Menjadikan persembahan pakej untuk CD

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Ikuti langkah ini untuk mencipta CD untuk mempersembahkan tayangan slaid anda pada komputer lain.

Penting: Sebelum anda menyalin dan mengagihkan persembahan anda, periksa persembahan anda untuk data dan maklumat peribadi tersembunyi (lihat langkah di bawah), kemudian Tentukan sama ada ia adalah sesuai untuk memasukkan maklumat ini dalam persembahan yang disalin. Maklumat tersembunyi mungkin termasuk nama anda sebagai pencipta persembahan, nama syarikat anda dan maklumat sulit lain yang mungkin tidak ingin luar untuk melihat. Juga, semak persembahan anda untuk objek atau slaid tersembunyi yang diformatkan sebagai tidak kelihatan.

 1. Buka persembahan yang anda ingin Salin atau, jika anda bekerja dengan persembahan baru yang telah disimpan, simpan persembahan.

 2. Jika anda ingin menyimpan persembahan anda kepada CD, dan bukannya ke rangkaian atau pemacu cakera setempat pada komputer anda, menyelitkan CD ke dalam pemacu CD.

  Nota: 

  • Anda boleh menyalin kosong CD boleh rakam (CD-R), kosong boleh tulis semula CD (CD-RW) atau CD-RW yang mengandungi kandungan sedia ada yang boleh ditulis ganti.

  • Dalam PowerPoint, jika anda menyalin persembahan anda kepada CD, pastikan anda menyalin semua fail dalam operasi tunggal. Selepas set pertama fail disalin, anda tidak boleh menambah sebarang fail yang lebih cakera menggunakan PowerPoint. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan Windows Explorer untuk menyalin fail tambahan ke CD-R atau CD-RW yang mengandungi fail sedia ada. Lihat Bantuan Windows untuk butiran lanjut.

 3. Klik tab Fail.

 4. Klik eksport, klik Pakej persembahan untuk CD, dan kemudian dalam anak tetingkap kanan, klik pakej untuk CD.

 5. Untuk memilih persembahan yang anda ingin Salin dan tertib yang anda inginkan mereka untuk dimainkan, lakukan yang berikut:

  • Untuk menambah persembahan, dalam kotak dialog pakej untuk CD , klik Tambah, dan kemudian dalam kotak dialog Tambah fail , pilih persembahan yang anda ingin tambahkan dan klik Tambah. Ulangi langkah ini bagi setiap persembahan yang anda ingin tambah. Ulangi langkah ini juga jika anda ingin menambah fail lain yang berkaitan, PowerPoint untuk pakej.

   Nota: Persembahan yang sedang dibuka secara automatik muncul dalam senarai fail untuk disalin . Fail yang anda pautkan ke persembahan disertakan secara automatik, tetapi ia tidak muncul dalam senarai fail untuk disalin .

  • Jika anda menambah lebih daripada satu persembahan, persembahan akan muncul pada halaman Web yang membolehkan anda menavigasi ke kandungan CD dalam tertib yang mana ia disenaraikan dalam senarai fail untuk disalin dalam kotak dialog pakej untuk CD . Untuk mengubah tertib, pilih persembahan yang anda ingin alihkan, kemudian klik butang anak panah untuk mengalihkan persembahan ke atas atau ke bawah dalam senarai.

  • Untuk mengalih keluar persembahan atau fail dari senarai fail untuk disalin , pilih persembahan atau fail, dan kemudian klik alih keluar.

 6. Klik opsyen, dan di bawah masukkan fail ini, lakukan salah satu atau kedua-dua perkara berikut:

  • Untuk memastikan bahawa fail yang dipautkan kepada persembahan anda termasuk dalam pakej, pilih kotak semak dipaut fail . Fail yang dipautkan kepada persembahan anda boleh memasukkan lembaran kerja Microsoft Office Excel yang dipautkan kepada carta, fail Bunyi, klip filem, dan banyak lagi.

  • Untuk menggunakan fon TrueType terbenam, pilih kotak semak fon TrueType terbenam .

