Menyelitkan, mencipta atau memadamkan medan yang menyimpan nilai tarikh

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda menambah medan tarikh/masa pada jadual apabila anda perlu menyimpan tarikh dan masa. Anda boleh menggunakan data tarikh dan masa untuk pelbagai sebab peribadi dan perniagaan, seperti hari lahir, penghantaran dan bil maklumat dan kad masa. Artikel ini menerangkan cara menggunakan Microsoft Office Access 2007 untuk menambah dan memadamkan medan tarikh/masa dalam jadual pangkalan data baru dan sedia ada.

Nota: Artikel ini menerangkan cara untuk memasukkan data ke dalam medan tarikh/masa. Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menggunakan medan tarikh/masa, lihat artikel Masukkan nilai tarikh atau masa.

Dalam artikel ini

Memahami medan tarikh/masa

Menambah medan tarikh/masa dalam pandangan helaian data

Menambah medan tarikh/masa dalam pandangan Reka bentuk

Memadamkan medan tarikh/masa

Tarikh/masa rujukan sifat medan

Memahami medan tarikh/masa

Jika anda baru kepada Office Access 2007, ingat bahawa data dalam pangkalan data disimpan dalam satu atau lebih Jadual. Anda boleh melihat maklumat dalam helaian data — grid yang menyerupai lembaran kerja Microsoft Office Excel 2007 — atau dalam entri data borang atau laporan, tetapi data dasarnya berada dalam satu atau lebih Jadual. Seterusnya, setiap Jadual terdiri daripada set medan (lajur), dan setiap medan yang disetkan untuk menerima satu jenis data yang khusus. Contohnya, anda mengesetkan medan kepada tarikh/masa jenis data apabila anda perlu menyimpan tarikh dan masa, dan mereka ialah jenis hanya nilai yang menerima medan.

Spesifikasi medan tarikh/masa

Apabila anda menggunakan pangkalan data Access, anda mungkin melihat nilai tarikh dan masa dalam sebarang nombor format, seperti format Eropah (28.11.2006 atau 28-11-2006), Asia Selatan format (28/11/2006), atau AS format (11/28/2006).

Tanpa mengira cara Access format tarikh dan masa data, tanpa mengira cara anda memasukkan tarikh atau masa data, medan tarikh/masa Menyimpan tarikh dan masa sebagai dua ketepatan terapung tuding nombor — sistem juga dipanggil bersiri tarikh. Rajah berikut mewakili tarikh siri yang biasa dan nilai masa.

Nombor dua ketepatan

Bahagian integer bagi nilai, ke kiri titik perpuluhan, mewakili tarikh. Bahagian pecahan, di sebelah kanan titik perpuluhan, mewakili masa.

Nombor dalam Rajah ini mewakili 24 Disember 2003 pada 9:00 P.M. Komponen tarikh adalah bilangan hari penuh yang telah berlalu sejak tarikh permulaan atau "asas" 12/30/1899. Dalam contoh ini, hari 37,979 telah berlalu daripada 12/30/1899 kepada 12/24/2003. Komponen masa ialah pecahan hari 24 jam. Jadi, nilai 0.875 didarab dengan 24 jam sama dengan jam 21 atau 9:00 P.M.

Nilai negatif dalam komponen tarikh mewakili tarikh sebelum tarikh asas. Contohnya, nilai-1 sebagai komponen tarikh diuraikan kepada satu hari sebelum tarikh asas atau 12/29/1899.

Tarikh sah nilai julat daripada -657,434 (Januari 1, 100 T.M.) untuk 2,958,465 (Disember 31, 9999 T.M.). Masa sah nilai julat daripada 0.0 untuk 0.9999, atau 23:59:59.

Menyimpan nilai tarikh dan masa sebagai nombor membolehkan anda melaksanakan bilangan pengiraan yang besar pada data tarikh dan masa. Contohnya, anda boleh mengira jumlah jam bekerja (untuk Kad masa) atau menentukan umur invois.

