Menguruskan produk dan perkhidmatan anda dalam Business Contact Manager

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan Business Contact Manager untuk Outlook 2010 untuk membantu anda menjejaki item produk dan perkhidmatan yang anda gunakan dalam perniagaan anda. Anda juga boleh menyimpan Perihalan item, kos unit dan harga anda untuk setiap item.

Anda boleh mengimport senarai item produk dan perkhidmatan daripada program lain, atau anda boleh menambah produk atau perkhidmatan secara individu. Apabila anda menambah item produk dan perkhidmatan rekod peluang, anda juga boleh mengubah item maklumat, seperti kuantiti lalai atau harga, untuk setiap pelanggan yang khusus.

Artikel ini memerihalkan cara mengimport senarai produk dan perkhidmatan, cara untuk mengedit senarai anda atau satu item pada senarai, cara untuk memadamkan item daripada senarai dan cara untuk mengubah seting Mata Wang yang digunakan oleh senarai.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mencipta dan mengimport senarai produk dan Perkhidmatan

Menambah produk atau perkhidmatan kepada senarai

Mengedit item produk atau Perkhidmatan

Memadamkan item produk atau Perkhidmatan

Menambah produk atau perkhidmatan rekod peluang

Mengubah suai item produk dan perkhidmatan dalam rekod peluang

Mengubah Mata Wang yang digunakan dalam senarai item anda

Mencipta dan mengimport senarai produk dan Perkhidmatan

Untuk mengimport senarai produk dan perkhidmatan anda ke dalam Business Contact Manager untuk Outlook, mencipta senarai item dan menyimpannya sebagai satu fail nilai dipisahkan koma (.csv). Pada baris pertama fail .csv anda mesti merupakan tajuk lajur senarai anda, jadi anda seharusnya memastikan bahawa baris pertama bagi senarai anda terdiri daripada tajuk lajur.

Untuk berjaya mengimport senarai item produk dan perkhidmatan dalam format fail .csv, syarat berikut mesti dipenuhi:

 • Anda mesti mencipta baris berasingan dalam fail untuk setiap item yang anda import.

 • Setiap item rekod mesti mengandungi tiga medan ini: nama Item, Perihalan Item dan harga Unit.

 • Medan mesti dipisahkan dengan koma, tanpa Ruang sebelum atau selepas koma.

Dalam fail .csv anda, anda boleh menggunakan salah satu daripada beberapa susunan lajur.

Susunan tiga lajur

Harga NameDescriptionUnit item

Taipkan item nama, Perihalan dan unit harga seperti anda biasa lakukan, dengan ruang, tetapi meletakkan ruang antara tajuk lajur. Berikut adalah contoh cara maklumat harus melihat:

Nama item 1, Perihalan Item 1, harga Unit 1

Nama item 2, Perihalan Item 2, harga Unit 2

Anda juga boleh menambah medan keempat ada pilihan untuk medan Item kuantiti dan kelima kos Unit.

Susunan empat lajur

Item NameDescriptionUnit PriceQuantity

Taipkan item nama, Perihalan dan unit harga seperti anda biasa lakukan, dengan ruang, tetapi meletakkan ruang antara tajuk lajur. Berikut adalah contoh cara maklumat harus melihat:

Nama item 1, Perihalan Item 1, harga Unit 1, kuantiti 1

Susunan lima lajur

Kos Unit NameDescriptionUnit PriceQuantity item

Taipkan item nama, Perihalan dan unit harga seperti anda biasa lakukan, dengan ruang, tetapi meletakkan ruang antara tajuk lajur. Berikut adalah contoh cara maklumat harus melihat:

Nama item 1, Perihalan Item 1, harga Unit 1, kuantiti 1, kos Unit 1

Contoh untuk Excel

Beginilah cara senarai dua item mungkin muncul dalam Excel. Ia terdiri daripada baris tajuk diikuti dengan baris untuk setiap item.

Nama Item

Perihalan

Harga Seunit

Rantai basikal

Titanium 48"

56.50

Botol air

Biru jernih

11.75

Contoh untuk Notepad

Jika anda sedang mengedit fail dalam editor teks seperti Notepad, cipta baris yang berasingan dalam fail untuk setiap item yang anda import dan Asingkan item dalam setiap baris dengan koma, tanpa Ruang sebelum atau selepas koma. Ingat bahawa baris pertama dianggap teks tajuk.

