Mengumpulkan atau meleraikan bentuk, gambar atau objek lain

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh mengumpulkan bentuk, gambar atau objek lain. Perkumpulan membolehkan anda memutar, membalikkan, mengalihkan atau mensaiz semula bentuk atau objek pada masa yang sama seolah-olah ia adalah satu bentuk atau objek tunggal. Anda juga boleh mengubah atribut semua bentuk dalam Kumpulan pada satu masa, dan anda boleh meleraikan Kumpulan bentuk pada bila-bila masa dan kemudian mengumpulnya semula kemudian.

 1. Tekan dan tahan Ctrl sambil anda mengklik bentuk, gambar atau objek lain untuk dikumpulkan.

  Petua: Untuk bantuan memilih bentuk atau gambar, lihat memilih bentuk atau objek lain.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mengumpulkan bentuk atau objek lain, pada tab Format alat melukis , klik Kumpulan > Kumpulan.

   Butang Kumpul pada tab Format Alat Melukis

  • Untuk mengumpulkan gambar, pada tab Format alat gambar , klik Kumpulan > Kumpulan.

   Butang Kumpul didapati pada tab Format Alat Gambar

   Kumpulan gambar dalam Word, opsyen Balut teks mesti disetkan kepada sesuatu selain sebaris dengan teks untuk setiap satu gambar yang anda ingin kumpulkan. Untuk mengubah opsyen ini, klik kanan gambar, klik Balut teks, dan kemudian pilih apa-apa sebaris dengan teks.

   Nota: 

   • Anda boleh membuat perubahan kepada seluruh Kumpulan seperti menambah isian bentuk atau kesan, atau kesan untuk gambar.

   • Selepas anda membuat kumpulan anda, anda masih boleh mengendalikan item tunggal dalam kumpulan. Pilih kumpulan kemudian klik item untuk memilihnya.

   • Anda boleh mencipta kumpulan dalam kumpulan. Contohnya, tambahkan item lain di atas item sedia ada untuk membina lukisan kompleks.

Anda mungkin ingin mengalihkan kumpulan tetapi meninggalkan satu bentuk atau gambar atau membuat perubahan yang meluas pada satu bentuk tanpa mengubah bentuk lain dalam kumpulan.

 1. Pilih kumpulan yang anda ingin leraikan.

 2. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk meleraikan bentuk dan objek, pada tab Format alat melukis , klik Kumpulan > Leraikan.

   Opsyen Leraikan pada tab Format Alat Melukis

  • Untuk meleraikan gambar, pada tab Format alat gambar , klik Kumpulan > Leraikan.

   Butang leraikan pada tab Alat Gambar

Nota: 

 • Butang kumpulkan semula kini tidak tersedia dalam Word 2013 dan Word 2016. Untuk mengumpulkan semula, pilih semua bentuk atau gambar untuk mengumpulkan semula dan kemudian klik Kumpulan > Kumpulan.

 • Jika anda menukar grafik SmartArt kepada bentuk individu, anda tidak boleh menukarnya semula kepada grafik SmartArt atau mengumpulnya semula.

Untuk semua aplikasi kecuali Word

 1. Pilih mana-mana satu daripada bentuk, gambar atau objek yang dalam kumpulan sebelum ini.

 2. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengumpulkan semula bentuk dan objek, pada tab Format alat melukis , klik Kumpulan > kumpulkan semula.

   Butang Kumpulkan Semula pada tab Format Alat Melukis

  • Untuk mengumpulkan semula gambar, pada tab Format alat gambar , klik Kumpulan > kumpulkan semula.

   Butang Kumpulkan Semula pada tab Format Alat Gambar

Berikut adalah beberapa sebab mengapa butang Kumpulan dikelabukan dan perkara yang anda boleh lakukan untuk mendapatkannya semula.

 • Hanya satu bentuk atau gambar dipilih. Pastikan anda telah memilih berbilang bentuk atau gambar.

 • Pilihan anda termasuk Jadual, lembaran kerja atau imej GIF. Butang Kumpulan tidak akan tersedia jika mana-mana objek ini dipilih.

 • Jika anda menggunakan Word, dan cuba mengumpulkan gambar, Balut teks mungkin disetkan kepada sebaris dengan teks. Ubah opsyen tataletak apa-apa sebaris dengan teks untuk setiap satu gambar yang anda ingin untuk Kumpulan.

 • Jika anda menggunakan PowerPoint, anda mungkin telah cuba mengumpulkan sesuatu dengan teks ruang letak tajuk “Klik untuk menambahkan tajuk” atau dengan ruang letak kandungan “Klik untuk menambahkan teks.”

  Slaid dengan dua ruang letak dan dua objek berasingan

  Dalam contoh di atas, segi empat sama biru dan bulatan hijau boleh dikumpulkan bersama-sama. Tetapi bentuk tidak boleh dikumpulkan dengan teks ruang letak.

  Untuk mendapatkan kembali butang Kumpulan, alihkan bentuk, gambar atau objek ke lokasi lain pada slaid anda di luar teks ruang letak atau alih keluar ruang letak dari perkara yang anda ingin kumpulkan.

Nota: Jika tiada satu pun daripada perkara ini yang mendayakan butang Kumpulan untuk anda, cari di forum Answers atau siarkan soalan anda di sana.

 1. Tekan dan tahan CTRL sementara anda memilih bentuk, gambar atau objek yang anda ingin kumpulkan.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mengumpulkan bentuk dan objek lain: di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Imej butang dan kemudian klik Kumpulan .

  • Untuk mengumpulkan gambar: di bawah Alat gambar, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Imej butang dan kemudian klik Kumpulan.

   Jika anda tidak melihat tab Alat melukis atau Alat gambar , pastikan anda memilih bentuk, gambar atau objek lain. Anda mungkin perlu dwiklik objek untuk membuka Format tab.

