Menyelitkan, mencipta atau memadamkan medan yang menyimpan data teks

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda menambah medan teks kepada jadual apabila anda perlu menyimpan amaun yang lebih kecil bagi data, seperti nama, alamat dan nombor telefon. Artikel ini menerangkan cara menggunakan Microsoft Office Access 2007 untuk menambah dan memadamkan medan teks dalam jadual pangkalan data baru dan sedia ada.

Dalam artikel ini

Memahami medan teks

Menambah medan teks dalam pandangan helaian data

Menambah medan teks dalam pandangan Reka bentuk

Memadamkan medan teks

Rujukan sifat medan teks

Memahami medan teks

Jika anda baru kepada Office Access 2007, ingat bahawa data dalam pangkalan data disimpan dalam satu atau lebih Jadual. Anda boleh melihat maklumat dalam helaian data — grid yang menyerupai Microsoft Office Excel 2007 lembaran kerja — atau dalam entri data borang atau laporan, tetapi pangkalan data menyimpan semua data dalam satu atau lebih Jadual. Seterusnya, setiap Jadual terdiri daripada set medan (lajur), dan setiap medan yang disetkan untuk menerima satu jenis data yang khusus. Contohnya, anda mengesetkan medan kepada tarikh/masa jenis data apabila anda perlu menyimpan tarikh dan masa, anda mengesetkan medan kepada jenis data teks apabila anda perlu menyimpan bagi data seperti nama, alamat atau nombor telefon. Jika anda perlu menyimpan jumlah besar teks (lebih daripada 256 aksara), anda mengesetkan medan kepada jenis data Memo.

Spesifikasi medan teks

Medan teks dalam Office Access 2007 boleh menyimpan sehingga 256 aksara abjad angka. Anda boleh memaparkan semua 256 aksara dalam medan jadual dan dalam kawalan pada borang atau laporan. Tidak seperti medan Memo, anda tidak dapat menggunakan pemformatan teks beraneka untuk data dalam medan teks. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan format paparan tersuai, dan anda juga boleh menggunakan topeng input yang mengawal cara pengguna memasukkan data.

Untuk maklumat lanjut mengenai pemformatan data teks, lihat artikel Format data dalam Jadual, borang dan laporan. Untuk maklumat mengenai topeng input, lihat artikel mencipta topeng input untuk memasuki medan atau mengawal nilai dalam format khusus.

Kaedah untuk mencipta medan teks

Office Access 2007 menyediakan beberapa cara untuk menambahkan teks pada jadual yang baru atau sedia ada:

 • Pandangan helaian data    Anda boleh menambah medan teks untuk jadual baru atau sedia ada dalam pandangan helaian data dengan menambahkan medan baru dan kemudian menaipkan teks ke dalam baris kosong dalam medan atau menampal sebanyak 256 aksara teks ke dalam baris kosong. Anda juga boleh memilih jenis data daripada senarai juntai bawah dan Setkan sifat seperti diperlukan, yang memaksa pengguna untuk memasukkan tarikh dalam medan, dan Adalah unik, yang memaksa pengguna untuk memasukkan nilai pendua dalam medan.

 • Pandangan Reka bentuk    Anda menggunakan pandangan Reka bentuk untuk menambah medan teks dan untuk mengeset sifat untuk medan yang anda tidak boleh mengesetkan dalam pandangan helaian data. Sifat tersebut termasuk topeng input dan nilai lalai untuk medan. Untuk maklumat lanjut tentang sifat medan yang anda boleh setkan dalam pandangan Reka bentuk, lihat rujukan sifat medan teks di penghujung artikel ini.

Halaman Atas

Menambah medan teks dalam pandangan helaian data

Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk menambah medan teks kepada jadual sedia ada dan jadual baru dalam pandangan helaian data. Jika anda pengguna baru Access, helaian data ialah grid yang serupa dalam penampilan pada lembaran kerja Office Excel 2007 .

Menambahkan teks kepada jadual sedia ada

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

  Access membuka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 4. Jika perlu, skrol secara mendatar ke medan pertama kosong. Secara lalai, Access memaparkan Tambah medan baru dalam baris pengepala semua medan baru.

 5. Dwiklik baris pengepala, dan kemudian taipkan nama untuk medan baru.

 6. Pilih baris kosong pertama di bawah pengepala dan kemudian taipkan blok teks atau gabungan teks dan nombor. Anda boleh memasukkan maksimum 256 aksara. Capaian infers jenis data teks untuk medan apabila anda memasukkan teks atau campuran teks dan nombor, dan anda masukkan tidak lebih daripada 256 aksara. Jika anda memasukkan lebih daripada 256 aksara, Access infers jenis data Memo.

  -atau-

  Tampal sehingga 256 aksara teks data ke dalam baris pertama.

 7. Simpan perubahan anda.

Menambah medan teks untuk jadual baru

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Jadual.

