Menjejak komunikasi anda dengan pelanggan dalam Business Contact Manager

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam Business Contact Manager for Outlook, komunikasi masukkan bukan sahaja mesej e-mel dan log telefon, tetapi juga maklumat, seperti fail, yang Opportunityatau projek perniagaan yang berkaitan dengan pelanggan tertentu. Item yang menjadi sebahagian daripada sejarah komunikasi untuk pelanggan tersebut.

Artikel ini menerangkan cara untuk mencipta dan mengedit item Sejarah komunikasi.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Cipta dan pautkan item Sejarah komunikasi

Melihat dan mengedit item Sejarah komunikasi

Memadamkan item Sejarah komunikasi

Isih item Sejarah komunikasi

Menggunakan borang aktiviti perniagaan

Cipta dan pautkan item Sejarah komunikasi

Item Sejarah komunikasi termasuk mesej e-mel Outlook, janji temu dan tugas. Ia juga termasuk fail, rekod Business Project , tugas projek, peluang, Nota perniagaan dan log telefon.

Semua item Sejarah komunikasi mesti dipautkan kepada rekod. Anda boleh memautkan item yang sedia ada, seperti mesej e-mel atau fail pada rekod, atau anda boleh mencipta item Sejarah komunikasi daripada dalam rekod. Item yang dipautkan secara automatik rekod.

Item yang tersenarai pada halaman sejarah rekod dan dalam folder Sejarah komunikasi .

Hanya peluang dan projek perniagaan adalah item Sejarah komunikasi yang juga boleh mengandungi item Sejarah komunikasi lain.

Item Sejarah komunikasi

Item Sejarah komunikasi yang boleh dipautkan kepadanya

Peluang

 • Mesej e-mel

 • Nota perniagaan

 • Log telefon

 • Fail

 • Tugas Outlook

 • Janji Temu

Projek Perniagaan

 • Nota perniagaan

 • Log telefon

 • Fail

 • Tugas Outlook

 • Janji Temu

Halaman sejarah komunikasi bagi akaun dan kenalan niaga

Akaun dan kenalan niaga mewarisi item Sejarah komunikasi rekod yang dipautkan padanya.

Jika item Sejarah komunikasi, seperti log telefon, dipaut lain item Sejarah komunikasi, seperti projek Perniagaan, log telefon disenaraikan pada halaman sejarah projek perniagaan dan juga pada halaman sejarah rekod akaun atau kenalan perniagaan yang projek perniagaan dipautkan.

Rekod akaun dan kenalan niaga juga mewarisi tugas projek daripada rekod projek perniagaan.

Halaman Atas

Mencipta item Sejarah komunikasi

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik salah satu folder berikut untuk memaparkan ruang kerja:

  • Pengurusan Kenalan.

  • Jualan.

  • Pengurusan projek. (Projek perniagaan sahaja)

   Mengapa folder Pemasaran tidak disenaraikan?

   Secara lalai, folder pemasaran tidak mengandungi rekod akaun atau kenalan perniagaan. Anda tidak boleh menambah item Sejarah komunikasi sebarang rekod aktiviti pemasaran, kerana ia tidak dipautkan kepada jenis rekod akaun atau kenalan perniagaan.

 2. Klik tab yang mengandungi rekod yang anda inginkan.

  Note: Anda tidak boleh menambah item Sejarah komunikasi sebarang rekod tugas projek, kerana ia tidak dipautkan kepada jenis rekod akaun atau kenalan perniagaan.

 3. Dwiklik rekod yang anda ingin pautkan item Sejarah komunikasi.

 4. Pada Reben, dalam kumpulan Tunjukkan, klik Sejarah.

 5. Klik butang baru , dan kemudian klik jenis item Sejarah komunikasi yang anda ingin tambah.

  Note: Anda tidak boleh mencipta fail baru dalam Business Contact Manager for Outlook. Anda hanya boleh memautkan fail sedia ada ke rekod. Jenis fail yang anda boleh memautkan termasuk Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word dan fail imej. Untuk maklumat lanjut, lihat pautan fail sedia ada Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, atau Word pada rekod dalam artikel ini.

