Menukar sebut harga kepada invois berbayar menggunakan templat Pangkalan Data Web Services

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Templat pangkalan data Access 2010 Services mencipta pangkalan data sedia untuk digunakan yang membenarkan anda menjejaki sebut harga, invois, pelanggan dan data lain yang berkaitan dengan menjalankan perniagaan perkhidmatan.

Video berikut menunjukkan senario ringkas cara templat ini mungkin digunakan.

Pelayar anda tidak menyokong video. Pasang Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player atau Internet Explorer 9.

Jika anda belum berbuat demikian, memuat turun templat Perkhidmatan.

Teruskan membaca untuk mengetahui cara menggunakan templat untuk membuat pangkalan data anda sendiri dan mula menggunakannya bagi membantu perniagaan anda.

Dalam artikel ini

Memulakan pangkalan data untuk kali pertama

Mari bermula: Menambah data sedia ada kepada pangkalan data Services anda

Papan pemuka: Menjejak aktif sebut harga dan invois

Sebut Harga: Menguruskan semua sebut harga anda

Invois: Menguruskan semua invois anda

Pusat laporan: Melihat dan mencetak Laporan

Lanjutan: Menguruskan perkhidmatan, produk, pekerja dan pelanggan

Langkah berikut

Memulakan pangkalan data untuk kali pertama

Kotak dialog yang muncul membenarkan anda memilih sama ada untuk menyimpan data sampel atau memadamkannya agar anda boleh mula memasukkan data anda:

Borang permulaan templat Pangkalan Data Web Services

1. Klik butang di sebelah kiri untuk membuka pangkalan data dan bekerja dengan data sampel. Capaian akan mengisi pangkalan data Services dengan data daripada syarikat rekaan Northwind Traders.

2. Klik butang di sebelah kanan untuk memadamkan data sampel supaya anda boleh mula memasukkan anda sendiri.

Memadam data sampel juga mengelakkan kotak dialog permulaan muncul lagi kemudian.

3. Kosongkan kotak semak untuk mengelakkan kotak dialog muncul lagi kemudian.

Nota: Semua medan dan kawalan dalam templat Services yang memaparkan data mata wang menggunakan tanda dolar ($) sebagai simbol mata wang. Jika penempatan anda menggunakan simbol mata wang berlainan, anda harus mempertimbangkan untuk melaraskan medan dan kawalan yang terjejas sebelum anda mengalih keluar data sampel. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen Lihat Juga.

Mari bermula: Menambah data sedia ada kepada pangkalan data Services anda

Tab Mari Bermula termasuk tab lain yang berikut untuk membantu anda mengumpul data perniagaan dan bersedia untuk bermula:

Tab Mari Bermula

Ciri-ciri

Selamat datang

Pautan kepada sumber yang berguna

Maklumat syarikat

Medan untuk menyimpan maklumat syarikat untuk kegunaan pada invois dan laporan lain

Pekerja

Pandangan helaian data pekerja. Pekerja yang mengelog masuk direkodkan dalam sebut harga dan invois baru

Perkhidmatan

Pandangan helaian data bagi perkhidmatan yang anda boleh tambah kepada sebut harga dan invois

Produk

Pandangan helaian data bagi bahan yang anda jual semula atau guna. Anda boleh menambah produk ini pada sebut harga dan invois

Sebut harga & invois

Dua pandangan helaian data: sebut harga dan invois anda

Apabila anda mengklik Mula memasukkan data saya pada kotak dialog permulaan, Access membawa anda kepada tab Mari BermulaSelamat Datang yang anda boleh memulakan proses memasukkan data ke dalam pangkalan data Services baru anda.

Tab Mari Bermula bagi templat Pangkalan Data Web Services

Anda tidak perlu menggunakan tab Mari Bermula untuk memasukkan semua data. Tab tersebut bertujuan untuk memudahkan anda bermula dengan cepat. Kebanyakan maklumat yang anda masukkan pada tab Mari Bermula yang berikut boleh juga dimasukkan pada tab utama, seperti tab Sebut Harga atau tab Invois. Namun, anda hanya boleh memasukkan maklumat syarikat (yang akan muncul pada sebut harga dan invois) menggunakan tab Maklumat Syarikat.

Tab selamat datang: bantuan dan sumber lain

Pautan pada tab Selamat Datang menuding ke sumber terkini untuk membantu anda memanfaatkan pangkalan data Services anda. Walaupun pautan tidak berubah, sasaran pautan dikemas kini apabila sumber baru tersedia.

