Menjadualkan mesyuarat dengan orang lain

Menjadualkan mesyuarat dengan orang lain

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menghantar permintaan mesyuarat kepada satu atau lebih individu. menjejak Outlook yang menerima permintaan dan blok masa pada kalendar anda untuk mesyuarat. Apabila anda mencipta permintaan mesyuarat, anda boleh menambah lampiran, setkan lokasi dan menggunakan Pembantu penjadualan untuk memilih masa terbaik untuk mesyuarat anda.

Apa yang anda ingin lakukan?

Apabila anda menjadualkan mesyuarat baru, anda boleh Setkan topik untuk mesyuarat, pilih peserta dan menentukan bila dan di mana mesyuarat akan berlaku. Respons kepada permintaan mesyuarat anda muncul dalam Peti Masukanda.

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan baru , lakukan salah satu perkara berikut:

  • Dari Peti Masuk, pilih Item baru > Mesyuarat baru.

   Untuk menjadualkan mesyuarat, pada tab rumah, dalam Kumpulan baru, pilih item baru, dan kemudian mesyuarat.

  • Dalam Kalendar, klik Mesyuarat Baru.

   Perintah Mesyuarat Baru pada reben

  Petua: Anda juga boleh menggunakan pintasan papan kekunci Ctrl + Shift + Q untuk mencipta permintaan mesyuarat baru.

 2. Dalam kotak kepada , anda boleh menambah peserta.

  Nota: Anda juga boleh menambah — atau mengalih keluar — hadirin apabila anda menggunakan Pembantu penjadualan dalam Kumpulan Tunjukkan pada tab Mesyuarat .

 3. Dalam kotak Subjek, beritahu penerima mengenai mesyuarat itu.

 4. Dalam kotak lokasi , beritahu penerima yang Mesyuarat ini akan diadakan.

  Petua: Jika anda menggunakan akaun Microsoft Exchange, klik bilik untuk menyemak ketersediaan dan menempah bilik.

 5. Pilih salah satu daripada berikut:

  • Untuk mula khusus dan masa tamat, masa mula dan masa tamat senarai, klik mulakan Mesyuarat dan tamat masa.

  • Untuk peristiwa sepanjang hari, pilih kotak semak peristiwa sepanjang hari dan menunjukkan peristiwa sebagai peristiwa 24 jam, berpanjangan dari tengah malam ke tengah malam.

  Nota: Jika anda ingin jadualkan Mesyuarat berdasarkan zon masa alternatif pada tab Mesyuarat , dalam Kumpulan opsyen , klik zon masa.

 6. Dalam Mesyuarat kotak mesej permintaan, anda boleh menaip sebarang maklumat yang anda ingin kongsi dengan penerima.

  Petua: Anda juga boleh melampirkan fail. Pada tab selitkan , pilih Lampirkan faildan kemudian pilih fail yang anda ingin tambahkan kepada permintaan mesyuarat.

 7. Klik Pembantu penjadualan dan Pembantu penjadualan untuk membantu akaun Exchange anda mencari masa terbaik untuk mesyuarat anda dengan menganalisis apabila penerima dan sumber mesyuarat, seperti bilik, tersedia.

  Petua: Jika anda tidak menggunakan akaun Exchange , klik penjadualan.

 8. Pilih salah satu daripada berikut:

  • Klik Tambah hadirin, dan kemudian taipkan nama penerima, alamat e-mel atau nama sumber (dipisahkan oleh koma bertitik) dalam kotak diperlukan, pilihanatau sumber .

   Petua: Jika anda tidak menggunakan akaun Exchange , klik Tambah yang lain > Tambah daripada buku alamat.

  • Dalam kotak carian , taipkan nama peserta mungkin, klik pergi, pilih nama dalam senarai hasil, dan kemudian klik diperlukan, pilihanatau sumber.

  Nota: 

  • Garis menegak mewakili masa mula dan tamat Mesyuarat. Anda boleh klik dan seret baris baru mula dan masa tamat.

  • Bagi akaun Exchange , grid lapang/sibuk menunjukkan ketersediaan peserta. Garis menegak hijau mewakili mulakan mesyuarat. Garis menegak merah mewakili tamat Mesyuarat.