  Access membuka jadual baru dalam pandangan helaian data. Rajah ini menggambarkan jadual baru:

  Jadual baru kosong dalam pangkalan data baru

 4. Klik Simpan imej butang dan di dalam kotak dialog Simpan sebagai , masukkan nama untuk jadual baru.

 5. Dwiklik pengepala baris untuk medan jadual pertama (satu berlabel Tambah medan baru), dan kemudian taipkan nama untuk medan.

 6. Pilih baris kosong pertama di bawah pengepala dan kemudian taipkan blok teks atau gabungan teks dan nombor. Anda boleh memasukkan maksimum 256 aksara. Capaian infers jenis data teks untuk medan apabila anda memasukkan teks atau campuran teks dan nombor, dan anda masukkan tidak lebih daripada 256 aksara. Jika anda memasukkan lebih daripada 256 aksara, Access infers jenis data Memo.

  -atau-

  Tampal sehingga 256 aksara teks data ke dalam baris pertama.

  -atau-

  Pada tab helaian data , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , daripada senarai Jenis Data , pilih teks.

Halaman Atas

Menambah medan teks dalam pandangan Reka bentuk

Anda menggunakan pandangan Reka bentuk untuk menambah medan teks untuk jadual baru atau sedia ada dan kemudian untuk mengeset atau mengubah sifat medan yang anda tidak boleh mengesetkan atau mengubah dalam helaian data lihat. Contohnya, anda boleh menentukan topeng input atau nilai lalai. Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk menambah medan teks dan mengesetkan sifat bagi medan.

Menambahkan teks kepada jadual sedia ada

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 4. Dalam lajur Nama medan , pilih baris kosong yang pertama, dan kemudian taipkan nama untuk medan.

 5. Pilih sel bersebelahan dalam lajur Jenis Data , dan kemudian pilih teks daripada senarai.

 6. Simpan perubahan anda.

Menambah medan teks untuk jadual baru

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Jadual.

 4. Klik Simpan imej butang dan di dalam kotak dialog Simpan sebagai , masukkan nama untuk jadual baru.

 5. Klik kanan tab dokumen untuk jadual baru dan klik Pandangan Reka bentuk.

 6. Dalam lajur Nama medan , pilih baris kosong yang pertama, dan kemudian taipkan nama untuk medan.

 7. Pilih sel bersebelahan dalam lajur Jenis Data , dan kemudian pilih teks daripada senarai.

 8. Menyimpan perubahan anda. Jika anda ingin Setkan sifat untuk medan, biarkan Jadual terbuka dalam pandangan Reka bentuk dan pergi ke langkah seterusnya.

Mengeset atau mengubah sifat medan

 1. Pada tab umum dalam seksyen bawah pereka bentuk Jadual, di bawah Sifat medan, Cari sifat yang anda ingin ubah.

 2. Pilih medan di sebelah nama sifat. Bergantung pada sifat, anda boleh memasukkan data (seperti teks lalai atau topeng input), memulakan pembina ungkapan dengan mengklik Butang Pembina atau Pilih opsyen daripada senarai.

  Untuk maklumat tentang cara menggunakan setiap sifat medan, pilih sifat dan kemudian tekan F1.

Halaman Atas

Memadamkan medan teks

Anda boleh menggunakan pandangan helaian data atau pandangan Reka bentuk untuk memadam medan teks daripada jadual. Walau bagaimanapun, apabila anda memadamkan medan teks yang mengandungi data, anda kehilangan data kekal — anda tidak boleh membuat asal pemadaman. Sebab itu, anda harus menyandarkan pangkalan data anda sebelum anda memadamkan sebarang medan jadual atau komponen pangkalan data lain.

Memadamkan medan teks dalam pandangan helaian data

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

  Access membuka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 4. Cari medan teks, klik kanan baris pengepala (nama), dan kemudian klik Padam lajur.

Memadamkan medan teks dalam pandangan Reka bentuk

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

  Access membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk.

 4. Klik PEMILIH baris (segi empat kosong) di sebelah medan teks, dan kemudian tekan DELETE.

  -atau-

  Klik kanan PEMILIH baris dan kemudian klik Padamkan baris.

 5. Klik Ya untuk mengesahkan pemadaman.

Halaman Atas

Rujukan sifat medan teks

Apabila anda menggunakan pandangan Reka bentuk untuk menambah medan teks kepada jadual, anda boleh Setkan dan mengubah beberapa sifat bagi medan. Jadual ini menyenaraikan sifat medan teks, memerihalkan apa setiap satu dan menerangkan implikasi mengeset atau mengubah mereka.

Sifat

Penggunaan

Saiz medan

Mengawal saiz medan teks anda. Nilai yang sah: 0 hingga 255. Jika anda membiarkan sifat ini kosong, medan menerima 256 aksara.

Format

Anda memasukkan aksara pemformatan tersuai untuk mentakrifkan format paparan. Format yang ditentukan di sini muncul dalam helaian data, borang dan laporan.

Untuk maklumat lanjut tentang format tersuai, lihat artikel Format data dalam Jadual, borang dan laporan.

