Menyesuaikan pintasan papan kekunci

Menyesuaikan pintasan papan kekunci

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menyesuaikan papan kekunci pintasan (atau kekunci pintas) dengan memperuntukkan mereka perintah, makro, fon, gaya atau simbol yang kerap digunakan. Anda juga boleh mengalih keluar pintasan papan kekunci. Anda boleh memperuntukkan atau mengalih keluar pintasan papan kekunci menggunakan hanya papan kekunci, atau dengan menggunakan tetikus.

Menggunakan papan kekunci baru untuk memperuntukkan atau mengalih keluar pintasan papan kekunci

 1. Tekan ALT+F, T untuk membuka kotak dialog Opsyen Word.

 2. Tekan ANAK PANAH BAWAH untuk memilih Sesuaikan Reben.

 3. Tekan kekunci TAB secara berulang sehingga sesuaikan dipilih di bawah kotak dialog, dan kemudian tekan ENTER.

  Butang sesuaikan sesuaikan anak tetingkap pintasan reben dan papan kekunci

 4. Dalam kotak Kategori, tekan ANAK PANAH BAWAH atau ANAK PANAH ATAS untuk memilih kategori yang mengandungi perintah atau item lain yang anda ingin untukkan pintasan papan kekunci atau mengalih keluar pintasan papan kekunci daripadanya.

 5. Tekan kekunci TAB untuk mengalihkan kotak Perintah.

 6. Tekan ANAK PANAH BAWAH atau ANAK PANAH ATAS untuk memilih nama perintah atau item lain yang anda ingin untukkan pintasan papan kekunci atau mengalih keluar pintasan papan kekunci daripadanya.

  Sebarang pintasan papan kekunci yang kini diuntukkan kepada perintah atau item tersebut muncul dalam kotak kekunci semasa , atau di bawah kotak dengan label yang kini diuntukkan kepada.

 7. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Untukkan pintasan papan kekunci

  Mulakan pintasan papan kekunci dengan CTRL atau kekunci fungsi.

  1. Tekan kekunci TAB berulang sehingga kursor berada dalam kotak Tekan kekunci pintas baru.

  2. Tekan gabungan kekunci yang anda ingin untukkan. Contohnya, tekan CTRL tambah kekunci yang anda ingin gunakan.

  3. Lihat semasa kekunci (atau kini diuntukkan kepada) untuk melihat sama ada gabungan kekunci telah diuntukkan kepada perintah atau item lain. Jika gabungan telah diuntukkan, taipkan gabungan berlainan.

   Mencipta pintasan papan kekunci baru dalam kotak dialog sesuaikan papan kekunci

   Penting: Memperuntukkan gabungan kekunci bermakna bahawa anda tidak lagi boleh menggunakan gabungan bagi tujuan yang asal. Contohnya, menekan CTRL + B perubahan teks terpilih untuk tebal. Jika anda menguntukkan CTRL + B perintah baru atau item lain, anda tidak akan dapat membuatkan teks tebal dengan menekan CTRL + B melainkan anda memulihkan peruntukan pintasan papan kekunci kepada seting asal dengan mengklik Set semula semua di bahagian bawah kotak dialog Sesuaikan papan kekunci .

  4. Tekan kekunci TAB secara berulang sehingga kotak Simpan perubahan dalam dipilih.

  5. Tekan ANAK PANAH BAWAH atau ANAK PANAH ATAS untuk menyerlahkan nama dokumen atau templat semasa yang anda ingin simpankan perubahan pintasan papan kekunci padanya kemudian tekan ENTER.

  6. Tekan kekunci TAB secara berulang sehingga Tugaskan dipilih kemudian tekan ENTER.

   Nota: Jika anda menggunakan papan kekunci boleh program, gabungan kekunci CTRL+ALT+F8 mungkin telah disimpan untuk memulakan pemprograman papan kekunci.

  Mengalih keluar pintasan papan kekunci

  1. Tekan kekunci TAB secara berulang sehingga kotak Simpan perubahan dalam dipilih.

  2. Tekan ANAK PANAH BAWAH atau ANAK PANAH ATAS untuk menyerlahkan nama dokumen atau templat semasa yang anda ingin simpankan perubahan pintasan papan kekunci padanya kemudian tekan ENTER.

