Menguruskan koleksi laman dan seting global dalam pusat pentadbiran SharePoint

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Sebagai pentadbir SharePoint Online , anda boleh menggunakan Pusat pentadbiran SharePoint untuk:

 • Mencipta dan menguruskan koleksi laman termasuk memperuntukkan dan memantau storan koleksi Laman

 • Menguruskan keizinan dan pengguna serta melindungi kandungan pada laman

 • Menguruskan profil pengguna dan mengkonfigurasi laman peribadi (Laman Saya)

 • Mendayakan dan mengkonfigurasikan ciri khusus SharePoint Online atau seting global

Inilah gambaran keseluruhan bagi butiran penting yang anda harus pertimbangkan semasa merancang cara membina, mengkonfigurasi dan menguruskan persekitaran SharePoint Online .

Membuka Pusat Pentadbiran

 • Daftar masuk ke Office 365 sebagai pentadbir global atau pentadbir SharePoint.

 • Pilih ikon pelancar aplikasi ikon Ikon yang kelihatan seperti wafel dan mewakili butang yang apabila diklik akan menunjukkan berbilang jubin aplikasi untuk dipilih. di bahagian atas kiri dan pilih Pentadbir untuk membuka pusat pentadbiran Office 365. (Jika anda tidak melihat jubin Pentadbir, anda tidak mempunyai keizinan pentadbir Office 365 dalam organisasi anda.)

 • Dalam anak tetingkap kiri, pilih Pusat pentadbiran > SharePoint.

Koleksi laman ialah sekumpulan laman web yang mempunyai pemilik yang sama dan berkongsi seting pentadbiran seperti keizinan. Apabila anda mencipta koleksi laman, laman aras atas akan dicipta secara automatik dalam koleksi laman. Anda kemudiannya boleh mencipta satu sublaman atau lebih di bawah laman aras atas.

Gambar rajah hierarki koleksi laman menunjukkan laman aras atas dan sublaman.

Laman aras atas dan sublaman membenarkan aras kawalan yang berbeza terhadap ciri dan seting untuk laman. Dengan hierarki ini anda boleh membenarkan pengguna menggunakan laman bekerja utama untuk seluruh pasukan bersama laman bekerja individu dan laman dikongsi untuk projek sampingan. Anda boleh mencipta koleksi laman berasingan untuk bahagian yang berlainan atau untuk laman web luaran.

Seting koleksi laman Pusat Pentadbiran SharePoint

Bagaimanakah anda memutuskan untuk mengatur koleksi laman bergantung pada saiz organisasi anda dan keperluan perniagaan. Untuk maklumat tentang mencipta koleksi laman, lihat mencipta atau memadam koleksi laman.

Jika anda mengetahui beberapa asas butiran. — contohnya, apakah koleksi laman akan digunakan untuk, dan yang pengguna perlu mempunyai capaian — kemudian ini akan membantu anda membuat keputusan tentang jenis templat Laman untuk menggunakan, berapa banyak storan diperuntukkan , dan berapa banyak koleksi laman anda mungkin perlu mencipta. Jika anda perlu menyemak semula had storan anda atau bilangan koleksi laman yang disokong untuk pelan anda, lihat SharePoint Online had.

Jika anda ingin menentukan ini:

Tanyalah ini :

Templat laman yang manakah harus kita gunakan?

Apabila anda mencipta koleksi laman, anda boleh menggunakan templat laman. Templat laman dipra isi dengan senarai, pustaka, halaman serta unsur atau ciri lain yang menyokong keperluan perniagaan yang berbeza. Anda boleh menggunakan templat seadanya atau boleh menyesuaikan laman agar ia memenuhi keperluan anda.

Setiap laman akan mewarisi sifat daripada templat yang anda pilih untuk koleksi laman anda. Anda boleh menggunakan lebih daripada satu templat laman dalam koleksi laman anda.

 • Jenis kandungan apakah yang akan disimpan pada laman?

 • Adakah laman akan memenuhi tujuan tertentu?

 • Bagaimanakah individu boleh berinteraksi dengan kandungan tersebut?

Berapa banyak koleksi laman yang kita perlukan?

Keperluan perniagaan dan had storan secara keseluruhan akan mempengaruhi keputusan ini.

Jenis laman yang tertentu seperti Laman Web Awam, Katalog aplikasi, Pusat Carian atau hos Laman Saya wujud sebagai koleksi laman kendiri. Sesetengah daripada ini akan dicipta untuk anda secara automatik apabila anda mendaftar diri ke Office 365. Anda mungkin memerlukan koleksi laman tambahan jika organisasi anda mempunyai tujuan khusus yang lain. Contohnya, sesetengah kumpulan perlu mengehadkan capaian kepada kandungan mereka.

