Menyambungkan bahagian Web penapis bahagian Web pandangan senarai pada halaman klasik

Menyambungkan bahagian Web penapis bahagian Web pandangan senarai pada halaman klasik

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh mengkonfigurasikan penapis SharePoint bahagian Web untuk menghantar nilai untuk senarai atau pustaka, dan kemudian ubah pandangan data dalam senarai yang berdasarkan nilai. Contohnya, apabila anda memilih daripada senarai pesanan produk dalam bahagian Web penapis pilihan, senarai bersebelahan yang boleh memaparkan produk yang sepadan untuk tertib tersebut.

Dalam artikel ini, anda akan melihat bahagian Web pandangan senarai yang disebutkan. Ini merujuk kepada senarai atau pustaka yang anda tambahkan ke halaman utama anda sebagai bahagian Web. Selepas ditambah, kemudian anda boleh menyambung bahagian Web untuk menyesuaikan pandangan penapis.

Dikemas kini 13 Mac 2017 ucapan terima kasih kepada pelanggan maklum balas.

Menyambungkan bahagian Web penapis teks bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2016 dan 2013

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

Bahagian Web senarai diterangkan di sini perlu dicipta terlebih dahulu sebelum anda boleh menambahkannya pada halaman anda. Untuk mencipta senarai, lihat mencipta senarai dalam SharePoint. Untuk menambah lajur, lihat mencipta lajur dalam senarai SharePoint atau pustaka

Sebaik sahaja anda mempunyai senarai untuk berfungsi dengan kembali ke langkah-langkah ini untuk menyelitkan senarai ke halaman utama sebagai bahagian web.

 1. Daripada halaman, dalam reben, klik tab Halaman kemudian klik perintah Edit.

  Tab halaman dengan butang Edit diserlahkan

  Nota: Jika perintah Edit dinyahdayakan, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk mengedit halaman. Hubungi pentadbir anda.

 2. Klik halaman yang anda ingin selitkan bahagian Web penapis dan bahagian Web pandangan senarai.

 3. Dalam reben, klik tab selitkan dan kemudian klik Bahagian Web.

  Menyelitkan reben pada halaman Wiki

 4. Di bawah kategori, klik aplikasi, di bawah Bahagian Web, klik bahagian Web pandangan senarai yang anda inginkan, dan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

  Nota: Jika anda tidak mempunyai senarai, anda perlu menciptanya. Untuk berbuat sedemikian, lihat mencipta senarai dalam SharePoint.

 5. Klik menu bahagian Web anak panah ke bawah untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Edit bahagian Web.

  Menu edit bahagian web diserlahkan
 6. Dalam tetingkap alat bahagian Web di sebelah kanan, mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  Pandangan senarai edit sifat, Seksyen pandangan senarai
  • Dalam seksyen pandangan senarai, untuk mengubah pandangan lalai senarai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza. Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa senarai.

   Tetingkap sifat pandangan senarai

   Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

   Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

  • Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih salah satu daripada kotak senarai:

   Pilih jenis bar alat
   • Bar Alat Penuh

   • Bar Alat Ringkasan

   • Tiada Bar Alat

   • Tunjukkan bar alat

 7. Di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 8. Jika tidak masih terbuka, klik tab selitkan , kemudian Bahagian Web.

  Di bawah kategori, klik penapis, di bawah Bahagian Web, klik Penapis teksdan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

  Memilih bahagian web penapis teks
 9. Untuk mengkonfigurasikan bahagian Web penapis, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Dalam bahagian Web, klik Buka anak tetingkap alat.

  • Tuding ke bahagian Web, klik anak panah bawah dan kemudian klik Edit bahagian Web. Anak tetingkap alat konfigurasi muncul.

 10. Dalam anak tetingkap alat, taipkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

  Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan oleh: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

 11. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

  • Untuk mengehadkan bilangan aksara, masukkan nombor dalam kotak teks bilangan aksara maksimum . Panjang maksimum nilai teks ialah 255 aksara.

  • Untuk memasukkan nilai permulaan dalam kotak teks bahagian Web penapis teks, masukkan nilai lalai dalam kotak Nilai lalai . Nilai lalai ini kemudian digunakan untuk memaparkan senarai awal nilai dalam bahagian Web pandangan senarai apabila halaman pertama muncul.

  • Untuk memaparkan mesej yang mengingatkan pengguna untuk membuat pilihan untuk menapis data, pilih kotak semak perlukan pengguna untuk memilih nilai .

  • Dalam kotak teks kawalan lebar dalam piksel , masukkan nombor yang menunjukkan lebar kotak teks sebagai bilangan piksel, atau anggaran nilai kosong atau "0" secara automatik saiz kotak teks. Oleh sebab nilai yang dimasukkan oleh pengguna muncul dalam kotak teks ini, anda mungkin ingin menjadikannya cukup lebar untuk nilai terbesar mungkin.

 12. Di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 13. Untuk menyambung bahagian Web penapis teks, tuding ke bahagian Web penapis, klik anak panah bawah, tuding ke sambungan, tuding ke Hantar penapis nilai untuk, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin bersambung.

  Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Edit bahagian Web untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

 14. Dalam kotak dialog Konfigurasikan sambungan , di bawah Jenis sambungan, klik konfigurasi, setkan Pengguna medan nama lajur yang anda ingin Tapis bahagian Web pandangan senarai dengan dan kemudian klik selesai.

  Nota: Dalam pelayar, anda mungkin perlu mendayakan timbul dari tapak ini untuk melihat kotak dialog Konfigurasikan sambungan .

 15. Apabila anda selesai mengkonfigurasikan sambungan dalam tab halaman , klik Simpan & tutup untuk menyimpan dan melihat halaman.

Untuk mengubah hasil yang muncul dalam bahagian Web pandangan senarai secara dinamik, masukkan beberapa teks dalam kotak teks untuk bahagian Web penapis teks. Memastikan bahawa teks yang betul-betul sepadan dengan nilai dalam lajur yang anda tentukan dalam sambungan yang anda buat dalam langkah 14. Selepas anda memasukkan teks, tekan ENTER untuk melihat hasil. Untuk memaparkan semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, kosongkan kotak teks, dan kemudian tekan ENTER.

Nota: Bahagian Web penapis teks tidak dikenali aksara Kad bebas. Jika pengguna memasukkan aksara Kad bebas, seperti asterisk (*) atau tanda peratus (%), aksara ditafsirkan sebagai aksara harafiah.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis tarikh bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2016 dan 2013

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

Bahagian Web senarai diterangkan di sini perlu dicipta terlebih dahulu sebelum anda boleh menambahkannya pada halaman anda. Untuk mencipta senarai, lihat mencipta senarai dalam SharePoint. Untuk menambah lajur, lihat mencipta lajur dalam senarai SharePoint atau pustaka

Sebaik sahaja anda mempunyai senarai untuk berfungsi dengan kembali ke langkah ini.

 1. Daripada halaman, dalam reben klik tab halaman , dan kemudian klik perintah Edit .

  Tab halaman dengan butang Edit diserlahkan

  Nota: Jika perintah Edit dinyahdayakan, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk mengedit halaman. Hubungi pentadbir anda.

 2. Klik halaman yang anda ingin selitkan bahagian Web penapis tarikh dan bahagian Web pandangan senarai.

 3. Dalam reben, klik tab selitkan dan kemudian klik Bahagian Web.

  Menyelitkan reben pada halaman Wiki

 4. Di bawah kategori, klik aplikasi, di bawah Bahagian Web, klik bahagian Web pandangan senarai yang anda inginkan, dan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

 5. Klik menu bahagian Web anak panah ke bawah untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Edit bahagian Web.

 6. Dalam anak tetingkap alat bahagian Web, mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  • Untuk mengubah pandangan lalai senarai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza. Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa senarai.

   Tetingkap sifat pandangan senarai

   Nota: Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

   Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

  • Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

   Pilih jenis bar alat
 7. Di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 8. Di bawah kategori , klik penapis, di bawah Bahagian Web klik Penapis tarikhdan kemudian klik Tambah. Bahagian Web penapis tarikh baru muncul pada halaman.

 9. Untuk mengkonfigurasikan bahagian Web, lakukan salah satu perkara berikut:

 10. Dalam bahagian Web, klik Buka anak tetingkap alat.

 11. Tuding ke bahagian Web, klik anak panah bawah dan kemudian klik Edit bahagian Web. Anak tetingkap alat konfigurasi muncul.

 12. Dalam anak tetingkap alat, taipkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

  Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

 13. Untuk memasukkan nilai permulaan dalam kotak teks bahagian Web penapis tarikh, pilih Nilai lalai, kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

 14. Pilih Tarikh tertentu, dan kemudian masukkan tarikh tertentu.

 15. Pilih ofset dari hari ini, masukkan bilangan hari dalam kotak teks hari (nilai maksimum ialah 999), dan kemudian pilih sama ada Selepas hari ini atau Sebelum hari ini.

  Nilai lalai ini kemudian digunakan untuk memaparkan senarai awal nilai dalam bahagian Web pandangan senarai apabila halaman pertama memaparkan.

 16. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , untuk memaparkan mesej yang mengingatkan pengguna untuk membuat pilihan untuk menapis tarikh, pilih kotak semak perlukan pengguna untuk memilih nilai .

 17. Untuk menyimpan perubahan anda, di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 18. Untuk menyambung bahagian Web penapis tarikh, tuding ke bahagian Web penapis tarikh, klik anak panah bawah, klik sambungan, klik Hantar penapis nilai ke, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin bersambung.

  Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Edit bahagian Web untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

 19. Dalam kotak dialog Pilih sambungan , pilih Jenis kandungan, klik konfigurasi, setkan Pengguna medan nama lajur yang anda ingin Tapis bahagian Web pandangan senarai dengan dan kemudian klik selesai.

 20. Apabila anda selesai mengkonfigurasikan sambungan dalam halamantab, klik Simpan & tutup untuk menyimpan dan melihat halaman.

Untuk mengubah hasil yang muncul dalam bahagian Web pandangan senarai secara dinamik, masukkan tarikh atau klik butang PEMILIH tarikh dan kemudian tekan ENTER. Nilai yang anda masukkan mesti sepadan dengan nilai dalam lajur yang anda tentukan dalam langkah 15. Untuk memaparkan semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, anda mesti mengosongkan tarikh daripada kotak teks, dan kemudian tekan ENTER.

Nota: Pengguna perlu memasukkan tarikh dalam format tarikh pendek untuk seting rantau semasa yang digunakan oleh laman SharePoint . Format tarikh pendek boleh berbeza bergantung pada komputer anda atau seting rantau laman. Contohnya, untuk Bahasa Inggeris (Amerika Syarikat) gunakan mm/dd/yyyy dan untuk Bahasa (Perancis Perancis) gunakan dd/mm/yyyy. Pengguna juga boleh menggunakan PEMILIH tarikh untuk memastikan entri tarikh yang betul.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis pilihan bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2016 dan 2013

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

 1. Daripada halaman, dalam reben, klik tab Halaman kemudian klik perintah Edit.

  Tab halaman dengan butang Edit diserlahkan

  Nota: Jika perintah Edit dinyahdayakan, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk mengedit halaman. Hubungi pentadbir anda.

