Menyelitkan atau menambah medan teks beraneka

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam Microsoft Office Access 2007, anda boleh menyimpan teks beraneka, diformatkan dalam pangkalan data. Anda melakukannya menggunakan medan memo dan mengeset sifat TextFormat medan (baru dalam Office Access 2007) kepada RichText. Anda boleh menggunakan pemformatan pada semua atau sebahagian daripada kandungan medan dengan mengedit medan melalui kawalan terikat dalam borang atau apabila medan dipaparkan dalam helaian data. Anda juga boleh menggunakan pemformatan pada semua medan apabila melihat laporan dalam pandangan tataletak (baru dalam Office Access 2007).

Artikel ini menerangkan cara untuk menyelitkan atau mengubah medan memo yang menggunakan teks beraneka dan cara untuk memformatkan teks dengan menggunakan opsyen pemformatan teks beraneka.

Dalam artikel ini

Apakah teks beraneka?

Memperkenalkan sifat TextFormat

Mencipta medan teks beraneka

Mengubah medan teks sedia ada untuk medan teks beraneka

Gunakan opsyen pemformatan teks

Mengubah medan teks beraneka untuk medan teks biasa

Apa yang perlu dilakukan apabila sifat TextFormat mendapat tidak segerak

Untuk maklumat lanjut


Apakah teks beraneka?

Teks beraneka ialah teks yang diformatkan dengan opsyen pemformatan yang biasa, seperti tebal dan italik, yang tidak tersedia dengan teks biasa. Anda memformatkan data anda menggunakan alat pemformatan yang biasa untuk Sistem Microsoft Office 2007 program, seperti Microsoft Office Word 2007 dan Microsoft Office PowerPoint 2007. Di sebalik tabir, Office Access 2007 digunakan Bahasa penanda hiperteks (HTML) pemformatan kod untuk data anda. Access menggunakan HTML kerana ia memberikan darjah keserasian dengan medan teks beraneka yang disimpan dalam senarai Windows SharePoint Services 3.0 yang lebih besar.

Jadual berikut menyenaraikan opsyen yang disokong oleh Office Access 2007pemformatan teks beraneka:

Ikon

Opsyen

Perihalan

Imej Butang

Nama fon

Memilih muka taip yang berbeza.

Imej Butang

Saiz fon

Memilih saiz fon.

Imej Butang

Tebal

Menjadikan teks terpilih tebal. Jika teks telah tebal, mengalih keluar tebal.

Imej Butang

Italik

Menjadikan teks terpilih italik. Jika teks telah italik, mengalih keluar italik pada.

Imej Butang

Garis bawah

Menjadikan teks yang bergaris bawah. Jika teks telah bergaris bawah, mengalih keluar garis bawah.

Imej Butang

Menjajar ke kiri

Menjajarkan teks terhadap Jidar kiri.

Imej Butang

Memusatkan

Pusat teks dalam Jidar.

Imej Butang

Menjajar ke kanan

Menjajarkan teks terhadap Jidar kanan.

Imej Butang

Penomboran

Memulakan penomboran perenggan. Nombor muncul sebelum setiap perenggan.

Imej Butang

Bulet

Memulakan meletakkan bulet sebelum setiap perenggan.

Imej Butang

Warna Fon

Memilih warna latar depan fon.

Imej Butang

Warna serlahan teks

Menjadikan teks yang kelihatan seperti ia telah ditandakan dengan pen penyerlah.

Imej Butang

Kurangkan inden

Mengurangkan inden perenggan.

Imej Butang

Tambahkan inden

Meningkatkan Inden perenggan.

Imej butang Kiri ke kanan

Kiri ke kanan

Isian kawalan dari kiri ke kanan.

Imej butang kanan ke kiri

Kanan ke kiri

Kawalan isian dari kanan ke kiri.

Office Access 2007 Menyimpan teks beraneka dengan menggunakan jenis data Memo. Ini ialah jenis data sahaja dalam Access yang mempunyai sokongan terbina dalam untuk teks beraneka. Untuk mencipta medan untuk menyimpan teks beraneka, anda mencipta medan memo dan kemudian Setkan sifat TextFormat medan tersebut kepada RichText.

