Menyediakan atribut direktori untuk penyegerakan dengan Office 365 menggunakan alat IdFix

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Topik ini mengandungi arahan terperinci tentang menjalankan alat, ralat biasa yang anda akan temui, dicadangkan pembaikan, contoh dan amalan terbaik bagi perkara yang perlu dilakukan apabila anda mempunyai bilangan ralat yang besar.

Membaiki ralat dalam direktori anda menggunakan IdFix GUI

Menjalankan alat Office 365 IdFix untuk mencari masalah dalam direktori anda dan kemudian membaiki ralat dalam GUI seperti yang diperihalkan dalam topik ini. Jika Jadual kosong dikembalikan oleh alat, kemudian tiada ralat telah ditemui. Jika terdapat banyak masalah dalam direktori anda, ia boleh menggalakkan apabila alat mengembalikan ralat. Satu cara untuk menangani ini adalah untuk membaiki ralat semua jenis satu terlebih dahulu dan kemudian beralih ke jenis berikut.

 1. Sebelum anda mula membuat perubahan, Lihatlah cadangan yang dipersembahkan oleh IdFix.

  Lihat semula senarai ralat yang telah dikembalikan oleh IdFix. Anda boleh Mengisih ralat dengan jenis ralat dengan mengklik ralat di atas lajur yang menyenaraikan jenis ralat. Jika lebih daripada satu ralat yang dikaitkan dengan atribut tunggal, ralat digabungkan ke dalam satu baris. Apabila berkenaan, IdFix memberikan cadangan untuk menetapkan dalam lajur kemas kini . Baikinya berdasarkan semak atribut lain yang dikaitkan dengan objek. Walaupun ini adalah biasanya lebih baik daripada apa yang telah dalam direktori, hanya anda boleh memutuskan apa yang sangat tepat.

  Jika IdFix mempunyai cadangan untuk penyelesaian untuk ralat pertindihan, Baikinya dikenal pasti oleh salah satu daripada tiga bendera di permulaan nilai dalam lajur kemas kini , contohnya, [E]john.doe@contoso.com. Jika anda menerima cadangan, apabila anda menggunakan perubahan bendera tidak boleh diselitkan dalam direktori. Hanya nilai yang mengikuti bendera cadangan akan digunakan, contohnya, john.doe@contoso.com. Jika anda ingin menerima cadangan, pilih tindakan yang sepadan daripada lajur tindakan . Bendera menunjukkan tindakan seperti berikut:

  • [C]    dicadangkan tindakan selesai. Nilai perlu diedit.

  • [E]    dicadangkan tindakan EDIT. Nilai yang tidak boleh diubah untuk mengelakkan konflik dengan nilai lain dalam direktori.

  • [R]    dicadangkan tindakan mengalih keluar. Nilai adalah proksi SMTP pada satu-mel didayakan objek dan boleh mungkin secara selamat dialih keluar.

 2. Sebaik sahaja anda telah membaca dan difahami ralat, kemas kini entri dalam lajur mengemas kini dengan perubahan anda dan kemudian dalam tindakan lajur Pilih perkara yang anda ingin IdFix perlu dilakukan untuk melaksanakan perubahan. Contohnya, dua pengguna mungkin mempunyai satu proxyAddress dikenal pasti sebagai pendua. Hanya seorang pengguna boleh menggunakan proxyAddress untuk penghantaran mel. Untuk membaikinya, tandakan lajur tindakanlengkap untuk pengguna dengan nilai yang betul dan tandakan lajur tindakanmengalih keluar untuk pengguna lain. Ini mengalih keluar atribut proxyAddress daripada pengguna yang ini proxyAddress tidak tergolong dan ia menjadikan tiada perubahan kepada pengguna yang ini proxyAddress adalah betul.

 3. Jadual berikut menerangkan ralat yang dikesan oleh IdFix, menyediakan pembaikan paling biasa dicadangkan dari alat dan dalam sesetengah kes membekalkan contoh mengenai cara untuk membaikinya.

  Ralat dan pembaikan dikesan oleh IdFix umum

  ERROR

  Perihalan jenis ralat

  Membaiki dicadangkan

  Contoh

  aksara

  Aksara tidak sah. Nilai mengandungi aksara yang tidak sah.

  Pembetulan yang dicadangkan bagi ralat yang ditunjukkan dalam lajur kemas kini menunjukkan nilai dengan aksara tidak sah yang dialih keluar.