 2. Klik pada halaman yang anda ingin selitkan bahagian Web penapis pilihan dan bahagian Web pandangan senarai.

 3. Dalam reben, klik tab selitkan dan kemudian klik Bahagian Web.

  Menyelitkan reben pada halaman Wiki

 4. Di bawah kategori, klik senarai dan pustaka, di bawah Bahagian Web, klik bahagian Web pandangan senarai yang anda inginkan, dan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

 5. Klik menu bahagian Web anak panah ke bawah untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Ubah suai bahagian Web kongsi.

 6. Dalam anak tetingkap alat bahagian Web, mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  • Untuk mengubah pandangan lalai senarai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza. Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa senarai.

   Tetingkap sifat pandangan senarai

   Nota: Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

   Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

  • Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

   Pilih jenis bar alat
 7. Di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 8. Di bawah kategori , klik penapis, klik di bawah Bahagian WebPenapis pilihandan kemudian klik Tambah. Bahagian Web penapis pilihan yang baru muncul pada halaman.

 9. Untuk mengkonfigurasikan bahagian Web, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Dalam bahagian Web, klik Buka anak tetingkap alat.

  • Tuding ke bahagian Web, klik anak panah bawah dan kemudian klik Edit bahagian Web. Anak tetingkap alat konfigurasi muncul.

  • Dalam anak tetingkap alat, taipkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

   Petua: Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan oleh: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

  • Masukkan senarai nilai dan perihalan pilihan yang anda inginkan pengguna untuk memilih daripada kotak dialog Pilih penapis Value(s) yang muncul apabila pengguna mengklik butang penapis. Contohnya, jika anda mempunyai senarai pelanggan dengan lajur Status, anda boleh memasukkan Standard, keutamaan dan Elite sebagai senarai nilai, setiap nilai pada baris berasingan. Nilai ini kemudian digunakan agar sepadan dengan nilai yang muncul dalam lajur Status bahagian Web pandangan senarai apabila pengguna memasukkan nilai dan menekan ENTER.

   Bagi setiap nilai pada setiap baris, anda juga boleh menambah Perihalan alternatif yang muncul dalam kotak dialog Pilih penapis Value(s) dan bukannya nilai apabila pengguna menapis data. Contohnya:

   Piawai; Pelanggan yang biasa dengan penarafan kredit purata

   Pilihan; Pelanggan yang biasa dengan penarafan kredit tinggi

   Elite; Tinggi-volum pelanggan dengan penarafan kredit tinggi

   Nota: Senarai pilihan mesti mengandungi sekurang-kurangnya satu pilihan dan mesti unik. Nilai mahupun Perihalan mungkin melebihi 255 aksara dalam panjang. Bilangan maksimum pilihan ialah 1000.

 10. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

  • Dalam kotak teks kawalan lebar dalam piksel , masukkan nombor yang menunjukkan lebar kotak teks sebagai bilangan piksel, atau anggaran nilai kosong atau "0" secara automatik saiz kotak teks. Oleh sebab nilai yang dimasukkan oleh pengguna muncul dalam kotak teks ini, anda mungkin ingin menjadikannya cukup lebar untuk nilai terbesar mungkin.

  • Untuk memaparkan mesej yang mengingatkan pengguna untuk membuat pilihan untuk menapis data, pilih kotak semak perlukan pengguna untuk memilih nilai .

  • Untuk memasukkan nilai permulaan dalam kotak teks bahagian Web penapis pilihan, masukkan nilai lalai dalam kotak Nilai lalai . Nilai lalai ini kemudian digunakan untuk memaparkan senarai awal nilai dalam bahagian Web pandangan senarai apabila halaman pertama muncul.

  • Untuk membolehkan pengguna untuk menapis nilai nol, pilih nilai "(kosong)". Contohnya, pengguna mungkin ingin melihat semua pelanggan dengan tiada status yang ditentukan.

  • Untuk mendayakan Kosongkan penapis agar pengguna dapat melihat semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, pilih Benarkan berbilang pilihan. Dalam kes ini, kotak dialog Pilih penapis Value(s) memaparkan kotak semak, dan bukannya butang radio.

   Nota: Anda tidak boleh menggunakan ciri ini untuk memaparkan hasil ditapis dua atau lebih pilihan, kerana bahagian Web pandangan senarai tidak menyokong berbilang pilihan. Jika pengguna memilih berbilang pilihan, hanya pemilihan pertama digunakan.

 11. Untuk menyimpan perubahan anda, di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 12. Untuk menyambung bahagian Web penapis pilihan, tuding ke bahagian Web penapis pilihan, klik anak panah bawah, klik sambungan, klik Hantar penapis nilai ke, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin bersambung.

  Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Edit bahagian Web untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

 13. Dalam kotak dialog Pilih sambungan , pilih Jenis kandungan, klik konfigurasi, setkan Pengguna medan nama lajur yang anda ingin Tapis bahagian Web pandangan senarai dengan dan kemudian klik selesai. Apabila anda selesai mengkonfigurasikan sambungan dalam halamantab, klik Simpan & tutup untuk menyimpan dan melihat halaman.

Untuk mengubah secara dinamik hasil dalam bahagian Web pandangan senarai, dalam bahagian Web penapis pilihan, klik penapis, klik nilai dan kemudian klik OK. Jika anda memilih sifat Benarkan berbilang pilihan , untuk memaparkan semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, anda mesti Kosongkan Semua kotak semak dalam kotak dialog Pilih penapis Value(s) dan kemudian klik OK.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis pengguna semasa bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2016 dan 2013

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

 1. Daripada halaman, dalam reben, klik tab Halaman kemudian klik perintah Edit.

  Tab halaman dengan butang Edit diserlahkan

  Nota: Jika perintah Edit dinyahdayakan, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk mengedit halaman. Hubungi pentadbir anda.

 2. Klik halaman yang anda ingin selitkan bahagian Web penapis pengguna semasa dan bahagian Web pandangan senarai.

 3. Dalam reben, klik tab selitkan dan kemudian klik Bahagian Web.

  Menyelitkan reben pada halaman Wiki

 4. Di bawah kategori, klik senarai dan pustaka, di bawah Bahagian Web, klik bahagian Web pandangan senarai yang anda inginkan, dan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

 5. Klik menu bahagian Web anak panah ke bawah untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Ubah suai bahagian Web kongsi.

 6. Dalam anak tetingkap alat bahagian Web, mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  • Untuk mengubah pandangan lalai senarai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza. Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa senarai.

   Tetingkap sifat pandangan senarai

   Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

   Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

  • Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

   Pilih jenis bar alat
 7. Di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 8. Di bawah kategori , klik penapis, di bawah Bahagian Web klik Pengguna semasadan kemudian klik Tambah. Bahagian Web penapis pilihan yang baru muncul pada halaman.

 9. Untuk mengkonfigurasikan bahagian Web, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Dalam bahagian Web, klik Buka anak tetingkap alat.

  • Tuding ke bahagian Web, klik anak panah bawah dan kemudian klik Edit bahagian Web. Anak tetingkap alat konfigurasi muncul.

 10. Dalam anak tetingkap alat, taipkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

  Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

 11. Di bawah Pilih nilai untuk menyediakan, lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk menapis mengikut nama pengguna, pilih Nama pengguna semasa.

  • Untuk menapis dengan nilai lain dalam profil SharePoint pengguna semasa, pilih nilai profil SharePoint untuk pengguna semasadan kemudian pilih item daripada kotak senarai.

   Kotak senarai diisikan dengan senarai semua sifat profil SharePoint yang mempunyai dasar privasi bagi semua orang.

   Cara yang mudah untuk melihat profil pengguna pada laman anda adalah memaparkan MyProfile tab pada laman saya, dan kemudian edit butiran.

 12. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

  • Untuk membolehkan pengguna untuk menapis nilai nol, pilih Hantar kosong jika terdapat tiada nilai. Contohnya, anda mungkin ingin untuk melihat jika profil nilai untuk pengguna tersebut tidak dimasukkan dalam lajur.

  • Untuk memutuskan cara menangani lebih daripada satu nilai di bawah apabila mengendalikan berbilang nilai, lakukan salah satu perkara berikut: pilih Hantar hanya nilai pertama untuk menghantar hanya satu nilai dengan menggunakan sambungan bahagian Web, pilih Hantar semua nilai untuk menghantar dua atau lebih nilai menggunakan sambungan bahagian Web, atau pilih gabungkannya ke nilai tunggal dan membataskan dengandan kemudian masukkan satu atau lebih aksara dalam kotak teks untuk menghantar nilai dua atau lebih terbatas menggunakan sambungan bahagian Web.

  • Untuk nilai nilai sifat bahagian Web untuk memastikan padanan lajur dalam senarai SharePoint awalan, masukkan teks dalam kotak teks untuk menyelitkan sebelum nilai teks.

  • Untuk menambah nilai pada hujung nilai sifat bahagian Web untuk memastikan padanan lajur dalam senarai SharePoint, masukkan teks dalam teks untuk menyelitkan selepas nilai.

 13. Untuk menyimpan perubahan anda, di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 14. Untuk menyambung bahagian Web penapis pengguna semasa, tuding ke bahagian Web penapis pengguna semasa, klik anak panah bawah, tuding ke sambungan, tuding ke Hantar penapis nilai ke, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin bersambung.

  Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Edit bahagian Web untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

 15. Dalam kotak dialog Konfigurasikan sambungan , pilih lajur yang anda ingin menapis dalam bahagian Web pandangan senarai dan kemudian klik selesai.

 16. Apabila anda selesai mengkonfigurasikan sambungan dalam halamantab, klik Simpan & tutup untuk menyimpan dan melihat halaman.

Untuk mengubah hasil dalam bahagian Web pandangan senarai secara dinamik, hanya pergi ke halaman. oleh sebab bahagian Web penapis pengguna semasa secara automatik menapis maklumat yang berdasarkan pada profil pengguna, tiada input pengguna adalah diperlukan.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis senarai dengan bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2016 dan 2013

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

 1. Daripada halaman, dalam reben klik tab halaman , dan kemudian klik perintah Edit .

  Tab halaman dengan butang Edit diserlahkan

  Nota: Jika perintah Edit dinyahdayakan, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk mengedit halaman. Hubungi pentadbir anda.

