Menyesuaikan navigasi pada laman SharePoint anda

Menyesuaikan navigasi pada laman SharePoint anda

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda pemilik laman atau mempunyai keizinan edit pada laman SharePoint , anda boleh menyesuaikan navigasi untuk laman anda. Anda boleh menambah, mengalih keluar atau mengedit pautan pada menu kiri pada laman pasukan (juga dikenali sebagai menu lancar cepat) atau menu Laman komunikasi untuk memberikan capaian segera pengguna pada laman dan halaman di atas.

Nota: 

 • Jika laman anda telah disesuaikan dengan pemilik, menu kiri atau atas menu mungkin tidak tersedia.

 • Dalam SharePoint Online, anda boleh hanya menyesuaikan menu kiri pada laman pasukan pada masa ini melainkan anda berada dalam mod klasik.

Pilih versi SharePoint di bawah untuk langkah-langkah untuk menyesuaikan navigasi pada laman SharePoint anda.

Nota: Beberapa kefungsian diperkenalkan secara beransur-ansur kepada organisasi yang telah memilih untuk menyertai program Keluaran Pertama. Ini bermakna bahawa anda mungkin tidak lagi dapat melihat ciri ini atau ia mungkin kelihatan berbeza daripada yang diperihalkan dalam artikel bantuan.

 1. Klik Edit di bahagian bawah Menu kiri.

  Navigasi kiri SharePoint

  Nota: Jika anda tidak melihat Edit, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk menyesuaikan navigasi laman. Anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya keizinan Uruskan senarai. Hubungi pemilik laman sama ada untuk mendapatkan keizinan untuk membuat perubahan atau mempunyai perubahan yang dibuat untuk anda.

 2. Letakkan penuding lokasi dalam menu yang anda ingin tambahkan pautan dan klik + dan kemudian anak panah ke bawah.

  Menambah pautan navigasi kiri laman SharePoint pasukan

 3. Pada kotak dialog Tambah pautan , pilih salah satu opsyen pautan berikut:

  • URL untuk menambah pautan ke sebarang item, dalaman atau Syarikat anda. Masukkan alamat dan nama paparan untuk pautan.

   Menambah URL pautan navigasi kiri Laman pasukan SharePoint

  • Perbualan untuk menambah pautan kepada perbualan kumpulan Office 365 yang dikaitkan dengan laman pasukan. Masukkan nama paparan untuk pautan. Alamat akan ditambah secara automatik dan tidak boleh diedit.

  • Kalendar untuk menambah pautan pada kalendar Kumpulan Office 365 yang dikaitkan dengan laman pasukan. Masukkan nama paparan untuk pautan. Alamat akan ditambah secara automatik dan tidak boleh diedit.

  • Buku nota untuk menambah pautan ke OneNote buku nota yang berkaitan dengan laman pasukan. Masukkan nama paparan untuk pautan. Alamat akan ditambah secara automatik dan tidak boleh diedit.

  • Perancang untuk menambah pautan pada Tika Microsoft Planner yang dikaitkan dengan laman pasukan. Masukkan nama paparan untuk pautan. Alamat akan ditambah secara automatik dan tidak boleh diedit.

  Kemudian klik OK.

 4. Anda juga boleh menambah halaman ke menu daripada senarai laman halaman. Pilih halaman dari menu kiri, pilih halaman yang anda ingin tambah, klik sama ada di sebelah halaman dalam senarai atau dalam bar navigasi atas, dan kemudian klik Tambah pada navigasi.

  Menambah pautan ke menu kiri

 5. Apabila anda selesai menyesuaikan navigasi, klik Simpan atau untuk membuang perubahan, klik Batal.

Nota: Item baru-baru ini dikendalikan secara automatik oleh SharePoint. Anda tidak boleh menambah pautan pada menu baru-baru ini.

 1. Klik Edit di sebelah kanan menu atas.

  Menu atas SharePoint

  Nota: Jika anda tidak melihat Edit, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk menyesuaikan navigasi laman. Anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya keizinan Uruskan senarai. Hubungi pemilik laman sama ada untuk mendapatkan keizinan untuk membuat perubahan atau mempunyai perubahan yang dibuat untuk anda.

