Menjadikan pangkalan data lebih mudah digunakan dengan menyesuaikan dan mengawal anak tetingkap navigasi

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh memperbaiki kebolehgunaan pangkalan data dengan menyesuaikan dan mengawal kandungan dan organisasi Anak Tetingkap Navigasi. Navigasi tersuai boleh memperbaiki kecekapan dengan mengumpul, menyerlah atau menyembunyikan objek. Artikel ini menerangkan cara anda menyesuaikan dan mengawal Anak Tetingkap Navigasi untuk memperbaiki kebolehgunaan dengan memudahkan lagi pengguna mencari objek pangkalan data yang diperlukan oleh mereka sahaja.

Artikel ini tidak menerangkan ciri keselamatan pangkalan data seperti menyulitkan pangkalan data dengan kata laluan. Untuk maklumat lanjut, rujuk kepada seksyen Lihat Juga.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan

Sebelum anda bermula

Menyesuaikan anak tetingkap navigasi

Kawalan anak tetingkap navigasi menggunakan makro

Menyahdayakan pandangan Reka bentuk untuk item

Menyembunyikan objek pangkalan data

Gambaran keseluruhan

Terletak di sepanjang bahagian skrin, anak tetingkap navigasi menyediakan antara muka untuk objek dalam pangkalan data anda dan menyediakan beberapa ciri yang membantu anda untuk menyesuaikan pengalaman pengguna.

Objek dalam Anak Tetingkap Navigasi

Dalam Anak Tetingkap Navigasi, item disusun kepada kumpulan. Anda memilih cara mengumpul item dengan menentukan kategori seperti Jenis Objek atau Tarikh Dicipta. Ilustrasi sebelum ini menggambarkan kumpulan Semua Objek Access bagi kategori Jenis Objek serta beberapa kumpulan jenis objek seperti Jadual dan Pertanyaan, ditutup.

Kategori dan kumpulan tersuai

Anda boleh juga mencipta kategori tersuai dan kumpulan tersuai dalam kategori tersebut. Dalam kumpulan tersuai, anda boleh mencipta pintasan yang menuding ke objek pangkalan data.

Contohnya, katakan anda mempunyai banyak laporan dalam pangkalan data anda dan anda menjalankan laporan dengan pelbagai kekerapan, seperti harian atau suku tahunan. Anda boleh mencipta kategori Laporan kemudian mencipta kumpulan Harian, Mingguan, Bulanan, Suku Tahunan dan Tahunan. Dalam setiap kumpulan, anda boleh mencipta pintasan ke laporan yang bersesuaian kemudian.

Anda boleh mencipta berbilang pintasan ke objek pangkalan data, setiap pintasan dalam kumpulan tersuai yang berlainan.

Menunjukkan atau menyembunyikan kategori dan kumpulan

Anda boleh menggunakan kotak dialog Opsyen Navigasi untuk menunjukkan atau menyembunyikan sesetengah kategori dan kumpulan dalam Anak Tetingkap Navigasi.

Anda juga boleh menggunakan tindakan makro untuk mengawal paparan tetingkap navigasi kategori sebagai pangkalan data terbuka dalam Access. Tindakan makro baru ini yang tersedia dalam Microsoft Office Access 2007:

 • SetDisplayedCategories    Gunakan tindakan ini untuk menunjukkan atau menyembunyikan kategori. Anda hanya boleh menunjukkan atau menyembunyikan satu kategori pada setiap kali anda menggunakan tindakan ini. Namun, anda boleh menggunakan tindakan ini berbilang kali dalam makro untuk menunjukkan atau menyembunyikan kategori individu sebagaimana perlu.

 • LockNavigationPane    Gunakan tindakan ini untuk mengunci Anak Tetingkap Navigasi. Berbuat demikian menghalang pengguna daripada menambah, mengalih atau memadamkan item dalam Anak Tetingkap Navigasi secara tidak sengaja.

  Mengunci Anak Tetingkap Navigasi tidak menghalang pengguna daripada menyalin objek pangkalan data pada papan klip.

