Menyertai perbincangan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Perbincangan ialah asas bagi komuniti dalam talian. Ia adalah ruang untuk bertukar-tukar idea, memberikan pendapat dan membahaskan hujah. Perbincangan secara amnya berbentuk bebas dan boleh meliputi pelbagai topik. Ia mungkin panjang dan disertai ramai peserta atau terbatas kepada hanya beberapa kiriman antara dua ahli.

Dalam artikel ini

Mencari perbincangan

Menggunakan pandangan ringkasan

Menyemak lalu kategori komuniti

Mengambil bahagian dalam perbincangan

Memulakan perbincangan

Membalas perbincangan

Mengedit kiriman anda

Menilai perbincangan

Untuk menilai perbincangan

Menandakan balasan kepada kiriman anda sebagai "balasan terbaik"

Memadamkan perbincangan

Memadamkan balasan

Menggunakan isyarat untuk menjejak kiriman

Mengeset isyarat

Mencari perbincangan

Anda boleh mencari perbincangan dengan berbilang cara:

 • Semak lalu perbincangan pada halaman utama komuniti. Kebanyakan komuniti mempunyai pandangan ringkasan bagi perbincangan terkini dan popular di halaman utama.

 • Semak lalu kategori komuniti. Kategori diwujudkan oleh pemilik komuniti atau moderator. Ahli memperuntukkan perbincangan mereka kepada kategori yang paling sepadan dengan topik perbincangan.

 • Cari komuniti atau portal intranet anda untuk topik yang diminati. Kedua-dua perbincangan dan balasan boleh dicari sepenuhnya dan akan muncul dalam hasil carian.

Menggunakan pandangan ringkasan

 1. Pada halaman utama komuniti, klik pautan pada bahagian atas halaman.

 2. Klik terkini untuk melihat hanya perbincangan terkini.

 3. Klik apa yang hangat untuk melihat perbincangan yang paling aktif.

 4. Klik perbincangan saya untuk melihat hanya perbincangan yang anda mulakan.

 5. Klik Buka Menu () untuk mengubah pandangan pada perbincangan Sorotan .

 6. Klik Buka Menu () untuk mengubah pandangan kepada soalan yang tidak dijawab.

 7. Klik Buka Menu () untuk mengubah pandangan kepada soalan yang dijawab.

Menyemak lalu kategori komuniti

 1. Pada sebarang halaman dalam komuniti, dalam lancar cepat, klik kategori.

 2. Semak lalu kategori dengan salah satu cara ini:

 3. Mengikut abjad dengan mengklik pautan A-Z atau Z-A.

 4. Mengikut jumlah aktiviti. Klik Apa yang hangat.

 5. Mengikut aktiviti paling terkini. Klik Buka Menu (), kemudian klik Terkini.

 6. Mengikut halaman apabila kategori mengisi berbilang halaman. Klik anak panah di bahagian bawah setiap halaman untuk maju atau kembali.

