Menguruskan peraturan pertanyaan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Sebagai pentadbir SharePoint Online, anda boleh memperbaiki hasil carian dengan mencipta dan menguruskan peraturan pertanyaan. Peraturan pertanyaan membantu carian memberi respons terhadap tujuan pengguna.

Dalam peraturan pertanyaan, anda tentukan syarat dan tindakan yang berkaitan. Apabila pertanyaan memenuhi syarat dalam peraturan pertanyaan, sistem carian melakukan tindakan yang ditentukan dalam peraturan untuk memperbaiki perkaitan hasil carian. Ini boleh terjadi dengan memperincikan hasil atau mengubah tertib untuk hasil yang dipaparkan. Contohnya, syarat peraturan pertanyaan mungkin menunjukkan istilah dalam pertanyaan sepadan dengan istilah tertentu dalam set istilah SharePoint atau pertanyaan kerap dilakukan ke atas sumber hasil tertentu dalam sistem carian seperti video. Apabila syarat peraturan pertanyaan dipenuhi, tindakan yang berkaitan adalah untuk menunjukkan item yang khusus itu di bahagian atas hasil carian. Katakan anda mempunyai laman intranet iaitu tempat semua peristiwa syarikat disenggara dalam pustaka dan anda ingin mempromosikan seminar pertolongan cemas. Untuk melakukan ini, anda mencipta peraturan pertanyaan yang menggalakkan seminar pertolongan cemas ke bahagian atas hasil carian apabila seseorang mencari "seminar" atau "peristiwa."

Anda boleh mengkonfigurasikan peraturan pertanyaan untuk satu sumber hasil atau lebih dan anda boleh menentukan tempoh peraturan pertanyaan aktif.

Lihat juga: memahami Peraturan pertanyaan

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mencipta peraturan pertanyaan

Mencipta dan memaparkan blok hasil

Mengubah hasil carian yang ditarafkan dengan mengubah pertanyaan

Membuat peraturan pertanyaan tidak aktif pada Laman

Menarafkan peraturan pertanyaan untuk koleksi Laman

Mencipta peraturan pertanyaan

Anda boleh mencipta peraturan pertanyaan pada aras yang berbeza: untuk seluruh penyewa, untuk koleksi laman atau untuk laman. Apabila anda mencipta peraturan pertanyaan pada aras penyewa, peraturan pertanyaan boleh digunakan dalam semua koleksi laman. Apabila anda mencipta peraturan pertanyaan pada aras koleksi laman, peraturan boleh digunakan pada semua laman dalam koleksi laman. Apabila anda mencipta peraturan pertanyaan pada aras laman, peraturan hanya boleh digunakan pada laman tersebut.

 1. Pergi ke halaman Urus Peraturan Pertanyaan untuk penyewa, untuk koleksi laman atau laman.

  • Untuk penyewa:

   1. Daftar masuk ke Pusat Pentadbiran Office 365.

   2. Pilih Pentadbir > SharePoint. Anda kini berada dalam pusat pentadbiran SharePoint.

   3. Klik carian, kemudian pada halaman pentadbiran carian, klik Urus Peraturan Pertanyaan.

  • Untuk koleksi laman:

   • Dalam koleksi laman, pergi ke Seting, klik Seting tapak kemudian di bawah Pentadbiran Kumpulan Tapak, klik Peraturan Pertanyaan Carian.

  • Untuk laman:

   • Pada laman anda, pergi ke Seting, klik Seting tapak, kemudian di bawah Carian, klik Peraturan Pertanyaan.

 2. Pada halaman Urus Peraturan Pertanyaan, dalam senarai Pilih Sumber Hasil, pilih sumber hasil untuk peraturan pertanyaan yang baru.

 3. Klik Peraturan Pertanyaan Baru.

 4. Pada halaman Tambah Peraturan Pertanyaan, dalam seksyen Maklumat Am, dalam medan Nama peraturan, taipkan nama untuk peraturan pertanyaan.

