Menyediakan tayangan slaid

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Menggunakan kotak dialog ini untuk menentukan cara tayangan slaid dimainkan dalam PowerPoint.

Jenis tayangan

Gunakan opsyen dalam seksyen menunjukkan jenis untuk menentukan cara anda ingin Tunjukkan persembahan anda kepada penonton anda.

 • Untuk menyampaikan persembahan anda sebelum khalayak langsung, klik dipersembahkan oleh Pembentang (skrin penuh).

 • Untuk mendayakan penonton anda untuk melihat persembahan anda dari cakera keras atau CD pada komputer atau di internet, klik disemak seimbas oleh individu (tetingkap).

  Untuk membenarkan penonton anda skrol menerusi anda persembahan yang berjalan sendiri dari satu komputer tanpa dijaga, pilih kotak semak Tunjukkan Bar Skrol .

 • Untuk menyampaikan persembahan yang berjalan sendiri yang berjalan di kiosk, klik disemak seimbas di kiosk (skrin penuh).

Tayangan slaid

Gunakan opsyen dalam seksyen menunjukkan slaid untuk menentukan slaid yang tersedia dalam persembahan atau mencipta tayangan tersuai.

 • Untuk menunjukkan semua slaid dalam persembahan anda, klik Semua.

 • Untuk menunjukkan kumpulan tertentu slaid daripada persembahan anda, masukkan nombor slaid pertama yang anda ingin tunjukkan dalam kotak dari dan masukkan nombor slaid terakhir yang anda ingin tunjukkan dalam kotak ke .

 • Untuk memulakan persembahan slaid tersuai yang berasal daripada persembahan PowerPoint lain, klik tayangan tersuaidan kemudian klik persembahan yang anda ingin lihat sebagai tayangan tersuai.

  Untuk maklumat lanjut mengenai memulakan persembahan dari dalam PowerPoint, lihat mencipta dan mempersembahkan tersuai menunjukkan.

Menunjukkan opsyen

Gunakan opsyen dalam seksyen Tunjukkan opsyen untuk menentukan cara anda ingin fail Bunyi, Pengisahan atau animasi untuk menjalankan dalam persembahan anda.

 • Untuk memainkan fail bunyi atau animasi berterusan, pilih kotak semak gelung berterusan sehingga 'Esc' .

 • Untuk menunjukkan persembahan tanpa bermain Pengisahan yang terbenam, pilih kotak semak Tunjukkan tanpa Pengisahan .

 • Untuk menunjukkan persembahan tanpa memainkan animasi terbenam, pilih kotak semak Tunjukkan tanpa animasi .

 • Secara lalai, PowerPoint mempercepatkan lukisan grafik dalam persembahan anda. Tetapi kadangkala ciri ini menyebabkan masalah paparan pada komputer yang lebih lama. Untuk mematikan ciri ini, pilih menyahdayakan pecutan perkakasan grafik.

 • Apabila anda menyampaikan persembahan anda sebelum khalayak langsung, anda boleh menulis pada slaid anda. Untuk menentukan warna dakwat, dalam senarai warna Pen , pilih warna dakwat.

  Senarai warna Pen adalah tersedia hanya jika dipersembahkan oleh Pembentang (skrin penuh) (dalam seksyen menunjukkan jenis ) dipilih.

 • Pilih warna penuding Laser daripada senarai juntai bawah. Semasa membuat persembahan, anda tekan dan tahan kekunci Ctrl, dan kemudian klik dan seret tetikus kiri butang untuk menuding ke kandungan pada slaid yang anda ingin menarik perhatian kepada dengan penuding. Lihat artikel menukar tetikus anda menjadi penuding laser untuk maklumat lanjut.

Gerakkan slaid

Gunakan opsyen dalam seksyen gerakkan slaid untuk menentukan cara untuk beralih dari satu slaid ke yang lain.

 • Untuk menuju ke setiap slaid secara manual semasa persembahan anda, klik secara manual.

 • Untuk menggunakan pemasaan slaid untuk maju ke setiap slaid secara automatik semasa persembahan anda, klik menggunakan pemasaan, jika ada.

  Petua:    Anda boleh menggunakan pemasaan slaid untuk mengesetkan kelajuan untuk anda persembahan yang berjalan sendiri.

Berbilang monitor

Apabila anda mempunyai berbilang monitor, menggunakan pandangan penyampai adalah cara mudah untuk pembesar suara untuk melihat secara peribadi Nota kerjanya dan pratonton slaid berikut — sementara penonton anda hanya melihat slaid semasa pada monitor utama.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan berbilang monitor dalam pandangan penyampai, lihat melihat Nota penyampai anda secara peribadi semasa menyampaikan persembahan pada monitor berbilang.

