Menyesuaikan format data dalam Access

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Data dalam pangkalan data anda datang dengan format yang dipratentukan tetapi apabila anda inginkan sesuatu yang berbeza, anda boleh menggunakan format tersuai. Memandangkan format tersuai hanya mengubah cara data dipaparkan, anda tidak perlu bimbang tentang sebarang perubahan pada data. Artikel ini menjelaskan jenis aksara yang ada dan cara menggunakannya.

Nota:  Opsyen pemformatan tersuai tidak tersedia untuk aplikasi Access.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Ketahui lebih lanjut tentang format tersuai

Format untuk jenis data Nombor dan Mata Wang

Format untuk jenis data teks

Pemformatan jenis data Tarikh/Masa

Ketahui lebih lanjut tentang format tersuai

Untuk mencipta format tersuai, anda akan memasukkan pelbagai aksara dalam sifat Format medan jadual. Aksara boleh menjadi ruang letak (seperti 0 dan #), pemisah (seperti noktah dan koma), aksara harfiah dan warna berdasarkan cara pemformatan yang anda inginkan. Hanya ingat bahawa Access menggunakan secara automatik sebarang format tersuai yang anda gunakan dalam medan jadual, untuk mengawal borang atau laporan jika ia terikat (dipautkan).

Anda boleh menentukan format untuk empat jenis nilai berangka — positif, negatif, sifar (0) dan nol (tidak ditentukan). Jika anda memilih untuk mencipta format bagi setiap jenis nilai, pertama, anda mesti meletakkan format untuk nilai positif, kedua, format untuk nilai negatif, ketiga, format untuk nilai sifar dan terakhir, format untuk nilai nol. Juga, anda mesti memisahkan setiap format dengan koma bernoktah.

Contoh pemformatan tersuai: #,###.##;(#,###.##)[Merah];0,000.00;"Tidak ditentukan"

Memaparkan sebagai: 1,234.568-1.234.568 = 0

Berikut adalah maksud pemformatan

 • Tanda nombor (#) adalah Ruang letak bagi digit. Jika tiada nilai, Access memaparkan ruang kosong. Memaparkan sifar selain daripada ruang kosong.
  Contohnya: untuk memaparkan 1234 sebagai 1234.00, gunakan nombor 0 sebagai ruang letak seperti ini ####.00.

 • Nilai positif dengan dua tempat perpuluhan.

 • Nilai negatif dengan dua tempat perpuluhan, dalam kurungan dan berwarna merah.

 • Nilai sifar sebagai nombor 0, sentiasa dengan dua tempat perpuluhan.

 • Nilai nol sebagai perkataan "Tidak ditentukan."

Rentetan mungkin sehingga empat seksyen dan setiap seksyen dipisahkan oleh koma bernoktah (;). Jika medan jadual anda tidak menerima nilai nol, anda boleh tinggalkan seksyen keempat.

Seksyen

Perihalan Format

Contoh

Jika seksyen pertama mengandungi #,###.##

Memaparkan nilai positif.

1234.5678 dipaparkan sebagai 1,234.568

Format ini menggunakan koma sebagai pemisah ribuan dan noktah sebagai pemisah perpuluhan. Jika nilai perpuluhan dalam rekod melebihi bilangan aksara ruang letak dalam format tersuai, Access membundarkan nilai dan memaparkan hanya bilangan nilai yang ditentukan oleh format. Contohnya, jika medan anda mengandungi 3,456.789, tetapi format menentukan dua tempat perpuluhan, Access membundarkan nilai perpuluhan kepada 0.79.

Petua: Untuk format dengan nilai yang lebih besar atau lebih tempat perpuluhan, tambahkan lebih banyak ruang letak untuk nilai perpuluhan, seperti #,###.###.

Jika seksyen kedua mengandungi (#,###.##)[Merah]

Memaparkan nilai negatif sahaja.
Jika data anda tidak mengandungi nilai negatif, Access mengosongkan medan itu.