 2. Letakkan penuding lokasi dalam menu yang anda ingin tambahkan pautan dan klik + dan kemudian anak panah ke bawah.

  SharePoint atas menu edit

 3. Pada kotak dialog Tambah pautan , dalam kotak alamat , masukkan URL untuk pautan yang anda ingin tambahkan.

  Untuk menambah pautan pada halaman dalam menu kiri, ikuti langkah ini:

  1. Navigasi ke halaman yang anda ingin tambahkan pautan ke.

  2. Salin URL dari bar alamat.

  3. Tampal URL ke dalam kotak alamat

 4. Dalam kotak Nama paparan , masukkan teks paparan untuk pautan. Ini adalah teks yang akan muncul pada menu.

  Kemudian klik OK.

 5. Apabila anda selesai menyesuaikan navigasi, klik Simpan atau untuk membuang perubahan, klik Batal.

 1. Klik Edit di bahagian bawah menu kiri pada laman pasukan atau ke kanan menu utama pada laman komunikasi.

  Nota: Jika anda tidak melihat Edit, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk menyesuaikan navigasi laman. Anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya keizinan Uruskan senarai. Hubungi pemilik laman sama ada untuk mendapatkan keizinan untuk membuat perubahan atau mempunyai perubahan yang dibuat untuk anda.

 2. Di sebelah pautan yang anda ingin edit, klik .

 3. Klik Edit.

  Mengedit pautan dalam menu kiri

 4. Apabila anda selesai mengedit pautan, klik OK.

 5. Apabila anda selesai menyesuaikan navigasi, klik Simpan atau untuk membuang perubahan, klik Batal.

 1. Klik Edit di bahagian bawah menu kiri pada laman pasukan atau ke kanan menu utama pada laman komunikasi.

  Nota: Jika anda tidak melihat Edit, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk menyesuaikan navigasi laman. Anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya keizinan Uruskan senarai. Hubungi pemilik laman sama ada untuk mendapatkan keizinan untuk membuat perubahan atau mempunyai perubahan yang dibuat untuk anda.

 2. Di sebelah pautan yang anda ingin alihkan, klik .

 3. Klik sama ada alih ke atas atau alih ke bawah.

  Mengalihkan pautan ke atas atau ke bawah dalam menu kiri

 4. Ulangi langkah ini sehingga pautan berada dalam kedudukan yang diinginkan.

 5. Apabila anda selesai menyesuaikan navigasi, klik Simpan atau untuk membuang perubahan, klik Batal.

Ini mencipta pautan diengsot di bawah pautan lain. Anda boleh menambah satu aras sahaja sub pautan pada menu kiri atau atas menu. Dalam menu atas, seperti pada laman komunikasi, ini mencipta satu aras tunggal menu juntai bawah.

Menu kiri

Ilustrasi pautan sub

Menu utama

Tambah item navigasi sebagai sublinks juntai bawah penampilan
 1. Klik Edit di bahagian bawah menu kiri pada laman pasukan atau ke kanan menu utama pada laman komunikasi.

  Nota: Jika anda tidak melihat Edit, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk menyesuaikan navigasi laman. Anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya keizinan Uruskan senarai. Hubungi pemilik laman sama ada untuk mendapatkan keizinan untuk membuat perubahan atau mempunyai perubahan yang dibuat untuk anda.

 2. Di sebelah pautan yang anda ingin jadikan pautan sub, klik .

 3. Klik membuat pautan sub.

  Membuat pautan sub pada pautan dalam menu kiri

 4. Apabila anda selesai menyesuaikan navigasi, klik Simpan atau untuk membuang perubahan, klik Batal.

Ini mengalihkan kepada pautan diengsot dari pautan lain.

 1. Klik Edit di bahagian bawah menu kiri pada laman pasukan atau ke kanan menu utama pada laman komunikasi.

  Nota: Jika anda tidak melihat Edit, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk menyesuaikan navigasi laman. Anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya keizinan Uruskan senarai. Hubungi pemilik laman sama ada untuk mendapatkan keizinan untuk membuat perubahan atau mempunyai perubahan yang dibuat untuk anda.

