Menguruskan khalayak SharePoint Online

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Khalayak merupakan perkumpulan pengguna yang anda boleh gunakan untuk menyasarkan kandungan kepada individu dalam organisasi anda. Perkumpulan ditentukan oleh keahlian dalam kumpulan edaran Exchange Online, keahlian dalam kumpulan SharePoint atau peraturan yang dikonfigurasikan oleh pentadbir SharePoint Online menggunakan pusat pentadbiran SharePoint. Pentadbir SharePoint Online boleh menambah, mengedit dan memadamkan khalayak menggunakan pusat pentadbiran SharePoint.

Nota: Anda mesti mempunyai keizinan pentadbir global Office 365 untuk mencapai pusat pentadbiran SharePoint dan melaksanakan tugas yang dirangka dalam artikel ini.

Khalayak membolehkan organisasi menyasarkan kandungan kepada pengguna tertentu. Anda boleh menggunakan khalayak pada kandungan di tahap senarai atau senarai item.

Dalam SharePoint Online, peraturan khalayak boleh berdasarkan maklumat dalam repositori berikut:

 • Akaun pengguna perkhidmatan direktori Office 365, yang merupakan tika Microsoft Azure Active Directory

 • Keahlian dalam sistem pengurusan identiti, contohnya, Khidmat Domain Active Directory (AD DS)

 • Struktur pelaporan organisasi (jika maklumat ini disimpan dalam AD DS).

Khalayak ditakrifkan dan terkandung dalam aplikasi perkhidmatan profil pengguna.

Setiap khalayak perlu dikumpulkan sebelum kandungan boleh disasarkan kepada khalayak tersebut. Pengumpulan mengenal pasti keahlian dalam khalayak dengan merangkak data yang baru-baru ini dilaporkan daripada sistem pengurusan identiti. Dalam SharePoint Online, pengumpulan khalayak dikonfigurasi untuk anda dan berlaku pada selang masa tetap yang dipratentu oleh direktori Office 365.

Nota Keselamatan : Khalayak hanyalah cara mudah untuk menyampaikan kandungan kepada kumpulan individu tertentu. Kandungan masih tersedia dan boleh dilihat oleh sesiapa sahaja dengan keizinan yang sesuai. Untuk maklumat lanjut, baca Merancang strategi keizinan anda.

Menambah, mengedit atau memadam khalayak

Khalayak mengumpulkan pengguna dalam organisasi supaya anda boleh memperibadikan maklumat bagi memastikan ia adalah berkaitan kepada mereka. Apabila anda menambah khalayak baru, anda juga menambah peraturan khalayak yang menentukan keahlian khalayak. Khalayak sentiasa mempunyai sekurang-kurangnya satu peraturan khalayak. Untuk maklumat lanjut tentang peraturan khalayak, lihat Menambah, mengedit atau memadam peraturan khalayak.

Apabila anda menambah khalayak baru, anda juga memilih pemilik untuk khalayak. Pemilik haruslah seseorang yang memahami alasan khalayak dicipta dan yang boleh dihubungi jika terdapat masalah dengan khalayak. Individu yang mencipta khalayak sering ditentukan sebagai pemilik, tetapi ini bukanlah satu keperluan. Memiliki pemilik khalayak akan membantu dalam perusahaan yang mempunyai bilangan besar khalayak yang dicipta oleh beberapa pentadbir berlainan.

Penting: Apabila anda menambah khalayak baru, anda tidak boleh melihat ahlinya sehingga khalayak baru dikumpulkan.

Halaman Atas

Menambah khalayak

Anda boleh menambah khalayak apabila anda ingin menapis penghantaran kandungan supaya ia hanya kelihatan kepada pengguna yang dipilih.

 1. Daftar masuk ke Office 365 sebagai pentadbir global atau pentadbir SharePoint.

 2. Pilih ikon pelancar aplikasi ikon Ikon yang kelihatan seperti wafel dan mewakili butang yang apabila diklik akan menunjukkan berbilang jubin aplikasi untuk dipilih. di bahagian atas kiri dan pilih Pentadbir untuk membuka pusat pentadbiran Office 365. (Jika anda tidak melihat jubin Pentadbir, anda tidak mempunyai keizinan pentadbir Office 365 dalam organisasi anda.)

