Menjajarkan atau susun gambar, bentuk, kotak teks, grafik SmartArt atau WordArt

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan menjajarkan dan menyusun gambar, bentuk, kotak teks, grafik SmartArt dan WordArt

Jajarkan gambar, bentuk, kotak teks, grafik SmartArt atau WordArt

Menyusun objek yang sama jarak antara satu sama lain

Gambaran keseluruhan menjajarkan dan menyusun gambar, bentuk, kotak teks, grafik SmartArt dan WordArt

Dalam program Microsoft Office, anda boleh menjajarkan objek, seperti gambar, bentuk, kotak teks, grafik SmartArt dan WordArt, dengan cara berikut:

 • Dengan objek lain, seperti apabila anda menjajarkan sisi, middles, atau atas atau bawah tepi objek.

  objek dijajarkan di bahagian bawah
  Objek dijajarkan di bahagian bawah
 • Berkaitan dengan keseluruhan dokumen — contohnya, di pinggir atas atau kiri dokumen.

  objek dijajarkan di bahagian atas
  Objek dijajarkan di atas
 • Menggunakan panduan.

  objek dijajarkan pada panduan
  Objek dijajarkan pada panduan
 • Dengan menggunakan grid.

  objek dijajarkan pada grid
  Objek dijajarkan dengan penjuru grid
 • Dengan mengedarkan objek supaya mereka yang sama dengan jarak di antara satu sama lain — sama ada secara menegak atau mendatar, atau berkaitan dengan keseluruhan dokumen.

  objek diagihkan secara seragam
  Objek jarak pada jarak yang sama antara satu sama lain

Halaman atas

Jajarkan gambar, bentuk, kotak teks, grafik SmartArt atau WordArt

Untuk melihat arahan langkah demi langkah, pilih Office program daripada senarai juntai bawah.

 1. Pilih gambar, bentuk, kotak teks atau WordArt yang anda ingin menjajarkan.

  Jika opsyen Jajar tidak tersedia, anda mungkin perlu pilih tambahan objek.

  Untuk memilih berbilang objek, klik objek pertama, dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik objek lain.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menjajarkan gambar, di bawah Alat gambar, klik tab Format .
   Tab Alat Gambar

  • Untuk menjajarkan bentuk, kotak teks atau WordArt, di bawah Alat melukis, klik Format tab.

   Imej tab Format Alat Melukis

 3. Dalam Kumpulan susun , klik Jajar, dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menjajarkan tepi objek ke kiri, klik Jajarkan kiri.

  • Untuk menjajarkan objek secara menegak melalui Pusat mereka, klik Jajarkan Pusat.

  • Untuk menjajarkan tepi objek ke kanan, klik Jajarkan kanan.

  • Untuk menjajarkan tepi atas objek, klik Jajar atas.

  • Untuk menjajarkan objek secara mendatar melalui middles mereka, klik Jajar tengah.

  • Untuk menjajarkan tepi bawah objek, klik Jajar bawah.

   Nota: 

   • Apabila anda menjajarkan objek relatif antara satu sama lain dengan tepi mereka, salah satu objek kekal pegun. Contohnya, Jajarkan kiri menjajarkan tepi kiri objek semua dipilih dengan pinggir kiri objek paling kiri — iaitu, objek paling kiri kekal pegun dan objek lain dijajarkan berbanding ia. Jika anda menjajarkan objek kepada grafik SmartArt, objek dijajarkan ke pinggir paling kiri grafik SmartArt, tidak kepada bentuk yang paling kiri dalam grafik SmartArt.

   • Menjajarkan tengah menjajarkan objek secara mendatar melalui middles objek dan Jajar Pusat menjajarkan objek secara menegak melalui Pusat objek. Apabila anda menjajarkan objek relatif antara satu sama lain dengan middles atau Pusat, objek dijajarkan di sepanjang garis mendatar atau menegak yang mewakili purata kedudukan asal mereka. Objek tidak semestinya kekal pegun dan semua objek yang mungkin alihkan.