Topeng input

Anda menentukan topeng input apabila anda perlu mengawal cara pengguna memasukkan data dalam medan.

Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan topeng input, lihat artikel mencipta topeng input untuk memasuki medan atau mengawal nilai dalam format khusus.

Kapsyen

Menentukan nama medan teks anda. Sifat ini menerima sehingga 2,048 aksara. Jika anda tidak menentukan kapsyen, Access menggunakan nama medan lalai.

Nilai lalai

Menentukan nilai yang muncul secara automatik dalam medan apabila anda mencipta rekod baru. Contohnya, dalam Jadual alamat, anda boleh mengesetkan nilai lalai untuk medan bandar untuk bandar tertentu. Apabila pengguna menambah rekod pada jadual, ia boleh sama ada menerima nilai ini atau masukkan nama bandar yang berlainan. Panjang maksimum: 255 aksara.

Peraturan pengesahihan

Menentukan keperluan untuk data yang dimasukkan ke dalam seluruh rekod, medan individu atau kawalan. Apabila pengguna memasukkan data yang melanggar peraturan, anda boleh menggunakan sifat Teks Pengesahihan untuk menentukan mesej ralat yang terhasil. Panjang maksimum: 2,048 aksara.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta peraturan pengesahihan, lihat artikel mencipta peraturan pengesahihan untuk mengesahkan data dalam medan.

Teks Pengesahihan

Menentukan teks dalam mesej ralat yang muncul apabila pengguna melanggar peraturan pengesahihan. Panjang maksimum: 255 aksara.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta peraturan pengesahihan, lihat artikel mencipta peraturan pengesahihan untuk mengesahkan data dalam medan.

Diperlukan

Apabila sifat ini disetkan kepada Ya, anda mesti memasukkan nilai dalam medan atau dalam sebarang kawalan yang terikat pada medan. Selain itu, nilai tidak boleh nol.

Membenarkan panjang sifar

Apabila sifat ini disetkan kepada Ya, anda boleh memasukkan rentetan panjang sifar dalam medan. Rentetan panjang sifar mengandungi aksara tidak. Anda menggunakannya untuk menunjukkan bahawa anda tahu tiada nilai wujud untuk medan. Anda masukkan rentetan panjang sifar dengan menaip dua tanda petikan berganda tanpa Ruang antaranya ("").

Diindeks

Anda menggunakan Indeks untuk mempercepatkan pertanyaan, pengisihan, dan menjalankan operasi perkumpulan terhadap jumlah data yang besar. Anda juga boleh menggunakan Indeks untuk mengelakkan pengguna memasukkan nilai pendua. Pilihan:

 • No     Mematikan pengindeksan (lalai).

 • Ya (pendua OK)     Mengindeks medan dan membenarkan nilai pendua. Contohnya, anda mungkin mempunyai nama pertama dan keluarga pendua.

 • Ya (tiada pendua)     Mengindeks medan dan membenarkan nilai pendua.

Unikod pemampatan

Access menggunakan Unicode untuk mewakili data dalam medan teks, Memo dan Hiperpautan. Kerana Unikod menggunakan 2 bait setiap aksara selain daripada 1, ia mengambil Ruang storan.

Untuk ofset kesan ini dan membantu memastikan prestasi optimum, Access mengesetkan nilai lalai bagi sifat ini kepada Ya untuk medan teks, Memo dan Hiperpautan. Apabila sifat disetkan kepada Ya, sebarang aksara yang bait pertama ialah 0 dimampatkan apabila ia disimpan dan dikompresi apabila ia diambil.

Mod IME

Menentukan Editor Kaedah Input, alat untuk menggunakan versi Bahasa Inggeris Access dengan fail yang dicipta dalam versi Bahasa Jepun atau Korea Access. Nilai lalai: Tiada kawalan. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan sifat ini, tekan F1.

Mod ayat IME

Menentukan jenis data yang anda boleh memasukkan menggunakan Editor Kaedah Input. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan sifat ini, tekan F1.

Tag Pintar

Anda menentukan satu atau lebih tag pintar untuk medan dan kawalan yang terbatas kepada medan. Tag pintar adalah komponen yang dikenali jenis data dalam medan dan membenarkan anda untuk mengambil tindakan yang berdasarkan pada jenis tersebut. Contohnya, dalam medan alamat e-mel, tag pintar boleh mencipta mesej mel baru atau menambahkan alamat pada senarai kenalan.

Klik Butang Pembina untuk melihat senarai tag pintar yang tersedia.

Menjajarkan teks

Menentukan penjajaran data dalam medan teks. Pilihan:

 • Umum     Menjajarkan semua teks ke kiri.

 • Kiri     Menjajarkan semua teks ke kiri.

 • Pusat     Pusat semua teks.

 • Kanan     Menjajarkan semua teks ke kanan.

 • Mengedarkan     Melaraskan semua teks secara seragam terhadap kedua-dua belah pada medan atau kotak teks.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×