Menyelitkan atau memadamkan komen

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menyelitkan komen dalam belon yang atau kotak yang muncul dalam Jidar dokumen. Anda juga boleh menunjukkan atau menyembunyikan komen dari pandangan.

Apa yang anda ingin lakukan?

 1. Pilih teks atau item yang anda ingin berikan komen atau klik di penghujung teks.

 2. Pada tab semak semula , dalam Kumpulan komen , pilih Komen baru.

  Reben Office 2010

  Petua: Jika anda ingin melihat Komen (menunjukkan) semasa anda menaip, lakukan yang berikut:

  • Dalam Word 2016, dalam Kumpulan komen , pilih Tunjukkan kandungan. Pilih sekali lagi untuk menyembunyikan komen.

  • Dalam Word 2013 atau Word 2010, pada tab semak semula , dalam Kumpulan Penjejakan , dalam senarai Tunjukkan penanda , pilih komen dan pastikan tanda semak (✔) dalam kotak yang muncul di sebelah opsyen. Pilih komen sekali lagi untuk mengosongkan tanda semak menyembunyikan komen.

 3. Pilih salah satu daripada berikut:

  Untuk Word 2016

  • Taipkan komen anda dalam kotak.

  Untuk Word 2013 atau Word 2010

  • Taipkan komen anda dalam belon atau pilih Tetingkap semak semula dan taipkan komen anda.

Untuk Word 2016

 1. Pilih komen yang anda ingin balas.

  Ikon Balas Komen diserlahkan

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Pilih belon balas dan taipkan respons anda.

   Komen dengan respons ditunjukkan.

   atau

  • Klik kanan dan pilih balas komen.

Untuk Word 2013 dan Word 2010

 1. Klik belon komen yang anda ingin balas.

 2. Dalam Kumpulan komen , pilih Komen barudan taipkan respons anda dalam belon komen baru.

 • Klik dalam belon atau kotak komen yang anda ingin edit, kemudian lakukan perubahan yang anda inginkan.

  Petua: 

  • Anda mungkin mendapati ia berguna untuk memastikan anda boleh melihat komen anda sebelum anda mengubah sebarang.

  • Untuk Word 2016

  • Untuk Word 2013 dan Word 2010

  • Dalam Kumpulan komen , pilih Tunjukkan kandungan. Pilih sekali lagi untuk menyembunyikan komen.

  • Dalam Kumpulan Penjejakan , dalam senarai Tunjukkan penanda , pilih komen dan pastikan tanda semak (✔) dalam kotak yang muncul di sebelah opsyen. Pilih komen sekali lagi untuk mengosongkan tanda semak menyembunyikan komen.

Untuk Word 2013 dan Word 2010

Jika anda tidak dapat melihat seluruh komen yang anda ingin edit, cuba menggunakan anak Tetingkap semak semula.

 • Dalam Kumpulan Penjejakan , klik Anak tetingkap semak semula.

  Nota: Untuk menjadikan tetingkap meneliti menjalankan merentasi bahagian bawah dan bukannya sisi skrin anda, dalam anak Tetingkap semak semula Senarai pilih Menyemak semula tetingkap mendatar.

Memadamkan komen tunggal

 • Klik kanan komen, dan kemudian pilih Padamkan komen.

Padamkan semua komen

 1. Klik komen dalam dokumen.

 2. Dalam senarai padam , pilih Padamkan semua komen dalam dokumen.

 1. Pada tab semak semula , dalam Kumpulan Penjejakan , pilih Tunjukkan penanda.

  Imej Reben Word

 2. Pilih salah satu daripada berikut:

  Untuk Word 2016

  • Dalam senarai Tunjukkan penanda , pilih Individu tertentu, dan kemudian pilih nama (parap) pengulas komen yang anda ingin padam.

  Untuk Word 2013 dan Word 2010

  • Dalam senarai Tunjukkan penanda , pilih pengulas, dan kemudian pilih nama (parap) pengulas komen yang anda ingin padam.

