Mentakrifkan dan menggunakan nama dalam formula

Mentakrifkan dan menggunakan nama dalam formula

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dengan menggunakan nama, anda boleh menjadikan formula anda lebih mudah difahami dan diselenggarakan. Anda boleh mentakrifkan nama untuk julat sel, fungsi, pemalar atau jadual. Sebaik sahaja anda mengamalkan penggunaan nama dalam buku kerja, anda boleh mengemas kini, mengaudit dan mengurus nama-nama ini dengan mudah.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Ketahui lebih lanjut tentang menggunakan nama

Mengetahui tentang peraturan sintaks untuk nama

Mentakrifkan nama untuk sel atau julat sel pada lembaran kerja

Mentakrifkan nama menggunakan pilihan sel dalam lembaran kerja

Mentakrifkan nama menggunakan kotak dialog nama baru

Menguruskan nama menggunakan kotak dialog Pengurus nama

Mengubah nama

Memadamkan satu atau lebih nama

Mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan nama

Nama adalah satu trengkas bermakna yang memudahkan untuk memahami tujuan rujukan sel, pemalar, formula atau jadual, yang setiap daripadanya mungkin sukar difahami semasa pertama kali melihatnya. Maklumat berikut menunjukkan contoh biasa nama dan cara ia boleh memperbaiki kejelasan dan pemahaman.

Jenis Contoh

Contoh dengan tiada nama

Contoh dengan nama

Rujukan

=SUM(C20:C30)

=SUM(FirstQuarterSales)

Pemalar

=PRODUCT(A5,8.3)

=PRODUCT(Price,WASalesTax)

Formula

=SUM(VLOOKUP(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUM(Inventory_Level,-Order_Amt)

Jadual

C4:G36

=TopSales06

Jenis nama

Terdapat beberapa jenis nama yang anda boleh cipta dan gunakan.

Nama tertakrif    Nama yang mewakili sel, julat sel, formula atau nilai pemalar. Anda boleh mencipta nama tertakrif anda sendiri dan Microsoft Office Excel kadangkala mencipta nama tertakrif untuk anda, seperti apabila anda mengesetkan kawasan cetak.

Nama jadual    Nama untuk jadual Excel, yang merupakan koleksi data mengenai subjek tertentu yang disimpan dalam rekod (baris) dan medan (lajur). Excel mencipta nama jadual Excel lalai jadual1, jadual2 dan sebagainya, setiap kali anda menyelitkan jadual Excel, tetapi anda boleh mengubah nama Jadual untuk menjadikannya lebih bermakna. Untuk maklumat lanjut tentang jadual Excel, lihat menggunakan rujukan berstruktur dengan jadual Excel.

Skop nama

Semua nama mempunyai skop, sama ada pada lembaran kerja tertentu (juga dipanggil aras lembaran kerja setempat) atau seluruh buku kerja (juga dipanggil pada tahap buku kerja global). Skop nama ialah lokasi yang mana nama dikenali tanpa kelayakan. Contohnya:

 • Jika anda mentakrifkan nama seperti belanjawan_th08 dan skopnya lembaran1, nama tersebut, jika tidak layak, mengenali hanya dalam helaian1, tetapi bukan dalam lembaran lain tanpa kelayakan.

  Untuk menggunakan nama lembaran kerja setempat dalam lembaran kerja lain, anda boleh layak dengan mendahuluinya dengan nama lembaran kerja, seperti contoh yang ditunjukkan berikut:

  Lembaran1!Belanjawan_TH08

 • Jika anda mentakrifkan nama seperti Sales_Dept_Goals, dan skopnya ialah buku kerja, nama yang dikenali untuk semua lembaran kerja dalam buku kerja tersebut, tetapi bukan untuk buku kerja lain.

Nama sentiasa mestilah unik dalam skopnya. Excel menghalang anda mentakrifkan nama yang tidak unik dalam skopnya. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan nama yang sama dalam skop yang berbeza. Contohnya, anda boleh mentakrifkan nama seperti GrossProfit yang diskop ke helaian1, helaian2 dan Sheet3 dalam buku kerja yang sama. Walaupun setiap nama yang sama, setiap nama yang unik dalam skopnya. Anda mungkin lakukan ini untuk memastikan bahawa formula yang menggunakan nama, GrossProfit, sentiasa merujuk sel-sel yang sama pada aras lembaran kerja setempat.

