Menjadikan buku nota OneNote anda mudah dicapai

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pusat kebolehcapaian Office > kebolehcapaian sokongan untuk OneNote

Topik ini memberikan anda arahan langkah demi langkah untuk menjadikan buku nota OneNote anda boleh dicapai oleh orang Kurang Upaya.

Buku nota OneNote dengan Laman projek Contoso yang menunjukkan senarai untuk dilakukan dan carta bar gambaran keseluruhan expence bulanan.

Individu yang buta atau rabun boleh difahami Nota anda lebih mudah jika anda mencipta buku nota anda OneNote dengan kebolehcapaian ingat.

Jadual berikut termasuk amalan terbaik untuk mencipta buku nota OneNote 2016 yang boleh dicapai oleh orang Kurang Upaya.

Apa yang perlu membaiki

Mengapa memperbaiki

Cara untuk membetulkannya

Memasukkan teks alternatif dengan semua visual.

Teks Alt membantu individu yang tidak dapat melihat skrin yang memahami apa yang penting dalam imej dan visual lain, seperti lukisan klip, grafik SmartArt dan bentuk.

Elakkan menggunakan teks dalam imej sebagai kaedah tunggal menyampaikan maklumat penting.

Menambah teks alternatif yang memerihalkan imej untuk individu yang tidak dapat melihatnya. Memastikan ia ringkas, tetapi termasuk Perihalan apa yang penting tentang imej.

Jika anda perlu menggunakan imej dengan teks di dalamnya, ulangi teks dalam teks isi.

Tambah teks alt untuk imej

Menambah teks Hiperpautan yang bermakna.

Individu yang menggunakan pembaca skrin kadangkala imbas senarai pautan. Pautan harus menyampaikan maklumat yang tepat dan jelas tentang destinasi. Contohnya, dan bukannya memautkan daripada teks "Klik di sini," Masukkan tajuk penuh halaman destinasi.

Menambah teks Perihalan Hiperpautan

Berikan semua Seksyen buku nota nama yang unik dan mengalih keluar Seksyen kosong.

Pembaca skrin Baca tab seksyen yang menyediakan maklumat tentang apa yang ditemui dalam buku nota, menjadikannya lebih mudah untuk memahami kandungan buku nota dan menavigasi melalui ia.

Menamakan semula tab Seksyen

Memadamkan tab Seksyen

Pastikan warna tidak min hanya menyampaikan maklumat.

Individu dengan penglihatan yang cacat penglihatan, tiada penglihatan atau colorblindness mungkin terlepas makna disampaikan dengan warna tertentu.

Pastikan anda tidak menggunakan warna sahaja untuk menyampaikan maksud. Mencipta teks yang pendua makna warna atau ciri deria lain.

Untuk mengelakkannya, gunakan juga cara lain untuk menyampaikan maklumat, seperti bentuk atau label. Contohnya, pertimbangkan untuk menggunakan tanda semak hijau untuk menunjukkan kejayaan dan X merah untuk menunjukkan kegagalan, dan bukannya pelorekan hijau dan merah.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Gunakan mencukupi kontras warna teks dan latar.

Teks dalam buku nota anda sepatutnya boleh dibaca dalam mod kontras tinggi agar semua orang, termasuk orang Kurang Upaya visual, boleh melihatnya juga.

Contohnya, gunakan warna cerah atau Skema warna kontras tinggi pada hujung bertentangan spektrum warna. Skema hitam dan putih menjadikannya lebih mudah untuk individu yang mempunyai penglihatan yang rendah untuk membezakan teks dan bentuk.

Menggunakan warna teks boleh dicapai

Menggunakan saiz fon lebih besar (18pt atau lebih besar), fon sans serif dan mencukupi Ruang putih.

Individu dengan Disleksia anggap teks dengan cara yang boleh membuat sukar untuk membezakan huruf dan perkataan. Contohnya, mereka mungkin anggap baris teks memampatkan ke dalam baris di bawah atau bersebelahan huruf seeming untuk mencantumkan.

Untuk mengurangkan beban membaca, anda boleh, contohnya:

 • Gunakan biasa di sans serif, seperti Arial atau Calibri.

 • Jangan gunakan semua huruf besar dan penggunaan berlebihan italik atau underlines.

 • Memasukkan Ruang putih mencukupi antara baris dan perenggan.

 • Jajar kiri perenggan anda dan bukannya menggunakan justifikasi. Ini membantu untuk mengelakkan tidak sekata ruang antara perkataan yang boleh mencipta kesan yang visual river Ruang putih mengalir melalui perenggan.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Menggunakan jarak teks yang sesuai

Gunakan tajuk terbina dalam dan gaya.

Perisian pembaca skrin mengecam gaya tajuk terbina dalam sebagai tajuk dan boleh mengumumkan tajuk untuk kepada pendengar. Perisian pembaca skrin juga membolehkan individu untuk menavigasi dengan tajuk. Untuk menjadikannya lebih mudah untuk pembaca skrin untuk membaca Nota anda, gunakan tertib logik tajuk dan alat pemformatan terbina dalam OneNote.

Selain itu, individu dengan membaca gangguan seperti Disleksia bergantung pada tajuk untuk membantu mereka maklumat struktur dan membahagikan maklumat ke lebih kecil bersaiz potongan yang lebih mudah untuk proses.

Untuk memudahkan navigasi, mengaturkan tajuk dalam tertib logik yang ditetapkan. Gunakan tajuk 1, tajuk 2, dan kemudian tajuk 3, dan bukannya tajuk 3, tajuk 1 dan kemudian tajuk 2.

Gunakan tajuk untuk mengatur maklumat dalam Nota anda ke dalam potongan kecil. Secara idealnya, setiap tajuk akan termasuk hanya beberapa perenggan.

Menggunakan gaya tajuk terbina dalam

Gunakan Senarai Berbulet

Menggunakan senarai tersusun

Untuk mencari tajuk yang tidak berada dalam tertib logik, menggunakan Penyemak kebolehcapaian.

Menggunakan struktur jadual yang ringkas dan tentukan pengepala lajur.

Pembaca skrin sentiasa menjejaki janji lokasinya dalam Jadual dengan mengira sel Jadual. Jika Jadual tersarang dalam Jadual lain atau jika sel tercantum atau memisahkan, pembaca skrin kehilangan kiraan dan tidak boleh memberikan maklumat berguna tentang Jadual selepas yang menuding. Sel kosong dalam Jadual juga boleh mengelirukan seseorang menggunakan pembaca skrin memikirkan bahawa tiada apa-apa lagi dalam Jadual. Pembaca skrin juga menggunakan maklumat pengepala untuk mengenal pasti baris dan lajur.