 3. Dalam anak tetingkap kiri, pilih Pusat pentadbiran > SharePoint.

 4. Pilih Profil Pengguna.

 5. Di bawah Individu, pilih Uruskan Khalayak.

 6. Pada halaman Lihat Khalayak, pilih Khalayak Baru.

 7. Pada halaman Cipta Khalayak, dalam seksyen Sifat, dalam kotak Nama, taipkan nama untuk khalayak baru.

 8. Dalam kotak Perihalan, taipkan perihalan terperinci khalayak baru.

 9. Dalam kotak Pemilik, taipkan nama akaun pengguna yang akan memiliki dan menguruskan khalayak ini. Anda boleh memilih Semak Nama untuk mengesahkan bahawa anda telah menaip nama dengan betul, atau anda boleh memilih Semak Lalu untuk mencari nama akaun.

 10. Pilih Memenuhi semua peraturan atau Memenuhi mana-mana peraturan untuk menentukan ahli bagi khalayak ini.

 11. Pilih OK.

 12. Pada halaman Tambah Peraturan Khalayak, lakukan salah satu tindakan berikut:

  • Untuk menambah peraturan berdasarkan sifat pengguna:

   1. Dalam seksyen Kendalian, pilih Pengguna.

   2. Dalam seksyen Operator, pilih Melapor di Bawah untuk mencipta peraturan berdasarkan hierarki organisasi atau pilih Ahli Bagi untuk sasaran mengikut kumpulan atau senarai edaran.

   3. Dalam kotak Nilai, taip atau pilih pengguna yang anda ingin gunakan untuk menguji peraturan ini.

    • Untuk peraturan Melapor di Bawah, pilih individu yang merupakan pengurus kepada pengguna yang anda ingin masukkan dalam khalayak.

    • Untuk khalayak Ahli Bagi, pilih senarai kumpulan atau edaran untuk dimasukkan bagi peraturan khalayak.

  • Untuk menambah peraturan berdasarkan sifat profil pengguna:

   1. Dalam seksyen Kendalian, pilih Sifat, kemudian pilih sifat daripada senarai.

   2. Daripada senarai Operator, pilih operator untuk sifat. Walaupun setiap sifat mempunyai set operator yang sedikit berbeza, operator biasa termasuk = dan Mengandungi.

   3. Dalam seksyen Nilai, taipkan nilai yang digunakan apabila menilai sifat terhadap peraturan ini.

 13. Pilih OK.

Halaman Atas

Mengedit khalayak

Anda boleh mengubah nama, perihalan atau pemilik khalayak. Anda juga boleh mengubah sama ada ahli khalayak mesti memenuhi semua peraturan khalayak atau boleh memenuhi mana-mana peraturan khalayak.

 1. Daftar masuk ke Office 365 sebagai pentadbir global atau pentadbir SharePoint.

 2. Pilih ikon pelancar aplikasi ikon Ikon yang kelihatan seperti wafel dan mewakili butang yang apabila diklik akan menunjukkan berbilang jubin aplikasi untuk dipilih. di bahagian atas kiri dan pilih Pentadbir untuk membuka pusat pentadbiran Office 365. (Jika anda tidak melihat jubin Pentadbir, anda tidak mempunyai keizinan pentadbir Office 365 dalam organisasi anda.)

 3. Dalam anak tetingkap kiri, pilih Pusat pentadbiran > SharePoint.

 4. Pilih Profil Pengguna.

 5. Di bawah Individu, pilih Uruskan Khalayak.

 6. Pada halaman Lihat Khalayak, dalam senarai khalayak, tuding pada nama khalayak yang anda ingin edit, pilih anak panah yang muncul, kemudian pilih Edit.

 7. Pada halaman Edit Khalayak, anda boleh membuat perubahan berikut:

  • Dalam seksyen Sifat, anda boleh mengubah nama atau perihalan khalayak.

  • Dalam kotak Pemilik, anda boleh taipkan nama akaun pengguna yang akan memiliki dan menguruskan khalayak ini. Anda boleh memilih Semak Nama untuk mengesahkan bahawa anda telah menaip nama dengan betul, atau anda boleh memilih Semak Lalu untuk mencari nama akaun.

  • Ada boleh pilih Memenuhi semua peraturan atau Memenuhi mana-mana peraturan untuk menentukan keahlian bagi khalayak ini.

 8. Pilih OK untuk menggunakan perubahan anda.

Halaman Atas

Memadam khalayak

Anda mungkin ingin memadam khalayak apabila tiada lagi keperluan perniagaan untuk menyasarkan kandungan kepada pengguna dan kumpulan dalam khalayak tersebut.