Format bagi medan tarikh/masa

Anda boleh menggunakan dua jenis luas pemformatan dengan medan tarikh/masa: entri data pemformatan dan paparan pemformatan. Anda menggunakan topeng input — set aksara Ruang letak dan harfiah yang mengawal cara pengguna memasukkan data — apabila anda perlu menyediakan pemformatan entri data. Anda menggunakan format paparan untuk mengawal apa yang pengguna melihat dalam helaian data, borang dan laporan. Access menyediakan dua jenis format paparan: Setkan format yang dipratentukan yang anda pilih daripada senarai dan keupayaan untuk mencipta format tersuai.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan format dipratentukan atau tersuai, lihat artikel Format data dalam Jadual, borang dan laporan.

Untuk maklumat mengenai topeng input, lihat artikel mencipta topeng input untuk memasuki medan atau mengawal nilai dalam format khusus.

Kaedah untuk mencipta medan tarikh/masa

Office Access 2007 menyediakan beberapa cara untuk menambah medan tarikh/masa pada jadual yang baru atau sedia ada:

 • Pandangan helaian data    Anda boleh menambah medan tarikh/masa pada jadual yang baru atau sedia ada dalam pandangan helaian data dengan menambahkan medan baru dan kemudian memasukkan tarikh secara manual atau dengan menyalin dan menampal tarikh. Anda juga boleh memilih jenis data daripada senarai juntai bawah dan Setkan sifat seperti diperlukan, yang memaksa pengguna untuk memasukkan tarikh dalam medan, dan Adalah unik, yang memaksa pengguna untuk memasukkan nilai pendua dalam medan.

 • Pandangan Reka bentuk    Anda menggunakan pandangan Reka bentuk untuk menambah medan tarikh/masa dan mengeset sifat untuk medan yang anda tidak boleh mengesetkan dalam pandangan helaian data, termasuk topeng input dan nilai lalai.

Halaman Atas

Menambah medan tarikh/masa dalam pandangan helaian data

Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk menambah medan tarikh/masa pada jadual sedia ada dan untuk jadual baru dalam pandangan helaian data. Jika anda pengguna baru Access, helaian data ialah grid yang serupa dalam penampilan pada lembaran kerja Office Excel 2007 .

Menambah medan tarikh/masa pada jadual sedia ada

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

  Access membuka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 4. Jika perlu, skrol secara mendatar ke medan pertama kosong. Secara lalai, Access memaparkan Tambah medan baru dalam baris pengepala semua medan baru, seperti berikut:

  Medan baru dalam helaian data

 5. Dwiklik baris pengepala dan taipkan nama untuk medan baru.

 6. Pilih baris kosong pertama di bawah pengepala dan taipkan tarikh.

  -atau-

  Tampal tarikh ke dalam baris pertama.

  -atau-

  Pada tab helaian data , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , daripada senarai Jenis Data , pilih Tarikh/masa.

 7. Simpan perubahan anda.

Menambah medan tarikh/masa pada jadual baru

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Jadual.

  Access membuka jadual baru dalam pandangan helaian data. Rajah ini menggambarkan jadual baru:

  Jadual baru kosong dalam pangkalan data baru

 4. Klik Simpan imej butang , dan di dalam kotak dialog Simpan sebagai , masukkan nama untuk jadual baru.

 5. Dwiklik pengepala baris untuk medan jadual pertama (satu berlabel Tambah medan baru), dan taipkan nama untuk medan.

 6. Pilih baris kosong pertama di bawah pengepala dan taipkan tarikh. Capaian infers tarikh/masa jenis data secara automatik apabila anda memasukkan tarikh.

  -atau-

  Tampal tarikh ke dalam baris pertama.

  -atau-

  Pada tab helaian data , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , daripada senarai Jenis Data , pilih Tarikh/masa.

Halaman Atas

Menambah medan tarikh/masa dalam pandangan Reka bentuk

Anda menggunakan pandangan Reka bentuk untuk menambah medan tarikh/masa pada jadual yang baru atau sedia ada dan kemudian untuk mengeset atau mengubah sifat medan yang anda tidak boleh mengesetkan atau mengubah dalam helaian data lihat. Contohnya, anda boleh menentukan topeng input atau peraturan pengesahihan. Untuk maklumat lanjut tentang topeng input dan sifat lain, lihat seksyen rujukan sifat medan tarikh/masa.

