Menyesuaikan reben

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Reben — jalur merentasi bahagian atas tetingkap program yang mengandungi Kumpulan perintah — merupakan komponen baru Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent. Antara muka pengguna Office Fluent menyediakan rumah tunggal untuk perintah Microsoft Office Access 2007 dan penggantian primer untuk menu dan bar alat versi Access terdahulu.

Semasa anda mula membina aplikasi yang lebih lanjut dengan Office Access 2007, anda mungkin memutuskan bahawa anda ingin sesuaikan reben Office Fluent untuk menjadikan aplikasi lebih mudah digunakan. Contohnya, anda boleh menyembunyikan beberapa atau semua lalai tab supaya pengguna tidak boleh menggunakan perintah tertentu, dan anda boleh mencipta baru, Tab tersuai yang mengandungi hanya perintah yang anda ingin tersedia.

Dalam semua Sistem Microsoft Office 2007 program yang menggunakan Antara muka pengguna Office Fluent, anda menggunakan bahasa penanda boleh Perluas (XML) untuk menyesuaikan reben. Oleh itu, beberapa pengetahuan asas XML adalah berguna. Artikel ini merangkumi konsep XML, tetapi ia memberikan anda dengan prosedur penyesuaian reben asas dan beberapa contoh XML yang anda boleh mengubah suai untuk memenuhi keperluan anda.

Untuk maklumat lebih lanjut tentang penyesuaian XML dan reben, lihat pautan dalam seksyen Lihat juga artikel ini.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Memahami teknik penyesuaian reben

Mencipta dan menggunakan reben tersuai

Memulihkan lalai reben

Memahami contoh XML

Memahami teknik penyesuaian reben

Dalam Office Access 2007, anda menyesuaikan reben dengan mencipta penyesuaian XML dan kemudian menambah kod atau seting sifat pangkalan data yang arahkan capaian untuk menggunakan XML tersebut apabila ia mencipta reben. Anda boleh menggunakan XML untuk menyembunyikan tab sedia ada dan menambah tab baru, perintah Kumpulan dan perintah. Prosedur dalam artikel ini menunjukkan anda cara untuk menambah perintah yang terbina dalam untuk Access (seperti mencari, mengisih, dan simpan) dan cara untuk menambah perintah yang menjalankan makro Access yang anda tulis sendiri.

Terdapat beberapa tempat yang anda boleh menyimpan XML dalam, tetapi salah satu kaedah paling mudah ialah menyimpan dalam sistem Jadual dalam pangkalan data semasa. Proses melibatkan menciptakan sistem bernama USysRibbons, menambah XML reben anda padanya dan kemudian menentukan sama ada reben tersuai memaparkan untuk pangkalan data secara keseluruhan atau khusus borang atau laporan. Anda boleh mentakrifkan reben tersuai berbilang — satu untuk seluruh aplikasi dan reben tambahan untuk individu borang atau laporan dalam pangkalan data.

Halaman Atas

Mencipta dan menggunakan reben tersuai

Seksyen berikut menyediakan prosedur langkah demi langkah untuk mencipta dan menggunakan reben tersuai.

Sebelum anda bermula

Jadual sistem paparan dalam anak tetingkap navigasi    Secara lalai, sistem Jadual tidak dipaparkan dalam anak tetingkap navigasi, jadi anda mesti mengubah dahulu seting dalam kotak dialog Opsyen navigasi supaya anda boleh melihat jadual USysRibbons selepas anda menciptanya. Gunakan prosedur berikut:

 1. Dengan Buka pangkalan data dalam Access, klik kanan Bar navigasi di atas anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik Opsyen navigasi pada menu pintas.

 2. Dalam kotak dialog Opsyen navigasi , di bawah Opsyen paparan, pilih kotak semak Tunjukkan objek sistem , dan kemudian klik OK.

  Jadual sistem Access muncul dalam anak tetingkap navigasi.

Mendayakan paparan mesej ralat antara muka pengguna tambahan    Mesej ralat ialah sumber bernilai maklumat apabila mencipta dan penyelesaian masalah penyesuaian reben XML, supaya ia merupakan idea yang baik untuk membuat capaian memaparkannya. Gunakan prosedur berikut:

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Access.

 2. Klik Lanjutan.

 3. Di bawah umum, pilih kotak semak Tunjukkan pengguna tambahan ralat antara muka dan kemudian klik OK.

Mencipta jadual sistem USysRibbons

Gunakan prosedur ini untuk mencipta jadual sistem USysRibbons. Kemudian, anda akan menggunakan Jadual ini untuk menyimpan penyesuaian reben XML.