 2. Klik halaman yang anda ingin selitkan bahagian Web senarai penapis SharePoint dan bahagian Web pandangan senarai.

 3. Dalam reben, klik tab selitkan dan kemudian klik Bahagian Web.

  Menyelitkan reben pada halaman Wiki

 4. Di bawah kategori, klik senarai dan pustaka, di bawah Bahagian Web, klik bahagian Web pandangan senarai yang anda inginkan, dan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

 5. Klik menu bahagian Web anak panah ke bawah untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Ubah suai bahagian Web kongsi.

 6. Dalam anak tetingkap alat bahagian Web, mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  • Untuk mengubah pandangan lalai senarai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza. Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa senarai.

   Tetingkap sifat pandangan senarai

   Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

   Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

  • Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

   Pilih jenis bar alat
 7. Di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 8. Di bawah kategori , klik penapis, di bawah Bahagian Web klik Penapis senarai SharePointdan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

 9. Untuk mengkonfigurasikan bahagian Web, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Dalam bahagian Web, klik Buka anak tetingkap alat.

  • Tuding ke bahagian Web, klik anak panah bawah dan kemudian klik Edit bahagian Web. Anak tetingkap alat konfigurasi muncul.

 10. Dalam anak tetingkap alat, taipkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

  Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan oleh: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

 11. Untuk menentukan senarai SharePoint, masukkan URL bagi senarai dalam kotak senarai , atau klik semak lalu di sebelah kotak teks kemudian Cari senarai yang anda inginkan.

 12. Secara pilihan, untuk memilih pandangan berbeza senarai, pilih item daripada kotak senarai pandangan . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza.

 13. Pilih lajur daripada kotak senarai medan nilai . Lajur nilai memaparkan semua disokong lajur daripada senarai. Beberapa lajur tidak disokong, seperti tajuk, terhitung dan berbilang baris teks.

  Penting: Apabila anda membuat sambungan antara bahagian Web senarai penapis SharePoint dan bahagian Web pandangan senarai, pastikan anda memilih lajur yang mempunyai nilai sepadan untuk sifat medan nilai .

  Nota: Pada SharePoint bahagian Web senarai penapis mempunyai had item 100.

 14. Secara pilihan, pilih lajur daripada kotak senarai medan Perihalan . Lajur Perihalan digunakan untuk memaparkan nilai alternatif ada dalam kotak dialog Pilih penapis Value(s) yang dipaparkan apabila pengguna mengklik butang penapis . Contohnya, jika anda mempunyai lajur nombor bulan yang menggunakan nombor 1 walaupun 12 sebagai nilai bulan, anda boleh menggunakan lajur nama bulan sebagai lajur Perihalan agar Januari tersebut dipaparkan selain daripada 1, Februari dan bukannya 2, dan sebagainya.

 15. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

  • Dalam kotak teks kawalan lebar dalam piksel , masukkan nombor yang menunjukkan lebar kotak teks sebagai bilangan piksel, atau anggaran nilai kosong atau "0" secara automatik saiz kotak teks. Oleh sebab nilai yang dimasukkan oleh pengguna muncul dalam kotak teks ini, anda mungkin ingin menjadikannya cukup lebar untuk nilai terbesar mungkin.

  • Untuk memaparkan mesej yang mengingatkan pengguna untuk membuat pilihan untuk menapis data, pilih kotak semak perlukan pengguna untuk memilih nilai .

  • Untuk memasukkan nilai permulaan dalam kotak teks bahagian Web penapis senarai SharePoint, masukkan nilai lalai dalam kotak Nilai lalai , nilai yang sepadan dengan salah satu nilai dalam lajur yang ditentukan dalam langkah 13 atau langkah 14 biasanya. Nilai lalai ini kemudian digunakan untuk memaparkan senarai awal nilai dalam bahagian Web pandangan senarai apabila halaman pertama muncul.

  • Untuk membolehkan pengguna untuk menapis nilai nol, pilih nilai "(kosong)". Contohnya, pengguna boleh melihat semua nilai dalam lajur yang mempunyai entri tiada. Untuk mendayakan Kosongkan penapis agar pengguna dapat melihat semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, pilih Benarkan berbilang pilihan.

   Nota: Kotak dialog Pilih penapis Value(s) memaparkan kotak semak, dan bukannya butang radio.

   Pengguna tidak boleh menggunakan ciri ini untuk memaparkan hasil ditapis dua atau lebih pilihan, kerana bahagian Web pandangan senarai tidak menyokong berbilang pilihan. Jika pengguna memilih berbilang pilihan, hanya pemilihan pertama digunakan.

 16. Untuk menyimpan perubahan anda, di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 17. Untuk menyambung SharePoint bahagian Web senarai penapis, tuding ke bahagian Web penapis senarai SharePoint, klik anak panah bawah, tuding ke sambungan, tuding ke Hantar penapis nilai ke, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin menyambung .

  Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Edit bahagian Web untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

 18. Dalam kotak dialog Konfigurasikan sambungan , pilih lajur yang anda ingin menapis dalam bahagian Web pandangan senarai dan kemudian klik selesai.

 19. Apabila anda selesai mengkonfigurasikan sambungan dalam tab halaman , klik Simpan & tutup untuk menyimpan dan melihat halaman

Untuk mengubah secara dinamik hasil dalam bahagian Web pandangan senarai, dalam SharePoint bahagian Web senarai penapis, klik penapis, klik nilai dan kemudian klik OK. Jika anda memilih sifat pilihan yang membenarkan berbilang, untuk memaparkan semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, anda mesti Kosongkan Semua kotak semak, dan kemudian klik OK.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis teks bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2010

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

 1. Daripada halaman, dalam reben, klik tab Halaman kemudian klik perintah Edit.

  Tab halaman dengan butang Edit diserlahkan

  Nota: Jika perintah Edit dinyahdayakan, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk mengedit halaman. Hubungi pentadbir anda.

 2. Klik halaman yang anda ingin selitkan bahagian Web penapis dan bahagian Web pandangan senarai.

 3. Dalam reben, klik tab selitkan dan kemudian klik Bahagian Web.

  Menyelitkan reben pada halaman Wiki

 4. Di bawah kategori, klik senarai dan pustaka, di bawah Bahagian Web, klik bahagian Web pandangan senarai yang anda inginkan, dan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

 5. Klik menu bahagian Web anak panah ke bawah untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Edit bahagian Web.

 6. Dalam anak tetingkap alat bahagian Web, mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  • Untuk mengubah pandangan lalai senarai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza. Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa senarai.

   Tetingkap sifat pandangan senarai

   Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

   Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

  • Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

   Pilih jenis bar alat
 7. Di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 8. Di bawah kategori, klik penapis, di bawah Bahagian Web, klik Penapis teksdan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

 9. Untuk mengkonfigurasikan bahagian Web penapis, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Dalam bahagian Web, klik Buka anak tetingkap alat.

  • Tuding ke bahagian Web, klik anak panah bawah dan kemudian klik Edit bahagian Web. Anak tetingkap alat konfigurasi muncul.

 10. Dalam anak tetingkap alat, taipkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

  Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan oleh: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

 11. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

  • Untuk mengehadkan bilangan aksara, masukkan nombor dalam kotak teks bilangan aksara maksimum . Panjang maksimum nilai teks ialah 255 aksara.

  • Untuk memasukkan nilai permulaan dalam kotak teks bahagian Web penapis teks, masukkan nilai lalai dalam kotak Nilai lalai . Nilai lalai ini kemudian digunakan untuk memaparkan senarai awal nilai dalam bahagian Web pandangan senarai apabila halaman pertama muncul.

  • Untuk memaparkan mesej yang mengingatkan pengguna untuk membuat pilihan untuk menapis data, pilih kotak semak perlukan pengguna untuk memilih nilai .

  • Dalam kotak teks kawalan lebar dalam piksel , masukkan nombor yang menunjukkan lebar kotak teks sebagai bilangan piksel, atau anggaran nilai kosong atau "0" secara automatik saiz kotak teks. Oleh sebab nilai yang dimasukkan oleh pengguna muncul dalam kotak teks ini, anda mungkin ingin menjadikannya cukup lebar untuk nilai terbesar mungkin.

 12. Di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 13. Untuk menyambung bahagian Web penapis teks, tuding ke bahagian Web penapis, klik anak panah bawah, tuding ke sambungan, tuding ke Hantar penapis nilai untuk, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin bersambung.

  Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Edit bahagian Web untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

 14. Dalam kotak dialog Konfigurasikan sambungan , pilih Jenis sambungan, klik konfigurasi, setkan Pengguna medan nama lajur yang anda ingin Tapis bahagian Web pandangan senarai dengan dan kemudian klik selesai.

  Nota: Dalam pelayar, anda mungkin perlu mendayakan timbul dari tapak ini untuk melihat kotak dialog Konfigurasikan sambungan .

 15. Apabila anda selesai mengkonfigurasikan sambungan dalam tab halaman , klik Simpan & tutup untuk menyimpan dan melihat halaman.

Untuk mengubah hasil yang muncul dalam bahagian Web pandangan senarai secara dinamik, masukkan beberapa teks dalam kotak teks untuk bahagian Web penapis teks. Memastikan bahawa teks yang betul-betul sepadan dengan nilai dalam lajur yang anda tentukan dalam sambungan yang anda buat dalam langkah 14. Selepas anda memasukkan teks, tekan ENTER untuk melihat hasil. Untuk memaparkan semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, kosongkan kotak teks, dan kemudian tekan ENTER.

Nota: Bahagian Web penapis teks tidak dikenali aksara Kad bebas. Jika pengguna memasukkan aksara Kad bebas, seperti asterisk (*) atau tanda peratus (%), aksara ditafsirkan sebagai aksara harafiah.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis tarikh bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2010

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

 1. Daripada halaman, dalam reben klik tab halaman , dan kemudian klik perintah Edit .

  Imej: Perintah edit tab Edit

  Nota: Jika perintah Edit dinyahdayakan, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk mengedit halaman. Hubungi pentadbir anda.

 2. Klik halaman yang anda ingin selitkan bahagian Web penapis tarikh dan bahagian Web pandangan senarai.

 3. Dalam reben, klik tab selitkan dan kemudian klik Bahagian Web.

  Perintah Web Part

 4. Di bawah kategori, klik senarai dan pustaka, di bawah Bahagian Web, klik bahagian Web pandangan senarai yang anda inginkan, dan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

 5. Klik menu bahagian Web anak panah ke bawah untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Ubah suai bahagian Web kongsi.

 6. Dalam anak tetingkap alat bahagian Web, mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  • Untuk mengubah pandangan lalai senarai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza. Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa senarai.

   Tetingkap sifat pandangan senarai

   Nota: Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

   Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

  • Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

   Pilih jenis bar alat
 7. Di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 8. Di bawah kategori , klik penapis, di bawah Bahagian Web klik Penapis tarikhdan kemudian klik Tambah. Bahagian Web penapis tarikh baru muncul pada halaman.