 1. Daftar masuk ke Office 365 sebagai pentadbir global atau pentadbir SharePoint.

 2. Pilih ikon pelancar aplikasi ikon Ikon yang kelihatan seperti wafel dan mewakili butang yang apabila diklik akan menunjukkan berbilang jubin aplikasi untuk dipilih. di bahagian atas kiri dan pilih Pentadbir untuk membuka pusat pentadbiran Office 365. (Jika anda tidak melihat jubin Pentadbir, anda tidak mempunyai keizinan pentadbir Office 365 dalam organisasi anda.)

 3. Dalam anak tetingkap kiri, pilih Pusat pentadbiran > SharePoint.

 4. Pilih Profil Pengguna.

 5. Di bawah Individu, pilih Uruskan Khalayak.

 6. Pada halaman Lihat Khalayak, dalam senarai khalayak, pilih khalayak yang ingin anda padamkan, kemudian pilih Padam.

 7. Pilih OK untuk mengesahkan pemadaman.

Halaman Atas

Menambah, mengedit atau memadam peraturan khalayak

Apabila anda menambah khalayak, anda juga mencipta peraturan khalayak yang menentukan keahlian khalayak. Khalayak sentiasa mempunyai sekurang-kurangnya satu peraturan khalayak, tetapi anda boleh mengubah peraturan khalayak pada bila-bila masa. Peraturan khalayak baru atau diedit tidak digunakan sehingga khalayak dikumpul semula semasa penyegerakan direktori Office 365 seterusnya.

Setiap peraturan khalayak termasuk unsur berikut:

 • Kendalian mengenal pasti pengguna atau sifat yang anda ingin masukkan dalam pertanyaan bagi peraturan.

 • Operator menentukan sama ada pengguna yang dibandingkan dengan nilai dimasukkan atau dikeluarkan daripada peraturan.

 • Nilai adalah titik perbandingan yang digunakan oleh pertanyaan.

Khalayak dengan berbilang peraturan menggunakan salah satu set logik berikut:

 • Memenuhi semua peraturan: Pengguna mesti sepadan dengan semua peraturan untuk menjadi ahli khalayak. Peraturan yang ditambah cenderung untuk mengurangkan saiz khalayak.

 • Memenuhi mana-mana peraturan: Pengguna yang sepadan dengan mana-mana peraturan menjadi ahli khalayak. Peraturan yang ditambah cenderung untuk menambahkan saiz khalayak.

Halaman Atas

Menambah peraturan khalayak

Menambah peraturan khalayak adalah satu amalan baik dalam situasi berikut:

 • Nilai baru bagi Kendalian pengguna    Anda menyasarkan khalayak mengikut keahlian atau struktur pelaporan, dan anda ingin menambah pengguna dalam senarai edaran yang berbeza atau melaporkan kepada pengurus yang berbeza.

 • Operator baru Kendalian pengguna    Anda sedang membuat sasaran mengikut struktur pelaporan dan ingin membuat sasaran mengikut keahlian dalam senarai edaran.

 • Kendalian baru    Anda sedang menyasarkan khalayak mengikut keahlian atau struktur pelaporan, dan anda ingin mengembangkan atau mengurangkan keahlian berdasarkan sifat profil pengguna.

 • Kendalian Sifat Baru    Anda menyasarkan khalayak berdasarkan satu sifat dan anda ingin mengembangkan atau mengurangkan keahlian berdasarkan sifat tambahan.

Untuk menambah peraturan khalayak, ikuti arahan ini.

 1. Daftar masuk ke Office 365 sebagai pentadbir global atau pentadbir SharePoint.

 2. Pilih ikon pelancar aplikasi ikon Ikon yang kelihatan seperti wafel dan mewakili butang yang apabila diklik akan menunjukkan berbilang jubin aplikasi untuk dipilih. di bahagian atas kiri dan pilih Pentadbir untuk membuka pusat pentadbiran Office 365. (Jika anda tidak melihat jubin Pentadbir, anda tidak mempunyai keizinan pentadbir Office 365 dalam organisasi anda.)

 3. Dalam anak tetingkap kiri, pilih Pusat pentadbiran > SharePoint.

 4. Pilih Profil Pengguna.

 5. Di bawah Individu, pilih Uruskan Khalayak.

 6. Pada halaman Lihat Khalayak, tuding pada nama khalayak yang ingin anda konfigurasikan, pilih anak panah yang muncul, kemudian pilih Lihat Sifat.