Nilai negatif dikurung dalam aksara harfiah atau tanda kurungan. Dalam contoh ini, sebarang nilai negatif akan dipaparkan dalam warna merah.

Jika seksyen ketiga mengandungi 0,000.00

Mentakrifkan format untuk semua nilai sifar (0).

Apabila medan mengandungi nilai sifar, 0,000.00 akan dipaparkan. Untuk memaparkan teks selain daripada nombor, gunakan "Sifar" (dikelilingi oleh tanda petikan berganda).

Jika seksyen keempat mengandungi "Tidak ditentukan"

Mentakrifkan hasil yang akan pengguna lihat apabila rekod mengandungi nilai nol. Dalam kes ini, pengguna akan melihat perkataan "Tidak ditentukan."

Anda juga boleh menggunakan teks lain, seperti "Nol" atau "****". Aksara yang dikelilingi dengan tanda petikan berganda dianggap sebagai harfiah dan dipaparkan seperti ia dimasukkan.

Halaman Atas

Format untuk jenis data Nombor dan Mata Wang

Untuk mencipta format tersuai, gunakan pemformatan aksara yang ditunjukkan dalam jadual berikut.

Aksara

Perihalan

#

Digunakan untuk memaparkan digit. Setiap contoh aksara mewakili kedudukan bagi satu nombor. Jika tiada nilai wujud dalam kedudukan, Access memaparkan ruang kosong. Juga, boleh digunakan sebagai ruang letak.

Contohnya, jika anda menggunakan butang format ### dan masukkan nilai 45 dalam medan, 45 dipaparkan. Jika anda memasukkan 12,145 dalam medan, Access memaparkan 12,145 — walaupun anda takrifkan hanya satu Ruang letak ke kiri ribu pemisah.

0

Digunakan untuk memaparkan digit. Setiap contoh aksara mewakili kedudukan bagi satu nombor. Jika tiada nilai wujud dalam kedudukan, Access memaparkan sifar (0).

Pemisah ribuan dan perpuluhan

Digunakan untuk menunjukkan tempat yang anda inginkan Access meletak pemisah ribuan dan perpuluhan.

ruang kosong, + - $ ()

Digunakan untuk menyelitkan ruang kosong, aksara matematik (+ -) dan simbol kewangan (¥ £ $) yang diperlukan di mana jua dalam rentetan format anda. Jika anda ingin menggunakan simbol matematik biasa yang lain, seperti garis miring (\ atau /) dan asterisk (*), kelilingkannya dengan tanda petikan berganda. Perhatikan bahawa anda boleh meletakkannya di mana jua.

\

Digunakan untuk memaksa Access memaparkan aksara sejurus selepasnya. Ini adalah sama seperti mengelilingi aksara dengan tanda petikan berganda.

!

Digunakan untuk memaksa penjajaran kiri bagi semua nilai. Apabila anda memaksa penjajaran kiri, anda tidak boleh menggunakan ruang letak # dan digit 0, tetapi anda boleh menggunakan ruang letak untuk aksara teks.

*

Digunakan untuk memaksa aksara sejurus selepas asterisk menjadi aksara isian — aksara yang digunakan untuk mengisi ruang kosong. Access biasanya memaparkan data berangka sebagai dijajarkan ke kanan, dan ia mengisi sebarang kawasan ke kiri nilai dengan ruang kosong. Anda boleh menambah aksara isian di mana jua dalam rentetan format, dan apabila anda berbuat demikian, Access mengisi sebarang ruang kosong dengan aksara yang ditentukan.

Contohnya, format £##*~.00 memaparkan amaun mata wang sebagai £45~~~~~.15. Bilangan aksara tilde (~) yang dipaparkan dalam medan bergantung pada bilangan ruang kosong dalam medan jadual.

%

Digunakan sebagai aksara terakhir dalam rentetan format. Mendarabkan nilai dengan 100 dan memaparkan hasil dengan diikuti simbol peratus.