Nota: Maklumat Laman Web Awam SharePoint Online dalam artikel ini hanya terpakai jika organisasi anda membeli Office 365 sebelum 9 Mac 2015. Pelanggan yang menggunakan ciri ini pada masa ini akan terus mempunyai capaian kepada ciri tersebut untuk sekurang-kurangnya dua tahun selepas tarikh pertukaran iaitu 9 Mac 2015. Pelanggan baru yang melanggan Office 365 selepas tarikh pertukaran tersebut tidak mempunyai capaian kepada ciri ini. Pada masa hadapan, pelanggan Office 365 mempunyai capaian kepada tawaran pihak ketiga terkemuka industri yang membolehkan mereka mempunyai laman web awam yang menyediakan penyelesaian dalam talian yang lengkap serta dalam masa kini. Untuk maklumat lanjut tentang perubahan ini, lihat Maklumat tentang perubahan kepada ciri Laman Web Awam SharePoint Online dalam Office 365.

 • Adakah terdapat bahagian atau kumpulan yang perlu mengekalkan data berasingan?

 • Adakah anda perlu mempunyai koleksi laman yang berlainan untuk tujuan tertentu?

 • Adakah anda merancang untuk menggunakan aplikasi SharePoint (jika ya, anda akan mencipta laman Katalog Aplikasi)

Berapa banyak storan yang kita perlukan untuk setiap koleksi laman?

Apabila organisasi anda membeli Perkhidmatan SharePoint Online , ia diperuntukkan himpunan storan yang berdasarkan pada bilangan lesen pengguna yang ia dibeli dan jenis pelan Office 365 yang dibeli. Jumlah storan terhimpun agar anda boleh menentukan jumlah storan untuk memberikan pada setiap koleksi laman (minimum 50 MB).

Apabila anda memperuntukkan storan kepada koleksi laman yang baru, anda akan dapat melihat jumlah storan yang diperuntukkan kepada organisasi anda dan jumlah storan organisasi yang tinggal untuk diperuntukkan kepada koleksi laman yang baru. Selepas anda mengesetkan amaun storan untuk koleksi laman, anda sentiasa boleh menambahkannya kemudian, jika perlu. Anda boleh memantau jumlah storan yang digunakan oleh setiap koleksi laman dan akan diberitahu oleh isyarat apabila koleksi laman menghampiri had peruntukan storan.

Jika anda sedar yang baki storan organisasi anda semakin berkurangan, terdapat tiga perkara yang anda boleh lakukan:

 • Mengurangkan amaun kandungan pada laman SharePoint Online .

 • Memadamkan satu atau lebih koleksi laman.

 • Membeli storan lagi daripada Microsoft atau pembekal anda.

Pentingnya anda memantau jumlah ruang yang digunakan dan untuk mengesetkan garis panduan dan dasar dengan pentadbir koleksi laman dan pemilik laman kepada sebarang pengehadan saiz fail yang anda ingin setkan dalam organisasi anda.

Untuk maklumat lanjut, lihat menguruskan had storan koleksi laman.

 • Berapa banyak koleksi laman yang anda fikir anda perlukan secara keseluruhan?

 • Berapa banyak storan yang disertakan dengan langganan anda?

 • Adakah koleksi laman mempunyai keperluan storan yang lebih besar daripada yang lain berdasarkan pada jenis atau volum kandungan yang akan disimpan olehnya?

 • Anda akan membolehkan pengguna laman untuk mencipta Laman pasukan mereka sendiri dalam koleksi laman tertentu? Untuk maklumat lanjut tentang mendayakan penciptaan Laman, lihat membenarkan pengguna mencipta Laman pasukan mereka sendiri.

Adakah kita memerlukan sokongan berbilang bahasa?

Ciri Antara Muka Berbilang Bahasa (MUI) membenarkan pengguna melihat laman atau halaman Web dalam bahasa selain daripada bahasa lalai yang disetkan pada laman atau koleksi laman. Ciri MUI bukanlah alat terjemahan, ia hanya mengubah bahasa paparan dengan unsur antara muka lalai yang tertentu.

MUI mengubah antara muka pengguna untuk pengguna individu sahaja, ia tidak mempengaruhi cara laman dipaparkan kepada pengguna yang lain. Begitu juga, sebarang kandungan laman yang dicipta dalam bahasa lalai laman akan masih dipaparkan dalam bahasa lalai.

MUI didayakan secara lalai. Walau bagaimanapun, jika MUI untuk digunakan pada koleksi laman, kemudian ia juga perlu didayakan oleh pentadbir koleksi laman. Anda dan pemilik laman anda perlu memutuskan terlebih dahulu Apakah Bahasa lalai untuk digunakan bagi koleksi laman dan laman, kerana sebaik sahaja Bahasa ditentukan ia tidak boleh diubah.

