Menyemak ejaan dan tatabahasa dalam bahasa yang berlainan

Menyemak ejaan dan tatabahasa dalam bahasa yang berlainan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda bekerja pada dokumen dan perlu menambah teks dalam bahasa selain daripada yang anda biasa menggunakan, Office boleh menyemak ejaan dan tatabahasa teks tersebut untuk anda.

Jika anda mencari maklumat tentang cara menggunakan alat pruf atau menukar ejaan atau tatabahasa dan mematikan lihat semakan: Semak ejaan dan tatabahasa dalam Office 2010 dan lebih baru

Gunakan tab di bawah untuk memilih versi Office yang anda gunakan.

Nota: Jika anda ingin taip dalam Bahasa berdasarkan Latin, seperti Bahasa Arab atau Cina, anda boleh menukar tataletak papan kekunci dengan bar Bahasa. Apabila anda mengubah tataletak papan kekunci, Office perubahan ejaan dan Tatabahasa Bahasa untuk anda. Untuk maklumat lanjut, lihat mendayakan atau mengubah bahasa tataletak papan kekunci.

Untuk menyemak ejaan dan tatabahasa dengan tepat, Office perlu tahu bahasa yang teks berada dalam. Terdapat tiga cara biasa Office menggunakan untuk mengenal pasti yang.

 • Jika semak kotak kesan Bahasa secara automatik dalam bahasa yang dialog dipilih, Office akan cuba dikenali bahasa yang anda gunakan sambil anda menaip. Ia akan melaraskan Bahasa ejaan untuk dipadankan dengan teks anda. Ini adalah cara yang paling sesuai untuk mengesetkan Bahasa ejaan.

 • Office boleh mengenal pasti Bahasa teks yang anda taip dengan tataletak papan kekunci yang aktif. Apabila anda mengubah tataletak papan kekunci, Office secara automatik akan bertukar kepada Bahasa ejaan yang sesuai untuk anda. Untuk maklumat lanjut, lihat mendayakan atau mengubah bahasa tataletak papan kekunci

 • Jika mengesan Bahasa secara automatik tidak berfungsi seperti yang dijangkakan dan jika anda lebih suka untuk menaipkan teks dalam bahasa lain semasa menyimpan Bahasa tataletak papan kekunci anda tidak berubah, anda boleh mengesetkan Bahasa Penyemakan ejaan dan tatabahasa secara manual.

Jika anda perlu mengesetkan Bahasa secara manual, ikuti langkah ini:

 1. Letakkan kursor anda dalam dokumen yang anda ingin mula menaip teks dalam bahasa yang berbeza. Atau, jika anda sudah mempunyai menaip teks, pilih teks.

 2. Pada tab Semak Semula dalam kumpulan Bahasa, klik Bahasa kemudian klik Setkan Bahasa Pruf.

  Setkan Bahasa pruf

 3. Dalam kotak dialog Bahasa atau tetingkap Bahasa pruf , kosongkan kotak semak kesan Bahasa secara automatik.

 4. Skrol ke bahasa yang anda ingin gunakan dan memilihnya.

 5. Klik OK untuk menutup kotak dialog Bahasa .

 6. Jika anda ingin masukkan teks dalam bahasa yang anda telah pilih dalam langkah 4, anda boleh mula menaip sekarang. Jika anda telah memilih beberapa teks dalam langkah 1, ia akan sekarang dilapor masuk Bahasa ejaan biasa.

Untuk mengubah bahasa apabila menyemak ejaan dalam pangkalan data atau buku kerja, ubah Bahasa kamus semasa proses Penyemakan ejaan:

 1. Pada tab semak semula dalam Excel atau tab rumah dalam Access, klik ejaan.

 2. Dalam yang ejaan tetingkap atau kotak dialog, pilih Bahasa yang anda inginkan dalam senarai Bahasa kamus .

Jika bahasa yang anda inginkan tidak tersedia, anda mungkin memerlukan pek bahasa Office. Untuk maklumat lanjut, lihat menentukan jika anda memerlukan pek bahasa atau pek antara muka Bahasa untuk Office 2013 atau Pek aksesori Bahasa untuk Office 2016.

