Menyalin dan menampal dalam Office Web Apps

Oleh sebab pengehadan teknologi pelayar web, kerja menyalin dan menampal teks dalam Microsoft Office Online berbeza daripada kerja menyalin dan menampal teks dalam aplikasi desktop Office. Artikel ini menunjukkan langkah-langkah untuk menyalin dan menampal dalam setiap Office Online.

Program yang manakah anda sedang gunakan?

Word Online

Excel Online

PowerPoint Online

OneNote Online

Nota:  Jika anda menggunakan Office Online dengan SharePoint 2010, lihat Menyalin dan menampal dalam Microsoft Office Online.

Word Online

Kelakuan salin dan tampal berbeza mengikut sama ada anda melihat atau mengedit dalam pelayar dan apabila anda menampal kandungan daripada luar Word Online.

Melihat dalam pelayar

Apabila anda membuka dokumen dalam pandangan Membaca anda boleh memilih teks satu baris pada satu masa dengan menyeret tetikus (bukan mendwiklik). Kemudian, tekan CTRL+C (Windows) atau ⌘+C (Mac) untuk menyalin teks. Anda boleh menampal kandungan papan klip di luar dokumen. Apabila anda berbuat begitu, teks akan diselitkan ke dalam lokasi baru tanpa pemformatannya seperti tebal, italik atau warna tertentu. Anda boleh menggunakannya semula dalam lokasi baru.

Nota: Apabila melihat dokumen dalam pandangan Membaca anda boleh pilih baris teks minimum. Untuk berupaya memilih perkataan atau frasa klik Edit dalam pelayar.

Jika anda ingin menampal dalam dokumen, klik Edit dalam Pelayar.

Mengedit dalam pelayar

Dalam pandangan Pengeditan, anda boleh memotong, menyalin dan menampal teks serta gambar dalam dokumen dengan memilih teks atau gambar seperti yang anda lakukan dalam aplikasi desktop Word. Tekan CTRL+C untuk menyalin, CTRL+X untuk memotong atau CTRL+V untuk menampal teks atau gambar (Windows); atau tekan ⌘+C, ⌘+X atau ⌘+V (Mac).

Nota:  Jika anda menggunakan Firefox dan anda ingin menggunakan perintah Salin, Potong dan Tampal pada reben Word Online, anda perlu membenarkan JavaScript menggunakan papan klip. Jika anda tidak mahu melakukan langkah ini, gunakan perintah papan kekunci -C, -X dan -V.

Menampal daripada luar Word Online

Apabila anda menampal teks dari luar Word Online teks diselitkan ke dalam dokumen sebagai teks biasa. Dengan kata lain, ciri teks seperti tebal, italik atau saiz dan warna tertentu, tidak dikekalkan dan anda mesti menggunakannya semula dalam Word Online.

Gambar yang anda salin dari web boleh ditampal dalam dokumen tetapi Word Online tidak menyokong menampal gambar yang disalin daripada dokumen atau program lain. Jika terdapat gambar dalam dokumen atau program lain yang anda ingin gunakan dalam Word Online, simpan gambar pada komputer kemudian pergi ke Selitkan > Gambar dalam Word Online.

Jadual dan senarai     Apabila anda menampal teks yang diformatkan di luar Word Online sebagai baris dan lajur atau sebagai subitem dalam senarai, jadual atau struktur hierarki tidak muncul dalam teks yang ditampal. Amalan terbaik adalah menampal item sebegitu satu sel atau peringkat pada satu masa. Atau, apabila menampal senarai, alih keluar pemformatan nombor kemudian gunakannya semula dalam Word Online, menggunakan butang Penomboran dan Tambah Inden (tab Rumah) untuk mencapai hasil yang diingini.

Hiperpautan    Hiperpautan ditampal sebagai teks statik. Untuk menyusun semula pautan lakukan yang berikut selepas menampalnya:

 1. Pilih teks tersebut.

 2. Pada tab Selitkan, klik Pautan.

 3. Dalam kotak Alamat, taip pautan alamat web (URL) tersebut.

 4. Biarkan teks dalam kotak Paparkan teks seperti asal kemudian klik Selitkan.

Halaman Atas

Excel Online

Kelakuan salin dan tampal berbeza mengikut sama ada anda melihat dan mengedit dalam pelayar dan sama ada anda menampal teks dari luar Microsoft Excel Online.

Melihat dalam pelayar

Apabila anda mula-mula membuka buku kerja dalam pelayar anda boleh memilih sel seperti yang anda lakukan dalam aplikasi desktop Excel. Kemudian, tekan CTRL+C (Windows) atau ⌘+C (Mac) untuk menyalin kandungan sel. Anda boleh menampal kandungan papan klip di luar buku kerja. Jika anda ingin menampal dalam buku kerja, klik Edit dalam Pelayar.

Mengedit dalam pelayar

Apabila anda mengedit buku kerja dalam pelayar anda boleh memotong, menyalin dan menampal teks di dalam buku kerja dengan memilih sel seperti yang anda lakukan dalam aplikasi desktop Excel. Tekan CTRL+C untuk menyalin, CTRL+X untuk memotong atau CTRL+V untuk menampalkan teks (Windows); atau tekan ⌘+C, ⌘+X atau ⌘+V (Mac). Apabila anda menampal, kandungan sel mewarisi ciri lokasi baru seperti tebal, italik atau warna tertentu.