Selepas anda mencipta koleksi laman, adalah penting untuk mengesahkan bahawa penempatan dan seting rantau pada laman adalah tepat. Contohnya, apabila anda mencipta Laman Perancis, penempatan akan sentiasa disetkan untuk Perancis walaupun jika anda berada di Kanada. Oleh itu, tidak kira Apakah bahasa yang anda pilih, ia adalah idea yang baik untuk mengesahkan bahawa rantau dan seting penempatan adalah tepat bagi lokasi anda.

Untuk maklumat lanjut tentang laman berbilang bahasa lihat pengenalan kepada ciri berbilang bahasa.

 • Adakah mana-mana koleksi laman perlu dicipta dalam bahasa yang khusus?

Tadbir urus ialah set dasar, peranan, tanggungjawab dan proses yang mengawal cara organisasi anda bekerjasama demi mencapai matlamat perniagaan. Matlamat ini bertumpu pada perkhidmatan yang anda sediakan dan pengurusan harta intelektual yang dicipta oleh pekerja anda. Semasa anda merancang koleksi laman anda, anda harus juga membuat perancangan cara menguruskannya.

Apabila anda memikirkan cara menstrukturkan dan menguruskan koleksi laman anda, pertimbangkan untuk menjawab soalan-soalan ini.

Jika anda ingin mencapai perkara ini:

Tanyalah ini:

Koleksi laman yang berkesan terdiri daripada kumpulan individu dan pasukan yang berkongsi matlamat yang sama.

Adakah struktur koleksi laman anda menambahkan keberkesanan organisasi anda?

Laman selamat ialah laman yang terbuka kepada mereka yang memerlukan maklumat tetapi maklumat disekat daripada mereka yang tidak patut melihatnya.

Adakah struktur membenarkan maklumat seni bina memenuhi keperluan peraturan, keperluan privasi dan matlamat keselamatan?

Model keizinan yang membenarkan capaian baca, capaian tulis atau kedua-duanya.

Apakah jenis capaian kepada kandungan yang akan diperlukan oleh pengguna?

Pengesahan untuk pengguna luaran pada hanya koleksi laman tersebut yang memerlukannya. Untuk maklumat lanjut tentang membenarkan pengguna luaran mencapai laman anda, lihat berkongsi Laman atau dokumen dengan individu di luar organisasi anda.

Adakah pengguna di luar syarikat memerlukan capaian?

Rancangan terurus untuk laman yang diselenggarakan dengan baik.

Siapakah yang dibenarkan untuk mencipta dan menguruskan laman dalam koleksi laman?

Lokasi untuk tindakan dan aplikasi yang khusus seperti penyelesaian kotak pasir.

Apakah ciri dan kefungsian yang akan didayakan untuk pengguna?

Koleksi laman yang kandungannya berguna untuk mereka yang berkongsi laman.

Adakah kandungan yang didapati dalam hasil carian berkaitan dengan kandungan mereka yang berkongsi koleksi laman?

Penyelesaian yang boleh diuruskan dan mudah dinaik taraf.

Berapa banyak penyesuaian yang anda akan benarkan?

Sebagai pentadbir SharePoint, anda juga akan dapat memulihkan dipadamkan koleksi laman. Tong Kitar semula membenarkan anda untuk koleksi laman Pulihkan dipadamkan, asalkan ia tidak telah dalam tong kitar semula yang lebih panjang daripada 90 hari. Selepas 90 hari dalam tong kitar semula koleksi laman secara automatik dipadamkan secara kekal. Memberikan tong kitar semula yang masa anda untuk memastikan koleksi laman yang mengandungi data yang diperlukan oleh organisasi anda. Untuk maklumat lanjut, lihat memulihkan koleksi laman yang dipadamkan.

Menguruskan keizinan dan melindungi kandungan

Pertimbangan penting apabila menyediakan dan menggunakan koleksi laman keizinan dan Keselamatan. Menguruskan dasar pengguna anda dan melindungi kandungan dan data perlu dianggap untuk laman berjaya.

Terdapat tiga peranan pentadbiran dalam pentadbiran Perkhidmatan SharePoint Online :

 • Pentadbir global    Pentadbir untuk Portal Office 365; boleh menguruskan lesen perkhidmatan, pengguna dan kumpulan, domain dan perkhidmatan yang dilanggan. Dalam Office 365, pentadbir Global juga pentadbir SharePoint Online.

 • Pentadbir SharePoint    Pentadbir global yang tugas utamanya adalah menguruskan persekitaran SharePoint Online menggunakan pusat pentadbiran SharePoint; boleh mencipta dan menguruskan koleksi laman, menentukan pentadbir koleksi laman, menentukan seting penyewa dan mengkonfigurasikan Business Connectivity Services dan Secure Store, InfoPath Forms Services, Pengurusan Rekod, Carian dan Profil Pengguna.