Anda juga boleh mentakrifkan nama yang sama, GrossProfit, untuk tahap buku kerja sejagat, tetapi sekali lagi skop adalah unik. Dalam kes ini, Walau bagaimanapun, terdapat boleh konflik nama. Untuk menyelesaikan konflik, secara lalai Excel menggunakan nama yang ditakrifkan untuk lembaran kerja kerana aras lembaran kerja setempat akan diutamakan berbanding pada tahap buku kerja sejagat. Jika anda ingin mengubah keutamaan yang dan anda ingin gunakan nama buku kerja, anda boleh disambiguate nama dengan menambah nama buku kerja sebagai ditunjukkan dalam contoh berikut:

FailBukukerja!UntungKasar

Anda boleh mengatasi aras lembaran kerja setempat untuk semua lembaran kerja dalam buku kerja, kecuali bagi lembaran kerja pertama, yang akan sentiasa menggunakan nama setempat jika terdapat konflik nama dan tidak boleh diubah.

Mentakrifkan dan memasukkan nama

Anda mentakrifkan nama menggunakan yang:

 • Kotak Nama pada formula bar     Ini sesuai digunakan untuk mencipta nama tahap buku kerja untuk julat terpilih.

 • Mencipta nama daripada pemilihan     Anda dengan mudah boleh mencipta nama daripada label lajur dan baris sedia ada menggunakan pilihan sel dalam lembaran kerja.

 • Kotak dialog Nama Baru    Ia paling sesuai digunakan apabila anda inginkan lebih kefleksibelan dalam mencipta nama seperti menentukan skop aras lembaran kerja setempat atau mencipta komen nama.

Nota: Secara lalai, nama menggunakan rujukan sel mutlak.

Anda boleh masukkan nama secara:

 • Menaip    Menaip nama, contohnya, sebagai argumen untuk formula.

 • Menggunakan Formula AutoLengkap    Gunakan senarai juntai bawah Formula AutoLengkap, yang menyenaraikan nama yang sah secara automatik untuk anda.

 • Memilih daripada perintah Gunakan dalam Formula    Pilih nama tertakrif daripada senarai tersedia daripada perintah Gunakan dalam Formula dalam kumpulan Nama Tertakrif pada tab Formula.

Nama pengauditan

Anda juga boleh mencipta senarai nama tertakrif dalam buku kerja. Cari kawasan dengan dua lajur kosong pada lembaran kerja (senarai akan mengandungi dua lajur, satu untuk nama dan satu untuk Perihalan nama). Pilih sel yang akan berada di penjuru atas kiri senarai. Pada tab Formula , dalam Kumpulan Nama tertakrif , klik gunakan dalam Formula, klik tampal dan kemudian, dalam kotak dialog Tampal nama , klik Tampal senarai.

Halaman atas

Mentakrifkan tentang peraturan sintaks untuk nama

Berikut adalah senarai peraturan sintaks yang anda perlu ambil perhatian apabila anda mencipta dan mengedit nama.

 • Aksara sah    Aksara pertama nama mesti huruf, ada aksara garis bawah (_) atau garis condong belakang (\). Baki aksara dalam nama boleh menjadi huruf, nombor, tempoh dan aksara garis bawah.

  Petua: Anda tidak boleh menggunakan yang aksara huruf besar dan huruf kecil "C", "c", "R" atau "r" sebagai nama tertakrif kerana semuanya digunakan sebagai Trengkas untuk memilih baris atau lajur untuk sel yang sedang dipilih apabila anda memasukkannya dalam kotak teks Nama atau Pergi ke .

 • Rujukan sel tidak dibenarkan    Nama tidak boleh sama seperti rujukan sel, seperti Z$100 atau R1C1.

 • Ruang dianggap tidak sah    Ruang tidak dibenarkan sebagai sebahagian daripada nama. Gunakan aksara garis bawah (_) dan noktah (.) seperti perkataan pemisah, seperti, Sales_Tax atau First.Quarter.

 • Panjang nama    Nama boleh mengandungi sehingga 255 aksara.

 • Sensitif huruf    Nama boleh mengandungi huruf besar dan huruf kecil. Excel tidak membezakan antara aksara huruf besar dan huruf kecil dalam nama. Contohnya, jika anda mencipta nama Jualan dan kemudian mencipta nama lain dipanggil JUALAN dalam buku kerja yang sama, Excel menggesa anda untuk memilih nama yang unik.

Halaman atas

Mentakrifkan nama untuk sel atau julat sel pada lembaran kerja

 1. Pilih sel, julat sel atau pemilihan bukan bersebelahan yang anda ingin namakan.

 2. Klik kotak Nama di bahagian hujung kiri bar formula.

  Kotak nama

  Kotak nama

 3. Taipkan nama yang anda ingin gunakan untuk merujuk kepada pilihan anda. Nama boleh menjadi sehingga 255 aksara panjang.

 4. Tekan ENTER.

Nota: Anda tidak boleh menamakan sel semasa anda mengubah kandungan sel.

