Menyelitkan, mengubah atau memadamkan medan Memo

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda menggunakan medan Memo apabila anda perlu menyimpan jumlah besar teks dalam pangkalan data. Topik ini menerangkan cara menggunakan Microsoft Office Access 2007 untuk menambah medan memo jadual pangkalan data baru dan sedia ada.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Memahami medan Memo

Menambah medan Memo dalam pandangan helaian data

Menambah medan Memo dalam pandangan Reka bentuk

Memadamkan medan Memo

Rujukan sifat medan memo

Memahami medan Memo

Jika anda pengguna baru Access, ingat bahawa data dalam pangkalan data berada dalam satu atau lebih Jadual. Anda mungkin melihat maklumat dalam helaian data — grid yang menyerupai lembaran kerja Excel, atau dalam entri data borang atau laporan, tetapi data dasarnya berada dalam satu atau lebih Jadual. Seterusnya, setiap Jadual terdiri daripada set medan (lajur), dan setiap medan yang disetkan untuk menerima satu jenis data yang khusus. Contohnya, anda mengesetkan medan kepada tarikh/masa jenis data apabila anda perlu menyimpan tarikh dan masa, anda mengesetkan medan kepada jenis data Memo apabila anda perlu menyimpan jumlah besar daripada teks.

Spesifikasi medan memo

Medan memo di Office Access 2007 boleh menyimpan sehingga 1 gigabait aksara, atau 2 gigabait storan (2 bait setiap aksara), yang anda boleh memaparkan 65,535 aksara dalam kawalan pada borang atau laporan. Selain itu, anda kini boleh menggunakan pemformatan teks beraneka untuk data dalam medan Memo. Contohnya, anda boleh Setkan warna, mengubah fon dan menjadikan data tebal atau italik.

Untuk maklumat lanjut tentang cara anda boleh memformatkan teks beraneka data dalam medan Memo, lihat artikel Format data dalam Jadual, borang dan laporan.

Cara untuk mencipta medan Memo

Office Access 2007 menyediakan beberapa cara untuk menambah medan Memo jadual baru atau sedia ada:

 • Pandangan helaian data    Anda boleh menambah medan Memo untuk jadual baru atau sedia ada dalam pandangan helaian data dengan menambah medan baru dan kemudian sama ada menampal lebih daripada 256 aksara teks ke dalam baris kosong dalam medan atau memilih jenis data Memo daripada senarai juntai bawah.

 • Pandangan Reka bentuk    Anda menggunakan pandangan Reka bentuk apabila anda ingin menambah medan Memo, dayakan pengeditan teks beraneka untuk medan dan Setkan sifat yang anda tidak boleh mengesetkan dalam pandangan Reka bentuk, seperti nilai lalai. Untuk maklumat lanjut tentang sifat yang anda boleh setkan untuk medan Memo, lihat seksyen rujukan sifat medan Memo.

Anda boleh menggunakan teknik sama ada apabila anda mencipta jadual baru dan apabila anda mengubah suai Jadual sedia ada.

Halaman Atas

Menambah medan Memo dalam pandangan helaian data

Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk menambah medan Memo jadual baru atau sedia ada dalam pandangan helaian data. Jika anda pengguna baru Access, helaian data ialah grid yang serupa pada lembaran kerja Excel.

Menambahkan medan Memo baru pada jadual sedia ada

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

  Access membuka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 4. Jika perlu, skrol secara mendatar ke medan pertama kosong.

  Secara lalai, Access memaparkan Tambah medan baru dalam baris pengepala semua medan baru, seperti berikut:

  Medan baru dalam helaian data

 5. Dwiklik baris pengepala dan masukkan nama untuk medan baru.

  Lazimnya, anda menggunakan nama seperti "Komen" atau "Nota" untuk medan Memo.

 6. Pilih baris kosong pertama di bawah pengepala dan masukkan blok teks yang lebih panjang daripada 256 aksara.

  Access menggunakan jenis data Memo ke medan kerana medan yang mengandungi lebih daripada 256 aksara. Secara alternatif, anda boleh menampal lebih daripada 256 aksara teks data ke dalam baris pertama.

 7. Simpan perubahan anda.

Menambah medan Memo jadual baru

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Jadual.

  Access membuka jadual baru dalam pandangan helaian data.

 4. Dwiklik pengepala baris untuk medan jadual pertama (satu berlabel Tambah medan baru), dan taipkan nama untuk medan. Biasanya, nama seperti "Komen" atau "Nota" digunakan untuk medan Memo.

 5. Pilih baris kosong pertama di bawah pengepala dan taipkan blok teks yang lebih panjang daripada 256 aksara. Access menggunakan jenis data Memo ke medan kerana medan yang mengandungi lebih daripada 256 aksara. Secara alternatif, anda boleh menampal lebih daripada 256 aksara teks data ke dalam medan.