Menggunakan pengepala Jadual

Untuk memastikan bahawa jadual tidak mengandungi sel pisah, sel tercantum, Jadual tersarang atau sepenuhnya baris atau lajur kosong, menggunakan Penyemak kebolehcapaian.

Tambah teks alt untuk imej

Menambah teks alt untuk imej, seperti gambar, grafik, lukisan klip dan petikan skrin agar pembaca skrin boleh membaca Perihalan imej.

 1. Klik kanan imej dalam buku nota anda, dan pilih Teks Alt ….

 2. Taipkan tajuk dan perihalan dalam medan. Memastikan ia pendek, mulakan dengan maklumat yang paling penting dan bertujuan untuk menyampaikan kandungan dan kefungsian imej. Apabila anda bersedia, klik OK.

  Petua: Isikan medan tajuk dan Perihalan , seperti yang ia boleh mengubah cara maklumat ini membaca dengan pembaca skrin yang berbeza.

  Petikan skrin dialog teks alternatif dalam OneNote dengan contoh teks dalam medan Tajuk dan perihalan.

Menjadikan Hiperpautan dan teks boleh dicapai

Prosedur berikut menerangkan cara untuk menjadikan Hiperpautan dan teks dalam buku nota OneNote anda lebih mudah dicapai.

Menambah teks Perihalan Hiperpautan

Menambah Perihalan Hiperpautan pada teks anda untuk membolehkan pengguna yang tahu apa yang di belakang pautan.

 1. Pilih cebisan teks yang anda ingin tambahkan Hiperpautan.

 2. Dalam menu selitkan , klik pautan pada reben.

 3. Teks yang anda pilih ditunjukkan dalam medan teks untuk dipaparkan . Ini adalah teks Hiperpautan. Anda boleh mengubahnya jika perlu.

  Petua: Elakkan menggunakan "klik di sini" atau ungkapan perihalan yang serupa. Teks pautan harus menerangkan destinasi halaman tepat tetapi secara ringkas.

 4. Menambah URL Hiperpautan pada medan alamat .

  Petua: Anda boleh Salin dan tampal alamat atau gunakan butang semak lalu Web atau semak lalu fail dalam OneNote untuk mencari halaman destinasi atau fail.

  Petikan skrin dialog pautan dalam OneNote. Mengandungi dua medan untuk mengisi: teks untuk dipaparkan dan alamat.
 5. Klik OK.

Menamakan semula tab Seksyen

Tab Seksyen Perihalan dan tepat bertajuk membantu pengguna mencari bahagian yang betul.

 1. Dalam buku nota, klik kanan tab seksyen yang anda ingin edit, dan pilih Namakan semula.

 2. Taip nama baru.

  Petikan skrin menu konteks dengan opsyen Namakan semula yang dipilih.

Memadamkan tab Seksyen

Untuk membantu pembaca skrin dan pengguna mencari maklumat berkaitan dengan cepat, alih keluar sebarang tab seksyen yang tidak digunakan yang mengandungi maklumat tiada.

 1. Dalam buku nota, klik kanan tab seksyen yang anda ingin alih keluar, dan pilih padam.

  Petikan skrin menu konteks untuk mengalih keluar Seksyen
 2. Dalam dialog pengesahan, klik Ya.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Untuk meningkatkan pemformatan teks, pilih fon biasa di sans serif, menggunakan saiz fon lebih besar, menjajarkan teks anda ke kiri dan mengelakkan penggunaan berlebihan blok huruf besar dan italik.

 1. Pilih cebisan teks yang anda ingin Formatkan.

 2. Dalam menu rumah anda boleh memilih, contohnya, saiz fon lebih besar dan sans serif jenis fon. Anda juga boleh menggunakan opsyen pemformatan lain, seperti tebal fon untuk penekanan.

Menggunakan warna teks boleh dicapai

Untuk memastikan bahawa teks memaparkan baik dalam mod kontras tinggi, gunakan seting automatik untuk warna fon.

 1. Pilih teks anda.

 2. Dalam rumah menu, klik anak panah bawah di sebelah ikon Warna fon , dan klik automatik.

  Petikan skrin opsyen warna fon dalam menu rumah.

Menggunakan gaya tajuk terbina dalam

Menggunakan gaya tajuk terbina dalam untuk borang rangka halaman buku nota untuk pembaca skrin. Pembaca skrin tidak mentafsir cebisan teks dengan fon yang besar dan tebal sebagai tajuk melainkan gaya terbina dalam yang digunakan.

 1. Pilih teks bagi tajuk.

 2. Dalam rumah menu, pilih gaya tajuk seperti tajuk 2.

  Petikan skrin memilih gaya tajuk daripada menu rumah.

Gunakan Senarai Berbulet

Apabila dilaksanakan, memisahkan teks ke titik bulet untuk meningkatkan kebolehbacaan dan navigasi.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin tambahkan senarai dalam buku nota anda, atau pilih cebisan teks akan dimasukkan ke dalam senarai.

 2. Dalam rumah menu, klik ikon bulet .

 3. Untuk mengubah gaya bulet, klik anak panah bawah di sebelah ikon bulet .

  Petikan skrin pemilihan item senarai bulet dalam menu rumah.
 4. Jika perlu, taipkan item senarai.

  Petua: Menggunakan hentian penuh atau koma di hujung setiap item senarai untuk menjadikan pembaca skrin jeda.

Menggunakan senarai tersusun

Apabila dilaksanakan, gunakan senarai bernombor seperti mudah untuk mengikuti daripada blok berterusan teks.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin tambahkan senarai dalam buku nota anda, atau pilih cebisan teks akan dimasukkan ke dalam senarai.

 2. Dalam rumah menu, klik ikon penomboran .

 3. Untuk mengubah gaya penomboran, klik anak panah ke bawah di sebelah ikon penomboran .

  Petikan skrin opsyen Senarai bernombor dalam menu rumah.
 4. Jika perlu, taipkan item senarai.

Menggunakan jarak teks yang sesuai

Menambah atau mengurangkan ruang putih antara ayat dan perenggan untuk meningkatkan kebolehbacaan.

 1. Pilih cebisan teks untuk mengubah suai.

 2. Dalam rumah menu, klik ikon Penjajaran perenggan .

 3. Klik Opsyen jarak perenggan …dan taipkan jarak yang anda ingin gunakan.

  Nota: Nilai jarak perenggan dalam OneNote ikuti logik berbeza daripada nilai dalam, contohnya, Word. Dalam OneNote, anda perlu masukkan jumlah (dalam poin) untuk saiz fon semasa dan kerjanya jarak baris yang diinginkan. Contohnya, untuk menjarakkan jarak saiz fon Calibri 11, masukkan 27 ke medan baris jarak sekurang-kurangnya .

