Menyasarkan kandungan kepada khalayak khusus

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Item pustaka senarai atau dokumen dalam SharePoint boleh disasarkan kelihatan hanya kepada individu yang merupakan ahli kumpulan tertentu atau khalayak. Khalayak boleh mengenal pasti dengan menggunakan Kumpulan SharePoint , senarai agihan atau Kumpulan Keselamatan atau dengan menggunakan sistem berdasarkan peraturan untuk mencipta khalayak sejagat.

Kemas kini 3 Januari 2017 ucapan terima kasih kepada pelanggan maklum balas.

Gambaran keseluruhan

Menggunakan khalayak sasaran, anda boleh memaparkan kandungan seperti item senarai atau pustaka, pautan navigasi dan kandungan lain untuk kumpulan individu yang tertentu. Ini adalah berguna apabila anda ingin mempersembahkan maklumat yang berkaitan kepada Kumpulan individu yang tertentu sahaja. Contohnya, anda boleh menambah kandungan untuk pustaka dokumen yang hanya kelihatan kepada Jabatan undang-undang.

Sebarang item dalam senarai SharePoint atau pustaka boleh disasarkan pada khalayak khusus. Untuk melakukan ini, anda menggunakan bahagian Web pertanyaan kandungan. Jenis lain bahagian Web dan kandungan mereka juga boleh disasarkan untuk khalayak.

Selain itu, anda boleh menyasarkan pautan navigasi Laman untuk khalayak. Menyasarkan pautan memudahkan pengalaman pengguna, kerana mereka melihat hanya pautan navigasi yang berkaitan dengan mereka.

Untuk mengenal pasti khalayak sasaran, anda boleh menggunakan satu atau lebih daripada yang berikut:

 • Kumpulan SharePoint

 • Senarai agihan

 • Kumpulan Keselamatan

 • Khalayak sejagat

  Khalayak sejagat adalah berdasarkan Peraturan khalayak yang dikekalkan oleh pentadbir SharePoint .

Sesiapa sahaja di-kurangnya keizinan penyumbang boleh menentukan khalayak sasaran, selagi nama khalayak yang dikenali. Anda boleh mencari khalayak dengan nama, alias atau perihalan dengan mengklik semak lalu tiada dalam senarai Khalayak sasaran .

Halaman atas

Item senarai atau pustaka sasaran kepada khalayak

Prosedur berikut menunjukkan anda contoh cara sasaran semua item daripada senarai khusus pada jenis senarai yang manakah pustaka dokumen. Bahagian Web pertanyaan kandungan juga membenarkan anda untuk menunjukkan semua item dari laman dan sublamannya atau untuk menunjukkan item dari semua laman dalam koleksi laman. Anda boleh kemudian membina pertanyaan untuk memasukkan sasaran khalayak yang anda setkan pada item dalam laman atau koleksi laman.

Mensasarkan item daripada senarai atau pustaka kepada penonton khusus memerlukan tiga langkah:

Langkah 1: Mendayakan khalayak sasaran pada senarai atau pustaka

Apabila anda mendayakan khalayak sasaran pada senarai atau pustaka, anda boleh menyasarkan setiap item dalam senarai atau pustaka kepada khalayak.

Nota: Jika SharePoint Senarai atau pustaka belum didayakan untuk khalayak sasaran, lajur Khalayak sasaran muncul.

 1. Klik senarai atau pustaka yang mengandungi item yang anda ingin sasaran.

 2. Untuk SharePoint Online, klik setingdan klik Seting senarai atau Seting pustaka dokumen.

  Menu seting dengan seting pustaka yang dipilih atau Menu seting dengan seting senarai diserlahkan

  Untuk SharePoint 2016, 2013, 2010, atau 2007, pada bar alat senarai atau pustaka, klik setingdan kemudian klik Seting senarai atau Seting pustaka dokumen.

  Seting senarai pada reben atau Butang seting pustaka SharePoint pada reben

 3. Di bawah Seting am, klik seting penyasaran khalayak.

  Seting di bawah umum pada halaman seting pustaka atau senarai penyasaran khalayak
 4. Pilih kotak semak dayakan sasaran khalayak .

  Kotak semak mensasarkan penonton dayakan

Langkah 2: Menentukan khalayak sasaran pada item

Selepas anda mendayakan senarai atau pustaka untuk khalayak sasaran, anda boleh mengesetkan item individu dalam senarai atau pustaka untuk dipaparkan kepada khalayak satu atau lebih.