E+, E-

–atau–

e+, e-

Digunakan untuk memaparkan nilai dalam tatatanda saintifik (eksponen).

Menggunakan opsyen ini apabila format saintifik dipratentukan tidak menyediakan ruang yang mencukupi untuk nilai anda. Gunakan E+ atau e+ untuk memaparkan nilai sebagai eksponen positif, dan E- atau e- untuk memaparkan eksponen negatif. Anda mesti menggunakan ruang letak ini dengan aksara lain.

Contohnya, katakan anda menggunakan format 0.000E+00 untuk medan bernombor, kemudian memasukkan 612345. Access memaparkan 6.123E+05. Access terlebih dahulu membundarkan ke bawah bilangan tempat perpuluhan kepada tiga (bilangan sifar ke kanan atau ke kiri pemisah perpuluhan). Berikutnya, Access mengira nilai eksponen daripada bilangan digit yang berada ke kanan (atau ke kiri, bergantung pada seting bahasa anda) bagi pemisah perpuluhan dalam nilai asal. Dalam kes ini, nilai asal telah meletakkan "612345" (lima digit) ke kanan titik perpuluhan. Atas sebab tersebut, Access memaparkan 6.123E+05, dan nilai yang terhasil adalah bersamaan dengan 6.123 x 105.

"Literal text"

Menggunakan tanda petikan berganda untuk mengelilingi sebarang teks yang anda ingin pengguna melihatnya.

[warna]

Digunakan untuk mewarnakan semua nilai dalam seksyen format anda. Anda mesti kurungkan nama warna dalam tanda kurung dan menggunakan salah satu daripada nama ini: hitam, biru, sian, hijau, ungu, merah, kuning atau putih.

Menggunakan pemformatan tersuai untuk jenis data Nombor atau Mata Wang:

 1. Buka Jadual dalam Pandangan Reka bentuk dan pilih medan yang anda ingin Formatkan,

 2. Pada tab Umum, klik sel di sebelah kotak Format dan masukkan aksara khusus berdasarkan keperluan pemformatan anda.

 3. Tekan CTRL+S untuk menyimpan kerja anda.

Halaman Atas

Format untuk jenis data Teks

Jenis data teks dan Memo menerima format yang dipratentukan, tetapi anda boleh menggunakan format tersuai untuk menjadikan data jadual yang lebih mudah dibaca. Contohnya, jika anda menggunakan borang Web untuk mengumpul nombor kad kredit, dan anda menyimpan nombor tersebut tanpa ruang, anda boleh menggunakan format tersuai untuk menambah ruang yang sesuai untuk menjadikan nombor kad kredit yang lebih mudah dibaca. Jenis data teks dan Memo membenarkan dua Seksyen format dalam rentetan. Bahagian pertama bagi rentetan mengawal cara teks muncul, dan Seksyen kedua kawalan nilai cara kosong atau rentetan panjang sifar muncul. Jika anda tidak menentukan format, Access kiri menjajarkan semua teks dalam helaian data.

Jadual berikut menyenaraikan dan menerangkan format tersuai yang anda boleh gunakan untuk jenis data Teks:

Aksara

Perihalan

@

Digunakan untuk memaparkan sebarang aksara yang tersedia untuk kedudukannya dalam rentetan format. Jika Access meletakkan semua aksara dalam data dasar, ruang letak selebihnya muncul sebagai ruang kosong.

Contohnya, jika rentetan format adalah @@@@@ dan teks dasar adalah ABC, teks dijajarkan ke kiri dengan permulaan dua ruang kosong.

&

Digunakan untuk memaparkan sebarang aksara yang tersedia untuk kedudukannya dalam rentetan format. Jika Access meletakkan semua aksara dalam data dasar, ruang letak selebihnya tidak memaparkan apa-apa.

Contohnya, jika rentetan format adalah &&&&& dan teks adalah ABC, teks yang dijajarkan ke kiri sahaja dipaparkan.

!