  Petikan skrin opsyen jarak perenggan dalam menu rumah.

Menggunakan pengepala Jadual

Menambah pengepala pada jadual anda untuk membantu pembaca skrin yang sentiasa menjejaki janji lajur dan baris.

 1. Dalam jadual anda, letakkan kursor di tempat pada baris pertama.

 2. Dalam menu Alat Jadual , klik Selitkan di atas.

 3. Klik kanan dalam baris yang diselitkan dalam Jadual, dan pilih Jadual. Semak bahawa Baris pengepala dipilih.

 4. Kembali ke jadual anda dan taipkan tajuk lajur.

Lihat juga

Jadual berikut termasuk amalan terbaik untuk mencipta buku nota OneNote 2016 yang boleh dicapai oleh orang Kurang Upaya.

Apa yang perlu membaiki

Mengapa memperbaiki

Cara untuk membetulkannya

Memasukkan teks alternatif dengan semua visual.

Teks Alt membantu individu yang tidak dapat melihat skrin yang memahami apa yang penting dalam imej dan visual lain, seperti lukisan klip, grafik SmartArt dan bentuk.

Elakkan menggunakan teks dalam imej sebagai kaedah tunggal menyampaikan maklumat penting. Jika anda perlu menggunakan imej dengan teks di dalamnya, ulangi teks dalam teks isi. Dalam teks alternatif, terangkan imej dan tujuan kerjanya.

Tambah teks alt untuk imej

Menambah teks Hiperpautan yang bermakna.

Individu yang menggunakan pembaca skrin kadangkala imbas senarai pautan. Pautan harus menyampaikan maklumat yang tepat dan jelas tentang destinasi. Contohnya, dan bukannya memautkan daripada teks "Klik di sini," Masukkan tajuk penuh halaman destinasi.

Menambah teks Perihalan Hiperpautan

Berikan semua Seksyen buku nota nama yang unik dan mengalih keluar Seksyen kosong.

Pembaca skrin Baca tab seksyen yang menyediakan maklumat tentang apa yang ditemui dalam buku nota, menjadikannya lebih mudah untuk memahami kandungan buku nota dan menavigasi melalui ia.

Menamakan semula tab Seksyen

Memadamkan tab Seksyen

Pastikan warna tidak min hanya menyampaikan maklumat.

Individu dengan penglihatan yang cacat penglihatan, tiada penglihatan atau colorblindness mungkin terlepas makna disampaikan dengan warna tertentu.

Pastikan anda tidak menggunakan warna sahaja untuk menyampaikan maksud. Mencipta teks yang pendua makna warna atau ciri deria lain.

Untuk mengelakkannya, gunakan juga cara lain untuk menyampaikan maklumat, seperti menambah tebal atau menggunakan fon lebih besar. Contohnya, menambah garis bawah teks Hiperpautan berkod warna memaklumkan orang teks ialah pautan walaupun mereka tidak boleh melihat warna.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Gunakan mencukupi kontras warna teks dan latar.

Teks dalam buku nota anda sepatutnya boleh dibaca dalam mod kontras tinggi agar semua orang, termasuk orang Kurang Upaya visual, boleh melihatnya juga.

Contohnya, gunakan warna cerah atau Skema warna kontras tinggi pada hujung bertentangan spektrum warna. Skema hitam dan putih menjadikannya lebih mudah untuk individu yang telah pembaca untuk membezakan teks dan bentuk.

Menggunakan warna teks boleh dicapai

Menggunakan saiz fon lebih besar (18pt atau lebih besar), fon sans serif dan mencukupi Ruang putih.

Individu dengan Disleksia boleh anggap pengalaman pergerakan perkataan pada halaman atau teks yang berjalan bersama-sama (baris teks memampatkan ke dalam baris di bawah). Teks juga boleh cantum atau herot sebaliknya.

Untuk mengurangkan beban membaca, anda boleh, contohnya:

 • Gunakan biasa di sans serif, seperti Arial atau Calibri.

 • Jangan gunakan semua huruf besar dan penggunaan berlebihan italik atau underlines.

 • Memasukkan Ruang putih mencukupi antara baris dan perenggan.

 • Jajar kiri perenggan anda dan bukannya menggunakan justifikasi. Ini membantu untuk mengelakkan besar ruang antara perkataan. Jurang besar boleh mencipta kesan yang visual river Ruang putih mengalir melalui perenggan.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Menggunakan jarak teks yang sesuai

Gunakan tajuk terbina dalam dan gaya.

Untuk menjadikannya lebih mudah untuk pembaca skrin untuk membaca Nota anda, gunakan tertib logik tajuk dan alat pemformatan terbina dalam OneNote.

Contohnya, mengatur tajuk dalam tertib logik yang ditetapkan. Gunakan tajuk 1, tajuk 2, dan kemudian tajuk 3, dan bukannya tajuk 3, tajuk 1 dan kemudian tajuk 2. Dan mengatur maklumat dalam Nota anda ke dalam potongan kecil. Secara idealnya, setiap tajuk akan termasuk hanya beberapa perenggan.

Menggunakan gaya tajuk terbina dalam

Gunakan Senarai Berbulet

Menggunakan senarai tersusun

Untuk mencari tajuk yang tidak berada dalam tertib logik, menggunakan Penyemak kebolehcapaian.

Menggunakan struktur jadual yang ringkas dan tentukan pengepala lajur.

Pembaca skrin sentiasa menjejaki janji lokasinya dalam Jadual dengan mengira sel Jadual. Jika Jadual tersarang dalam Jadual lain atau jika sel tercantum atau memisahkan, pembaca skrin kehilangan kiraan dan tidak boleh memberikan maklumat berguna tentang Jadual selepas yang menuding. Sel kosong dalam Jadual juga boleh mengelirukan seseorang menggunakan pembaca skrin memikirkan bahawa tiada apa-apa lagi dalam Jadual.

Untuk memastikan bahawa jadual tidak mengandungi sel pisah, sel tercantum, Jadual tersarang atau sepenuhnya baris atau lajur kosong, menggunakan Penyemak kebolehcapaian.

Tambah teks alt untuk imej

Menambah teks alt untuk imej, seperti gambar, grafik, lukisan klip dan petikan skrin agar pembaca skrin boleh membaca Perihalan imej.

 1. Klik kanan imej dalam buku nota anda, dan pilih Teks Alt ….

 2. Taipkan tajuk dan perihalan dalam medan. Memastikan ia pendek, mulakan dengan maklumat yang paling penting dan bertujuan untuk menyampaikan kandungan dan kefungsian imej. Apabila anda bersedia, klik OK.

