Menyelitkan teks secara automatik

Menyelitkan teks secara automatik

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam Word, anda boleh menyelitkan teks secara automatik dengan salah satu blok teks dipraformatkan dari Galeri Autoteks anda, atau dengan perkataan, frasa atau ayat perkataan itu secara automatik selesai selepas anda telah taip hanya beberapa aksara.

Nota: Jika anda mencari maklumat tentang seting AutoFormat, seperti pemformatan automatik tanda sempang dan tanda sempang, pecahan, Hiperpautan, tanda petikan dan Senarai Berbulet atau bernombor, lihat mengkonfigurasikan atau matikan teks automatik pemformatan (AutoFormat).

Entri AutoTeks disimpan sebagai blok binaan. Untuk mencipta entri yang baru, gunakan kotak dialog Cipta Blok Binaan Baru.

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin tambahkan pada galeri anda bagi entri AutoTeks.

 2. Pada tab Selitkan, dalam kumpulan Teks, klik Bahagian Cepat, tuding ke AutoTeks, kemudian klik Simpan Pemilihan ke Galeri Auto Teks.

 3. Isikan maklumat dalam kotak dialog Cipta blok binaan baru . Nilai lalai adalah jangan risau, tetapi termasuk nama yang unik dan perihalan menjadikan Autoteks yang lebih mudah digunakan.

  Kotak dialog Cipta Blok Binaan Baru

  • Nama    Taipkan nama unik untuk blok binaan AutoTeks.

  • Galeri    Pilih galeri AutoTeks.

  • Kategori    Pilih kategori Umum atau cipta kategori yang baru.

  • Perihalan    Taipkan perihalan bagi blok binaan.

  • Simpan dalam    Klik nama bagi templat dalam senarai juntai bawah. Contohnya, klik Normal.

   Templat mesti dibuka untuk dipaparkan dalam senarai juntai bawah bagi nama templat.

  • Opsyen    Pilih salah satu daripada berikut:

   • Pilih Selitkan kandungan dalam halamannya sendiri untuk meletakkan blok binaan pada halaman yang berasingan, terpisah dari kandungan anda yang selebihnya dengan pemisah halaman.

   • Pilih Selitkan kandungan dalam perenggannya sendiri untuk menjadikan kandungan sebagai perenggannya sendiri, walaupun kursor pengguna berada di tengah-tengah perenggan.

   • Pilih Selitkan kandungan sahaja untuk semua kandungan yang lain.

Halaman atas

 1. Pada tab Selitkan, klik Bahagian Cepat, kemudian tuding ke AutoTeks.

 2. Klik entri yang anda ingin tambah.

Dengan menambah entri teks dalam kotak dialog Autobaiki, anda boleh mengkonfigurasikan Word melengkapkan secara automatik perkataan, frasa atau ayat selepas anda telah taip hanya beberapa aksara.

 1. Pilih teks yang anda ingin diselitkan secara automatik.

 2. Klik tab Fail.

 3. Klik Opsyen.

 4. Klik Membaca Pruf.

 5. Klik Opsyen AutoBaiki, kemudian klik tab AutoBaiki.

  Kotak dialog AutoBaiki

 6. Pilih kotak semak Gantikan teks semasa menaip, jika ia tidak dipilih.

 7. Di bawah Ganti, taipkan aksara yang anda ingin gunakan untuk teks automatik anda. Teks yang anda pilih dalam dokumen anda patut muncul di bawah Dengan. di

Senarai AutoBaiki merupakan satu senarai sejagat merentasi program Office yang menyokong ciri ini. Apabila anda menambah atau memadamkan perkataan daripada senarai dalam satu program, program Office yang lain juga akan terpengaruh.

Halaman atas

Sambil anda menaip dalam dokumen anda, teks dalam lajur kiri senarai Autobaiki, di bawah ganti, secara automatik digantikan dengan teks dalam lajur kanan, di bawah dengan.

Halaman atas

Lihat juga

Mengkonfigurasikan atau mematikan pemformatan (AutoFormat) teks automatik

Pilih opsyen Autobaiki untuk huruf besar, ejaan dan simbol

 1. Pada tab Selitkan, klik Bahagian Cepat, kemudian tuding ke AutoTeks.

 2. Klik entri yang anda ingin tambah.

Dalam Word 2010, entri Autoteks disimpan sebagai Blok binaan. Untuk mencipta entri baru, gunakan kotak dialog Cipta blok binaan baru .

 1. Dalam dokumen Word anda, pilih teks yang anda ingin tambahkan kepada Galeri anda bagi entri Autoteks.

 2. Pada tab Selitkan, dalam kumpulan Teks, klik Bahagian Cepat, tuding ke AutoTeks, kemudian klik Simpan Pemilihan ke Galeri Auto Teks.