  Ruang kosong di hujung alamat e-mel yang sah ialah aksara yang tidak sah, contohnya:

  "user@contoso.com "

  Ruang pendahulu pada permulaan alamat e-mel yang sah ialah aksara yang tidak sah, contohnya:

  " user@contoso.com"

  Aksara ú ialah aksara yang tidak sah.

  pendua

  Entri pendua. Nilai mempunyai pendua dalam skop pertanyaan. Semua nilai pendua akan dipaparkan sebagai ralat.

  Mengedit atau mengalih keluar nilai untuk menyingkirkan pertindihan. Alat tersebut akan memberikan cara pembetulan yang dicadangkan untuk pendua. Sebaliknya, anda mesti memilih yang pendua dua atau lebih adalah betul dan memadamkan entri pendua atau entri.

  format

  Pemformatan ralat. Nilai melanggar keperluan format untuk penggunaan atribut.

  Kemas kini dicadangkan akan menunjukkan nilai dengan sebarang aksara tidak sah yang dialih keluar. Jika terdapat tiada tidak sah aksara kemas kini dan nilai akan muncul yang sama. Anda perlu menentukan apa yang anda benar-benar ingin dalam kemas kini. Alat tersebut akan memberikan cara pembetulan yang dicadangkan untuk semua ralat pemformatan.

  Contohnya alamat SMTP mesti mematuhi RFC 2822 dan mailNickName tidak bermula atau berakhir dengan titik. Untuk maklumat lanjut tentang format keperluan untuk atribut direktori, lihat "Direktori objek dan penyediaan atribut" dalam bersedia untuk memperuntukkan pengguna melalui direktori penyegerakan ke Office 365.

  topleveldomain

  Domain aras atas. Ini digunakan pada nilai tertakluk kepada RFC 2822 pemformatan. Jika domain aras atas bukan internet boleh hala kemudian ini akan dikenal pasti sebagai ralat. Contohnya alamat SMTP yang berakhir dengan .local tidak boleh hala internet dan akan menyebabkan ralat ini.

  Mengubah nilai untuk domain boleh hala internet seperti .com atau .net.

  Mengubah myaddress@fourthcoffee.localfourthcoffee.com atau domain boleh hala internet yang lain.

  Untuk arahan, lihat cara untuk menyediakan domain boleh-hala (seperti .local domain) untuk Penyegerakan Direktori.

  domainpart

  Ralat bahagian domain. Ini digunakan pada nilai tertakluk kepada RFC 2822 pemformatan. Jika bahagian domain nilai yang tidak sah dan mematuhi RFC 2822 ini akan dijanakan.

  Mengubah nilai yang mematuhi RFC 2822. Contohnya, pastikan bahawa ia tidak mengandungi sebarang ruang atau aksara tidak sah.

  Mengubah myaddress@fourth coffee.commyaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Ralat bahagian setempat. Ini digunakan pada nilai tertakluk kepada RFC 2822 pemformatan. Jika bahagian tempatan nilai tidak sah dan mematuhi RFC 2822 ini akan dijanakan.

  Mengubah nilai yang mematuhi RFC 2822. Contohnya, pastikan bahawa ia tidak mengandungi sebarang ruang atau aksara tidak sah.

  Mengubah my”work”address@fourthcoffee.commyworkaddress@fourthcoffee.com.

  panjang

  Ralat panjang. Nilai melanggar had panjang untuk atribut. Ini paling biasa yang dihadapi apabila skema direktori telah diubah.

  Kemas kini yang dicadangkan oleh IdFix akan penggalkan nilai dengan panjang yang boleh diterima.

  Sila ambil perhatian bahawa ini mungkin menghasilkan keputusan yang tidak diingini. Anda perlu menyemak Baikinya dicadangkan dan mengubahnya jika perlu sebelum anda klik guna.

  kosong

  Ralat kosong atau nol. Nilai melanggar nol pengehadan untuk atribut untuk disegerakkan. Hanya beberapa atribut mesti mengandungi nilai.

  Jika boleh, kemas kini dicadangkan akan memanfaatkan nilai atribut lain untuk menjana substitute mungkin.

  mailmatch

  Ini digunakan untuk Office 365 berdedikasi sahaja. Nilai yang sepadan dengan atribut mel.

  Kemas kini dicadangkan akan nilai atribut mel yang bermula dengan "SMTP:".

 4. Untuk membaiki ralat, anda memilih opsyen daripada senarai juntai bawah tindakan .

  Jadual berikut menerangkan operasi tindakan yang anda boleh melaksanakan pada atribut yang menggunakan alat IdFix. Jika anda membiarkan lajur tindakan kosong, alat IdFix akan mengambil sebarang tindakan pada ralat yang khusus dalam direktori.