Jenis tayangan

Gunakan opsyen dalam seksyen menunjukkan jenis untuk menentukan cara anda ingin Tunjukkan persembahan anda kepada penonton anda.

 • Untuk menyampaikan persembahan anda sebelum khalayak langsung, klik dipersembahkan oleh Pembentang (skrin penuh).

 • Untuk mendayakan penonton anda untuk melihat persembahan anda dari cakera keras atau CD pada komputer atau di internet, klik disemak seimbas oleh individu (tetingkap).

  Untuk membenarkan penonton anda skrol menerusi anda persembahan yang berjalan sendiri dari satu komputer tanpa dijaga, pilih kotak semak Tunjukkan Bar Skrol .

 • Untuk menyampaikan persembahan yang berjalan sendiri yang berjalan di kiosk, klik disemak seimbas di kiosk (skrin penuh).

Tayangan slaid

Gunakan opsyen dalam seksyen menunjukkan slaid untuk menentukan slaid yang tersedia dalam persembahan atau mencipta tayangan tersuai.

 • Untuk menunjukkan semua slaid dalam persembahan anda, klik Semua.

 • Untuk menunjukkan kumpulan tertentu slaid daripada persembahan anda, masukkan nombor slaid pertama yang anda ingin tunjukkan dalam kotak dari dan masukkan nombor slaid terakhir yang anda ingin tunjukkan dalam kotak ke .

 • Untuk memulakan persembahan slaid tersuai yang berasal daripada persembahan PowerPoint lain, klik tayangan tersuaidan kemudian klik persembahan yang anda ingin lihat sebagai tayangan tersuai.

  Untuk maklumat lanjut mengenai memulakan persembahan dari dalam PowerPoint, lihat mencipta dan mempersembahkan tersuai menunjukkan.

Menunjukkan opsyen

Gunakan opsyen dalam seksyen Tunjukkan opsyen untuk menentukan cara anda ingin fail Bunyi, Pengisahan atau animasi untuk menjalankan dalam persembahan anda.

 • Untuk memainkan fail bunyi atau animasi berterusan, pilih kotak semak gelung berterusan sehingga 'Esc' .

 • Untuk menunjukkan persembahan tanpa bermain Pengisahan yang terbenam, pilih kotak semak Tunjukkan tanpa Pengisahan .

 • Untuk menunjukkan persembahan tanpa memainkan animasi terbenam, pilih kotak semak Tunjukkan tanpa animasi .

 • Secara lalai, PowerPoint mempercepatkan lukisan grafik dalam persembahan anda. Tetapi kadangkala ciri ini menyebabkan masalah paparan pada komputer yang lebih lama. Untuk mematikan ciri ini, pilih menyahdayakan pecutan perkakasan grafik.

 • Apabila anda menyampaikan persembahan anda sebelum khalayak langsung, anda boleh menulis pada slaid anda. Untuk menentukan warna dakwat, dalam senarai warna Pen , pilih warna dakwat.

  Senarai warna Pen adalah tersedia hanya jika dipersembahkan oleh Pembentang (skrin penuh) (dalam seksyen menunjukkan jenis ) dipilih.

 • Pilih warna penuding Laser daripada senarai juntai bawah. Semasa membuat persembahan, anda tekan dan tahan kekunci Ctrl, dan kemudian klik dan seret tetikus kiri butang untuk menuding ke kandungan pada slaid yang anda ingin menarik perhatian kepada dengan penuding. Lihat artikel menukar tetikus anda menjadi penuding laser untuk maklumat lanjut.

Gerakkan slaid

Gunakan opsyen dalam seksyen gerakkan slaid untuk menentukan cara untuk beralih dari satu slaid ke yang lain.

 • Untuk menuju ke setiap slaid secara manual semasa persembahan anda, klik secara manual.

 • Untuk menggunakan pemasaan slaid untuk maju ke setiap slaid secara automatik semasa persembahan anda, klik menggunakan pemasaan, jika ada.

  Petua:    Anda boleh menggunakan pemasaan slaid untuk mengesetkan kelajuan untuk anda persembahan yang berjalan sendiri.

Berbilang monitor

Apabila anda mempunyai berbilang monitor, menggunakan pandangan penyampai adalah cara mudah untuk pembesar suara untuk melihat secara peribadi Nota kerjanya dan pratonton slaid berikut — sementara penonton anda hanya melihat slaid semasa pada monitor utama.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan berbilang monitor dalam pandangan penyampai, lihat melihat Nota penyampai anda secara peribadi semasa menyampaikan persembahan pada monitor berbilang.