   • Bergantung pada opsyen penjajaran yang anda klik, objek akan bergerak terus ke atas, bawah, kiri, atau kanan dan mungkin meliputi objek sudah di sana. Jika anda menjajarkan objek anda dan mendapati bahawa ia ditindankan atas satu sama lain, anda boleh buat asal penjajaran dan kemudian alihkan objek ke posisi baru sebelum anda menyelaraskannya sekali lagi.

Halaman atas

 1. Pilih gambar, bentuk, kotak teks, grafik SmartArt atau WordArt yang anda ingin menjajarkan.

  Jika opsyen Jajar tidak tersedia, anda mungkin perlu pilih tambahan objek.

  Untuk memilih berbilang objek, klik objek pertama, dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik objek lain.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menjajarkan gambar, di bawah Alat gambar, klik tab Format .
   Tab Alat Gambar

  • Untuk menjajarkan bentuk, kotak teks, grafik SmartArt atau WordArt, di bawah Alat melukis, klik Format tab.

   Imej tab Format Alat Melukis

 3. Dalam Kumpulan susun , klik Jajar, dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menjajarkan tepi objek ke kiri, klik Jajarkan kiri.

  • Untuk menjajarkan objek secara menegak melalui Pusat mereka, klik Jajarkan Pusat.

  • Untuk menjajarkan tepi objek ke kanan, klik Jajarkan kanan.

  • Untuk menjajarkan tepi atas objek, klik Jajar atas.

  • Untuk menjajarkan objek secara mendatar melalui middles mereka, klik Jajar tengah.

  • Untuk menjajarkan tepi bawah objek, klik Jajar bawah.

   Nota: 

   • Apabila anda menjajarkan objek relatif antara satu sama lain dengan tepi mereka, salah satu objek kekal pegun. Contohnya, Jajarkan kiri menjajarkan tepi kiri objek semua dipilih dengan pinggir kiri objek paling kiri — iaitu, objek paling kiri kekal pegun dan objek lain dijajarkan berbanding ia. Jika anda menjajarkan objek kepada grafik SmartArt, objek dijajarkan ke pinggir paling kiri grafik SmartArt, tidak kepada bentuk yang paling kiri dalam grafik SmartArt.

   • Menjajarkan tengah menjajarkan objek secara mendatar melalui middles objek dan Jajar Pusat menjajarkan objek secara menegak melalui Pusat objek. Apabila anda menjajarkan objek relatif antara satu sama lain dengan middles atau Pusat, objek dijajarkan di sepanjang garis mendatar atau menegak yang mewakili purata kedudukan asal mereka. Objek tidak semestinya kekal pegun dan semua objek yang mungkin alihkan.

   • Bergantung pada opsyen penjajaran yang anda klik, objek akan bergerak terus ke atas, bawah, kiri, atau kanan dan mungkin meliputi objek sudah di sana. Jika anda menjajarkan objek anda dan mendapati bahawa ia ditindankan atas satu sama lain, anda boleh buat asal penjajaran dan kemudian alihkan objek ke posisi baru sebelum anda menyelaraskannya sekali lagi.

Halaman atas

 1. Pilih gambar, bentuk, kotak teks, grafik SmartArt atau WordArt yang anda ingin menjajarkan.

  Jika opsyen Jajar tidak tersedia, anda mungkin perlu pilih tambahan objek.

  Untuk memilih berbilang objek, klik objek pertama, dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik objek lain.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menjajarkan gambar, di bawah Alat gambar, klik tab Format .
   Tab Alat Gambar

  • Untuk menjajarkan bentuk, kotak teks, grafik SmartArt atau WordArt, di bawah Alat melukis, klik Format tab.

   Imej tab Format Alat Melukis

 3. Dalam Kumpulan susun , klik Jajar, dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menjajarkan tepi objek ke kiri, klik Jajarkan kiri.

  • Untuk menjajarkan objek secara menegak melalui Pusat mereka, klik Jajarkan Pusat.

  • Untuk menjajarkan tepi objek ke kanan, klik Jajarkan kanan.

  • Untuk menjajarkan tepi atas objek, klik Jajar atas.

  • Untuk menjajarkan objek secara mendatar melalui middles mereka, klik Jajar tengah.

  • Untuk menjajarkan tepi bawah objek, klik Jajar bawah.

   Nota: 

   • Untuk menjajarkan objek satu slaid, klik Jajar ke slaid.