Menavigasi ke kategori atau kumpulan secara automatik apabila pangkalan data membuka

Anda boleh menggunakan tindakan makro NavigasiKe untuk menavigasi ke kategori atau kumpulan. Jika anda menggunakan tindakan makro ini dalam makro autoexec, anda boleh menavigasi secara automatik ke kategori atau kumpulan apabila pangkalan data membuka.

Menyahdayakan pandangan Reka Bentuk

Item yang dipaparkan dalam kategori dan kumpulan tersuai anda sebenarnya adalah pintasan yang menuding ke objek pangkalan data.

Pintasan dalam Anak Tetingkap Navigasi mempunyai sifat Nyahdayakan pintasan Pandangan Reka Bentuk yang anda boleh setkan. Klik kanan pintasan, klik sama ada Sifat Objek atau (bagi jadual) Sifat Jadual pada menu pintas, kemudian pilih kotak semak Nyahdayakan pintasan Pandangan Reka Bentuk. Jika sifat ini didayakan, pintasan tidak boleh digunakan untuk membuka objek sasarannya dalam pandangan Reka Bentuk atau pandangan Tataletak. Contohnya, jika anda mendayakan sifat ini untuk pintasan ke borang, pengguna tidak boleh mengubah reka bentuk atau tataletak borang menggunakan pintasan.

Menyembunyikan objek pangkalan data

Kategori dan kumpulan yang terbina dalam Anak Tetingkap Navigasi tidak memaparkan pintasan dan sebaliknya memaparkan objek pangkalan data yang sebenar. Kumpulan ini termasuk:

 • Semua kumpulan dalam sebarang kategori terbina dalam.

 • Kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan bagi sebarang kategori tersuai.

Objek pangkalan data tidak mempunyai sifat Nyahdayakan pintasan Pandangan Reka Bentuk. Anda boleh menyembunyikan objek pangkalan data untuk membantu mengelakkan perubahan reka bentuk, kemudian menyediakan pintasan kepadanya dalam kategori dan kumpulan tersuai.

Sebelum anda bermula

Dengan gabungan ciri ini, anda boleh mengawal secara berkesan organisasi Anak Tetingkap Navigasi untuk memperbaiki kebolehgunaan. Namun, ciri-ciri ini tidak akan mencegah pengguna berniat jahat membuat perubahan reka bentuk yang tidak dikehendaki pada pangkalan data anda. Tambahan pula, ciri-ciri ini tidak akan menghalang capaian yang tidak diizinkan pada data. Pertimbangkan perkara berikut:

Ciri-ciri kebolehgunaan boleh dipintas.   

 • Jika anda menggunakan makro untuk mengawal dan mengunci Anak Tetingkap Navigasi, ingatlah bahawa pengguna boleh menyahdayakan makro di permulaan dengan menekan dan menahan kekunci SHIFT.

 • Walaupun pintasan Anak Tetingkap Navigasi mempunyai sifat Nyahdayakan pintasan Pandangan Reka Bentuk, objek pangkalan data itu sendiri tiada. Anda boleh menyembunyikan kategori dan kumpulan yang mengandungi objek pangkalan data dan anda boleh menyembunyikan objek itu sendiri tetapi pengguna berkemungkinan untuk memperagakannya.

Memfokus pada pengguna.   

 • Apabila anda merancang dan mereka bentuk sistem navigasi untuk pangkalan data, bekerjalah dengan individu yang akan menggunakannya. Jika tindakan bekerja dengan individu tertentu yang akan menggunakan pangkalan data adalah sesuatu yang tidak praktikal, pastikan keperluan mereka diutamakan dalam proses reka bentuk anda.

 • Bergantung pada sumber anda, pertimbangkan untuk menggunakan kumpulan fokus untuk merancang dan menjalankan ujian kebolehgunaan semasa mereka bentuk.

Keselamatan bukan matlamat.   

