tambah.

 9. Klik kanan kumpulan lalai, klik Alih Keluar.

Untuk menambah perintah kepada kumpulan, anda mesti menambah kumpulan tersuai terlebih dahulu pada tab lalai atau pada tab tersuai baru. Hanya perintah yang ditambahkan kepada kumpulan tersuai boleh dinamakan semula.

Perintah lalai muncul dalam teks kelabu. Anda tidak boleh menamakan semula, mengubah ikon atau mengubah tertibnya.

perintah yang ditambah pada kumpulan baru dalam tab lalai

Mengubah tertib perintah dalam kumpulan tersuai

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben di bawah senarai Sesuaikan Reben, klik perintah yang anda ingin alihkan.

 2. Klik anak panah Alih ke Atas atau Alih Ke Bawah sehingga anda mendapat tertib yang diinginkan.

 3. Untuk melihat dan menyimpan perubahan anda, klik OK.

Menambah perintah kepada Kumpulan tersuai

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben di bawah senarai Sesuaikan Reben, klik kumpulan tersuai yang anda ingin tambahkan perintah.

 2. Dalam senarai Pilih perintah daripada, klik senarai yang anda ingin tambahkan perintah, contohnya, Perintah Popular atau Semua Perintah.

  Pilih perintah daripada senarai

 3. Klik perintah dalam senarai yang anda pilih.

 4. Klik Tambah.

 5. Untuk melihat dan menyimpan perubahan anda, klik OK.

Mengalih keluar perintah daripada kumpulan tersuai

Anda hanya boleh mengalih keluar perintah daripada kumpulan tersuai.

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben, di bawah senarai Sesuaikan Reben, klik perintah yang anda ingin alih keluar.

 2. Klik Alih Keluar.

 3. Untuk melihat dan menyimpan perubahan anda, klik OK.

Menamakan semula perintah yang anda tambahkan kepada Kumpulan tersuai

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben di bawah senarai Sesuaikan Reben, klik perintah yang anda ingin namakan semula.

 2. Klik Namakan Semula kemudian taipkan nama baru.

 3. Untuk melihat dan menyimpan perubahan anda, klik OK.

Anda boleh mengeset semula semua tab kepada keadaan asal mereka, atau anda boleh mengeset semula tab Pilih kepada keadaan asal mereka. Apabila anda mengeset semula semua tab pada reben, anda juga mengeset semula bar alat capaian segera untuk menunjukkan hanya perintah lalai.

Ikuti langkah berikut untuk mengeset semula reben:

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben, klik Set Semula.

 2. Klik Set semula semua penyesuaian.

Mengeset semula tab yang dipilih kepada seting lalai

Anda hanya boleh mengeset semula tab lalai kepada seting lalai.

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben, pilih tab lalai yang anda ingin set semula kepada seting lalai.

 2. Klik Set Semula kemudian klik Set semula tab Reben yang dipilih sahaja.

Anda boleh berkongsi reben dan penyesuaian bar alat capaian segera ke dalam fail yang boleh diimport dan digunakan oleh rakan sekerja atau pada komputer lain.

Langkah 1: mengeksport reben tersuai anda:

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben, klik Import/Eksport.

 2. Klik Eksport semua penyesuaian.

Langkah 2: Mengimport reben tersuai dan bar alat capaian segera pada komputer anda

Penting: Apabila anda mengimport fail penyesuaian reben, anda akan kehilangan semua penyesuaian reben dan Bar Alat Capaian Segera yang sebelumnya. Jika anda ingin kembali kepada penyesuaian yang anda gunakan sekarang, anda perlu mengeksportnya sebelum mengimport sebarang penyesuaian baru.

 1. Dalam tetingkap Sesuaikan Reben, klik Import/Eksport.

 2. Klik Import fail penyesuaian.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Menyesuaikan bar alat capaian segera

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×