   • Apabila anda menjajarkan objek relatif antara satu sama lain dengan tepi mereka, salah satu objek kekal pegun. Contohnya, Jajarkan kiri menjajarkan tepi kiri objek semua dipilih dengan pinggir kiri objek paling kiri — iaitu, objek paling kiri kekal pegun dan objek lain dijajarkan berbanding ia. Jika anda menjajarkan objek kepada grafik SmartArt, objek dijajarkan ke pinggir paling kiri grafik SmartArt, tidak kepada bentuk yang paling kiri dalam grafik SmartArt.

   • Menjajarkan tengah menjajarkan objek secara mendatar melalui middles objek dan Jajar Pusat menjajarkan objek secara menegak melalui Pusat objek. Apabila anda menjajarkan objek relatif antara satu sama lain dengan middles atau Pusat, objek dijajarkan di sepanjang garis mendatar atau menegak yang mewakili purata kedudukan asal mereka. Objek tidak semestinya kekal pegun dan semua objek yang mungkin alihkan.

   • Bergantung pada opsyen penjajaran yang anda klik, objek akan bergerak terus ke atas, bawah, kiri, atau kanan dan mungkin meliputi objek sudah di sana. Jika anda menjajarkan objek anda dan mendapati bahawa ia ditindankan atas satu sama lain, anda boleh buat asal penjajaran dan kemudian alihkan objek ke posisi baru sebelum anda menyelaraskannya sekali lagi.

Halaman atas

 1. Pilih gambar, bentuk, kotak teks, grafik SmartArt atau WordArt yang anda ingin menjajarkan.

  Jika opsyen Jajar tidak tersedia, anda mungkin perlu pilih tambahan objek.

  Untuk memilih berbilang objek, klik objek pertama, dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik objek lain.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menjajarkan gambar, di bawah Alat gambar, klik tab Format .
   Tab Alat Gambar

  • Untuk menjajarkan bentuk atau WordArt, di bawah Alat melukis (atau di bawah Alat kotak teks jika anda menjajarkan kotak teks, klik Format tab.

   Imej tab Format Alat Melukis

 3. Dalam Kumpulan susun , klik Jajar, dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menjajarkan tepi objek ke kiri, klik Jajarkan kiri.

  • Untuk menjajarkan objek secara menegak melalui Pusat mereka, klik Jajarkan Pusat.

  • Untuk menjajarkan tepi objek ke kanan, klik Jajarkan kanan.

  • Untuk menjajarkan tepi atas objek, klik Jajar atas.

  • Untuk menjajarkan objek secara mendatar melalui middles mereka, klik Jajar tengah.

  • Untuk menjajarkan tepi bawah objek, klik Jajar bawah.

   Nota: 

   • Untuk menjajarkan objek berbanding dengan halaman bukannya ke objek lain, klik Jajar ke halaman.

   • Apabila anda menjajarkan objek relatif antara satu sama lain dengan tepi mereka, salah satu objek kekal pegun. Contohnya, Jajarkan kiri menjajarkan tepi kiri objek semua dipilih dengan pinggir kiri objek paling kiri — iaitu, objek paling kiri kekal pegun dan objek lain dijajarkan berbanding ia. Jika anda menjajarkan objek kepada grafik SmartArt, objek dijajarkan ke pinggir paling kiri grafik SmartArt, tidak kepada bentuk yang paling kiri dalam grafik SmartArt.

   • Menjajarkan tengah menjajarkan objek secara mendatar melalui middles objek dan Jajar Pusat menjajarkan objek secara menegak melalui Pusat objek. Apabila anda menjajarkan objek relatif antara satu sama lain dengan middles atau Pusat, objek dijajarkan di sepanjang garis mendatar atau menegak yang mewakili purata kedudukan asal mereka. Objek tidak semestinya kekal pegun dan semua objek yang mungkin alihkan.

   • Bergantung pada opsyen penjajaran yang anda klik, objek akan bergerak terus ke atas, bawah, kiri, atau kanan dan mungkin meliputi objek sudah di sana. Jika anda menjajarkan objek anda dan mendapati bahawa ia ditindankan atas satu sama lain, anda boleh buat asal penjajaran dan kemudian alihkan objek ke posisi baru sebelum anda menyelaraskannya sekali lagi.