 • Pentadbir koleksi laman    Pengguna dengan keizinan pentadbir untuk menguruskan koleksi laman. Koleksi laman boleh mempunyai beberapa pentadbir, tetapi hanya satu pentadbir utama. Pentadbir SharePoint Online harus memperuntukkan keizinan kepada pentadbir koleksi laman utama apabila mencipta koleksi laman dan boleh menambah lebih banyak pentadbir untuk koleksi laman itu.

Apabila mencipta koleksi laman dalam SharePoint Online, pentadbir global atau pentadbir SharePoint menetapkan dengan koleksi laman utama yang pentadbir. Ia adalah melindungi baik untuk menentukan satu atau lebih pentadbir koleksi laman sebagai sandaran, sama seperti ia adalah satu amalan baik untuk mempunyai pentadbir sejagat sekunder tersedia dalam Office 365.

Untuk maklumat lanjut, lihat menguruskan pentadbir untuk koleksi laman.

SharePoint Online menyediakan keupayaan untuk menjemput pengguna Luaran (iaitu, pengguna yang mempunyai lesen untuk langganan Office 365) pengguna Laman melihat atau mengedit kandungan pada laman. Jika anda tertanya-tanya tentang jenis pengguna yang layak untuk pengguna luaran dan Apakah hak pengguna luaran mempunyai, lihat menguruskan perkongsian luaran bagi persekitaran SharePoint Online. Perkongsian luaran ialah ciri kerjasama berkesan yang boleh menyokong keperluan organisasi anda untuk bekerjasama dengan vendor Luaran, pelanggan atau klien. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk menguruskan perkongsian luaran dengan teliti untuk memastikan bahawa sebarang kandungan yang anda tidak ingin kongsi secukupnya dilindungi.

Terdapat tiga cara pengguna boleh berkongsi kandungan pada laman dengan individu di luar organisasi anda:

 • Mereka boleh berkongsi seluruh laman dengan menjemput pengguna luaran untuk mendaftar masuk ke laman anda menggunakan akaun Microsoft atau pada kerja atau sekolah akaun.

 • Mereka boleh berkongsi dokumen individu dengan menjemput pengguna luaran untuk mendaftar masuk ke laman anda menggunakan akaun Microsoft atau pada kerja atau sekolah akaun.

 • Mereka boleh menghantar pautan tetamu kepada seseorang pengguna. Pautan tetamu boleh digunakan untuk melihat dokumen individu pada laman anda secara tanpa nama.

Perkongsian luaran didayakan secara lalai untuk persekitaran SharePoint Online (penyewa) dan koleksi laman di dalamnya. Anda mungkin ingin mematikannya secara global sebelum individu bermula menggunakan Laman atau sehingga anda tahu tepat cara anda ingin gunakan ciri. Anda mungkin memutuskan untuk membenarkan perkongsian luaran bagi koleksi laman tertentu, sementara meninggalkan ia dimatikan dalam koleksi laman yang akan menyimpan kandungan yang sensitif untuk perniagaan anda. Anda harus memberi bernas pertimbangan yang anda mendayakan Perkongsian luaran dan aras perkongsian luaran anda membenarkan.

Anda boleh mengkonfigurasikan perkongsian luaran pada dua peringkat dalam pusat pentadbiran SharePoint:

 1. Anda boleh menghidupkan atau mematikan perkongsian secara global untuk persekitaran seluruh SharePoint Online (atau penyewa) Luaran.    Selain itu, jika anda menghidupkan perkongsian Luaran, anda boleh tentukan jika anda ingin Benarkan perkongsian dengan pengguna yang sah sahaja, atau jika anda ingin membenarkan pengguna untuk berkongsi kandungan dengan pengguna yang sah dan pengguna tanpa nama melalui pautan tetamu.

 2. Anda boleh menghidupkan atau mematikan perkongsian untuk koleksi laman individu Luaran.    Ini menyediakan anda dengan keupayaan untuk melindungi kandungan pada koleksi laman tertentu yang anda tidak ingin kongsi. Anda juga boleh menentukan aras yang berkongsi yang anda ingin membenarkan dalam koleksi laman (perkongsian dengan pengguna yang sah atau perkongsian dengan pengguna yang sah dan pengguna tanpa nama melalui pautan tetamu).

Untuk maklumat lanjut tentang mendayakan dan menguruskan perkongsian Luaran, lihat menguruskan perkongsian luaran bagi persekitaran SharePoint online. Untuk maklumat tentang cara pengguna boleh berkongsi kandungan, lihat berkongsi Laman atau dokumen dengan individu di luar organisasi anda.

SharePoint Online IRM menggunakan Microsoft Azure Active Directory perkhidmatan pengurusan hak (RMS), teknologi perlindungan maklumat dalam Office 365. Perlindungan pengurusan hak (IRM) maklumat boleh digunakan pada fail dalam senarai dan pustaka SharePoint. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila baca Apakah Microsoft pengurusan hak Azure Active Directory?