 3. Isikan maklumat dalam kotak dialog Cipta Blok Binaan Baru:

  • Nama    Taipkan nama unik untuk blok binaan AutoTeks.

  • Galeri    Pilih galeri AutoTeks.

  • Kategori    Pilih kategori Umum atau cipta kategori yang baru.

  • Perihalan    Taipkan perihalan bagi blok binaan.

  • Simpan dalam    Klik nama bagi templat dalam senarai juntai bawah. Contohnya, klik Normal.

   Templat mesti dibuka untuk dipaparkan dalam senarai juntai bawah bagi nama templat.

  • Opsyen    Pilih salah satu daripada berikut:

   • Pilih Selitkan kandungan dalam halamannya sendiri untuk meletakkan blok binaan pada halaman yang berasingan dengan pemisah halaman di sebelum dan selepas blok binaan.

   • Pilih Selitkan kandungan dalam perenggannya sendiri untuk menjadikan kandungan sebagai perenggannya sendiri, walaupun kursor pengguna berada di tengah-tengah perenggan.

   • Pilih Selitkan kandungan sahaja untuk semua kandungan yang lain.

Halaman atas

Jika anda menggunakan entri Autoteks dalam Microsoft Office Word 2003, anda secara manual boleh memindahkan mereka ke dalam Word 2010. Entri Autoteks yang anda cipta dalam Word 2007 dipindahkan secara automatik.

 1. Semak lalu ke fail Normal11.dot dengan melakukan salah satu perkara berikut:

 2. Jika komputer anda menjalankan Windows 7    Buka Windows Explorer dan semak lalu ke C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Nota: Jika anda tidak melihat folder Dataaplikasi dalam Windows Explorer, klik atur, klik Folder dan opsyen carian, klik tab pandangan , dan klik Tunjukkan fail, folder, dan tersembunyi pemacu. Kemudian tutup dan buka Windows Explorer.

 3. Jika komputer anda menjalankan Windows Vista    Buka Windows Explorer dan semak lalu ke C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

  Nota: Jika anda tidak melihat folder Dataaplikasi dalam Windows Explorer, klik atur, klik Folder dan opsyen carian, klik tab pandangan , dan klik Tunjukkan fail, folder, dan tersembunyi pemacu. Kemudian tutup dan buka Windows Explorer.

 4. Jika komputer anda menjalankan Windows XP    Buka Windows Explorer, dan kemudian semak lalu ke C:\Documents dan Settings\user name\Application aplikasi\microsoft\templat.

  Nota: Jika anda tidak melihat folder Data aplikasi dalam Windows Explorer, klik menualat , klik Opsyen Folder, klik tab pandangan , dan klik Tunjukkan fail dan folder tersembunyi. Kemudian tutup dan buka Windows Explorer.

 5. Klik kanan Normal11.dot, dan kemudian klik Buka.

 6. Klik tab Fail.

 7. Klik Simpan Sebagai.

 8. Di dalam kotak dialog Simpan sebagai , semak lalu ke lokasi yang betul:

 9. Jika komputer anda menjalankan Windows 7    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 10. Jika komputer anda menjalankan Windows Vista    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

 11. Jika komputer anda menjalankan Windows XP    C:\Documents dan Settings\user name\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  Nota: Anda mungkin perlu mencipta folder permulaan dengan mengklik Folder baru.

 12. Dalam kotak Nama fail , taipkan Autoteks.

 13. Dalam senarai Simpan sebagai jenis , klik Templat Word didayakan makro.

 14. Klik Simpan.

  Jika digesa, klik OK.

 15. Keluar dari Word.

Halaman atas

Untuk menambah entri teks yang diselitkan secara automatik apabila anda menaip set aksara yang tertentu, anda perlu menggunakan kotak dialog Autobaiki.

 1. Kliktab Fail.

 2. Klik Opsyen.

 3. Klik Membaca Pruf.

 4. Klik Opsyen AutoBaiki, kemudian klik tab AutoBaiki.

 5. Pilih kotak semak Gantikan teks semasa menaip, jika ia tidak dipilih.

 6. Di bawah Ganti, taipkan aksara yang anda ingin gunakan untuk teks automatik anda.

Teks yang anda pilih dalam dokumen anda sepatutnya muncul di bawah Dengan.

Halaman atas

Dalam Microsoft Office Word 2007, anda boleh menambah entri Autoteks dalam Galeri Autoteks.

Atau, jika anda ingin menambah teks secara automatik apabila anda menaip beberapa aksara, anda menambah entri teks dalam kotak dialog Autobaiki.