  3. Tekan kekunci SHIFT+TAB secara berulang sehingga kursor berada dalam kotak Kekunci semasa.

  4. Tekan ANAK PANAH BAWAH atau ANAK PANAH ATAS untuk memilih pintasan papan kekunci yang anda ingin alih keluar.

  5. Tekan kekunci TAB secara berulang sehingga Alih Keluar dipilih kemudian tekan ENTER.

 1. Tekan ALT + F, saya untuk membuka kotak dialog Opsyen Word .

 2. Tekan anak panah bawah untuk memilih sesuaikan.

 3. Tekan kekunci TAB secara berulang sehingga sesuaikan dipilih di bawah kotak dialog, dan kemudian tekan ENTER.

  Butang sesuaikan opsyen Word - sesuaikan tetingkap

 4. Dalam kotak Kategori, tekan ANAK PANAH BAWAH atau ANAK PANAH ATAS untuk memilih kategori yang mengandungi perintah atau item lain yang anda ingin untukkan pintasan papan kekunci atau mengalih keluar pintasan papan kekunci daripadanya.

 5. Tekan kekunci TAB untuk mengalihkan kotak Perintah.

 6. Tekan ANAK PANAH BAWAH atau ANAK PANAH ATAS untuk memilih nama perintah atau item lain yang anda ingin untukkan pintasan papan kekunci atau mengalih keluar pintasan papan kekunci daripadanya.

  Sebarang pintasan papan kekunci yang kini diuntukkan kepada perintah atau item tersebut muncul dalam kotak kekunci semasa , atau di bawah kotak dengan label yang kini diuntukkan kepada.

 7. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Untukkan pintasan papan kekunci

  Mulakan pintasan papan kekunci dengan CTRL atau kekunci fungsi.

  1. Tekan kekunci TAB berulang sehingga kursor berada dalam kotak Tekan kekunci pintas baru.

  2. Tekan gabungan kekunci yang anda ingin untukkan. Contohnya, tekan CTRL tambah kekunci yang anda ingin gunakan.

  3. Lihat semasa kekunci (atau kini diuntukkan kepada) untuk melihat sama ada gabungan kekunci telah diuntukkan kepada perintah atau item lain. Jika gabungan telah diuntukkan, taipkan gabungan berlainan.

   Mencipta pintasan papan kekunci baru dalam kotak dialog sesuaikan papan kekunci

   Penting: Memperuntukkan gabungan kekunci bermakna bahawa anda tidak lagi boleh menggunakan gabungan bagi tujuan yang asal. Contohnya, menekan CTRL + B perubahan teks terpilih untuk tebal. Jika anda menguntukkan CTRL + B perintah baru atau item lain, anda tidak akan dapat membuatkan teks tebal dengan menekan CTRL + B melainkan anda memulihkan peruntukan pintasan papan kekunci kepada seting asal dengan mengklik Set semula semua di bahagian bawah kotak dialog Sesuaikan papan kekunci .

  4. Tekan kekunci TAB secara berulang sehingga kotak Simpan perubahan dalam dipilih.

  5. Tekan ANAK PANAH BAWAH atau ANAK PANAH ATAS untuk menyerlahkan nama dokumen atau templat semasa yang anda ingin simpankan perubahan pintasan papan kekunci padanya kemudian tekan ENTER.

  6. Tekan kekunci TAB secara berulang sehingga Tugaskan dipilih kemudian tekan ENTER.

   Nota: Jika anda menggunakan papan kekunci boleh program, gabungan kekunci CTRL+ALT+F8 mungkin telah disimpan untuk memulakan pemprograman papan kekunci.

  Mengalih keluar pintasan papan kekunci

  1. Tekan kekunci TAB secara berulang sehingga kotak Simpan perubahan dalam dipilih.

  2. Tekan ANAK PANAH BAWAH atau ANAK PANAH ATAS untuk menyerlahkan nama dokumen atau templat semasa yang anda ingin simpankan perubahan pintasan papan kekunci padanya kemudian tekan ENTER.

  3. Tekan kekunci SHIFT+TAB secara berulang sehingga kursor berada dalam kotak Kekunci semasa.

  4. Tekan ANAK PANAH BAWAH atau ANAK PANAH ATAS untuk memilih pintasan papan kekunci yang anda ingin alih keluar.

  5. Tekan kekunci TAB secara berulang sehingga Alih Keluar dipilih kemudian tekan ENTER.

Gunakan tetikus untuk memperuntukkan atau mengalih keluar pintasan papan kekunci

 1. Klik Fail > Opsyen > Sesuaikan Reben.

 2. Di bahagian bawah anak tetingkap sesuaikan reben dan pintasan papan kekunci , klik sesuaikan.

  Butang sesuaikan sesuaikan anak tetingkap pintasan reben dan papan kekunci

 3. Dalam kotak Simpan perubahan dalam, klik nama dokumen atau templat yang anda ingin simpankan pintasan papan kekunci padanya.

 4. Dalam kotak Kategori, klik kategori yang mengandungi perintah atau item lain yang anda ingin untukkan pintasan papan kekunci atau mengalih keluar pintasan papan kekunci daripadanya.