 2. Di sebelah pautan sub yang anda inginkan untuk menaikkan ke pautan utama, klik .

 3. Klik pautan sub naik.

  Menaikkan sub pautan ke pautan utama

 4. Apabila anda selesai menyesuaikan navigasi, klik Simpan atau untuk membuang perubahan, klik Batal.

Beberapa pautan, seperti tong kitar semula pautan sistem dan tidak dapat dialih keluar.

 1. Klik Edit di bahagian bawah menu kiri pada laman pasukan atau ke kanan menu utama pada laman komunikasi.

  Nota: Jika anda tidak melihat Edit, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk menyesuaikan navigasi laman. Anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya keizinan Uruskan senarai. Hubungi pemilik laman sama ada untuk mendapatkan keizinan untuk membuat perubahan atau mempunyai perubahan yang dibuat untuk anda.

 2. Di sebelah pautan yang anda ingin alih keluar, klik elipsis ().

 3. Klik Alih Keluar.

  Nota: Anda tidak boleh mengalih keluar pautan tong kitar semula pada masa ini.

  Mengalih keluar pautan dari menu kiri

 4. Apabila anda selesai menyesuaikan navigasi, klik Simpan atau untuk membuang perubahan, klik Batal.

Jika anda mempunyai keizinan pentadbir atau pemilik, anda boleh mematikan menu kiri untuk laman pasukan anda.

 1. Klik seting Butang Seting Office 365 , dan kemudian klik Seting Laman.

  Jika anda menggunakan Laman Office 365 Kumpulan yang disambungkan, anda mungkin perlu klik Kandungan laman dalam menu kiri dan kemudian klik Seting Laman pada menu kanan atas.

 2. Di bawah rupa dan rasa pada halaman Seting Laman , klik Unsur navigasi.

  Unsur navigasi dalam menu seting Laman
 3. Kosongkan tanda seting Mendayakan lancar cepat , dan kemudian klik OK.

  Kosongkan menu lancar cepat

Jika anda telah mendayakan ciri penerbitan pada laman pengalaman klasik SharePoint anda, pada menu kiri akan menunjukkan pautan ke pengalaman moden senarai atau pustaka jika anda telah menambah mereka ke Laman klasik pengalaman anda selain menunjukkan item dari gedung istilah. Untuk maklumat lanjut, lihat mendayakan diuruskan navigasi untuk laman dalam SharePoint dan mendayakan ciri penerbitan.

Mengedit pautan dalam SharePoint Server 2016 atau SharePoint Server 2013

Untuk bermula mengedit pautan pada laman anda, klik salah satu opsyen EDIT pautan pada halaman.

Edit pautan

Mengubah pautan dalam bar Pautan atas: Klik EDIT pautan berdekatan atas (lihat "1").

Mengubah pautan dalam bar lancar cepat: Klik EDIT pautan di sebelah (lihat "2").

Nota: Jika anda tidak melihat EDIT pautan, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk menyesuaikan navigasi laman. Anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya keizinan Uruskan senarai. Hubungi pemilik laman sama ada untuk mendapatkan keizinan untuk membuat perubahan atau mempunyai perubahan yang dibuat untuk anda.

 1. Pergi ke halaman kandungan laman: klik seting Butang Seting Office 365 , dan kemudian klik kandungan laman.

 2. Klik EDIT pautan pada lancar cepat atau atas bar Pautan, bergantung pada tempat anda ingin menambah pautan.

 3. Klik aplikasi yang anda ingin tambah, dan kemudian seret ke tempat yang anda inginkan menjadi pada lancar cepat atau bar Pautan atas.

  Menyeret aplikasi ke navigasi

 4. Klik Simpan.

  Menyimpan perubahan bar lancar cepat

Untuk menambah pautan ke Laman yang lain, taip URL.

 1. Klik EDIT pautan pada lancar cepat atau atas bar Pautan, bergantung pada tempat anda ingin menambah pautan.

 2. Klik + pautan.

 3. Masukkan nama paparan untuk pautan dan lokasi sasaran, pastikan anda memasukkan http:// yang.

 4. Klik OK untuk menambah pautan baru pada bar Pautan lancar cepat atau atas.

 5. Klik Simpan.

  Menyimpan perubahan bar lancar cepat

Nota: Anda tidak boleh menamakan semula atau mengalih keluar tong kitar semula.