 6. Melengkapkan borang item baru anda, kemudian klik Simpan & tutup atau menghantar mesej e-mel.

  Item tersenarai pada halaman sejarah .

  Fail dalam sejarah komunikasi yang dipautkan dan bukannya disimpan dalam pangkalan data Business Contact Manger anda. Jika anda berkongsi pangkalan data anda dan pengguna mempunyai capaian ke rangkaian anda dan perlu mencapai fail yang berada dalam sejarah komunikasi, lampirkan fail dalam seksyen komen daripada memautkan fail ke sejarah komunikasi. Perhatikan bahawa had saiz pangkalan data ialah 4 GB dan fail yang dilampirkan meningkatkan saiz pangkalan data.

Halaman Atas

Pautkan item Sejarah komunikasi yang sedia ada kepada rekod

Nota Perniagaan, log telefon, mesej e-mel, janji temu, tugas dan fail yang boleh dipautkan kepada lebih daripada satu rekod.

Peluang boleh dipautkan kepada rekod hanya satu akaun atau kenalan perniagaan.

Projek perniagaan boleh dipautkan kepada rekod yang lebih daripada satu akaun atau kenalan Perniagaan, tetapi hanya satu akaun atau kenalan perniagaan boleh rekod utama.

Tugas projek boleh dipautkan kepada hanya satu rekod projek perniagaan.

Anda boleh mengubah rekod yang mana-mana item Sejarah komunikasi yang dipautkan. Untuk maklumat lanjut, lihat lihat dan edit item Sejarah komunikasi dalam artikel ini.

Memautkan mesej e-mel Outlook sedia ada, janji temu atau tugas ke rekod

 1. Buka Outlook item yang anda ingin pautkan kepada rekod.

 2. Pada reben, dalam Kumpulan perniagaan , klik pautan untuk rekod.

 3. Dalam kotak dialog pautan ke rekod Business Contact Manager , dalam senarai Jenis Item , klik jenis rekod yang anda ingin pautkan item untuk.

 4. Dalam senarai rekod, klik rekod.

  Jika anda ingin pautkan item lebih daripada satu rekod, pilih rekod tersebut.

  Bagaimanakah saya memilih lebih daripada satu rekod?

  Untuk memilih rekod yang bersebelahan di antara satu sama lain, tekan kekunci SHIFT, kemudian klik rekod pertama dan terakhir kumpulan yang anda ingin tambah. Untuk memilih rekod bukan bersebelahan, tekan kekunci CTRL, kemudian klik rekod individu. Untuk memilih semua rekod, klik satu rekod, kemudian tekan CTRL+A.

 5. Di bawah Rekod terpaut, klik Pautkan ke.

  Rekod yang anda pilih disenaraikan dalam kotak Pautkan ke .

  Untuk memautkan Outlook item ke jenis rekod yang berlainan, klik jenis rekod dalam senarai Jenis Item , dan kemudian klik rekod.

 6. Klik OK.

  Untuk memastikan semua mesej e-mel atau daripada akaun atau kenalan perniagaan disertakan dalam sejarah komunikasi rekod, dalam Outlook, klik kanan mesej e-mel yang anda ingin pautkan kepada rekod, dan kemudian klik pautan & jejak. Untuk maklumat tentang cara untuk memautkan mesej e-mel secara automatik ke rekod, lihat pautan dan jejak mesej e-mel dalam Business Contact Manager.

Note: Terdapat tiada penunjuk untuk memberitahu anda bahawa mesej e-mel, janji temu atau tugas dipautkan kepada rekod. Anda boleh klik butang pautan rekod dalam item Outlook untuk melihat jika item yang dipautkan dan rekod yang dipautkan item.

Halaman Atas

Memautkan fail Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, atau Word sedia ada ke rekod

 1. Dalam Excel, PowerPoint, Publisher, atau Word, buka fail yang anda ingin pautkan kepada rekod.

 2. Klik tab Fail.

 3. Klik tab Business Contact Manager , dan kemudian klik butang pautan ke rekod .

 4. Dalam kotak dialog pautan ke rekod Business Contact Manager , dalam senarai Folder , klik jenis rekod yang anda ingin pautkan fail.

 5. Dalam senarai rekod, klik rekod.

  Jika anda ingin pautkan fail lebih daripada satu rekod, pilih rekod tersebut.