 1. Untuk SharePoint Online, klik di sebelah kiri item yang anda ingin mengubah khalayak, klik ikon Maklumat atau Buka butang anak tetingkap butiran butiran, dan kemudian klik Edit semua mengikut sifat.

  Untuk SharePoint 2016, 2013, 2010 dan 2007, klik anak panah atau elipsis () di sebelah nama item dalam senarai atau pustaka, dan kemudian klik Edit Sifat atau sifat. Sesetengah versi SharePoint, anda mungkin perlu klik set lain elipsis ().

 2. Dalam senarai Khalayak sasaran , menambah satu atau lebih khalayak.

  Mengisi sifat dokumen dengan sasaran khalayak

  Nota: Jika kelulusan kandungan atau aliran kerja didayakan pada senarai atau pustaka, item mungkin perlu melalui proses kelulusan.

 3. Klik Simpan.

Langkah 3: Memaparkan item dalam bahagian Web untuk SharePoint 2016, 2013, 2010 atau 2007

Untuk memaparkan item senarai atau pustaka SharePoint kepada penonton yang tertentu, anda boleh menggunakan bahagian Web pertanyaan kandungan. Bahagian Web pertanyaan kandungan membolehkan anda membina pertanyaan yang boleh menapis item senarai dan pustaka.

Nota: Untuk SharePoint Online, bahagian Web mungkin tidak kelihatan.

Contoh ini menunjukkan anda cara untuk memaparkan semua item daripada senarai khusus kepada khalayak sasaran. Jenis senarai ialah pustaka dokumen.

 1. Pada halaman yang anda ingin memaparkan item, klik Imej butang atau seting Butang seting 2016 SharePoint pada bar tajuk. , dan kemudian klik Edit halaman.

 2. Untuk SharePoint 2010, 2013 dan 2016, klik tab selitkan dan kemudian klik Bahagian Web

  Selitkan Bahagian Web

  Dalam SharePoint 2007, klik Tambah bahagian Webdan kemudian di bawah lalai, klik Bahagian Web pertanyaan kandungan.

  Di bawah Gulung atas kandungan, klik Pertanyaan kandungan.

  Menambah bahagian web pertanyaan kandungan

  Nota: Jika pertanyaan kandungan tidak wujud, semak dengan pentadbir SharePoint anda.

 3. Klik Tambah.

 4. Untuk SharePoint 2010, 2013 dan 2016, klik anak panah ke bawah Edit bahagian web anak panah ke bawah di sebelah kanan bahagian web, dan kemudian klik Edit bahagian Web pada menu.

  Dalam SharePoint 2007, klik Edit, atau kemudian klik Ubah suai bahagian Web kongsi untuk membuka anak tetingkap alat untuk bahagian Web.

  Menu bahagian web untuk memilih Edit bahagian Web
 5. Di bawah pertanyaan dalam anak tetingkap alat, lakukan yang berikut

  Senarai sifat bahagian Web pertanyaan kandungan dengan tiga petak bual
  1. Klik Tunjukkan item daripada senarai berikut dan kemudian tentukan lokasi senarai.

   Nota: Dalam contoh ini, kami tentukan senarai tertentu. Anda boleh meluaskan skop untuk memasukkan item dalam senarai dari lebih daripada satu laman dengan mengklik salah satu opsyen lain.

  2. Di bawah diperlukan Senarai jenis, pilih jenis senarai item merupakan ahli. Dalam contoh ini, klik Pustaka dokumen. Hanya item dalam jenis senarai yang anda pilih diproses oleh pertanyaan.

  3. Di bawah Khalayak sasaran, lakukan yang berikut.

   Untuk

   Lakukan ini

   Memaparkan item senarai khalayak sasaran yang anda tentukan dalam langkah 2: menentukan khalayak sasaran pada item, apabila pengguna semasa adalah ahli kepada khalayak.

   Pilih kotak semak Gunakan khalayak penapisan . Ini adalah diperlukan pertanyaan untuk berfungsi dengan baik.

   Juga memaparkan item dalam senarai yang mempunyai penonton sasaran yang ditentukan. Item ini dipaparkan kepada semua orang.

   Pilih kotak semak masukkan item yang tidak disasarkan . Ini adalah pilihan.