 5. Dalam kotak Perintah, klik nama perintah atau item lain yang anda ingin untukkan pintasan papan kekunci atau mengalih keluar pintasan papan kekunci daripadanya.

  Sebarang pintasan papan kekunci yang kini diuntukkan kepada perintah tersebut atau item lain muncul dalam kotak kekunci semasa , atau di bawah kotak dengan label yang kini diuntukkan kepada.

 6. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Untukkan pintasan papan kekunci

  Mulakan pintasan papan kekunci dengan CTRL atau kekunci fungsi.

  1. Dalam kotak Tekan pintasan papan kekunci baru, tekan gabungan kekunci yang anda ingin untukkan. Contohnya, tekan CTRL tambah kekunci yang anda ingin gunakan.

  2. Lihat semasa kekunci (atau kini diuntukkan kepada) untuk melihat sama ada gabungan kekunci telah diuntukkan kepada perintah atau item lain. Jika gabungan telah diuntukkan, taipkan gabungan berlainan.

   Mencipta pintasan papan kekunci baru dalam kotak dialog sesuaikan papan kekunci

   Penting: Memperuntukkan gabungan kekunci bermakna bahawa anda tidak lagi boleh menggunakan gabungan bagi tujuan yang asal. Contohnya, menekan CTRL + B perubahan teks terpilih untuk tebal. Jika anda menguntukkan CTRL + B perintah baru atau item lain, anda tidak akan dapat membuatkan teks tebal dengan menekan CTRL + B melainkan anda memulihkan peruntukan pintasan papan kekunci kepada seting asal dengan mengklik Set semula semua di bahagian bawah kotak dialog Sesuaikan papan kekunci .

  3. Klik Tugaskan.

   Nota: Jika anda menggunakan papan kekunci boleh program, gabungan kekunci CTRL+ALT+F8 mungkin telah disimpan untuk memulakan pemprograman papan kekunci.

  Mengalih keluar pintasan papan kekunci

  1. Dalam kotak Kekunci semasa, klik pintasan papan kekunci yang anda ingin alih keluar.

  2. Klik Alih Keluar.

 1. Klik butang Microsoft Office Imej butang > opsyen Word > menyesuaikan.

 2. Di bahagian bawah anak tetingkap sesuaikan reben dan pintasan papan kekunci , klik sesuaikan.

  Butang sesuaikan opsyen Word - sesuaikan tetingkap

 3. Dalam kotak Simpan perubahan dalam, klik nama dokumen atau templat yang anda ingin simpankan pintasan papan kekunci padanya.

 4. Dalam kotak Kategori, klik kategori yang mengandungi perintah atau item lain yang anda ingin untukkan pintasan papan kekunci atau mengalih keluar pintasan papan kekunci daripadanya.

 5. Dalam kotak Perintah, klik nama perintah atau item lain yang anda ingin untukkan pintasan papan kekunci atau mengalih keluar pintasan papan kekunci daripadanya.

  Sebarang pintasan papan kekunci yang kini diuntukkan kepada perintah tersebut atau item lain muncul dalam kotak kekunci semasa , atau di bawah kotak dengan label yang kini diuntukkan kepada.

 6. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Untukkan pintasan papan kekunci

  Mulakan pintasan papan kekunci dengan CTRL atau kekunci fungsi.

  1. Dalam kotak Tekan pintasan papan kekunci baru, tekan gabungan kekunci yang anda ingin untukkan. Contohnya, tekan CTRL tambah kekunci yang anda ingin gunakan.

  2. Lihat semasa kekunci (atau kini diuntukkan kepada) untuk melihat sama ada gabungan kekunci telah diuntukkan kepada perintah atau item lain. Jika gabungan telah diuntukkan, taipkan gabungan berlainan.

   Mencipta pintasan papan kekunci baru dalam kotak dialog sesuaikan papan kekunci

   Penting: Memperuntukkan gabungan kekunci bermakna bahawa anda tidak lagi boleh menggunakan gabungan bagi tujuan yang asal. Contohnya, menekan CTRL + B perubahan teks terpilih untuk tebal. Jika anda menguntukkan CTRL + B perintah baru atau item lain, anda tidak akan dapat membuatkan teks tebal dengan menekan CTRL + B melainkan anda memulihkan peruntukan pintasan papan kekunci kepada seting asal dengan mengklik Set semula semua di bahagian bawah kotak dialog Sesuaikan papan kekunci .

  3. Klik Tugaskan.

   Nota: Jika anda menggunakan papan kekunci boleh program, gabungan kekunci CTRL+ALT+F8 mungkin telah disimpan untuk memulakan pemprograman papan kekunci.

  Mengalih keluar pintasan papan kekunci

  1. Dalam kotak Kekunci semasa, klik pintasan papan kekunci yang anda ingin alih keluar.

  2. Klik Alih Keluar.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×