Menjadikan data ringkasan lebih mudah dibaca menggunakan pertanyaan tab silang

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk menjadikan data ringkasan lebih mudah untuk dibaca dan difahami, cuba gunakan pertanyaan tab silang. Pertanyaan tab silang mengira jumlah, purata atau fungsi agregat lain kemudian mengumpulkan keputusan mengikut dua set nilai— satu set di sisi helaian data dan satu lagi set merentasi bahagian atas. Pada reben, klik Cipta kemudian dalam kumpulan Pertanyaan, klik Bestari Pertanyaan. Dalam kotak dialog Pertanyaan Baru, dwiklik Bestari Pertanyaan Tab Silang.

Jika satu set tajuk mempunyai nilai tarikh, bestari akan membantu anda mengumpulkan rekod mengikut selang masa standard – seperti bulan atau suku.

Nota: Pertanyaan tab silang tidak tersedia dalam aplikasi Access, dan hanya separa disokong dalam pangkalan data web: mereka tidak boleh digunakan oleh sebarang objek web. Untuk menggunakan pertanyaan tab silang dalam pangkalan data web, buka pangkalan data dengan Access. Untuk maklumat lanjut tentang aplikasi Access, lihat artikel mencipta aplikasi Access. Untuk maklumat lanjut mengenai pangkalan data web, lihat artikel mengedit atau menerbitkan pangkalan data web pada SharePoint 2010.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan

Mencipta pertanyaan tab silang

Menggunakan julat atau selang masa untuk tajuk

Menggesa parameter untuk mengehadkan tajuk baris

Menggantikan nilai nol dengan sifar

Petua pertanyaan tab silang

Gambaran keseluruhan

Pertanyaan tab silang ialah sejenis pertanyaan pilih yang digunakan untuk menyusun data ringkasan – jumlah, purata, kiraan dan fungsi serupa – ke dalam dua skim kategori, salah satu daripadanya biasanya tempoh masa. Contohnya, anda mungkin pertanyaan tab silang untuk menunjukkan jumlah jualan mengikut rantau setiap bulan. Cara keputusan disusun dalam pertanyaan tab silang boleh menjadikannya lebih mudah dibaca berbanding dengan pertanyaan pilih biasa yang memaparkan data yang sama, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

Pertanyaan pilih dan pertanyaan tab silang memaparkan data yang sama

1. Pertanyaan pilih ini mengumpulkan data ringkasan secara menegak mengikut pekerja dan kategori.

2. Pertanyaan tab silang ini memaparkan data yang sama, dikumpulkan secara mendatar atau menegak.

Apabila anda mencipta pertanyaan tab silang, anda menentukan medan yang mengandungi tajuk baris, medan yang mengandungi tajuk lajur dan medan yang mengandungi nilai untuk diringkaskan. Anda hanya boleh menggunakan satu medan bagi setiap satu apabila anda menentukan tajuk lajur dan nilai untuk diringkaskan. Anda boleh menggunakan sehingga tiga medan apabila anda menentukan tajuk baris.

Anda juga boleh menggunakan ungkapan untuk menghasilkan tajuk baris, tajuk lajur atau nilai untuk diringkaskan.

Rajah pertanyaan tab silang

1. Satu, dua atau tiga lajur pada bahagian ini mengandungi tajuk baris. Nama bagi medan yang anda gunakan sebagai tajuk baris muncul dalam baris atas lajur ini.

2. Tajuk baris muncul di sini. Bilangan baris dalam helaian data tab silang boleh bertambah dengan cepat apabila anda menggunakan lebih daripada satu medan tajuk baris, kerana setiap gabungan tajuk baris dipaparkan.

3. Lajur pada bahagian ini mengandungi tajuk lajur dan nilai ringkasan. Harap maklum bahawa nama tajuk lajur tidak muncul pada helaian data.

4. Nilai ringkasan muncul di sini.

Faedah menggunakan Bestari Pertanyaan Tab Silang

 • Anda boleh mengumpulkan tarikh ke dalam selang secara automatik     Jika tajuk lajur anda mengandungi data tarikh/masa, bestari membantu anda mengumpul tarikh ke dalam selang standard, seperti bulan atau sukuan.