Nama Item,Perihalan,Harga Unit
Rantai basikal,Titanium 48",56.50
Botol air,Biru jernih,11.75

Garis panduan tanda baca dan kewangan

Harga produk dan kuantiti yang tidak boleh memasukkan simbol Mata Wang atau tanda baca dalaman. Satu-satunya pengecualian adalah yang anda boleh gunakan titik perpuluhan untuk Mata Wang. Contohnya:

 • Untuk amaun dalam nombor bulat, taipkan 10000, untuk mewakili amaun sepuluh ribu.

 • Untuk jumlah yang termasuk pecahan, seperti harga, termasuk titik perpuluhan. Taipkan 10.50 untuk mewakili harga sepuluh dolar dan lima puluh sen.

Mengimport senarai produk dan perkhidmatan anda

Sebaik sahaja anda telah Sediakan fail .csv anda, anda boleh mengimportnya. Semasa import, anda boleh memilih sama ada untuk menambah item baru pada senarai produk dan perkhidmatan yang sedia ada atau menggantikan senarai yang sedia ada dengan senarai baru.

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Jualan.

 2. Pada Reben, pada tab Rumah dalam kumpulan Sesuaikan, klik Produk dan Perkhidmatan.

 3. Dalam produk dan perkhidmatan kotak dialog, klik Import, dan kemudian ikuti arahan dalam Bestari Import produk dan perkhidmatan item .

  Nota: Jika mesej ralat dalam fail log menyatakan item yang sudah berada dalam Business Contact Manager untuk Outlook dan anda ingin item dalam fail anda untuk menulis ganti item sedia ada, memulakan import sekali lagi dan klik yang menggantikan senarai sedia ada dengan item dalam fail ini dalam yang kotak dialog item Import produk dan perkhidmatan .

  Untuk maklumat lanjut tentang cara mengimport fail .csv ke dalam Business Contact Manager untuk Outlook, lihat mengimport data anda ke dalam Business Contact Manager.

Halaman atas

Menambah produk atau perkhidmatan kepada senarai

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Jualan.

 2. Pada Reben, pada tab Rumah dalam kumpulan Sesuaikan, klik Produk dan Perkhidmatan.

 3. Dalam produk dan perkhidmatan kotak dialog, klik Tambah.

 4. Dalam Tambah produk atau perkhidmatan kotak dialog, taipkan Nama Item, Perihalan, Kuantiti lalai, kos Unitdan Harga Unit.

  Medan penanda dikira secara automatik.

  Maklumat lanjut tentang butiran yang anda boleh menambah produk atau perkhidmatan item dalam kotak dialog Tambah produk atau perkhidmatan

  Medan

  Perihalan

  Nama item

  Taipkan nama item produk atau perkhidmatan.

  Perihalan

  Taipkan Perihalan produk atau perkhidmatan.

  Kuantiti lalai

  Taipkan nombor produk atau perkhidmatan yang anda biasanya menjual pada satu masa. Kuantiti lalai ialah 1.

  Kos unit

  Taipkan kos unit tunggal produk atau perkhidmatan.

  Penanda

  Perbezaan antara kos dan harga unit yang dikira secara automatik dan dipaparkan dalam medan penanda .

  Harga Seunit

  Taipkan harga unit tunggal produk atau perkhidmatan.

  Cukai

  Pilih cukai untuk menunjukkan bahawa cukai ialah diperlukan untuk item.

 5. Jika cukai dinilai pada produk atau perkhidmatan, pilih kotak semak cukai .

  Petua: Banyak keadaan, Daerah dan bandar mempunyai cukai jualan yang mesti ditambah kepada harga barangan dan perkhidmatan yang dijual. Merujuk kepada keadaan anda Jabatan hasil Laman Web untuk mengetahui apakah cukai yang berkenaan dalam kawasan anda.

 6. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Klik Tambah berikut untuk menyimpan item dalam senarai dan menambah item produk atau perkhidmatan yang lain.

  • Klik Simpan untuk menambah item pada senarai dan menutup kotak dialog.

Halaman atas

Mengedit item produk atau Perkhidmatan

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Jualan.

 2. Pada Reben, pada tab Rumah dalam kumpulan Sesuaikan, klik Produk dan Perkhidmatan.

 3. Dalam produk dan perkhidmatan kotak dialog, klik item dan kemudian klik Edit.

 4. Dalam Edit produk atau perkhidmatan kotak dialog, mengubah sebarang maklumat berikut: Nama Item, Perihalan, Kuantiti lalai, Unit kosatau Harga Unit.