Menampal daripada luar Excel Online

Apabila anda menampal teks dari luar Excel Online teks diselitkan ke dalam buku kerja sebagai teks biasa. Dengan kata lain, ciri teks seperti tebal, italik atau saiz dan warna tertentu, tidak dikekalkan dan anda mesti menggunakannya semula dalam Excel Online. Apabila anda menampal sel daripada buku kerja atau jadual lain, struktur baris dan lajur sel dikekalkan dalam Excel Online.

Hiperpautan    Hiperpautan ditampal sebagai teks statik. Untuk menyusun semula pautan, lakukan yang berikut selepas menampalnya:

 1. Pilih teks tersebut.

 2. Pada tab Selitkan, klik Pautan.

 3. Dalam kotak Alamat, taip pautan alamat web (URL) tersebut.

 4. Dalam kotak Paparkan teks, taipkan teks pautan kemudian klik Selitkan.

Halaman Atas

PowerPoint Online

Anda boleh memotong, menyalin dan menampal teks dalam persembahan dengan memilih teks seperti yang anda lakukan dalam aplikasi desktop PowerPoint. Tekan CTRL+C untuk menyalin, CTRL+X untuk memotong atau CTRL+V untuk menampalkan teks (Windows; atau tekan ⌘+C, ⌘+X atau ⌘+V (Mac).

Gambar yang anda salin dari web boleh ditampal pada slaid tetapi PowerPoint Online tidak menyokong menampal gambar yang disalin daripada persembahan atau program lain. Jika terdapat gambar dalam persembahan atau program lain yang anda ingin gunakan dalam PowerPoint Online, simpan gambar pada komputer kemudian pergi ke Selitkan > Gambar dalam PowerPoint Online.

Untuk mengalihkan gambar dari satu slaid ke slaid lain, salin gambar, tampalkannya pada slaid baru kemudian padamkannya dari tempat asalnya.

Nota: 

 • Anda tidak boleh menyalin atau memotong teks dalam pandangan Membaca atau Tayangan Slaid. Untuk berupaya menyalin atau memotong teks klik Edit dalam pelayar.

 • Jika anda menggunakan Firefox dan anda ingin menggunakan perintah Salin, Potong dan Tampal pada reben PowerPoint Online, anda perlu membenarkan JavaScript menggunakan papan klip. Jika anda tidak mahu melakukan langkah ini, gunakan perintah papan kekunci -C, -X dan -V.

Halaman Atas

OneNote Online

Kelakuan salin dan tampal berbeza mengikut sama ada anda melihat dan mengedit dalam pelayar dan sama ada anda menampal teks dari luar Microsoft OneNote Online.

Melihat dalam pelayar

Apabila anda membuka buku nota dalam pandangan Membaca anda boleh memilih teks seperti yang anda lakukan dalam aplikasi desktop OneNote. Kemudian, tekan CTRL+C (Windows) atau ⌘+C (Mac) untuk menyalin teks. Anda boleh menampal kandungan papan klip di luar buku nota. Apabila anda berbuat begitu, teks akan diselitkan ke dalam lokasi baru tanpa pemformatannya seperti tebal, italik atau warna tertentu. Anda boleh menggunakannya semula dalam lokasi baru.

Jika anda ingin menampal dalam buku nota, klik Edit dalam Pelayar.

Mengedit dalam pelayar

Dalam pandangan pengeditan anda boleh memotong, menyalin dan menampal teks dan gambar dalam buku nota dengan memilih teks atau gambar seperti yang anda lakukan dalam aplikasi desktop OneNote. Tekan CTRL+C untuk menyalin, CTRL+X untuk memotong atau CTRL+V untuk menampalkan teks atau gambar (Windows); atau tekan ⌘+C, ⌘+X atau ⌘+V (Mac).

Nota: Jika anda menggunakan pelayar Firefox dan anda ingin menggunakan perintah Salin, Potong dan Tampal pada reben OneNote Online, anda perlu membenarkan JavaScript menggunakan papan klip. Jika anda tidak mahu melakukan langkah ini, gunakan perintah papan kekunci -C, -X dan -V.

Menampal daripada luar OneNote Online

Apabila anda menampal teks dari luar OneNote Online, teks diselitkan ke dalam buku nota sebagai teks biasa. Dengan kata lain, ciri teks seperti tebal, italik atau saiz dan warna tertentu, tidak dikekalkan dan anda mesti menggunakannya semula dalam OneNote Online.

Gambar yang anda salin dari web boleh ditampal dalam buku nota tetapi OneNote Online tidak menyokong menampal gambar yang disalin daripada buku nota atau program lain. Jika terdapat gambar dalam buku nota atau program lain yang anda ingin gunakan dalam OneNote Online, simpan gambar pada komputer kemudian pergi ke Selitkan > Gambar dalam OneNote Online.

Jadual dan senarai    Apabila anda menampal teks yang diformatkan di luar OneNote Online sebagai baris dan lajur atau sebagai subitem dalam senarai, jadual atau struktur hierarki tidak muncul dalam teks yang ditampal. Amalan terbaik adalah menampal item sebegitu satu sel atau peringkat pada satu masa. Atau, apabila menampal senarai, alih keluar pemformatan nombor kemudian gunakannya semula dalam OneNote Online, menggunakan butang Penomboran dan Tambah Inden (tab Rumah) untuk mencapai hasil yang diingini.

Hiperpautan    Hiperpautan ditampal sebagai teks statik. Untuk menyusun semula pautan, lakukan yang berikut selepas menampalnya:

 1. Pilih teks tersebut.

 2. Pada tab Selitkan, klik Pautan.

 3. Dalam kotak Alamat, taip pautan alamat web (URL) tersebut.

 4. Biarkan teks dalam kotak Paparkan teks seperti asal kemudian klik Selitkan.

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×