  Nota: Jika ingin gunakan selang masa yang anda tidak melihat dalam Bestari (contohnya, tahun fiskal atau biennium), kemudian Bestari tidak simpan sebarang kerja. Untuk menggunakan selang tersuai, mencipta pertanyaan tab silang secara manual dalam pandangan Reka bentuk, dan menggunakan ungkapan untuk mencipta selang tersuai.

 • Anda boleh menggunakannya sebagai titik mula     Gunakan bestari untuk mencipta pertanyaan tab silang asas yang anda inginkan kemudian memperhalus reka bentuk pertanyaan menggunakan pandangan Reka Bentuk.

Ciri Tab Silang tersedia dalam pandangan Reka Bentuk

 • Membuatkan pertanyaan meminta input (tambah prom parameter)    Apabila anda menambah prom parameter, pertanyaan memaparkan kotak dialog dan menggunakan input untuk menentukan data yang termasuk. Contohnya, katakan anda mempunyai tab silang yang memaparkan jualan suku tahunan mengikut kategori produk – tetapi anda hanya ingin melihat satu rantau data pada satu masa. Anda boleh menggunakan parameter untuk menjadikan pertanyaan tanya rantau yang menggunakan.

 • Menggunakan ungkapan sebagai medan dalam pertanyaan anda    Kadangkala anda perlu minor pengiraan atau fungsi lain dengan data untuk medan. Contohnya, jika terdapat sebarang nilai nol dalam data anda, hasil tab silang anda mungkin tidak betul atau lengkap. Untuk membaiki, anda boleh menggunakan fungsi Nz medan – ia menggantikan nol dengan sifar.

 • Tentukan senarai nilai tetap untuk digunakan sebagai tajuk lajur    Anda mungkin mendapati bahawa anda ingin Gantikan tajuk lajur dengan nilai anda sendiri. Contohnya, jika anda mempunyai masa untuk tajuk lajur, ia mungkin tidak Mengisih dengan cara yang anda ingin mereka. Tiada masalah – hanya gantikannya dengan nilai yang akan Mengisih dengan betul.

Apabila anda membina pertanyaan tab silang dalam pandangan Reka Bentuk, anda menggunakan baris Jumlah dan Tab Silang dalam grid reka bentuk untuk menentukan nilai medan yang akan menjadi tajuk lajur, nilai medan yang akan menjadi tajuk baris dan nilai medan yang untuk dijumlahkan, dipuratakan, dikira atau dihitung.

Sebahagian pertanyaan tab silang ditunjukkan dalam pandangan Reka Bentuk

1. Seting dalam baris ini menentukan sama ada medan ialah tajuk baris, tajuk lajur atau nilai ringkasan.

2. Seting ini memaparkan nilai medan sebagai tajuk baris.

3. Seting ini memaparkan nilai medan sebagai tajuk lajur.

4. Seting ini menghasilkan nilai ringkasan.

Halaman atas

Mencipta pertanyaan tab silang

Bermula dengan Bestari Pertanyaan Tab Silang

Bestari pertanyaan tab silang menjadikan anda memilih satu jadual atau pertanyaan sebagai sumber rekod untuk pertanyaan tab silang anda. Jika dalam satu jadual mempunyai semua data yang anda ingin sertakan dalam pertanyaan tab silang anda, mulakan dengan mencipta pertanyaan Pilih yang mengembalikan data yang anda inginkan. Untuk maklumat lanjut tentang mencipta pertanyaan pilih, lihat pengenalan kepada pertanyaan.

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Pertanyaan, klik Bestari Pertanyaan.

 2. Dalam kotak dialog Pertanyaan Baru, klik Bestari Pertanyaan Tab Silang kemudian klik OK.

  Bestari Pertanyaan Tab Silang bermula.

 3. Pada halaman pertama bestari, pilih jadual atau pertanyaan yang anda ingin gunakan untuk mencipta pertanyaan tab silang.

 4. Pada halaman seterusnya, pilih medan yang mengandungi nilai yang anda ingin gunakan sebagai tajuk baris.

  Anda boleh memilih sehingga tiga medan untuk digunakan sebagai sumber tajuk baris, tetapi semakin kurang tajuk baris yang anda gunakan, semakin mudah helaian data tab silang anda untuk dibaca.

  Nota: Jika anda memilih lebih daripada satu medan untuk membekalkan tajuk baris, tertib yang anda memilih medan menentukan tertib lalai yang keputusan anda diisih.