  Untuk maklumat lanjut tentang medan yang anda boleh mengemas kini dalam kotak dialog Tambah produk atau perkhidmatan , lihat Tambah produk atau perkhidmatan untuk senarai

 5. Klik Simpan.

 6. Klik OK untuk menutup kotak dialog produk dan perkhidmatan , atau klik item lain dalam senarai, dan kemudian klik Edit untuk mengeditnya.

Halaman atas

Memadamkan item produk atau Perkhidmatan

Memadamkan produk dan perkhidmatan akan kekal mengalih keluarnya dari pangkalan data anda.

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Jualan.

 2. Pada Reben, pada tab Rumah dalam kumpulan Sesuaikan, klik Produk dan Perkhidmatan.

 3. Dalam produk dan perkhidmatan kotak dialog, klik item dalam senarai, dan kemudian klik padam.

 4. Apabila digesa, klik Ya untuk memadamkan item.

 5. Klik OK untuk menutup kotak dialog produk dan perkhidmatan , atau klik item lain dalam senarai, dan kemudian klik padam untuk memadamkannya.

Halaman atas

Menambah produk atau perkhidmatan rekod peluang

Untuk membantu anda menjejaki yang produk atau perkhidmatan anda ke kenalan untuk peluang berminat, anda boleh mengaitkan produk dan perkhidmatan dengan rekod peluang. Menambah produk atau perkhidmatan daripada senarai perkhidmatan dan produk yang sedia ada anda atau menambah item baru produk atau perkhidmatan sepenuhnya.

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Jualan.

 2. Pada tab peluang dwiklik rekod yang anda ingin buka.

 3. Dalam seksyen maklumat produk dan perkhidmatan , klik Tambah.

 4. Lakukan salah satu perkara berikut dalam kotak Nama Item :

  • Klik item yang anda ingin tambah daripada senarai item produk dan perkhidmatan.

   Maklumat selebihnya ditambahkan secara automatik borang. Mengubah maklumat sebagaimana perlu. Perubahan hanya digunakan pada item yang anda menambah rekod peluang yang dipilih.

  • Taipkan nama untuk item baru yang anda ingin mencipta dan menambah rekod peluang.

   Nota: Item baru yang anda cipta terus dalam rekod peluang tidak ditambah ke Senarai Perkhidmatan produk dan. Ia ditambah kepada rekod peluang terpilih sahaja.

  • Klik Edit Senarai ini untuk menambah item baru untuk produk dan perkhidmatan item senarai.

   1. Dalam produk dan perkhidmatan kotak dialog, klik Tambah.

   2. Lengkapkan maklumat dalam kotak dialog, dan kemudian klik OK.

   3. Dalam Tambah produk atau perkhidmatan kotak dialog, klik item yang baru sahaja anda tambah, dan kemudian klik OK. Maklumat item secara automatik akan ditambahkan pada borang peluang.

 5. Dalam Tambah produk atau perkhidmatan kotak dialog, taipkan maklumat dalam kotak Perihalan, Kuantiti lalai, kos Unit, Harga Unitdan diskaun . Penanda dan medan Jumlah baris (sebelum diskaun) dan Jumlah baris yang dikira secara automatik. Jika anda mengumpul dan membayar cukai jualan atau cukai lain pada produk atau perkhidmatan, pilih kotak semak cukai .

Maklumat lanjut tentang butiran anda boleh menambahkan rekod peluang dalam kotak dialog Tambah produk atau perkhidmatan .

Medan

Perihalan

Nama item

Taipkan nama produk atau perkhidmatan.

Perihalan

Taipkan Perihalan produk atau perkhidmatan.

Kuantiti

Taipkan nombor produk atau perkhidmatan untuk peluang ini.

Kos unit

Taipkan kos unit tunggal produk atau perkhidmatan.

Penanda

Perbezaan antara kos dan harga unit yang dikira secara automatik dan dipaparkan dalam medan penanda .

Harga Seunit

Taipkan harga unit tunggal produk atau perkhidmatan.

Jumlah baris (sebelum diskaun)

Jumlah harga kuantiti item. Nombor ini dikira secara automatik.

Diskaun (%)

Jika anda menawarkan diskaun, taipkan peratusan yang anda akan mengurangkan harga item.