 • Apabila anda selesai melihat maklumat pada tab Selamat Datang, klik Berikut untuk menuju ke tab Maklumat Syarikat.

Tab Maklumat Syarikat: memasukkan maklumat Syarikat

Pada tab Maklumat Syarikat, anda boleh memasukkan maklumat tentang syarikat anda, seperti nama, lokasi, telefon dan alamat e-mel. Maklumat ini akan dipaparkan pada invois dan laporan lain yang dicipta oleh pangkalan data.

Tab Maklumat Syarikat bagi templat pangkalan data Services

 • Taipkan maklumat syarikat anda ke dalam kotak, kemudian klik Berikut.

Tab pekerja: memasukkan maklumat pekerja

Pada tab Pekerja, anda boleh mula menambah pekerja pada pangkalan data. Ini akan membantu anda memantau setiap pekerja dan tugasnya. Contohnya, apabila sebut harga baru dicipta, pekerja yang mengelog masuk akan direkodkan sebagai sebahagian daripada sebut harga baru.

 • Taipkan maklumat setiap pekerja ke dalam helaian data kemudian klik Berikut.

  Anda boleh juga melihat, mengedit dan menambah pekerja pada tab utama Pekerja.

Tab Perkhidmatan: memasukkan maklumat Perkhidmatan

Pada tab Perkhidmatan, tambah maklumat tentang perkhidmatan yang anda sediakan, seperti kadar bayaran setiap jam untuk setiap perkhidmatan. Anda boleh juga mengalih keluar perkhidmatan dengan memadamkannya atau menandakannya sebagai dihentikan. Anda hanya boleh memadam perkhidmatan jika ia tidak muncul dalam sebarang sebut harga atau invois.

Apabila anda menambah perkhidmatan pada sebut harga atau invois, kadar bayaran setiap jam lalai untuk perkhidmatan tersebut akan ditambah pada sebut harga atau invois. Namun, anda boleh melaraskan kadar bayaran setiap jam untuk sebarang perkhidmatan sebelum anda menyerahkan sebarang sebut harga atau invois tertentu. Melaraskan kadar bayaran sebut harga atau invois tidak akan menjejaskan kadar bayaran setiap jam lalai untuk perkhidmatan itu.

Menambah data perkhidmatan yang anda telah simpan dalam Excel

Anda boleh menyalin dan menampal data daripada Excel ke dalam helaian data Access. Menyalin dan menampal data tersebut boleh menjimatkan masa, khususnya jika data dalam Excel telah berada dalam baris atau lajur yang sama atau sangat serupa dengan lajur pada helaian data.

Terdapat dua pertimbangan utama apabila anda bersedia untuk menyalin data Excel dan menampalnya ke dalam Access:

Penting:  Lajur Kod Perkhidmatan mesti mempunyai nilai untuk setiap perkhidmatan dan nilai itu mesti unik – iaitu, dua atau lebih perkhidmatan tidak boleh mempunyai nama yang sama.

Nota:  Langkah-langkah dalam seksyen ini menganggap anda mempunyai data untuk keempat-empat lajur dalam helaian data Perkhidmatan. Jika anda tiada semua data, anda boleh menyalin data yang anda ada. Satu-satunya lajur yang diperlukan dan mesti mempunyai nilai unik ialah Kod Perkhidmatan.

Mengubah urutan data Excel daripada baris kepada lajur

Petua:  Jika data anda tidak mempunyai tertib yang sama dengan lajur dalam helaian data Access, pertimbangkan untuk menyelitkan lembaran kerja dalam Excel dan mengubah urutan data pada lembaran kerja yang baru. Menggunakan lembaran kerja yang baru boleh memudahkan lagi kerja menyusun data dalam tertib yang sama dengan lajur helaian data Access.

 1. Dalam Excel, pilih data, kemudian tekan CTRL+C.

  Petua:  Untuk memilih beberapa kumpulan sel yang tidak bersebelahan, tekan dan tahan kekunci CTRL semasa anda pilih.

 2. Klik kanan sel di luar data anda yang terpilih (contohnya, sel di bawah baris paling pemilihan anda), dan di bawah Opsyen tampal, klik butang mengubah urutan :
  Menampal Ubah Urutan

Susun semula lajur data Excel yang berada dalam tertib berbeza dengan helaian data Perkhidmatan
 1. Buka buku kerja Excel yang mengandungi data tentang perkhidmatan anda.