  Petua: Isikan medan tajuk dan Perihalan , seperti yang ia boleh mengubah cara maklumat ini membaca dengan pembaca skrin yang berbeza.

  Dialog Atl teks untuk Mac Sierra.

Menjadikan Hiperpautan dan teks boleh dicapai

Prosedur berikut menerangkan cara untuk menjadikan Hiperpautan dan teks dalam buku nota OneNote anda lebih mudah dicapai.

Menambah teks Perihalan Hiperpautan

Menambah Perihalan Hiperpautan pada teks anda untuk membolehkan pengguna yang tahu apa yang di belakang pautan.

 1. Pilih cebisan teks yang anda ingin tambahkan Hiperpautan.

 2. Dalam menu selitkan , klik pautan pada reben.

 3. Teks yang anda pilih ditunjukkan dalam medan teks untuk dipaparkan . Ini adalah teks Hiperpautan. Anda boleh mengubahnya jika perlu.

  Petua: Elakkan menggunakan "klik di sini" atau ungkapan perihalan yang serupa. Teks pautan harus menerangkan destinasi halaman tepat tetapi secara ringkas.

 4. Menambah URL Hiperpautan pada medan alamat . Anda boleh Salin dan tampal alamat dari lokasi asalnya.

  Dialog Hiperpautan dalam Mac.
 5. Klik OK.

Menamakan semula tab Seksyen

Tab Seksyen Perihalan dan tepat bertajuk membantu pengguna mencari bahagian yang betul.

 1. Dalam buku nota, klik kanan tab seksyen yang anda ingin edit, dan pilih Namakan semula.

 2. Taip nama baru.

  Menu konteks Seksyen dengan Namakan semula Seksyen diserlahkan.

Memadamkan tab Seksyen

Untuk membantu pembaca skrin dan pengguna mencari maklumat berkaitan dengan cepat, alih keluar sebarang tab seksyen yang tidak digunakan yang mengandungi maklumat tiada.

 1. Dalam buku nota, klik kanan tab seksyen yang anda ingin alih keluar, dan pilih Padam Seksyen.

  Menu konteks seksyen dalam Mac dengan padamkan Seksyen diserlahkan.
 2. Dalam dialog pengesahan, klik Ya.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Untuk meningkatkan pemformatan teks, pilih fon biasa di sans serif, menggunakan saiz fon lebih besar, menjajarkan teks anda ke kiri dan mengelakkan penggunaan berlebihan blok huruf besar dan italik.

 1. Pilih cebisan teks yang anda ingin Formatkan.

 2. Dalam menu rumah anda boleh memilih, contohnya, saiz fon lebih besar dan sans serif jenis fon. Anda juga boleh menggunakan opsyen pemformatan lain, seperti tebal fon untuk penekanan.

Menggunakan warna teks boleh dicapai

Untuk memastikan bahawa teks memaparkan baik dalam mod kontras tinggi, gunakan seting automatik untuk warna fon.

 1. Pilih teks anda.

 2. Dalam rumah menu, klik anak panah bawah di sebelah ikon Warna fon , dan klik automatik.

  Warna fon menu tarik turun dalam OneNote for Mac.

Menggunakan gaya tajuk terbina dalam

Menggunakan gaya tajuk terbina dalam untuk borang rangka halaman buku nota untuk pembaca skrin. Pembaca skrin tidak mentafsir cebisan teks dengan fon yang besar dan tebal sebagai tajuk melainkan gaya terbina dalam yang digunakan.

 1. Pilih teks bagi tajuk.

 2. Dalam rumah menu, pilih gaya tajuk seperti tajuk 2.

  Menu gaya tajuk dalam OneNote for Mac,

Gunakan Senarai Berbulet

Apabila dilaksanakan, memisahkan teks ke titik bulet untuk meningkatkan kebolehbacaan dan navigasi.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin tambahkan senarai dalam buku nota anda, atau pilih cebisan teks akan dimasukkan ke dalam senarai.

 2. Dalam rumah menu, klik ikon bulet .

 3. Untuk mengubah gaya bulet, klik anak panah bawah di sebelah ikon bulet .

 4. Jika perlu, taipkan item senarai.

  Senarai Berbulet menu tarik bawah dalam Mac.

  Petua: Menggunakan hentian penuh atau koma di hujung setiap item senarai untuk menjadikan pembaca skrin jeda.

Menggunakan senarai tersusun

Apabila dilaksanakan, gunakan senarai bernombor seperti mudah untuk mengikuti daripada blok berterusan teks.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin tambahkan senarai dalam buku nota anda, atau pilih cebisan teks akan dimasukkan ke dalam senarai.

 2. Dalam rumah menu, klik ikon penomboran .

 3. Untuk mengubah gaya penomboran, klik anak panah ke bawah di sebelah ikon penomboran .

  Bernombor senarai menu tarik bawah dalam Mac.
 4. Jika perlu, taipkan item senarai.

Menggunakan jarak teks yang sesuai

Menambah atau mengurangkan ruang putih antara ayat dan perenggan untuk meningkatkan kebolehbacaan.

 1. Pilih cebisan teks untuk mengubah suai.

 2. Dalam rumah menu, klik ikon Penjajaran perenggan .

 3. Klik penjajaran yang anda ingin gunakan.

  Paragrah penjajaran menu tarik bawah dalam Mac.

Lihat juga

Nota: Topik ini menganggap anda menggunakan iPhone. Beberapa navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

Jadual berikut termasuk amalan terbaik dalam OneNote untuk iOS untuk mencipta buku nota yang boleh dicapai oleh semua orang.

Apa yang perlu membaiki

Mengapa memperbaiki

Cara untuk membetulkannya

Memasukkan teks alternatif dengan semua visual.

Teks Alt membantu individu yang tidak dapat melihat skrin yang memahami apa yang penting dalam imej dan visual lain, seperti lukisan klip, grafik SmartArt dan bentuk.

Elakkan menggunakan teks dalam imej sebagai kaedah tunggal menyampaikan maklumat penting. Jika anda perlu menggunakan imej dengan teks di dalamnya, ulangi teks dalam teks isi. Dalam teks alternatif, terangkan imej dan tujuan kerjanya.

Tambah teks alt untuk imej

Menambah teks Hiperpautan yang bermakna.

Individu yang menggunakan pembaca skrin kadangkala imbas senarai pautan. Pautan harus menyampaikan maklumat yang tepat dan jelas tentang destinasi. Contohnya, dan bukannya memautkan daripada teks "Klik di sini," Masukkan tajuk penuh halaman destinasi.