 9. Untuk mengkonfigurasikan bahagian Web, lakukan salah satu perkara berikut:

 10. Dalam bahagian Web, klik Buka anak tetingkap alat.

 11. Tuding ke bahagian Web, klik anak panah bawah dan kemudian klik Edit bahagian Web. Anak tetingkap alat konfigurasi muncul.

 12. Dalam anak tetingkap alat, taipkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

  Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

 13. Untuk memasukkan nilai permulaan dalam kotak teks bahagian Web penapis tarikh, pilih Nilai lalai, kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

 14. Pilih Tarikh tertentu, dan kemudian masukkan tarikh tertentu.

 15. Pilih ofset dari hari ini, masukkan bilangan hari dalam kotak teks hari (nilai maksimum ialah 999), dan kemudian pilih sama ada Selepas hari ini atau Sebelum hari ini.

  Nilai lalai ini kemudian digunakan untuk memaparkan senarai awal nilai dalam bahagian Web pandangan senarai apabila halaman pertama memaparkan.

 16. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , untuk memaparkan mesej yang mengingatkan pengguna untuk membuat pilihan untuk menapis tarikh, pilih kotak semak perlukan pengguna untuk memilih nilai .

 17. Untuk menyimpan perubahan anda, di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 18. Untuk menyambung bahagian Web penapis tarikh, tuding ke bahagian Web penapis tarikh, klik anak panah bawah, klik sambungan, klik Hantar penapis nilai ke, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin bersambung.

  Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Edit bahagian Web untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

 19. Dalam kotak dialog Pilih sambungan , pilih Jenis kandungan, klik konfigurasi, setkan Pengguna medan nama lajur yang anda ingin Tapis bahagian Web pandangan senarai dengan dan kemudian klik selesai.

 20. Apabila anda selesai mengkonfigurasikan sambungan dalam halamantab, klik Simpan & tutup untuk menyimpan dan melihat halaman.

Untuk mengubah hasil yang muncul dalam bahagian Web pandangan senarai secara dinamik, masukkan tarikh atau klik butang PEMILIH tarikh dan kemudian tekan ENTER. Nilai yang anda masukkan mesti sepadan dengan nilai dalam lajur yang anda tentukan dalam langkah 15. Untuk memaparkan semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, anda mesti mengosongkan tarikh daripada kotak teks, dan kemudian tekan ENTER.

Nota: Pengguna perlu memasukkan tarikh dalam format tarikh pendek untuk seting rantau semasa yang digunakan oleh laman SharePoint . Format tarikh pendek boleh berbeza bergantung pada komputer anda atau seting rantau laman. Contohnya, untuk Bahasa Inggeris (Amerika Syarikat) gunakan mm/dd/yyyy dan untuk Bahasa (Perancis Perancis) gunakan dd/mm/yyyy. Pengguna juga boleh menggunakan PEMILIH tarikh untuk memastikan entri tarikh yang betul.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis pilihan bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2010

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

 1. Daripada halaman, dalam reben, klik tab Halaman kemudian klik perintah Edit.

  Imej: Perintah edit tab Edit

  Nota: Jika perintah Edit dinyahdayakan, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk mengedit halaman. Hubungi pentadbir anda.

 2. Klik pada halaman yang anda ingin selitkan bahagian Web penapis pilihan dan bahagian Web pandangan senarai.

 3. Dalam reben, klik tab selitkan dan kemudian klik Bahagian Web.

  Perintah Web Part

 4. Di bawah kategori, klik senarai dan pustaka, di bawah Bahagian Web, klik bahagian Web pandangan senarai yang anda inginkan, dan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

 5. Klik menu bahagian Web anak panah ke bawah untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Ubah suai bahagian Web kongsi.

 6. Dalam anak tetingkap alat bahagian Web, mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  • Untuk mengubah pandangan lalai senarai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza. Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa senarai.

   Tetingkap sifat pandangan senarai

   Nota: Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

   Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

  • Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

   Pilih jenis bar alat
 7. Di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 8. Di bawah kategori , klik penapis, klik di bawah Bahagian WebPenapis pilihandan kemudian klik Tambah. Bahagian Web penapis pilihan yang baru muncul pada halaman.

 9. Untuk mengkonfigurasikan bahagian Web, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Dalam bahagian Web, klik Buka anak tetingkap alat.

  • Tuding ke bahagian Web, klik anak panah bawah dan kemudian klik Edit bahagian Web. Anak tetingkap alat konfigurasi muncul.

  • Dalam anak tetingkap alat, taipkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

   Petua: Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan oleh: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

  • Masukkan senarai nilai dan perihalan pilihan yang anda inginkan pengguna untuk memilih daripada kotak dialog Pilih penapis Value(s) yang muncul apabila pengguna mengklik butang penapis. Contohnya, jika anda mempunyai senarai pelanggan dengan lajur Status, anda boleh memasukkan Standard, keutamaan dan Elite sebagai senarai nilai, setiap nilai pada baris berasingan. Nilai ini kemudian digunakan agar sepadan dengan nilai yang muncul dalam lajur Status bahagian Web pandangan senarai apabila pengguna memasukkan nilai dan menekan ENTER.

   Bagi setiap nilai pada setiap baris, anda juga boleh menambah Perihalan alternatif yang muncul dalam kotak dialog Pilih penapis Value(s) dan bukannya nilai apabila pengguna menapis data. Contohnya:

   Piawai; Pelanggan yang biasa dengan penarafan kredit purata

   Pilihan; Pelanggan yang biasa dengan penarafan kredit tinggi

   Elite; Tinggi-volum pelanggan dengan penarafan kredit tinggi

   Nota: Senarai pilihan mesti mengandungi sekurang-kurangnya satu pilihan dan mesti unik. Nilai mahupun Perihalan mungkin melebihi 255 aksara dalam panjang. Bilangan maksimum pilihan ialah 1000.

 10. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

  • Dalam kotak teks kawalan lebar dalam piksel , masukkan nombor yang menunjukkan lebar kotak teks sebagai bilangan piksel, atau anggaran nilai kosong atau "0" secara automatik saiz kotak teks. Oleh sebab nilai yang dimasukkan oleh pengguna muncul dalam kotak teks ini, anda mungkin ingin menjadikannya cukup lebar untuk nilai terbesar mungkin.

  • Untuk memaparkan mesej yang mengingatkan pengguna untuk membuat pilihan untuk menapis data, pilih kotak semak perlukan pengguna untuk memilih nilai .

  • Untuk memasukkan nilai permulaan dalam kotak teks bahagian Web penapis pilihan, masukkan nilai lalai dalam kotak Nilai lalai . Nilai lalai ini kemudian digunakan untuk memaparkan senarai awal nilai dalam bahagian Web pandangan senarai apabila halaman pertama muncul.

  • Untuk membolehkan pengguna untuk menapis nilai nol, pilih nilai "(kosong)". Contohnya, pengguna mungkin ingin melihat semua pelanggan dengan tiada status yang ditentukan.

  • Untuk mendayakan Kosongkan penapis agar pengguna dapat melihat semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, pilih Benarkan berbilang pilihan. Dalam kes ini, kotak dialog Pilih penapis Value(s) memaparkan kotak semak, dan bukannya butang radio.

   Nota: Anda tidak boleh menggunakan ciri ini untuk memaparkan hasil ditapis dua atau lebih pilihan, kerana bahagian Web pandangan senarai tidak menyokong berbilang pilihan. Jika pengguna memilih berbilang pilihan, hanya pemilihan pertama digunakan.

 11. Untuk menyimpan perubahan anda, di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 12. Untuk menyambung bahagian Web penapis pilihan, tuding ke bahagian Web penapis pilihan, klik anak panah bawah, klik sambungan, klik Hantar penapis nilai ke, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin bersambung.

  Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Edit bahagian Web untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

 13. Dalam kotak dialog Pilih sambungan , pilih Jenis kandungan, klik konfigurasi, setkan Pengguna medan nama lajur yang anda ingin Tapis bahagian Web pandangan senarai dengan dan kemudian klik selesai. Apabila anda selesai mengkonfigurasikan sambungan dalam halamantab, klik Simpan & tutup untuk menyimpan dan melihat halaman.

Untuk mengubah secara dinamik hasil dalam bahagian Web pandangan senarai, dalam bahagian Web penapis pilihan, klik penapis, klik nilai dan kemudian klik OK. Jika anda memilih sifat Benarkan berbilang pilihan , untuk memaparkan semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, anda mesti Kosongkan Semua kotak semak dalam kotak dialog Pilih penapis Value(s) dan kemudian klik OK.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis pengguna semasa bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2010

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

 1. Daripada halaman, dalam reben, klik tab Halaman kemudian klik perintah Edit.

  Imej: Perintah edit tab Edit

  Nota: Jika perintah Edit dinyahdayakan, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk mengedit halaman. Hubungi pentadbir anda.

 2. Klik halaman yang anda ingin selitkan bahagian Web penapis pengguna semasa dan bahagian Web pandangan senarai.

 3. Dalam reben, klik tab selitkan dan kemudian klik Bahagian Web.

  Perintah Web Part

 4. Di bawah kategori, klik senarai dan pustaka, di bawah Bahagian Web, klik bahagian Web pandangan senarai yang anda inginkan, dan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

 5. Klik menu bahagian Web anak panah ke bawah untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Ubah suai bahagian Web kongsi.

 6. Dalam anak tetingkap alat bahagian Web, mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  • Untuk mengubah pandangan lalai senarai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza. Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa senarai.

   Tetingkap sifat pandangan senarai

   Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

   Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

  • Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

   Pilih jenis bar alat
 7. Di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 8. Di bawah kategori , klik penapis, di bawah Bahagian Web klik Pengguna semasadan kemudian klik Tambah. Bahagian Web penapis pilihan yang baru muncul pada halaman.

 9. Untuk mengkonfigurasikan bahagian Web, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Dalam bahagian Web, klik Buka anak tetingkap alat.

  • Tuding ke bahagian Web, klik anak panah bawah dan kemudian klik Edit bahagian Web. Anak tetingkap alat konfigurasi muncul.

 10. Dalam anak tetingkap alat, taipkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

  Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

 11. Di bawah Pilih nilai untuk menyediakan, lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk menapis mengikut nama pengguna, pilih Nama pengguna semasa.

  • Untuk menapis dengan nilai lain dalam profil SharePoint pengguna semasa, pilih nilai profil SharePoint untuk pengguna semasadan kemudian pilih item daripada kotak senarai.

   Kotak senarai diisikan dengan senarai semua sifat profil SharePoint yang mempunyai dasar privasi bagi semua orang.

   Cara yang mudah untuk melihat profil pengguna pada laman anda adalah memaparkan MyProfile tab pada laman saya, dan kemudian edit butiran.

 12. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

  • Untuk membolehkan pengguna untuk menapis nilai nol, pilih Hantar kosong jika terdapat tiada nilai. Contohnya, anda mungkin ingin untuk melihat jika profil nilai untuk pengguna tersebut tidak dimasukkan dalam lajur.