   Nota: 

   • Jika persembahan anda tidak termasuk fon benam buat masa ini, menandakan kotak semak fon TrueType terbenam termasuk fon apabila dibungkus. Kotak semak fon TrueType terbenam digunakan untuk semua persembahan yang disalin, termasuk yang terpaut.

   • Jika persembahan anda sudah termasuk fon benam, PowerPoint secara automatik Kepujian seting persembahan untuk memasukkan fon benam.

 7. Untuk meminta pengguna lain untuk memberikan kata laluan sebelum mereka boleh membuka atau mengedit mana-mana persembahan disalin, di bawah meningkatkan keselamatan dan privasi, taipkan kata laluan atau kata laluan yang anda ingin memerlukan untuk membuka persembahan, mengedit, atau kedua-duanya.

  Kata laluan menggunakan .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml dan .mht fail yang telah ditukar kepada fail .ppt, dalam persembahan yang disalin. Jika mana-mana fail yang anda salin sudah mempunyai kata laluan diperuntukkan kepada mereka, PowerPoint menggesa anda memilih antara menyimpan kata laluan sebelum ini diperuntukkan untuk fail tersebut dan mengubah dengan kata laluan baru. Jika anda memilih untuk mengubah kata laluan diperuntukkan sebelum ini, ia tidak lagi diterima untuk versi fail yang disalin. Walau bagaimanapun, mereka masih diterima untuk versi asal.

 8. Untuk memeriksa persembahan anda untuk data dan maklumat peribadi tersembunyi, pilih kotak semak periksa persembahan untuk maklumat yang tidak betul atau persendirian .

 9. Klik OK untuk menutup kotak dialog Opyen.

 10. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Jika anda salin persembahan anda kepada rangkaian atau pemacu cakera setempat pada komputer anda, klik Salin ke Folder, masukkan nama folder dan lokasi, dan kemudian klik OK.

  • Jika anda salin persembahan anda kepada CD, klik Salin ke CD.

 1. Buka persembahan yang anda ingin Salin atau, jika anda bekerja dengan persembahan baru yang telah disimpan, simpan persembahan.

 2. Jika anda ingin menyimpan persembahan anda kepada CD, dan bukannya ke rangkaian atau pemacu cakera setempat pada komputer anda, menyelitkan CD ke dalam pemacu CD.

  Nota: 

  • Anda boleh menyalin kosong CD boleh rakam (CD-R), kosong boleh tulis semula CD (CD-RW) atau CD-RW yang mengandungi kandungan sedia ada yang boleh ditulis ganti.

  • Dalam PowerPoint, jika anda menyalin persembahan anda kepada CD, pastikan anda menyalin semua fail dalam operasi tunggal. Selepas set pertama fail disalin, anda tidak boleh menambah sebarang fail yang lebih cakera menggunakan PowerPoint. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan Windows Explorer untuk menyalin fail tambahan ke CD-R atau CD-RW yang mengandungi fail sedia ada. Lihat Bantuan Windows untuk butiran lanjut.

 3. Klik tab Fail.

 4. Klik Simpan & hantar, klik Pakej persembahan untuk CD, dan kemudian dalam anak tetingkap kanan, klik pakej untuk CD.

 5. Untuk memilih persembahan yang anda ingin Salin dan tertib yang anda inginkan mereka untuk dimainkan, lakukan yang berikut:

  • Untuk menambah persembahan, dalam kotak dialog pakej untuk CD , klik Tambah, dan kemudian dalam kotak dialog Tambah fail , pilih persembahan yang anda ingin tambahkan dan klik Tambah. Ulangi langkah ini bagi setiap persembahan yang anda ingin tambah. Ulangi langkah ini juga jika anda ingin menambah fail lain yang berkaitan, PowerPoint untuk pakej.

   Nota: Persembahan yang sedang dibuka secara automatik muncul dalam senarai fail untuk disalin . Fail yang anda pautkan ke persembahan disertakan secara automatik, tetapi ia tidak muncul dalam senarai fail untuk disalin .