Apabila IRM didayakan untuk senarai atau pustaka, fail akan disulitkan supaya hanya individu yang dibenarkan boleh melihatnya atau mengambil tindakan khusus padanya. Setiap fail terurus hak juga mengandungi lesen pengeluaran yang mengenakan pengehadan ke atas individu yang melihat fail. Pengehadan lazimnya termasuk menjadikan fail baca sahaja, menyahdayakan penyalinan teks, mengelakkan orang lain daripada menyimpan salinan setempat dan mengelakkan pencetakan fail. Program klien yang boleh membaca jenis fail disokong IRM menggunakan lesen pengeluaran dalam fail terurus hak untuk menguatkuasakan pengehadan ini. Inilah cara fail terurus hak mengekalkan perlindungannya walaupun selepas ia dimuat turun.

Secara lalai, IRM dinyahdayakan apabila anda mendaftar masuk dengan Office 365. Sebelum anda menghidupkan Perkhidmatan IRM menggunakan Pusat pentadbiran SharePoint, pentadbir global Office 365 perlu memasang modul Windows PowerShell untuk pengurusan hak terlebih dahulu dan kemudian menyambung ke perkhidmatan pengurusan hak. Untuk maklumat lanjut lihat Setkan diri pengurusan hak maklumat (IRM) dalam SharePoint Online dan Menggunakan pengurusan hak maklumat pada senarai atau pustaka.

Mendayakan laman peribadi dan ciri sosial

Profil pengguna ialah koleksi sifat yang menerangkan pengguna SharePoint. Ciri seperti laman saya dan carian individu menggunakan profil pengguna untuk menyediakan pengalaman diperibadikan yang beraneka untuk pengguna dalam organisasi anda. Kerana banyak ciri sosial bergantung pada profil pengguna, mengkonfigurasikan profil pengguna pergi tangan dalam tangan dengan mengkonfigurasikan ciri sosial.

Apabila akaun pengguna dicipta dengan Office 365, pentadbir boleh memasukkan butiran pengguna secara manual, termasuk jawatan, nombor telefon dan sifat-sifat lain yang muncul dalam Senarai Alamat Global Office 365. Atau pentadbir boleh menggunakan alat Penyegerakan Direktori Microsoft Online Services untuk mereplikakan akaun pengguna Active Directory (dan objek Active Directory yang lain) dalam Office 365. Maklumat ini dimasukkan kepada profil pengguna SharePoint Online.

Sama ada anda secara manual dimasukkan maklumat profil pengguna ke perkhidmatan direktori Office 365 atau disegerakkan dengan Active Directory, jika terdapat maklumat yang anda ingin tambahkan pada profil pengguna, tetapi terdapat tiada medan untuk ia, maka anda mungkin Pertimbangkan mencipta SharePoint Dalam talian sifat profil pengguna. Anda juga boleh mentakrifkan dasar untuk cara sifat ini berfungsi.

Sifat profil pengguna tambahan boleh memperbaiki pengalaman sosial SharePoint organisasi anda seperti carian dan pengesyoran individu. Contohnya, anda mungkin ingin mencipta sifat profil pengguna untuk projek semasa yang sedang diusahakan oleh pekerja agar membenarkan individu lain mencari pakar perkara yang berkenaan.

Sentiasa ingat bahawa sifat ini adalah khusus untuk SharePoint Online dan maklumat ini tidak boleh direplikakan ke Office 365. Ini bermakna Perkhidmatan Office 365, seperti Exchange Online atau Skype for Business, tidak akan melihat maklumat ini kerana ia tidak akan ditambah ke senarai alamat sejagat.

Semasa merancang profil pengguna, anda boleh bermula dengan menilai keperluan kerjasama organisasi anda dengan mempertimbangkan jawapan kepada soalan berikut. Untuk mengehadkan skop perancangan, tumpukan pada tindakan menambahkan sifat yang mendayakan keperluan atau senario perniagaan yang utama untuk setiap koleksi laman. Jika sifat yang berkaitan tidak menangani senario yang tertentu, tunggu sehingga keperluan dikenal pasti semasa pengendalian biasa dan bukannya merancang untuk menambah sifat hanya disebabkan anda berpendapat anda memerlukannya pada masa hadapan. Mungkin anda langsung tidak perlu menambah sifat yang baru.

Untuk menentukan ini:

Tanyalah ini:

Sifat yang anda akan gunakan untuk profil pengguna teras anda? Sifat adalah penting apabila mencari pengguna, mencipta khalayak digunakan apabila menyasarkan kandungan dan mewujudkan perhubungan antara rakan sekerja dan Kumpulan kerja.

Adakah sifat profil pengguna lalai memenuhi keperluan anda?

Cara akan pengguna mengisi maklumat ini dan individu yang akan dapat melihatnya?

Jika anda mencipta sifat baru, dasar apakah yang harus digunakan padanya?