Halaman atas

Mentakrifkan nama menggunakan pilihan sel dalam lembaran kerja

Anda boleh menukar baris dan lajur sedia ada kepada nama.

 1. Pilih julat yang anda ingin namakan, termasuk label baris atau lajur.

 2. Pada tab Formula , dalam Kumpulan Nama tertakrif , klik Cipta daripada pemilihan.

  Kumpulan Nama Tertakrif pada tab Formula

 3. Dalam kotak dialog Cipta nama daripada pemilihan , tentukan lokasi yang mengandungi label dengan memilih baris atas, kiri lajur, baris bawahatau kotak semak lajur kanan . Nama yang dicipta menggunakan prosedur ini merujuk hanya kepada sel yang mengandungi nilai dan tidak termasuk yang sedia ada label baris dan lajur.

Halaman atas

Mentakrifkan nama menggunakan kotak dialog Nama Baru

 1. Pada tab Formula, dalam kumpulan Nama Tertakrif , klik Takrifkan Nama.

  Kumpulan Nama Tertakrif pada tab Formula

 2. Dalam kotak dialog Nama Baru, dalam kotak Nama, taip nama yang anda ingin gunakan untuk rujukan anda.

  Nota: Nama boleh menjadi sehingga 255 aksara panjang.

 3. Untuk menentukan skop nama, dalam kotak senarai juntai bawah Skop, pilih Buku kerja atau nama lembaran kerja dalam buku kerja.

 4. Secara pilihan, dalam kotak Komen, masukkan komen perihalan sehingga 255 aksara.

  Nota: Jika anda menyimpan buku kerja Microsoft Office SharePoint Server 2007  Excel Servicesdan menentukan satu atau lebih parameter, komen akan digunakan sebagai Petua skrin dalam anak tetingkap parameter .

 5. Dalam kotak Rujuk kepada, lakukan salah satu daripada berikut:

  • Untuk memasukkan rujukan sel, taip rujukan sel.

   Petua: Pilihan semasa dimasukkan secara lalai. Untuk memasukkan rujukan sel lain sebagai argumen, klik Runtuhkan Dialog Imej butang (yang buat sementara waktu mengecut kotak dialog), pilih sel pada lembaran kerja dan kemudian klik Kembangkan Dialog Imej butang .

  • Untuk memasukkan pemalar, taip = (tanda sama dengan) kemudian taip nilai pemalar.

  • Untuk memasukkan formula, taip = kemudian taip formula.

 6. Untuk menyelesaikan dan kembali ke lembaran kerja, klik OK.

Petua: Untuk menjadikan kotak dialog Nama baru lebih lebar atau panjang, klik dan seret pemegang Cekak di bahagian bawah.

Halaman atas

Menguruskan nama menggunakan kotak dialog Pengurus Nama

Gunakan kotak dialog Pengurus nama untuk bekerja dengan semua nama tertakrif dan nama Jadual dalam buku kerja. Contohnya, anda mungkin ingin mencari nama dengan ralat, sahkan nilai dan rujukan bagi nama, melihat atau mengedit komen Perihalan atau menentukan skop. Anda boleh juga Mengisih dan menapis senarai nama, dan dengan mudah menambah, mengubah atau memadam nama daripada satu lokasi.

Untuk membuka kotak dialog Pengurus Nama, pada tab Formula, dalam kumpulan Nama Tertakrif, klik Pengurus Nama.

Kumpulan Nama Tertakrif pada tab Formula

Nama pandangan

Kotak dialog Pengurus Nama memaparkan maklumat berikut tentang setiap nama dalam kotak senarai:

Lajur Ini:

Memaparkan:

Ikon dan Nama

Lakukan salah satu daripada berikut:

 • Nama tertakrif, yang ditunjukkan oleh ikon nama tertakrif. Ikon nama tertakrif

 • Nama jadual, yang ditunjukkan oleh ikon nama jadual. Ikon nama jadual

Nilai

Nilai semasa nama, seperti hasil formula, pemalar rentetan, julat sel, ralat, tatasusunan nilai atau ruang letak jika formula tidak dapat dinilai. Berikut adalah contoh yang mewakilinya:

 • "ini pemalar rentetan saya"

 • 3.1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Merujuk Kepada

Rujukan semasa untuk nama. Berikut adalah contoh yang mewakilinya:

 • =Sheet1!$A$3

 • =8.3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Sheet1!A1,Sheet2!B2)

Skop

 • Nama lembaran kerja, jika skop merupakan aras lembaran kerja setempat.

 • "Buku kerja", jika skop merupakan aras lembaran kerja sejagat.