 • Sasaran anda dalam melaksanakan ciri ini untuk mengawal Anak Tetingkap Navigasi sepatutnya adalah untuk memperbaiki kebolehgunaan pangkalan data. Ciri ini tidak direka bentuk untuk melindungi pangkalan data.

 • Untuk maklumat lanjut tentang cara melindungi pangkalan data, rujuk seksyen Lihat Juga.

Halaman atas

Menyesuaikan Anak Tetingkap Navigasi

Anda boleh menggunakan kotak dialog Opsyen Navigasi untuk menyesuaikan Anak Tetingkap Navigasi.

Kotak dialog Opsyen Navigasi

Proses tersebut mengikuti langkah yang umum ini:

 1. Mencipta kategori tersuai. Access menyediakan satu pra dibina kategori tersuai untuk anda: tersuai. Anda boleh menamakan semula kategori tersebut dan menambah atau mengalih keluar Kumpulan untuk memenuhi keperluan anda. Anda juga boleh mencipta kategori tersuai baru.

 2. Mencipta kumpulan tersuai. Selepas anda mencipta kategori, anda mencipta satu atau lebih Kumpulan tersuai untuk kategori baru.

 3. Memperuntukkan objek ke Kumpulan tersuai dengan mencipta pintasan. Dalam anak tetingkap navigasi, anda seret atau salin dan tampal objek pangkalan data yang anda ingin peruntukkan kepada Kumpulan tersuai anda. Anda seret atau salin objek daripada Kumpulan khas dalam kategori baru anda dipanggil Objek yang tidak ditugaskan, yang Access mencipta untuk anda apabila anda mencipta kategori tersuai.

  • Apabila anda menambah objek pangkalan data daripada kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan pada kumpulan tersuai anda, Access akan mencipta pintasan ke objek tersebut — anda tidak mengalih atau menyalin objek itu sendiri.

  • Jika anda menamakan semula atau memadamkan pintasan dalam kumpulan tersuai, perubahan tersebut tidak mempengaruhi objek sebenar, hanya pintasan kepadanya.

  • Anda boleh mencipta seberapa banyak pintasan ke objek pangkalan data mengikut keinginan anda. Setiap kumpulan sepatutnya mempunyai hanya satu pintasan ke objek pangkalan data yang diberikan.

 4. Tunjukkan atau Sembunyikan Kumpulan atau objek dalam kategori tersuai. Selepas anda mengisikan anda Kumpulan tersuai, anda boleh menyembunyikan Kumpulan Objek yang tidak ditugaskan dan sebarang Kumpulan lain yang anda tidak ingin paparkan. Anda juga boleh menyembunyikan objek individu.

  Anda juga boleh menggunakan tindakan makro SetDisplayedCategories untuk menunjukkan atau menyembunyikan kategori. Menggunakan makro, anda boleh menunjukkan atau menyembunyikan kategori tanpa mengira seting dalam kotak dialog Opsyen navigasi . Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen kawalan anak tetingkap navigasi menggunakan makro.

Mencipta kategori tersuai

 1. Klik kanan menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi dan klik Opsyen Navigasi.

 2. Dalam kotak dialog Opsyen Navigasi, di bawah senarai Kategori, klik Tambah Item.

  Kategori baru muncul dalam senarai. Rajah ini menggambarkan kategori tersuai baru:

  Kategori tersuai baru dalam Anak Tetingkap Navigasi

 3. Taipkan nama untuk kategori baru kemudian tekan ENTER.

  Petua: Cuba cipta nama yang munasabah kepada individu yang menggunakan pangkalan data anda. Selepas anda mencipta nama, perhatikan bahawa kapsyen untuk senarai di sebelah kanan berubah untuk memadankan nama tersebut. Contohnya, jika anda menamakan kategori baru Papan Suis Saya, kapsyen dalam senarai di sebelah kanan akan menyatakan Kumpulan untuk "Papan Suis Saya". Perhatikan juga bahawa senarai itu mengandungi kumpulan yang dipanggil Objek yang Tidak Ditugaskan. Access mencipta kumpulan tersebut secara lalai. Kumpulan ini mengandungi semua objek dalam pangkalan data anda dan anda menggunakan objek tersebut untuk mengisi kumpulan tersuai anda.