  • Jika anda menambah lebih daripada satu persembahan, persembahan akan muncul pada halaman Web yang membolehkan anda menavigasi ke kandungan CD dalam tertib yang mana ia disenaraikan dalam senarai fail untuk disalin dalam kotak dialog pakej untuk CD . Untuk mengubah tertib, pilih persembahan yang anda ingin alihkan, kemudian klik butang anak panah untuk mengalihkan persembahan ke atas atau ke bawah dalam senarai.

  • Untuk mengalih keluar persembahan atau fail dari senarai fail untuk disalin , pilih persembahan atau fail, dan kemudian klik alih keluar.

 6. Klik opsyen, dan di bawah masukkan fail ini, lakukan salah satu atau kedua-dua perkara berikut:

  • Untuk memastikan bahawa fail yang dipautkan kepada persembahan anda termasuk dalam pakej, pilih kotak semak dipaut fail . Fail yang dipautkan kepada persembahan anda boleh memasukkan lembaran kerja Microsoft Office Excel yang dipautkan kepada carta, fail Bunyi, klip filem, dan banyak lagi.

  • Untuk menggunakan fon TrueType terbenam, pilih kotak semak fon TrueType terbenam .

   Nota: 

   • Jika persembahan anda tidak termasuk fon benam buat masa ini, menandakan kotak semak fon TrueType terbenam termasuk fon apabila dibungkus. Kotak semak fon TrueType terbenam digunakan untuk semua persembahan yang disalin, termasuk yang terpaut.

   • Jika persembahan anda sudah termasuk fon benam, PowerPoint secara automatik Kepujian seting persembahan untuk memasukkan fon benam.

 7. Untuk meminta pengguna lain untuk memberikan kata laluan sebelum mereka boleh membuka atau mengedit mana-mana persembahan disalin, di bawah meningkatkan keselamatan dan privasi, taipkan kata laluan atau kata laluan yang anda ingin memerlukan untuk membuka persembahan, mengedit, atau kedua-duanya.

  Kata laluan menggunakan .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml dan .mht fail yang telah ditukar kepada fail .ppt, dalam persembahan yang disalin. Jika mana-mana fail yang anda salin sudah mempunyai kata laluan diperuntukkan kepada mereka, PowerPoint menggesa anda memilih antara menyimpan kata laluan sebelum ini diperuntukkan untuk fail tersebut dan mengubah dengan kata laluan baru. Jika anda memilih untuk mengubah kata laluan diperuntukkan sebelum ini, ia tidak lagi diterima untuk versi fail yang disalin. Walau bagaimanapun, mereka masih diterima untuk versi asal.

 8. Untuk memeriksa persembahan anda untuk data dan maklumat peribadi tersembunyi, pilih kotak semak periksa persembahan untuk maklumat yang tidak betul atau persendirian .

 9. Klik OK untuk menutup kotak dialog Opyen.

 10. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Jika anda salin persembahan anda kepada rangkaian atau pemacu cakera setempat pada komputer anda, klik Salin ke Folder, masukkan nama folder dan lokasi, dan kemudian klik OK.

  • Jika anda salin persembahan anda kepada CD, klik Salin ke CD.

 1. Buka persembahan yang anda ingin Salin atau, jika anda bekerja dengan persembahan baru yang telah disimpan, simpan persembahan.

 2. Jika anda ingin menyimpan persembahan anda kepada CD, dan bukannya ke rangkaian atau pemacu cakera setempat pada komputer anda, menyelitkan CD ke dalam pemacu CD.

  Nota: 

  • Anda boleh menyalin kosong CD boleh rakam (CD-R), kosong boleh tulis semula CD (CD-RW) atau CD-RW yang mengandungi kandungan sedia ada yang boleh ditulis ganti.

  • Dalam PowerPoint, jika anda menyalin persembahan anda kepada CD, pastikan anda menyalin semua fail dalam operasi tunggal. Selepas set pertama fail disalin, anda tidak boleh menambah sebarang fail yang lebih cakera menggunakan PowerPoint. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan Windows Explorer untuk menyalin fail tambahan ke CD-R atau CD-RW yang mengandungi fail sedia ada. Lihat Bantuan Windows untuk butiran lanjut.

 3. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , tuding ke terbit, dan kemudian klik pakej untuk CD.