 5. Klik untuk mengembangkan seksyen Konteks.

 6. Dalam seksyen Konteks, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menggunakan peraturan pertanyaan pada semua sumber hasil, pilih Semua sumber.

  • Untuk menggunakan peraturan pertanyaan pada satu sumber hasil yang khusus atau lebih, pilih Satu daripada sumber ini. Secara lalai, sumber hasil yang anda tentukan terdahulu dipilih. Untuk menambah sumber hasil kepada peraturan pertanyaan, klik Tambah Sumber, pilih sumber hasil dalam kotak dialog, kemudian klik Simpan.

 7. Untuk mengehadkan peraturan pertanyaan kepada kategori —contohnya, bahawa peraturan pertanyaan akan dimulakan hanya apabila istilah daripada set istilah navigasi terurus anda disertakan dalam pertanyaan, lakukan seperti berikut:

  • Untuk mengehadkan peraturan pertanyaan kepada kategori, klik Tambah kategori. Dalam kotak dialog Import dari gedung istilah. pilih istilah yang mana apabila anda menyertakannya dalam pertanyaan, akan menyebabkan peraturan pertanyaan dimulakan, kemudian klik Simpan.

  • Untuk mengehadkan peraturan pertanyaan kepada segmen pengguna, lakukan yang berikut:

   1. Klik Tambah Segmen Pengguna.

   2. Dalam kotak dialog, dalam medan Tajuk, taipkan nama untuk peraturan ini, kemudian klik Tambah istilah segmen pengguna.

   3. Dalam kotak dialog Import dari gedung istilah, pilih istilah yang mewakili segmen pengguna yang akan menyebabkan peraturan pertanyaan dimulakan apabila ia muncul dalam pertanyaan.

   4. Klik Simpan.

 8. Dalam seksyen Syarat Pertanyaan, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Pilih salah satu daripada syarat yang tersenarai dalam jadual berikut.

  • Klik Alih keluar Syarat untuk mengkonfigurasikan peraturan pertanyaan supaya dimulakan untuk setiap pertanyaan yang pengguna taipkan pada aras yang anda gunakan untuk mencipta peraturan, kemudian pergi ke langkah berikutnya. Contohnya, jika anda mencipta peraturan ini untuk koleksi laman, klik Alih keluar Syarat jika anda ingin peraturan ini dimulakan bagi setiap pertanyaan yang pengguna taipkan di dalam mana-mana kotak carian dalam koleksi laman.

Syarat pertanyaan

Perihalan

Konfigurasi

Contoh

Pertanyaan Betul-betul Sepadan Dengan Kata Kunci

Peraturan pertanyaan dimulakan apabila pertanyaan betul-betul sepadan dengan perkataan atau frasa yang anda tentukan.

Jika kotak teks Pertanyaan menepati salah satu frasa ini, taipkan satu frasa atau lebih dipisahkan dengan koma bernoktah.

Taipkan "picture; pic" dalam kotak. Peraturan pertanyaan dimulakan apabila pengguna menaip "picture" atau "pic" dalam kotak carian. Peraturan tidak dimulakan jika pengguna menaip "pictures" atau "sunny picture."

Pertanyaan Mengandungi Istilah Tindakan

Peraturan pertanyaan dimulakan apabila pertanyaan mengandungi istilah sesuatu yang pengguna ingin lakukan. Istilah mesti berada di awal atau di akhir pertanyaan.

Masukkan istilah tindakan yang menyebabkan peraturan pertanyaan dimulakan dengan melakukan salah satu daripada yang berikut:

 • Pilih Istilah tindakan adalah salah satu frasa ini, taipkan satu frasa atau lebih.

 • Pilih Istilah tindakan merupakan entri dalam kamus ini, kemudian klik Import dari gedung istilah. Dalam kotak dialog, pilih istilah daripada set istilah, kemudian klik Simpan.