Adakah anda perlu taksonomi konsisten untuk membantu Perkhidmatan carian SharePoint Padankan dan mencari pengguna? Contohnya, katakan anda mencipta sifat profil yang dinamakan "Tanya saya tentang". Sifat ini, anda ingin menguruskan apa yang pengguna boleh masukkan ke dalam medan ini. Jika anda membenarkan mereka Masukkan nilai mereka sendiri mereka mungkin menulis berbeza daripada cara seseorang akan mencarinya. Dalam kes ini, anda mungkin ingin mencipta set istilah yang menentukan apakah opsyen yang boleh dipilih oleh pengguna untuk mengisi maklumat ini.

Adakah anda perlu mencipta set istilah untuk memberikan pengguna set opsyen tentang cara mereka mengisi sifat profil yang baru?

Untuk maklumat lanjut tentang set istilah, lihat pengenalan kepada metadata terurus.

Nota: 

 • Walaupun alat Penyegerakan Direktori (DirSync) membenarkan profil pengguna Active Directory untuk dipindahkan dan disegerakkan dengan SharePoint Online, Active Directory maklumat hanya terletak dalam satu arah — daripada penggunaan Active Directory pada premis untuk SharePoint Online. Ini memastikan maklumat pengguna dalam SharePoint Online menggambarkan keadaan semasa dan tepat anda data pengguna dalam Active Directory. Untuk maklumat lanjut tentang perkhidmatan direktori Office 365, Baca menyediakan Penyegerakan Direktori untuk Office 365 dan Menggunakan Office 365 Penyegerakan Direktori (DirSync) dalam Microsoft Azure.

 • Apabila profil pengguna disegerakkan dari Active Directory, anda boleh juga menyegerakkan kumpulan Active Directory. Menyegerakkan kumpulan memberikan SharePoint Online maklumat tentang pengguna yang merupakan ahli sesuatu kumpulan.

 • Jika pentadbir Active Directory anda telah mencipta atribut tersuai dalam Active Directory, maklumat tersebut tidak akan dipetakan ke sifat lalai Office 365 dan tidak akan disegerakkan.

Untuk maklumat lanjut tentang menguruskan profil pengguna, lihat menguruskan profil pengguna dalam SharePoint Online.

Khalayak SharePoint membolehkan anda untuk memaparkan kandungan kepada pengguna yang berdasarkan kerja atau tugas. Khalayak boleh ditakrifkan oleh satu atau gabungan item: keahlian dalam senarai agihan Kumpulan Keselamatan Windows, Kumpulan SharePoint; peranan organisasi; atau sifat awam dalam pengguna profil anda boleh menyasarkan kandungan kepada khalayak untuk pautan navigasi, item senarai, pustaka item dan bahagian web.

Sebelum anda mencipta khalayak untuk menyasarkan kandungan, anda harus bekerja dengan pentadbir koleksi laman dan pemilik laman untuk menentukan unsur laman yang akan digunakan pada laman mereka. Ini akan membantu anda memikirkan tentang cara individu akan berinteraksi dengan pelbagai laman dan menentukan cara anda akan menggunakan sasaran kandungan.

Sebaik sahaja ditakrifkan, khalayak boleh digunakan untuk menyasarkan kandungan dalam pelbagai cara. Contohnya, untuk program Microsoft Office 2016, anda boleh mentakrifkan pautan yang dipaparkan dalam Simpan sebagai > SharePoint folder terkini, dan Setkan khalayak yang boleh melihat setiap pautan. Pada laman peribadi (dahulunya dikenali sebagai laman saya), anda boleh mengesetkan khalayak untuk pautan navigasi Laman yang muncul pada bar Pautan atas. Dalam persekitaran khalayak dikonfigurasi, pentadbir laman boleh menggunakan bahagian web untuk menyasarkan kandungan mengikut khalayak.

Apabila merancang khalayak, matlamatnya adalah mencari kemungkinan set khalayak utama paling kecil berdasarkan keperluan organisasi anda.

khalayak SharePoint Online berbeza daripada keizinan SharePoint. Jika anda ingin menyahdayakan capaian individu tertentu Laman, pustaka dokumen atau dokumen, kemudian anda boleh melakukannya dengan mengkonfigurasikan keizinan. Untuk maklumat lanjut tentang merancang ini, lihat merancang strategi keizinan anda.

Untuk maklumat lanjut tentang menguruskan khalayak, lihat menguruskan khalayak profil pengguna dalam SharePoint Online.

Laman saya adalah laman peribadi yang menyediakan set ciri kerjasama dan rangkaian sosial yang beraneka kepada setiap ahli organisasi anda. Selain itu, laman saya menyediakan pengguna Office 365 lokasi pusat yang mereka boleh menyimpan, berkongsi dan menjejak maklumat yang mereka ambil berat. Pengguna boleh mencapai laman peribadi mereka dengan mengklik laman di bahagian atas laman SharePoint Online. Mengklik suapan berita atau OneDrive akan membawa pengguna ke lokasi tapak saya yang berlainan sekali koleksi laman laman saya telah dicipta. Juga, jika anda klik nama pengguna dalam penjuru kanan atas mana-mana halaman, dan klik tentang saya, ini akan mengarahkan anda ke halaman Laman saya yang menerangkan aktiviti pemilik laman saya.