Digunakan untuk memaksa aksara ruang letak untuk diisikan dari kiri ke kanan bukannya kanan ke kiri. Anda mesti menggunakan aksara ini pada permulaan sebarang rentetan format.

<

Digunakan untuk memaksa semua teks menjadi huruf kecil. Anda mesti menggunakan aksara ini pada permulaan rentetan format, tetapi anda boleh memulakannya dengan tanda seru (!).

>

Digunakan untuk memaksa semua teks menjadi huruf besar. Anda mesti menggunakan aksara ini pada permulaan rentetan format, tetapi anda boleh memulakannya dengan tanda seru (!).

*

Apabila digunakan, aksara sejurus selepas asterisk (*) menjadi aksara isian — aksara yang digunakan untuk mengisi ruang kosong. Access biasanya memaparkan teks sebagai dijajarkan ke kiri dan mengisi sebarang kawasan di sebelah kanan nilai dengan ruang kosong. Anda boleh menambah aksara isian di mana jua dalam rentetan format. Apabila anda berbuat demikian, Access mengisi ruang kosong dengan aksara yang ditentukan.

Ruang kosong, + - $ ()

Digunakan untuk menyelitkan ruang kosong, aksara matematik (+ -), simbol kewangan ($ ¥ £) dan tanda kurungan yang diperlukan di mana jua dalam rentetan format anda. Jika anda ingin menggunakan simbol matematik biasa yang lain, seperti garis miring (\ atau /) dan asterisk (*), kelilingkannya dengan tanda petikan berganda — perhatikan bahawa anda boleh meletakkan aksara ini di mana jua dalam rentetan format.

"Literal text"

Menggunakan tanda petikan berganda untuk mengelilingi sebarang teks yang anda ingin dipaparkan kepada pengguna.

\

Digunakan untuk memaksa Access memaparkan aksara sejurus selepasnya. Ini adalah sama seperti mengelilingi aksara dengan tanda petikan berganda.

[warna]

Digunakan untuk mewarnakan semua nilai dalam seksyen format anda. Anda mesti kurungkan nama dalam tanda kurung dan menggunakan salah satu daripada nama ini: hitam, biru, sian, hijau, ungu, merah, kuning atau putih.

Nota: Apabila anda menentukan format, Access mengisi aksara ruang letak dengan data daripada medan dasar.

Menggunakan format tersuai untuk medan teks

 1. Buka jadual dalam Pandangan Reka Bentuk.

 2. Pilih medan yang anda ingin format, dan pada tab Umum, klik sel di sebelah kotak Format.

 3. Memasukkan format anda. Jenis format tersuai yang anda boleh tentukan bergantung pada jenis data yang anda pilih untuk medan.

 4. Tekan CTRL+S untuk menyimpan kerja anda.

Halaman Atas

Pemformatan jenis data Tarikh/Masa

Apabila anda tidak menentukan sama ada format dipratentukan atau tersuai untuk jenis data tarikh/masa, Access secara automatik menggunakan format Tarikh — m/dd/yyyy h:nn:ss AM/PM. Format tersuai untuk medan Tarikh/Masa boleh mengandungi dua seksyen — satu untuk tarikh dan satu lagi untuk masa. Anda memisahkan seksyen dengan koma bernoktah. Contohnya, anda boleh mencipta semula format Tarikh Umum seperti berikut: m/dd/yyyy;h:nn:ss.

Aksara

Perihalan

Pemisah Tarikh

Digunakan untuk mengawal tempat untuk Access meletakkan pemisah bagi hari, bulan dan tahun.

c

Digunakan untuk memaparkan format tarikh umum.

d atau dd

Digunakan untuk memaparkan hari bulan sebagai satu atau dua digit. Untuk satu digit, gunakan ruang letak tunggal. Untuk dua digit, gunakan dua ruang letak.

ddd

Digunakan untuk menyingkatkan hari dalam seminggu kepada tiga huruf.