Menambah teks Perihalan Hiperpautan

Berikan semua Seksyen buku nota nama yang unik dan mengalih keluar Seksyen kosong.

Pembaca skrin Baca tab seksyen yang menyediakan maklumat tentang apa yang ditemui dalam buku nota, menjadikannya lebih mudah untuk memahami kandungan buku nota dan menavigasi melalui ia.

Menamakan semula tab Seksyen

Memadamkan tab Seksyen

Pastikan warna tidak min hanya menyampaikan maklumat.

Individu dengan penglihatan yang cacat penglihatan, tiada penglihatan atau colorblindness mungkin terlepas makna disampaikan dengan warna tertentu.

Gunakan juga cara lain untuk menyampaikan maklumat, seperti menambah tebal. Contohnya, menambah garis bawah teks Hiperpautan berkod warna memaklumkan orang teks ialah pautan walaupun mereka tidak boleh melihat warna.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Mengelakkan penggunaan berlebihan gaya pemformatan teks yang berbeza.

Individu dengan Disleksia boleh anggap pengalaman pergerakan perkataan pada halaman atau teks yang berjalan bersama-sama (baris teks memampatkan ke dalam baris di bawah). Teks juga boleh cantum atau herot sebaliknya.

Untuk mengurangkan beban membaca, anda boleh, contohnya:

 • Jangan gunakan semua huruf besar dan penggunaan berlebihan italik atau underlines.

 • Jajar kiri perenggan anda dan bukannya menggunakan justifikasi. Ini membantu untuk mengelakkan besar ruang antara perkataan. Jurang besar boleh mencipta kesan yang visual river Ruang putih mengalir melalui perenggan.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Menggunakan jarak teks yang sesuai

Gunakan alat pemformatan terbina dalam.

Untuk menjadikannya lebih mudah untuk pembaca skrin untuk membaca Nota anda, gunakan alat pemformatan terbina dalam OneNote untuk iOS.

Mengatur maklumat dalam Nota anda ke potongan logik yang kecil. Gunakan Senarai Berbulet untuk item yang tidak perlu berada dalam sebarang tertib tertentu. Gunakan senarai tersusun untuk item yang perlu diikuti secara berjujukan.

Gunakan Senarai Berbulet

Menggunakan senarai tersusun

Tambah teks alt untuk imej

Menambah teks alt untuk imej seperti gambar, grafik, lukisan klip dan petikan skrin agar pembaca skrin boleh membaca Perihalan imej.

 1. Ketik dan tahan imej dalam buku nota anda dan dalam menu konteks, leret ke kiri, dan ketik Teks Alt.

 2. Taipkan tajuk dan perihalan dalam medan. Memastikan ia pendek, mulakan dengan maklumat yang paling penting dan bertujuan untuk menyampaikan kandungan dan kefungsian imej. Apabila siap, ketik selesai.

  Petua: Isikan medan tajuk dan PERIHALAN , seperti yang ia boleh mengubah cara maklumat ini membaca dengan pembaca skrin yang berbeza.

  Teks Alt dialog iPhone.

Menjadikan Hiperpautan dan teks boleh dicapai

Prosedur berikut menerangkan cara untuk menjadikan Hiperpautan dan teks dalam buku nota OneNote untuk iOS anda lebih mudah dicapai.

Menambah teks Perihalan Hiperpautan

Menambah Hiperpautan ke bahagian Perihalan teks untuk membolehkan pengguna yang tahu apa yang di belakang pautan.

 1. Pilih cebisan teks yang anda ingin tambahkan Hiperpautan.

 2. Pada menu bar, leret ke kiri dan ketik selitkan pautan butang.

  Butang pautan dalam bar menu iPhone.
 3. Teks yang anda pilih ditunjukkan dalam medan paparan . Ini adalah teks Hiperpautan. Anda boleh mengubahnya jika perlu.

  Petua: Elakkan menggunakan "klik di sini" atau ungkapan perihalan yang serupa. Teks pautan harus menerangkan destinasi halaman tepat tetapi secara ringkas.

 4. Taipkan URL Hiperpautan pada medan alamat .

  Petua: Anda juga boleh Salin dan tampal alamat.

 5. Ketik Selesai.

  Dialog Hiperpautan iPhone.

Menamakan semula tab Seksyen

Tab Seksyen Perihalan dan tepat bertajuk membantu pengguna mencari bahagian yang betul.

 1. Dalam buku nota, ketik dan tahan tab seksyen yang anda ingin Namakan semula dan dalam menu bar, ketik butang Namakan semula.

  Butang Namakan semula seksyen dalam bar menu iPhone.
 2. Taipkan nama baru kemudian ketik selesai.

Memadamkan tab Seksyen

Untuk membantu pembaca skrin dan pengguna mencari maklumat berkaitan dengan cepat, alih keluar sebarang tab seksyen yang tidak digunakan yang mengandungi maklumat tiada.

 1. Dalam buku nota, ketik dan tahan tab seksyen yang anda ingin alih keluar, dan dalam menu bar, ketik butang alih keluar.

  Mengalih keluar butang seksyen dalam bar menu iPhone.
 2. Dalam dialog pengesahan, ketik padam.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Untuk meningkatkan pemformatan teks, pilih fon biasa di sans serif, menggunakan saiz fon lebih besar, menjajarkan teks anda ke kiri dan mengelakkan penggunaan berlebihan blok huruf besar dan italik.

Menggunakan pemformatan teks
 1. Pilih cebisan teks yang anda ingin Formatkan.

 2. Pada menu bar, anda boleh memilih, contohnya, tebal atau fon italik, atau menggariskan penekanan. Ketik opsyen yang anda ingin pilih.

  Butang teks tebal pada bar menu iPhone.
Mengubah jenis fon dan saiz
 1. Dalam pandangan buku nota , ketik ikon seting.

  Butang seting dalam buku nota dalam iPhone.
 2. Dalam seting, ketik Edit & melihat.

 3. Pilih jenis sans serif fon dan saiz fon lebih besar.

  Ubah jenis dan saiz opsyen fon dalam seting iPhone.

Gunakan Senarai Berbulet

Apabila dilaksanakan, pemisah berterusan teks ke titik bulet untuk meningkatkan kebolehbacaan dan navigasi.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin tambahkan senarai dalam buku nota anda, atau pilih cebisan teks akan dimasukkan ke dalam senarai.

 2. Pada menu bar, ketik butang Senarai Berbulet.

  Senarai Berbulet butang pada bar menu iPhone.
 3. Jika perlu, taipkan item senarai.

  Petua: Menggunakan hentian penuh atau koma di hujung setiap item senarai untuk menjadikan pembaca skrin jeda.