 2. Menyelitkan lembaran kerja baru. Untuk bantuan dengan langkah ini, lihat artikel Excel selitkan atau padam lembaran kerja.

 3. Pada lembaran kerja baru:

  1. Taip atau tampal Kod Perkhidmatan dalam sel A1.

  2. Taip atau tampal Perihalan Perkhidmatan dalam sel B1.

  3. Taip atau tampal Kadar bayaran setiap jam lalai dalam sel C1.

  4. Taip atau tampal Nota dalam sel D1.

 4. Salin nama atau kod perkhidmatan anda ke dalam lajur A:

  1. Klik tab lembaran kerja yang nama atau kod disenaraikan.

  2. Pilih senarai nama atau kod kemudian tekan CTRL+C

  3. Klik tab lembaran kerja baru.

  4. Pilih sel A2, kemudian tekan CTRL+V.

 5. Salin perihalan perkhidmatan anda ke dalam lajur B:

  1. Klik sel B2 dan taip tanda sama dengan (=).

  2. Klik tab lembaran kerja yang perihalan disenaraikan.

  3. Klik sel yang mengandungi perihalan pertama, kemudian tekan ENTER.
   Excel menampal rujukan sel ke dalam sel B2 pada lembaran kerja baru.

  4. Pada lembaran kerja baru, klik sel B2 sekali lagi dan kemudian dwiklik pemegang isian Pemegang isian .
   Excel menampal rujukan sel untuk senarai selebihnya ke dalam lajur B.

 6. Ulangi langkah 5 tetapi gunakan lajur C dan salin kadar bayaran setiap jam lalai untuk perkhidmatan anda.

 7. Ulangi langkah 5 tetapi gunakan lajur D dan salin nota untuk perkhidmatan anda.

Menampal data daripada lajur yang berada dalam tertib yang sama seperti lajur pada helaian data Perkhidmatan
 1. Dalam Excel, pilih data, kemudian tekan CTRL+C.

  Untuk memilih berbilang kumpulan sel yang tidak bersebelahan, tekan dan tahan kekunci CTRL semasa anda pilih.

 2. Dalam Access, pada tab Perkhidmatan , klik kanan asterisk pada helaian data, dan kemudian klik tampal.
  Menu pintasan pada helaian data Perkhidmatan

Menambah perkhidmatan satu demi satu

 • Klik Tambah Perkhidmatan Baru untuk membuka borang Butiran Perkhidmatan dan memasukkan maklumat tentang perkhidmatan.
  - atau –

 • Masukkan data ke dalam helaian data pada tab Perkhidmatan.

Tab produk: memasukkan maklumat produk

Pada tab Produk, tambah maklumat tentang produk yang anda jual semula atau guna semasa menjalankan perkhidmatan.

Apabila anda menambah produk pada sebut harga atau invois, harga unit direkodkan sebagai sebahagian daripada sebut harga atau invois. Namun, anda boleh melaraskan harga unit untuk sebarang produk sebelum anda menyerahkan sebarang sebut harga atau invois tertentu. Melaraskan harga sebut harga atau invois tidak akan menjejaskan harga unit untuk produk.

Menambah data produk yang anda telah simpan dalam Excel

Anda boleh menyalin dan menampal data daripada Excel ke dalam helaian data Access. Menyalin dan menampal data tersebut boleh menjimatkan masa, khususnya jika data dalam Excel telah berada dalam baris atau lajur yang sama atau sangat serupa dengan lajur pada helaian data.

Terdapat dua pertimbangan utama apabila anda bersedia untuk menyalin data Excel dan menampalnya ke dalam Access:

Penting:  Lajur Kod Produk mesti mempunyai nilai untuk setiap perkhidmatan dan nilai itu mesti unik – iaitu, dua atau lebih perkhidmatan tidak boleh mempunyai nama yang sama.

Nota:  Langkah-langkah dalam seksyen ini menganggap anda mempunyai data untuk keempat-empat lajur dalam helaian data Produk. Jika anda tiada semua data, anda boleh menyalin data yang anda ada. Satu-satunya lajur yang diperlukan dan mesti mempunyai nilai unik ialah Kod Produk.

Mengubah urutan data Excel daripada baris kepada lajur

Jika data anda berada dalam baris (berlawanan dengan lajur), ubah urutan dalam Excel sebelum menampalnya ke dalam Access.