 7. Pada halaman Lihat Sifat Khalayak, dalam seksyen Peraturan Khalayak, pilih Tambah peraturan.

 8. Pada halaman Tambah Peraturan Khalayak, lakukan salah satu tindakan berikut:

  • Untuk menambah peraturan berdasarkan pengguna:

   1. Dalam seksyen Kendalian, pilih Pengguna.

   2. Dalam seksyen Operator, pilih Melapor di Bawah untuk mencipta peraturan berdasarkan hierarki organisasi atau pilih Ahli Bagi untuk sasaran mengikut kumpulan atau senarai edaran.

   3. Dalam kotak Nilai, taip atau pilih pengguna yang anda ingin gunakan untuk menguji peraturan ini.

    • Untuk peraturan Melapor Di bawah, pilih individu yang merupakan pengurus kepada pengguna yang anda ingin masukkan dalam khalayak.

    • Untuk khalayak Ahli Bagi, pilih senarai kumpulan atau edaran untuk dimasukkan bagi peraturan khalayak.

  • Untuk menambah peraturan berdasarkan sifat profil pengguna:

   1. Dalam seksyen Kendalian, pilih Sifat, kemudian pilih sifat daripada senarai.

   2. Daripada senarai Operator, pilih operator untuk sifat. Walaupun setiap sifat mempunyai set operator yang sedikit berbeza, operator biasa termasuk = dan Mengandungi.

   3. Dalam seksyen Nilai, taipkan nilai yang digunakan apabila menilai sifat terhadap peraturan ini.

 9. Pilih OK.

Halaman Atas

Mengedit peraturan khalayak

Mengedit peraturan khalayak adalah satu amalan baik dalam situasi berikut:

 • Kendalian    Ini adalah perubahan yang paling kurang, kerana ia merupakan satu amalan yang lebih baik untuk menambah peraturan baru. Namun, anda mungkin mengubah kendalian Pengguna berdasarkan struktur pelaporan atau keahlian dalam senarai edaran kepada kendalian Sifat berdasarkan pengurus, tajuk atau sifat lain yang bertujuan untuk mencipta khalayak dengan keahlian yang sama tetapi sasaran keahlian yang lebih baik.

 • Operator    Anda mungkin mengubah operator jika senarai keahlian sebenar adalah terlalu sempit atau luas. Contohnya, anda mungkin mengubah operator = (Sama dengan) kepada operator Mengandungi untuk menambahkan keahlian khalayak.

 • Nilai    Anda mungkin mengubah nilai sasaran untuk peraturan khalayak jika anda menilai kendalian pengguna atau sifat yang betul, tetapi keahlian adalah lebih besar atau lebih kecil daripada yang dimaksudkan, atau terdapat pengguna atau kumpulan yang anda ingin masukkan atau kecualikan berdasarkan keperluan perniagaan yang berubah-ubah. Jika sifat adalah berbilang nilai, anda juga boleh menambah satu atau lebih nilai tambahan.

Nota:  Perubahan kepada peraturan khalayak tidak akan kelihatan sehingga selepas khalayak dikumpulkan semula mengikut selang masa tetap yang dipratentu dalam SharePoint Online.

 1. Daftar masuk ke Office 365 sebagai pentadbir global atau pentadbir SharePoint.

 2. Pilih ikon pelancar aplikasi ikon Ikon yang kelihatan seperti wafel dan mewakili butang yang apabila diklik akan menunjukkan berbilang jubin aplikasi untuk dipilih. di bahagian atas kiri dan pilih Pentadbir untuk membuka pusat pentadbiran Office 365. (Jika anda tidak melihat jubin Pentadbir, anda tidak mempunyai keizinan pentadbir Office 365 dalam organisasi anda.)

 3. Dalam anak tetingkap kiri, pilih Pusat pentadbiran > SharePoint.

 4. Pilih Profil Pengguna.

 5. Di bawah Individu, pilih Uruskan Khalayak.

 6. Pada halaman Lihat Khalayak, tuding pada khalayak yang anda ingin konfigurasikan, pilih anak panah yang muncul, kemudian pilih Lihat Sifat.

 7. Pada halaman Lihat Sifat Khalayak, dalam seksyen Peraturan Khalayak, pilih peraturan yang anda ingin edit.

 8. Pada halaman Edit Peraturan Khalayak, lakukan salah satu tindakan berikut:

  • Untuk mengasaskan keahlian khalayak pada pengguna:

   1. Dalam seksyen Kendalian, pilih Pengguna.

   2. Dalam seksyen Operator, pilih Melapor di Bawah untuk mencipta peraturan berdasarkan hierarki organisasi atau pilih Ahli Bagi untuk sasaran mengikut kumpulan atau senarai edaran.