Jumlah baris

Jumlah harga kuantiti item selepas diskaun digunakan. Nombor ini dikira secara automatik.

Cukai

Pilih cukai untuk menunjukkan bahawa cukai ialah diperlukan untuk item.

 1. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Klik Tambah berikut untuk menyimpan item dalam senarai dan menambah item produk atau perkhidmatan yang lain.

  • Klik OK untuk menambah item pada senarai dan menutup kotak dialog.

  • Klik Batal untuk menutup kotak dialog Tambah produk atau perkhidmatan .

Halaman atas

Mengubah suai item produk dan perkhidmatan dalam rekod peluang

Apabila anda memberikan sebut harga kepada seseorang, anda mungkin menawarkan diskaun, tambah produk atau perkhidmatan yang anda tidak biasanya menawarkan atau malah menyingkirkan salah satu biasa produk atau perkhidmatan anda. Untuk menjejak pengubahsuaian ini, anda boleh menambah, mengedit atau memadam item terus dari sebarang Rekod peluang. Perubahan yang anda buat akan hanya digunakan untuk rekod peluang yang dipilih, dan akan mempengaruhi senarai produk dan perkhidmatan dalam Pangkalan data Business Contact Manager.

Dalam seksyen produk dan perkhidmatan rekod peluang yang anda sedang mengedit, klik Tambah, atau pilih item dalam senarai dan kemudian klik Editatau alih keluar.

 • Jika anda mengklik Tambah:

  1. Dalam Tambah produk atau perkhidmatan kotak dialog, taipkan Nama Item, Perihalan, kuantiti, kos Unitdan Harga Unit. Menambah peratusan diskaun , jika diingini.

  2. Mengemas kini sebarang medan yang anda ingin kemas kini, seperti yang diperihalkan dalam Tambah produk atau perkhidmatan untuk rekod peluang.

  3. Klik OK untuk menutup kotak dialog Tambah produk atau perkhidmatan , atau klik Tambah berikut untuk menambah item lain.

 • Jika anda mengklik Edit:

  1. Dalam anak kotak dialog Edit produk atau perkhidmatan , taipkan yang Nama Item, Perihalan, kuantiti, kos Unit dan Harga Unitdan kemudian masukkan satu peratusan diskaun , jika diingini.

  2. Klik OK untuk menutup kotak dialog Edit produk atau perkhidmatan .

 • Jika anda mengklik alih keluar, klik Ya.

Halaman atas

Mengubah Mata Wang yang digunakan dalam senarai item anda

Mata Wang yang anda mendasarkan kos dan harga bagi item produk dan perkhidmatan yang ditentukan oleh seting rantau pada komputer anda. Anda tidak boleh menggunakan Mata Wang dari berbilang rantau dalam Business Contact Manager untuk Outlook.

Mengubah seting rantau pada komputer yang menjalankan Business Contact Manager untuk Outlook

Microsoft Windows XP

 1. Pada menu Mula, klik Panel Kawalan.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Dalam Pandangan klasik, dwiklik opsyen rantau dan Bahasa.

  • Dalam Pandangan kategori, klik tarikh, masa, Bahasa dan opsyen rantaudan kemudian klik opsyen rantau dan Bahasa.

 3. Pada tab Opsyen rantau , klik sesuaikan.

 4. Klik tab Mata Wang , dan kemudian daripada senarai simbol Mata Wang , klik simbol yang anda inginkan.

  Windows Vista

 5. Klik mula, dan kemudian klik Panel Kawalan.

 6. Dalam pandangan klasik. Dwiklik opsyen rantau dan Bahasa.

 7. Pada tab format , klik sesuaikan format ini.

 8. Klik tab Mata Wang , dan kemudian daripada senarai simbol Mata Wang , klik simbol yang anda inginkan.

  Windows 7

  1. Klik Mula kemudian klik Panel Kawalan.

  2. Dwiklik jam, Bahasa dan rantau.

  3. Di bawah rantau dan Bahasa, klik mengubah tarikh, masa, atau format nombor.

  4. Dalam rantau dan Bahasa kotak dialog, dalam senarai Format , klik negara dengan format yang anda ingin gunakan, dan kemudian klik Opsyen tambahan.

  5. Dalam kotak dialog Format sesuaikan , klik tab Mata Wang dan kemudian daripada senarai simbol Mata Wang , klik simbol yang anda ingin gunakan.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×