Petua:  Jika data anda tidak mempunyai tertib yang sama dengan lajur dalam helaian data Access, pertimbangkan untuk menyelitkan lembaran kerja dalam Excel dan mengubah urutan data pada lembaran kerja yang baru. Menggunakan lembaran kerja yang baru boleh memudahkan lagi kerja menyusun data dalam tertib yang sama dengan lajur helaian data Access.

 1. Dalam Excel, pilih data, kemudian tekan CTRL+C.

  Untuk memilih beberapa kumpulan sel yang tidak bersebelahan, tekan dan tahan kekunci CTRL semasa anda pilih.

 2. Klik kanan sel di luar data anda yang terpilih (contohnya, sel di bawah baris paling pemilihan anda), dan di bawah Opsyen tampal, klik butang mengubah urutan :
  Menampal Ubah Urutan

Menyusun semula lajur Excel yang berada dalam tertib berbeza dengan helaian data Produk
 1. Buka buku kerja Excel yang mengandungi data tentang produk anda.

 2. Menyelitkan lembaran kerja baru. Untuk bantuan dengan langkah ini, lihat artikel Excel selitkan atau padam lembaran kerja.

 3. Pada lembaran kerja baru:

  1. Taip atau tampal Kod produk dalam sel A1.

  2. Taip atau tampal Perihalan produk dalam sel B1.

  3. Taip atau tampal Harga Unit dalam sel C1.

  4. Taip atau tampal Kuantiti Bagi Setiap Unit dalam sel D1.

  5. Taip atau tampal Nota dalam sel E1.

 4. Salin nama atau kod produk anda ke dalam lajur A:

  1. Klik tab lembaran kerja yang nama atau kod disenaraikan.

  2. Pilih senarai nama atau kod kemudian tekan CTRL+C

  3. Klik tab lembaran kerja baru.

  4. Pilih sel A2, kemudian tekan CTRL+V.

 5. Salin perihalan produk anda ke dalam lajur B:

  1. Klik sel B2 dan taip tanda sama dengan (=).

  2. Klik tab lembaran kerja yang perihalan disenaraikan.

  3. Klik sel yang mengandungi perihalan pertama, kemudian tekan ENTER.
   Excel menampal rujukan sel ke dalam sel B2 pada lembaran kerja baru.

  4. Pada lembaran kerja baru, klik sel B2 sekali lagi dan kemudian dwiklik pemegang isian Pemegang isian .
   Excel menampal rujukan sel untuk senarai selebihnya ke dalam lajur B.

 6. Ulangi langkah 5 tetapi gunakan lajur C dan salin harga unit untuk produk anda.

 7. Ulangi langkah 5 tetapi gunakan lajur D dan salin kuantiti per unit untuk produk anda.

 8. Ulangi langkah 5 tetapi gunakan lajur E dan salin nota untuk produk anda.

Tampal data daripada lajur yang berada dalam tertib yang sama seperti lajur pada helaian data Produk
 1. Dalam Excel, pilih data, kemudian tekan CTRL+C.

  Untuk memilih berbilang kumpulan sel yang tidak bersebelahan, tekan dan tahan kekunci CTRL semasa anda pilih.

 2. Dalam Access, pada tab produk , klik kanan asterisk pada helaian data, dan kemudian klik tampal.
  Menu pintasan pada helaian data Perkhidmatan

Menambah produk satu demi satu

 • Klik Tambah Produk Baru untuk membuka borang Butiran Produk dan memasukkan maklumat produk.
  - atau –

 • Masukkan data ke dalam helaian data pada tab Produk.

Tab sebut harga & invois: memasukkan sebut harga dan invois

Jika anda telah mempunyai beberapa sebut harga dan invois, anda boleh memasukkannya ke dalam helaian data pada tab Sebut Harga& Invois.

 1. Untuk memasukkan sebut harga, klik Tambah Sebut Harga Baru. Untuk memasukkan invois, klik Tambah Invois Baru.

 2. Dalam borang butiran yang terbuka, masukkan maklumat yang anda ada, seperti status pekerja yang mengeluarkan sebut harga atau invois dan status pelanggan.

 3. Jika anda memasukkan pelanggan yang tiada dalam pangkalan data, Access menggesa anda supaya memasukkan pelanggan baru. Klik Ya kemudian isikan maklumat yang anda ada tentang pelanggan baru. Apabila anda menutup helaian data, pelanggan akan tersedia dalam senarai juntai bawah Pelanggan.