Jika anda ingin mengubah bahasa untuk menyemak ejaan pengeditan lalai, lihat menambah Bahasa atau mengesetkan keutamaan bahasa dalam Office.

Dalam InfoPath Designer, Setkan Bahasa pruf digunakan pada pandangan borang semasa. Borang dengan berbilang pandangan boleh mempunyai Bahasa pruf yang berbeza bagi setiap pandangan. Dalam Editor InfoPath, Setkan Bahasa pruf digunakan pada borang seluruh. Bahasa pruf digunakan pada pandangan keseluruhan. Semua teks dalam pandangan ditandakan sebagai bahasa yang sama.

Untuk mengubah bahasa borang, lakukan yang berikut:

 1. Pada rumah tab, klik anak panah di bawah ejaan, dan kemudian klik Setkan Bahasa pruf.

 2. Dalam kotak dialog Bahasa , klik bahasa yang anda inginkan.

 3. Mula menaip, atau menyemak ejaan.

Mengesetkan Bahasa pruf apabila mencipta dokumen baru

 1. Dalam dokumen baru anda, klik di mana anda ingin mula menulis dalam bahasa yang berbeza.

 2. Pada tab semak semula , klik ejaandan Setkan Bahasa pruf.

  Pada tab Semak Semula, klik Ejaan > Setkan Bahasa Pruf

 3. Skrol dalam senarai untuk memilih bahasa yang anda inginkan dan klik OK.

  Imej senarai Setkan Bahasa Pruf dalam Word Web App.

 4. Mulakan menaip dalam bahasa yang anda pilih.

 5. Untuk bertukar kembali kepada bahasa asal, ulangi langkah 3 dan 4.

Mengesetkan Bahasa pruf apabila mengedit dokumen sedia ada

 1. Buka dokumen sedia ada yang anda ingin mengubah bahasa.

 2. Klik Edit dokumen, dan kemudian klik Word Online.

  Edit dalam Word Online

 3. Pilih dan klik kanan teks, dan klik Setkan Bahasa pruf.

  Klik kanan dan klik Setkan Bahasa Pruf

 4. Skrol dalam senarai untuk memilih bahasa yang anda inginkan dan klik OK.

  Imej senarai Setkan Bahasa Pruf dalam Word Web App.

 5. Mulakan menaip dalam bahasa yang anda pilih.

 6. Untuk bertukar kembali kepada bahasa asal, ulangi langkah 3 dan 4.

Lihat juga

Nota: 

Untuk mengesetkan bahasa dalam Access, anda hanya boleh menaip dalam bahasa yang anda ingin gunakan.

Atau, jika anda ingin mengubah bahasa yang berkaitan dengan Seksyen teks, pilih teks, menyemak ejaan dan mengubah bahasa kamus dalam kotak dialog ejaan .

Untuk mengubah bahasa kamus untuk seluruh pangkalan data:

 1. Buka pangkalan data Access yang anda ingin mengubah bahasa kamus.

 2. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Access.

  Butang Opsyen Access

 3. Klik Membaca Pruf.

 4. Dalam senarai Bahasa kamus , klik Bahasa kamus yang anda ingin gunakan, dan kemudian klik OK.

 5. Untuk menyemak ejaan, pilih rekod yang anda ingin semak, dan kemudian klik ejaan Imej butang pada tab rumah .

  Nota: 

  • Penyemak ejaan menggunakan bahasa kamus yang dipilih untuk menyemak ejaan dalam pangkalan data. Untuk menyemak ejaan dalam pangkalan data berbilang bahasa, anda mesti mengubah bahasa kamus dan menyemak ejaan bagi setiap bahasa dalam pangkalan data.

  • Pek bahasa mungkin diperlukan jika versi Sistem Microsoft Office 2007 menyediakan alat pruf seperti penyemak ejaan untuk bahasa yang anda ingin menaip. Untuk maklumat lanjut, lihat Adakah saya memerlukan pek bahasa atau pek antara muka Bahasa?