Taip perkataan "muat turun" dalam kotak Istilah tindakan adalah salah satu frasa ini. Apabila pengguna menaip "muat turun helaian data Contoso Electronics" dalam kotak carian, pengguna mungkin bukan mencari dokumen yang mengandungi perkataan "muat turun," "Contoso," "Electronics," dan "helaian data." Sebaliknya, pengguna berkemungkinan besar ingin memuat turun helaian data Contoso Electronics. Peraturan pertanyaan dimulakan dan hanya perkataan "Contoso," "Electronics," dan "helaian data" yang dihantar ke indeks carian.

Pertanyaan Betul-betul Sepadan Dengan Kamus

Peraturan pertanyaan dimulakan apabila pertanyaan betul-betul sepadan dengan entri kamus.

Dari senarai Pertanyaan menepati entri dalam kamus ini, pilih kamus. Untuk menentukan kamus yang berlainan, klik Import dari gedung istilah, pilih istilah dari set istilah dalam kotak dialog, kemudian klik Simpan.

Perkataan yang pengguna taipkan dalam kotak carian betul-betul sepadan dengan entri dalam kamus Nama Individu yang dikonfigurasi terdahulu.

Pertanyaan Lebih Lazim dalam Sumber

Peraturan pertanyaan dimulakan jika pengguna kerap menghantar pertanyaan ini dari sumber lain yang anda telahpun ditentukan.

Dalam senarai Pertanyaan berkemungkinan besar digunakan dalam sumber ini, pilih sumber hasil.

Anda telah memilih Hasil Video Setempat dalam senarai. Peraturan pertanyaan dimulakan jika pengguna menaip perkataan "latihan" dalam kotak carian dan jika perkataan tersebut telahpun kerap ditaipkan dalam kotak carian dalam Video secara menegak.

Jenis Hasil Yang Lazim Diklik

Peraturan pertanyaan dimulakan jika pengguna lain kerap mengklik jenis hasil yang tertentu selepas menaip pertanyaan yang sama.

Dalam senarai Hasil yang lazim diklik sepadan dengan jenis hasil, pilih jenis hasil.

Anda telah memilih Kiriman Mikroblog SharePoint dalam senarai. Jika pengguna kerap mengklik kiriman mikroblog dalam hasil carian, pertimbangkan mengkonfigurasi kiriman mikroblog terkini sebagai hasil yang pertama dinaikkan dan kiriman mikroblog terkini yang berikutnya sebagai hasil yang kedua dinaikkan (dalam seksyen Tindakan).

Padanan Teks Pertanyaan Lanjutan

Anda ingin menggunakan frasa atau entri kamus yang menyebabkan peraturan pertanyaan dimulakan, kemudian takrifkan syarat yang lebih terperinci ketika peraturan pertanyaan bermula.

Masukkan frasa atau istilah yang menyebabkan peraturan pertanyaan dimulakan dengan melakukan salah satu daripada yang berikut:

 • Pilih Pertanyaan mengandungi salah satu frasa ini, taipkan satu frasa atau lebih.

 • Pilih Pertanyaan mengandungi entri dalam kamus ini, kemudian klik Import dari gedung istilah. Dalam kotak dialog, pilih istilah daripada set istilah, kemudian klik Simpan.

Kemudian, tambahkan lebih banyak syarat dengan menyemak opsyen dalam senarai.

Anda telah memilih Pertanyaan mengandungi salah satu frasa ini, kemudian tutup Permulaan pertanyaan sepadan, tetapi bukan seluruh pertanyaan. Peraturan pertanyaan dimulakan hanya jika frasa berada di awal pertanyaan, tidak akan dimulakan jika ia berada di akhir pertanyaan.

Untuk menambah lebih banyak syarat, klik Tambah Syarat Ganti.

Nota: Peraturan dimulakan apabila sebarang syarat adalah benar.

 1. Dalam seksyen Tindakan, tentukan tindakan untuk diambil apabila peraturan pertanyaan bermula. Tentukan salah satu yang berikut:

  • Untuk menaikkan hasil individu agar ia muncul di bahagian atas hasil carian, klik Tambah Hasil Dinaikkan (dalam Produk SharePoint 2010 ini dipanggil Peluang Terbaik).