Halaman Atas


Memperkenalkan sifat TextFormat

Kebanyakan kawalan, medan dan objek dalam Access mempunyai satu siri berkaitan sifat. Sifat ialah nilai bernama yang mentakrifkan ciri-ciri beberapa objek — seperti posisinya, saiz, dan sama ada ia kelihatan. Sifat TextFormat memegang seting yang menentukan sama ada teks dianggap sebagai teks beraneka atau teks biasa. Dua nilai yang mungkin adalah:

Sifat TextFormat

Perihalan

RichText

Teks dipaparkan sebagai teks beraneka dan disimpan dan ditafsirkan sebagai penanda HTML yang beraneka.

Teks biasa

Teks dipaparkan sebagai teks biasa dan ditafsirkan sebagai teks biasa.

Anda mengesetkan sifat TextFormat untuk medan memo dalam pandangan Reka bentuk Jadual. Nilai yang anda setkan terdapat diwarisi oleh sebarang kotak teks anda mencipta untuk memaparkan data dalam medan memo. Nilai yang diwarisi hanya apabila anda mencipta kawalan, namun. Anda kemudiannya boleh mengubah nilai dengan helaian sifat untuk kotak teks.

Halaman Atas


Mencipta medan teks beraneka

Anda menyimpan teks beraneka dalam medan yang menggunakan jenis data Memo. Ini ialah jenis data sahaja yang mempunyai sokongan terbina dalam untuk memaparkan dan menyimpan teks beraneka. Untuk mencipta medan yang boleh menyimpan teks beraneka, anda mula-mula mencipta medan memo dan kemudian Setkan sifat TextFormat medan memo kepada RichText.

Mencipta medan memo untuk menyimpan teks beraneka

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka , buka pangkalan data yang anda ingin tambahkan medan.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin tambahkan medan teks beraneka, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 4. Dalam grid Reka bentuk Jadual, Cari baris kosong yang pertama. Kemudian, dalam lajur Nama medan , taipkan nama medan.

 5. Dalam lajur Jenis Data , pilih Memo.

 6. Di bawah Sifat Medan, klik tab Umum.

 7. Klik dalam kotakFormat teks dan pilih Teks beraneka.

 8. Untuk menyimpan Jadual, klik Simpan Imej Butang . pada bar alat capaian segera.

Selepas anda mencipta medan memo, anda boleh memasukkan dan format teks beraneka dalam pandangan helaian data atau dalam pandangan borang. Untuk maklumat lanjut mengenai pemformatan teks beraneka, lihat seksyen gunakan opsyen pemformatan teks, dalam artikel ini.

Halaman Atas


Mengubah medan teks sedia ada untuk medan teks beraneka

Jika anda mempunyai medan memo sedia ada yang anda ingin ubah agar ia boleh menyimpan teks beraneka, anda boleh mengubah sifat TextFormat bagi medan tersebut daripada PlainText untuk RichText. Jika anda mempunyai medan teks sedia ada yang anda ingin ubah agar ia boleh menyimpan teks beraneka, anda mesti mengubah dahulu jenis data bagi medan daripada teks untuk Memo.

Mengubah medan memo sedia ada untuk menyimpan teks beraneka

 1. Mulakan Office Access 2007.

 2. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 3. Dalam kotak dialog Buka , buka pangkalan data yang mengandungi medan.

 4. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang mengandungi medan, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 5. Dalam grid Reka bentuk Jadual, klik medan memo yang anda ingin mengubah teks beraneka.

 6. Di bawah Sifat Medan, klik tab Umum.

 7. Klik dalam kotak Format teks dan pilih Teks beraneka.

 8. Untuk menyimpan Jadual, klik Simpan.

Mengubah medan teks sedia ada agar ia boleh menyimpan teks beraneka

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka , buka pangkalan data yang mengandungi medan.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang mengandungi medan, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 4. Dalam grid Reka bentuk Jadual, klik medan teks yang anda ingin mengubah teks beraneka.

 5. Di bawah Jenis Data, mengubah teks kepada Memo.

 6. Di bawah Sifat medan, klik tab umum .

 7. Klik dalam kotak Format teks dan pilih Teks beraneka.

 8. Untuk menyimpan Jadual, klik Simpan.

Selepas anda telah simpan teks beraneka dalam medan memo, anda boleh memaparkan ia dalam borang atau laporan menggunakan kawalan kotak teks. Kawalan kotak teks mempunyai sifat TextFormat yang mewarisi nilainya awal daripada sifat TextFormat medan memo. Walau bagaimanapun, anda boleh mengubah sifat TextFormat pada kawalan kotak teks.

