Menyelitkan gambar

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Gambar boleh dimasukkan (atau disalin) ke dalam dokumen Office dari komputer anda atau dari dalam talian.

Office tidak lagi menyediakan lukisan klip dalam aplikasi kerjanya, tetapi ia membantu anda mencari dalam talian gambar untuk menyelitkan dalam fail anda. Pada tab selitkan reben, anda boleh menggunakan butang Lukisan klip atau Gambar dalam talian .

Dalam Office 2016 dan Office 2013, selain menyelitkan gambar dari komputer anda, anda juga boleh menyelitkan gambar dari halaman web dan Bing.com atau OneDrive.

Petua: Menyelitkan gambar dari pengimbas adalah tidak lagi tersedia dalam Office 2013 dan Office 2016. Walau bagaimanapun, dalam Office 2013, anda boleh mengimbas imej ke dalam OneNote kemudian Salin dan menampalnya ke dalam program Office yang lain. Untuk mengimbas bantuan Office 2016, lihat bagaimana saya boleh menyelitkan imej imbasan ke dalam OneNote 2016 untuk Windows?

Sisipkan gambar daripada komputer anda

Nota: Langkah berikut menggunakan Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisherdan OneNote.

 1. Klik lokasi yang anda ingin selitkan gambar dalam mesej dokumen atau e-mel anda.

 2. Pada tab selitkan , klik gambar.

  Ikon Gambar diserlahkan pada tab Selitkan.

  Nota: Dalam Outlook, anda tidak akan melihat tab selitkan dan ikon gambar sehingga anda telah Buka dan klik dalam isi mesej e-mel baru.

 3. Semak lalu ke gambar yang anda ingin selitkan kemudian klik Selitkan.

  Untuk menambah berbilang gambar, tekan dan tahan Ctrl sementara anda memilih gambar, kemudian klik selitkan.

  Nota: 

  • Gambar terbenam dalam dokumen anda. Jika gambar anda mempunyai saiz fail besar dan menjadikan dokumen anda terlalu besar, anda boleh mengurangkan saiz dokumen anda dengan memautkan ke gambar dan bukannya membenamkannya. Dalam kotak dialog Selitkan gambar , klik anak panah bersebelahan selitkandan kemudian klik paut ke fail.

  • Dalam Outlook, anda juga boleh memilih untuk melampirkan gambar dengan mengklik selitkan > Lampirkan fail. Dengan opsyen ini, gambar tidak akan muncul dalam isi mesej e-mel anda.

Menyelitkan gambar dari sumber lain

Nota: Langkah berikut menggunakan Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher dan OneNote.

Jika anda tidak mempunyai gambar yang sempurna pada komputer anda, cuba selitkan gambar dari sumber dalam talian seperti Bing.

Perhatikan bahawa lukisan klip Office.com, tersedia dalam versi terdahulu Office telah digantikan dengan imej Bing. Ikuti langkah di bawah untuk mencari lukisan klip pada web daripada Bing.

 1. Klik lokasi yang anda ingin selitkan gambar dalam mesej dokumen atau e-mel anda.

 2. Pada tab selitkan , klik Gambar dalam talian.

  Ikon Gambar Dalam Talian diserlahkan pada tab Selitkan

  Nota: Dalam Outlook, anda tidak akan melihat tab selitkan dan ikon Gambar dalam talian sehingga anda telah Buka dan klik dalam isi mesej e-mel baru.

 3. Dalam kotak carian, taipkan perkataan atau frasa yang memerihalkan imej yang anda inginkan, dan kemudian tekan Enter. Masukkan perkataan lukisan klip dalam frasa carian anda jika anda khususnya Cari ilustrasi seperti.

  Kotak Carian Imej Bing

  Nota: Apabila anda mencari lukisan klip dan gambar dengan Bing, anda bertanggungjawab untuk menghormati hak cipta, dan penapis lesen dalam Bing boleh membantu anda memilih imej untuk digunakan.

 4. Dalam senarai hasil, pilih gambar yang anda inginkan, dan kemudian klik selitkan.

 1. Buka dokumen anda.

 2. Dari halaman web, klik kanan gambar yang anda inginkan, dan kemudian pilih Salin atau Salin imej.

 3. Dalam dokumen anda, klik kanan di tempat anda ingin selitkan gambar, dan kemudian pilih opsyen di bawah Opsyen tampal.

