Menyelit dan mengira persamaan matematik yang mudah dalam OneNote 2016 for Windows

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda tidak memerlukan kalkulator untuk mencari jawapan masalah matematik yang mudah. Anda boleh mencatat persamaan matematik semasa mesyuarat, persidangan atau kelas dan OneNote dapat mengira hasilnya untuk anda dengan segera.

 1. Taipkan persamaan yang anda ingin kira. Contohnya, taip 95+83+416 untuk mengira jumlah nombor 95, 83 dan 416, atau SQRT(15) untuk mengira punca kuasa dua 15.

 2. Selepas persamaan, tanpa menaip ruang, taipkan tanda sama dengan ( = ), kemudian tekan Spacebar. Jawapan akan muncul selepas tanda sama dengan.

  Petua: 

  • Jangan gunakan ruang dalam persamaan. Taipkan nombor, operator dan fungsi sebagai rentetan teks tunggal yang berterusan.

  • Kod fungsi tidak sensitif huruf. Contohnya, SQRT(3)=, sqrt(3)= atau Sqrt(3)= akan mengira jawapan yang sama.

  • Untuk mencipta baris baru selepas jawapan, tekan Enter (dan bukan Bar ruang) selepas tanda sama dengan.

Jika anda hanya inginkan jawapan dalam nota, selepas ia dikira, anda boleh memadamkan persamaan yang mendahuluinya. Jawapan akan kekal dalam nota anda.

Contoh pengiraan mudah

Di bawah adalah beberapa contoh ungkapan matematik yang OneNote boleh kira.

 • Jualan bulanan purata suatu produk.    Contohnya, jika jumlah hasil per tahun ialah $215,000, taip $215,000/12= kemudian tekan Bar ruang.

 • Jumlah kos bayaran bulanan.    Contohnya, taip 48*$129.99= kemudian tekan Bar ruang untuk mengira kos 48 bayaran bulanan dengan $129.99 setiap bayaran.

 • Sinus sudut 30 darjah.    Contohnya, taip sin(30)= kemudian taip Bar ruang.

 • Persamaan matematik yang lebih lengkap.    Contohnya Taip (6+7) / (4*sqrt(3))= kemudian tekan Bar ruang untuk mengira jawapan kepada (6+7) dibahagikan dengan (4 kali punca kuasa dua 3).

Operator aritmetik yang disokong

Anda boleh menggunakan operator berikut dalam persamaan anda.

Operator

Makna

Contoh

+ (tanda tambah)

Penambahan

3+3

- (tanda tolak)

Penolakan
Penafian

3-1
-1

* (asterisk)

Pendaraban

3*3

X (huruf besar- atau kecil)

Pendaraban

3x3

/ (garis miring)

Pembahagian

3/3

% (tanda peratus)

Peratus

20%

ˆ (karet)

Pengeksponenan

3^2

! (tanda seru)

Pengiraan faktorial

5!

Fungsi matematik dan trigonometri yang disokong

Anda boleh menggunakan fungsi matematik dan trigonometri dalam jadual berikut untuk persamaan anda.

Nota: Untuk mengira suatu fungsi, taip kodnya (contohnya, SQRT untuk punca kuasa dua) dan segera mengikutinya dengan nombor, sudut atau pemboleh ubah dalam kurungan seperti yang ditunjukkan dalam lajur Sintaks.

Fungsi

Perihalan

Sintaks

ABS

Mengembalikan nilai mutlak bagi nombor

ABS(nombor)

ACOS

Mengembalikan lengkok kosinus nombor

ACOS(nombor)

ASIN

Mengembalikan lengkok sinus nombor

ASIN(nombor)

ATAN

Mengembalikan lengkok tangen bagi nombor

ATAN(nombor)

COS

Mengembalikan kosinus nombor

COS(nombor)

DEG

Menukarkan sudut (dalam radian) kepada darjah

DEG(sudut)

LN

Mengembalikan logaritma asli bagi nombor

LN(nombor)

LOG

Mengembalikan logaritma asli bagi nombor

LOG(nombor)

LOG2

Mengembalikan logaritma asas 2 bagi nombor

LOG2(nombor)

LOG10

Mengembalikan logaritma asas 10 bagi nombor

LOG10(nombor)

MOD

Mengembalikan baki operasi pembahagian

(nombor)MOD(nombor)

PI

Mengembalikan nilai n sebagai pemalar

PI

PHI

Mengembalikan nilai Φ (nisbah keemasan)

PHI

PMT

Mengira bayaran pinjaman berdasarkan kadar faedah malar, bilangan bayaran yang malar dan nilai semasa jumlah amaun

PMT(rate;nper;pv)

RAD

Menukarkan sudut (dalam darjah) kepada radian

RAD(sudut)

SIN

Mengembalikan sinus bagi sudut yang diberikan

SIN(sudut)

SQRT

Mengembalikan punca kuasa dua positif

SQRT(nombor)

TAN

Mengembalikan tangen nombor

TAN(nombor)

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×