Mengunci atau membuka kunci kawasan khusus lembaran kerja terlindung

Mengunci atau membuka kunci kawasan khusus lembaran kerja terlindung

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda melindungi lembaran kerja, semua sel dikunci secara lalai, yang bermaksud ia tidak dapat diedit. Untuk mendayakan sel diedit sementara membiarkan beberapa sel sahaja dikunci, anda boleh membuka semua sel dan kemudian hanya mengunci sel dan julat khusus sebelum anda melindungi lembaran kerja. Anda juga boleh mendayakan pengguna tertentu untuk mengedit julat tertentu dalam lembaran kerja terlindung.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mengunci sel dan julat khusus sahaja dalam lembaran kerja terlindung

Membuka kunci julat pada lembaran kerja terlindung untuk diedit pengguna

Mengunci sel dan julat khusus sahaja dalam lembaran kerja terlindung

 1. Jika lembaran kerja dilindungi, lakukan yang berikut:

  1. Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Perubahan, klik Nyahlindung Helaian.

   Nyahlindung Helaian

   Perintah Lindungi Helaian berubah menjadi Nyahlindung Helaian apabila suatu lembaran kerja dilindungi.

  2. Jika digesa, taipkan kata laluan untuk menyahlindung lembaran kerja.

 2. Pilih seluruh lembaran kerja dengan mengklik butang Pilih Semua.

  Butang Pilih Semua

 3. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Fon, klik pelancar kotak dialog Format Fon Sel. Anda juga boleh menekan Ctrl+Shift+F atau Ctrl+1.

  Pelancar kotak dialog Format Sel

  Pelancar kotak dialog Format Sel muncul.

 4. Pada tab Perlindungan, kosongkan kotak Dikunci kemudian klik OK.

  Ini membuka kunci semua sel pada lembaran kerja apabila anda melindungi lembaran kerja. Sekarang, anda boleh memilih sel yang anda ingin kunci secara khusus.

 5. Pada lembaran kerja, hanya pilih sel yang anda ingin kunci.

 6. Timbulkan kotak dialog Format Sel lagi (Ctrl+Shift+F).

 7. Kali ini, pada tab Perlindungan, pilih kotak Dikunci kemudian klik OK.

 8. Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Perubahan, klik Lindungi Helaian.

  Lindungi Helaian

 9. Dalam senarai Izinkan semua pengguna lembaran kerja ini untuk, pilih unsur yang anda ingin membolehkan pengguna mengubahnya.

  Maklumat lanjut tentang unsur lembaran kerja

  Unsur lembaran kerja

  Kosongkan kotak semak ini

  Untuk mengelakkan pengguna daripada

  Pilih sel yang dikunci

  Alihkan penuding ke sel yang kotak semak Dikunci dipilih pada tab Perlindungan bagi kotak dialog Format Sel. Secara lalai, pengguna dibenarkan memilih sel yang dikunci.

  Pilih sel yang tidak dikunci

  Alihkan penuding ke sel yang kotak semak Dikunci dikosongkan pada tab Perlindungan bagi kotak dialog Format Sel. Secara lalai, pengguna boleh memilih sel yang dibuka kunci dan mereka boleh menekan kekunci TAB untuk bergerak di antara sel yang dibuka kunci pada lembaran kerja yang dilindungi.

  Format sel

  Mengubah sebarang opsyen dalam kotak dialog Format Sel atau Pemformatan Bersyarat. Jika anda menggunakan pemformatan bersyarat sebelum anda melindungi lembaran kerja, pemformatan terus berubah apabila pengguna memasukkan nilai yang memenuhi syarat yang berbeza.

  Format lajur

  Menggunakan sebarang perintah pemformatan lajur, termasuk mengubah lebar lajur atau menyembunyikan lajur (tab Rumah, kumpulan Sel, butang Format).

  Format baris

  Menggunakan sebarang perintah pemformatan baris, termasuk mengubah tinggi baris atau menyembunyikan baris (tab Rumah, kumpulan Sel, butang Format).