 5. Pada halaman seterusnya, pilih medan yang mengandungi nilai yang anda ingin gunakan sebagai tajuk lajur.

  Secara amnya, anda perlu memilih medan yang mengandungi sedikit nilai, untuk bantu memastikan keputusan anda mudah dibaca. Contohnya, menggunakan medan yang mengandungi beberapa nilai berkemungkinan (seperti jantina) mungkin lebih bagus berbanding dengan medan yang boleh mengandungi banyak nilai berlainan (seperti umur).

  Jika medan yang anda pilih untuk digunakan bagi tajuk lajur mempunyai jenis data Tarikh/Masa, bestari akan menambah langkah yang membolehkan anda menentukan cara untuk mengumpulkan tarikh ke dalam selang, seperti bulan atau suku.

 6. Jika anda memilih medan Tarikh/Masa untuk tajuk lajur, halaman seterusnya pada bestari meminta anda menentukan selang yang digunakan untuk mengumpulkan tarikh. Anda boleh menentukan Tahun, Suku, Bulan, Tarikh atau Tarikh/Masa. Jika anda tidak memilih medan Tarikh/Masa untuk tajuk lajur, bestari akan melangkau halaman ini.

 7. Pada halaman seterusnya, pilih medan dan fungsi yang digunakan untuk mengira nilai ringkasan. Jenis data bagi medan yang anda pilih menentukan fungsi yang tersedia.

 8. Pada halaman yang sama, pilih atau kosongkan kotak semak Ya, termasuk jumlah baris untuk menyertakan atau mengecualikan hasil tambah baris.

  Jika anda menyertakan hasil tambah baris, pertanyaan tab silang mempunyai tajuk tambahan yang menggunakan medan dan fungsi yang sama seperti nilai medan. Menyertakan hasil tambah baris menyelitkan lajur tambahan yang merumuskan lajur yang tinggal. Contohnya, jika pertanyaan tab silang anda mengira umur purata mengikut lokasi dan jantina (dengan tajuk lajur jantina), lajur tambahan mengira umur purata mengikut lokasi, merentasi semua jantina.

  Anda boleh mengubah fungsi yang digunakan untuk menghasilkan hasil tambah baris dengan mengedit pertanyaan tab silang dalam pandangan Reka Bentuk.

 9. Pada halaman seterus bestari, taipkan nama untuk pertanyaan anda kemudian tentukan sama ada anda ingin melihat keputusan atau mengubah suai reka bentuk pertanyaan.

Mencipta pertanyaan tab silang secara manual dalam pandangan Reka Bentuk

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Pertanyaan, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual, dwiklik setiap jadual atau pertanyaan yang anda ingin gunakan sebagai sumber rekod.

  Jika anda menggunakan lebih daripada satu sumber rekod, pastikan Jadual atau pertanyaan digabungkan pada medan yang mereka yang sama. Untuk maklumat lanjut tentang menyertai jadual dan pertanyaan, rujuk seksyen Lihat juga .

 3. Tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual.

 4. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Jenis Pertanyaan, klik Tab Silang.

 5. Dalam tetingkap reka bentuk pertanyaan, dwiklik setiap medan yang anda ingin gunakan sebagai sumber bagi tajuk baris. Anda boleh memilih sehingga tiga medan untuk tajuk baris.

 6. Dalam grid reka bentuk pertanyaan, dalam baris Tab Silang untuk setiap medan tajuk baris, pilih Tajuk Baris.

  Anda boleh memasukkan ungkapan dalam baris Kriteria untuk mengehadkan hasil untuk medan tersebut. Anda juga boleh menggunakan baris Isih untuk menentukan tertib isihan untuk medan.

 7. Dalam tetingkap reka bentuk pertanyaan, dwiklik setiap medan yang anda ingin gunakan sebagai sumber bagi tajuk lajur. Anda hanya boleh memilih satu medan untuk tajuk lajur.