   Grid Lapang/Sibuk Outlook

 9. Bagi akaun Exchange , anak tetingkap Pencari bilik mengandungi terbaik cadangan masa mesyuarat anda (apabila kebanyakan peserta tersedia). Untuk memilih masa mesyuarat, klik cadangan masa dalam anak tetingkap Pencari bilik dalam seksyen kali dicadangkan atau pilih masa pada grid lapang/sibuk.

 10. Selepas hadirin ditambahkan, untuk mengubah balik ke permintaan mesyuarat, pada reben, klik Janji Temu.

  Nota: Selepas anda telah mengesetkan masa mesyuarat, jika anda tidak ingin membuatkan yang mesyuarat berulang, pilih Hantar, atau memilih janji temu jika anda mempunyai maklumat lanjut untuk menambahkan isi mesyuarat.

 11. Pilih salah satu daripada berikut:

  • Jika anda tidak ingin membuatkannya mesyuarat berulang, klik Hantar.

  • Jika anda ingin membuat ini pada mesyuarat berulang, pergi ke membuatkan mesyuarat berulang.

 1. Klik Mesyuarat > Perulangan.

  Perintah Perulangan pada reben

  Nota: Gunakan pintasan papan kekunci Ctrl + G untuk menjadualkan mesyuarat untuk berulang secara kerap.

 2. Pilih opsyen untuk corak perulangan yang anda inginkan, kemudian klik OK.

  Nota: Apabila anda menambah corak perulangan kepada permintaan mesyuarat, tab Mesyuarat diubah ke Siri Mesyuarat.

 3. Untuk menghantar permintaan mesyuarat, klik Hantar.

Apa yang anda ingin lakukan?

 1. Pada menu fail , tuding ke barudan kemudian klik Permintaan mesyuarat.

  Nota: Gunakan pintasan papan kekunci Ctrl + Shift + Q untuk mencipta permintaan mesyuarat baru.

 2. Dalam kotak Subjek, taipkan perihalan.

 3. Dalam kotak lokasi , taipkan Perihalan atau klik bilik untuk memilih daripada bilik yang tersedia untuk penjadualan automatik menggunakan Microsoft Exchange.

 4. Dalam masa mula dan masa tamat senarai, pilih mula dan tamat masa untuk mesyuarat. Jika ini adalah peristiwa sepanjang hari, pilih kotak semak peristiwa sepanjang hari .

  Peristiwa sepanjang hari adalah acara 24 jam yang berpanjangan dari tengah malam ke tengah malam.

  Nota: Secara lalai, seting zon masa semasa pada sistem komputer anda digunakan untuk menjadualkan mesyuarat. Jika anda ingin jadualkan Mesyuarat berdasarkan zon masa alternatif pada tab Mesyuarat , dalam Kumpulan opsyen , klik zon masa.

 5. Taipkan maklumat yang anda ingin berkongsi dengan penerima, melampirkan sebarang fail atau mencipta ruang kerja mesyuarat.

  Untuk maklumat lanjut mengenai ruang kerja mesyuarat, lihat seksyen Lihat juga .

 6. Pada tab Mesyuarat, dalam kumpulan Tunjukkan, klik Pembantu Penjadualan.

  Dengan Pembantu penjadualan membantu untuk mencari masa terbaik untuk mesyuarat anda.

 7. Klik Tambah yang lain, dan kemudian klik Tambah daripada buku alamat.

 8. Dalam Pilih peserta dan sumber kotak dialog, dalam kotak carian , masukkan nama individu atau sumber yang anda ingin jemput ke mesyuarat. Jika anda mencari dengan opsyen Lajur lain , kemudian klik pergi.

 9. Pilih nama daripada senarai hasil, klik diperlukan, pilihanatau sumber, dan kemudian klik OK.

  Diperlukan dan pilihan peserta yang muncul dalam kotak untuk pada tab Mesyuarat , dan sumber muncul dalam kotak lokasi .

  Grid lapang/sibuk menunjukkan ketersediaan hadirin. Garis hijau menegak mewakili bermulanya mesyuarat. Garis merah menegak mewakili berakhirnya mesyuarat.