 4. Klik Simpan & Tutup selepas anda selesai dengan setiap sebut harga atau invois. Data disimpan dan borang ditutup.

 5. Apabila anda selesai menambah sebut harga dan invois sedia ada, klik Berikut.

Halaman atas

Papan pemuka: Menjejak aktif sebut harga dan invois

Tab Papan Pemuka menyediakan tempat yang sesuai untuk menjejak sebut harga terbuka dan invois belum dibayar dan untuk menambah sebut harga atau invois baru.

Tab papan pemuka bagi templat pangkalan data Services

Melihat butiran tentang sebut harga atau invois

 • Klik nilai di bawah Sebut Harga# untuk membuka borang Butiran Sebut Harga borang tersebut.

  Anda boleh mengedit butiran sebut harga sebelum menyerahkannya – iaitu, jika Status adalah baru.

 • Klik nilai di bawah Invois# untuk membuka borang Butiran Invois invois tersebut

Mencipta sebut harga atau invois baru

 • Klik Sebut Harga Baru atau Invois Baru, kemudian isikan borang yang muncul.

  Nota: Jika anda tidak log masuk ke pangkalan data, pilih nama anda daripada senarai juntai bawah Jurujual untuk menambah nama anda pada sebut harga atau invois.

Halaman atas

Sebut Harga: Menguruskan semua sebut harga anda

Tab Sebut Harga menyediakan pandangan untuk membantu anda menguruskan sebut harga berdasarkan statusnya.

Tab sebut harga bagi templat pangkalan data Services

Sebut harga disenaraikan pada tab berikut:

 • Aktif    Menyenaraikan sebut harga yang belum dihantar invois, ditolak atau tamat tempoh.

 • Diluluskan    Menyenaraikan sebut harga yang telah diluluskan atau dihantar invois.

 • Dihantar Invois    Menyenaraikan sebut harga yang telah dihantar invois. Anda boleh melihat invois bagi sebut harga yang tersenarai.

 • Tamat Tempoh    Menyenaraikan sebut harga yang tamat tempoh tanpa dihantar invois.

 • Ditolak    Menyenaraikan sebut harga yang telah ditolak. Anda boleh meluluskan sebut harga yang ditolak supaya ia boleh dihantarkan invois.

Melihat butiran tentang sebut harga

 • Klik nilai di bawah Sebut Harga# untuk membuka borang Butiran Sebut Harga borang tersebut.

  Anda boleh mengedit butiran sebut harga sebelum menyerahkannya – iaitu, jika Status adalah baru.

Borang Butiran Sebut Harga

Borang Butiran Sebut Harga

1. nombor sebut harga dan status muncul di penjuru kiri bahagian atas borang Butiran sebut harga .

2. gunakan butang di bahagian atas borang Butiran sebut harga untuk menyerahkan, luluskan, tolak atau invois sebut harga, untuk mencipta penduanya sebut harga dan untuk melihat sebut harga dalam penyediaan untuk pencetakan.

3. maklumat umum tentang sebut harga terletak dalam kotak di bawah butang di bahagian atas borang Butiran sebut harga .

4 tab. di tengah-tengah borang Butiran sebut harga adalah untuk butiran tentang sebut harga: item baris (Perkhidmatan dan produk), Perkhidmatan lokasi cukai dan terma, dan Nota. Anda boleh melaraskan kadar dan harga unit untuk item baris pada sebarang sebut harga tanpa menjejaskan nilai lalai untuk perkhidmatan yang berkaitan atau produk.

5. jumlah amaun untuk Perkhidmatan, produk dan cukai dipaparkan di sudut kanan bawah borang Butiran sebut harga . Jika anda mengemas kini butiran pada tab item baris atau tab cukai & terma , klik Jumlah segar semula untuk mengemas kini jumlah yang ditunjukkan dalam kawasan ini.

Mencipta sebut harga baru

 • Pada tab Sebut Harga, klik Sebut Harga Baru, kemudian isikan borang Butiran Sebut Harga.

  Nota: Jika anda tidak log masuk ke pangkalan data, pilih nama anda daripada senarai juntai bawah Jurujual untuk menambah nama anda pada sebut harga.

Menyerahkan sebut harga untuk mendapatkan kelulusan

Sebut harga yang belum diserahkan tidak mempunyai nombor sebut harga; nilai […] dipaparkan di bawah sebut harga #.