   Apabila halaman dipersembahkan, kandungan dalam bahagian Web hanya muncul kepada pengguna semasa yang merupakan ahli khalayak yang anda tentukan.

Halaman atas

Sasaran bahagian Web kepada khalayak

SharePoint Bahagian web boleh disasarkan kelihatan hanya kepada individu yang merupakan ahli kumpulan tertentu atau khalayak. Cara ini anda boleh mencipta halaman tersuai untuk kumpulan tertentu.

Nota: Sebagai dengan semua bahagian Web, bahagian Web pertanyaan kandungan mempunyai senarai Khalayak sasaran dalam seksyen lanjutan anak tetingkap alat. Seting ini menentukan sama ada bahagian Web itu sendiri kelihatan kepada pengguna semasa. Jika tidak, tiada seting lain menggunakan.

Khalayak boleh mengenal pasti dengan menggunakan Kumpulan SharePoint , senarai agihan, Kumpulan Keselamatan atau khalayak sejagat.

 1. Pada halaman yang anda ingin memaparkan item, klik Imej butang atau seting Butang seting 2016 SharePoint pada bar tajuk. , dan kemudian klik Edit halaman.

 2. Untuk SharePoint 2010, 2013 dan 2016, klik anak panah ke bawah Edit bahagian web anak panah ke bawah di sebelah kanan bahagian web, dan kemudian klik Edit bahagian Web.

  Menu bahagian web untuk memilih Edit bahagian Web

  Dalam SharePoint 2007, klik Edit, atau kemudian klik Ubah suai bahagian Web kongsi untuk membuka anak tetingkap alat untuk bahagian Web.

 3. Di bawah lanjutan, menambah satu atau lebih nama khalayak senarai Khalayak sasaran .

  Sifat bahagian web lanjutan Seksyen dengan sasaran khalayak diserlahkan

Apabila halaman dipersembahkan, bahagian Web hanya muncul kepada individu yang merupakan ahli khalayak yang anda tentukan.

Halaman atas

Pautan navigasi kepada khalayak sasaran

Pautan navigasi pada pelayan SharePoint boleh disasarkan supaya ia muncul hanya kepada individu yang merupakan ahli kumpulan tertentu atau khalayak. Anda perlu mempunyai sekurang-kurangnya Reka bentuk keizinan untuk mengubah suai seting navigasi laman.

 1. Pada halaman yang anda ingin memaparkan item, klik Imej butang atau seting Butang seting 2016 SharePoint pada bar tajuk. , klik Seting Laman dan kemudian klik navigasi di bawah rupa dan rasaatau klik Ubah suai navigasi.

 2. Pada halaman Seting navigasi Laman di bawah navigasi berstruktur: mengedit dan isihan, klik Pautan Tambah.

  Di bawah navigasi berstruktur dalam seting navigasi, dengan pautan Tambah diserlahkan
 3. Dalam kotak dialog Pautan navigasi , taipkan tajuk dan URL pautan, dan kemudian menambah satu atau lebih nama khalayak senarai khalayak .

  Sifat pautan navigasi dengan OK diserlahkan.

  Untuk URL, anda boleh menyalin satu ke papan klip dengan mengklik kanan pautan, kemudian klik Salin pintasan. Jika anda tidak mempunyai opsyen tersebut dalam pelayar anda, Navigasi ke halaman yang anda ingin pautkan dan Salin bar alamat.

Apabila halaman dipersembahkan, pautan navigasi kelihatan hanya kepada individu yang merupakan ahli khalayak yang anda tentukan.

Skrin utama dengan pautan khalayak sasaran, bahagian web dan dokumen
Item tambahan ini yang dilihat oleh penonton sasaran: 1. dokumen yang disasarkan. 2. disasarkan bahagian Web suapan berita. 3. sasaran pautan.
Halaman utama dengan khalayak sasaran item seperti yang dilihat oleh khalayak disasarkan
Penonton disasarkan bukan hanya melihat apa yang tidak disasarkan.

Halaman atas

Berikan komen kepada kami

Telah artikel ini berguna? Jika ya, sila beritahu kami tahu di bahagian bawah halaman ini. Jika ia tidak berguna, beritahu kami tahu apa yang mengelirukan atau hilang. Sila masukkan versi SharePoint, OS dan pelayar. Kita akan menggunakan maklum balas anda untuk semak semula fakta, menambah maklumat dan mengemas kini artikel ini.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×