  Selitkan lajur

  Menyelitkan lajur.

  Selitkan baris

  Menyelitkan baris.

  Selitkan hiperpautan

  Menyelitkan hiperpautan baru, walaupun dalam sel yang dibuka kunci.

  Padam lajur

  Memadamkan lajur.

  Jika Padam lajur dilindungi dan Selitkan lajur juga tidak dilindungi, pengguna boleh menyelitkan lajur yang tidak dapat dipadamkannya.

  Padam baris

  Memadamkan baris.

  Jika Padam baris dilindungi dan Selitkan baris juga tidak dilindungi, pengguna boleh menyelitkan baris yang tidak dapat dipadamkannya.

  Isih

  Menggunakan sebarang perintah untuk mengisih data (tab Data, kumpulan Isih & Tapis).

  Pengguna tidak boleh mengisih julat yang mengandungi sel yang dikunci pada lembaran kerja yang dilindungi, tanpa mengira seting ini.

  Gunakan AutoTapis

  Menggunakan anak panah juntai bawah untuk mengubah penapis pada julat apabila AutoTuras digunakan.

  Pengguna tidak boleh menggunakan atau mengalih keluar AutoTapis pada lembaran kerja yang dilindungi, tanpa mengira seting ini.

  Guna laporan Jadual Pangsi

  Memformat, mengubah tataletak, menyegar semula atau sebaliknya mengubah suai laporan Jadual Pangsi atau mencipta laporan baru.

  Edit objek

  Lakukan mana-mana antara berikut:

  • Membuat perubahan pada objek grafik termasuk peta, carta terbenam, bentuk, kotak teks dan kawalan yang anda tidak buka kunci sebelum anda melindungi lembaran kerja. Contohnya, jika lembaran kerja mempunyai butang yang menjalankan makro, anda boleh klik butang tersebut untuk menjalankan makro tetapi anda tidak boleh memadam butang tersebut.

  • Membuat sebarang perubahan, seperti pemformatan, kepada carta terbenam. Carta tersebut terus dikemas kini apabila anda mengubah data sumbernya.

  • Menambah atau mengedit komen.

  Edit senario

  Melihat senario yang anda telah sembunyikan, membuat perubahan pada senario yang anda telah halang daripada diubah dan memadam senario ini. Pengguna boleh mengubah nilai dalam sel yang berubah, jika sel tidak dilindungi dan menambah senario baru.

  Unsur helaian carta

  Tandakan kotak semak ini

  Untuk mengelakkan pengguna daripada

  Kandungan

  Melakukan perubahan pada item yang merupakan sebahagian daripada carta seperti siri data, paksi dan petunjuk. Carta tersebut berterusan menggambarkan perubahan yang dilakukan pada data sumbernya.

  Objek

  Melakukan perubahan pada objek grafik —termasuk bentuk, kotak teks dan kawalan —kecuali anda membuka kunci objek sebelum anda melindungi helaian carta.

 10. Dalam kotak Kata laluan untuk menyahlindung helaian, taipkan kata laluan untuk helaian tersebut, klik OK dan kemudian taipkan semula kata laluan untuk mengesahkannya.

  • Kata laluan adalah pilihan. Jika anda tidak membekalkan kata laluan, mana-mana pengguna boleh menyahlindung helaian itu dan mengubah unsur yang dilindungi.

  • Pastikan anda memilih kata laluan yang senang diingati, kerana jika anda melupakan kata laluan itu, anda tidak akan mempunyai capaian kepada unsur yang dilindungi pada lembaran kerja.

Halaman Atas

Membuka kunci julat pada lembaran kerja terlindung untuk diedit pengguna

Untuk memberikan pengguna tertentu keizinan untuk mengedit julat dalam lembaran kerja yang dilindungi, komputer anda mesti menjalankan Microsoft Windows XP atau lebih terkini, dan komputer anda mesti berada dalam domain. Berbanding menggunakan keizinan yang memerlukan domain, anda juga boleh menentukan kata laluan untuk julat.