Anda boleh menambah gambar dari kamera atau pengimbas dengan memuat turun gambar pada komputer anda terlebih dahulu dan kemudian menyalinnya dari komputer anda ke dalam dokumen Office anda. Biasanya, apabila anda mengimbas gambar, program pengimbasan disediakan untuk menyimpan imej imbasan pada cakera keras komputer anda.

Selepas anda memuat turun gambar ke komputer anda, lakukan yang berikut:

 1. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan ilustrasi , klik gambar.

 2. Cari gambar yang anda ingin tambahkan pada dokumen anda, dan kemudian klik selitkan.

 1. Klik kanan pada gambar, dan kemudian klik Ubah gambar.

 2. Cari gambar baru, dan kemudian klik selitkan.

  Nota: Opsyen ini kini tidak tersedia untuk lama Word fail yang disimpan dalam format fail .doc. Untuk opsyen ini menjadi aktif, fail anda mesti mempunyai sambungan .docx.

Dalam Office 2010, selain menyelitkan gambar dari komputer anda, anda mungkin juga menyelitkan gambar dari halaman web dan sumber dalam talian seperti Bing.com.

Sisipkan gambar daripada komputer anda

Nota: Langkah berikut menggunakan Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisherdan OneNote.

 1. Klik lokasi yang anda ingin selitkan gambar dalam mesej dokumen atau e-mel anda.

 2. Pada tab Selitkan, klik Gambar.

  Selitkan Gambar Office 2010

  Nota: Dalam Outlook, anda tidak akan melihat tab selitkan dan ikon gambar sehingga anda telah Buka dan klik dalam isi mesej e-mel baru.

 3. Semak lalu ke gambar yang anda ingin selitkan kemudian klik Selitkan.

  Untuk menambah berbilang gambar, tekan dan tahan Ctrl sementara anda memilih gambar, kemudian klik selitkan.

  Nota: 

  • Gambar terbenam dalam dokumen anda. Jika gambar anda mempunyai saiz fail besar dan menjadikan dokumen anda terlalu besar, anda boleh mengurangkan saiz dokumen anda dengan memautkan ke gambar dan bukannya membenamkannya. Dalam kotak dialog Selitkan gambar , klik anak panah bersebelahan selitkandan kemudian klik paut ke fail.

  • Dalam Outlook, anda juga boleh memilih untuk melampirkan gambar dengan mengklik selitkan > Lampirkan fail. Dengan opsyen ini, gambar tidak akan muncul dalam isi mesej e-mel anda.

Menyelitkan gambar dari sumber lain

Nota: Langkah berikut menggunakan Word, Outlook, Excel, PowerPointdan Publisher.

 1. Klik lokasi yang anda ingin selitkan gambar dalam mesej dokumen atau e-mel anda.

 2. Pada tab selitkan , klik Lukisan klip.

  Selitkan Lukisan Klip Office 2010

  Nota: Dalam Outlook, anda tidak akan melihat tab selitkan dan ikon Lukisan klip sehingga anda telah Buka dan klik dalam isi mesej e-mel baru.

 3. Dalam anak tetingkap Lukisan klip , dalam kotak carian , taipkan perkataan atau frasa yang memerihalkan gambar yang anda Cari, dan kemudian klik pergi.

 4. Apabila anda mencari lukisan klip dan gambar dalam talian, anda akan dihalakan ke Bing. Anda bertanggungjawab untuk menghormati hak cipta, dan penapis lesen dalam Bing boleh membantu anda memilih imej yang hendak digunakan.

 5. Dalam senarai hasil, dwiklik item untuk menyelitkannya.

 1. Buka dokumen anda.

 2. Dari halaman web, klik kanan gambar yang anda inginkan, dan kemudian pilih Salin atau Salin imej.

 3. Dalam dokumen anda, klik kanan di tempat anda ingin selitkan gambar, dan kemudian pilih opsyen di bawah Opsyen tampal.

Anda boleh menambah gambar dari kamera atau pengimbas dengan memuat turun gambar pada komputer anda terlebih dahulu dan kemudian menyalinnya dari komputer anda ke dalam dokumen Office anda. Biasanya, apabila anda mengimbas gambar, program pengimbasan disediakan untuk menyimpan imej imbasan pada cakera keras komputer anda.