Contohnya, Isnin muncul sebagai Isn.

dddd

Digunakan untuk menyatakan kesemua hari dalam seminggu.

ddddd

Digunakan untuk memaparkan format Tarikh Pendek.

dddddd

Digunakan untuk memaparkan format Tarikh Panjang.

w

Digunakan untuk memaparkan bilangan hari dalam seminggu.

Contohnya, Isnin muncul sebagai 2.

m atau mm

Digunakan untuk memaparkan bulan sama ada sebagai nombor satu digit atau dua digit.

mmm

Digunakan untuk menyingkatkan nama bulan kepada tiga huruf.

Contohnya, Oktober muncul sebagai Okt.

mmmm

Digunakan untuk menyatakan kesemua nama bulan.

q

Digunakan untuk memaparkan nombor sukuan tahun kalendar semasa (1-4).

Contohnya, untuk tarikh pada bulan Mei, Access memaparkan 2 sebagai nilai sukuan.

y

Digunakan untuk memaparkan hari bagi tahun (1-366).

yy

Digunakan untuk memaparkan dua digit terakhir bagi tahun.

Nota: Kami mengesyorkan anda memasukkan dan memaparkan semua empat digit tahun yang diberikan.

yyyy

Digunakan untuk memaparkan kesemua digit tahun dalam julat 0100-9999.

Pemisah masa

Digunakan untuk mengawal tempat untuk Access meletakkan pemisah bagi jam, minit dan saat.

h atau hh

Digunakan untuk memaparkan jam sebagai satu atau dua digit.

n atau nn

Digunakan untuk memaparkan minit sebagai satu atau dua digit.

s atau ss

Digunakan untuk memaparkan saat sebagai satu atau dua digit.

ttttt

Digunakan untuk memaparkan format Masa Panjang.

AM/PM

Digunakan untuk memaparkan nilai waktu 12-jam dengan diikuti oleh AM atau PM. Access bergantung pada jam sistem dalam komputer anda untuk mengesetkan nilai.

A/P atau a/p

Digunakan untuk memaparkan nilai waktu 12-jam dengan diikuti oleh A, P, a atau p. Access bergantung pada jam sistem dalam komputer anda untuk mengesetkan nilai.

AMPM

Digunakan untuk memaparkan nilai waktu 12-jam. Access menggunakan penunjuk waktu pagi dan petang yang ditentukan dalam seting rantau Windows anda.

Ruang kosong, + - $ ()

Digunakan untuk menyelitkan ruang kosong, aksara matematik (+ -), simbol kewangan ($ ¥ £) dan tanda kurungan yang diperlukan di mana jua dalam rentetan format anda. Jika anda ingin menggunakan simbol matematik biasa yang lain, seperti garis miring (\ atau /) dan asterisk (*), kelilingkannya dengan tanda petikan berganda. Perhatikan bahawa anda boleh meletakkannya di mana jua.

\

Digunakan untuk memaksa Access memaparkan aksara sejurus selepasnya. Ini adalah sama seperti mengelilingi aksara dengan tanda petikan berganda.

*

Digunakan untuk memaksa aksara sejurus selepas asterisk menjadi aksara isian — aksara yang digunakan untuk mengisi ruang kosong. Access biasanya memaparkan teks sebagai dijajarkan ke kiri dan mengisi sebarang kawasan di sebelah kanan nilai dengan ruang kosong. Anda boleh menambah aksara isian di mana jua dalam rentetan format. Apabila anda berbuat demikian, Access mengisi ruang kosong dengan aksara yang ditentukan.

"Literal text"

Menggunakan tanda petikan berganda untuk mengelilingi sebarang teks yang anda ingin pengguna melihatnya.

[warna]

Digunakan untuk mewarnakan semua nilai dalam seksyen format anda. Anda mesti kurungkan nama dalam tanda kurung dan menggunakan salah satu daripada nama ini: hitam, biru, sian, hijau, ungu, merah, kuning atau putih.

Untuk maklumat lanjut, lihat pemformatan tarikh dan masa.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×