Menambah medan tarikh/masa pada jadual sedia ada

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk Imej butang .

 4. Dalam lajur Nama medan , pilih baris kosong yang pertama, dan kemudian taipkan nama untuk medan.

 5. Pilih sel bersebelahan dalam lajur Jenis Data , dan kemudian pilih Tarikh/masa daripada senarai.

 6. Simpan perubahan anda.

Menambah medan tarikh/masa pada jadual baru

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Jadual.

 4. Klik Simpan imej butang dan di dalam kotak dialog Simpan sebagai , masukkan nama untuk jadual baru.

 5. Klik kanan tab dokumen untuk jadual baru dan klik Pandangan Reka bentuk.

 6. Dalam lajur Nama medan , pilih baris kosong yang pertama, dan kemudian taipkan nama untuk medan.

 7. Pilih sel bersebelahan dalam lajur Jenis Data , dan kemudian pilih Tarikh/masa daripada senarai.

 8. Menyimpan perubahan anda. Jika anda ingin Setkan sifat untuk medan, biarkan Jadual terbuka dalam pandangan Reka bentuk dan teruskan ke langkah seterusnya.

Mengeset atau mengubah sifat medan

 1. Pada tab umum dalam seksyen bawah pereka bentuk Jadual, di bawah Sifat medan, Cari sifat yang anda ingin ubah.

 2. Pilih medan di sebelah nama sifat. Bergantung pada sifat, anda boleh melakukan sebarang perkara berikut:

  • Masukkan data (seperti teks lalai atau topeng input).

  • Mulakan pembina ungkapan atau Bestari topeng Input.

  • Memaparkan kotak dialog Tag pintar dengan mengklik Butang Pembina di sebelah kotak sifat.

  • Pilih opsyen daripada senarai.

   Untuk maklumat tentang cara menggunakan setiap sifat medan, pilih sifat dan kemudian tekan F1.

Halaman Atas

Memadamkan medan tarikh/masa

Anda boleh menggunakan pandangan helaian data atau pandangan Reka bentuk untuk memadam medan tarikh/masa daripada jadual. Walau bagaimanapun, apabila anda memadamkan medan tarikh/masa yang mengandungi data, anda kehilangan data kekal — anda tidak boleh membuat asal pemadaman. Sebab itu, anda harus menyandarkan pangkalan data anda sebelum anda memadamkan sebarang medan jadual atau komponen pangkalan data lain.

Memadamkan medan tarikh/masa dalam pandangan helaian data

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

  Access membuka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 4. Cari medan tarikh/masa, klik kanan baris pengepala (nama), dan klik Padam lajur.

 5. Klik Ya untuk mengesahkan pemadaman.

Memadamkan medan tarikh/masa dalam pandangan Reka bentuk

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah kemudian klik Pandangan Reka bentuk Imej butang .

  Access membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk.

 4. Klik PEMILIH baris (segi empat kosong) di sebelah medan tarikh/masa, dan kemudian tekan DELETE.

  -atau-

  Klik PEMILIH baris dan klik Padamkan baris.

 5. Klik Ya untuk mengesahkan pemadaman.

Halaman Atas

Tarikh/masa rujukan sifat medan

Apabila anda menggunakan pandangan Reka bentuk untuk menambah medan tarikh/masa pada jadual, anda boleh Setkan dan mengubah beberapa sifat bagi medan. Jadual ini menyenaraikan sifat medan tarikh/masa dan menerangkan setiap satu Apakah, termasuk implikasinya jika mengeset atau mengubah sifat.

Sifat

Penggunaan

Format

Anda memasukkan aksara pemformatan tersuai untuk mentakrifkan format paparan. Format yang ditentukan berikut muncul dalam helaian data, borang dan laporan. Untuk maklumat lanjut tentang format tersuai, lihat artikel Format data dalam Jadual, borang dan laporan.

Topeng input

Anda masukkan rentetan topeng input, atau klik Butang Pembina untuk memulakan Bestari topeng Input.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta dan menggunakan topeng input, lihat artikel mencipta topeng input untuk memasukkan nilai medan atau kawalan dalam format khusus dan Format data dalam Jadual, borang dan laporan.

