Menjadikan data ringkasan lebih mudah dibaca menggunakan pertanyaan tab silang

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda ingin menyusun semula data ringkasan untuk menjadikannya lebih mudah untuk membaca dan memahami, pertimbangkan untuk menggunakan pertanyaan tab silang.

Pertanyaan tab silang mengira jumlah, purata, atau lain fungsi agregat, dan kemudian mengumpulkan hasil dengan dua set nilai — salah satu sisi helaian data dan lain-lain merentasi bahagian atas.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan

Mencipta pertanyaan tab silang

Menggunakan julat atau selang masa untuk tajuk

Menggesa parameter untuk mengehadkan tajuk baris

Menggantikan nilai nol dengan sifar

Petua pertanyaan tab silang

Gambaran keseluruhan

Pertanyaan tab silang ialah jenis pertanyaan pilih. Apabila anda menjalankan pertanyaan tab silang, hasil dipaparkan dalam helaian data yang mempunyai struktur yang berbeza daripada jenis helaian data yang lain.

Struktur pertanyaan tab silang boleh menjadikannya lebih mudah dibaca daripada Pilih ringkas pertanyaan yang memaparkan data yang sama, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

Pertanyaan pilih dan pertanyaan tab silang memaparkan data yang sama

1. Pertanyaan pilih ini mengumpulkan data ringkasan secara menegak mengikut pekerja dan kategori.

2. pertanyaan tab silang boleh memaparkan data yang sama, tetapi Kumpulan data kedua-dua secara mendatar dan menegak agar helaian data boleh menjadi lebih padat dan lebih mudah dibaca.

Mencipta pertanyaan tab silang

Apabila anda mencipta pertanyaan tab silang, anda menentukan medan yang mengandungi tajuk baris, medan yang mengandungi tajuk lajur dan medan yang mengandungi nilai untuk diringkaskan. Anda hanya boleh menggunakan satu medan bagi setiap satu apabila anda menentukan tajuk lajur dan nilai untuk diringkaskan. Anda boleh menggunakan sehingga tiga medan apabila anda menentukan tajuk baris.

Anda juga boleh menggunakan ungkapan untuk menghasilkan tajuk baris, tajuk lajur atau nilai untuk diringkaskan.

Rajah pertanyaan tab silang

1. Satu, dua atau tiga lajur pada bahagian ini mengandungi tajuk baris. Nama bagi medan yang anda gunakan sebagai tajuk baris muncul dalam baris atas lajur ini.

2. Tajuk baris muncul di sini. Bilangan baris dalam helaian data tab silang boleh bertambah dengan cepat apabila anda menggunakan lebih daripada satu medan tajuk baris, kerana setiap gabungan tajuk baris dipaparkan.

3. Lajur pada bahagian ini mengandungi tajuk lajur dan nilai ringkasan. Harap maklum bahawa nama tajuk lajur tidak muncul pada helaian data.

4. Nilai ringkasan muncul di sini.

Kaedah untuk mencipta pertanyaan tab silang anda

Menggunakan Bestari pertanyaan tab silang    Bestari pertanyaan tab silang biasanya ialah cara paling cepat dan mudah untuk mencipta pertanyaan tab silang. Ia tidak kebanyakan kerja anda, tetapi terdapat beberapa opsyen yang Bestari menawarkan.

Bestari mempunyai manfaat berikut:

 • Ia adalah mudah digunakan.    Untuk menggunakannya, anda memulakan Bestari, dan kemudian menjawab beberapa soalan panduan.

 • Ia boleh mengumpulkan tarikh secara automatik ke dalam selang.    Jika anda menggunakan medan yang mengandungi tarikh/masa data untuk tajuk lajur, Bestari juga membantu anda mengumpul tarikh ke dalam selang, seperti bulan atau suku.

  Petua: Jika anda ingin menggunakan nilai daripada medan tarikh/masa untuk tajuk lajur, tetapi ingin mengumpul tarikh ke dalam selang yang Bestari tidak menyediakan, seperti tahun fiskal atau biennium, gunakan Bestari untuk mencipta pertanyaan anda. Sebaliknya, mencipta pertanyaan tab silang dalam pandangan Reka bentuk dan menggunakan ungkapan untuk mencipta selang.