 1. Pilih lembaran kerja yang anda ingin lindungi.

 2. Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Perubahan, klik Izinkan Pengguna Mengedit Julat.

  Benarkan Pengguna Edit Perubahan

  Perintah ini hanya tersedia apabila lembaran kerja tidak dilindungi.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menambahkan julat boleh edit baru, klik Baru.

  • Untuk mengubah suai julat boleh edit sedia ada, pilihnya dalam kotak Julat dinyahkunci oleh kata laluan apabila helaian dilindungi, kemudian klik Ubah Suai.

  • Untuk memadamkan julat boleh edit, pilihnya dalam kotak Julat dinyahkunci oleh kata laluan apabila helaian dilindungi, kemudian klik Padam.

 4. Dalam kotak Tajuk, taip nama untuk julat yang anda ingin buka.

 5. Dalam kotak Merujuk kepada sel, taip tanda sama dengan (=), kemudian taip rujukan julat yang anda ingin buka.

  Anda juga boleh mengklik butang Runtuhkan Dialog, pilih julat dalam lembaran kerja, kemudian klik butang Runtuhkan Dialog lagi untuk kembali ke kotak dialog.

 6. Untuk capaian kata laluan, dalam kotak Kata laluan julat, taip kata laluan yang membenarkan capaian kepada julat.

  Menentukan kata laluan merupakan pilihan apabila anda merancang menggunakan capaian keizinan. Menggunakan kata laluan membenarkan anda melihat kelayakan pengguna bagi sebarang individu yang diizinkan yang mengedit julat.

 7. Untuk keizinan capaian, klik Keizinan, kemudian klik Tambah.

 8. Dalam kotak Masukkan nama objek untuk memilih (contoh), taip nama pengguna yang anda ingin mengedit julat.

  Untuk melihat cara nama pengguna patut dimasukkan, klik contoh. Untuk mengesahkan nama adalah betul, klik Semak Nama.

 9. Klik OK.

 10. Untuk menentukan jenis keizinan untuk pengguna yang anda pilih, dalam kotak Keizinan, pilih atau kosongkan kotak semak Izin atau Nafikan, kemudian klik Guna.

 11. Klik OK dua kali.

  Jika digesa untuk kata laluan, taip kata laluan yang anda tentukan.

 12. Dalam kotak dialog Benarkan Pengguna Mengedit Julat, klik Lindungi Helaian.

 13. Dalam senarai Izinkan semua pengguna lembaran kerja ini untuk, pilih unsur yang anda ingin membolehkan pengguna mengubahnya.

  Maklumat lanjut tentang unsur lembaran kerja

  Unsur lembaran kerja

  Kosongkan kotak semak ini

  Untuk mengelakkan pengguna daripada

  Pilih sel yang dikunci

  Alihkan penuding ke sel yang kotak semak Dikunci dipilih pada tab Perlindungan bagi kotak dialog Format Sel. Secara lalai, pengguna dibenarkan memilih sel yang dikunci.

  Pilih sel yang tidak dikunci

  Alihkan penuding ke sel yang kotak semak Dikunci dikosongkan pada tab Perlindungan bagi kotak dialog Format Sel. Secara lalai, pengguna boleh memilih sel yang dibuka kunci dan mereka boleh menekan kekunci TAB untuk bergerak di antara sel yang dibuka kunci pada lembaran kerja yang dilindungi.

  Format sel

  Mengubah sebarang opsyen dalam kotak dialog Format Sel atau Pemformatan Bersyarat. Jika anda menggunakan pemformatan bersyarat sebelum anda melindungi lembaran kerja, pemformatan terus berubah apabila pengguna memasukkan nilai yang memenuhi syarat yang berbeza.

  Format lajur

  Menggunakan sebarang perintah pemformatan lajur, termasuk mengubah lebar lajur atau menyembunyikan lajur (tab Rumah, kumpulan Sel, butang Format).

  Format baris

  Menggunakan sebarang perintah pemformatan baris, termasuk mengubah tinggi baris atau menyembunyikan baris (tab Rumah, kumpulan Sel, butang Format).