 8. Dalam grid reka bentuk pertanyaan, dalam baris Tab Silang untuk medan tajuk lajur, pilih Tajuk Lajur.

  Anda boleh memasukkan ungkapan dalam baris Kriteria untuk mengehadkan hasil bagi medan tajuk lajur tersebut. Walau bagaimanapun, menggunakan ungkapan kriteria dengan medan tajuk lajur tidak mengehadkan bilangan lajur yang dikembalikan oleh pertanyaan tab silang. Sebaliknya, ia mengehadkan lajur yang mengandungi data. Contohnya, katakan anda mempunyai medan tajuk lajur yang mempunyai tiga nilai yang berkemungkinan: merah, hijau dan biru. Jika anda menggunakan kriteria ='biru' pada medan tajuk lajur, tab silang masih memaparkan lajur untuk merah dan hijau tetapi hanya lajur untuk biru mengandungi data.

  Jika anda ingin mengehadkan nilai yang dipaparkan sebagai tajuk lajur, anda boleh tentukan senarai nilai tetap menggunakan sifat Tajuk lajur pertanyaan. Untuk maklumat lanjut, lihat Tentukan tetap nilai untuk tajuk lajur.

 9. Dalam tetingkap reka bentuk pertanyaan, dwiklik medan yang anda ingin gunakan untuk mengira nilai ringkasan. Anda hanya boleh memilih satu medan yang digunakan untuk nilai ringkasan.

 10. Dalam grid reka bentuk pertanyaan, dalam baris Jumlah untuk medan nilai ringkasan, pilih fungsi agregat yang digunakan untuk mengira nilai.

 11. Dalam baris Tab Silang untuk medan nilai ringkasan, pilih Nilai.

  Anda tidak boleh menentukan kriteria untuk atau mengisih pada medan nilai ringkasan.

 12. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

Menentukan nilai tetap untuk tajuk lajur

Jika anda ingin menentukan nilai tetap yang digunakan untuk tajuk lajur, anda boleh setkan sifat Tajuk Lajur pertanyaan.

 1. Buka pertanyaan tab silang dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Jika helaian sifat tidak kelihatan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 3. Dalam helaian sifat, betul-betul di atas tab Umum, pastikan bahawa Jenis pemilihan ialah Sifat Pertanyaan. Jika tidak, klik tempat kosong dalam ruang di atas grid reka bentuk pertanyaan.

 4. Dalam helaian sifat, pada tab Umum dalam sifat Tajuk Lajur masukkan senarai nilai dipisahkan koma yang anda ingin gunakan sebagai tajuk lajur.

  Nota: Beberapa aksara (seperti kebanyakan tanda baca) tidak dibenarkan dalam tajuk lajur. Jika anda menggunakan aksara ini dalam senarai nilai anda, Access menggantikan dengan garis bawah (_) untuk setiap aksara sedemikian.

Halaman atas

Menggunakan julat atau selang masa untuk tajuk

Kadangkala anda ingin mengumpulkan nilai data medan kepada julat kemudian menggunakan julat ini untuk tajuk baris atau lajur (selain daripada hanya menggunakan nilai). Contohnya, katakan anda menggunakan medan "Umur" untuk tajuk lajur. Selain daripada menggunakan lajur untuk setiap umur, anda mungkin lebih suka menggunakan lajur yang mewakili julat umur – contohnya, 40-49.

Anda boleh menggunakan fungsi IIf dalam ungkapan untuk mencipta julat yang digunakan untuk tajuk baris atau lajur.

Petua: Jika anda ingin mencipta selang masa dengan medan Tarikh/Masa, cuba gunakan Bestari Pertanyaan Tab Silang. Bestari membenarkan anda mengumpul tarikh kepada selang Tahun, Suku, Bulan, Tarikh atau Tarikh/Masa. Jika anda tidak inginkan mana-mana selang ini, anda hendaklah mencipta pertanyaan tab silang anda dalam pandangan Reka Bentuk kemudian menggunakan teknik yang diperihalkan dalam seksyen ini untuk mencipta selang yang anda inginkan.

Cara IIf berfungsi

Fungsi IIf berfungsi dengan menilai ungkapan kemudian mengembalikan satu nilai jika ungkapan adalah benar, atau nilai alternatif jika ungkapan adalah palsu. Anda boleh menyarangkan kenyataan IIf untuk mencipta jujukan logik bagi perbandingan. Ini membolehkan anda menggunakan IIf untuk mengasingkan nilai medan angka ke dalam julat.