Untuk menambah Autoteks daripada Galeri, anda perlu menambah Galeri tersebut pada bar alat capaian segera. Selepas anda menambah, anda boleh mencipta entri baru, dan anda boleh memindahkan anda entri daripada Word 2003 ke Galeri.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Word.

 2. Klik sesuaikan.

 3. Dalam senarai di bawah pilih perintah dari, klik Semua perintah.

 4. Skrol melalui senarai perintah sehingga anda melihat Autoteks.

 5. Klik Autoteks, dan kemudian klik Tambah.

Butang Autoteks kini muncul dalam bar alat capaian segera. Klik Autoteks untuk memilih daripada entri Galeri Autoteks.

Halaman atas

 1. Dalam dokumen Word anda, pilih teks yang anda ingin tambahkan kepada Galeri anda bagi entri Autoteks.

 2. Dalam bar alat capaian segera, klik Autoteks, dan kemudian klik Simpan pemilihan ke galeri Autoteks.

 3. Isikan maklumat dalam kotak dialog Cipta Blok Binaan Baru:

  • Nama     Taipkan nama unik untuk blok binaan.

  • Galeri     Pilih galeri yang anda ingin blok binaan muncul.

  • Kategori     Pilih kategori, seperti Umum atau Terbina Dalam, atau cipta kategori baru.

  • Perihalan     Taipkan perihalan bagi blok binaan.

  • Simpan sebagai     Klik nama bagi templat dalam senarai juntai bawah.

  • Templat mesti dibuka untuk dipaparkan dalam senarai juntai bawah bagi nama templat.

  • Opsyen     Pilih salah satu daripada berikut:

   • Pilih Selitkan kandungan dalam halamannya sendiri untuk meletakkan blok binaan pada halaman yang berasingan dengan pemisah halaman di sebelum dan selepas blok binaan.

   • Pilih Selitkan kandungan dalam perenggannya sendiri untuk menjadikan kandungan sebagai perenggannya sendiri, walaupun kursor pengguna berada di tengah-tengah perenggan.

   • Pilih Selitkan kandungan sahaja untuk semua kandungan yang lain.

Untuk maklumat tentang menggunakan Pengatur blok binaan untuk mencipta dan menguruskan entri Autoteks, lihat menggunakan bahagian cepat dan Autoteks dalam Word.

Jika anda menggunakan entri Autoteks dalam Microsoft Office Word 2003, anda secara manual boleh memindahkan mereka ke dalam Word 2007.

 1. Salin fail Normal11.dot ke folder blok binaan dokumen dengan melakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika komputer anda menjalankan Windows Vista     Buka Windows Explorer, dan kemudian Salin templat Normal11.dot dari C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates untuk blok binaan name\AppData\Roaming\Microsoft\Document C:\Users\user.

  • Jika komputer anda menjalankan Windows XP     Buka Windows Explorer, dan kemudian Salin templat Normal11.dot dari C:\Documents dan Settings\user name\Application aplikasi\microsoft\templat untuk C:\Documents dan Settings\user name\Application blok binaan Data\Microsoft\Document.

 2. Dalam Office Word 2007, buka templat Normal11.dot.

 3. Simpan fail sebagai AutoText.dotx.

  Apabila digesa, klik teruskan.

  1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Tukar.

Apabila digesa, klik OK.

Peningkatan fail kepada format fail baru.

 1. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan teks , klik Bahagian cepat, dan kemudian klik Pengatur blok binaan.

 2. Dalam pengatur blok binaan, pilih entri Autoteks, klik Edit Sifatdan kemudian pilih Galeri yang sesuai dalam senarai Galeri .

 3. Dalam senarai Simpan dalam , klik Normal.dotm, dan kemudian klik OK.

 4. Ulang untuk setiap entri Autoteks yang anda ingin gunakan dalam Office Word 2007.

Untuk menambah entri teks yang diselitkan secara automatik apabila anda menaip set aksara yang tertentu, anda perlu menggunakan kotak dialog Autobaiki.

 1. Dalam Word 2007, dokumen, pilih teks yang anda ingin tambahkan secara automatik.

 2. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Word.

 3. Klik Membaca Pruf.

 4. Klik Opsyen Autobaiki, dan kemudian klik tab Autobaiki.

 5. Pilih kotak semak Gantikan teks semasa menaip, jika ia tidak dipilih.

 6. Di bawah Ganti, taipkan aksara yang anda ingin gunakan untuk teks automatik anda.

  Teks yang anda pilih dalam dokumen anda sepatutnya muncul di bawah Dengan.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×