 • Ia boleh digunakan sebagai titik permulaan.    Anda boleh menggunakan Bestari untuk mencipta pertanyaan tab silang asas yang anda inginkan, dan kemudian memperhalus Reka bentuk pertanyaan menggunakan pandangan Reka bentuk.

Walau bagaimanapun, dengan Bestari, anda tidak boleh:

 • Menggunakan lebih daripada satu jadual atau pertanyaan sebagai sumber rekod.

 • Gunakan ada ungkapan untuk mencipta medan.

 • Tambah prom parameter.

 • Tentukan senarai nilai tetap untuk digunakan sebagai tajuk lajur.

  Pada Langkah terakhir Bestari, anda boleh memilih untuk mengubah suai pertanyaan dalam pandangan Reka bentuk. Ini membenarkan anda untuk menambah unsur Reka bentuk pertanyaan yang Bestari tidak menyokong, seperti tambahan sumber rekod.

Bekerja dalam pandangan Reka bentuk     Pandangan Reka bentuk membolehkan anda lebih banyak kawalan pada reka bentuk pertanyaan anda. Ia menyokong ciri yang tidak tersedia dalam Bestari.

Pertimbangkan untuk menggunakan pandangan Reka bentuk untuk mencipta pertanyaan tab silang anda jika anda ingin:

 • Mempunyai lebih banyak kawalan terhadap proses. Bestari membuat keputusan beberapa untuk anda.

 • Menggunakan lebih daripada satu jadual atau pertanyaan sebagai sumber rekod.

 • Menambah prom parameter pada pertanyaan anda.

 • Menggunakan ungkapan sebagai medan dalam pertanyaan anda.

 • Tentukan senarai nilai tetap untuk digunakan sebagai tajuk lajur.

 • Latihan menggunakan grid reka bentuk.

Menulis pertanyaan dalam pandangan SQL    Anda boleh menulis pertanyaan tab silang dalam pandangan SQL, jika anda lebih suka. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menentukan jenis data parameter menggunakan pandangan SQL. Jika anda ingin menggunakan parameter dalam pertanyaan tab silang anda, anda mesti menentukan jenis data parameter dengan mengubah suai pertanyaan anda dalam pandangan Reka bentuk.

Petua: Ingat — anda tidak terhad kepada menggunakan hanya satu kaedah untuk mencipta pertanyaan tab silang. Anda boleh menggunakan Bestari untuk mencipta pertanyaan, dan kemudian menggunakan pandangan Reka bentuk untuk mengubah suai Reka bentuk pertanyaan.

Halaman Atas

Mencipta pertanyaan tab silang

Mencipta pertanyaan tab silang menggunakan Bestari pertanyaan tab silang

Mencipta pertanyaan tab silang dalam pandangan Reka bentuk

Mencipta pertanyaan tab silang dalam pandangan SQL

Mencipta pertanyaan tab silang menggunakan Bestari pertanyaan tab silang

Menggunakan Bestari pertanyaan tab silang memerlukan yang anda gunakan satu jadual atau pertanyaan sebagai sumber rekod untuk pertanyaan tab silang anda. Jika dalam satu jadual mempunyai semua data yang anda ingin sertakan dalam pertanyaan tab silang anda, mulakan dengan mencipta pertanyaan Pilih yang mengembalikan data yang anda inginkan. Untuk maklumat lanjut tentang mencipta pertanyaan pilih, rujuk seksyen Lihat juga .

 1. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan lain , klik Bestari pertanyaan.

 2. Dalam kotak dialog Pertanyaan Baru, klik Bestari Pertanyaan Tab Silang kemudian klik OK.

  Bestari Pertanyaan Tab Silang bermula.

 3. Pada halaman pertama bestari, pilih jadual atau pertanyaan yang anda ingin gunakan untuk mencipta pertanyaan tab silang.