Sintaks IIf

IIf( expr, truepart, falsepart )

Sintaks fungsi IIf mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

expr

Diperlukan. Ungkapan yang anda ingin nilai.

truepart

Diperlukan. Nilai atau ungkapan dikembalikan jika expr adalah benar.

falsepart

Diperlukan. Nilai atau ungkapan dikembalikan jika expr adalah palsu.

Mencipta julat menggunakan ungkapan

 1. Buka pertanyaan tab silang dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Dalam grid reka bentuk pertanyaan, dalam baris Medan, klik kanan lajur kosong kemudian klik Zum pada menu pintasan.

 3. Dalam kotak zum , taipkan alias medan, diikuti dengan kolon (:).

 4. Taipkan IIf().

 5. Dalam tanda kurung yang mengikuti IIf, taipkan ungkapan perbandingan yang menentukan julat pertama bagi nilai medan.

  Contohnya, katakan anda mencipta julat untuk medan Umur dan anda ingin setiap julat menjadi dua puluh tahun. Ungkapan perbandingan untuk julat pertama ialah [Umur]<21.

 6. Taipkan koma selepas ungkapan perbandingan kemudian taipkan nama untuk julat, dikurung dalam tanda petikan. Nama yang anda berikan ialah tajuk tab silang untuk nilai yang berada dalam julat.

  Contohnya, selepas [umur] < 21, taipkan koma dan kemudian taipkan "0-20 tahun".

 7. Taipkan koma selepas nama julat (di luar tanda petikan) kemudian lakukan salah satu daripada berikut:

  • Untuk mencipta julat lain, taipkan IIf() dan ulangi langkah 5, 6 dan 7.

  • Untuk julat akhir, hanya taipkan nama untuk julat.

   Contohnya, ungkapan IIf lengkap tersarang yang memisahkan medan Umur kepada julat dua puluh tahun mungkin kelihatan seperti ini (garis pemisah ditambah untuk kebolehbacaan):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Nota: Apabila Access menilai ungkapan, ia berhenti menilai sebaik sahaja salah satu kenyataan IIf menilai kepada benar. Anda tidak perlu menentukan hujung bawah bagi setiap julat, kerana sebarang nilai yang berada di bawah hujung bawah julat yang ditentukan pastinya sudah dinilai sebagai benar.

 8. Dalam grid reka bentuk pertanyaan, dalam baris Jumlah, pilih Kumpul Ikut.

 9. Dalam baris Tab Silang, tentukan sama ada menggunakan julat sebagai tajuk baris atau tajuk lajur. Ingat bahawa anda boleh menentukan dari satu hingga tiga baris tajuk dan satu tajuk lajur.

Halaman atas

Menggesa parameter untuk mengehadkan tajuk baris

Anda mungkin inginkan pertanyaan tab silang anda menggesa untuk input apabila ia dijalankan. Contohnya, katakan anda menggunakan beberapa tajuk baris dan salah satunya ialah Negara/Rantau. Selain daripada sentiasa memaparkan data untuk setiap negara atau rantau, anda mungkin inginkan pertanyaan anda menggesa untuk nama kemudian memaparkan data mengikut input pengguna.

Anda boleh menambah prom parameter pada mana-mana medan tajuk baris.

Nota: Anda juga boleh menambah prom parameter untuk medan Tajuk lajur, tetapi ini tidak akan mengehadkan lajur yang muncul. Untuk maklumat lanjut tentang mengehadkan lajur yang muncul, lihat seksyen Tentukan tetap nilai untuk tajuk lajur.

 1. Buka pertanyaan tab silang dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Dalam baris Kriteria untuk medan tajuk baris yang anda ingin gesa pengguna untuk input, taipkan teks soalan yang berkurungan tanda kurung siku. Teks soalan akan muncul sebagai prom apabila pertanyaan dijalankan.

  Contohnya, jika anda menaip [Negara atau rantau yang mana?] dalam baris Kriteria, apabila pertanyaan berjalan, kotak dialog yang mengandungi soalan "Negara atau rantau yang mana?," kotak input dan butang OK akan muncul.

  Petua: Jika anda inginkan parameter anda fleksibel, rangkaikan ungkapan anda dengan kad bebas, menggunakan operator Seperti. Contohnya, selain daripada menggunakan [Negara atau rantau yang mana?] sebagai kriteria anda, anda boleh menggunakan Seperti [Negara atau rantau yang mana?]&"*" untuk menjadikan parameter sepadan dengan julat input yang lebih luas. Menggunakan Seperti tidak mengubah penampilan prom parameter.