Sebagai pentadbir SharePoint Online, anda boleh menyesuaikan kandungan Laman Saya untuk setiap pengguna dalam mana-mana organisasi dan mendayakan dasar untuk melindungi privasi.

Secara lalai, Laman Saya mempunyai tiga komponen utama:

 • Suapan berita saya ialah halaman pendaratan lalai. Halaman ini memaparkan suapan aktiviti terkini yang berkaitan dengan pengguna tertentu rakan sekerja dan minat. Pengguna boleh menyesuaikan suapan berita mereka dengan berikut rakan sekerja, menentukan kepentingan, dan mengkonfigurasikan jenis aktiviti mereka ingin ikuti.

 • Saya OneDrive for Business kandungan ialah halaman bahagian Web yang memaparkan kandungan yang disimpan oleh pengguna dalam laman saya.

 • Laman saya ialah halaman pautan ke Laman yang pengguna memutuskan untuk mengikuti dan pautan ke Laman yang dicadangkan.

 • Tentang saya memaparkan halaman profil pengguna untuk individu lain dalam organisasi yang pengguna boleh berkongsi kepakaran, gambar profil dan sebagainya. Walaupun suapan berita saya dan saya OneDrive for Business kandungan halaman hanya tersedia kepada pengguna, halaman profil saya ialah apa pengguna tersebut dan orang lain dalam organisasi lihat apabila mereka mencapai pengguna laman saya.

Untuk berkesan merancang untuk laman saya, pentadbir SharePoint Online harus menentukan kuota laman saya perlukan. Juga, pentadbir SharePoint Online boleh menentukan maklumat konfigurasi penting, seperti lokasi hos dipercayai, Pusat carian yang diutamakan, apakah akaun atau Kumpulan akan mempunyai keizinan baca pada laman saya, dan lain-privasi dan seting keselamatan yang boleh ditemui dalam Pusat Pentadbiran SharePoint, di bawah profil pengguna. Pentadbir SharePoint Online juga kawalan sifat profil pengguna yang ditunjukkan pada halaman profil pengguna laman saya.

Pentadbir koleksi laman atau pemilik laman boleh menentukan sama ada Suapan Laman ciri, tersedia pada laman pasukan, akan dihidupkan untuk laman. Menghidupkan ciri ini akan mencipta site-specific suapan berita dan Microfeed yang boleh dibaca pada laman, atau diikuti dari laman saya.

Jadual berikut memberi panduan untuk keizinan bagi ciri sosial:

Keizinan

Panduan

Cipta Laman Peribadi

Secara lalai, semua pengguna yang sah boleh mencipta laman web Laman Saya. Pastikan bahawa anda inginkan seting lalai digunakan pada organisasi. Secara alternatif, anda boleh menggunakan satu kumpulan keselamatan atau lebih untuk memberikan keizinan Cipta Laman Peribadi kepada subset pengguna dalam organisasi.

Gunakan Ciri Sosial

Secara lalai, semua pengguna yang sah boleh menambah penarafan dan tag sosial untuk dokumen, item SharePoint Online lain, dan item lain, seperti halaman Web luaran dan kiriman blog. Pengguna juga boleh meninggalkan spontan Nota pada halaman profil laman saya Laman Web atau mana-mana halaman SharePoint Online . Secara alternatif, anda boleh menggunakan satu atau lebih Kumpulan Keselamatan untuk memberikan keizinan menggunakan ciri sosial kepada subset pengguna dalam organisasi.

Gunakan Ciri Peribadi

Secara lalai, semua pengguna sah boleh mengedit profil mereka, menambah atau mengedit rakan sekerja serta menambah atau mengedit keahlian. Secara alternatif, anda boleh menggunakan satu kumpulan keselamatan atau lebih untuk memberikan keizinan Gunakan Ciri Peribadi kepada subset pengguna dalam organisasi.

Pertimbangan Khas

Ciri Laman Saya yang memerlukan pertimbangan khas termasuk yang berikut:

 • Suapan berita    Secara lalai, ciri suapan berita didayakan, membenarkan pengguna laman untuk mengikuti aktiviti rakan sekerja pada halaman suapan berita laman saya mereka. Pengguna hanya boleh melihat aktiviti dalam suapan berita yang mereka mempunyai keizinan. Apabila merancang laman saya, anda harus Pertimbangkan privasi implikasinya jika ciri ini dan menyediakan penyelesaian pengurangan berdasarkan keperluan anda.