 4. Pada halaman seterusnya, pilih medan yang mengandungi nilai yang anda ingin gunakan sebagai tajuk baris.

  Anda boleh memilih sehingga tiga medan untuk digunakan sebagai sumber tajuk baris, tetapi semakin kurang tajuk baris yang anda gunakan, semakin mudah helaian data tab silang anda untuk dibaca.

  Jika anda memilih lebih daripada satu medan untuk membekalkan tajuk baris, tertib yang anda memilih medan menentukan tertib lalai yang keputusan anda diisih.

 5. Pada halaman seterusnya, pilih medan yang mengandungi nilai yang anda ingin gunakan sebagai tajuk lajur.

  Secara amnya, anda perlu memilih medan yang mengandungi sedikit nilai, untuk bantu memastikan keputusan anda mudah dibaca. Contohnya, menggunakan medan yang mengandungi beberapa nilai berkemungkinan (seperti jantina) mungkin lebih bagus berbanding dengan medan yang boleh mengandungi banyak nilai berlainan (seperti umur).

  Jika medan yang anda pilih untuk digunakan bagi tajuk lajur mempunyai jenis data Tarikh/Masa, bestari akan menambah langkah yang membolehkan anda menentukan cara untuk mengumpulkan tarikh ke dalam selang, seperti bulan atau suku.

 6. Jika anda memilih medan Tarikh/Masa untuk tajuk lajur, halaman seterusnya pada bestari meminta anda menentukan selang yang digunakan untuk mengumpulkan tarikh. Anda boleh menentukan Tahun, Suku, Bulan, Tarikh atau Tarikh/Masa. Jika anda tidak memilih medan Tarikh/Masa untuk tajuk lajur, bestari akan melangkau halaman ini.

 7. Pada halaman seterusnya, pilih medan dan fungsi yang digunakan untuk mengira nilai ringkasan. Jenis data bagi medan yang anda pilih menentukan fungsi yang tersedia.

 8. Pada halaman yang sama, pilih atau kosongkan kotak semak Ya, termasuk jumlah baris untuk menyertakan atau mengecualikan hasil tambah baris.

  Jika anda menyertakan hasil tambah baris, pertanyaan tab silang mempunyai tajuk tambahan yang menggunakan medan dan fungsi yang sama seperti nilai medan. Menyertakan hasil tambah baris menyelitkan lajur tambahan yang merumuskan lajur yang tinggal. Contohnya, jika pertanyaan tab silang anda mengira umur purata mengikut lokasi dan jantina (dengan tajuk lajur jantina), lajur tambahan mengira umur purata mengikut lokasi, merentasi semua jantina.

  Anda boleh mengubah fungsi yang digunakan untuk menghasilkan hasil tambah baris dengan mengedit pertanyaan tab silang dalam pandangan Reka Bentuk.

 9. Pada halaman seterus bestari, taipkan nama untuk pertanyaan anda kemudian tentukan sama ada anda ingin melihat keputusan atau mengubah suai reka bentuk pertanyaan.

Halaman Atas

Mencipta pertanyaan tab silang dalam pandangan Reka bentuk

Menggunakan pandangan Reka bentuk untuk mencipta pertanyaan tab silang anda, anda boleh menggunakan seberapa banyak sumber rekod (Jadual dan pertanyaan) yang anda inginkan. Walau bagaimanapun, anda boleh menyimpan Reka bentuk ringkas dengan mula-mula mencipta pertanyaan Pilih yang mengembalikan semua data yang anda inginkan dan menggunakan pertanyaan tersebut sebagai sumber hanya rekod untuk pertanyaan tab silang anda. Untuk maklumat lanjut tentang mencipta pertanyaan pilih, rujuk seksyen Lihat juga .

Apabila anda membina pertanyaan tab silang dalam pandangan Reka Bentuk, anda menggunakan baris Jumlah dan Tab Silang dalam grid reka bentuk untuk menentukan nilai medan yang akan menjadi tajuk lajur, nilai medan yang akan menjadi tajuk baris dan nilai medan yang untuk dijumlahkan, dipuratakan, dikira atau dihitung.