  • Untuk memutuskan cara menangani lebih daripada satu nilai di bawah apabila mengendalikan berbilang nilai, lakukan salah satu perkara berikut: pilih Hantar hanya nilai pertama untuk menghantar hanya satu nilai dengan menggunakan sambungan bahagian Web, pilih Hantar semua nilai untuk menghantar dua atau lebih nilai menggunakan sambungan bahagian Web, atau pilih gabungkannya ke nilai tunggal dan membataskan dengandan kemudian masukkan satu atau lebih aksara dalam kotak teks untuk menghantar nilai dua atau lebih terbatas menggunakan sambungan bahagian Web.

  • Untuk nilai nilai sifat bahagian Web untuk memastikan padanan lajur dalam senarai SharePoint awalan, masukkan teks dalam kotak teks untuk menyelitkan sebelum nilai teks.

  • Untuk menambah nilai pada hujung nilai sifat bahagian Web untuk memastikan padanan lajur dalam senarai SharePoint, masukkan teks dalam teks untuk menyelitkan selepas nilai.

 13. Untuk menyimpan perubahan anda, di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 14. Untuk menyambung bahagian Web penapis pengguna semasa, tuding ke bahagian Web penapis pengguna semasa, klik anak panah bawah, tuding ke sambungan, tuding ke Hantar penapis nilai ke, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin bersambung.

  Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Edit bahagian Web untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

 15. Dalam kotak dialog Konfigurasikan sambungan , pilih lajur yang anda ingin menapis dalam bahagian Web pandangan senarai dan kemudian klik selesai.

 16. Apabila anda selesai mengkonfigurasikan sambungan dalam halamantab, klik Simpan & tutup untuk menyimpan dan melihat halaman.

Untuk mengubah hasil dalam bahagian Web pandangan senarai secara dinamik, hanya pergi ke halaman. oleh sebab bahagian Web penapis pengguna semasa secara automatik menapis maklumat yang berdasarkan pada profil pengguna, tiada input pengguna adalah diperlukan.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis senarai dengan bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2010

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

 1. Daripada halaman, dalam reben klik tab halaman , dan kemudian klik perintah Edit .

  Imej: Perintah edit tab Edit

  Nota: Jika perintah Edit dinyahdayakan, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk mengedit halaman. Hubungi pentadbir anda.

 2. Klik halaman yang anda ingin selitkan bahagian Web senarai penapis SharePoint dan bahagian Web pandangan senarai.

 3. Dalam reben, klik tab selitkan dan kemudian klik Bahagian Web.

  Perintah Web Part

 4. Di bawah kategori, klik senarai dan pustaka, di bawah Bahagian Web, klik bahagian Web pandangan senarai yang anda inginkan, dan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

 5. Klik menu bahagian Web anak panah ke bawah untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Ubah suai bahagian Web kongsi.

 6. Dalam anak tetingkap alat bahagian Web, mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  • Untuk mengubah pandangan lalai senarai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza. Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa senarai.

   Tetingkap sifat pandangan senarai

   Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

   Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

  • Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

   Pilih jenis bar alat
 7. Di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 8. Di bawah kategori , klik penapis, di bawah Bahagian Web klik Penapis senarai SharePointdan kemudian klik Tambah. Bahagian Web yang baru muncul pada halaman.

 9. Untuk mengkonfigurasikan bahagian Web, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Dalam bahagian Web, klik Buka anak tetingkap alat.

  • Tuding ke bahagian Web, klik anak panah bawah dan kemudian klik Edit bahagian Web. Anak tetingkap alat konfigurasi muncul.

 10. Dalam anak tetingkap alat, taipkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

  Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan oleh: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

 11. Untuk menentukan senarai SharePoint, masukkan URL bagi senarai dalam kotak senarai , atau klik semak lalu di sebelah kotak teks kemudian Cari senarai yang anda inginkan.

 12. Secara pilihan, untuk memilih pandangan berbeza senarai, pilih item daripada kotak senarai pandangan . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza.

 13. Pilih lajur daripada kotak senarai medan nilai . Lajur nilai memaparkan semua disokong lajur daripada senarai. Beberapa lajur tidak disokong, seperti tajuk, terhitung dan berbilang baris teks.

  Penting: Apabila anda membuat sambungan antara bahagian Web senarai penapis SharePoint dan bahagian Web pandangan senarai, pastikan anda memilih lajur yang mempunyai nilai sepadan untuk sifat medan nilai .

  Nota: Pada SharePoint bahagian Web senarai penapis mempunyai had item 100.

 14. Secara pilihan, pilih lajur daripada kotak senarai medan Perihalan . Lajur Perihalan digunakan untuk memaparkan nilai alternatif ada dalam kotak dialog Pilih penapis Value(s) yang dipaparkan apabila pengguna mengklik butang penapis . Contohnya, jika anda mempunyai lajur nombor bulan yang menggunakan nombor 1 walaupun 12 sebagai nilai bulan, anda boleh menggunakan lajur nama bulan sebagai lajur Perihalan agar Januari tersebut dipaparkan selain daripada 1, Februari dan bukannya 2, dan sebagainya.

 15. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

  • Dalam kotak teks kawalan lebar dalam piksel , masukkan nombor yang menunjukkan lebar kotak teks sebagai bilangan piksel, atau anggaran nilai kosong atau "0" secara automatik saiz kotak teks. Oleh sebab nilai yang dimasukkan oleh pengguna muncul dalam kotak teks ini, anda mungkin ingin menjadikannya cukup lebar untuk nilai terbesar mungkin.

  • Untuk memaparkan mesej yang mengingatkan pengguna untuk membuat pilihan untuk menapis data, pilih kotak semak perlukan pengguna untuk memilih nilai .

  • Untuk memasukkan nilai permulaan dalam kotak teks bahagian Web penapis senarai SharePoint, masukkan nilai lalai dalam kotak Nilai lalai , nilai yang sepadan dengan salah satu nilai dalam lajur yang ditentukan dalam langkah 13 atau langkah 14 biasanya. Nilai lalai ini kemudian digunakan untuk memaparkan senarai awal nilai dalam bahagian Web pandangan senarai apabila halaman pertama muncul.

  • Untuk membolehkan pengguna untuk menapis nilai nol, pilih nilai "(kosong)". Contohnya, pengguna boleh melihat semua nilai dalam lajur yang mempunyai entri tiada. Untuk mendayakan Kosongkan penapis agar pengguna dapat melihat semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, pilih Benarkan berbilang pilihan.

   Nota: Kotak dialog Pilih penapis Value(s) memaparkan kotak semak, dan bukannya butang radio.

   Pengguna tidak boleh menggunakan ciri ini untuk memaparkan hasil ditapis dua atau lebih pilihan, kerana bahagian Web pandangan senarai tidak menyokong berbilang pilihan. Jika pengguna memilih berbilang pilihan, hanya pemilihan pertama digunakan.

 16. Untuk menyimpan perubahan anda, di bahagian bawah anak tetingkap alat, klik OK.

 17. Untuk menyambung SharePoint bahagian Web senarai penapis, tuding ke bahagian Web penapis senarai SharePoint, klik anak panah bawah, tuding ke sambungan, tuding ke Hantar penapis nilai ke, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin menyambung .

  Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Edit bahagian Web untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

 18. Dalam kotak dialog Konfigurasikan sambungan , pilih lajur yang anda ingin menapis dalam bahagian Web pandangan senarai dan kemudian klik selesai.

 19. Apabila anda selesai mengkonfigurasikan sambungan dalam tab halaman , klik Simpan & tutup untuk menyimpan dan melihat halaman

Untuk mengubah secara dinamik hasil dalam bahagian Web pandangan senarai, dalam SharePoint bahagian Web senarai penapis, klik penapis, klik nilai dan kemudian klik OK. Jika anda memilih sifat pilihan yang membenarkan berbilang, untuk memaparkan semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, anda mesti Kosongkan Semua kotak semak, dan kemudian klik OK.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis teks bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2007

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman bahagian Web pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

Menyediakan halaman bahagian Web   

 1. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mencipta halaman bahagian Web, pada menu Tindakan Laman Imej butang , klik Cipta, dan kemudian klik Halaman bahagian Web.

   Untuk maklumat lanjut, lihat pengenalan kepada penyesuaian halaman dengan menggunakan bahagian Web.

  • Untuk mengedit halaman bahagian Web, klik Tindakan Laman Imej butang , dan kemudian klik Edit halaman.

   Halaman bahagian Web dipaparkan dalam mod Edit.

 2. Dalam zon bahagian Web yang anda ingin tambahkan bahagian Web, klik Tambah bahagian Web.

  Kotak dialog Tambah bahagian Web muncul.

 3. Menambahkan bahagian Web penapis dan bahagian Web pandangan senarai pada halaman bahagian Web.

  Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menambah bahagian Web pada halaman, lihat Tambah atau alih keluar bahagian Web.

  Menyesuaikan bahagian Web penapis:   

  Dalam bahagian Web penapis teks, klik pautan Buka anak tetingkap alat .

  Bahagian Web penapis memasuki mod Edit dan anak tetingkap alat bahagian Web muncul.

 4. Mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  1. Masukkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

   Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan oleh: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

  2. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

   • Untuk mengehadkan bilangan aksara, masukkan nombor dalam kotak teks bilangan aksara maksimum . Panjang maksimum nilai teks ialah 255 aksara.

   • Untuk memasukkan nilai permulaan dalam kotak teks bahagian Web penapis teks, masukkan nilai lalai dalam kotak Nilai lalai . Nilai lalai ini kemudian digunakan untuk memaparkan senarai awal nilai dalam bahagian Web pandangan senarai apabila halaman bahagian Web pertama muncul.

   • Untuk memaparkan mesej yang mengingatkan pengguna untuk membuat pilihan untuk menapis data, pilih kotak semak perlukan pengguna untuk memilih nilai .

   • Dalam kotak teks kawalan lebar dalam piksel , masukkan nombor yang menunjukkan lebar kotak teks sebagai bilangan piksel, atau anggaran nilai kosong atau "0" secara automatik saiz kotak teks. Oleh sebab nilai yang dimasukkan oleh pengguna muncul dalam kotak teks ini, anda mungkin ingin menjadikannya cukup lebar untuk nilai terbesar mungkin.

  3. Untuk menyimpan perubahan, klik OK di bahagian bawah anak tetingkap alat bahagian Web.

   Menyesuaikan bahagian Web pandangan senarai:   

   1. Klik menu bahagian Web Menu Bahagian Web untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Ubah suai bahagian Web kongsi.

    Bahagian Web pandangan senarai memasuki mod Edit dan anak tetingkap alat bahagian Web muncul.

   2. Mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

    1. Untuk mengubah pandangan lalai senarai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza.

     Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa senarai.