Halaman Atas


Gunakan opsyen pemformatan teks

Apabila anda mengedit medan teks beraneka, sama ada dalam pandangan helaian data atau dalam pandangan borang, anda boleh menggunakan opsyen pemformatan dengan menggunakan perintah pada bar alat Mini atau dalam Kumpulan Penjajaran fon pada tab rumah dan fon . Mula-mula, anda memilih teks yang anda ingin Formatkan, kemudian anda menggunakan opsyen pemformatan.

Apabila anda menggunakan tetikus untuk memilih teks dalam medan memo yang menyokong teks beraneka, Bar alat Mini muncul selepas anda melengkapkan pilihan anda dan lepaskan butang tetikus kiri. Bar alat Mini termasuk butang untuk opsyen pemformatan yang paling biasa digunakan.

Imej bar alat terapung

Katakan anda ingin tambahkan penekanan beberapa teks dengan menggunakan pemformatan tebal untuk menjadikannya lebih gelap dan berat.

Menggunakan pemformatan menggunakan bar alat Mini

 1. Klik dan seret untuk memilih teks yang anda ingin Formatkan.

  Bar alat Mini muncul.

 2. Letakkan penuding tetikus anda pada bar alat Mini untuk menjadikannya lebih kelihatan dan klik tebal Imej Butang .

Apabila bar alat Mini muncul, ia menggambarkan ciri-ciri pemformatan teks yang anda telah pilih. Contohnya, jika teks telah pun tebal, butang tebal pada bar alat muncul diserlahkan.

Anda juga boleh menggunakan opsyen pemformatan dari tab rumah pada reben, sebahagian daripada Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent. Mari kita katakan anda ingin gunakan italik opsyen pemformatan.

Menggunakan pemformatan dengan reben Office Fluent

 1. Klik dan seret untuk memilih teks yang anda ingin Formatkan.

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan fon , klik italik Imej Butang .

Petua: Untuk memilih perkataan dengan cepat, letakkan penuding pada perkataan dan dwiklik. Untuk memilih keseluruhan perenggan, klik tiga kali.

Halaman Atas


Mengubah medan teks beraneka untuk medan teks biasa

Anda boleh mengubah medan teks beraneka kepada teks biasa dan mengalih keluar semua pemformatan dengan mengubah medan TextFormat sifat kepada teks biasa. Apabila anda mengubah medan daripada teks beraneka kepada teks biasa, Office Access 2007 menggesa anda dengan amaran bahawa semua pemformatan akan dialih keluar. Selepas anda telah gunakan perubahan kepada teks biasa dan jadual yang telah disimpan, anda tidak boleh buat asal perubahan.

Mengubah medan teks beraneka kepada teks biasa

 1. Mulakan Office Access 2007.

 2. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 3. Dalam kotak dialog Buka , pilih dan buka pangkalan data yang mengandungi medan.

 4. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang mengandungi medan, kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 5. Dalam grid Reka bentuk Jadual, klik medan Memo yang anda ingin mengubah teks beraneka.

 6. Di bawah Sifat Medan, klik tab Umum.

 7. Klik dalam kotak TextFormat dan pilih teks biasa.

 8. Untuk menyimpan Jadual, klik Simpan.

Halaman Atas


Apa yang perlu dilakukan apabila sifat TextFormat mendapat tidak segerak

Sokongan teks beraneka untuk berfungsi dengan betul, anda mesti mengesetkan sifat TextFormat pada medan memo dan sebarang kawalan kotak teks yang memaparkan medan memo. Biasanya, sifat TextFormat ini sepatutnya sama. Contohnya, sifat TextFormat untuk medan dan kawalan harus disetkan kepada RichText jika anda inginkan mereka untuk menyokong teks diformatkan yang beraneka. Jika anda tidak ingin teks beraneka, sifat untuk setiap harus disetkan kepada teks biasa. Jika sifat TextFormat pada medan memo disetkan kepada RichText dan sifat TextFormat pada kotak teks disetkan kepada teks biasa, anda akan melihat teks penuh beraneka HTML dalam kotak teks dalam pandangan borang dan dalam pandangan helaian data.

Halaman Atas


Untuk maklumat lanjut

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×