Menggunakan senarai tersusun

Menggunakan Senarai bernombor untuk jujukan, seperti yang lebih mudah untuk mengikuti daripada blok berterusan teks.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin tambahkan senarai dalam buku nota anda, atau pilih cebisan teks akan dimasukkan ke dalam senarai.

 2. Pada menu bar, ketik butang penomboran.

  Memesan butang senarai pada bar menu iPhone.
 3. Jika perlu, taipkan item senarai.

Menggunakan jarak teks yang sesuai

Menjajarkan perenggan anda ke kiri untuk mengelakkan besar ruang antara perkataan.

 1. Pilih cebisan teks untuk mengubah suai.

 2. Dalam menu bar, ketik butang penjajaran kiri.

  Menjajar ke kiri butang dalam bar menu iPhone.

Lihat juga

Jadual berikut termasuk amalan terbaik dalam OneNote untuk Windows 10 untuk mencipta buku nota yang boleh dicapai oleh semua orang.

Apa yang perlu membaiki

Mengapa memperbaiki

Cara untuk membetulkannya

Memasukkan teks alternatif dengan semua visual.

Teks Alt membantu individu yang tidak dapat melihat skrin yang memahami apa yang penting dalam imej dan visual lain, seperti lukisan klip, grafik SmartArt dan bentuk.

Elakkan menggunakan teks dalam imej sebagai kaedah tunggal menyampaikan maklumat penting. Jika anda perlu menggunakan imej dengan teks di dalamnya, ulangi teks dalam teks isi. Dalam teks alternatif, terangkan imej dan tujuan kerjanya.

Tambah teks alt untuk imej

Menambah teks Hiperpautan yang bermakna.

Individu yang menggunakan pembaca skrin kadangkala imbas senarai pautan. Pautan harus menyampaikan maklumat yang tepat dan jelas tentang destinasi. Contohnya, dan bukannya memautkan daripada teks "Klik di sini," Masukkan tajuk penuh halaman destinasi.

Menambah teks Perihalan Hiperpautan

Berikan semua Seksyen buku nota nama yang unik dan mengalih keluar Seksyen kosong.

Pembaca skrin Baca tab seksyen yang menyediakan maklumat tentang apa yang ditemui dalam buku nota, menjadikannya lebih mudah untuk memahami kandungan buku nota dan menavigasi melalui ia.

Menamakan semula tab Seksyen

Memadamkan tab Seksyen

Pastikan warna tidak min hanya menyampaikan maklumat.

Individu dengan penglihatan yang cacat penglihatan, tiada penglihatan atau colorblindness mungkin terlepas makna disampaikan dengan warna tertentu.

Pastikan anda tidak menggunakan warna sahaja untuk menyampaikan maksud. Mencipta teks yang pendua makna warna atau ciri deria lain.

Gunakan juga cara lain untuk menyampaikan maklumat, seperti menambah tebal. Contohnya, menambah garis bawah teks Hiperpautan berkod warna memaklumkan orang teks ialah pautan walaupun mereka tidak boleh melihat warna.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Mengelakkan penggunaan berlebihan gaya pemformatan teks yang berbeza.

Individu dengan Disleksia boleh anggap pengalaman pergerakan perkataan pada halaman atau teks yang berjalan bersama-sama (baris teks memampatkan ke dalam baris di bawah). Teks juga boleh cantum atau herot sebaliknya.

Untuk mengurangkan beban membaca, anda boleh, contohnya:

 • Jangan gunakan semua huruf besar dan penggunaan berlebihan italik atau underlines.

 • Jajar kiri perenggan anda dan bukannya menggunakan justifikasi. Ini membantu untuk mengelakkan besar ruang antara perkataan. Jurang besar boleh mencipta kesan yang visual river Ruang putih mengalir melalui perenggan.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Gunakan alat pemformatan terbina dalam.

Untuk menjadikannya lebih mudah untuk pembaca skrin untuk membaca Nota anda, gunakan alat pemformatan terbina dalam OneNote.

Mengatur maklumat dalam Nota anda ke potongan logik yang kecil. Gunakan Senarai Berbulet untuk item yang tidak perlu berada dalam sebarang tertib tertentu. Gunakan senarai tersusun untuk item yang perlu diikuti secara berjujukan.

Gunakan Senarai Berbulet

Menggunakan senarai tersusun

Tambah teks alt untuk imej

Menambah teks alt untuk imej seperti gambar, grafik, lukisan klip dan petikan skrin agar pembaca skrin boleh membaca Perihalan imej.

 1. Klik kanan imej dalam buku nota anda, dan klik gambar > Teks Alt.

 2. Taipkan tajuk dan perihalan dalam medan. Memastikan ia pendek, mulakan dengan maklumat yang paling penting dan bertujuan untuk menyampaikan kandungan dan kefungsian imej. Apabila siap, klik selesai.

  Petua: Isikan medan tajuk dan Perihalan , seperti yang ia boleh mengubah cara maklumat ini membaca dengan pembaca skrin yang berbeza.

  Dialog teks Alt untuk menambah teks alt dalam OneNote for Windows 10.

Menjadikan Hiperpautan dan teks boleh dicapai

Prosedur berikut menerangkan cara untuk menjadikan Hiperpautan dan teks dalam buku nota OneNote anda lebih mudah dicapai.

Menambah teks Perihalan Hiperpautan

Menambah Hiperpautan ke bahagian Perihalan teks untuk membolehkan pengguna yang tahu apa yang di belakang pautan.

 1. Pilih cebisan teks yang anda ingin tambahkan Hiperpautan.

 2. Pada menu selitkan , klik pautan pada reben.

 3. Teks yang anda pilih ditunjukkan dalam medan teks untuk dipaparkan . Ini adalah teks Hiperpautan. Anda boleh mengubahnya jika perlu.

  Petua: Elakkan menggunakan "klik di sini" atau ungkapan perihalan yang serupa. Teks pautan harus menerangkan destinasi halaman tepat tetapi secara ringkas.

 4. Taipkan URL Hiperpautan pada medan alamat .

  Petua: Anda juga boleh Salin dan tampal alamat.

 5. Klik Selitkan.

  Petikan skrin dialog untuk menambah pautan hiperteks dalam OneNote for Windows 10.

Menamakan semula tab Seksyen

Tab Seksyen Perihalan dan tepat bertajuk membantu pengguna mencari bahagian yang betul.

 1. Dalam buku nota, klik kanan tab seksyen yang anda ingin edit, dan pilih Seksyen Namakan semula.

  Petikan skrin menu konteks untuk menamakan semula tab seksyen dalam OneNote for Windows 10.
 2. Taipkan nama baru dan tekan Enter.