Untuk mengesetkan bahasa dalam Excel, anda hanya boleh menaip dalam bahasa yang anda ingin gunakan.

Atau, jika anda ingin mengubah bahasa yang berkaitan dengan Seksyen teks, pilih teks, menyemak ejaan dan mengubah bahasa kamus dalam kotak dialog ejaan .

Untuk mengubah bahasa kamus untuk keseluruhan buku kerja:

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel.

  Butang Opsyen Excel

 2. Klik Membaca Pruf.

 3. Dalam senarai Bahasa kamus , pilih Bahasa kamus yang anda ingin gunakan, dan kemudian klik OK.

 4. Untuk menyemak ejaan lembaran kerja, pada tab semak semula dalam Kumpulan pruf , klik ejaan Imej butang .

  Nota: 

  • Untuk menyemak ejaan dalam buku kerja berbilang bahasa, anda mesti mengubah bahasa kamus dan menyemak ejaan bagi setiap bahasa yang digunakan dalam setiap sel atau lembaran kerja.

  • Pek bahasa mungkin diperlukan jika versi Sistem Microsoft Office 2007 menyediakan alat pruf seperti penyemak ejaan untuk bahasa yang anda ingin menaip. Untuk maklumat lanjut, lihat Adakah saya memerlukan pek bahasa atau pek antara muka Bahasa?

Untuk mengesetkan bahasa dalam InfoPath, anda hanya boleh menaip dalam bahasa yang anda ingin gunakan.

Atau, jika anda ingin mengubah bahasa yang berkaitan dengan Seksyen teks, pilih teks, menyemak ejaan dan mengubah bahasa kamus dalam kotak dialog ejaan .

Untuk mengubah bahasa kamus untuk seluruh InfoPath templat atau borang:

 1. Pada menu alat , klik Setkan Bahasa Imej butang .

 2. Dalam kotak dialog Bahasa , klik bahasa yang anda ingin gunakan.

 3. Mulakan menaip dalam Bahasa baru.

 4. Untuk bertukar kembali kepada bahasa asal, atau untuk bertukar kepada bahasa yang berlainan, ulangi langkah 1-2. Dalam langkah 2, pilih Bahasa baru yang anda ingin gunakan.

 5. Untuk menyemak ejaan borang, pada tab semak semula dalam Kumpulan pruf , klik ejaan Imej butang .

  Nota: Pek bahasa mungkin diperlukan jika versi Sistem Microsoft Office 2007 menyediakan alat pruf seperti penyemak ejaan untuk bahasa yang anda ingin menaip. Untuk maklumat lanjut, lihat Adakah saya memerlukan pek bahasa atau pek antara muka Bahasa?

Untuk mengesetkan bahasa dalam OneNote, anda hanya boleh menaip dalam bahasa yang anda ingin gunakan.

Atau, jika anda ingin mengubah bahasa yang berkaitan dengan Seksyen teks, pilih teks, menyemak ejaan dan mengubah bahasa kamus dalam anak tetingkap tugas menyemak ejaan .

Untuk mengeset Bahasa kamus untuk Nota:

 1. Pilih nota yang anda ingin Setkan Bahasa atau letakkan kursor anda di tempat anda ingin memulakan nota baru.

 2. Pada menu alat , klik Setkan Bahasa Imej butang .

 3. Dalam anak tetingkap tugas Setkan Bahasa , pilih Bahasa yang anda ingin gunakan.

 4. Untuk bertukar kembali kepada bahasa asal, atau untuk bertukar kepada bahasa yang berlainan, ulangi langkah 1-3. Dalam langkah 3, pilih Bahasa baru yang anda ingin gunakan.

 5. Untuk menyemak ejaan dan pada menu alat , tuding ke ejaan, dan kemudian klik ejaan Imej butang .

  Nota: Pek bahasa mungkin diperlukan jika versi Sistem Microsoft Office 2007 menyediakan alat pruf seperti penyemak ejaan untuk bahasa yang anda ingin menaip. Untuk maklumat lanjut, lihat Adakah saya memerlukan pek bahasa atau pek antara muka Bahasa?