   1. Dalam kotak dialog, dalam medan Tajuk, taipkan nama yang anda ingin berikan kepada hasil yang dinaikkan ini.

   2. Dalam medan URL, taipkan URL bagi hasil yang patut dinaikkan. Pilih Paparkan URL sebagai sepanduk dan bukannya hiperpautan.

   3. Klik Simpan.

    Anda boleh menambah beberapa hasil individu yang dinaikkan. Apabila terdapat lebih daripada satu hasil yang dinaikkan, tentukan penarafan relatifnya.

  • Untuk menaikkan kumpulan hasil carian, klik Tambah Blok Hasil. Untuk maklumat lanjut, lihat Mencipta dan memaparkan blok hasil agak lebih ke bawah.

  • Untuk mengubah hasil carian yang ditarafkan, klik ubah hasil dengan mengubah pertanyaan yang ditarafkan. Untuk maklumat lanjut, lihat mengubah hasil carian dengan mengubah pertanyaan yang ditarafkan bawah sedikit selanjutnya.

 2. Untuk membuat peraturan pertanyaan aktif semasa tempoh tertentu, klik Penerbitan, kemudian tentukan tempohnya.

 3. Klik Simpan.

Halaman atas

Mencipta dan memaparkan blok hasil

Blok hasil adalah beberapa hasil carian yang dipaparkan sebagai satu kumpulan. Sama seperti yang anda lakukan untuk menaikkan hasil tertentu, anda boleh menaikkan blok hasil apabila syarat pertanyaan yang tertentu digunakan.

Apabila anda mengkonfigurasi syarat pertanyaan untuk blok hasil, anda menggunakan pemboleh ubah pertanyaan. Pemboleh ubah pertanyaan adalah seperti ruang letak untuk nilai yang anda belum tahu apabila anda menentukan pertanyaan. Namun, apabila pertanyaan berjalan, maklumat ini tersedia dan sistem menggunakannya untuk menghantar pertanyaan ke indeks. Contohnya, {User.Name} mewakili nama paparan pengguna yang menaip pertanyaan. Yang lain pula {searchBoxQuery}, yang mewakili pertanyaan yang ditaip pengguna dalam kotak carian. Apabila anda menggunakan Pembina Pertanyaan untuk mengkonfigurasi pertanyaan, senarai pemboleh ubah pertanyaan ditunjukkan. (Lihat langkah 3 dalam prosedur di bawah.)

 1. Dalam langkah 9 bagi prosedur Mencipta peraturan pertanyaan, pada halaman Tambah Peraturan Pertanyaan, dalam seksyen Tindakan, klik Tambah Blok Hasil.

 2. Dalam seksyen Tajuk Blok, dalam medan Tajuk, taipkan nama untuk blok hasil.

 3. Dalam seksyen Pertanyaan, klik Lancarkan Pembina Pertanyaan untuk menentukan pertanyaan.

 4. Dalam kotak dialog bina pertanyaan anda:

  • Pada tab ASAS, pilih opsyen untuk mentakrifkan pertanyaan untuk blok hasil:

Senarai

Opsyen

Pilih pertanyaan

Pilih sumber hasil untuk menentukan kandungan yang mana akan dicari.

Penapis kata kunci

Gunakan penapis kata kunci untuk menambahkan pemboleh ubah pertanyaan pertanyaan anda. Lihat pemboleh ubah pertanyaan dalam SharePoint Server 2013 untuk senarai pemboleh ubah pertanyaan yang tersedia.

Pilih pemboleh ubah pertanyaan yang ditakrifkan terdahulu dari senarai, kesudian tambahkannya kepada pertanyaan dengan mengklik Tambah penapis kata kunci.

Penapis sifat

Gunakan penapis sifat untuk bertanyakan kandungan sifat yang diuruskan yang disetkan kepada boleh ditanya dalam skema carian.

Pilih sifat yang diuruskan dari senarai Penapis sifat. Klik Tambah penapis sifat untuk menambah penapis ke pertanyaan.