Bagaimanakah saya memilih lebih daripada satu rekod?

Untuk memilih rekod yang bersebelahan di antara satu sama lain, tekan kekunci SHIFT, kemudian klik rekod pertama dan terakhir kumpulan yang anda ingin tambah. Untuk memilih rekod bukan bersebelahan, tekan kekunci CTRL, kemudian klik rekod individu. Untuk memilih semua rekod, klik satu rekod, kemudian tekan CTRL+A.

 1. Di bawah Rekod terpaut, klik Pautkan ke.

  Rekod yang anda pilih disenaraikan dalam kotak Pautkan ke .

 2. Klik OK.

  Untuk maklumat lanjut, lihat pautan fail pada rekod Business Contact Manager.

Halaman Atas

Melihat dan mengedit item Sejarah komunikasi

Anda boleh melihat dan mengedit item Sejarah komunikasi pada halaman sejarah komunikasi rekod atau dalam folder Sejarah komunikasi . Item yang boleh diedit termasuk tugas, janji temu, Nota perniagaan dan log telefon. Mesej e-mel tidak boleh diedit.

 1. Lakukan salah satu daripada berikut:

  Membuka rekod

  1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik salah satu folder berikut untuk memaparkan ruang kerja:

   • Pengurusan Kenalan.

   • Jualan.

   • Pengurusan projek. (Projek perniagaan sahaja)

    Mengapa folder Pemasaran tidak disenaraikan?

    Secara lalai, aktiviti pemasaran tidak mempunyai halaman sejarah . Anda tidak boleh menambah item Sejarah komunikasi sebarang rekod aktiviti pemasaran, kerana ia tidak dipautkan kepada jenis rekod akaun atau kenalan perniagaan.

  2. Klik tab yang mengandungi rekod yang anda inginkan.

  3. Dwiklik rekod yang mempunyai item Sejarah komunikasi yang anda ingin lihat.

  4. Pada Reben, dalam kumpulan Tunjukkan, klik Sejarah.

   Semua item Sejarah komunikasi yang dipautkan kepada rekod yang disenaraikan.

Buka folder Sejarah komunikasi

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik butang Business Contact Manager.

 2. Dwiklik folder Rekod perniagaan untuk mengembangkannya, dan kemudian klik Sejarah komunikasi.

  Note: Item Sejarah komunikasi yang dipautkan kepada lebih daripada satu rekod muncul dalam folder Sejarah komunikasi yang lebih daripada sekali. Apabila anda memadamkan satu salinan item Sejarah komunikasi yang mempunyai banyak salinan, salinan lain masih dipautkan kepada rekod. Nama rekod terpaut dipaparkan dalam lajur Terpaut kepada folder Sejarah komunikasi .

Anda boleh Mengisih atau menapis senarai untuk melihat item yang anda inginkan. Klik tab pandangan dan kemudian klik susunan atau penapis yang anda inginkan. Untuk maklumat mengenai cara untuk menggunakan penapis lanjutan, lihat menapis rekod dalam Business Contact Manager.

 1. Dwiklik item Sejarah komunikasi yang anda ingin edit.

 2. Buat perubahan anda dan kemudian menyimpannya.

Halaman Atas

Mengapa sesetengah item Sejarah komunikasi disenaraikan lebih daripada sekali

Item boleh disenaraikan pada halaman sejarah dan dalam folder Sejarah komunikasi yang lebih daripada sekali, jika item itu dipautkan kepada lebih daripada satu rekod.

Halaman sejarah rekod akaun atau kenalan perniagaan boleh senarai item lebih daripada sekali jika:

 • Item yang dipautkan kepada rekod akaun, dan rekod yang dipautkan kepada rekod akaun juga dipautkan ke item. Rekod akaun mewarisi item Sejarah komunikasi rekod yang dipautkan kepadanya.

 • Item yang dipautkan kepada rekod kenalan Perniagaan, dan peluang atau projek perniagaan yang dipautkan ke kenalan perniagaan mengandungi pautan ke item Sejarah komunikasi yang sama. Rekod kenalan niaga mewarisi sejarah komunikasi terpaut peluang dan projek perniagaan.