  Selepas anda mencipta kategori tersuai anda, anda akan mencipta satu atau lebih kumpulan untuk kategori tersebut. Anda boleh mencipta sebanyak mana kumpulan yang anda perlukan. Pastikan kotak dialog Opsyen Navigasi sentiasa terbuka dan ikuti langkah berikut.

Mencipta kumpulan tersuai

 1. Di bawah senarai Kumpulan untuk "nama Kumpulan" , klik Tambah Kumpulan dan kemudian taipkan nama untuk Kumpulan. Anda boleh ulangi proses ini sebagai kerap anda perlukan. Contohnya, Saya papan suis mungkin mengandungi tiga Kumpulan — borang entri Data, laporan dan pertanyaan. Keperluan keutamaan anda sendiri atau pengguna anda perlu menentukan Kumpulan yang anda tambahkan.

 2. Biarkan kotak semak di sebelah Objek yang Tidak Ditugaskan dipilih, kemudian klik OK.

  Access menutup kotak dialog Opsyen Navigasi dan menambahkan kumpulan tersuai baru anda pada Anak Tetingkap Navigasi tetapi anda belum lagi dapat melihat kumpulan baru itu.

 3. Pergi ke set langkah berikut untuk membuatkan kumpulan baru kelihatan dan untuk menambahkan objek pada kumpulan.

Jika anda cuma ingin menambahkan item pada kumpulan tersuai baru, klik kanan item kemudian, pada menu pintas, tuding ke Tambah pada kumpulan kemudian klik Kumpulan Baru.

Menguntukkan objek pada kumpulan tersuai dengan mencipta pintasan

 1. Klik menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi dan dalam seksyen atas menu, klik kategori baru anda.

  Kumpulan yang anda cipta bagi kategori anda akan muncul dalam seksyen bawah menu bersama dengan kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan.

 2. Seret item dari kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan kepada kumpulan tersuai.

  Untuk mengalihkan berbilang item sekaligus, tekan dan tahan CTRL sambil anda mengklik item, kemudian seret item kepada kumpulan tersuai.

Menunjukkan atau menyembunyikan kumpulan atau objek dalam kategori tersuai

Anda boleh menyembunyikan sesetengah atau semua kumpulan dalam kategori tersuai dan sesetengah atau semua objek dalam kumpulan. Ingatlah fakta-fakta ini semasa anda meneruskan:

 • Access menyediakan dua cara untuk menyembunyikan item. Anda boleh menggunakan perintah yang disediakan oleh Anak Tetingkap Navigasi untuk menyembunyikan pintasan dalam kumpulan atau anda boleh mengesetkan sifat Tersembunyi objek pangkalan data untuk menyembunyikan pintasan ke objek dalam semua kumpulan dan kategori dalam pangkalan data terbuka termasuk kategori dan kumpulan terbina dalam.

 • Anda boleh membuatkan objek dan kumpulan tersembunyi tidak kelihatan langsung atau anda boleh memaparkannya dalam Anak Tetingkap Navigasi sebagai ikon dimalapkan dan tidak tersedia. Anda boleh melakukan ini dengan memilih atau mengosongkan kotak semak Tunjukkan Objek Tersembunyi dalam kotak dialog Opsyen Navigasi. Anda juga boleh menggunakan kotak semak tersebut apabila anda perlu memperagakan atau memulihkan kumpulan atau objek.

Langkah dalam seksyen berikut menerangkan cara untuk melaksanakan setiap tugas.

Menyembunyikan kumpulan dalam kategori

 • Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan bar tajuk kumpulan yang anda ingin sembunyikan kemudian klik Sembunyi.

  Anda juga boleh menyembunyikan Kumpulan menggunakan kotak dialog Opsyen navigasi . Membuka kotak dialog (lihat langkah dalam seksyen berikut jika anda tidak tahu cara) dan, dalam senarai Kumpulan untuk "kategori" , kosongkan kotak semak di sebelah Kumpulan yang anda ingin sembunyikan.