Nota: Sifat terurus tersuai tidak ditunjukkan dalam senarai penapis sifat . Untuk menambah sifat terurus tersuai untuk pertanyaan anda, dalam kotak teks pertanyaan , masukkan nama anda sifat terurus tersuai yang diikuti dengan syarat pertanyaan, contohnya MyCustomColorProperty:Green

 • Pada tab PENGISIHAN, tentukan cara yang anda inginkan hasil carian dalam blok hasil anda diisihkan.

  Dalam seksyen Isih hasil, dalam senarai Isih mengikut:

  • Untuk mengisih mengikut sifat yang diuruskan yang disetkan sebagai boleh diisih dalam skema carian, pilih sifat yang diuruskan dari senarai, kemudian pilih Menurun atau Menaik. Untuk menambah lebih banyak aras isihan, klik Tambah aras isih.

  • Untuk mengisih mengikut taraf kaitan, pilih Taraf, kemudian:

   • Dalam senarai Model Penarafan, pilih model penarafan yang mana untuk digunakan bagi mengisih hasil carian (pemilihan ini adalah secara pilihan).

   • Dalam seksyen Tertib dinamik, untuk menentukan penarafan yang lebih banyak dengan menambah peraturan yang akan mengubah tertib hasil carian apabila syarat tertentu digunakan, klik Tambah peraturan penertiban dinamik, kemudian tentukan peraturan bersyarat.

 • Pada tab UJI, anda boleh membuat pratonton pertanyaan yang dihantar.

Pilihan

Perihalan

Teks pertanyaan:

Menunjukkan pertanyaan akhir yang akan dijalankan oleh Bahagian Web Carian Kandungan. Ia berdasarkan pada templat pertanyaan asal iaitu pemboleh ubah dinamik digantikan dengan nilai semasa. Anda mungkin berakhir dengan membuat perubahan lain pada pertanyaan sebagai sebahagian daripada peraturan pertanyaan.

Tunjukkan lebih banyak

Klik untuk memaparkan opsyen lain.

Templat pertanyaan

Menunjukkan kandungan templat pertanyaan yang digunakan pada pertanyaan.

Pemboleh ubah templat pertanyaan

Menunjukkan pemboleh ubah pertanyaan yang akan digunakan pada pertanyaan dan nilai pemboleh ubah yang digunakan pada halaman semasa. Anda boleh menaip nilai lain untuk menguji kesan yang akan terjadi pada pertanyaan. Klik butang Uji Pertanyaan untuk pratonton hasil carian.

 1. Klik OK untuk menutup kotak dialog bina pertanyaan anda.

 2. Dalam seksyen Pertanyaan, dalam senarai Cari Sumber ini, pilih sumber hasil yang inginkan blok hasil digunakan padanya.

 3. Dalam senarai juntai bawah Item, pilih berapa banyak hasil untuk ditunjukkan dalam blok hasil.

 4. Klik untuk mengembangkan seksyen Seting.

Blok hasil hanya memaparkan bilangan hasil carian yang anda tentukan dalam langkah sebelumnya. Namun, anda boleh menambah pautan Tunjuk lebih banyak di bahagian bawah blok hasil yang akan menunjukkan semua hasil carian untuk blok hasil berkenaan. Untuk menambah pautan Tunjuk lebih banyak, pilih pautan "Lebih banyak" pergi ke URL berikut, kemudian taipkan URL. Anda boleh menggunakan pemboleh ubah pertanyaan dalam URL ini — contohnya, http://www.<laman>/carian/hasil.aspx?k={subjectTerms}.