Folder Sejarah komunikasi yang menyenaraikan item lebih daripada sekali sahaja jika item itu dipautkan kepada lebih daripada satu rekod. Jika item disenaraikan pada halaman sejarah rekod akaun kerana rekod akaun diwarisi ia, tetapi item tersebut tidak dipautkan terus ke rekod akaun, item yang tidak disenaraikan dalam folder Sejarah komunikasi seperti dipautkan kepada rekod akaun.

Jika anda mengedit item dalam rekod, item berubah dalam semua terpaut rekod.

Halaman Atas

Memadamkan item Sejarah komunikasi

Tidak semua item Sejarah komunikasi terpadam berkelakuan dalam cara yang sama.

Apabila anda memadamkan janji temu, mesyuarat, mesej e-mel, tugas atau fail daripada rekod, item akan dikekalkan dalam lokasi asalnya. Anda boleh pautan kepada rekod lain pada bila-bila masa. Terpadam janji temu, mesyuarat, mesej e-mel atau tugas dialihkan ke Deleted Items folder dalam Business Contact Manager for Outlook.

Jika anda memadamkan janji temu, mesyuarat, mesej e-mel atau tugas dari lokasi asalnya, tetapi tidak dalam Business Contact Manager for Outlook, kira-kira 4 KB item kekal dalam Business Contact Manager for Outlook. Jika anda membuka janji temu, mesyuarat, mesej e-mel, tugas atau fail yang dipadamkan dari lokasi asalnya, ia dipaparkan dalam borang aktiviti perniagaan. Untuk maklumat, lihat menggunakan borang aktiviti Business dalam artikel ini.

Apabila anda memadamkan Nota Perniagaan, peluang atau log telefon daripada rekod — selagi item itu dipautkan kepada rekod lain — Nota perniagaan sebenar, peluang atau log telefon dialihkan ke folder Item terpadam dalam Business Contact Manager for Outlook.

Untuk memadam item Sejarah komunikasi daripada Business Contact Manager for Outlooksepenuhnya, anda mesti memadamkannya daripada setiap item itu dipautkan kepada rekod dan kosongkan folder Item terpadam .

Note: Hanya pemilik pangkalan data boleh mengosongkan folder Item terpadam dalam Business Contact Manager for Outlook.

Untuk maklumat lanjut tentang memadamkan rekod, lihat rekod memadamkan Business Contact Manager.

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik butang Business Contact Manager.

 2. Dwiklik folder Rekod perniagaan untuk mengembangkannya, dan kemudian klik Sejarah komunikasi.

 3. Klik satu atau lebih salinan item Sejarah komunikasi yang anda ingin padam.

  Bagaimanakah saya memilih lebih daripada satu rekod?

Untuk memilih rekod yang bersebelahan di antara satu sama lain, tekan kekunci SHIFT, kemudian klik rekod pertama dan terakhir kumpulan yang anda ingin tambah. Untuk memilih rekod bukan bersebelahan, tekan kekunci CTRL, kemudian klik rekod individu. Untuk memilih semua rekod, klik satu rekod, kemudian tekan CTRL+A.

 1. Klik kanan item yang dipilih dan kemudian klik padam.

  Note: Pada rekod, Jangan klik butang padam yang berada dalam Kumpulan tindakan pada reben, kerana anda akan memadam rekod keseluruhan, bukan hanya dipilih item Sejarah komunikasi.

Jadual berikut menyenaraikan item Sejarah komunikasi, dan sama ada ia disimpan dalam Business Contact Manager for Outlook. Jika item disimpan dalam Business Contact Manager for Outlook sahaja, ia juga dipadamkan bersama-sama dengan rekod akaun, kenalan niaga, peluang atau projek perniagaan yang terpaut.

Jenis item sejarah komunikasi

Disimpan dalam
Business Contact Manager untuk Outlook sahaja?