Jenis tayangan

Gunakan opsyen dalam seksyen menunjukkan jenis untuk menentukan cara anda ingin Tunjukkan persembahan anda kepada penonton anda.

 • Untuk menyampaikan persembahan anda sebelum khalayak langsung, klik dipersembahkan oleh Pembentang (skrin penuh).

 • Untuk mendayakan penonton anda untuk melihat persembahan anda dari cakera keras atau CD pada komputer atau di internet, klik disemak seimbas oleh individu (tetingkap).

  Untuk membenarkan penonton anda skrol menerusi anda persembahan yang berjalan sendiri dari satu komputer tanpa dijaga, pilih kotak semak Tunjukkan Bar Skrol .

 • Untuk menyampaikan persembahan yang berjalan sendiri yang berjalan di kiosk, klik disemak seimbas di kiosk (skrin penuh).

Tayangan slaid

Gunakan opsyen dalam seksyen menunjukkan slaid untuk menentukan slaid yang tersedia dalam persembahan atau mencipta tayangan tersuai.

 • Untuk menunjukkan semua slaid dalam persembahan anda, klik Semua.

 • Untuk menunjukkan kumpulan tertentu slaid daripada persembahan anda, masukkan nombor slaid pertama yang anda ingin tunjukkan dalam kotak dari dan masukkan nombor slaid terakhir yang anda ingin tunjukkan dalam kotak ke .

 • Untuk memulakan persembahan slaid tersuai yang berasal daripada persembahan PowerPoint lain, klik tayangan tersuaidan kemudian klik persembahan yang anda ingin lihat sebagai tayangan tersuai.

  Untuk maklumat lanjut mengenai memulakan persembahan dari dalam PowerPoint, lihat mencipta dan mempersembahkan tersuai menunjukkan.

Menunjukkan opsyen

Gunakan opsyen dalam seksyen Tunjukkan opsyen untuk menentukan cara anda ingin fail Bunyi, Pengisahan atau animasi untuk menjalankan dalam persembahan anda.

 • Untuk memainkan fail bunyi atau animasi berterusan, pilih kotak semak gelung berterusan sehingga 'Esc' .

 • Untuk menunjukkan persembahan tanpa bermain Pengisahan yang terbenam, pilih kotak semak Tunjukkan tanpa Pengisahan .

 • Untuk menunjukkan persembahan tanpa memainkan animasi terbenam, pilih kotak semak Tunjukkan tanpa animasi .

 • Apabila anda menyampaikan persembahan anda sebelum khalayak langsung, anda boleh menulis pada slaid anda. Untuk menentukan warna dakwat, dalam senarai warna Pen , pilih warna dakwat.

  Senarai warna Pen adalah tersedia hanya jika dipersembahkan oleh Pembentang (skrin penuh) (dalam seksyen menunjukkan jenis ) dipilih.

Gerakkan slaid

Gunakan opsyen dalam seksyen gerakkan slaid untuk menentukan cara untuk beralih dari satu slaid ke yang lain.

 • Untuk menuju ke setiap slaid secara manual semasa persembahan anda, klik secara manual.

 • Untuk menggunakan pemasaan slaid untuk maju ke setiap slaid secara automatik semasa persembahan anda, klik menggunakan pemasaan, jika ada.

  Petua:    Anda boleh menggunakan pemasaan slaid untuk mengesetkan kelajuan untuk anda persembahan yang berjalan sendiri.

Berbilang monitor

Apabila anda mempunyai berbilang monitor, menggunakan pandangan penyampai adalah cara mudah untuk pembesar suara untuk melihat secara peribadi Nota kerjanya dan pratonton slaid berikut — sementara penonton anda hanya melihat slaid semasa pada monitor utama.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan berbilang monitor dalam pandangan penyampai, lihat melihat Nota penyampai anda secara peribadi semasa menyampaikan persembahan pada monitor berbilang.

Prestasi

Gunakan opsyen dalam seksyen prestasi untuk menentukan aras kejelasan visual persembahan anda.

 • Untuk mempercepatkan lukisan grafik dalam persembahan anda, pilih gunakan pecutan perkakasan grafik.

 • Dalam senarai resolusi tayangan slaid , klik resolusiatau bilangan piksel per inci yang anda inginkan. Piksel lanjut, yang tajam imej belum lambat prestasi komputer anda. Contohnya, pada skrin 640 x 480 piksel mampu memaparkan 640 titik yang berbeza pada setiap garis 480 atau piksel tentang 300,000. Ini adalah resolusi terpantas persembahan, tetapi ia memberikan kualiti terendah. Sebaliknya, skrin piksel 1280 x 1024 menyediakan imej paling ketara, tetapi dengan prestasi yang lebih lambat.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×