 1. Klik OK.

Halaman atas

Mengubah hasil carian yang ditarafkan dengan mengubah pertanyaan

Model penarafan mengira tertib penarafan bagi hasil carian. Anda boleh mengubah penarafan ini dengan menaikkan atau menurunkan item dalam hasil carian. Contohnya, untuk pertanyaan yang mengandungi "kotak alat muat turun," anda boleh mencipta peraturan pertanyaan yang mengecam perkataan "muat turun" sebagai istilah tindakan. Selepas anda melakukan ini, anda boleh mengubah hasil carian yang ditarafkan dan ini akan menaikkan URL bagi laman muat turun tertentu di intranet anda. Anda boleh juga mengubah tertib isihan bagi hasil carian secara dinamik berdasarkan pada beberapa pemboleh ubah seperti sambungan nama fail atau kata kunci tertentu. Apabila anda mengubah hasil carian yang ditarafkan dengan mengubah pertanyaan, anda akan mendapati yang hasil anda akan diperkemaskan dari segi keselamatan dan boleh diperhalusi. Tambahan pula, hasil carian tidak ditunjukkan jika dokumen tidak lagi wujud.

 1. Dalam langkah 9 bagi prosedur Cipta peraturan pertanyaan, pada halaman Tambah Peraturan Pertanyaan, dalam seksyen Tindakan, klik Ubah hasil yang ditarafkan dengan mengubah pertanyaan.

 2. Dalam kotak dialog bina pertanyaan anda:

  • Pada tab ASAS, pilih opsyen untuk mengubah hasil carian yang ditarafkan:

Senarai

Opsyen

Pilih pertanyaan

Pilih sumber hasil untuk menentukan kandungan yang mana akan dicari.

Penapis kata kunci

Gunakan penapis kata kunci untuk menambahkan pemboleh ubah pertanyaan pertanyaan anda. Lihat pemboleh ubah pertanyaan dalam SharePoint Server 2013 untuk senarai pemboleh ubah pertanyaan yang tersedia.

Pilih pemboleh ubah pertanyaan yang ditakrifkan terdahulu dari senarai, kesudian tambahkannya kepada pertanyaan dengan mengklik Tambah penapis kata kunci.

Penapis sifat

Gunakan penapis sifat untuk bertanyakan kandungan sifat yang diuruskan yang disetkan kepada boleh ditanya dalam skema carian.

Pilih sifat yang diuruskan dari senarai juntai bawah Penapis sifat. Klik Tambah penapis sifat untuk menambah penapis ke pertanyaan.

 • Pada tab PENGISIHAN, tentukan cara yang anda inginkan hasil carian anda diisihkan:
  Dalam senarai juntai bawah Isih mengikut:

  • Untuk mengisih mengikut sifat yang diuruskan yang disetkan sebagai boleh diisih dalam skema carian, pilih sifat yang diuruskan dari senarai, kemudian pilih Menurun atau Menaik. Untuk menambah lebih banyak aras isihan, klik Tambah aras isih.

  • Untuk mengisih mengikut taraf kaitan, pilih Taraf, kemudian:

   • Dalam senarai Model Penarafan, pilih model penarafan yang mana untuk digunakan bagi mengisih hasil carian (pemilihan ini adalah secara pilihan).

   • Dalam seksyen Tertib dinamik, untuk menentukan penarafan tambahan dengan menambah peraturan yang akan mengubah tertib hasil carian apabila syarat tertentu digunakan, klik Tambah peraturan penertiban dinamik, kemudian tentukan peraturan bersyarat.

 • Pada tab UJI, anda boleh membuat pratonton pertanyaan yang dihantar.

Pilihan

Perihalan

Teks pertanyaan:

Menunjukkan pertanyaan akhir yang akan dijalankan oleh Bahagian Web Carian Kandungan. Ia berdasarkan pada templat pertanyaan asal iaitu pemboleh ubah dinamik digantikan dengan nilai semasa. Anda mungkin berakhir dengan membuat perubahan lain pada pertanyaan sebagai sebahagian daripada peraturan pertanyaan.

Tunjukkan lebih banyak

Klik untuk memaparkan maklumat lanjut.

Templat pertanyaan

Menunjukkan kandungan templat pertanyaan yang digunakan pada pertanyaan.

Pemboleh ubah templat pertanyaan

Menunjukkan pemboleh ubah pertanyaan yang akan digunakan pada pertanyaan dan nilai pemboleh ubah yang digunakan pada halaman semasa. Anda boleh menaip nilai lain untuk menguji kesan yang akan terjadi pada pertanyaan. Klik butang Uji Pertanyaan untuk pratonton hasil carian.

