Menyelitkan pemisah halaman

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Word secara automatik menyelitkan pemisah halaman di hujung setiap halaman apabila anda mencipta dokumen. Anda boleh menambah pemisah halaman di tempat lain dalam dokumen anda secara manual. (Anda sentiasa boleh memadamkan pemisah halaman yang anda telah tambahkan tetapi anda tidak dapat mengalih keluar yang Word menambah di hujung setiap halaman secara automatik.) Juga, anda boleh menyediakan peraturan untuk Word agar pemisah halaman automatik diletakkan di tempat anda inginkan. Ini adalah berguna jika anda bekerja dalam dokumen panjang.

Anda juga boleh menggunakan pemisah Seksyen untuk mengawal pemformatan dokumen anda.

 1. Klik di tempat yang anda ingin memulakan halaman baru.

 2. Klik Selitkan > Pemisah Halaman.

  Opsyen Pemisah Halaman diserlahkan pada tab Selitkan.

Untuk melihat tempat anda tambahkan pemisah halaman, klik Rumah dan dalam kumpulan Perenggan, klik Tunjukkan/Sembunyikan.

Ikon Tunjukkan/Sembunyikan diserlahkan pada tab Rumah.

Pemisah halaman kelihatan seperti ini:

Pemisah halaman

Melaraskan pemisah halaman automatik

Untuk mengelakkan pemisah halaman automatik berada di kawasan rumit seperti antara baris teks yang ingin anda kekalkan bersama-sama, anda boleh melaraskan seting pemisah halaman untuk perenggan yang dipilih.

 1. Pilih perenggan yang anda ingin menggunakan seting.

 2. Klik Tataletak kemudian klik anak panah dalam kumpulan Perenggan.

  Anak panah untuk membuka kotak dialog Perenggan diserlahkan pada tab Tataletak.

 3. Dalam kotak Perenggan, klik tab Pemisah Baris dan Halaman.

  Pilih satu atau lebih pilihan daripada opsyen berikut:

  • Kawalan Widow/Orphan meletakkan sekurang-kurangnya dua baris perenggan di bahagian atas atau bawah halaman.

  • Simpan dengan berikut menghalang pemisah di antara perenggan yang anda ingin kekalkan bersama-sama.

  • Simpan baris bersama menghalang pemisah halaman berada pada tengah perenggan.

  • Pemisah halaman sebelum menambah pemisah halaman sebelum perenggan tertentu.

Memulakan halaman baru

 1. Klik di tempat yang anda ingin memulakan halaman baru.

 2. Klik Selitkan > PemisahHalaman.

  Cara untuk menyelitkan pemisah halaman

Untuk melihat tempat yang sebenar anda menambah pemisah halaman tersebut, hidupkan aksara bukan dicetak (pemformatan) dengan mengklik Rumah > Perenggan > Tunjukkan/Sembunyikan.

Butang tunjukkan/sembunyikan

Pemisah halaman kelihatan seperti ini:

Pemisah halaman

Menambah banyak pemisah halaman kepada dokumen yang panjang: langkah berjaga-jaga

Jika anda akan menambah pemisah halaman manual dokumen yang beberapa halaman panjang, anda mungkin perlu mengubah pemisah halaman tersebut kemudian. Apabila anda mengedit dokumen anda, anda mungkin mendapati bahawa pemisah halaman anda di tengah-tengah perenggan atau lebih antara perenggan yang anda ingin simpan bersama-sama.

Atau anda mungkin mempunyai hanya satu baris perenggan di bahagian atas halaman (dipanggil "balu"), atau satu baris perenggan dengan sendiri di bahagian bawah halaman ("yatim").

Lakukan perkara berikut untuk mengelakkan pemisah halaman yang tidak diingini dengan seting yang memberitahu Word tempat untuk memisahkan atau tidak memisahkan halaman.