Memulihkan kumpulan tersembunyi kepada kategori

 1. Klik kanan bar menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi kemudian klik Opsyen Navigasi pada menu pintas.

 2. Dalam senarai Kategori, pilih kategori yang mengandungi kumpulan tersembunyi.

 3. Dalam senarai Kumpulan untuk "kategori" , pilih kotak semak di sebelah Kumpulan tersembunyi.

 4. Klik OK.

Menyembunyikan pintasan atau objek dalam kumpulannya sahaja

 • Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan pintasan atau objek, kemudian klik Sembunyikan dalam Kumpulan ini.

  Nota: Perintah ini tidak tersedia untuk objek dalam kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan bagi kategori tersuai.

Menyembunyikan objek daripada semua kategori dan kumpulan

 1. Klik kanan objek yang anda ingin sembunyikan kemudian klik Sifat Objek atau (bagi jadual) Sifat Jadual pada menu pintas.

  Kotak dialog Sifat nama_objek muncul dan Access menambah nama objek tajuk kotak dialog. Contohnya, jika anda membuka borang dipanggil pesanan, tajuk kotak dialog memaparkan Sifat pesanan. Rajah berikut menunjukkan kotak dialog.

  Kotak dialog Sifat bagi objek pangkalan data dalam Access

 2. Pilih kotak semak Tersembunyi.

 3. Klik OK.

Memulihkan (memperagakan) objek tersembunyi

 1. Klik kanan menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi dan klik Opsyen Navigasi pada menu pintas.

 2. Di bawah Opsyen Paparan, pilih kotak semak Tunjukkan Objek Tersembunyi.

 3. Klik OK dan kembali ke Anak Tetingkap Navigasi.

  Anak tetingkap menunjukkan ikon dimalapkan bagi semua objek tersembunyi.

 4. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika anda menyembunyikan pintasan dalam kumpulan, klik kanan pintasan kemudian klik Peragakan dalam Kumpulan ini.

  • Jika anda menyembunyikan objek daripada semua kategori dan kumpulan dengan mengesetkan sifat Tersembunyi, klik kanan objek, klik Sifat Objek atau (bagi jadual) Sifat Jadual, kemudian kosongkan kotak semak Tersembunyi.

Mengalih keluar dan memulihkan pintasan dalam kumpulan tersuai

Kumpulan tersuai anda boleh berubah mengikut masa kerana permintaan pengguna dan perniagaan berubah. Anda boleh menambahkan atau mengalih keluar pintasan dalam kumpulan pada bila-bila masa.

Mengalih keluar pintasan daripada kumpulan tersuai

 • Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan pintasan yang anda ingin alih keluar, kemudian klik Alih Keluar.

Memulihkan pintasan kepada kumpulan tersuai

 1. Jika kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan tersembunyi, paparkannya.

  Bagaimanakah saya memaparkan Kumpulan objek yang tidak ditugaskan?

  1. Klik kanan menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi dan klik Opsyen Navigasi pada menu pintas.

  2. Dalam anak tetingkap Kumpulan untuk "kategori" , pilih kotak semak bersebelahan Objek yang tidak ditugaskan.

 2. Jika perlu, seret atau salin dan tampal objek yang anda inginkan daripada kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan kepada kumpulan tersuai anda.

Menamakan semula pintasan dalam kumpulan tersuai

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan pintasan yang anda ingin namakan semula, kemudian klik Namakan Semula Pintasan.

 2. Taipkan nama baru untuk pintasan kemudian tekan ENTER.

Halaman atas

Mengawal Anak Tetingkap Navigasi menggunakan makro

Untuk mengawal anak tetingkap navigasi menggunakan makro, anda boleh mencipta makro yang berjalan apabila pangkalan data terbuka dan kemudian menambahkan tindakan makro.