Komen

Maklumat tambahan tentang nama sehingga 255 aksara. Berikut adalah contoh yang mewakilinya:

 • Nilai ini akan tamat tempoh pada 2 Mei 2007.

 • Jangan padam! Nama penting!

 • Berdasarkan pada nombor pemeriksaan perakuan ISO.

Nota: Jika anda menyimpan buku kerja Microsoft Office SharePoint Server 2007  Excel Servicesdan menentukan satu atau lebih parameter, komen akan digunakan sebagai Petua skrin dalam anak tetingkap parameter .

 • Anda tidak boleh menggunakan kotak dialog Pengurus Nama semasa anda mengubah kandungan sel.

 • Kotak dialog Pengurus nama tidak memaparkan nama tertakrif dalam Visual Basic for Applications (VBA), atau nama tersembunyi (sifat kelihatan nama disetkan kepada "Palsu").

Mensaiz semula lajur

 • Untuk mensaizkan lajur secara automatik agar nilai paling besar dalam lajur tersebut muat, dwiklik bahagian kanan pengepala lajur.

Mengisih nama

 • Untuk mengisih senarai nama dalam tertib menaik atau menurun, klik pengepala lajur secara alternatif.

Menapis nama

Gunakan perintah dalam senarai juntai bawah Penapis untuk memaparkan subset nama dengan cepat. Memilih setiap perintah akan togol pengendalian penapis dihidupkan atau dimatikan, yang memudahkannya untuk menggabungkan atau mengalih keluar pengendalian penapis yang berlainan untuk mendapatkan hasil yang anda inginkan.

Untuk menapis senarai nama, lakukan satu atau lebih daripada berikut:

Pilih:

Untuk:

Nama Diskop Ke Lembaran kerja

Hanya paparkan nama yang setempat bagi lembaran kerja.

Nama Diskop Ke Buku kerja

Hanya paparkan nama yang global bagi buku kerja.

Nama dengan Ralat

Hanya paparkan nama dengan nilai yang mengandungi ralat (seperti #REF, #VALUE atau #NAME).

Nama Tanpa Ralat

Hanya paparkan nama dengan nilai yang tidak mengandungi ralat.

Nama Tertakrif

Hanya paparkan nama tertakrif oleh anda atau Excel, seperti kawasan cetak.

Nama Jadual

Hanya paparkan nama jadual.

Halaman atas

Mengubah nama

Jika anda mengubah nama tertakrif atau nama Jadual, Semua menggunakan nama tersebut dalam buku kerja juga diubah.

 1. Pada tab Formula, dalam kumpulan Nama Tertakrif, klik Pengurus Nama.

  Kumpulan Nama Tertakrif pada tab Formula

 2. Dalam kotak dialog Pengurus Nama, klik nama yang anda ingin ubah kemudian klik Edit.

  Petua: Anda juga boleh mendwiklik nama.

 3. Dalam kotak dialog Edit Nama, dalam kotak Nama, taipkan nama baru bagi rujukan tersebut.

 4. Dalam kotak rujuk kepada , ubah rujukan, dan kemudian klik OK.

 5. Dalam kotak dialog Pengurus Nama , dalam kotak Rujuk kepada, ubah sel, formula atau pemalar yang diwakili oleh nama.

  • Untuk membatalkan perubahan tidak diingini atau tidak sengaja, klik Batalkan Butang batal atau tekan ESC.

  • Untuk menyimpan perubahan, klik komit Butang Enter atau tekan ENTER.

Butang tutup hanya menutup kotak dialog Pengurus nama . Yang diperlukan untuk melakukan perubahan yang telah dibuat.

Halaman atas

Memadamkan satu atau lebih nama

 1. Pada tab Formula, dalam kumpulan Nama Tertakrif, klik Pengurus Nama.

  Kumpulan Nama Tertakrif pada tab Formula

 2. Dalam kotak dialog Pengurus Nama, klik nama yang anda ingin ubah.

 3. Pilih satu atau lebih nama dengan melakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk memilih nama, klik padanya.

  • Untuk memilih lebih daripada satu nama dalam Kumpulan bersebelahan, klik dan seret nama atau tekan SHIFT dan klik butang tetikus untuk setiap nama dalam Kumpulan.

  • Untuk memilih lebih daripada satu nama dalam Kumpulan tidak bersebelahan, tekan CTRL dan klik butang tetikus untuk setiap nama dalam Kumpulan.

 4. Klik padam. Anda juga boleh menekan DELETE.

 5. Klik OK untuk mengesahkan pemadaman.

Butang tutup hanya menutup kotak dialog Pengurus nama . Yang diperlukan untuk melakukan perubahan yang telah dibuat.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×