Kapsyen

Menentukan nama medan tarikh/masa anda. Jika anda tidak menentukan kapsyen, Access menggunakan nama medan lalai.

Nilai lalai

Menentukan nilai yang muncul secara automatik dalam medan apabila anda mencipta rekod baru. Contohnya, anda boleh memasukkan fungsi seperti Date() untuk memaparkan tarikh hari ini secara automatik.

Peraturan pengesahihan

Menentukan keperluan untuk data yang dimasukkan ke dalam seluruh rekod, medan individu atau kawalan pada borang atau laporan. Apabila pengguna memasukkan data yang melanggar peraturan, anda boleh menggunakan sifat Teks Pengesahihan untuk menentukan mesej ralat yang terhasil. Panjang maksimum: 2,048 aksara.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta peraturan pengesahihan, lihat artikel mencipta peraturan pengesahihan untuk mengesahkan data dalam medan.

Teks Pengesahihan

Menentukan teks dalam mesej ralat yang muncul apabila pengguna melanggar peraturan pengesahihan. Panjang maksimum: 255 aksara.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta peraturan pengesahihan, lihat artikel mencipta peraturan pengesahihan untuk mengesahkan data dalam medan.

Diperlukan

Apabila sifat ini disetkan kepada Ya, anda mesti memasukkan nilai dalam medan atau dalam sebarang kawalan yang terikat pada medan. Selain itu, nilai tidak boleh nol.

Diindeks

Anda menggunakan Indeks untuk mempercepatkan pertanyaan, pengisihan dan pengumpulan pengendalian yang menjalankan terhadap jumlah data yang besar. Anda juga boleh menggunakan Indeks untuk mengelakkan pengguna memasukkan nilai pendua. Pilihan:

 • No     Mematikan pengindeksan (lalai).

 • Ya (pendua OK)     Mengindeks medan dan membenarkan nilai pendua. Contohnya, anda mungkin mempunyai nama pertama dan keluarga pendua.

 • Ya (tiada pendua)    Mengindeks medan dan membenarkan nilai pendua.

Mod IME

Menentukan Editor Kaedah Input, alat untuk menggunakan versi Bahasa Inggeris Access dengan fail yang dicipta dalam versi Bahasa Jepun atau Korea Access. Nilai lalai: Tiada kawalan. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan sifat ini, tekan F1.

Mod ayat IME

Menentukan jenis data yang anda boleh memasukkan menggunakan Editor Kaedah Input. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan sifat ini, tekan F1.

Tag Pintar

Anda menentukan satu atau lebih tag pintar untuk medan dan sebarang kawalan yang terikat pada medan. Tag pintar adalah komponen yang dikenali jenis data dalam medan dan membenarkan anda untuk mengambil tindakan yang berdasarkan pada jenis tersebut. Contohnya, anda boleh pilih medan tarikh/masa dan kemudian menggunakan tag pintar untuk membuka kalendar peribadi anda.

Klik Butang Pembina di sebelah kotak sifat untuk melihat senarai tag pintar yang tersedia.

Menjajarkan teks

Menentukan penjajaran data dalam medan tarikh/masa. Pilihan:

 • Umum     Menjajarkan teks ke kiri, nombor dan tarikh ke kanan.

 • Kiri     Menjajarkan semua teks, tarikh dan nombor di sebelah kiri.

 • Kanan     Menjajarkan semua teks, tarikh dan nombor di sebelah kanan.

 • Pusat     Pusat semua teks, tarikh dan nombor.

 • Mengedarkan     Melaraskan semua teks, tarikh dan nombor secara seragam terhadap kedua-dua belah pada medan atau kotak teks.

Tunjukkan PEMILIH tarikh

Menunjukkan atau menyembunyikan kawalan kalendar timbul yang muncul apabila pengguna klik medan tarikh/masa. Lalai: untuk tarikh. Pilih Jangan untuk menyembunyikan kawalan.

Nota: Jika anda menggunakan topeng input untuk medan tarikh/masa, kawalan PEMILIH tarikh tidak tersedia tanpa mengira cara anda mengesetkan sifat ini.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×