Anda boleh menunjukkan atau menyembunyikan secara pilihan kategori dan anda boleh mengunci anak tetingkap navigasi untuk menghalang pengguna lain secara tidak sengaja mengalih atau memadamkan pintasan, objek, Kumpulan atau kategori. Anda juga boleh menavigasi ke kategori atau Kumpulan agar kategori atau Kumpulan akan dipaparkan apabila pangkalan data terbuka.

Secara alternatif, anda boleh menyembunyikan anak tetingkap navigasi untuk tempoh sesi pangkalan data.

Menggunakan tindakan makro untuk mengawal perkara yang dipaparkan Anak Tetingkap Navigasi

 1. Pada tab Cipta, dalam kumpulan Lain, klik Makro. Jika perintah ini tidak tersedia, klik anak panah di bawah sama ada butang Modul atau Modul Kelas kemudian klik Makro.

  Nota: Jika pangkalan data anda telah mempunyai makro yang bernama autoexec, anda tidak perlu mencipta makro baru. Menambahkan tindakan makro yang diterangkan dalam prosedur ini untuk makro autoexec yang sedia ada.

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan, klik Tunjukkan Semua Tindakan.

 3. Dalam grid Reka bentuk makro, di bawah tindakan, klik anak panah dalam sel kosong pertama.

 4. Dalam senarai, pilih SetDisplayedCategories.

 5. Di bawah pada grid Reka bentuk, dalam anak tetingkap Argumen tindakan , klik anak panah dalam kotak kategori , dan kemudian klik nama kategori yang anda ingin Tunjukkan atau sembunyikan.

 6. Di atas argumen kategori , klik anak panah dalam kotak Tunjukkan , dan pilih seting. Pilih Ya jika anda inginkan kategori untuk dipaparkan dalam anak tetingkap navigasi. Pilih tidak jika anda tidak ingin kategori untuk dipaparkan dalam anak tetingkap navigasi.

 7. Ulangi langkah 3 hingga 6 bagi setiap kategori yang anda ingin kawal dengan makro.

 8. Dalam grid Reka bentuk makro, di bawah tindakan, klik anak panah dalam sel kosong pertama.

 9. Dalam senarai, pilih LockNavigationPane.

 10. Di bawah pada grid Reka bentuk, dalam anak tetingkap Argumen tindakan , pilih nilai untuk argumen kunci . Pilih Ya untuk mengunci anak tetingkap navigasi.

 11. Tekan CTRL + S untuk menyimpan makro. Nama makro autoexec untuk menunjukkan Access yang makro boleh dijalankan apabila pangkalan data terbuka.

Menggunakan tindakan makro untuk menavigasi ke kategori atau kumpulan

Anda boleh menggunakan tindakan makro ini pada bila-bila masa, bukan hanya apabila pangkalan data terbuka.

 1. Pada tab Cipta, dalam kumpulan Lain, klik Makro. Jika perintah ini tidak tersedia, klik anak panah di bawah sama ada butang Modul atau Modul Kelas kemudian klik Makro.

  Nota: Jika pangkalan data anda telah mempunyai makro yang bernama autoexec, anda tidak perlu mencipta makro baru. Menambahkan tindakan makro yang diterangkan dalam prosedur ini untuk makro autoexec yang sedia ada.

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan, klik Tunjukkan Semua Tindakan.

 3. Dalam grid Reka bentuk makro, di bawah tindakan, klik anak panah dalam sel kosong pertama.

 4. Dalam senarai, pilih NavigateTo.

 5. Di bawah pada grid Reka bentuk, dalam anak tetingkap Argumen tindakan , klik anak panah dalam kotak kategori , dan kemudian klik nama kategori yang anda inginkan untuk menavigasi ke.

 6. Jika anda ingin menavigasi ke kumpulan tertentu dalam kategori, klik anak panah dalam kotak Kumpulan, kemudian klik nama kumpulan yang anda ingin menavigasi kepadanya.

 7. Tekan CTRL + S untuk menyimpan makro. Nama makro autoexec untuk menunjukkan Access yang makro boleh dijalankan apabila pangkalan data terbuka.