Halaman atas

Menyusun objek yang sama jarak antara satu sama lain

Anda boleh mengatur objek secara mendatar atau menegak sama dengan jarak antaranya.

Untuk melihat arahan langkah demi langkah, pilih Office program daripada senarai juntai bawah.

 1. Pilih sekurang-kurangnya tiga objek yang anda ingin susun sama dengan jarak antara satu sama lain. Untuk memilih berbilang objek, klik objek pertama, dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik objek lain.

  Untuk memilih objek yang tersembunyi, bertindan, atau di belakang teks, lakukan yang berikut:

  • Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik Cari dan pilih, klik Pilih objekdan kemudian Lukis kotak atas objek.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menyusun gambar sama rata, di bawah Alat gambar, klik Format tab.
   Tab Alat Gambar

  • Untuk menyusun kumpulan dengan bentuk, kotak teks atau WordArt sama rata, di bawah Alat melukis, klik Format tab.

   Imej tab Format Alat Melukis

 3. Dalam Kumpulan susun , klik Jajar, dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memusatkan objek secara mendatar, klik Mengedarkan secara mendatar.

  • Untuk memusatkan objek secara menegak, klik Mengedarkan secara menegak.

Halaman atas

 1. Pilih sekurang-kurangnya tiga objek yang anda ingin susun sama dengan jarak antara satu sama lain. Untuk memilih berbilang objek, klik objek pertama, dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik objek lain.

  Untuk memilih objek yang tersembunyi, bertindan, atau di belakang teks, lakukan yang berikut:

  • Pada tab Format teks , dalam Kumpulan pengeditan , klik Pilih, klik Pilih objekdan kemudian Lukis kotak atas objek.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menyusun gambar sama rata, di bawah Alat gambar, klik Format tab.
   Tab Alat Gambar

  • Untuk menyusun kumpulan dengan bentuk, kotak teks, grafik SmartArt atau WordArt sama rata, di bawah Alat melukis, klik tab Format.

   Imej tab Format Alat Melukis

 3. Dalam Kumpulan susun , klik Jajar, dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memusatkan objek secara mendatar, klik Mengedarkan secara mendatar.

  • Untuk memusatkan objek secara menegak, klik Mengedarkan secara menegak.

Halaman atas

 1. Pilih sekurang-kurangnya tiga objek yang anda ingin susun sama dengan jarak antara satu sama lain. Untuk memilih berbilang objek, klik objek pertama, dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik objek lain.

  Untuk memilih objek yang tersembunyi, bertindan, atau di belakang teks, lakukan yang berikut:

  • Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik Pilih, klik Pilih objekdan kemudian Lukis kotak atas objek.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menyusun gambar sama rata, di bawah Alat gambar, klik Format tab.
   Tab Alat Gambar

  • Untuk menyusun kumpulan dengan bentuk, kotak teks, grafik SmartArt atau WordArt sama rata, di bawah Alat melukis, klik tab Format.

   Imej tab Format Alat Melukis

 3. Dalam Kumpulan susun , klik Jajar, dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memusatkan objek secara mendatar, klik Mengedarkan secara mendatar.

  • Untuk memusatkan objek secara menegak, klik Mengedarkan secara menegak.

Halaman atas

 1. Pilih sekurang-kurangnya tiga objek yang anda ingin susun sama dengan jarak antara satu sama lain. Untuk memilih berbilang objek, klik objek pertama, dan kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik objek lain.

  Untuk memilih objek yang tersembunyi, bertindan, atau di belakang teks, lakukan yang berikut:

  • Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik Pilih, klik Pilih objekdan kemudian Lukis kotak atas objek.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menyusun gambar sama rata, di bawah Alat gambar, klik Format tab.
   Tab Alat Gambar

  • Untuk menyusun kumpulan dengan bentuk, kotak teks atau WordArt sama rata, di bawah Alat melukis, klik Format tab.

   Imej tab Format Alat Melukis

 3. Dalam Kumpulan susun , klik Jajar, dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memusatkan objek secara mendatar, klik Mengedarkan secara mendatar.

  • Untuk memusatkan objek secara menegak, klik Mengedarkan secara menegak.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×