     Nota: Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

     Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

    2. Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

   3. Untuk menyimpan perubahan anda, klik OK di bahagian bawah anak tetingkap alat bahagian Web.

    Menyambung kedua-dua bahagian Web dan mengesahkan hasil:   

   4. Klik menu bahagian Web Menu Bahagian Web untuk bahagian Web penapis teks, tuding ke sambungan, tuding ke Hantar penapis nilai ke, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin pautkan.

   5. Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Ubah suai bahagian Web kongsi untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

    Dalam kotak dialog Konfigurasikan sambungan , pilih lajur yang anda ingin menapis dalam bahagian Web pandangan senarai dan kemudian klik selesai.

   6. Untuk keluar dari mod Edit dan melihat halaman, di bahagian atas halaman bahagian Web, di bawah menu Imej butang Tindakan Laman, klik Keluar dari mod Edit.

   7. Untuk mengubah hasil yang muncul dalam bahagian Web pandangan senarai secara dinamik, masukkan beberapa teks dalam kotak teks untuk bahagian Web penapis teks. Memastikan bahawa teks yang betul-betul sepadan dengan nilai dalam lajur dalam bahagian Web pandangan senarai yang anda tentukan dalam sambungan yang anda buat dalam langkah 10. Selepas anda memasukkan teks, tekan ENTER untuk melihat hasil.

    Nota: Bahagian Web penapis teks tidak dikenali aksara Kad bebas. Jika pengguna memasukkan aksara Kad bebas, seperti asterisk (*) atau tanda peratus (%), aksara ditafsirkan sebagai aksara harafiah.

    Untuk memaparkan semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, pengguna mesti mengosongkan kotak teks dan kemudian tekan ENTER.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis tarikh bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2007

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman bahagian Web pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

Menyediakan halaman bahagian Web:   

 1. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mencipta halaman bahagian Web, pada menu Tindakan Laman Imej butang , klik Cipta, dan kemudian klik Halaman bahagian Web.

   Untuk maklumat lanjut, lihat pengenalan kepada penyesuaian halaman dengan menggunakan bahagian Web.

  • Untuk mengedit halaman bahagian Web, klik Tindakan Laman Imej butang , dan kemudian klik Edit halaman.

   Halaman bahagian Web dipaparkan dalam mod Edit.

 2. Dalam zon bahagian Web yang anda ingin tambahkan bahagian Web, klik Tambah bahagian Web.

  Kotak dialog Tambah bahagian Web muncul.

 3. Menambahkan bahagian Web penapis tarikh dan bahagian Web pandangan senarai pada halaman bahagian Web.

  Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menambah bahagian Web pada halaman, lihat Tambah atau alih keluar bahagian Web.

  Menyesuaikan bahagian Web penapis Tarikh:   

 4. Dalam bahagian Web penapis tarikh, klik pautan Buka anak tetingkap alat .

  Bahagian Web penapis tarikh memasuki mod Edit dan anak tetingkap alat bahagian Web muncul.

 5. Mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  1. Masukkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

   Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan oleh: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

  2. Untuk memasukkan nilai permulaan dalam kotak teks bahagian Web penapis tarikh, pilih Nilai lalai, kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

   • Pilih Tarikh tertentu, dan kemudian masukkan tarikh tertentu.

   • Pilih ofset dari hari ini, dan kemudian masukkan bilangan hari dalam kotak teks hari . Nilai maksimum ialah 999.

    Nilai lalai ini kemudian digunakan untuk memaparkan senarai awal nilai dalam bahagian Web pandangan senarai apabila halaman bahagian Web memaparkan terlebih dahulu.

  3. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , untuk memaparkan mesej yang mengingatkan pengguna untuk membuat pilihan untuk menapis data, pilih kotak semak perlukan pengguna untuk memilih nilai .

  4. Untuk menyimpan perubahan, klik OK di bahagian bawah anak tetingkap alat bahagian Web.

   Menyesuaikan bahagian Web pandangan senarai:   

   1. Klik menu bahagian Web Menu Bahagian Web untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Ubah suai bahagian Web kongsi.

    Bahagian Web pandangan senarai memasuki mod Edit dan anak tetingkap alat bahagian Web muncul.

   2. Mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

    1. Untuk mengubah senarai lalai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza.

     Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa.

     Nota: Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

     Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

    2. Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

   3. Untuk menyimpan perubahan, klik OK di bahagian bawah anak tetingkap alat bahagian Web.

    Menyambung kedua-dua bahagian Web dan mengesahkan hasil:   

   4. Klik menu bahagian Web Menu Bahagian Web untuk bahagian Web penapis tarikh, tuding ke sambungan, tuding ke Hantar penapis nilai ke, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin pautkan.

    Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Ubah suai bahagian Web kongsi untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

   5. Dalam kotak dialog Konfigurasikan sambungan , pilih lajur yang anda ingin menapis dalam bahagian Web pandangan senarai dan kemudian klik selesai.

   6. Untuk keluar dari mod Edit dan melihat halaman, di bahagian atas halaman bahagian Web, di bawah menu Imej butang Tindakan Laman, klik Keluar dari mod Edit.

   7. Untuk mengubah hasil yang muncul dalam bahagian Web pandangan senarai secara dinamik, masukkan tarikh atau klik butang PEMILIH tarikh dan kemudian tekan ENTER. Nilai yang anda masukkan mesti sepadan dengan nilai dalam lajur dalam bahagian Web pandangan senarai yang anda tentukan dalam sambungan yang anda buat dalam langkah 10.

    Nota: Pengguna perlu memasukkan tarikh dalam format tarikh pendek untuk seting rantau semasa yang digunakan oleh tapak SharePoint. Format tarikh pendek boleh berbeza bergantung pada komputer anda atau pelayan Laman seting rantau. Contohnya, untuk Bahasa Inggeris (Amerika Syarikat) gunakan mm/dd/yyyy dan untuk Bahasa (Perancis Perancis) gunakan dd/mm/yyyy. Pengguna juga boleh menggunakan PEMILIH tarikh untuk memastikan entri tarikh yang betul.

    Untuk memaparkan semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, pengguna mesti mengosongkan tarikh daripada kotak teks dan kemudian tekan ENTER.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis pilihan pandangan senarai bahagian Web untuk SharePoint 2007

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman bahagian Web pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

Menyediakan halaman bahagian Web:   

 1. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mencipta halaman bahagian Web, pada menu Tindakan Laman Imej butang , klik Cipta, dan kemudian klik Halaman bahagian Web.

   Untuk maklumat lanjut, lihat pengenalan kepada penyesuaian halaman dengan menggunakan bahagian Web.

  • Untuk mengedit halaman bahagian Web, klik Tindakan Laman Imej butang , dan kemudian klik Edit halaman.

   Halaman bahagian Web muncul dalam mod Edit.

 2. Dalam zon bahagian Web yang anda ingin tambahkan bahagian Web, klik Tambah bahagian Web.

  Kotak dialog Tambah bahagian Web muncul.

 3. Menambahkan bahagian Web penapis pilihan dan bahagian Web pandangan senarai pada halaman bahagian Web.

  Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menambah bahagian Web pada halaman, lihat Tambah atau alih keluar bahagian Web.

  Menyesuaikan bahagian Web penapis pilihan:   

 4. Dalam bahagian Web penapis pilihan, klik pautan Buka anak tetingkap alat .

  Bahagian Web penapis pilihan memasuki mod Edit dan anak tetingkap alat bahagian Web muncul.

 5. Lakukan perkara berikut:

  1. Masukkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

   Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan oleh: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

  2. Masukkan senarai nilai dan perihalan pilihan yang anda inginkan pengguna untuk memilih daripada kotak dialog Pilih penapis Value(s) yang muncul apabila pengguna mengklik butang Ikon penapis yang digunakan penapis. Contohnya, jika anda mempunyai senarai pelanggan dengan lajur Status, anda boleh memasukkan Standard, keutamaandan Elite sebagai senarai nilai, setiap nilai pada baris berasingan. Nilai ini kemudian digunakan agar sepadan dengan nilai yang muncul dalam lajur Status bahagian Web pandangan senarai apabila pengguna memasukkan nilai dan menekan ENTER.

   Bagi setiap nilai pada setiap baris, anda juga boleh menambah Perihalan alternatif yang muncul dalam kotak dialog Pilih penapis Value(s) dan bukannya nilai apabila pengguna menapis data. Contohnya:

   Piawai; Pelanggan yang biasa dengan penarafan kredit purata
   pilihan; Pelanggan yang biasa dengan penarafan kredit tinggi
   Elite; Tinggi-volum pelanggan dengan penarafan kredit tinggi

   Nota: Senarai pilihan mesti mengandungi sekurang-kurangnya satu pilihan dan mesti unik. Nilai mahupun Perihalan mungkin melebihi 255 aksara dalam panjang. Bilangan maksimum pilihan ialah 1000.

  3. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

   • Dalam kotak teks kawalan lebar dalam piksel , masukkan nombor yang menunjukkan lebar kotak teks pilihan sebagai bilangan piksel, atau anggaran nilai kosong atau "0" secara automatik saiz kotak teks. Oleh sebab nilai yang dimasukkan oleh pengguna muncul dalam kotak teks ini, anda mungkin ingin menjadikannya cukup lebar untuk nilai terbesar mungkin.

   • Untuk memaparkan mesej yang mengingatkan pengguna untuk membuat pilihan untuk menapis data, pilih kotak semak perlukan pengguna untuk memilih nilai .

   • Untuk memasukkan nilai permulaan dalam kotak teks bahagian Web penapis pilihan, masukkan nilai lalai dalam kotak Nilai lalai , nilai yang biasanya sepadan dengan salah satu daripada nilai yang dimasukkan dalam langkah 2 langkah 5. Nilai lalai ini kemudian digunakan untuk memaparkan senarai awal nilai dalam bahagian Web pandangan senarai apabila halaman bahagian Web pertama muncul.

   • Untuk membolehkan pengguna untuk menapis nilai nol, pilih nilai "(kosong)". Contohnya, pengguna mungkin ingin melihat semua pelanggan dengan tiada status yang ditentukan.

   • Untuk mendayakan Kosongkan penapis agar pengguna dapat melihat semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, pilih Benarkan berbilang pilihan. Dalam kes ini, kotak dialog Pilih penapis Value(s) memaparkan kotak semak, dan bukannya butang radio.

    Nota: Anda tidak boleh menggunakan ciri ini untuk memaparkan hasil ditapis dua atau lebih pilihan, kerana bahagian Web pandangan senarai tidak menyokong berbilang pilihan. Jika pengguna memilih berbilang pilihan, hanya pemilihan pertama digunakan.

  4. Untuk menyimpan perubahan, klik OK di bahagian bawah anak tetingkap alat bahagian Web.

   Menyesuaikan bahagian Web pandangan senarai:   

   1. Klik menu bahagian Web Menu Bahagian Web untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Ubah suai bahagian Web kongsi.

