Menguruskan Aplikasi Business Connectivity Service

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam SharePoint Online, anda boleh mencipta Business Connectivity Services (BCS) sambungan ke sumber data seperti pangkalan data SQL Azure atau perkhidmatan web Windows Communication Foundation (WCF), yang berada di luar laman SharePoint. Setelah anda mencipta sambungan ini, anda boleh menguruskan atau edit maklumat BCS pada laman Pusat Pentadbiran SharePoint. Anda boleh log masuk ke Laman Pusat Pentadbiran SharePoint terus, atau log masuk ke pusat pentadbiran Office 365 dan kemudian alihkan ke pusat pentadbiran SharePoint.

SharePoint Online menggunakan BCS bersama-sama dengan Secure Store Services untuk mencapai dan mengambil data seperti model BDC daripada sistem data Luaran. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang BCS, lihat Panduan Perancangan SharePoint Online untuk Office 365.

Dalam artikel ini

Mengurus keizinan BCS

Keizinan objek

Keizinan simpanan metadata

Mengimport atau mengeksport Model Business Data Connectivity (BDC)

Mengimport BDC Model

Mengeksport BDC Model

Menambah tindakan untuk jenis kandungan Luaran

Melihat data luaran dan seting data Luaran

Pandangan jenis kandungan Luaran

Pandangan sistem luaran

Seting sifat pandangan

Mengkonfigurasikan seting sifat

Pandangan BDC Model

Mengurus keizinan BCS

Nota: Untuk maklumat tentang cara menyediakan BCS, lihat Pusat pembangun MSDN SharePoint Online.

Selepas persediaan selesai, keizinan pengguna mengawal capaian kepada data yang menyediakan sambungan. BCS mempunyai dua jenis keizinan:

 • Keizinan objek

 • Keizinan Simpanan Metadata

Petikan skrin reben Edit dalam Seting Business Connectivity, menunjukkan butang Import dan seting keizinan model BDC.

Keizinan objek

Keizinan objek hanya digunakan untuk Sistem Luaran, Model BDC atau Jenis Kandungan Luaran (ECT) tertentu. Setiap ECT adalah objek boleh jamin. Contohnya, jika anda mempunyai ECT dipanggil JualanBukuWCF, keizinan objek hanya digunakan pada objek JualanBukuWCF dan bukan pada mana-mana ECT lain yang mungkin ditakrifkan.

Untuk mengeset keizinan objek bagi sesuatu objek, ikuti langkah ini.

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun pentadbir SharePoint Online anda.

 2. Pergi ke pusat pentadbiran SharePoint.

 3. Pilih bcs.

 4. Dalam seksyen katalog data perniagaan, pilih Uruskan Model BDC dan Jenis Kandungan Luaran.

 5. Pilih kotak semak di sebelah nama ECT atau sistem luaran yang anda ingin uruskan.

 6. Pada reben, pilih Setkan kebenaran objek.
  Petikan skrin dialog Setkan Kebenaran Objek untuk Business Connectivity Service di SharePoint Online.

 7. Masukkan nama akaun atau kumpulan pengguna dalam kotak teks, dan kemudian pilih Tambah. Anda juga boleh memilih semak lalu untuk mencari nama yang anda inginkan.

 8. Pilih nama akaun atau kumpulan yang anda ingin setkan capaian kepada ECT atau sistem luaran. Anda hanya boleh mengeset keizinan untuk satu akaun pada satu masa. Jika anda mempunyai berbilang akaun atau kumpulan, anda perlu mengeset tahap capaian untuk setiap akaun secara berasingan, dengan memilihnya satu demi satu.
  Jadual berikut menerangkan keizinan dan tahap capaiannya yang berkaitan.

Keizinan

Nota

Edit

Membenarkan pengguna atau kumpulan mencipta Sistem Luaran dan Model BDC, untuk mengimport Model BDC, dan mengeksport Model BDC. Seting ini harus dikhaskan untuk pengguna yang sangat istimewa.

Laksanakan

Membenarkan pengguna atau kumpulan melaksanakan operasi (mencipta, membaca, mengemas kini, memadam atau pertanyaan) di ECT.

Boleh dipilih dalam klien

Membenarkan pengguna atau kumpulan mencipta senarai luaran bagi sebarang ECT dan melihat ECT dalam pemilih item luaran.

Setkan keizinan

Membenarkan pengguna, kumpulan atau tuntutan untuk mengeset keizinan pada Simpanan Metadata.