 1. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Reka bentuk Jadual.

 2. Menambahkan medan berikut pada jadual. Pastikan anda menaip nama medan betul-betul seperti yang ditunjukkan.

Nama medan

Jenis

Saiz medan

ID

AutoNombor

Integer panjang

RibbonName

Teks

255

RibbonXml

Memo

 1. Jika anda inginkan, anda boleh menambah lebih banyak medan jadual ini, seperti medan komen untuk menerangkan fungsi XML reben.

 2. Pilih medan ID . Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan alat , klik Kunci primer.

 3. Pada Bar alat capaian segera, klik Simpan, atau tekan CTRL + a. nama Jadual baru USysRibbons.

Menambah penyesuaian reben XML Jadual USysRibbons

Untuk tujuan contoh ini, katakan anda ingin menghalang pengguna pangkalan data anda menggunakan sebarang alat pada tab Cipta . Selain itu, anda ingin cipta tab baru yang dipanggil Tab tersuai A dengan hanya perintah tampal padanya, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

Tab Reben Tersuai

XML dalam prosedur berikut mencipta konfigurasi ini.

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan Jadual USysRibbons , dan kemudian klik Pandangan helaian data pada menu pintas.

 2. Menambah data berikut pada jadual. Anda boleh menyalin sampel XML daripada artikel ini dan tampalnya terus ke dalam Jadual.

ID

RibbonName

RibbonXML

(Autonombor)

Tab saya

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. XML ini terlebih dahulu mengarahkan capaian tidak "bermula dari awal" — iaitu, ia menentukan bahawa capaian sepatutnya memaparkan tab reben lalai. Kemudian, ia memberitahu capaian untuk menyembunyikan salah satu lokasi tab lalai (tab Cipta ). Akhirnya, ia mencipta tab reben baru yang bernama "A Tab tersuai," menambahkan Kumpulan perintah yang bernama "Kumpulan tersuai A" ke tab, dan menambahkan perintah tampal dalam Kumpulan. Untuk maklumat lanjut tentang contoh ini dan cara untuk menyesuaikannya mengikut keperluan anda, lihat seksyen memahami contoh XML.

 2. Tutup Jadual USysRibbons, kemudian tutup dan buka semula pangkalan data.

Menggunakan reben tersuai

Memandangkan XML reben tersuai telah disimpan dalam Jadual, lakukan salah satu perkara berikut, bergantung pada sama ada anda ingin gunakan reben untuk seluruh pangkalan data atau khusus borang atau laporan.

 • Menggunakan reben tersuai untuk seluruh pangkalan data   

  1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Access.

  2. Klik Pangkalan data semasa, kemudian di bawah reben dan opsyen bar alat, pilih senarai Nama reben , dan kemudian klik reben yang anda inginkan — dalam kes ini, Tab saya.

  3. Klik OK.

 • Menggunakan reben tersuai khusus borang atau laporan   

  1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan borang atau laporan yang anda ingin gunakan reben tersuai untuk, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

  2. Jika helaian sifat belum lagi dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

  3. Di bahagian atas helaian sifat, di bawah jenis pemilihan, pastikan bahawa jenis objek (borang atau laporan) dipilih dalam senarai.

  4. Pada tab lain bagi helaian sifat, klik senarai Nama reben , dan kemudian klik reben yang anda ingin paparkan apabila anda membuka borang atau laporan (dalam kes ini, Tab saya).

  5. Pada Bar alat capaian segera, klik Simpan, atau tekan CTRL + S.

  6. Tutup borang atau laporan, dan kemudian dwikliknya dalam anak tetingkap navigasi untuk membukanya semula.

   Reben yang anda pilih dipaparkan.

Selepas anda mengesahkan reben tersuai anda berfungsi dengan betul, anda boleh menyembunyikan Jadual sistem sekali lagi dengan melakukan yang berikut:

 1. Klik kanan Bar navigasi di atas anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik Opsyen navigasi pada menu pintas.

 2. Dalam kotak dialog Opsyen navigasi , di bawah Opsyen paparan, kosongkan kotak semak Tunjukkan objek sistem , dan kemudian klik OK.

Halaman Atas

Memulihkan lalai reben

Untuk berhenti menggunakan reben tersuai dan memulihkan lalai reben, gunakan salah satu prosedur berikut, bergantung pada sama ada reben tersuai yang digunakan oleh aplikasi seluruh atau oleh khusus borang atau laporan.

Memulihkan peringkat aplikasi lalai reben

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Access.