Mengelakkan pemisah halaman yang tidak diingini   

 1. Pilih perenggan yang anda ingin gunakan seting.

 2. Klik Tataletak Halaman kemudian klik anak panah dalam kumpulan Perenggan untuk membuka kotak Perenggan.

  Cara untuk melihat semua opsyen perenggan

 3. Klik tab Pemisah Baris dan Halaman.

  Opsyen dialog perenggan

  Untuk meletakkan sekurang-kurangnya dua baris perenggan di bahagian atas atau bawah halaman    Klik kotak kawalan Balu/Yatim.

  Petua: Untuk mengelakkan balu dan yatim daripada berlaku sepanjang masa, pastikan kotak tersebut sentiasa ditandakan.

  Untuk mengelakkan pemisah antara perenggan yang anda ingin kekalkan bersama    Klik kotak Simpan dengan berikut.

  Untuk mengelakkan pemisah halaman di tengah-tengah perenggan    Klik kotak Simpan baris bersama.

  Untuk menambah pemisah halaman sebelum perenggan tertentu    Klik kotak Pemisah halaman sebelum.

Menyelitkan pemisah halaman manual

 1. Klik di tempat yang anda ingin memulakan halaman baru.

 2. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan halaman , klik Pemisah halaman.

  Mengawal tempat Word meletakkan pemisah halaman automatik

  Jika anda menyelitkan pemisah halaman manual dalam dokumen yang lebih daripada beberapa halaman dalam panjang, anda mungkin perlu mengubah pemisah halaman tersebut apabila anda mengedit dokumen. Untuk mengelakkan kesukaran mengubah pemisah halaman secara manual, anda boleh mengesetkan opsyen untuk mengawal tempat Word kedudukan pemisah halaman automatik.

Mengelakkan pemisah halaman di tengah-tengah perenggan   

 1. Pilih perenggan yang anda ingin menghalang patah ke dua halaman.

 2. Pada tab Tataletak halaman , klik pelancar kotak Dialog perenggan , dan kemudian klik tab pemisah baris dan halaman .

 3. Pilih kotak semak Simpan baris bersama .

Mengelakkan pemisahan halaman antara perenggan

 1. Pilih perenggan yang anda ingin kekalkan bersama-sama pada satu halaman.

 2. Pada tab Tataletak halaman , klik pelancar kotak Dialog perenggan , dan kemudian klik tab pemisah baris dan halaman .

 3. Pilih kotak semak Simpan dengan berikut .

Menentukan pemisah halaman sebelum perenggan

 1. Klik perenggan yang anda ingin ikuti pemisah halaman.

 2. Pada tab Tataletak halaman , klik pelancar kotak Dialog perenggan , dan kemudian klik tab pemisah baris dan halaman .

 3. Pilih kotak semak pemisah halaman sebelum .

Meletakkan sekurang-kurangnya dua baris perenggan di bahagian atas atau bawah halaman

Dokumen yang kelihatan profesional tidak berakhir halaman dengan hanya satu garis perenggan baru atau bermula pada halaman dengan hanya baris terakhir perenggan dari halaman sebelumnya. Baris terakhir perenggan dengan sendiri di bahagian atas halaman yang dikenali sebagai balu kepada. Baris pertama perenggan dengan sendiri di bahagian bawah halaman dikenali sebagai yatim.

Mengelakkan pemisah halaman dalam baris Jadual

 1. Pilih perenggan yang anda inginkan untuk mengelakkan balu dan yatim.

 2. Pada tab Tataletak halaman , klik pelancar kotak Dialog perenggan , dan kemudian klik tab pemisah baris dan halaman .

 3. Pilih kotak semak kawalan balu/yatim .

Nota: Opsyen ini dihidupkan secara lalai.

 1. Klik baris dalam Jadual yang anda tidak ingin Pisahkan. Pilih keseluruhan Jadual jika anda tidak ingin jadual untuk memutuskan merentasi halaman.

  Nota: Jadual yang lebih besar daripada halaman mesti pemisah.

 2. Pada tab Alat Jadual , klik tataletak.

  Tab Tataletak Alat Jadual

 3. Dalam Kumpulan Jadual , klik sifat.

  reben office 14

 4. Klik tab baris dan kosongkan kotak semak Benarkan baris untuk memutuskan merentasi halaman .

Anda tidak boleh memadamkan pemisah halaman yang Word menyelitkan secara automatik.