 6. Simpan perubahan anda.

Halaman Atas

Menambah medan Memo dalam pandangan Reka bentuk

Anda menggunakan pandangan Reka bentuk apabila anda perlu menambah medan Memo jadual baru atau sedia ada, dan kemudian Setkan medan untuk menyokong pemformatan teks beraneka. Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk menambah medan Memo Jadual sedia ada dan yang baru dan cara untuk mengesetkan medan Memo untuk pengeditan teks beraneka.

Menambah medan Memo Jadual sedia ada

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka bentuk.

 4. Dalam lajur Nama medan , pilih baris kosong pertama dan masukkan nama untuk medan. Biasanya, nama seperti "Komen" atau "Nota" digunakan untuk medan Memo.

 5. Pilih sel bersebelahan dalam lajur Jenis Data , dan kemudian pilih Memo daripada senarai.

 6. Simpan perubahan anda.

Menambah medan Memo jadual baru

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Jadual.

 4. Klik kanan tab dokumen untuk jadual baru dan klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 5. Dalam lajur Nama medan , pilih baris kosong pertama dan masukkan nama untuk medan. Biasanya, nama seperti "Komen" atau "Nota" digunakan untuk medan Memo.

 6. Pilih sel bersebelahan dalam lajur Jenis Data , dan kemudian pilih Memo daripada senarai.

 7. Menyimpan perubahan anda dan jika anda ingin dayakan pengeditan teks beraneka untuk medan, teruskan ke langkah seterusnya.

Dayakan pengeditan teks beraneka

 • Di bawah Sifat medan, pada tab umum , Cari kotak sifat Format teks dan ubah nilai daripada teks biasa untuk Teks beraneka.

Nota: Jika anda mengikat kotak teks untuk medan memo anda, anda juga mesti mengesetkan sifat Format teks kotak teks untuk Teks beraneka.

Untuk maklumat lanjut mengenai pemformatan data sebagai teks beraneka, lihat artikel Format data dalam Jadual, borang dan laporan dan masukkan atau mengedit data dalam kawalan atau lajur yang menyokong teks beraneka.

Halaman Atas

Memadamkan medan Memo

Anda boleh menggunakan pandangan helaian data atau pandangan Reka bentuk untuk mengalih keluar medan Memo daripada jadual. Walau bagaimanapun, apabila anda memadamkan medan Memo yang mengandungi data, anda-secara kekal kehilangan data tersebut. Anda tidak boleh membuat asal pemadaman. Sebab itu, anda harus menyandarkan pangkalan data anda sebelum anda memadamkan sebarang medan jadual atau komponen pangkalan data lain.

Memadamkan medan Memo dalam pandangan helaian data

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

  Access membuka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 4. Cari medan Memo, klik kanan baris pengepala (nama) dan klik Padam lajur.

 5. Klik Ya untuk mengesahkan pemadaman.

Memadamkan medan Memo dalam pandangan Reka bentuk

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka bentuk.

  Access membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk.

 4. Klik PEMILIH baris (segi empat kosong) di sebelah medan Memo dan tekan DELETE.

  -atau-

  Klik PEMILIH baris dan klik Padamkan baris.

 5. Klik Ya untuk mengesahkan pemadaman.

Halaman Atas

Rujukan sifat medan memo

Apabila anda menggunakan pandangan Reka bentuk untuk menambah medan Memo Jadual, anda boleh Setkan dan mengubah beberapa sifat bagi medan. Jadual ini menyenaraikan sifat medan Memo dan menerangkan setiap satu Apakah, termasuk implikasi mengeset atau mengubah sifat.

Sifat

Penggunaan

Format

Masukkan aksara pemformatan tersuai untuk mentakrifkan format paparan. Format yang ditentukan di sini muncul dalam helaian data, borang dan laporan.

Untuk maklumat lanjut tentang format tersuai, lihat artikel Format data dalam Jadual, borang dan laporan.

Caption

Menentukan nama medan teks anda. Sifat menerima sehingga 2,048 aksara. Jika anda tidak menentukan kapsyen, Access menggunakan nama medan lalai.

Nilai lalai

Menentukan nilai yang muncul secara automatik dalam medan apabila anda mencipta rekod baru. Contohnya, anda boleh menentukan nilai seperti "masukkan sehingga 65 KB teks." Melakukan demikian akan mengingatkan pengguna yang mereka bekerja dengan medan Memo. Panjang maksimum (nilai lalai): 255 aksara.

Peraturan Pengesahihan

Menentukan keperluan untuk data yang dimasukkan ke dalam rekod, medan atau kawalan. Apabila anda memasukkan data yang melanggar peraturan yang ditakrifkan untuk medan, anda boleh menggunakan sifat teks Pengesahihan untuk menentukan mesej ralat yang terhasil. Panjang maksimum: 2,048 aksara.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta peraturan pengesahihan, lihat artikel mencipta peraturan pengesahihan untuk mengesahkan data dalam medan.