 2. Klik Pangkalan data semasadan kemudian di bawah reben dan opsyen bar alat, padamkan kandungan kotak Nama reben .

 3. Tutup dan kemudian buka semula pangkalan data.

Access memaparkan tab reben lalai kerjanya. XML reben kekal dalam Jadual USysRibbons sehingga anda memadamkannya, jadi jika anda ingin memaparkan reben tersuai, anda boleh berbuat demikian dengan mengeset opsyen Nama reben kembali kepada nilai yang terkandung sebelum ini.

Memulihkan lalai reben untuk borang atau laporan

 1. Buka borang atau laporan dalam pandangan Reka bentuk.

 2. Jika helaian sifat belum lagi dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 3. Di bahagian atas helaian sifat, di bawah jenis pemilihan, pastikan bahawa jenis objek (borang atau laporan) dipilih dalam senarai.

 4. Pada tab lain bagi helaian sifat, padamkan kandungan kotak sifat Nama reben .

 5. Menyimpan, menutup, dan kemudian buka borang atau laporan.

XML reben kekal dalam Jadual USysRibbons sehingga anda memadamkannya, jadi jika anda ingin memaparkan reben tersuai, anda boleh berbuat demikian dengan mengesetkan nilai dalam sifat Nama reben kembali ke nilai ia terkandung sebelum ini.

Halaman Atas

Memahami contoh XML

Berikut ialah contoh XML yang digunakan terdahulu dalam artikel ini dan ilustrasi reben tersuai yang ia dicipta.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Tab Reben Tersuai

Dalam contoh ini, baris kedua XML mengeset atribut startFromScratch kepada False. Mengesetkan nilai kepada False memastikan Access membiarkan semua tab sedia ada tidak terjejas dan menambah sebarang tab baru ke kanan yang sedia ada. Mengesetkan atribut ini kepada True mengalih keluar semua tab sedia ada dan memaparkan manakah yang anda cipta dalam XML anda. Walaupun jika anda mengesetkan atribut startFromScratch kepada palsu, anda masih boleh menyembunyikan tab individu. Ini menunjukkan mengikut baris keempat XML untuk menyembunyikan tab Cipta terbina dalam. Baki baris mencipta tab tersuai dan Kumpulan tersuai dan kemudian tambahkan perintah tampal terbina dalam Kumpulan menggunakan baris berikut XML.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Tambah Kumpulan tambahan atau kawalan pada reben tersuai anda    Anda boleh menambah lebih banyak Kumpulan dan kawalan pada reben anda dengan menambah baris serupa XML, dan menggantikan nilai idMso dan label yang berbeza. Contohnya, untuk mencipta kawalan yang mengeksport objek dipilih ke Excel menggunakan XML berikut.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Untuk menambahkan kawalan Kumpulan yang sama sebagai perintah tampal , selitkan baris baru XML sejurus sebelum atau selepas garisan yang mencipta perintah tampal . Untuk mencipta kumpulan baru, anda boleh menyalin, tampal dan mengubah suai XML yang mencipta kumpulan A tersuai Kumpulan di atas. Contoh berikut menunjukkan XML yang menambah dua kawalan Kumpulan tersuai.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

XML ini menambah kumpulan lain A Tab tersuai. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut, Kumpulan baru mengandungi dua kawalan — yang memulakan pengendalian import dari Excel, dan yang memulakan operasi eksport ke Excel.

Tab Reben Tersuai dengan dua kumpulan

Nota: Setiap nilai id Kumpulan dan tab id dalam reben tersuai mesti unik.

Ketahui nilai idMso perintah    Untuk mengetahui nilai idMso perintah terbina dalam, gunakan prosedur berikut:

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Access.

 2. Klik sesuaikan.

 3. Alihkan penuding di atas item yang anda inginkan maklumat mengenai. Access memaparkan nilai idMso bagi kawalan dalam petua skrin, dalam kurungan.

Tambah perintah untuk menjalankan makro Access    Anda boleh menambah lebih banyak kefleksibelan untuk reben tersuai anda dengan menambahkan perintah yang menjalankan makro Access. Contohnya, katakan anda mencipta makro yang bernama MyMacro. Untuk menambah perintah pada reben anda menjalankan makro, menambahkan baris berikut XML anda.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Untuk menambahkan kawalan Kumpulan yang sama sebagai perintah tampal dalam contoh terdahulu, selitkan baris baru XML sejurus sebelum atau selepas garisan yang mencipta perintah tampal . Contoh berikut menunjukkan XML yang menambah perintah.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta makro, lihat pautan dalam seksyen Lihat juga .

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×