Sekurang-kurangnya satu pengguna atau kumpulan mesti mempunyai keizinan ini pada setiap sambungan BCS supaya pengurusan keizinan boleh berlaku. Dengan keizinan ini, pengguna boleh memberikan keizinan Edit pada Simpanan Metadata. Seting ini harus dikhaskan untuk pengguna yang sangat istimewa

Halaman atas

Keizinan Simpanan Metadata

Keizinan Simpanan Metadata digunakan secara global untuk seluruh simpanan BCS. Iaitu, ia digunakan untuk semua Model BDC, sistem luaran, ECT, kaedah dan kejadian kaedah yang ditakrifkan untuk sistem data luaran tersebut. Anda boleh mengeset keizinan pada simpanan metadata untuk menentukan individu yang boleh mengedit item dan mengeset keizinan untuk simpanan.

Keizinan Simpanan Metadata digunakan pada banyak objek, seperti Model BDC, ECT dan sistem luaran. Disebabkan keizinan Simpanan Metadata dapat menggantikan keizinan objek, ia mesti diurus dengan teliti. Apabila digunakan dengan berhati-hati, keizinan Simpanan Metadata boleh memberikan capaian cepat dan sepenuhnya.

Grafik bagi dialog Setkan Keizinan Simpanan Metadata di BCS SPO.

Untuk mengeset keizinan Simpanan Metadata, ikuti langkah ini.

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun pentadbir SharePoint Online anda.

 2. Pergi ke pusat pentadbiran SharePoint.

 3. Pilih bcs.

 4. Dalam seksyen katalog data perniagaan, pilih Uruskan Model BDC dan Jenis Kandungan Luaran.

 5. Pada reben, pilih Setkan keizinan simpanan Metadata.

 6. Masukkan akaun pengguna atau Kumpulan ke dalam kotak teks, dan kemudian pilih Tambah. Anda juga boleh memilih semak lalu untuk mencari akaun yang anda inginkan.

 7. Akaun atau kumpulan akan muncul dalam kotak teks kedua. Jika anda mempunyai berbilang akaun atau kumpulan, anda mesti memilihnya satu demi satu untuk mengesetkan tahap capaian.

  Keizinan

  Nota

  Edit

  Membenarkan pengguna atau kumpulan mencipta Sistem Luaran dan Model BDC, untuk mengimport Model BDC, dan mengeksport Model BDC. Seting ini harus dikhaskan untuk pengguna yang sangat istimewa.

  Laksanakan

  Membenarkan pengguna atau kumpulan melaksanakan operasi (mencipta, membaca, mengemas kini, memadam atau pertanyaan) di ECT.

  Boleh dipilih dalam klien

  Membenarkan pengguna atau kumpulan mencipta senarai luaran bagi sebarang ECT dan melihat ECT dalam pemilih item luaran.

  Setkan Keizinan

  Membenarkan pengguna, kumpulan atau tuntutan untuk mengeset keizinan pada Simpanan Metadata.

  Sekurang-kurangnya satu pengguna atau kumpulan mesti mempunyai keizinan ini pada setiap sambungan BCS supaya pengurusan keizinan boleh berlaku.

  Dengan keizinan ini, pengguna boleh memberikan keizinan Edit pada Simpanan Metadata. Seting ini harus dikhaskan untuk pengguna yang sangat istimewa.

 8. Untuk disebarkan keizinan untuk semua item dalam simpanan Metadata, pilih disebarkan keizinan untuk semua model BDC, sistem luaran dan jenis kandungan luaran dalam simpanan Metadata BDC. Jika anda memilih opsyen ini, anda akan menggantikan keizinan semua sedia ada (termasuk objek keizinan) yang anda boleh Setkan mana-mana dalam aplikasi BCS anda dipilih.

Halaman atas

Mengimport atau mengeksport Model Business Data Connectivity (BDC)

Pandangan Model BDC membenarkan pengguna mengimport dan mengeksport dasar rangka kerja untuk sambungan data perniagaan. Ini sangat berguna jika anda perlu mencipta semula sambungan dalam persekitaran yang baru. Fail Model BDC boleh diimport untuk mencipta sambungan ECT ke sistem luaran.

Anda boleh mengimport atau mengeksport dua jenis fail model:

Model    Mengeksport metadata XML untuk sistem yang dipilih.

Sumber    Mengeksport nama disetempatkan, sifat dan keizinan bagi sistem yang dipilih.