 7. Klik jubin kategori yang anda ingin jelajah.

 8. Skrol senarai perbincangan atau mengisihnya dengan satu daripada cara berikut:

 9. Mengikut aktiviti paling terkini. Klik Terkini.

 10. Mengikut jumlah aktiviti. Klik Apa yang hangat.

 11. Mengikut perbincangan yang anda telah mulakan atau balas. Klik Perbincangan saya.

 12. Mengikut soalan yang belum berjawab. Klik Buka Menu (), kemudian klik Soalan yang belum berjawab.

 13. Mengikut soalan yang dijawab. Klik Buka Menu (), kemudian klik Soalan yang dijawab.

 14. Mengikut status sorotan. Klik Buka Menu (), kemudian klik Sorotan.

 15. Klik tajuk perbincangan untuk membaca perbincangan penuh, termasuk balasan.

Halaman Atas

Mengambil bahagian dalam perbincangan

Penyertaan dalam perbincangan membolehkan anda berjumpa dengan individu lain dengan minat yang sama dan belajar daripada kepakaran mereka. Penyertaan juga mendapat mata pencapaian yang menyumbang kepada reputasi anda sebagai ahli komuniti. Statistik reputasi anda, seperti bilangan perbincangan, balasan, balasan terbaik, dan sebagainya, dipaparkan bersama-sama nama dan foto anda dalam komuniti dan ditambah dalam suapan berita pada Laman Saya anda. Sesiapa yang mengikuti anda akan menerima pemberitahuan dalam suapan berita mereka pada bila-bila masa anda memulakan perbincangan atau menyiarkan balasan. (Jika anda tidak ingin penyertaan komuniti anda dikongsi dalam Suapan berita, anda boleh mematikan perkongsian dengan mengedit profil peribadi anda.)

Nota:  Anda mesti menjadi ahli komuniti untuk mengambil bahagian dalam perbincangan.

Memulakan perbincangan

 1. Daripada halaman utama komuniti anda atau daripada sebarang kategori, klik perbincangan baru.

 2. Dalam kotak Subjek, taipkan tajuk yang ringkas dan jelas sebagai subjek untuk kiriman anda. Pastikannya khusus kerana teks ini akan dipaparkan dalam pandangan ringkasan semua kiriman pada halaman utama komuniti dan kategori.

 3. Dalam Isi, taipkan kandungan kiriman anda. Opsyen pemformatan teks beraneka tersedia pada tab Format Teks. Anda juga boleh menyelitkan jadual, imej, audio dan video, pautan dan cebisan kod.

 4. Dalam Soalan, pilih kotak semak jika anda mencari jawapan kepada kiriman anda daripada komuniti.

 5. Dalam Kategori, pilih kategori yang paling sesuai untuk kandungan anda. Anda tidak boleh menambah kategori baru daripada sini.

  Nota:  Hanya pemilik komuniti dan moderator boleh menambah kategori.

 6. Klik Simpan.

Membalas perbincangan

 1. Daripada halaman utama komuniti atau sebarang halaman kategori, klik tajuk perbincangan yang anda ingin balas.

 2. Dalam kotak Tambah balasan, taipkan balasan anda. Ambil perhatian bahawa anda boleh membalas kiriman asal atau sebarang balasan.

 3. Klik Balas.

Mengedit kiriman anda

 1. Daripada halaman utama komuniti atau sebarang halaman kategori, klik tajuk perbincangan yang anda ingin edit. Anda hanya boleh mengedit kiriman anda sendiri.

 2. Klik Buka Menu (), kemudian pilih Edit.

 3. Buat perubahan yang anda perlukan, kemudian klik Simpan.

Menilai perbincangan

Anda boleh menarafkan kiriman perbincangan akar atau sebarang balasan individu dalam perbincangan, memberikan mata pencapaian kepada pengarang kiriman dan membantu membina penarafan reputasi pengarang. Bergantung pada cara pemilik komuniti menyediakan komuniti, penarafan perbincangan diberikan dalam dua bentuk:

 • Suka    Pengguna boleh suka atau tidak suka kiriman.

 • Bintang    Pengguna memperuntukkan 1 hingga 5 bintang kepada kiriman.

Untuk menilai perbincangan

 1. Daripada halaman utama komuniti atau sebarang halaman kategori, klik tajuk perbincangan yang anda ingin tarafkan.

 2. Di bawah kiriman awal atau sebarang balasan, lakukan salah satu perkara berikut:

 3. Klik bilangan bintang yang anda ingin peruntukkan kepada kiriman. Contohnya, jika anda fikir kiriman selayaknya mendapat tiga bintang, klik bintang ketiga.