  Pengendalian yang anda boleh lakukan dengan IdFix

  TINDAKAN

  Perihalan tindakan

  Contoh

  MELENGKAPKAN

  Nilai asal boleh diterima dan tidak boleh diubah walaupun dikenal pasti sebagai ralat.

  Dua pengguna mempunyai proxyAddress yang dikenal pasti sebagai pendua. Hanya satu boleh menggunakan nilai untuk penghantaran mel. Menandakan pengguna dengan nilai yang betul sebagai selesai.

  MENGALIH KELUAR

  Nilai atribut akan dipadam daripada objek sumber. Dalam kes berbilang nilai atribut, contohnya, proxyAddresses, hanya nilai individu yang ditunjukkan akan dipadamkan.

  Dua pengguna mempunyai proxyAddress yang dikenal pasti sebagai pendua. Hanya satu boleh menggunakan nilai untuk penghantaran mel. Menandakan pengguna dengan nilai pendua sebagai alih keluar.

  EDIT

  Maklumat dalam lajur kemas kini akan digunakan untuk mengubah suai nilai atribut. Jika nilai kemas kini yang sah dicadangkan oleh IdFix, kemudian dari lajur tindakan , pilih EDIT dan pergi ke ralat berikut. Jika anda tidak suka cadangan, taipkan yang baru dalam lajur kemas kini dan kemudian, dari lajur tindakan pilih EDIT.

  BUAT ASAL

  Opsyen ini adalah hanya tersedia jika anda telah dipulihkan daripada log transaksi. Jika anda memilih buat asal, nilai atribut akan dipulihkan pada nilai asal.

  GAGAL

  Nilai ini hanya dikembalikan jika nilai kemas kini mempunyai konflik tidak diketahui dengan AD DS peraturan. Dalam kes ini, anda boleh mengedit nilai dalam lajur kemas kini sekali lagi jika anda tahu apakah kegagalan. Ia mungkin perlu menganalisis nilai dalam objek yang menggunakan ADSI Edit. Untuk maklumat lanjut, lihat ADSI Edit (adsiedit.msc).

 5. Selepas memilih tindakan untuk ralat atau kelompok ralat, klik gunakan. Apabila anda klik gunakan, alat membuat perubahan dalam direktori. Anda boleh menyediakan pembaikan untuk berbilang ralat sebelum anda klik gunakan dan IdFix akan mengubahnya semua pada masa yang sama.

 6. Menjalankan IdFix sekali lagi untuk memastikan bahawa pembaikan yang anda buat tidak memperkenalkan ralat baru. Anda boleh ulang langkah ini seberapa banyak yang anda perlu. Ia merupakan idea yang baik untuk pergi melalui proses beberapa kali sebelum anda membuat penyegerakan.

Mengubah set peraturan yang digunakan oleh IdFix

Secara lalai, IdFix menggunakan peraturan berbilang penyewa yang disetkan untuk menguji entri dalam direktori anda. Ini ialah peraturan kanan yang disetkan untuk kebanyakan Office 365= pelanggan. Walau bagaimanapun, jika anda Office 365 berdedikasi atau pelanggan ITAR (Antarabangsa trafik dalam peraturan tangan), anda boleh mengkonfigurasikan IdFix untuk menggunakan peraturan khusus yang diset sebaliknya. Jika anda tidak pasti jenis pelanggan anda, anda boleh langkau langkah ini dengan selamat. Untuk mengesetkan peraturan yang disetkan kepada berdedikasi, klik ikon gear dalam menu bar dan kemudian klik berdedikasi.

Mengubah skop carian yang digunakan oleh IdFix

Secara lalai, IdFix mencari seluruh direktori. Jika anda inginkan, anda boleh mengkonfigurasikan alat untuk mencari subtree khusus sebaliknya. Untuk melakukan ini, dalam menu bar, klik ikon penapis dan masukkan subtree sah.

Leret kembali perubahan anda dengan menggunakan IdFix GUI

Setiap kali anda klik gunakan untuk menggunakan perubahan, alat IdFix mencipta fail berasingan yang dipanggil log transaksi yang menyenaraikan perubahan yang anda buat. Anda boleh menggunakan log transaksi untuk gulungan perubahan hanya tersebut yang berada dalam log terkini sekiranya anda membuat kesilapan. Jika anda membuat kesilapan semasa anda sedang kemas kini, anda boleh buat asal perubahan yang digunakan terkini dengan mengklik buat asal. Apabila anda klik buat asal, IdFix menggunakan log transaksi untuk gulungan hanya perubahan yang berada dalam log transaksi yang terkini. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan log transaksi, lihat rujukan: log transaksi Office 365 IdFix.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×