Nota: Anda boleh mencipta Model BDC menggunakan kod XML. Jika anda berbuat demikian, penting bagi anda mengetahui bahawa anda tidak boleh menggunakan mod pengesahan RevertToSelf dan PassThrough dengan SharePoint Online. Walaupun anda mungkin dapat mengimport Model BDC yang telah ditulis dalam XML, sambungan tidak akan boleh digunakan.

Halaman atas

Mengimport Model BDC

Apabila anda mengimport Model BDC, anda juga mengimport keizinan tertentu. Sebelum anda mengimport Model BDC, anda disarankan untuk memahami cara keizinan yang diimport berinteraksi dengan keizinan sedia ada.

Keizinan yang diimport untuk Model BDC ditambah kepada simpanan keizinan sedia ada dalam perkhidmatan BDC. Jika entri bagi objek sudah wujud dalam senarai kawalan capaian, nilai sedia ada akan ditulis ganti dengan maklumat keizinan daripada fail yang diimport.

Untuk mengimport Model BDC, ikuti langkah-langkah berikut:

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun pentadbir SharePoint Online anda.

 2. Pergi ke pusat pentadbiran SharePoint.

 3. Pilih bcs.

 4. Dalam seksyen perkhidmatan kesambungan perniagaan, pilih Uruskan Model BDC dan Jenis Kandungan Luaran.

 5. Pada reben, pilih Import.

 6. Dalam seksyen BDC Model , masukkan nama fail Model BDC. Nama Model mesti termasuk sebarang aksara khas, seperti ~ "# % & *: < >? \ { | } atau aksara 0x7f. Anda juga boleh memilih semak lalu untuk mencari fail *.bdcm untuk BDC Model.

  Petikan skrin pandangan Model BCS.

 7. Dalam seksyen Jenis Fail, pilih Model atau Sumber sebagai jenis fail yang anda ingin import.

 8. Dalam seksyen Seting Lanjutan, pilih satu atau lebih daripada sumber berikut untuk diimport:

 9. Nama disetempatkan untuk mengimport nama disetempatkan bagi ECT dalam penempatan tertentu. Nama disetempatkan yang diimport dicantumkan dengan nama disetempatkan sedia ada oleh Business Data Connectivity.

 10. Sifat untuk mengimport sifat bagi ECT. Sifat diimport dicantumkan dengan perihalan sifat sedia ada oleh Business Data Connectivity.

 11. Keizinan untuk mengimport keizinan bagi ECT dan lain-lain objek boleh jamin dalam model.

 12. (Pilihan) Untuk menyimpan seting sumber ke dalam fail untuk kegunaan kemudian, taipkan nama fail sumber dalam kotak teks Gunakan Seting Persekitaran Tersuai.

 13. Pilih Import.

Halaman atas

Mengeksport Model BDC

Anda boleh mengeksport Model BDC dan kemudian membaca kandungannya untuk menentukan perbezaan antara sambungan. Ini berguna jika anda menyelesaikan masalah. Anda juga boleh mengimport fail Model BDC yang dieksport ke persekitaran lain untuk ujian atau penggunaan semula.

Untuk mengeksport fail Model atau Sumber BDC, ikuti langkah berikut:

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun pentadbir SharePoint Online anda.

 2. Pergi ke pusat pentadbiran SharePoint.

 3. Pilih bcs.

 4. Pilih Uruskan Model BDC dan Jenis Kandungan Luaran.

 5. Pilih senarai juntai bawah dan pilih BDC Model dalam Kumpulan pandangan .

 6. Pilih nama Model BDC yang anda ingin eksport dan kemudian pilih eksport dalam reben.

 7. Pada halaman Model Business Data Connectivity, pilih fail model atau sumber untuk dieksport.

 8. Pada halaman eksport, dalam seksyen Jenis fail , pilih Model atau sumber untuk menentukan jenis fail yang anda ingin eksport.

 9. Dalam seksyen Seting Lanjutan, pilih satu atau lebih daripada berikut untuk terus memperincikan data eksport.

  • Pilih nama yang disetempatkan untuk mengeksport nama disetempatkan bagi ECT dalam penempatan tertentu.

  • Pilih sifat untuk mengeksport sifat bagi ECT.

  • Pilih keizinan untuk mengeksport keizinan bagi ECT.

  • Pilih proksi untuk mengeksport proksi khusus pelaksanaan yang digunakan untuk menyambung dengan sistem luaran.