Selepas anda memuat turun gambar ke komputer anda, lakukan yang berikut:

 1. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan ilustrasi , klik gambar.

 2. Cari gambar yang anda ingin tambahkan pada dokumen anda, dan kemudian klik selitkan.

 1. Klik kanan pada gambar, dan kemudian klik Ubah gambar.

 2. Cari gambar baru, dan kemudian klik selitkan.

  Nota: Opsyen ini kini tidak tersedia untuk lama Word fail yang disimpan dalam format fail .doc. Untuk opsyen ini menjadi aktif, fail anda mesti mempunyai sambungan .docx.

Dalam Office 2007, anda boleh menyelitkan gambar dari tempat berlainan, seperti komputer anda, lukisan klip atau halaman web, dalam dokumen Office dalam Word, Excel atau Outlook.

Sisipkan gambar daripada komputer anda

 1. Klik di tempat anda ingin selitkan gambar dalam dokumen anda.

 2. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan ilustrasi , klik gambar.

  Imej Reben kumpulan Ilustrasi

 3. Dalam kotak Selitkan gambar , semak lalu ke lokasi gambar pada komputer anda, pilih gambar dan kemudian klik selitkan.

  Nota: Untuk menambah berbilang gambar, tekan dan tahan Ctrl sementara anda memilih gambar, dan kemudian klik selitkan.

  Gambar asal terbenam dalam dokumen anda. Jika gambar anda mempunyai saiz fail besar dan menjadikan dokumen anda terlalu besar, anda boleh mengurangkan saiz dokumen anda dengan memautkan ke gambar dan bukannya membenamkannya. Dalam kotak dialog Selitkan gambar , klik anak panah bersebelahan selitkandan kemudian klik paut ke fail.

Menyelitkan gambar dari sumber lain

 1. Pada tab Selitkan, dalam kumpulan Ilustrasi, klik Lukisan Klip.

  Imej Reben kumpulan Ilustrasi

 2. Dalam anak tetingkap Lukisan klip , dalam kotak carian , taipkan perkataan atau frasa yang memerihalkan gambar yang anda Cari, dan kemudian klik pergi.

  Apabila anda mencari lukisan klip dan gambar dalam talian, anda akan dihalakan ke Bing. Anda bertanggungjawab untuk menghormati hak cipta, dan penapis lesen dalam Bing boleh membantu anda memilih imej yang hendak digunakan.

 3. Dalam senarai hasil, klik item untuk menyelitkannya.

 1. Buka dokumen anda.

 2. Dari halaman web, klik kanan gambar yang anda inginkan, dan kemudian klik Salin atau Salin imej.

 3. Dalam dokumen anda, klik kanan di tempat yang anda ingin masukkan gambar kemudian klik Tampal.

Opsyen dari pengimbas atau kamera untuk menambah gambar pada dokumen adalah tidak tersedia dalam Word 2007. Sebaliknya, anda boleh menambah gambar dari kamera atau pengimbas dengan memuat turun gambar pada komputer anda terlebih dahulu dan kemudian menyalinnya dari komputer anda ke dalam Word.

Selepas anda memuat turun gambar ke komputer anda, lakukan yang berikut:

 1. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan ilustrasi , klik gambar.

 2. Cari gambar yang anda ingin tambahkan pada dokumen anda, dan kemudian klik selitkan.

Fail EPS

Kerana Keselamatan kerentanan dalam fail EPS Office 2016, Office 2013, Office 2010dan Office 365 mematikan keupayaan untuk menyelitkan fail EPS pada dokumen Office . Untuk maklumat lanjut, termasuk penyelesaian dan pengganti EPS, lihat sokongan untuk imej EPS telah dimatikan dalam Office.

Format gambar

Anda telah menambahkan gambar pada dokumen Office anda, anda mungkin ingin menjelajahi cara yang anda boleh memformatkan gambar:

Lihat juga

Menyelitkan gambar dalam Office for Mac

Tambah gambar dalam talian atau lukisan klip pada fail anda

Mengubah gambar saya

Hantar maklum balas

Mempunyai permintaan maklum balas atau produk? Sila Hantar komen anda di sini untuk membantu kami mempertingkatkan Office.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×