  Nota: Tanda semak (✔) dalam kotak yang muncul di sebelah nama (parap) pengulas terpilih dikosongkan dan semua komen dari pengulas yang dialih keluar.

Apabila anda membuat perubahan nama atau parap yang anda ingin gunakan untuk komen anda sendiri, hanya komen yang anda buat selepas perubahan yang terjejas. Komen yang sudah berada dalam dokumen sebelum anda mengubah nama atau parap tidak dikemas kini. Juga, nama dan parap yang anda taipkan digunakan oleh semua Microsoft Office program, jadi sebarang perubahan yang anda lakukan terhadap seting ini mempengaruhi program Office lain.

Untuk Word 2016

 1. Pada tab semak semula , dalam Kumpulan Penjejakan , pilih pelancar Jejak perubahan .

 2. Dalam kotak dialog Opsyen jejak perubahan , pilih Ubah nama pengguna.

 3. Dalam kotak dialog Opsyen Word , di bawah peribadikan salinan Microsoft Office, ubah Nama pengguna, parapatau kedua-duanya, dan kemudian pilih OK.

  Nota: Jika anda ingin memastikan bahawa parap yang anda pilih sentiasa digunakan, pilih kotak semak sentiasa gunakan nilai ini tanpa mengira Daftar Masuk ke Office .

 4. Pilih OK untuk melengkapkan perubahan.

Untuk Word 2013 dan Word 2010

 1. Pada tab semak semula , dalam Kumpulan Penjejakan , pilih Jejak perubahan.

  Ubah Nama Pengguna

 2. Dalam senarai juntai bawah Jejak perubahan , pilih Ubah nama pengguna.

 3. Dalam kotak dialog Opsyen Word , di bawah peribadikan salinan Microsoft Office, ubah Nama pengguna, parapatau kedua-duanya, dan kemudian pilih OK.

Apa yang anda ingin lakukan?

Anda boleh menaip komen. Pada yang PC Tablet, anda boleh menyelitkan komen suara atau komen tulisan tangan.

 1. Pilih teks atau item yang anda ingin berikan komen atau klik di penghujung teks.

 2. Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Komen, klik Komen Baru.

  Imej Reben Word

  Nota: Jika anda ingin melihat Komen (menunjukkan) semasa anda menaip, pada tab semak semula , dalam Kumpulan Penjejakan , dalam senarai Tunjukkan penanda , pilih komen dan pastikan tanda semak (✔) muncul di sebelah opsyen. Pilih komen sekali lagi untuk menyembunyikan komen.

 3. Taipkan teks komen dalam belon komen atau kotak atau dalam anak Tetingkap semak semula.

 1. Klik kotak atau semasa belon komen.

 2. Dalam Kumpulan komen , pilih Komen barudan taipkan respons anda dalam kotak atau belon komen baru.

Jika komputer anda berada pada Tablet PC, anda boleh merakam suara komen. Komen suara ditambah sebagai objek bunyi dalam belon komen.

Menambah perintah pada bar alat capaian segera

Sebelum anda boleh menambah komen suara untuk kali pertama, anda perlu menambah perintah Selitkan suara pada Bar alat capaian segera.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Word > sesuaikan.

 2. Dalam senarai di bawah pilih perintah daripada, pilih Semua perintah.

 3. Dalam senarai perintah, pilih Selitkan suara >Tambah.

Menambah komen suara

 1. Pada Bar alat capaian segera, klik Selitkan suara Imej butang .

 2. Dalam kotak dialog yang terbuka, klik butang mula dan merakamkan komen suara.

 3. Apabila anda selesai merakam komen, tekan butang Hentikan dan menutup kotak dialog.

 4. Jika Microsoft Office Word memaparkan mesej bertanya sama ada anda ingin kemas kini objek Bunyi, klik Ya.

Dengar komen yang dirakam

 • Klik kanan belon komen, tuding ke Objek dokumen perakam bunyi, dan kemudian klik Main.