 10. Jika anda menyimpan fail seting sumber untuk kegunaan kemudian, taipkan nama fail untuk dieksport dalam medan Gunakan Seting Persekitaran Tersuai.

 11. Pilih eksport untuk memulakan dialog yang membolehkan anda menyimpan fail *.bdcm ke pemacu setempat anda. Anda boleh membuka fail *.bdcm dalam editor teks.

  Halaman atas

Menambah tindakan untuk jenis kandungan luaran

Dengan menambah tindakan pada ECT, pentadbir mengaitkan pelokasi sumber seragam (URL) dengan ECT. Ini memulakan program tertentu atau membuka laman web tertentu secara automatik.

Tindakan boleh menentukan parameter yang berdasarkan satu atau lebih medan dalam ECT. Contohnya, anda boleh mencipta tindakan untuk ECT yang menentukan URL halaman Carian. Parameter untuk tindakan ini mungkin ID item dalam sumber data luaran. Ini akan membenarkan anda menentukan tindakan tersuai untuk ECT yang mengautomatikkan carian untuk item ini.

Nota:  Apabila anda menambah tindakan baru pada ECT, tindakan tersebut tidak ditambah pada senarai luaran sedia ada bagi ECT. Tindakan itu hanya tersedia dalam senarai luaran baru bagi ECT.

Untuk menambah tindakan pada ECT, ikuti langkah ini.

 1. Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun pentadbir SharePoint Online anda.

 2. Pergi ke pusat pentadbiran SharePoint.

 3. Pilih bcs.

 4. Pilih Uruskan Model BDC dan Jenis Kandungan Luaran.

 5. Tuding ke nama ECT yang anda ingin tambahkan tindakan, dan kemudian pilih anak panah yang muncul. Daripada menu, pilih Tambah tindakan untuk membuka halaman Tambah tindakan .

 6. Dalam medan Nama , berikan tindakan nama yang bermakna.

 7. Dalam medan URL, masukkan URL yang anda inginkan tindakan untuk buka.

  Nota: Di bawah kawalan, anda boleh mencari URL contoh. Contoh yang menunjukkan cara untuk menambah satu (atau lebih) parameter tempat pemegang seperti {0}, atau {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0= {0} & p1 = {1} ).

 8. Jika anda ingin bahagian web di laman dapat menggunakan tindakan baru ini, pilih salah satu daripada opsyen berikut:

Perintah

Tindakan

Ya

Memulakan tindakan dalam tetingkap pelayar baru (mengekalkan konteks halaman).

Tidak

Memulakan tindakan dalam tetingkap pelayar yang sama.

 1. Dalam medan Parameter URL, tentukan sebarang parameter yang diperlukan oleh URL. Perhatikan bahawa ia dinomborkan dalam antara muka bermula dengan 0.

 2. Buat keputusan sama ada anda ingin menggunakan Ikon atau tidak. Medan ini juga membenarkan anda menggunakan ikon Standard.

 3. Jika anda ingin menjadikan tindakan itu sebagai tindakan lalai, pilih kotak semak Tindakan Lalai.

  Penting:  Parameter boleh mengandungi maklumat pengecaman secara peribadi seperti nama dan nombor Keselamatan Sosial. Apabila anda membuat reka bentuk tindakan, berhati-hati supaya tidak menggunakan medan yang memaparkan maklumat pengecaman secara peribadi.

Halaman atas

Melihat data luaran dan seting data luaran

Anda menggunakan seksyen Pandangan bagi reben untuk memilih pandangan sambungan BCS yang berbeza. Tiga pandangan memaparkan maklumat tentang sambungan BCS dalam cara yang berbeza, dan memberikan anda capaian kepada tindakan yang berbeza. Penting bagi anda untuk membiasakan diri dengan pandangan ini kerana beberapa tugas tersedia hanya dalam pandangan tertentu.

Tiga opsyen pandangan itu adalah Model BDC, Sistem Luaran dan Jenis Kandungan Luaran, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

Petikan skrin pemilihan pandangan bagi pandangan katalog data BCS.

Untuk maklumat lanjut tentang cara anda boleh menggunakan pandangan untuk membantu menguruskan BCS, lihat seksyen yang berikut.