Anda boleh memadamkan sebarang pemisah halaman yang anda selitkan secara manual. Memadamkan pemisah halaman   

 1. Klik Draf.

  Butang Draf

 2. Pilih pemisah halaman dengan mengklik dalam Jidar di sebelah garis bertitik.

  Pemisah halaman manual dalam dokumen

 3. Tekan DELETE.

Menyelitkan pemisah halaman manual

 1. Klik di tempat yang anda ingin memulakan halaman baru.

  Imej Reben Word

 2. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan halaman , klik Pemisah halaman.

Mengelakkan pemisah halaman di tengah-tengah perenggan

 1. Pilih perenggan yang anda ingin menghalang patah ke dua halaman.

 2. Pada tab Tataletak halaman , klik pelancar kotak Dialog perenggan , dan kemudian klik tab pemisah baris dan halaman .

 3. Pilih kotak semak Simpan baris bersama .

  Mengelakkan pemisahan halaman antara perenggan

 1. Pilih perenggan yang anda ingin kekalkan bersama-sama pada satu halaman.

 2. Pada tab Tataletak halaman , klik pelancar kotak Dialog perenggan , dan kemudian klik tab pemisah baris dan halaman .

 3. Pilih kotak semak Simpan dengan berikut .

Menentukan pemisah halaman sebelum perenggan

 1. Klik perenggan yang anda ingin ikuti pemisah halaman.

 2. Pada tab Tataletak halaman , klik pelancar kotak Dialog perenggan , dan kemudian klik tab pemisah baris dan halaman .

 3. Pilih kotak semak pemisah halaman sebelum .

Dokumen kelihatan profesional tidak berakhir halaman dengan hanya satu garis perenggan baru atau bermula pada halaman dengan hanya baris terakhir perenggan dari halaman sebelumnya. Baris terakhir perenggan dengan sendiri di bahagian atas halaman yang dikenali sebagai balu kepada. Baris pertama perenggan dengan sendiri di bahagian bawah halaman dikenali sebagai yatim.

 1. Pilih perenggan yang anda inginkan untuk mengelakkan balu dan yatim.

 2. Pada tab Tataletak halaman , klik pelancar kotak Dialog perenggan , dan kemudian klik tab pemisah baris dan halaman .

 3. Pilih kotak semak kawalan balu/yatim .

Nota: Opsyen ini dihidupkan secara lalai.

Mengelakkan pemisah halaman dalam baris Jadual

 1. Klik baris dalam Jadual yang anda tidak ingin Pisahkan. Pilih keseluruhan Jadual jika anda tidak ingin jadual untuk memutuskan merentasi halaman.

  Nota: Jadual yang lebih besar daripada halaman mesti pemisah.

 2. Pada tab Alat Jadual , klik tataletak

  Imej reben

 3. Dalam Kumpulan Jadual , klik sifat

  Imej reben

 4. Klik tab baris dan kosongkan kotak semak Benarkan baris untuk memutuskan merentasi halaman .

Secara manual menambah pemisah halaman di mana-mana dalam dokumen anda:

 1. Jika anda tidak berada dalam Pandangan Pengeditan, klik Edit Dokumen > Edit dalam Word Online.

  Edit dalam Word Online

 2. Letakkan kursor di tempat anda ingin memulakan halaman baru.

 3. Klik Selitkan > Pemisah Halaman.

  Butang Pemisah Halaman dalam Word Web App

Semasa dalam Pandangan Pengeditan, pemisah halaman manual akan kelihatan seperti ini:

Pemisah Halaman dalam Word Online

Anda tidak akan melihat ini dalam Pandangan membaca. Dalam Pandangan membaca, pemisah halaman manual muncul sebagai jurang antara halaman, seperti pemisah halaman automatik.

Petua:  Untuk menyelitkan pemisah halaman dengan pantas menggunakan papan kekunci anda, taipkan Ctrl+Enter.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Pemisah baris dan halaman

Selitkan pemisah Seksyen

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×