Sebahagian pertanyaan tab silang ditunjukkan dalam pandangan Reka Bentuk

1. Seting dalam baris ini menentukan sama ada medan ialah tajuk baris, tajuk lajur atau nilai ringkasan.

2. Seting ini memaparkan nilai medan sebagai tajuk baris.

3. Seting ini memaparkan nilai medan sebagai tajuk lajur.

4. Seting ini menghasilkan nilai ringkasan.

Mencipta pertanyaan

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual, dwiklik setiap jadual atau pertanyaan yang anda ingin gunakan sebagai sumber rekod.

  Jika anda menggunakan lebih daripada satu sumber rekod, pastikan Jadual atau pertanyaan digabungkan pada medan yang mereka yang sama. Untuk maklumat lanjut tentang menyertai jadual dan pertanyaan, rujuk seksyen Lihat juga .

 3. Tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual.

 4. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Jenis Pertanyaan, klik Tab Silang.

 5. Dalam tetingkap reka bentuk pertanyaan, dwiklik setiap medan yang anda ingin gunakan sebagai sumber bagi tajuk baris. Anda boleh memilih sehingga tiga medan untuk tajuk baris.

 6. Dalam grid reka bentuk pertanyaan, dalam baris Tab Silang untuk setiap medan tajuk baris, pilih Tajuk Baris.

  Anda boleh memasukkan ungkapan dalam baris Kriteria untuk mengehadkan hasil untuk medan tersebut. Anda juga boleh menggunakan baris Isih untuk menentukan tertib isihan untuk medan.

 7. Dalam tetingkap reka bentuk pertanyaan, dwiklik setiap medan yang anda ingin gunakan sebagai sumber bagi tajuk lajur. Anda hanya boleh memilih satu medan untuk tajuk lajur.

 8. Dalam grid reka bentuk pertanyaan, dalam baris Tab Silang untuk medan tajuk lajur, pilih Tajuk Lajur.

  Anda boleh memasukkan ungkapan dalam baris Kriteria untuk mengehadkan hasil bagi medan tajuk lajur tersebut. Walau bagaimanapun, menggunakan ungkapan kriteria dengan medan tajuk lajur tidak mengehadkan bilangan lajur yang dikembalikan oleh pertanyaan tab silang. Sebaliknya, ia mengehadkan lajur yang mengandungi data. Contohnya, katakan anda mempunyai medan tajuk lajur yang mempunyai tiga nilai yang berkemungkinan: merah, hijau dan biru. Jika anda menggunakan kriteria ='biru' pada medan tajuk lajur, tab silang masih memaparkan lajur untuk merah dan hijau tetapi hanya lajur untuk biru mengandungi data.

  Jika anda ingin mengehadkan nilai yang dipaparkan sebagai tajuk lajur, anda boleh menentukan senarai nilai tetap dengan sifat Tajuk Lajur pertanyaan. Untuk maklumat lanjut, lihat Menentukan nilai tetap untuk tajuk lajur.

 9. Dalam tetingkap reka bentuk pertanyaan, dwiklik medan yang anda ingin gunakan untuk mengira nilai ringkasan. Anda hanya boleh memilih satu medan yang digunakan untuk nilai ringkasan.

 10. Dalam grid reka bentuk pertanyaan, dalam baris Jumlah untuk medan nilai ringkasan, pilih fungsi agregat yang digunakan untuk mengira nilai.

 11. Dalam baris Tab Silang untuk medan nilai ringkasan, pilih Nilai.

  Anda tidak boleh menentukan kriteria untuk atau mengisih pada medan nilai ringkasan.

 12. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

Menentukan nilai tetap untuk tajuk lajur

Jika anda ingin menentukan nilai tetap yang digunakan untuk tajuk lajur, anda boleh setkan sifat Tajuk Lajur pertanyaan.

 1. Buka pertanyaan tab silang dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Jika helaian sifat tidak kelihatan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 3. Dalam helaian sifat, betul-betul di atas tab Umum, pastikan bahawa Jenis pemilihan ialah Sifat Pertanyaan. Jika tidak, klik tempat kosong dalam ruang di atas grid reka bentuk pertanyaan.