  Grid Lapang/Sibuk

  Anak tetingkap Waktu cadangan menentukan masa terbaik untuk mesyuarat anda, yang ditakrifkan sebagai masa apabila kebanyakan peserta yang tersedia. Masa mesyuarat terbaik muncul di atas anak tetingkap. Untuk memilih mana-mana yang dicadangkan masa, klik cadangan masa dalam anak tetingkap Masa dicadangkan . Anda juga boleh memilih masa pada grid lapang/sibuk.

  Anak tetingkap Waktu Cadangan

 10. Jika anda ingin membuat recur mesyuarat, pada tab Mesyuarat , dalam Kumpulan opsyen , klik perulangan, pilih corak perulangan dan kemudian klik OK.

  Apabila anda tambahkan corak perulangan kepada permintaan mesyuarat, tab Mesyuarat diubah ke Mesyuarat Berulang.

 11. Pada tab Mesyuarat , dalam Kumpulan Tunjukkan , klik janji temu.

 12. Klik Hantar.

 1. Buka mesyuarat yang anda ingin ubah.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Mengubah opsyen untuk mesyuarat yang bukan sebahagian daripada siri   

   • Ubah opsyen, seperti subjek, lokasi dan masa yang anda ingin ubah.

   • Klik Hantar Kemas Kini.

  • Mengubah opsyen bagi semua mesyuarat dalam siri   

   • Klik Buka siri.

   • Ubah sebarang opsyen, seperti subjek, lokasi dan masa yang anda ingin ubah.

   • Untuk mengubah opsyen perulangan, pada tab Mesyuarat berulang , dalam Kumpulan opsyen , klik perulangan, Ubah opsyen, seperti masa, corak perulangan atau julat perulangan, dan kemudian klik OK.

   • Klik Hantar Kemas Kini.

  • Mengubah opsyen untuk satu mesyuarat yang merupakan sebahagian daripada siri   

   • Klik Buka kejadian ini.

   • Pada tab Mesyuarat berulang , Ubah opsyen, seperti subjek, lokasi dan masa yang anda inginkan.

   • Klik Hantar Kemas Kini.

Petua: Dalam kalendar, anda boleh menyeret mesyuarat kepada tarikh yang lain dan anda juga boleh mengedit subjek dengan mengklik teks Perihalan, menekan F2, kemudian menaipkan perubahan anda.

 1. Buka mesyuarat yang anda ingin membuatkan berulang.

 2. Pada tab Mesyuarat , dalam Kumpulan opsyen , klik perulangan.

 3. Klik frekuensi —harian, mingguan, bulananatau Tahunan— yang anda inginkan mesyuarat berulang, dan kemudian pilih opsyen untuk frekuensi, dan kemudian klik OK.

 4. Klik Hantar Kemas Kini.

 1. Cipta atau Buka mesyuarat yang anda ingin menjadikan persendirian.

 2. Pada tab Mesyuarat , dalam Kumpulan opsyen , klik opsyen, dan kemudian klik peribadi.

Penting: Anda tidak perlu bergantung pada ciri peribadi untuk mengelakkan capaian oleh orang lain ke butiran mesyuarat, kenalan atau tugas. Untuk memastikan orang lain tidak dapat membaca item yang anda ditandakan sebagai persendirian, tidak memberikan mereka keizinan untuk folder kalendar, kenalanatau tugas anda. Individu dengan keizinan baca untuk mencapai folder anda boleh menggunakan kaedah programatik atau aplikasi e-mel lain untuk melihat butiran item peribadi. Gunakan ciri peribadi hanya apabila anda berkongsi folder dengan individu yang anda percayai.

Lakukan satu daripada perkara berikut:

 • Untuk semua mesyuarat baru yang anda akan mencipta   

  • Pada menu Alat, klik Opsyen.

  • Untuk mempunyai peringatan secara automatik dihidupkan atau dimatikan untuk mesyuarat baru, pilih atau kosongkan kotak semak peringatan lalai .

  • Jika anda memilih kotak semak, masukkan jumlah masa sebelum mesyuarat yang anda inginkan peringatan muncul.

 • Untuk Mesyuarat sedia ada   

  • Buka Mesyuarat atau siri jika mesyuarat berulang.

  • Perlu peringatan dihidupkan atau dimatikan, pada tab Mesyuarat , dalam Kumpulan opsyen , pilih tiada atau masa peringatan disenaraikan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×