 3. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan klik Parameter.

 4. Dalam kotak dialog Parameter Pertanyaan, dalam lajur Parameter, masukkan prom parameter yang sama dengan prom parameter yang anda gunakan dalam baris Kriteria. Sertakan tanda kurung siku, tetapi jangan sertakan sebarang kad bebas yang dirangkaikan atau operator Seperti.

 5. Dalam lajur Jenis Data, pilih jenis data untuk parameter. Jenis data mesti sepadan dengan jenis data bagi medan tajuk baris.

Halaman atas

Menggantikan nilai nol dengan sifar

jika medan yang anda gunakan untuk mengira nilai ringkasan dalam pertanyaan tab silang anda mengandungi nilai nol, nilai tersebut diabaikan oleh mana-mana fungsi agregat yang anda gunakan. Untuk sesetengah fungsi agregat, keputusan anda boleh dipengaruhi. Contohnya, untuk mengira purata, anda menambah semua nilai dan membahagikan keputusan dengan bilangan nilai. Tetapi jika medan mengandungi sebarang nilai nol, nilai nol tersebut tidak dikira sebagai sebahagian daripada bilangan nilai.

Dalam sesetengah kes, anda mungkin lebih suka menggantikan sebarang nilai nol dengan sifar agar nilai tersebut dikira semasa pengiraan agregat. Anda boleh menggunakan fungsi Nz untuk menggantikan nilai nol dengan sifar.

Sintaks NZ

Nz ( varian [valueifnull ] )

Sintaks fungsi Nz mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

varian

Diperlukan. Pemboleh ubah Varian jenis data.

valueifnull

Pilihan (melainkan digunakan dalam pertanyaan). Varian yang membekalkan nilai untuk dikembalikan jika argumen varian ialah Nol. Argumen ini membolehkan anda mengembalikan nilai selain daripada sifar atau rentetan dengan panjang sifar.

Nota: Jika anda menggunakan fungsi Nz dalam ungkapan dalam pertanyaan tanpa menggunakan argumen valueifnull, hasil ialah rentetan dengan panjang sifar dalam medan yang mengandungi nilai nol.

 1. Dengan pertanyaan terbuka dalam pandangan Reka Bentuk, dalam grid reka bentuk pertanyaan, klik kanan medan Nilai.

 2. Pada menu pintasan, klik Zum.

 3. Dalam kotak zum , kurung nama medan atau ungkapan dengan tanda kurungan, dan kemudian taipkan Nz di hadapan tanda kurung.

 4. Taipkan 0 betul-betul di dalam tanda kurung kanan.

  Contohnya, jika anda menggunakan Nz dengan medan yang dipanggil "Jam Hilang" untuk menukar nilai nol kepada sifar, ungkapan lengkap anda akan kelihatan seperti ini:

Nz([Hours Lost], 0)

Halaman atas

Petua pertanyaan tab silang

 • Pastikan ia ringkas    Pertanyaan tab silang boleh menjadi sukar dibaca apabila bilangan gabungan baris bertambah. Jangan gunakan lebih tajuk baris daripada bilangan yang anda perlukan.

 • Pertimbang untuk membina tab silang anda langkah demi langkah    Jangan hadkan diri anda untuk menggunakan jadual sahaja. Anda sering kali boleh bermula membina pertanyaan jumlah kemudian menggunakan pertanyaan tersebut sebagai sumber rekod untuk pertanyaan tab silang.

 • Pilih medan tajuk lajur anda dengan teliti    Helaian data tab silang biasanya lebih mudah dibaca apabila bilangan tajuk lajur adalah kecil. Setelah anda mengenal pasti medan yang anda ingin gunakan sebagai tajuk, pertimbang untuk menggunakan medan yang mempunyai paling kurang nilai ketara untuk menghasilkan tajuk lajur. Contohnya, jika pertanyaan anda mengira nilai mengikut umur dan jantina, pertimbang untuk menggunakan jantina bagi tajuk lajur berbanding dengan umur kerana jantina biasanya mempunyai kurang nilai yang mungkin berbanding umur.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×