 1. Klik EDIT pautan pada lancar cepat atau atas bar Pautan, bergantung pada tempat anda ingin edit pautan.

 2. Menamakan: Klik terus pada pautan yang anda ingin Namakan semula dan mula menaip nama baru. Klik di luar nama tersebut, dan kemudian klik Simpan.

 3. Mengalih keluar: Klik X sepadan dengan pautan untuk mengalih keluarnya daripada panel navigasi, kemudian klik Simpan.

  Menyimpan perubahan bar lancar cepat

Menamakan semula pautan tidak mempengaruhi halaman alamat atau URL yang dirujuk pautan tersebut.

 1. Klik EDIT pautan pada bar Pautan lancar cepat atau atas bergantung pada lokasi pautan yang anda ingin alihkan.

 2. Pilih pautan yang anda ingin alihkan, dan kemudian seret ke posisi baru dalam kawasan navigasi.

  Untuk mengengsot atau mencipta pautan sub, seret pautan di bawah dan sedikit ke kanan pautan yang anda inginkan sebagai pautan atas.

 3. Ulangi langkah ini untuk setiap pautan yang anda ingin alihkan.

 4. Apabila selesai, klik Simpan.

  Menyimpan perubahan bar lancar cepat

Nota: Anda boleh seret item daripada terkini bar lancar cepat utama. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh seret item ke terkini.

Laman dalam koleksi laman yang mana ciri penerbitan didayakan, anda mempunyai lebih banyak opsyen navigasi untuk dipilih, termasuk menunjukkan sublaman dan memaparkan navigasi sama sebagai navigasi Laman induk pada laman (juga dipanggil pewarisan induk navigasi). Jika anda tidak melihat opsyen ini, semak dengan pentadbir laman anda.

 1. Pada laman yang anda ingin mengubah seting navigasi, klik seting Butang Seting Office 365 , dan kemudian klik seting Laman.

 2. Pada halaman seting Laman, klik penampilan dan suasana, dan kemudian klik Lancar cepat atau bar Pautan atas.

 3. Pilih opsyen untuk bar lancar cepat atau pautan atas, contohnya, untuk menunjukkan sublaman atau untuk memaparkan navigasi sama sebagaimana Tapak Induk (mewarisi navigasi induk).

Pautan yang muncul di sebelah kiri laman anda dipanggil pautan lancar cepat. Secara lalai, lancar cepat termasuk pautan ke item terkini serta item penting seperti senarai dan pustaka. Pautan di atas, dalam bar Pautan atas, biasanya menunjukkan sublaman di bawah laman anda.

Lancar cepat

Apabila anda mencipta baru senarai atau pustaka, pautan baru muncul secara automatik di bawah terkini pada Lancar cepat. Pautan terbaru lima hanya muncul dalam seksyen terkini .


Pautan Terkini pada Lancar Cepat memaparkan halaman, senarai dan pustaka yang dicipta baru-baru ini

Nota: Apabila anda mencipta halaman baru, ia tidak muncul secara automatik dalam lancar cepat. Anda perlu mencipta pautan ke halaman dan menambah diri anda.

Bar Pautan atas

Anda juga boleh menyesuaikan pautan navigasi pada bar Pautan atas laman anda untuk mengubah huruf besar, menyusun semula tertib atau menambah pautan ke sublaman yang sering dilawati pengguna.

Navigasi bahagian atas sesuatu laman

Pautan berkaitan

Untuk menambah pautan ke halaman anda dan bukannya menu sebelah kiri atau atas menu, lihat menambah pautan pada halaman.

Untuk mencipta halaman baru yang anda boleh memautkan ke, lihat menambahkan halaman pada laman.

Untuk mengubah warna, latar dan rupa laman anda, lihat mengubah rupa laman SharePoint anda.

Untuk mengubah nama, Perihalan, logo atau seting laman lain, lihat menguruskan seting Laman pasukan SharePoint anda.

Untuk mencipta laman dalam SharePoint Online, lihat mencipta Laman pasukan dalam SharePoint Online atau mencipta Laman komunikasi dalam SharePoint Online.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×