Untuk mengesetkan bahasa dalam Outlook, anda hanya boleh menaip dalam bahasa yang anda ingin gunakan.

Atau, jika anda ingin mengubah bahasa yang berkaitan dengan Seksyen teks, pilih teks, menyemak ejaan dan mengubah bahasa kamus dalam kotak dialog ejaan dan tatabahasa .

Untuk mengubah bahasa kamus untuk mesej seluruh:

 1. Pada tab mesej , dalam Kumpulan pruf , klik anak panah di bawah ejaan, dan kemudian klik Setkan Bahasa Imej butang .

 2. Dalam kotak dialog Bahasa , pilih Bahasa yang anda ingin gunakan.

  Jika bahasa didahului oleh yang ejaan & tatabahasa ikon Imej butang , maksudnya alat pruf seperti penyemak ejaan, penyemak tatabahasa dan tesaurus terpasang bagi bahasa tersebut. Jika bahasa yang tidak didahului oleh yang ejaan & tatabahasa ikon Imej butang , anda boleh menaip dan mengedit teks, tetapi anda tidak boleh menyemak ejaan atau tatabahasa atau gunakan tesaurus bagi bahasa tersebut.

 3. Untuk bertukar kembali kepada bahasa asal, atau untuk bertukar kepada bahasa yang berlainan, ulangi langkah 1-3. Dalam langkah 3, pilih Bahasa baru yang anda ingin gunakan.

 4. Untuk menyemak ejaan mesej, klik ejaan Imej butang pada tab mesej .

  Nota: 

  • Jika penyemak ejaan tidak betul mengenal pasti ralat ejaan selepas anda mengikuti langkah ini, cuba mengosongkan kotak semak kesan Bahasa secara automatik dalam kotak dialog Bahasa (dalam langkah 2).

  • Pek bahasa mungkin diperlukan jika versi Sistem Microsoft Office 2007 menyediakan alat pruf seperti penyemak ejaan untuk bahasa yang anda ingin menaip. Untuk maklumat lanjut, lihat Adakah saya memerlukan pek bahasa atau pek antara muka Bahasa?

Untuk mengesetkan bahasa dalam PowerPoint, anda hanya boleh menaip dalam bahasa yang anda ingin gunakan.

Atau, jika anda ingin mengubah bahasa yang berkaitan dengan Seksyen teks, pilih teks, menyemak ejaan dan mengubah bahasa kamus dalam kotak dialog ejaan dan tatabahasa .

Untuk mengubah bahasa kamus untuk slaid seluruh ada:

 1. Pada tab semak semula dalam Kumpulan pruf , klik Bahasa Imej butang .

 2. Dalam kotak dialog Bahasa , pilih Bahasa yang anda ingin gunakan.

  Jika bahasa didahului oleh yang ejaan & tatabahasa ikon Imej butang , ini bermakna bahawa alat pruf, seperti penyemak ejaan, penyemak tatabahasa dan tesaurus dipasang bagi bahasa tersebut. Jika bahasa yang tidak didahului oleh yang ejaan & tatabahasa ikon Imej butang , anda boleh menaip dan mengedit teks, tetapi anda tidak boleh menyemak ejaan atau tatabahasa atau gunakan tesaurus bagi bahasa tersebut.

 3. Untuk bertukar kembali kepada bahasa asal, atau untuk bertukar kepada bahasa yang berlainan, ulangi langkah 1-2. Dalam langkah 2, pilih Bahasa baru yang anda ingin gunakan.

 4. Untuk menyemak ejaan pada slaid, klik ejaan Imej butang pada tab semak semula .

  Nota: 

  • Dalam PowerPoint, anda mesti menggunakan penyemak ejaan pada setiap slaid.

  • Pek bahasa mungkin diperlukan jika versi Sistem Microsoft Office 2007 menyediakan alat pruf seperti penyemak ejaan untuk bahasa yang anda ingin menaip. Untuk maklumat lanjut, lihat Adakah saya memerlukan pek bahasa atau pek antara muka Bahasa?

Untuk mengesetkan bahasa dalam Publisher, anda hanya boleh menaip dalam bahasa yang anda ingin gunakan.