    Bahagian Web pandangan senarai memasuki mod Edit dan anak tetingkap alat bahagian Web muncul.

   2. Mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

    1. Untuk mengubah senarai lalai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza.

     Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa.

     Nota: Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

     Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

    2. Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

   3. Untuk menyimpan perubahan, klik OK di bahagian bawah anak tetingkap alat bahagian Web.

    Menyambung kedua-dua bahagian Web dan mengesahkan hasil:   

   4. Klik menu bahagian Web Menu Bahagian Web untuk bahagian Web penapis pilihan, tuding ke sambungan, tuding ke Hantar penapis nilai ke, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin pautkan.

    Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Ubah suai bahagian Web kongsi untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

   5. Dalam kotak dialog Konfigurasikan sambungan , pilih lajur yang anda ingin menapis dalam bahagian Web pandangan senarai dan kemudian klik selesai.

   6. Untuk keluar dari mod Edit dan melihat halaman, di bahagian atas halaman bahagian Web, di bawah menu Imej butang Tindakan Laman, klik Keluar dari mod Edit.

   7. Untuk mengubah secara dinamik hasil dalam bahagian Web pandangan senarai, dalam bahagian Web penapis pilihan, klik penapis Ikon penapis yang digunakan , klik nilai dan kemudian klik OK.

    Jika anda memilih sifat Benarkan berbilang pilihan , untuk memaparkan semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, pengguna mesti Kosongkan Semua kotak semak dalam kotak dialog Pilih penapis Value(s) , dan kemudian klik OK.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis pengguna semasa bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2007

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman bahagian Web pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

Menyediakan halaman bahagian Web:   

 1. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mencipta halaman bahagian Web, pada menu Tindakan Laman Imej butang , klik Cipta, dan kemudian klik Halaman bahagian Web.

   Untuk maklumat lanjut, lihat pengenalan kepada penyesuaian halaman dengan menggunakan bahagian Web.

  • Untuk mengedit halaman bahagian Web, klik Tindakan Laman Imej butang , dan kemudian klik Edit halaman.

   Halaman bahagian Web muncul dalam mod Edit.

 2. Dalam zon bahagian Web yang anda ingin tambahkan bahagian Web, klik Tambah bahagian Web.

  Kotak dialog Tambah bahagian Web muncul.

 3. Menambah bahagian Web penapis pengguna semasa dan bahagian Web pandangan senarai pada halaman bahagian Web.

  Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menambah bahagian Web pada halaman, lihat Tambah atau alih keluar bahagian Web.

Menyesuaikan bahagian Web penapis pengguna semasa:   

 1. Dalam semasa pengguna bahagian Web penapis, klik pautan Buka anak tetingkap alat .

  Bahagian Web penapis pengguna semasa memasuki mod Edit dan anak tetingkap alat bahagian Web muncul.

 2. Mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  1. Masukkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

  2. Di bawah Pilih nilai untuk menyediakan, lakukan salah satu yang berikut:

   • Untuk menapis mengikut nama pengguna, pilih Nama pengguna semasa.

   • Untuk menapis dengan nilai lain dalam profil SharePoint pengguna semasa, pilih nilai profil SharePoint untuk pengguna semasadan kemudian pilih item daripada kotak senarai.

    Kotak senarai diisikan dengan senarai semua sifat profil SharePoint yang mempunyai dasar privasi bagi semua orang.

    Cara yang mudah untuk melihat profil pengguna pada laman anda adalah memaparkan MyProfile tab pada laman saya, dan kemudian edit butiran.

  3. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

   • Untuk membolehkan pengguna untuk menapis nilai nol, pilih Hantar kosong jika terdapat tiada nilai. Contohnya, anda mungkin ingin untuk melihat jika profil nilai untuk pengguna tersebut tidak dimasukkan dalam lajur.

   • Untuk memutuskan cara menangani lebih daripada satu nilai di bawah apabila mengendalikan berbilang nilai, lakukan salah satu yang berikut:

    • Untuk menghantar hanya satu nilai dengan menggunakan sambungan bahagian Web, pilih Hantar nilai pertama sahaja.

    • Untuk menghantar nilai dua atau lebih menggunakan sambungan bahagian Web, pilih Hantar semua nilai.

    • Untuk menghantar nilai dua atau lebih terbatas menggunakan sambungan bahagian Web, pilih gabungkannya ke nilai tunggal dan membataskan dengandan kemudian masukkan satu atau lebih aksara dalam kotak teks.

   • Untuk nilai nilai sifat bahagian Web untuk memastikan padanan lajur dalam senarai SharePoint awalan, masukkan teks dalam kotak teks untuk menyelitkan sebelum nilai teks.

   • Untuk menambah nilai pada hujung nilai sifat bahagian Web untuk memastikan padanan lajur dalam senarai SharePoint, masukkan teks dalam teks untuk menyelitkan selepas nilai.

  4. Untuk menyimpan perubahan, klik OK di bahagian bawah anak tetingkap alat bahagian Web.

Menyesuaikan bahagian Web pandangan senarai:   

 1. Klik menu bahagian Web Menu Bahagian Web untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Ubah suai bahagian Web kongsi.

  Bahagian Web pandangan senarai memasuki mod Edit dan anak tetingkap alat bahagian Web muncul.

 2. Mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  1. Untuk mengubah senarai lalai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza.

   Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa.

   Nota: Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

   Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

  2. Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

 3. Untuk menyimpan perubahan, klik OK di bahagian bawah anak tetingkap alat bahagian Web.

Menyambung kedua-dua bahagian Web dan mengesahkan hasil:   

 1. Klik menu bahagian Web Menu Bahagian Web untuk bahagian Web penapis pengguna semasa, tuding ke sambungan, tuding ke Hantar penapis nilai ke, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin pautkan.

  Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Ubah suai bahagian Web kongsi untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

 2. Dalam kotak dialog Konfigurasikan sambungan , pilih lajur yang anda ingin menapis dalam bahagian Web pandangan senarai dan kemudian klik selesai.

 3. Untuk keluar dari mod Edit dan melihat halaman, di bahagian atas halaman bahagian Web, di bawah menu Imej butang Tindakan Laman, klik Keluar dari mod Edit.

 4. Untuk mengubah hasil dalam bahagian Web pandangan senarai secara dinamik, memaparkan halaman bahagian Web. Oleh sebab bahagian Web penapis pengguna semasa adalah konteks bahagian Web, hasil dipaparkan secara automatik tanpa input pengguna.

Halaman atas

Menyambungkan bahagian Web penapis senarai dengan bahagian Web pandangan senarai untuk SharePoint 2007

Nota: Prosedur berikut menganggap anda mencipta halaman bahagian Web pada laman pasukan. Perintah dan arahan boleh berbeza pada laman yang lain.

Untuk mengedit halaman, anda mesti menjadi ahli kumpulan SharePoint ahli untuk laman.

Menyediakan halaman bahagian Web:   

 1. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mencipta halaman bahagian Web, pada menu Tindakan Laman Imej butang , klik Cipta, dan kemudian klik Halaman bahagian Web.

   Untuk maklumat lanjut, lihat pengenalan kepada penyesuaian halaman dengan menggunakan bahagian Web.

  • Untuk mengedit halaman bahagian Web, klik Tindakan Laman Imej butang , dan kemudian klik Edit halaman.

   Halaman bahagian Web muncul dalam mod Edit.

 2. Dalam zon bahagian Web yang anda ingin tambahkan bahagian Web, klik Tambah bahagian Web.

  Kotak dialog Tambah bahagian Web muncul.

 3. Menambahkan bahagian Web penapis senarai SharePoint dan bahagian Web pandangan senarai pada halaman bahagian Web.

  Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menambah bahagian Web pada halaman, lihat Tambah atau alih keluar bahagian Web.

Menyesuaikan bahagian Web penapis senarai SharePoint :   

 1. Dalam senarai penapis bahagian Web SharePoint, klik pautan Buka anak tetingkap alat .

  Bahagian Web senarai penapis SharePoint memasuki mod Edit dan anak tetingkap alat bahagian Web muncul.

 2. Mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  1. Masukkan nama dalam kotak Nama penapis untuk mengenal pasti bahagian Web.

   Anda juga boleh menggunakan nama sebagai label atau arahan ringkas kepada pengguna. Contohnya, anda boleh menggunakan penapis laporan oleh: sebagai label untuk memberitahu pengguna mereka boleh menapis pandangan senarai laporan.

  2. Untuk menentukan senarai SharePoint, masukkan URL bagi senarai dalam kotak senarai , atau klik semak lalu di sebelah kotak teks kemudian Cari senarai yang anda inginkan.

  3. Secara pilihan, untuk memilih pandangan berbeza senarai, pilih item daripada kotak senarai pandangan . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza.

  4. Pilih lajur daripada kotak senarai medan nilai . Lajur nilai memaparkan semua disokong lajur daripada senarai. Beberapa lajur tidak disokong, seperti tajuk, terhitung dan berbilang baris teks.

   Penting: Apabila anda membuat sambungan antara bahagian Web senarai penapis SharePoint dan bahagian Web pandangan senarai dalam langkah 10, pastikan anda memilih lajur yang mempunyai nilai sepadan untuk sifat medan nilai .

   Nota: Bahagian Web penapis senarai SharePoint mempunyai had item 100.

  5. Secara pilihan, pilih lajur daripada kotak senarai medan Perihalan . Lajur Perihalan digunakan untuk memaparkan nilai alternatif ada dalam kotak dialog Pilih penapis Value(s) yang dipaparkan apabila pengguna mengklik butang Ikon penapis yang digunakan penapis. Contohnya, jika anda mempunyai lajur nombor bulan yang menggunakan nombor 1 walaupun 12 sebagai nilai bulan, anda boleh menggunakan lajur nama bulan sebagai lajur Perihalan agar Januari tersebut dipaparkan selain daripada 1, Februari dan bukannya 2, dan sebagainya.

  6. Secara pilihan, dalam seksyen Opsyen penapis lanjutan , lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

   • Dalam kotak teks kawalan lebar dalam piksel , masukkan nombor yang menunjukkan lebar kotak teks sebagai bilangan piksel, atau anggaran nilai kosong atau "0" secara automatik saiz kotak teks bahagian Web penapis senarai SharePoint. Oleh sebab nilai yang dimasukkan oleh pengguna dipaparkan dalam kotak teks ini, anda mungkin ingin menjadikannya cukup lebar untuk nilai terbesar mungkin.

   • Untuk memaparkan mesej yang mengingatkan pengguna untuk membuat pilihan untuk menapis data, pilih kotak semak perlukan pengguna untuk memilih nilai .

   • Untuk memasukkan nilai permulaan dalam kotak teks, masukkan nilai lalai dalam kotak Nilai lalai , nilai yang biasanya sepadan dengan salah satu nilai dalam lajur yang ditentukan dalam langkah 4 langkah 5. Nilai lalai ini kemudian digunakan untuk memaparkan senarai awal nilai dalam bahagian Web pandangan senarai apabila halaman bahagian Web pertama muncul.