 1. Pada tab Sebut Harga, klik […] dalam baris yang mengandungi sebut harga yang anda ingin serah.
  Access membuka borang Butiran Sebut Harga dan memaparkan sebut harga.

 2. Semak semula maklumat umum dan butiran untuk sebut harga dan buat sebarang perubahan yang perlu, seperti menambah atau mengalih keluar item baris, melaraskan kadar bayaran atau harga unit untuk item barisan atau menambah nota.

 3. Di bahagian atas borang Butiran Sebut Harga, klik Serah.

Meluluskan atau menolak sebut harga yang diserahkan

 1. Pada tab Sebut Harga, klik nilai di bawah Sebut Harga# untuk membuka borang Butiran Sebut Harga dan memaparkan sebut harga.

 2. Semak semula maklumat sebut harga dan lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika sebut harga boleh diterima, klik Luluskan di bahagian atas borang Butiran Sebut Harga.

  • Jika sebut harga boleh diterima dengan perubahan kecil, klik Pendua di bahagian atas borang Butiran Sebut Harga. Access mencipta sebut harga baru berdasarkan yang asal. Anda kemudiannya boleh mengkaji semula dan menyerahkan sebut harga baru, kemudian meluluskannya.

  • Jika sebut harga tidak boleh diterima, klik Tolak di bahagian atas borang Butiran Sebut Harga.

Menjadikan sebut harga yang diluluskan kepada invois

 1. Pada tab Sebut Harga, klik tab Diluluskan.
  Access memaparkan sebut harga yang telah diluluskan, termasuk sebut harga yang telah dihantar invois.

 2. Klik nilai di bawah Sebut Harga# untuk membuka borang Butiran Sebut Harga borang tersebut.

 3. Semak semula maklumat sebut harga.

  Nota: Anda tidak boleh mengubah sebarang butiran sebut harga yang telah diluluskan. Walau bagaimanapun, anda boleh menjadikan sebut harga pendua dengan mengklik pendua, menyemak dan menyerahkan sebut harga pendua, kemudian meluluskan dan gunakan tersebut untuk mencipta invois.

 4. Di bahagian atas borang Butiran Sebut Harga, klik Invois.

Mencetak atau menghantar sebut harga melalui e-mel

 1. Pada tab Sebut Harga, klik nilai di bawah Sebut Harga# untuk membuka borang Butiran Sebut Harga dan memaparkan sebut harga.

 2. Di bahagian atas borang Butiran Sebut Harga, klik Lihat Sebut Harga.
  Access membuka sebut harga dalam borang yang ia akan dicetak.

  Nota:  Butang di bahagian atas sebut harga tidak muncul pada salinan muktamad.

 3. Klik butang yang sesuai di bahagian atas sebut harga.

halaman atas

Invois: Menguruskan semua invois anda

Pada tab Invois, anda boleh mencipta invois baru dan menyemak semula invois mengikut status.

Tab invois bagi templat pangkalan data Services

Invois disenaraikan pada tab berikut:

 • Belum Dibayar    Menyenaraikan invois yang belum dibayar tetapi belum melampaui tempohnya.

 • Melampaui tempohnya   Menyenaraikan invois yang belum dibayar dan telah melampaui tempohnya.

 • Dibayar   Menyenaraikan invois yang belum dibayar.

Melihat butiran tentang invois

 • Klik nilai di bawah Invois# untuk membuka borang Butiran Invois invois tersebut.

  Anda boleh mengedit butiran invois sebelum menyerahkannya – iaitu, jika Status adalah baru.

Borang Butiran Invois

Borang Butiran Invois

1. nombor dan status invois muncul di penjuru kiri bahagian atas borang Butiran invois .

2. gunakan butang di bahagian atas borang Butiran invois untuk menyerahkan invois atau tanda ia dibayar, untuk mencipta pendua invois, untuk melihat apa invois akan kelihatan seperti apabila dicetak, dan untuk menyimpan perubahan pada invois dan tutup borang Butiran invois .

3. umum maklumat tentang invois terletak dalam kotak di bawah butang di bahagian atas borang Butiran invois . Jika invois yang dicipta daripada sebut harga ia mewarisi maklumat ini daripada tersebut, tetapi anda boleh membuat perubahan kepada invois tanpa menjejaskan sebut harga asalnya.