Atau, jika anda ingin mengubah bahasa yang berkaitan dengan Seksyen teks, pilih teks, menyemak ejaan dan mengubah bahasa kamus dalam kotak dialog ejaan .

Untuk mengubah bahasa kamus untuk pada keseluruhan penerbitan:

 1. Pada menu alat , klik Bahasadan kemudian klik Setkan Bahasa.

 2. Dalam kotak dialog Bahasa , pilih Bahasa yang anda ingin gunakan.

 3. Untuk bertukar kembali kepada bahasa asal, atau untuk bertukar kepada bahasa yang berlainan, ulangi langkah 1-3. Dalam langkah 3, pilih Bahasa baru yang anda ingin gunakan.

 4. Untuk menyemak ejaan dan pada menu alat , tuding ke ejaan, dan kemudian klik ejaan Imej butang .

  • Untuk menyemak ejaan dalam semua halaman penerbitan berbilang halaman, pastikan kotak semak semak semua kisah pada kotak dialog Semak ejaan dipilih.

  • Pek bahasa mungkin diperlukan jika versi Sistem Microsoft Office 2007 menyediakan alat pruf seperti penyemak ejaan untuk bahasa yang anda ingin menaip. Untuk maklumat lanjut, lihat Adakah saya memerlukan pek bahasa atau pek antara muka Bahasa?.

Untuk mengesetkan bahasa dalam Visio, anda hanya boleh menaip dalam bahasa yang anda ingin gunakan.

Untuk mengubah bahasa kamus untuk teks tertentu dalam Visio:

 1. Pilih Seksyen sedia ada teks. Atau, taipkan sesuatu baru teks dalam bahasa yang anda ingin gunakan, dan kemudian pilih teks.

 2. Pada Format menu, klik teks, dan kemudian klik tab fon .

 3. Dalam senarai Bahasa , klik bahasa yang anda ingin gunakan.

  Nota: Pek bahasa mungkin diperlukan jika versi Sistem Microsoft Office 2007 menyediakan alat pruf seperti penyemak ejaan untuk bahasa yang anda ingin menaip. Untuk maklumat lanjut, lihat Adakah saya memerlukan pek bahasa atau pek antara muka Bahasa?

 1. Letakkan kursor anda dalam dokumen yang anda ingin mula menaip teks dalam bahasa yang berbeza. Atau, jika anda ingin mengubah bahasa yang berkaitan dengan Seksyen sedia ada teks, pilih teks.

 2. Pada tab semak semula dalam Kumpulan pruf , klik Setkan Bahasa Imej butang .

 3. Dalam kotak dialog Bahasa , pilih Bahasa yang anda ingin gunakan.

  Jika bahasa didahului oleh yang ejaan & tatabahasa ikon Imej butang , ini bermakna bahawa alat pruf, seperti penyemak ejaan, penyemak tatabahasa dan tesaurus dipasang bagi bahasa tersebut. Jika bahasa yang tidak didahului oleh yang ejaan & tatabahasa ikon Imej butang , anda boleh menaip dan mengedit teks, tetapi anda tidak boleh menyemak ejaan atau tatabahasa atau gunakan tesaurus bagi bahasa tersebut.

 4. Untuk bertukar kembali kepada bahasa asal, atau untuk bertukar kepada bahasa yang berlainan, ulangi langkah 1-3. Dalam langkah 3, pilih Bahasa baru yang anda ingin gunakan.

  Nota: 

  • Jika penyemak ejaan tidak betul mengenal pasti ralat ejaan selepas anda mengikuti langkah ini, cuba mengosongkan kotak semak kesan Bahasa secara automatik dalam kotak dialog Bahasa (dalam langkah 3).

  • Pek bahasa mungkin diperlukan jika versi Sistem Microsoft Office 2007 menyediakan alat pruf seperti penyemak ejaan untuk bahasa yang anda ingin menaip. Untuk maklumat lanjut, lihat Adakah saya memerlukan pek bahasa atau pek antara muka Bahasa?

Lihat juga

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×