Nota: Untuk maklumat tambahan mengenai merakam dan mengedit objek Bunyi, lihat dokumentasi untuk Kad bunyi dan mikrofon anda.

Jika komputer anda berada pada Tablet PC, anda boleh membuat komen tulisan tangan dalam dokumen anda. Dakwat ditambah dan dipaparkan dalam belon komen.

 1. Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Komen, klik Komen Baru.

  Imej Reben Word

 2. Menulis komen dalam gelembung komen.

Jika komen tidak kelihatan pada skrin, klik Tunjukkan penanda dalam Kumpulan Penjejakan pada tab semak semula .

Imej Reben Word

 1. Klik dalam belon komen yang anda ingin edit.

 2. Lakukan perubahan yang anda inginkan.

 • Jika belon yang disembunyikan atau jika hanya sebahagian daripada komen dipaparkan, anda boleh mengubah komen dalam anak tetingkap semak semula. Untuk menunjukkan anak tetingkap semak semula, dalam Kumpulan Penjejakan , klik Anak tetingkap semak semula. Untuk menjadikan anak tetingkap meneliti menjalankan merentasi bahagian bawah skrin anda dan bukannya di sisi skrin anda, klik anak panah di sebelah Tetingkap semak semula, dan kemudian klik Semak semula tetingkap mendatar.

 • Untuk membalas komen, klik belon kerjanya, dan kemudian klik Komen baru dalam Kumpulan komen . Taipkan respons anda dalam belon komen baru.

 • Untuk memadamkan komen tunggal dengan pantas, klik kanan komen, dan kemudian klik Padamkan komen.

 • Untuk memadamkan semua komen dalam dokumen dengan pantas, klik komen dalam dokumen. Pada tab semak semula , dalam Kumpulan komen , klik anak panah di bawah padamdan kemudian klik Padamkan semua komen dalam dokumen.

 1. Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Penjejakan, klik anak panah di sebelah Tunjukkan Tanda.

  Imej Reben Word

 2. Untuk mengosongkan kotak semak untuk semua penyemak semula, tuding ke penyemak semuladan kemudian klik Semua penyemak semula.

 3. Klik anak panah di sebelah Tunjukkan penanda sekali lagi, tuding ke penyemak semuladan kemudian klik nama pengulas komen yang anda ingin padam.

 4. Dalam Kumpulan komen , klik anak panah di bawah padam Imej butang , dan kemudian klik Padamkan komen semua ditunjukkan.

  Nota: Prosedur ini memadamkan semua komen daripada pengulas yang anda pilih, termasuk komen di seluruh dokumen.

Petua: Anda juga boleh menyemak semula dan memadamkan komen menggunakan anak tetingkap semak semula. Untuk menunjukkan atau menyembunyikan anak tetingkap semak semula, klik Tetingkap semak semula dalam Kumpulan Penjejakan . Untuk mengalihkan anak tetingkap semak semula ke bahagian bawah skrin anda, klik anak panah di sebelah Tetingkap semak semula, dan kemudian klik Semak semula tetingkap mendatar.

Apabila anda membuat perubahan nama atau parap yang anda ingin gunakan untuk komen anda sendiri, hanya komen yang anda buat selepas perubahan yang terjejas. Komen yang sudah berada dalam dokumen sebelum anda mengubah nama atau parap tidak dikemas kini. Juga, nama dan parap yang anda taipkan digunakan oleh semua Microsoft Office program, jadi sebarang perubahan yang anda lakukan terhadap seting ini mempengaruhi program Office lain.

 1. Pada tab semak semula , dalam Kumpulan Penjejakan , klik anak panah di sebelah Jejak perubahan, dan kemudian klik Ubah nama pengguna.

  Ubah Nama Pengguna

 2. Klik peribadikan.

 3. Di bawah peribadikan salinan Office, ubah nama atau parap yang anda ingin gunakan dalam komen anda sendiri.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×