Memadamkan tab Seksyen

Untuk membantu pembaca skrin dan pengguna mencari maklumat berkaitan dengan cepat, alih keluar sebarang tab seksyen yang tidak digunakan yang mengandungi maklumat tiada.

 1. Dalam buku nota, klik kanan tab seksyen yang anda ingin alih keluar, dan pilih Padam Seksyen.

  Petikan skrin menu konteks untuk memadamkan tab seksyen dalam OneNote for Windows 10.
 2. Dalam dialog pengesahan, klik Padam Seksyen.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Untuk meningkatkan pemformatan teks, pilih fon biasa di sans serif, menggunakan saiz fon lebih besar, menjajarkan teks anda ke kiri dan mengelakkan penggunaan berlebihan blok huruf besar dan italik.

 1. Pilih cebisan teks yang anda ingin Formatkan.

 2. Pada menu rumah anda boleh memilih, contohnya, sans serif jenis fon dan saiz fon lebih besar. Anda juga boleh menggunakan opsyen pemformatan lain, seperti tebal fon untuk penekanan.

  Butang pada menu rumah reben dalam OneNote for Windows 10 pemformatan teks.

Gunakan Senarai Berbulet

Apabila dilaksanakan, pemisah berterusan teks ke titik bulet untuk meningkatkan kebolehbacaan dan navigasi.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin tambahkan senarai dalam buku nota anda, atau pilih cebisan teks akan dimasukkan ke dalam senarai.

 2. Pada rumah menu, klik ikon Senarai Berbulet .

  Butang senarai bulet dipilih pada menu rumah reben dalam OneNote for Windows 10.
 3. Jika perlu, taipkan item senarai.

  Petua: Menggunakan hentian penuh atau koma di hujung setiap item senarai untuk menjadikan pembaca skrin jeda.

Menggunakan senarai tersusun

Menggunakan Senarai bernombor untuk jujukan, seperti yang lebih mudah untuk mengikuti daripada blok berterusan teks.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin tambahkan senarai dalam buku nota anda, atau pilih cebisan teks akan dimasukkan ke dalam senarai.

 2. Pada rumah menu, klik ikon penomboran dan pilih gaya.

  Bernombor butang senarai pada menu rumah reben dalam OneNote for Windows 10.
 3. Jika perlu, taipkan item senarai.

Lihat juga

Jadual berikut termasuk amalan terbaik untuk mencipta buku nota OneNote Online yang boleh dicapai oleh orang Kurang Upaya.

Apa yang perlu membaiki

Mengapa memperbaiki

Cara untuk membetulkannya

Memasukkan teks alternatif dengan semua visual.

Teks Alt membantu individu yang tidak dapat melihat skrin yang memahami apa yang penting dalam imej dan visual lain, seperti lukisan klip, grafik SmartArt dan bentuk.

Elakkan menggunakan teks dalam imej sebagai kaedah tunggal menyampaikan maklumat penting. Jika anda perlu menggunakan imej dengan teks di dalamnya, ulangi teks dalam teks isi. Dalam teks alternatif, terangkan imej dan tujuan kerjanya.

Tambah teks alt untuk imej

Menambah teks Hiperpautan yang bermakna.

Individu yang menggunakan pembaca skrin kadangkala imbas senarai pautan. Pautan harus menyampaikan maklumat yang tepat dan jelas tentang destinasi. Contohnya, dan bukannya memautkan daripada teks "Klik di sini," Masukkan tajuk penuh halaman destinasi.

Menambah teks Perihalan Hiperpautan

Berikan semua Seksyen buku nota nama yang unik dan mengalih keluar Seksyen kosong.

Pembaca skrin Baca tab seksyen yang menyediakan maklumat tentang apa yang ditemui dalam buku nota, menjadikannya lebih mudah untuk memahami kandungan buku nota dan menavigasi melalui ia.

Menamakan semula tab Seksyen

Memadamkan tab Seksyen

Pastikan warna tidak min hanya menyampaikan maklumat.

Individu dengan penglihatan yang cacat penglihatan, tiada penglihatan atau colorblindness mungkin terlepas makna disampaikan dengan warna tertentu.

Pastikan anda tidak menggunakan warna sahaja untuk menyampaikan maksud. Mencipta teks yang pendua makna warna atau ciri deria lain.

Untuk mengelakkannya, gunakan juga cara lain untuk menyampaikan maklumat, seperti menambah tebal atau menggunakan fon lebih besar. Contohnya, menambah garis bawah teks Hiperpautan berkod warna memaklumkan orang teks ialah pautan walaupun mereka tidak boleh melihat warna.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Gunakan mencukupi kontras warna teks dan latar.

Teks dalam buku nota anda sepatutnya boleh dibaca dalam mod kontras tinggi agar semua orang, termasuk orang Kurang Upaya visual, boleh melihatnya juga.

Contohnya, gunakan warna cerah atau Skema warna kontras tinggi pada hujung bertentangan spektrum warna. Skema hitam dan putih menjadikannya lebih mudah untuk individu yang telah pembaca untuk membezakan teks dan bentuk.

Menggunakan warna teks boleh dicapai

Menggunakan saiz fon lebih besar (18pt atau lebih besar), fon sans serif dan mencukupi Ruang putih.

Individu dengan Disleksia boleh anggap pengalaman pergerakan perkataan pada halaman atau teks yang berjalan bersama-sama (baris teks memampatkan ke dalam baris di bawah). Teks juga boleh cantum atau herot sebaliknya.

Untuk mengurangkan beban membaca, anda boleh, contohnya:

 • Gunakan biasa di sans serif, seperti Arial atau Calibri.

 • Jangan gunakan semua huruf besar dan penggunaan berlebihan italik atau underlines.

 • Memasukkan Ruang putih mencukupi antara baris dan perenggan.

 • Jajar kiri perenggan anda dan bukannya menggunakan justifikasi. Ini membantu untuk mengelakkan besar ruang antara perkataan. Jurang besar boleh mencipta kesan yang visual river Ruang putih mengalir melalui perenggan.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Menggunakan jarak teks yang sesuai

Gunakan tajuk terbina dalam dan gaya.

Untuk menjadikannya lebih mudah untuk pembaca skrin untuk membaca Nota anda, gunakan tertib logik tajuk dan alat pemformatan terbina dalam OneNote Online.

Contohnya, mengatur tajuk dalam tertib logik yang ditetapkan. Gunakan tajuk 1, tajuk 2, dan kemudian tajuk 3, dan bukannya tajuk 3, tajuk 1 dan kemudian tajuk 2. Dan mengatur maklumat dalam Nota anda ke dalam potongan kecil. Secara idealnya, setiap tajuk akan termasuk hanya beberapa perenggan.