 4. Dalam helaian sifat, pada tab Umum dalam sifat Tajuk Lajur masukkan senarai nilai dipisahkan koma yang anda ingin gunakan sebagai tajuk lajur.

  Beberapa aksara (seperti kebanyakan tanda baca) tidak dibenarkan dalam tajuk lajur. Jika anda menggunakan aksara ini dalam senarai nilai anda, Access menggantikan dengan garis bawah (_) untuk setiap aksara sedemikian.

Halaman Atas

Mencipta pertanyaan tab silang dalam pandangan SQL

Sintaks SQL untuk pertanyaan tab silang

Pertanyaan tab silang adalah disebut dalam SQL sebagai kenyataan transformasi. Kenyataan transformasi mempunyai sintaks berikut:

Transformasi aggfunction
selectstatement
PIVOT pivotfield [IN (value1[, value2[, …]])]

Kenyataan transformasi mempunyai bahagian ini:

Bahagian

Perihalan

aggfunction

Fungsi agregat SQL yang bermaksud pada data yang dipilih.

selectstatement

Penyata SELECT.

pivotfield

Setkan medan atau ungkapan yang anda ingin gunakan untuk mencipta tajuk lajur dalam hasil pertanyaan.

value1, value2

Nilai tetap yang digunakan untuk mencipta tajuk lajur.

Pandangan SQL mengehadkan bilangan Jadual atau pertanyaan yang anda boleh gunakan sebagai sumber rekod untuk pertanyaan tab silang. Walau bagaimanapun, anda boleh memastikan Reka bentuk ringkas dengan mencipta pertanyaan Pilih yang mengembalikan semua data yang anda ingin gunakan dalam pertanyaan tab silang anda, dan kemudian menggunakan yang pertanyaan Pilih sebagai sumber rekod. Untuk maklumat lanjut tentang mencipta pertanyaan pilih, rujuk seksyen Lihat juga .

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual.

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan pandangan , klik pandangandan kemudian klik Pandangan SQL.

 4. Dalam tab objek SQL , taip atau tampalkan SQL berikut:

  TRANSFORM 
  SELECT
  FROM
  GROUP BY
  PIVOT
  ;
 5. Pada baris pertama, selepas mengubah, taipkan ungkapan yang digunakan untuk mengira nilai ringkasan; Contohnya, Sum([Amount]).

  Jika anda menggunakan lebih daripada satu jadual atau pertanyaan sebagai sumber rekod, masukkan nama Jadual atau pertanyaan sebagai sebahagian daripada setiap nama medan; Contohnya, Sum ([perbelanjaan]. [ Amaun]).

 6. Pada baris kedua, selepas Pilih, taipkan senarai medan atau ungkapan medan yang anda ingin gunakan untuk tajuk baris. Memisahkan item senarai menggunakan koma; Contohnya, [Bajet]. [Dept_ID], [Perbelanjaan]. [Jenis].

 7. Pada baris ketiga, selepas daripada, taipkan senarai jadual atau pertanyaan yang anda gunakan sebagai sumber rekod; Contohnya, bajet, perbelanjaan.

 8. Pada baris keempat, selepas KUMPUL mengikut, taipkan senarai medan yang anda gunakan yang sama dalam Klausa SELECT, dalam langkah 6.

 9. Pada baris kelima, selepas PIVOT, taipkan nama medan atau ungkapan yang anda ingin gunakan untuk tajuk lajur; Contohnya, PIVOT [Bajet]. [ Year].

Menambah tertib isihan medan Tajuk baris

Untuk menambah tertib isihan pertanyaan tab silang dalam pandangan SQL, gunakan Klausa mengikut.

 1. Menyelitkan garis antara Klausa GROUP BY dan Klausa PIVOT.

 2. Pada baris baru, taipkan Mengikut diikuti dengan ruang.

 3. Taipkan nama medan atau ungkapan yang anda ingin Isihkan; Contohnya, mengikut [perbelanjaan]. [Expense_Class]

  Secara lalai, Klausa mengikut Mengisih nilai dalam tertib menaik. Jika anda ingin Mengisih dalam tertib menurun, taipkan DESC selepas nama medan atau ungkapan.