Nota perniagaan

Ya

Projek Perniagaan

Ya

Tugas projek

Ya

Peluang

Ya

Log telefon

Ya

Mesej e-mel

Tidak

Janji Temu

Tidak

Tugas

Tidak

Fail

Tidak

Note: Apabila folder Item terpadam dikosongkan, semua item dalam folder akan dipadamkan secara kekal. Walau bagaimanapun, jika item yang dipautkan kepada rekod yang wujud di tempat lain sebagai fail atau Outlook janji temu, tugas atau mesej e-mel, maka ia boleh dipautkan kepada rekod lain. Log telefon dan Nota perniagaan adalah kes khas, kerana ia tidak berdiri sahaja. Ia mesti dipautkan kepada rekod akaun, kenalan niaga, peluang atau projek perniagaan. Oleh itu, sebaik sahaja rekod yang dipautkan kepada akan dipadamkan secara kekal, item ini tidak dapat dipulihkan. Untuk maklumat lanjut tentang memulihkan item terpadam, lihat memulihkan rekod dalam Business Contact Manager.

Halaman Atas

Isih item Sejarah komunikasi

Anda boleh Mengisih item Sejarah komunikasi dalam beberapa cara.

 1. Lakukan salah satu daripada berikut:

  Mengisih item Sejarah komunikasi pada halaman sejarah rekod

  1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik salah satu folder berikut untuk memaparkan ruang kerja:

   • Pengurusan Kenalan.

   • Jualan.

   • Pengurusan projek. (Projek perniagaan sahaja)

    Mengapa folder Pemasaran tidak disenaraikan?

    Secara lalai, folder pemasaran tidak mengandungi rekod akaun atau kenalan perniagaan. Anda tidak boleh menambah item Sejarah komunikasi sebarang rekod aktiviti pemasaran, kerana ia tidak dipautkan kepada jenis rekod akaun atau kenalan perniagaan.

  2. Klik tab yang mengandungi rekod yang anda inginkan.

  3. Dwiklik rekod yang mengandungi item Sejarah komunikasi yang anda ingin lihat.

  4. Pada Reben, dalam kumpulan Tunjukkan, klik Sejarah.

  Mengisih rekod dalam folder Sejarah komunikasi

  1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik butang Business Contact Manager.

  2. Dwiklik folder Rekod perniagaan untuk mengembangkannya, dan kemudian klik Sejarah komunikasi.

 2. Pada Reben, klik tab Lihat.

 3. Dalam Kumpulan susunan , klik salah satu opsyen yang tersedia:

  1. Mengikut jenis atau jenis

  2. Mengikut tarikh dicipta

  3. Mengikut tarikh diubah suai

  4. Dengan pencipta

  5. Oleh dipautkan ke

  6. Isih songsang

  7. Kembangkan/Runtuhkan

   Anda juga boleh Mengisih senarai dengan mengklik pengepala lajur.

Note: Isih dikekalkan semasa rekod atau folder Sejarah komunikasi yang terbuka. Apabila anda menutup rekod atau folder, Isih dialih keluar.

Halaman Atas

Menggunakan borang aktiviti perniagaan

Jika anda membuka item Sejarah komunikasi seperti mesyuarat, mesej e-mel, tugas atau fail dan item yang tidak tersedia, ia membuka dalam borang aktiviti perniagaan. Item Sejarah komunikasi asal mungkin tidak tersedia sama ada kerana ia telah dipadamkan dari lokasi asalnya, atau anda tidak disambungkan ke komputer yang item asal ditempatkan.

Borang perniagaan aktiviti termasuk beberapa maklumat asas. Contohnya, untuk mesej e-mel, ia termasuk subjek, Pautan, dan yang pertama 4 kilobait (KB mesej). Untuk fail, termasuk nama fail, Pautan kedan lokasi asal fail.

Note: Medan yang mengandungi maklumat daripada item asal tidak boleh diedit.

 • Subjek     Subjek atau tajuk item asal.

 • Pautan ke     Item ini dipautkan kepada rekod.

 • Cipta/siap     Tarikh yang item asal telah dicipta atau siap.

 • Dihantar     Tarikh yang telah dihantar oleh item asal (digunakan hanya untuk Mesyuarat atau mesej e-mel).

 • Diubah suai     Tarikh perubahan terkini disimpan untuk item asal.

 • Nota     Yang pertama 4 kilobait (KB) mesej e-mel, maklumat asas mengenai Mesyuarat atau tugas atau lokasi asal fail.

Halaman Atas

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×