  Selitkan lajur

  Menyelitkan lajur.

  Selitkan baris

  Menyelitkan baris.

  Selitkan hiperpautan

  Menyelitkan hiperpautan baru, walaupun dalam sel yang dibuka kunci.

  Padam lajur

  Memadamkan lajur.

  Jika Padam lajur dilindungi dan Selitkan lajur juga tidak dilindungi, pengguna boleh menyelitkan lajur yang tidak dapat dipadamkannya.

  Padam baris

  Memadamkan baris.

  Jika Padam baris dilindungi dan Selitkan baris juga tidak dilindungi, pengguna boleh menyelitkan baris yang tidak dapat dipadamkannya.

  Isih

  Menggunakan sebarang perintah untuk mengisih data (tab Data, kumpulan Isih & Tapis).

  Pengguna tidak boleh mengisih julat yang mengandungi sel yang dikunci pada lembaran kerja yang dilindungi, tanpa mengira seting ini.

  Gunakan AutoTapis

  Menggunakan anak panah juntai bawah untuk mengubah penapis pada julat apabila AutoTuras digunakan.

  Pengguna tidak boleh menggunakan atau mengalih keluar AutoTapis pada lembaran kerja yang dilindungi, tanpa mengira seting ini.

  Guna laporan Jadual Pangsi

  Memformat, mengubah tataletak, menyegar semula atau sebaliknya mengubah suai laporan Jadual Pangsi atau mencipta laporan baru.

  Edit objek

  Lakukan mana-mana antara berikut:

  • Membuat perubahan pada objek grafik termasuk peta, carta terbenam, bentuk, kotak teks dan kawalan yang anda tidak buka kunci sebelum anda melindungi lembaran kerja. Contohnya, jika lembaran kerja mempunyai butang yang menjalankan makro, anda boleh klik butang tersebut untuk menjalankan makro tetapi anda tidak boleh memadam butang tersebut.

  • Membuat sebarang perubahan, seperti pemformatan, kepada carta terbenam. Carta tersebut terus dikemas kini apabila anda mengubah data sumbernya.

  • Menambah atau mengedit komen.

  Edit senario

  Melihat senario yang anda telah sembunyikan, membuat perubahan pada senario yang anda telah halang daripada diubah dan memadam senario ini. Pengguna boleh mengubah nilai dalam sel yang berubah, jika sel tidak dilindungi dan menambah senario baru.

  Unsur helaian carta

  Tandakan kotak semak ini

  Untuk mengelakkan pengguna daripada

  Kandungan

  Melakukan perubahan pada item yang merupakan sebahagian daripada carta seperti siri data, paksi dan petunjuk. Carta tersebut berterusan menggambarkan perubahan yang dilakukan pada data sumbernya.

  Objek

  Melakukan perubahan pada objek grafik —termasuk bentuk, kotak teks dan kawalan —kecuali anda membuka kunci objek sebelum anda melindungi helaian carta.

 14. Dalam kotak Kata laluan untuk menyahlindung helaian, taipkan kata laluan, klik OK dan kemudian taipkan semula kata laluan untuk mengesahkannya.

 • Kata laluan adalah pilihan. Jika anda tidak membekalkan kata laluan, maka mana-mana pengguna boleh menyahlindung helaian itu dan mengubah unsur yang dilindungi.

 • Pastikan anda memilih kata laluan yang mudah diingati, kerana jika anda kehilangan kata laluan tersebut, anda tidak boleh mendapatkan capaian kepada unsur dilindungi dalam buku kerja.

 • Jika suatu sel terletak dalam lebih daripada satu julat, pengguna yang diizinkan untuk mengedit mana-mana julat tersebut boleh mengedit sel itu.

 • Jika pengguna cuba mengedit berbilang sel pada satu masa dan diizinkan mengedit sesetengah tetapi bukan semua sel itu, pengguna itu akan digesa memilih dan mengedit sel itu satu demi satu.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×