 4. Jika anda ingin Mengisih pada medan tambahan atau ungkapan, taipkan koma dan kemudian taipkan nama medan tambahan atau ungkapan. Pengisihan berlaku dalam tertib yang medan atau ungkapan yang muncul dalam Klausa mengikut.

Had nilai yang digunakan untuk tajuk baris atau lajur

Anda boleh menggunakan prosedur berikut untuk menentukan senarai nilai untuk digunakan sebagai tajuk lajur, tambah kriteria pada medan Tajuk baris anda. Prosedur ini menganggap bahawa anda mempunyai pertanyaan tab silang anda terbuka dalam pandangan SQL.

Menentukan nilai tetap untuk digunakan sebagai tajuk lajur

 • Pada hujung Klausa PIVOT, taipkan IN, diikuti oleh senarai dipisahkan koma (dikurung dalam tanda kurung) nilai untuk digunakan sebagai tajuk lajur. Contohnya, IN (2007, 2008, 2009, 2010) menghasilkan empat tajuk lajur: 2007, 2008, 2009, 2010.

Jika anda menentukan nilai tetap yang tidak sepadan dengan nilai medan daripada medan pivot, yang tetap nilai menjadi tajuk lajur untuk lajur kosong.

Tambah kriteria pertanyaan untuk mengehadkan tajuk baris

 1. Menyelitkan baris baru selepas Klausa FROM.

 2. Jenis yang diikuti oleh medan kriteria.

  Jika anda ingin gunakan kriteria tambahan, anda boleh menggunakan AND dan OR operator untuk mengembangkan Klausa WHERE anda. Anda juga boleh menggunakan tanda kurung untuk Kumpulan kriteria ke dalam set logik.

Halaman Atas

Menggunakan julat atau selang masa untuk tajuk

Kadangkala, dan bukannya menggunakan setiap nilai medan Tajuk baris atau lajur, anda ingin mengumpulkan nilai medan ke dalam julat dan kemudian menggunakan julat tersebut untuk tajuk baris atau lajur. Contohnya, katakan anda menggunakan medan "Umur" untuk tajuk lajur. Dan bukannya menggunakan lajur untuk setiap umur, anda mungkin lebih suka menggunakan lajur yang mewakili Julat umur.

Anda boleh menggunakan fungsi IIf dalam ungkapan untuk mencipta julat yang digunakan untuk tajuk baris atau lajur.

Petua: Jika anda ingin mencipta selang masa dengan medan Tarikh/Masa, cuba gunakan Bestari Pertanyaan Tab Silang. Bestari membenarkan anda mengumpul tarikh kepada selang Tahun, Suku, Bulan, Tarikh atau Tarikh/Masa. Jika anda tidak inginkan mana-mana selang ini, anda hendaklah mencipta pertanyaan tab silang anda dalam pandangan Reka Bentuk kemudian menggunakan teknik yang diperihalkan dalam seksyen ini untuk mencipta selang yang anda inginkan.

Cara IIf berfungsi

Fungsi IIf berfungsi dengan menilai ungkapan dan kemudian mengembalikan satu nilai jika ungkapan adalah benar atau nilai alternatif kepada sekiranya ungkapan adalah palsu. Anda boleh menyarangkan IIf penyata untuk mencipta jujukan logik perbandingan. Oleh itu, anda boleh menggunakan IIf untuk mengasingkan nilai berangka medan ke dalam julat.

Sintaks IIf

IIf ( expr , truepart , falsepart )

Sintaks fungsi IIf mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

expr

Diperlukan. Ungkapan yang anda ingin nilai.

truepart

Diperlukan. Nilai atau ungkapan yang dikembalikan jika expr adalah True.

falsepart

Diperlukan. Nilai atau ungkapan yang dikembalikan jika expr adalah False.

Mencipta julat menggunakan ungkapan

 1. Buka pertanyaan tab silang dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Dalam grid reka bentuk pertanyaan, dalam baris Medan, klik kanan lajur kosong kemudian klik Zum pada menu pintasan.