4 tab. di tengah-tengah borang Butiran invois adalah untuk butiran tentang invois: item baris (Perkhidmatan dan produk), Perkhidmatan lokasi cukai dan terma, dan Nota. Jika invois yang dicipta daripada sebut harga ia mewarisi butiran daripada tersebut, tetapi anda boleh membuat perubahan butiran invois tanpa menjejaskan sebut harga asalnya. Anda juga boleh melaraskan kadar dan harga unit untuk item baris pada invois sebarang tanpa menjejaskan nilai lalai untuk perkhidmatan yang berkaitan atau produk.

5. jumlah amaun untuk Perkhidmatan, produk dan cukai dipaparkan di sudut kanan bawah borang Butiran invois . Jika anda mengemas kini butiran pada tab item baris atau tab cukai & terma , klik Jumlah segar semula untuk mengemas kini jumlah yang ditunjukkan dalam kawasan ini.

Mencipta invois baru

 • Klik Invois Baru, kemudian isikan borang Butiran Invois.

  Nota: Jika anda tidak log masuk ke pangkalan data, pilih nama anda daripada senarai juntai bawah Jurujual untuk menambah nama anda pada sebut harga.

Menyerahkan invois untuk pembayaran

Invois yang belum diserahkan tidak mempunyai nombor invois; nilai […] dipaparkan di bawah invois #.

 1. Pada tab Invois, klik […] dalam baris yang mengandungi invois yang anda ingin serah untuk pembayaran.
  Access membuka borang Butiran Invois dan memaparkan sebut harga.

 2. Semak semula maklumat umum dan butiran untuk invois dan buat sebarang perubahan yang perlu, seperti menambah atau mengalih keluar item baris, melaraskan kadar bayaran atau harga unit untuk item barisan atau menambah nota.

 3. Di bahagian atas borang Butiran Invois, klik Serah.

Mencetak atau menghantarkan invois melalui e-mel

 1. Pada tab Invois, klik nilai di bawah Invois# untuk membuka borang Butiran Invois dan memaparkan invois.

 2. Di bahagian atas borang Butiran Invois, klik Lihat Invois.
  Access membuka invois dalam borang yang ia akan dicetak.

  Nota:  Butang di bahagian atas invois tidak muncul pada salinan muktamad.

 3. Klik butang yang sesuai di bahagian atas invois.

Menandakan invois sebagai telah dibayar

 1. Pada tab Invois, pada tab Belum Dibayar, klik nilai di bawah Invois# untuk membuka borang Butiran Invois dan memaparkan invois.

 2. Di bahagian atas borang Butiran Invois, klik Tandakan Sebagai Dibayar.

Halaman atas

Pusat laporan: Melihat dan mencetak Laporan

Templat pangkalan data Services termasuk empat laporan: senarai pelanggan dan tiga laporan jualan (bulanan, suku tahunan dan tahunan).

Tab Pusat Laporan bagi templat pangkalan data Services

Untuk pratonton laporan:

 • Klik tab Pusat Laporan, kemudian di bawah Pilih Laporan, klik laporan yang anda ingin lihat.
  Access memaparkan laporan dalam anak tetingkap pratonton.

Anda boleh menyesuaikan pratonton anda menggunakan opsyen yang muncul di bahagian atas anak tetingkap pratonton. Opsyen yang muncul bergantung pada laporan yang anda pratonton.

Untuk mencetak laporan:

 1. Pratonton laporan yang ingin anda cetak.

 2. Pada tab Pusat Laporan, klik Buka dalam tab baru kemudian tekan CTRL+P.

Lanjutan: Menguruskan perkhidmatan, produk, pekerja dan pelanggan

Tab Lanjutan menyediakan tempat yang sesuai untuk menguruskan senarai berikut:

 • Pelanggan

 • Pekerja

 • Produk

 • Perkhidmatan

Setiap senarai dipaparkan sebagai helaian data, ini memudahkan anda mengesan ketidakkonsistenan dan membuat perubahan besar pada data.

Tab lanjutan bagi templat pangkalan data Services

Langkah Berikut

Ketika anda mula menggunakan pangkalan data Services untuk menguruskan perniagaan anda, kemungkinan besar anda akan memikirkan cara baru untuk bertanya atau menapis data anda. Anda mungkin juga mendapati bahawa anda ingin mengubah suai pangkalan data agar lebih memenuhi keperluan anda. Pautan dalam seksyen ini memberikan lebih banyak maklumat tentang tugas biasa dan pengubahsuaian yang boleh anda lakukan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×