 1. Klik OK untuk menutup kotak dialog Bina pertanyaan anda .

 2. Klik Simpan.

Halaman atas

Membuat peraturan pertanyaan tidak aktif pada laman

Peraturan pertanyaan yang dicipta pada aras penyewa akan diwarisi oleh koleksi laman dan laman. Serupa juga, peraturan pertanyaan yang dicipta pada aras koleksi laman akan diwarisi oleh laman dalam koleksi laman tersebut. Jika anda tidak mahu peraturan pertanyaan digunakan pada laman yang mewarisinya, anda boleh membuat peraturan pertanyaan tidak aktif untuk laman itu.

 1. Pada laman anda, dalam menu Seting, klik Seting Tapak.

 2. Pada halaman Seting Tapak, dalam seksyen Carian, klik Peraturan Pertanyaan.

 3. Pada halaman Urus Peraturan Pertanyaan, pada menu Pilih Sumber Hasil, pilih sumber hasil yang mengandungi peraturan pertanyaan yang anda ingin menjadikannya tidak aktif.

 4. Dalam lajur Nama, tuding ke peraturan pertanyaan yang anda ingin menjadikannya tidak aktif, klik anak panah yang muncul, kemudian klik Jadikan Tidak Aktif.

Halaman atas

Menarafkan peraturan pertanyaan untuk koleksi laman

Apabila berbilang peraturan pertanyaan aktif untuk penyewa, koleksi laman atau laman, lebih daripada satu peraturan boleh dimulakan untuk pertanyaan yang dilaksanakan pada aras tersebut. Secara lalai, peraturan tidak akan bermula dalam tertib yang diberikan. Namun, jika anda ingin mengawal tertib yang mana peraturan bermula, anda perlu menambah peraturan pertanyaan yang anda cipta untuk bertanyakan kumpulan. Untuk melakukan ini, anda pilih peraturan untuk ditambahkan pada kumpulan, kemudian anda tentukan tertib tempat peraturan dalam kumpulan akan dimulakan jika ia dipicu. Anda boleh juga menghalang peraturan pertanyaan yang ditarafkan paling bawah dalam kumpulan daripada dimulakan walaupun jika ia dipicu.

 1. Dalam koleksi laman, pada menu Seting, klik Seting Tapak.

 2. Pada halaman Seting Tapak, dalam seksyen Pentadbiran Kumpulan Tapak, klik Peraturan Pertanyaan Carian.

 3. Pada halaman Urus Peraturan Pertanyaan, pada menu Pilih Sumber Hasil, pilih sumber hasil yang mengandungi peraturan pertanyaan yang anda ingin kumpulkan.

 4. Untuk setiap peraturan pertanyaan yang anda cipta serta yang anda ingin tambahkan kepada kumpulan, tuding ke peraturan dan pilih kotak semak.

  Nota: Peraturan pertanyaan yang anda cipta untuk koleksi laman ini disenaraikan dalam seksyen Ditakrif untuk koleksi laman ini.

 5. Klik Tertibkan Peraturan Dipilih.

 6. Dalam kotak dialog Tertibkan Peraturan Dipilih, lakukan mana-mana satu yang berikut, kemudian klik OK:

  • Pilih Alih peraturan ke kumpulan baru dengan nama ini, kemudian taipkan nama untuk kumpulan.

  • Pilih Alih peraturan kepada kumpulan sedia ada dan pilih kumpulan dalam senarai.

 7. Pada halaman Urus Peraturan Pertanyaan:

  1. Untuk mengubah tertib yang mana peraturan dalam kumpulan akan dimulakan jika ia dipicu, ubah tertib nombor bagi peraturan itu.

  2. Untuk menghalang peraturan pertanyaan yang ditarafkan paling bawah dalam kumpulan daripada dimulakan, pergi ke baris untuk peraturan pertanyaan kumpulan yang akan dimulakan paling lambat, kemudian dalam lajur Tindakan, dalam senarai Teruskan/Berhenti. pilih Berhenti.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×