 3. Dalam kotak zum , taipkan alias medan, diikuti dengan kolon (:).

 4. Taipkan IIf().

 5. Dalam tanda kurung yang mengikuti IIf, taipkan ungkapan perbandingan yang menentukan julat pertama bagi nilai medan.

  Contohnya, katakan anda mencipta julat untuk medan Umur dan anda ingin setiap julat menjadi dua puluh tahun. Ungkapan perbandingan untuk julat pertama ialah [Umur]<21.

 6. Taipkan koma selepas ungkapan perbandingan kemudian taipkan nama untuk julat, dikurung dalam tanda petikan. Nama yang anda berikan ialah tajuk tab silang untuk nilai yang berada dalam julat.

  Contohnya, selepas [umur] < 21, taipkan koma dan kemudian taipkan "0-20 tahun".

 7. Taipkan koma selepas nama julat (di luar tanda petikan) kemudian lakukan salah satu daripada berikut:

  • Untuk mencipta julat lain, taipkan IIf() kemudian ulangi langkah 5, 6 dan 7.

  • Untuk julat akhir, hanya taipkan nama untuk julat.

   Contohnya, ungkapan IIf lengkap tersarang yang memisahkan medan Umur kepada julat dua puluh tahun mungkin kelihatan seperti ini (garis pemisah ditambah untuk kebolehbacaan):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Nota: Apabila Access menilai ungkapan, ia berhenti menilai sebaik sahaja salah satu kenyataan IIf menilai kepada benar. Anda tidak perlu menentukan hujung bawah bagi setiap julat, kerana sebarang nilai yang berada di bawah hujung bawah julat yang ditentukan pastinya sudah dinilai sebagai benar.

 8. Dalam grid reka bentuk pertanyaan, dalam baris Jumlah, pilih Kumpul Ikut.

 9. Dalam baris Tab Silang, tentukan sama ada menggunakan julat sebagai tajuk baris atau tajuk lajur. Ingat bahawa anda boleh menentukan dari satu hingga tiga baris tajuk dan satu tajuk lajur.

Halaman Atas

Menggesa parameter untuk mengehadkan tajuk baris

Anda mungkin inginkan pertanyaan tab silang anda menggesa untuk input apabila ia dijalankan. Contohnya, katakan anda menggunakan beberapa tajuk baris dan salah satunya ialah Negara/Rantau. Selain daripada sentiasa memaparkan data untuk setiap negara atau rantau, anda mungkin inginkan pertanyaan anda menggesa untuk nama kemudian memaparkan data mengikut input pengguna.

Anda boleh menambah prom parameter pada mana-mana medan tajuk baris.

Nota: Anda juga boleh menambah prom parameter pada medan tajuk lajur, tetapi ini tidak akan mengehadkan lajur yang muncul. Untuk maklumat lanjut mengenai mengehadkan lajur yang muncul, lihat seksyen Menentukan nilai tetap untuk tajuk lajur.

 1. Buka pertanyaan tab silang dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Dalam baris Kriteria untuk medan tajuk baris yang anda ingin gesa pengguna untuk input, taipkan teks soalan yang berkurungan tanda kurung siku. Teks soalan akan muncul sebagai prom apabila pertanyaan dijalankan.

  Contohnya, jika anda menaip [Negara atau rantau yang mana?] dalam baris Kriteria, apabila pertanyaan berjalan, kotak dialog yang mengandungi soalan "Negara atau rantau yang mana?," kotak input dan butang OK akan muncul.

  Petua: Jika anda inginkan parameter anda menjadi fleksibel, merangkaikan ungkapan anda dengan kad bebas, menggunakan operator seperti . Contohnya, selain menggunakan [negara yang atau region?] sebagai kriteria anda, anda boleh menggunakan seperti [negara yang region?] & "*" untuk menjadikan parameter yang sepadan dengan lebih besar julat input. Menggunakan seperti mengubah penampilan prom parameter.

 3. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan klik Parameter.

 4. Dalam kotak dialog Parameter Pertanyaan, dalam lajur Parameter, masukkan prom parameter yang sama dengan prom parameter yang anda gunakan dalam baris Kriteria. Sertakan tanda kurung siku, tetapi jangan sertakan sebarang kad bebas yang dirangkaikan atau operator Seperti.