 4. Dalam kotak dialog pakej untuk CD , klik opsyen, dan kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

 5. Klik Salin ke Folder atau Salin ke CD.

  PowerPoint pakej persembahan anda ke folder atau CD supaya anda boleh agihkan.

  Nota: 

  • Anda boleh menggunakan PowerPoint Viewer 2007 untuk melihat fail yang diformatkan untuk PowerPoint 2000 atau lebih baru.

  • PowerPoint Viewer 2007 tidak menyokong fail yang diformatkan untuk PowerPoint 97 atau yang terdahulu. Untuk menggunakan PowerPoint Viewer 2007 untuk melihat persembahan yang diformatkan untuk PowerPoint 97 atau yang terdahulu, buka persembahan dalam PowerPoint 2000, 2002, atau 2003 atau lebih baru, dan kemudian menyimpannya dalam format PowerPoint 2000, 2002, atau 2003 atau lebih baru.

  • Anda boleh menjalankan PowerPoint Viewer 2007 pada Microsoft Windows XP Service Pack 2 atau lebih baru.

 6. Klik opsyen, dan kemudian di bawah jenis pakej, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menentukan cara persembahan dapat dimainkan dalam PowerPoint Viewer, klik Pakej pemapar (Kemas kini format fail untuk menjalankan PowerPoint Viewer), dan kemudian pilih opsyen dalam senarai pilih cara persembahan dapat dimainkan dalam pemapar .

  • Untuk membuat pakej yang anda tertentu penonton akan melihat pada komputer yang mempunyai PowerPoint atau PowerPoint Viewer dipasang, klik pakej Arkib (tidak mengemas kini format fail).

 7. Di bawah masukkan fail ini, lakukan salah satu atau kedua-dua perkara berikut:

  • Untuk memastikan bahawa fail yang dipautkan kepada persembahan anda termasuk dalam pakej, pilih kotak semak dipaut fail . Fail yang dipautkan kepada persembahan anda boleh memasukkan lembaran kerja Microsoft Office Excel yang dipautkan kepada carta, fail Bunyi, klip filem, dan banyak lagi.

  • Untuk menggunakan fon TrueType terbenam, pilih kotak semak fon TrueType terbenam .

   Nota: 

   • Jika persembahan anda tidak termasuk fon benam buat masa ini, menandakan kotak semak fon TrueType terbenam termasuk fon apabila dibungkus. Kotak semak fon TrueType terbenam digunakan untuk semua persembahan yang disalin, termasuk yang terpaut.

   • Jika persembahan anda sudah termasuk fon benam, PowerPoint secara automatik Kepujian seting persembahan untuk memasukkan fon benam.

 8. Untuk meminta pengguna lain untuk memberikan kata laluan sebelum mereka boleh membuka atau mengedit mana-mana persembahan disalin, di bawah meningkatkan keselamatan dan privasi, taipkan kata laluan atau kata laluan yang anda ingin memerlukan untuk membuka persembahan, mengedit, atau kedua-duanya.

  Kata laluan menggunakan .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml dan .mht fail yang telah ditukar kepada fail .ppt, dalam persembahan yang disalin. Jika mana-mana fail yang anda salin sudah mempunyai kata laluan diperuntukkan kepada mereka, PowerPoint menggesa anda memilih antara menyimpan kata laluan sebelum ini diperuntukkan untuk fail tersebut dan mengubah dengan kata laluan baru. Jika anda memilih untuk mengubah kata laluan diperuntukkan sebelum ini, ia tidak lagi diterima untuk versi fail yang disalin. Walau bagaimanapun, mereka masih diterima untuk versi asal.

 9. Untuk memeriksa persembahan anda untuk data dan maklumat peribadi tersembunyi, pilih kotak semak periksa persembahan untuk maklumat yang tidak betul atau persendirian .

 10. Klik OK untuk menutup kotak dialog Opyen.

 11. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Jika anda salin persembahan anda kepada rangkaian atau pemacu cakera setempat pada komputer anda, klik Salin ke Folder, masukkan nama folder dan lokasi, dan kemudian klik OK.

  • Jika anda salin persembahan anda kepada CD, klik Salin ke CD.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×