Teks Pengesahihan

Menentukan teks dalam mesej ralat yang muncul apabila pengguna melanggar peraturan pengesahihan. Panjang maksimum: 255 aksara.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta peraturan pengesahihan, lihat artikel mencipta peraturan pengesahihan untuk mengesahkan data dalam medan.

Diperlukan

Apabila disetkan kepada Ya, anda mesti memasukkan nilai dalam medan atau dalam sebarang kawalan yang terikat pada medan, dan nilai yang tidak boleh nol.

Membenarkan panjang sifar

Apabila disetkan kepada Ya, anda boleh memasukkan rentetan panjang sifar dalam medan. Rentetan panjang sifar mengandungi aksara tiada, dan anda menggunakannya untuk menunjukkan bahawa anda tahu tiada nilai wujud untuk medan. Anda masukkan rentetan panjang sifar dengan menaip dua tanda petikan berganda tanpa Ruang antaranya ("").

Diindeks

Anda boleh menggunakan Indeks untuk mempercepatkan pertanyaan, pengisihan, dan menjalankan operasi perkumpulan terhadap jumlah data yang besar. Anda juga boleh menggunakan Indeks untuk mengelakkan pengguna memasukkan maklumat pendua. Pilihan:

 • No    Mematikan pengindeksan (lalai)

 • Ya (pendua OK)    Mengindeks medan dan membenarkan nilai pendua. Contohnya, anda mungkin mempunyai nama pertama dan keluarga pendua.

 • Ya (tiada pendua)    Mengindeks medan dan membenarkan nilai pendua.

Unikod pemampatan

Access menggunakan Unicode untuk mewakili data dalam medan teks, Memo dan Hiperpautan. Unikod mengambil Ruang storan kerana ia menggunakan 2 bait setiap aksara dan bukannya satu. Untuk membantu mengurangkan saiz fail, nilai lalai bagi sifat Pemampatan Unikod bagi medan teks, Memo atau Hiperpautan adalah Ya. Apabila disetkan kepada Ya, sebarang aksara yang bait pertama ialah 0 dimampatkan apabila ia disimpan dan dikompresi apabila ia diambil.

Data dalam medan Memo tidak dimampatkan melainkan ia memerlukan 4,096 bait atau kurang Ruang storan selepas pemampatan. Hasilnya, kandungan medan Memo mungkin dimampatkan dalam satu rekod, tetapi mungkin tidak dapat dimampatkan dalam rekod yang lain.

Mod IME

Menentukan Editor Kaedah Input, alat untuk menggunakan versi Bahasa Inggeris Access dengan fail yang dicipta dalam Bahasa Jepun atau Korea. Nilai lalai: Tiada kawalan. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan sifat ini, tekan F1.

Mod ayat IME

Menentukan jenis data yang anda boleh memasukkan dengan Editor Kaedah Input. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan sifat ini, tekan F1.

Tag Pintar

Tentukan satu atau lebih tag pintar untuk medan dan kawalan yang terbatas kepada medan. Tag pintar adalah komponen yang dikenali jenis data dalam medan dan membenarkan anda untuk mengambil tindakan yang berdasarkan pada jenis tersebut. Contohnya, dalam medan alamat e-mel, Tag pintar boleh mulakan mesej mel baru atau menambahkan alamat pada senarai kenalan.

Klik Butang Pembina untuk melihat senarai tag pintar yang tersedia.

Format teks

Mendayakan atau menyahdayakan pengeditan teks beraneka. Pilih Teks beraneka untuk mendayakan pengeditan teks beraneka.

Nota: Jika anda mendayakan pengeditan teks beraneka bagi medan, dan kemudian mengikat kawalan kotak teks ke medan, anda juga mesti mendayakan pengeditan teks beraneka untuk kawalan.

Untuk maklumat lanjut tentang mendayakan pengeditan teks beraneka bagi kawalan, dan menggunakan pemformatan secara umum, lihat artikel Format data dalam Jadual, borang dan laporan.

Menjajarkan teks

Menentukan penjajaran data dalam medan Memo. Anda mempunyai pilihan ini:

 • Umum    Menjajarkan teks ke kiri, nombor dan tarikh ke kanan

 • Kiri    Menjajarkan semua teks, tarikh dan nombor di sebelah kiri

 • Pusat    Pusat semua teks, tarikh dan nombor

 • Kanan    Menjajarkan semua teks, tarikh dan nombor di sebelah kanan

 • Mengedarkan    Melaraskan semua teks, tarikh dan nombor secara seragam terhadap kedua-dua belah pada medan atau kotak teks

Tambah sahaja

Menentukan sama ada untuk menjejak perubahan nilai medan. Terdapat dua seting:

 • Ya   Menjejak perubahan. Untuk melihat sejarah nilai medan, klik kanan medan dan kemudian klik Tunjukkan sejarah lajur.

 • No   Menjejak perubahan.

  Amaran: Mengesetkan sifat ini kepada tidak memadamkan sebarang sejarah nilai medan sedia ada.


Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×