Menggunakan tindakan makro untuk menyembunyikan Anak Tetingkap Navigasi

Jika anda lebih suka mencipta sistem navigasi anda sendiri, anda boleh menyembunyikan anak tetingkap navigasi menggunakan tindakan makro Jalankanperintah dan argumen WindowHide . Menjalankan tindakan makro ini dengan argumen ini menyembunyikan anak tetingkap navigasi untuk tempoh sesi pangkalan data semasa.

 1. Pada tab Cipta, dalam kumpulan Lain, klik Makro. Jika perintah ini tidak tersedia, klik anak panah di bawah sama ada butang Modul atau Modul Kelas kemudian klik Makro.

  Nota: Jika pangkalan data anda telah mempunyai makro yang bernama autoexec, anda tidak perlu mencipta makro baru. Menambahkan tindakan makro yang diterangkan dalam prosedur ini untuk makro autoexec yang sedia ada.

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan, klik Tunjukkan Semua Tindakan.

 3. Dalam grid Reka bentuk makro, di bawah tindakan, klik anak panah dalam sel kosong pertama.

 4. Dalam senarai, pilih RunCommand.

 5. Di bawah pada grid Reka bentuk, dalam anak tetingkap Argumen tindakan , klik anak panah dalam kotak perintah , dan kemudian klik WindowHide.

 6. Tekan CTRL + S untuk menyimpan makro. Nama makro autoexec untuk menunjukkan Access yang makro boleh dijalankan apabila pangkalan data terbuka.

Anda juga boleh menukar paparan anak tetingkap navigasi atau mematikan menggunakan kotak semak Paparkan anak tetingkap navigasi dalam kotak dialog Opsyen Access . Jika anda menggunakan tindakan makro RunCommand dengan argumen WindowHide , ia akan menyembunyikan anak tetingkap navigasi sama ada kotak semak Paparkan anak tetingkap navigasi dipilih atau dikosongkan.

Halaman atas

Menyahdayakan pandangan Reka Bentuk untuk item

Dalam Anak Tetingkap Navigasi, anda boleh mengesetkan sifat Nyahdayakan pintasan Pandangan Reka Bentuk untuk mengawal sama ada pengguna boleh menggunakan pintasan untuk membuka objek sasaran dalam pandangan Reka Bentuk atau pandangan Tataletak.

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan pintasan yang anda ingin nyahdayakan pandangan Reka Bentuk, kemudian klik Sifat Objek atau (bagi jadual) Sifat Jadual.

 2. Dalam kotak dialog Sifat nama_objek , pilih kotak semak pintasan menyahdayakan pandangan Reka bentuk .

Halaman atas

Menyembunyikan objek pangkalan data

 1. Klik kanan objek yang anda ingin sembunyikan, kemudian klik Sifat Objek atau (bagi jadual) Sifat Jadual.

  Kotak dialog Sifat nama_objek muncul dan Access menambah nama objek tajuk kotak dialog. Contohnya, jika anda membuka borang dipanggil pesanan, tajuk kotak dialog memaparkan Sifat pesanan. Rajah berikut menunjukkan kotak dialog.

  Kotak dialog Sifat bagi objek pangkalan data dalam Access

 2. Pilih kotak semak Tersembunyi.

 3. Klik OK.

Memulihkan (memperagakan) objek tersembunyi

 1. Klik kanan menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi dan klik Opsyen Navigasi pada menu pintas.

 2. Di bawah Opsyen Paparan, pilih kotak semak Tunjukkan Objek Tersembunyi.

 3. Klik OK dan kembali ke Anak Tetingkap Navigasi. Anak tetingkap menunjukkan ikon dimalapkan bagi semua objek tersembunyi.

 4. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika anda menyembunyikan pintasan atau objek daripada kumpulan sahaja, klik kanan objek kemudian klik Peragakan dalam Kumpulan.

  • Jika anda menyembunyikan objek daripada semua kategori dan kumpulan dengan mengesetkan sifat Tersembunyi, klik kanan objek, klik Lihat Sifat, kemudian kosongkan kotak semak Tersembunyi.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×