   3. Dalam kotak Nilai, taip atau pilih pengguna yang anda ingin gunakan untuk menguji peraturan ini.

    1. Untuk peraturan Melapor Di bawah, pilih individu yang merupakan pengurus kepada pengguna yang anda ingin masukkan dalam khalayak.

    2. Untuk khalayak Ahli Bagi, pilih senarai kumpulan atau edaran untuk dimasukkan bagi peraturan khalayak.

  • Untuk mengasaskan keahlian khalayak pada sifat profil pengguna:

   1. Dalam seksyen Kendalian, pilih Sifat, kemudian pilih sifat daripada senarai.

   2. Daripada senarai Operator, pilih operator untuk sifat. Walaupun setiap sifat mempunyai set operator yang sedikit berbeza, operator biasa termasuk = dan Mengandungi.

   3. Dalam seksyen Nilai, taipkan nilai yang digunakan apabila menilai sifat terhadap peraturan ini.

 9. Pilih OK.

Halaman Atas

Memadam peraturan khalayak

Keahlian senarai boleh dikembangkan atau dikurangkan jika keperluan perniagaan untuk menyasarkan kandungan telah berubah. Jika khalayak mesti memenuhi semua peraturan, memadam peraturan khalayak akan mengembangkan keahlian. Jika khalayak boleh memenuhi mana-mana peraturan, memadam peraturan khalayak akan mengurangkan keahlian. Jika khalayak itu sendiri tidak lagi diperlukan, anda harus memadam keseluruhan khalayak dan bukan hanya peraturan tertentu.

Nota: Khalayak akan terus memasukkan khalayak yang sepadan dengan peraturan yang dipadam sehingga pengumpulan selesai.

 1. Daftar masuk ke Office 365 sebagai pentadbir global atau pentadbir SharePoint.

 2. Pilih ikon pelancar aplikasi ikon Ikon yang kelihatan seperti wafel dan mewakili butang yang apabila diklik akan menunjukkan berbilang jubin aplikasi untuk dipilih. di bahagian atas kiri dan pilih Pentadbir untuk membuka pusat pentadbiran Office 365. (Jika anda tidak melihat jubin Pentadbir, anda tidak mempunyai keizinan pentadbir Office 365 dalam organisasi anda.)

 3. Dalam anak tetingkap kiri, pilih Pusat pentadbiran > SharePoint.

 4. Pilih Profil Pengguna.

 5. Di bawah Individu, pilih Uruskan Khalayak.

 6. Pada halaman Lihat Khalayak, tuding pada khalayak yang anda ingin konfigurasikan, pilih anak panah yang muncul, kemudian pilih Lihat Sifat.

 7. Pada halaman Lihat Sifat Khalayak, dalam seksyen Peraturan Khalayak, pilih peraturan yang anda ingin padam.

 8. Di bahagian bawah halaman Edit Peraturan Khalayak, pilih Padam.

 9. Pilih OK untuk mengesahkan pemadaman.

Halaman Atas

Melihat khalayak

Anda boleh melihat senarai khalayak untuk memilih khalayak atau peraturan khalayak untuk diedit atau dipadam. Gunakan prosedur ini untuk melihat semua khalayak.

 1. Daftar masuk ke Office 365 sebagai pentadbir global atau pentadbir SharePoint.

 2. Pilih ikon pelancar aplikasi ikon Ikon yang kelihatan seperti wafel dan mewakili butang yang apabila diklik akan menunjukkan berbilang jubin aplikasi untuk dipilih. di bahagian atas kiri dan pilih Pentadbir untuk membuka pusat pentadbiran Office 365. (Jika anda tidak melihat jubin Pentadbir, anda tidak mempunyai keizinan pentadbir Office 365 dalam organisasi anda.)

 3. Dalam anak tetingkap kiri, pilih Pusat pentadbiran > SharePoint.

 4. Pilih Profil Pengguna.

 5. Di bawah Individu, pilih Uruskan Khalayak.

  Petikan skrin Pusat Pentadbiran SharePoint Online dengan halaman profil pengguna dipilih.

 6. Untuk mencari khalayak tertentu dalam senarai khalayak, taipkan beberapa huruf pertama nama khalayak dalam kotak Dapatkan khalayak yang bermula dengan, kemudian pilih Cari.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×