 • Alat tag dan Nota    Alat tag dan Nota boleh dihidupkan atau dimatikan dalam Pusat pentadbiran SharePoint menggunakan dengan Mengeset keizinan menggunakan tag dan Nota. Seting ini digunakan untuk semua pengguna yang mempunyai keizinan menggunakan tag dan Nota.

Untuk maklumat lanjut tentang menguruskan laman saya, lihat laman saya menguruskan seting untuk SharePoint Online.

Terdapat beberapa ciri yang boleh dikonfigurasikan atau diuruskan secara global dari pusat pentadbiran SharePoint. Untuk membantu anda merancang masa dan sumber, ia adalah berguna untuk menilai sama ada organisasi anda mempunyai perniagaan yang memerlukan untuk ciri khusus.

Langkah ini akan membantu anda menentukan tempat anda mungkin perlu terlibat pakar subjek dalam organisasi anda untuk membantu rakan kongsi dengan pentadbir kakitangan merancang konfigurasi ciri ini. Contohnya, untuk mengumpul keperluan untuk mengkonfigurasikan ciri seperti gedung istilah atau ciri pengurusan rekod seperti pengatur kandungan, anda mungkin perlu rakan kongsi dengan individu dalam organisasi anda yang bertanggungjawab untuk korporat taksonomi, pengurusan rekod atau pengurusan kandungan.

Adakah anda memerlukan kemampuan ini?

Untuk mengetahui lanjut tentang penyediaan perkara ini, sila pergi ke sini:

Pereka bentuk laman ingin mencipta dan menerbitkan borang didayakan pelayar yang boleh diisikan oleh pengguna laman.

Perkhidmatan borang InfoPath membolehkan borang untuk dipersembahkan dalam pelayar. Ia adalah tersedia untuk E3 dan E4 Office 365 pelan. InfoPath Forms Services tidak disokong oleh SharePoint Server 2016.

Anda perlu bekerja dengan data perniagaan yang disimpan dalam aplikasi luaran dan anda ingin menyepadukan data tersebut dalam laman SharePoint Online.

Anda boleh menggunakan Business Connectivity Services untuk menyambung ke sumber data seperti pangkalan data SQL Azure atau perkhidmatan web Windows Communication Foundation (juga dikenali sebagai WCF).

Anda ingin mencipta dan menggunakan taksonomi untuk mengelaskan dan mengatur maklumat pada laman.

Anda boleh menggunakan Alat Pengurusan Gedung Istilah untuk mencipta, mengimport dan menguruskan koleksi berhierarki bagi istilah terurus secara pusat (dipanggil set istilah).

Anda perlu menghalakan kandungan secara automatik ke lokasi yang dikhususkan berdasarkan pada kriteria pengurusan rekod atau pengurusan dokumen.

Anda perlu mengkonfigurasikan carian untuk persekitaran SharePoint Online .

Anda ingin menyediakan pengguna dengan kebolehan untuk mencari dan memasang aplikasi perniagaan yang dibangunkan secara dalaman atau aplikasi bahagian ketiga untuk menyesuaikan dan meluaskan laman.

Anda ingin mencipta Pusat ePenemuan bagi menguruskan kandungan yang menjadi sebahagian daripada permintaan ePenemuan dalam penyiasatan, audit atau kes undang-undang.

Pusat ePenemuan ialah koleksi laman dan mesti dicipta dalam pusat pentadbiran SharePoint. Templat pusat ePenemuan berada pada tab Enterprise bagi kotak dialog koleksi laman yang baru. Setiap kes baru menjadi laman dalam koleksi laman Pusat ePenemuan.

Sebagai sebahagian daripada perancangan anda, anda harus menilai sama ada organisasi anda mempunyai keperluan perniagaan tertentu yang mungkin memerlukan anda menggunakan aplikasi atau perkhidmatan pihak ketiga untuk menyesuaikan SharePoint Online. Contohnya, organisasi anda mungkin perlu memindahkan volum kandungan atau bilangan pengguna yang besar ke Laman SharePoint Online anda. Atau anda mungkin mempunyai proses perniagaan yang memerlukan sokongan untuk senarai didayakan e-mel. Jika anda berpendapat bahawa organisasi anda mungkin mendapat manfaat daripada perkhidmatan pihak ketiga atau aplikasi, sila menjelajah perkhidmatan profesional dan aplikasi yang tersedia daripada rakan kongsi dalam Pusat rakan kongsi Microsoft. Anda boleh mencari pakar untuk membantu anda menggunakan dalam awan atau menyesuaikan Microsoft Office 365 untuk keperluan perniagaan anda. Ia merupakan idea yang baik untuk menjelajahi dan Penyelidikan Perkhidmatan pihak ketiga yang tersedia dan penyelesaian pada permulaan proses perancangan anda.

Kembali ke Panduan Perancangan SharePoint Online untuk Office 365 for business.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×