Menggunakan gaya tajuk terbina dalam

Gunakan Senarai Berbulet

Menggunakan senarai tersusun

Untuk mencari tajuk yang tidak berada dalam tertib logik, menggunakan Penyemak kebolehcapaian.

Menggunakan struktur jadual yang ringkas dan tentukan pengepala lajur.

Pembaca skrin sentiasa menjejaki janji lokasinya dalam Jadual dengan mengira sel Jadual. Jika Jadual tersarang dalam Jadual lain atau jika sel tercantum atau memisahkan, pembaca skrin kehilangan kiraan dan tidak boleh memberikan maklumat berguna tentang Jadual selepas yang menuding. Sel kosong dalam Jadual juga boleh mengelirukan seseorang menggunakan pembaca skrin memikirkan bahawa tiada apa-apa lagi dalam Jadual.

Untuk memastikan bahawa jadual tidak mengandungi sel pisah, sel tercantum, Jadual tersarang atau sepenuhnya baris atau lajur kosong, menggunakan Penyemak kebolehcapaian.

Tambah teks alt untuk imej

Menambah teks alt untuk imej, seperti gambar, grafik, lukisan klip dan petikan skrin agar pembaca skrin boleh membaca Perihalan imej.

 1. Klik kanan imej dalam buku nota anda, dan pilih Edit teks Alt ….

 2. Taipkan Perihalan dalam medan. Memastikan ia pendek, mulakan dengan maklumat yang paling penting dan bertujuan untuk menyampaikan kandungan dan kefungsian imej. Apabila anda bersedia, klik OK.

  Dialog teks alternatif untuk OneNote Online.

Menjadikan Hiperpautan dan teks boleh dicapai

Prosedur berikut menerangkan cara untuk menjadikan Hiperpautan dan teks dalam buku nota OneNote Online anda lebih mudah dicapai.

Menambah teks Perihalan Hiperpautan

Menambah Perihalan Hiperpautan pada teks anda untuk membolehkan pengguna yang tahu apa yang di belakang pautan.

 1. Pilih cebisan teks yang anda ingin tambahkan Hiperpautan.

 2. Dalam menu selitkan , klik pautan pada reben.

 3. Teks yang anda pilih ditunjukkan dalam medan Teks paparan . Ini adalah teks Hiperpautan. Anda boleh mengubahnya jika perlu.

  Petua: Elakkan menggunakan "klik di sini" atau ungkapan perihalan yang serupa. Teks pautan harus menerangkan destinasi halaman tepat tetapi secara ringkas.

 4. Menambah URL Hiperpautan pada medan alamat .

  Dialog Hiperpautan OneNote Online.
 5. Klik Selitkan.

Menamakan semula tab Seksyen

Tab Seksyen Perihalan dan tepat bertajuk membantu pengguna mencari bahagian yang betul.

 1. Dalam buku nota, klik kanan tab seksyen yang anda ingin edit, dan pilih Namakan semula ….

 2. Taip nama baru.

  Namakan semula Seksyen opsyen dalam OneNote Online.

Memadamkan tab Seksyen

Untuk membantu pembaca skrin dan pengguna mencari maklumat berkaitan dengan cepat, alih keluar sebarang tab seksyen yang tidak digunakan yang mengandungi maklumat tiada.

 1. Dalam buku nota, klik kanan tab seksyen yang anda ingin alih keluar, dan pilih padam ….

  Memadamkan opsyen menu seksyen dalam OneNote Online.
 2. Dalam dialog pengesahan, klik Ya.

Format teks boleh dicapai menggunakan

Untuk meningkatkan pemformatan teks, pilih fon biasa di sans serif, menggunakan saiz fon lebih besar, menjajarkan teks anda ke kiri dan mengelakkan penggunaan berlebihan blok huruf besar dan italik.

 1. Pilih cebisan teks yang anda ingin Formatkan.

 2. Dalam menu rumah anda boleh memilih, contohnya, saiz fon lebih besar dan sans serif jenis fon. Anda juga boleh menggunakan opsyen pemformatan lain, seperti tebal fon untuk penekanan.

Menggunakan warna teks boleh dicapai

Untuk memastikan bahawa teks memaparkan baik dalam mod kontras tinggi, gunakan seting automatik untuk warna fon.

 1. Pilih teks anda.

 2. Dalam rumah menu, klik anak panah bawah di sebelah ikon Warna fon , dan klik automatik.

  Opsyen menu warna fon dalam OneNote Online.

Menggunakan gaya tajuk terbina dalam

Menggunakan gaya tajuk terbina dalam untuk borang rangka halaman buku nota untuk pembaca skrin. Pembaca skrin tidak mentafsir cebisan teks dengan fon yang besar dan tebal sebagai tajuk melainkan gaya terbina dalam yang digunakan.

 1. Pilih teks bagi tajuk.

 2. Dalam rumah menu, pilih gaya tajuk seperti tajuk 2.

  Opsyen gaya tajuk dalam OneNote Online.

Gunakan Senarai Berbulet

Apabila dilaksanakan, memisahkan teks ke titik bulet untuk meningkatkan kebolehbacaan dan navigasi.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin tambahkan senarai dalam buku nota anda, atau pilih cebisan teks akan dimasukkan ke dalam senarai.

 2. Dalam rumah menu, klik ikon bulet .

 3. Untuk mengubah gaya bulet, klik anak panah bawah di sebelah ikon bulet .

  Menu Senarai Berbulet pada OneNote Online.
 4. Jika perlu, taipkan item senarai.

  Petua: Menggunakan hentian penuh atau koma di hujung setiap item senarai untuk menjadikan pembaca skrin jeda.

Menggunakan senarai tersusun

Apabila dilaksanakan, gunakan senarai bernombor seperti mudah untuk mengikuti daripada blok berterusan teks.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin tambahkan senarai dalam buku nota anda, atau pilih cebisan teks akan dimasukkan ke dalam senarai.

 2. Dalam rumah menu, klik ikon penomboran .

 3. Untuk mengubah gaya penomboran, klik anak panah ke bawah di sebelah ikon penomboran .

  Bernombor opsyen menu senarai dalam OneNote Online.
 4. Jika perlu, taipkan item senarai.

Menggunakan jarak teks yang sesuai

Menambah atau mengurangkan ruang putih antara ayat dan perenggan untuk meningkatkan kebolehbacaan.

 1. Pilih cebisan teks untuk mengubah suai.

 2. Dalam rumah menu, klik ikon Penjajaran perenggan .

 3. Pilih opsyen yang anda inginkan.

  Opsyen menu penjajaran perenggan dalam OneNote Online.

Lihat juga

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×