   • Untuk membolehkan pengguna untuk menapis nilai nol, pilih nilai "(kosong)". Contohnya, pengguna boleh melihat semua nilai dalam lajur yang mempunyai entri tiada.

   • Untuk mendayakan Kosongkan penapis agar pengguna dapat melihat semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, pilih Benarkan berbilang pilihan.

    Kotak dialog Pilih penapis Value(s) memaparkan kotak semak, dan bukannya butang radio.

    Nota: Pengguna tidak boleh menggunakan ciri ini untuk memaparkan hasil ditapis dua atau lebih pilihan, kerana bahagian Web pandangan senarai tidak menyokong berbilang pilihan. Jika pengguna memilih berbilang pilihan, hanya pemilihan pertama digunakan.

  7. Untuk menyimpan perubahan, klik OK di bahagian bawah anak tetingkap alat bahagian Web.

   Menyesuaikan bahagian Web pandangan senarai:   

 3. Klik menu bahagian Web Menu Bahagian Web untuk bahagian Web pandangan senarai, dan kemudian tuding ke Ubah suai bahagian Web kongsi.

  Bahagian Web pandangan senarai memasuki mod Edit dan anak tetingkap alat bahagian Web muncul.

 4. Mengedit sifat bahagian Web tersuai dengan melakukan yang berikut:

  1. Untuk mengubah senarai lalai, pilih pandangan yang berbeza daripada kotak senarai Pandangan terpilih . Contohnya, anda mungkin ingin Tapis, Isih atau Kumpulan data cara yang berlainan atau memaparkan lajur yang berbeza.

   Secara alternatif, klik Edit pandangan semasa untuk mengedit pandangan semasa.

   Nota: Apabila anda memilih atau mengedit pandangan senarai, salinan reka bentuk senarai dibuat daripada reka bentuk senarai laman asal dan disimpan dengan Bahagian Web Pandangan Senarai. Walau bagaimanapun, data senarai kekal sama.

   Berhati-hati apabila anda bertukar ke pandangan yang berlainan dari pandangan semasa. Anda mungkin terpadam perubahan yang anda buat pada pandangan semasa dan mungkin menyahdayakan sambungan Bahagian Web yang bergantung pada lajur dalam pandangan semasa. Anda digesa untuk membuat pengesahan jika anda menukar pandangan.

  2. Untuk mengubah alat, di bawah Jenis bar alat, pilih Bar alat penuh, Bar alat ringkasanatau Tiada bar alat daripada kotak senarai.

 5. Untuk menyimpan perubahan, klik OK di bahagian bawah anak tetingkap alat bahagian Web.

Menyambung kedua-dua bahagian Web dan mengesahkan hasil:   

 1. Klik menu bahagian Web Menu Bahagian Web untuk bahagian Web penapis senarai SharePoint, tuding ke sambungan, tuding ke Hantar penapis nilai ke, dan kemudian klik nama bahagian Web pandangan senarai yang anda ingin pautkan.

  Nota: Jika anda tidak melihat sambungan pada menu, klik Ubah suai bahagian Web kongsi untuk membuka sifat, dan kemudian klik anak panah ke bawah sekali lagi. Anda boleh membuka sifat pada penapis atau bahagian web senarai.

 2. Dalam kotak dialog Konfigurasikan sambungan , pilih lajur yang anda ingin menapis dalam bahagian Web pandangan senarai daripada kotak senarai, dan kemudian klik selesai.

 3. Untuk keluar dari mod Edit dan melihat halaman, di bahagian atas halaman bahagian Web, di bawah menu Imej butang Tindakan Laman, klik Keluar dari mod Edit.

 4. Untuk mengubah secara dinamik hasil dalam bahagian Web pandangan senarai, dalam senarai penapis bahagian Web SharePoint, klik penapis Ikon penapis yang digunakan , klik nilai dan kemudian klik OK.

  Jika anda memilih sifat Benarkan berbilang pilihan , untuk memaparkan semua nilai dalam bahagian Web pandangan senarai, pengguna mesti Kosongkan Semua kotak semak, dan kemudian klik OK.

Halaman atas

Mengetahui tentang menyambung bahagian Web penapis untuk bahagian Web pandangan senarai

Seksyen ini membincangkan cara anda boleh menapis bahagian Web pandangan senarai dan amalan terbaik apabila anda mereka bentuk dan mengedit halaman bahagian Web yang mengandungi sambungan antara penapis bahagian Web dan bahagian Web pandangan senarai.

Bagaimanakah menapis kerja bahagian Web

Secara umum, menyambung bahagian Web penapis ke bahagian Web pandangan senarai berfungsi dalam cara berikut:

Gambaran keseluruhan penyambungan Bahagian Web penapis

1. sambungkan bahagian Web penapis bahagian Web pandangan senarai untuk dipaparkan subset data.

2. bahagian Web penapis menyediakan nilai.

3 penapis nilai diluluskan pada lajur dalam bahagian Web pandangan senarai dengan menggunakan sambungan bahagian Web.

4. bahagian Web pandangan senarai memaparkan hanya lajur yang sepadan dengan nilai penapis.

Halaman atas

Cara untuk menapis bahagian Web pandangan senarai

Anda boleh menyambung bahagian Web penapis ke bahagian Web pandangan senarai agar pengguna boleh menapis item yang berdasarkan nilai dalam lajur dengan cara berikut:

 • Penapis teks    Nilai teks yang boleh menjadi sebarang rentetan, termasuk huruf, aksara dan nombor.

 • Penapis tarikh    Nilai tarikh bulan, hari dan tahun. Pengguna juga boleh memasukkan tarikh tepat dengan mengklik butang PEMILIH tarikh.

 • Menapis pilihan    Senarai dipratentukan nilai dan perihalan pilihan, seperti kod produk atau status.

 • Pengguna semasa    Nama pengguna semasa atau maklumat lain yang berdasarkan pada profil pengguna semasa, seperti nama pengguna, Jabatan atau hari lahir. Bahagian Web ini ialah konteks bahagian Web yang bermakna bahawa ia tidak kelihatan kepada pengguna halaman bahagian Web dan hasil muncul secara automatik tanpa input pengguna.

 • Senarai SharePoint    Senarai nilai unik dan perihalan pilihan, seperti kod produk atau status, yang dijana daripada lajur dalam senarai SharePoint . Bahagian Web ini adalah sama dengan dalam kelakuan bahagian Web penapis pilihan dan adalah berguna apabila anda mempunyai senarai nilai yang mungkin berubah mengikut masa dan anda ingin cara yang mudah untuk mengekalkan senarai tanpa perlu mengubah sifat bahagian Web.

  Nota: 

  • Dalam kotak dialog Tambah bahagian Web atau Galeri bahagian Web, anda tidak melihat istilah "Bahagian Web pandangan senarai". Sebaliknya, anda melihat SharePoint Senarai dan pustaka yang anda boleh menambah halaman bahagian Web sebagai bahagian Web pandangan senarai.

  • Anda boleh menyambung bahagian Web penapis untuk bahagian Web pandangan senarai hanya dalam pandangan senarai standard, bukan dalam pandangan helaian data.

  • Anda boleh menghantar hanya satu nilai pada satu masa ke bahagian Web pandangan senarai. Anda boleh mengkonfigurasikan sambungan hanya satu demi satu antara bahagian Web penapis dan bahagian Web pandangan senarai. Walau bagaimanapun, anda boleh menambah berbilang keadaan bahagian Web pandangan senarai yang sama pada halaman bahagian Web dan kemudian mengkonfigurasikan sambungan yang berbeza untuk setiap bahagian Web pandangan senarai. Jika anda ingin mengkonfigurasikan sambungan dua atau lebih pada satu masa untuk bahagian Web, pertimbangkan untuk menggunakan bahagian Web pandangan Data. Cari pautan untuk maklumat lanjut dalam seksyen Lihat juga .

Halaman atas

Amalan terbaik untuk mereka bentuk dan mengekalkan halaman bahagian Web

Berikut adalah beberapa amalan terbaik untuk mengikuti sambil anda mereka bentuk dan mengekalkan SharePoint halaman bahagian Web:

 • Pilih templat halaman bahagian Web anda dengan teliti    Anda boleh bergerak bahagian Web pada halaman bahagian Web untuk menempatkan mereka dalam sebarang tertib dan dalam sebarang zon bahagian Web yang anda inginkan. Walau bagaimanapun, sebelum anda mencipta halaman bahagian Web, fikirkan dengan teliti templat yang anda pilih agar anda boleh menyusun penapis dan bahagian Web pandangan senarai seperti yang anda inginkan. Apabila menggunakan pelayar Web, anda tidak boleh mengubah templat yang anda pilih selepas anda mencipta halaman bahagian Web. Jika anda mempunyai program Reka bentuk Web seperti Microsoft Office SharePoint Designer 2007, anda boleh mengubah struktur halaman bahagian Web selanjutnya.

 • Mengalih keluar sambungan ke dinyahdayakan sifat bahagian Web    Dalam halaman edit mod, anda boleh melihat penapis yang bahagian Web kini disambungkan dan cara ia disambungkan dengan mesej yang dipaparkan di bawah bahagian Web penapis.

  Dalam sesetengah kes, anda mungkin perlu mengalih keluar sambungan untuk membuat perubahan pada sifat bahagian Web penapis dinyahdayakan. Jika ini ialah huruf, dalam anak tetingkap alat anda melihat mesej berikut untuk mengingatkan anda:

  "Anda mesti mengalih keluar sambungan antara bahagian Web untuk membuat perubahan pada sifat dinyahdayakan."

 • Mengalih keluar bahagian Web tidak digunakan daripada halaman bahagian Web    Jika anda sengaja menutup bahagian Web, dan bukannya memadamkannya, bahagian Web akan kekal pada halaman sebagai bahagian Web tersembunyi. Untuk mencari bahagian Web yang tersembunyi, Cari halaman bahagian Web dalam pustaka dokumen yang ia disimpan, tuding ke nama fail bahagian Web, klik anak panah yang muncul, klik Edit Sifatdan kemudian klik pautan Halaman bahagian Web yang terbuka dalam pandangan penyelenggaraan . Untuk maklumat lanjut tentang mengekalkan bahagian Web, lihat Menyesuaikan bahagian Web.

Halaman atas

Kami sentiasa mendengar!

Telah artikel ini berguna? Jika ya, sila beritahu kami tahu di bahagian bawah halaman ini. Jika ia tidak berguna, beritahu kami tahu apa yang mengelirukan atau hilang. Sila masukkan versi SharePoint, OS dan pelayar. Kita akan menggunakan maklum balas anda untuk semak semula fakta, menambah maklumat dan mengemas kini artikel ini.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×