 5. Dalam lajur Jenis Data, pilih jenis data untuk parameter. Jenis data mesti sepadan dengan jenis data bagi medan tajuk baris.

Halaman Atas

Menggantikan nilai nol dengan sifar

jika medan yang anda gunakan untuk mengira nilai ringkasan dalam pertanyaan tab silang anda mengandungi nilai nol, nilai tersebut diabaikan oleh mana-mana fungsi agregat yang anda gunakan. Untuk sesetengah fungsi agregat, keputusan anda boleh dipengaruhi. Contohnya, untuk mengira purata, anda menambah semua nilai dan membahagikan keputusan dengan bilangan nilai. Tetapi jika medan mengandungi sebarang nilai nol, nilai nol tersebut tidak dikira sebagai sebahagian daripada bilangan nilai.

Dalam sesetengah kes, anda mungkin lebih suka menggantikan sebarang nilai nol dengan sifar agar nilai tersebut dikira semasa pengiraan agregat. Anda boleh menggunakan fungsi Nz untuk menggantikan nilai nol dengan sifar.

Sintaks NZ

Nz ( varian [, valueifnull ] )

Sintaks fungsi Nz mempunyai argumen ini:

Argumen

Perihalan

variant

Diperlukan. Pemboleh ubah Varian jenis data.

valueifnull

Pilihan (melainkan digunakan dalam pertanyaan). Varian yang membekalkan nilai untuk dikembalikan jika argumen varian ialah Nol. Argumen ini membolehkan anda mengembalikan nilai selain daripada sifar atau rentetan dengan panjang sifar.

Nota: Jika anda menggunakan fungsi Nz dalam ungkapan dalam pertanyaan tanpa menggunakan argumen valueifnull, hasil ialah rentetan dengan panjang sifar dalam medan yang mengandungi nilai nol.

 1. Dengan pertanyaan terbuka dalam pandangan Reka Bentuk, dalam grid reka bentuk pertanyaan, klik kanan medan Nilai.

 2. Pada menu pintasan, klik Zum.

 3. Dalam kotak Zum, kurung nama medan atau ungkapan dengan tanda kurung kemudian taipkan Nz di hadapan tanda kurung.

 4. Taipkan , 0 betul-betul di dalam tanda kurung kanan.

  Contohnya, jika anda menggunakan Nz dengan medan yang dipanggil "Jam Hilang" untuk menukar nilai nol kepada sifar, ungkapan lengkap anda akan kelihatan seperti ini:

Nz([Hours Lost], 0)

Halaman Atas

Petua pertanyaan tab silang

 • Pastikan ia ringkas    Pertanyaan tab silang boleh menjadi sukar dibaca apabila bilangan gabungan baris bertambah. Jangan gunakan lebih tajuk baris daripada bilangan yang anda perlukan.

 • Pertimbang untuk membina tab silang anda langkah demi langkah    Jangan hadkan diri anda untuk menggunakan jadual sahaja. Anda sering kali boleh bermula membina pertanyaan jumlah kemudian menggunakan pertanyaan tersebut sebagai sumber rekod untuk pertanyaan tab silang.

 • Pilih medan tajuk lajur anda dengan teliti    Helaian data tab silang biasanya lebih mudah dibaca apabila bilangan tajuk lajur adalah kecil. Setelah anda mengenal pasti medan yang anda ingin gunakan sebagai tajuk, pertimbang untuk menggunakan medan yang mempunyai paling kurang nilai ketara untuk menghasilkan tajuk lajur. Contohnya, jika pertanyaan anda mengira nilai mengikut umur dan jantina, pertimbang untuk menggunakan jantina bagi tajuk lajur berbanding dengan umur kerana jantina biasanya mempunyai kurang nilai yang mungkin berbanding umur.

 • Menggunakan subpertanyaan dalam Klausa WHERE    Anda boleh menggunakan subpertanyaan sebagai sebahagian daripada Klausa WHERE dalam pertanyaan tab silang.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×