 4. Klik Seperti . Jikaanda mengubah fikiran tentang penarafan, klik berbeza.

Menandakan balasan kepada kiriman anda sebagai "balasan terbaik"

Sebagai pengarang perbincangan, anda boleh tandakan sebarang balasan kepada perbincangan anda sebagai "balasan terbaik." Ini berguna apabila satu balasan menonjol sebagai balasan yang menarik atau berguna atau menjawab dengan jelas soalan yang anda kirimkan. Bukan sahaja balasan terbaik berguna untuk menyerlahkan maklumat dalam perbincangan, ia juga menyumbang pada penarafan reputasi pengarang dan reputasi perbincangan itu sendiri. Balasan terbaik dipaparkan pada bahagian atas jaluran perbincangan betul-betul di bawah kiriman asal.

 1. Skrol ke balasan yang anda ingin tandakan. Anda hanya boleh menandakan balasan kepada perbincangan yang anda mulakan.

 2. Klik Buka Menu (), kemudian klik Balasan terbaik.

 3. Jika anda mengubah fikiran anda, klik Buka Menu (), kemudian klik Alih keluar balasan terbaik.

Memadamkan perbincangan

Ahli boleh memadam perbincangan mereka sendiri tetapi tidak boleh memadam perbincangan yang dimulakan oleh ahli lain. Setelah anda memadam perbincangan, semua balasan dan penarafan berkaitannya akan juga terpadam. Mata pencapaian akan dikira semula untuk mencerminkan perubahan tersebut. Moderator boleh memadam perbincangan dan balasan jika perlu.

 1. Daripada halaman utama komuniti atau sebarang halaman kategori, klik tajuk perbincangan yang anda ingin padam.

 2. Klik Buka Menu (), kemudian pilih Padam.

 3. Apabila diminta untuk mengesahkan, klik OK.

Memadamkan balasan

 1. Skrol ke balasan yang anda ingin padam. Anda hanya boleh memadam kiriman anda sendiri.

 2. Klik Buka Menu (), kemudian pilih Padam.

 3. Apabila diminta untuk mengesahkan, klik OK.

Halaman Atas

Menggunakan isyarat untuk menjejak kiriman

Menjejaki pelbagai jaluran perbincangan boleh menjadi tugas yang sukar, terutamanya dalam komuniti yang aktif . Isyarat menjadikan tugas lebih mudah kerana ia melakukan kerja mengawasi aktiviti komuniti dan memaklumkan anda apabila balasan dikirimkan kepada perbincangan yang anda mulakan atau ikuti. Isyarat boleh dikonfigurasikan dan boleh dihantar melalui e-mel atau mesej teks.

Mengeset isyarat

 1. Daripada halaman utama komuniti atau sebarang halaman kategori, klik tajuk perbincangan yang anda ingin ikuti.

 2. Pada akar perbincangan, klik Buka Menu (), kemudian pilih Beritahu saya.

 3. Pada halaman Amaran Baru, isikan semua medan yang berkenaan.

 4. Dalam Tajuk amaran, sahkan tajuk yang dipaparkan. Tajuk ini akan ditambahkan dari subjek perbincangan.

 5. Dalam Hantar Amaran Kepada, masukkan nama semua pengguna yang sepatutnya menerima isyarat. Asingkan setiap nama dengan koma bernoktah.

 6. Dalam Kaedah penghantaran, pilih sama ada e-mel atau Mesej teks. E-mel dan/atau alamat mudah alih ditambahkan dari profil laman saya anda. Jika tiada alamat wujud, kaedah penghantaran akan dinyahdayakan.

 7. Dalam Ubah jenis, pilih jenis perubahan yang anda inginkan untuk menerima isyarat bagi umum. Ini termasuk semua perubahan, item baru sahaja, berubah kepada item sedia ada dan item terpadam.

 8. Dalam Hantar amaran untuk perubahan ini, menunjukkan perubahan tertentu untuk memberitahu anda. Ini termasuk perubahan kepada kiriman yang dicipta oleh anda, kiriman yang diikuti anda, kiriman yang diubah suai oleh anda dan sebagainya.

 9. Dalam apabila untuk menghantar isyarat, pilih kekerapan isyarat. Pilihan adalah dengan segera, harian atau mingguan.

 10. Klik OK.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×