Halaman atas

Pandangan Jenis Kandungan Luaran

Secara lalai, sambungan BCS menggunakan pandangan Jenis Kandungan Luaran. Pandangan ini menunjukkan Maklumat Aplikasi Perkhidmatan dan menyenaraikan maklumat berikut:

 • Nama ECT

 • Nama paparan ECT

 • Ruang nama jenis ECT

 • Versi ruang nama

 • Nama Sistem Luaran

Petikan skrin Reben dalam Pandangan Jenis Kandungan Luaran BCS standard.

Bagi kebanyakan proses di BCS, pandangan ini sudah mencukupi. Walau bagaimanapun, jika terdapat banyak ECT, pandangan ini menjadi sukar untuk dinavigasi.

Halaman atas

Pandangan Sistem Luaran

Pandangan Sistem Luaran menunjukkan sambungan BCS dari segi sistem asalnya. Pandangan ini berguna jika anda ingin tahu maklumat sambungan BCS selepas anda mencipta BCS. Dalam pandangan ini, anda boleh melihat seting sifat bagi Sistem Luaran bernama. Di samping itu, anda boleh mengkonfigurasikan beberapa seting sifat.

Petikan skrin AQ reben apabila dalam Pandangan Luaran bagi BCS SPO.

Seting sifat pandangan

Nama sistem luaran muncul pada halaman ini sebagai pautan boleh dipilih (URL kapal). Anda boleh memilih URL untuk membuka tetingkap yang menunjukkan seting sifat asal untuk gedung tersebut. Selain itu, jika anda bersambung ke SQL Azure, anda boleh melihat nama pelayan pangkalan data dan pangkalan data, dalam pandangan ini.

Bergantung pada jenis sambungan BCS, seting sifat boleh termasuk sebarang gabungan item berikut:

 • Pembekal Capaian (seperti Perkhidmatan WCF)

 • Mod Pengesahan (seperti Identiti Pengguna)

 • Pelayan Pangkalan Data

 • Tahap penyamaran (seperti tiada, tanpa nama, pengenalan, penyamaran, perwakilan)

 • Nama Pangkalan Data Awal

 • Keselamatan Bersepadu (seperti SSPI)

 • Pelaksanaan Secure Store

 • ID Aplikasi Sasaran Secure Store (seperti ID yang dimasukkan dalam Secure Store)

 • Alamat Titik Akhir Perkhidmatan (contohnya URL menuding ke SomeWCFService.svc)

 • Himpunan Sambungan (Aktif/Tidak Aktif)

 • ID Aplikasi Sasaran Secure Store Sekunder

 • Pelaksanaan Secure Store

Mengkonfigurasikan seting sifat

Jika anda tuding pada Nama Sistem Luaran, anda boleh membuka menu pintasan termasuk perintah Seting. Ini berguna untuk sambungan SharePoint Online yang menggunakan Perkhidmatan Web Windows Communication Foundation (WCF). Dengan memilih opsyen Seting daripada menu, anda boleh mengkonfigurasikan sebarang seting berikut:

 • URL Metadata Exchange

 • Mod Penemuan Metadata Exchange

 • Mod Pengesahan Bahasa Perihalan Perkhidmatan Web (WDSL)

 • Id Aplikasi Sasaran Secure Store WSDL

 • Pelaksanaan Secure Store.

Halaman atas

Pandangan Model BDC

Pandangan Model BDC menawarkan perintah reben yang membolehkan anda mengimport atau mengeksport Model BDC. Di samping itu, pandangan Model BDC boleh menjadikannya lebih mudah bergerak dalam koleksi ECT yang sangat besar. Disebabkan Model BDC menunjukkan hiperpautan bagi setiap sambungan yang berbeza, dan bukannya menunjukkan semua ECT bagi setiap sambungan, ia boleh membuat senarai yang lebih terkawal.

Grafik bagi pandangan reben Model BDC di BCS SPO.

Jika anda ingin Lihat semua ECT untuk BDC Model, anda hanya Pilih nama Model. Kemudian, jika anda memilih nama ECT, anda membuka jadual yang menunjukkan medan yang ditakrifkan untuk ECT. Ia adalah seperti jadual berikut.

Nama

Jenis

Papar secara Lalai

Id Pesanan

System.String

Tidak

Id Pekerja

System.String

Tidak

Pengangkutan

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

Tidak

Paparan ini hampir menyamai tataletak sumber data yang disambung melalui ECT dan memberi gambaran yang lebih baik ke dalam struktur data dasar.

Juga, halaman memaparkan apa-apa sahaja Perkaitan, Tindakan atau Penapis bagi ECT ini di bahagian bawah halaman.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×