  Nota: 

  • Selepas anda mengumpulkan item, anda boleh terus untuk memilih sebarang item tunggal dalam Kumpulan. Pilih Kumpulan, dan kemudian klik item individu yang anda ingin pilih.

  • Semua gambar atau objek dalam Kumpulan mesti dalam program yang sama. Anda tidak dapat mengumpulkan bentuk, gambar dan objek lain merentasi berbilang program.

Untuk meleraikan sekumpulan bentuk, gambar atau objek lain (contohnya, jika anda ingin mengalihkan kumpulan tetapi meninggalkan satu bentuk atau membuat perubahan yang meluas pada satu bentuk tanpa mengubah bentuk lain), lakukan perkara berikut:

 1. Pilih kumpulan yang anda ingin leraikan.

 2. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk meleraikan bentuk atau objek lain, di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Kumpulan Imej butang , dan kemudian klik Leraikan.

   Senarai Kumpulan dengan Leraikan dipilih

  • Untuk meleraikan gambar, di bawah Alat gambar, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Imej butang , dan kemudian klik Leraikan.

   Senarai Kumpulan dengan Leraikan dipilih

   Jika anda tidak melihat Alat melukis, Alat gambar, atau tab Format , pastikan anda memilih Kumpulan bentuk, gambar atau objek lain. Anda mungkin perlu dwiklik objek untuk membuka Format tab.

 1. Pilih mana-mana satu daripada bentuk atau objek yang dalam kumpulan sebelum ini.

  Nota: Jika anda menukar grafik SmartArt kepada bentuk individu, ia adalah tidak mungkin untuk menukarnya semula kepada grafik SmartArt atau mengumpulnya semula.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mengumpulkan semula bentuk dan objek: di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Imej butang , dan kemudian klik kumpulkan semula.

  • Untuk mengumpulkan semula gambar: di bawah Alat gambar, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Imej butang , dan kemudian klik kumpulkan semula.

   Senarai Kumpulan dengan Kumpulkan semula dipilih

   Jika anda tidak melihat Alat melukis, Alat gambar, atau tab Format , pastikan anda memilih Kumpulan bentuk, gambar atau objek lain. Anda mungkin perlu dwiklik objek untuk membuka Format tab.

Nota: Butang kumpulkan semula kini tidak tersedia dalam Word 2010. Untuk mengumpulkan semula objek, pilih semua gambar yang anda ingin kumpulkan semula dan kemudian klik Kumpulan.

Jika pilihan anda termasuk Jadual, lembaran kerja atau imej GIF, butang Kumpulan tidak akan tersedia. Dalam PowerPoint, butang Kumpulan mungkin tidak tersedia jika bentuk, gambar atau objek telah diselitkan ke dalam ruang letak atau anda sedang cuba Kumpulan Ruang letak, seperti ruang letak tidak dikumpul dengan bentuk, gambar, objek lain.

Slaid dengan dua ruang letak dan dua objek berasingan
Rajah 1 dalam contoh di atas, segi empat biru dan bulatan hijau boleh dikumpulkan bersama-sama. Namun, segi empat biru tidak dikumpulkan dengan ruang letak kandungan ("klik untuk menambah teks") atau ruang letak tajuk ("klik untuk menambahkan tajuk").
 • Mengalihkan bentuk, gambar atau objek ke lokasi lain pada slaid anda di luar ruang letak atau mengalih keluar ruang letak daripada objek yang anda ingin kumpulkan.

Nota: Jika mengalihkan bentuk, gambar atau objek yang tidak membuat butang Kumpulan tersedia, anda boleh Cari PSS Knowledge Base.

 1. Selitkan kanvas lukisan. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan ilustrasi , klik bentuk, dan kemudian klik Kanvas lukisan baru.

 2. Memotong dan menampal bentuk atau objek yang anda ingin kumpul pada kanvas lukisan.

 3. Pilih bentuk atau objek lain yang anda ingin kumpulkan.

  Untuk maklumat lanjut tentang memilih bentuk, lihat memilih bentuk atau objek lain.

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk bentuk tanpa teks, di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Imej butang , dan kemudian klik Kumpulan.

  • Untuk bentuk dengan teks, di bawah Alat kotak teks, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Kumpulan Imej butang , dan kemudian klik Kumpulan.

   Jika anda tidak melihat Alat melukis, tab Alat kotak teks atau Format , pastikan anda memilih bentuk atau objek lain.

 5. Seret bentuk terkumpul atau objek keluar daripada kanvas lukisan.

 6. Pilih kanvas lukisan dan kemudian tekan DELETE.

  Nota: 

  • Selepas anda mengumpulkan bentuk atau objek lain, anda boleh terus memilih sebarang bentuk tunggal atau objek dalam kumpulan. Pilih kumpulan kemudian klik bentuk individu atau objek yang anda ingin pilih.

  • Anda tidak boleh mengumpulkan bentuk dan objek lain merentasi berbilang program.

 1. Klik kanan setiap gambar yang anda ingin kumpulkan, dan pada menu pintas, tuding ke Pembalutan teks.

 2. Klik segi empat atau sebarang opsyen lain daripada sebaris dengan teks.

 3. Menyelitkan kanvas lukisan. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan ilustrasi , klik bentuk, dan kemudian klik Kanvas lukisan baru.

 4. Memotong dan menampal gambar yang anda ingin kumpul pada kanvas lukisan.

 5. Pilih gambar yang anda ingin kumpulkan.

  Untuk maklumat lanjut tentang memilih gambar, lihat memilih bentuk atau objek lain.

 6. Di bawah Alat gambar, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Kumpulan Imej butang , dan kemudian klik Kumpulan.

  Jika anda tidak dapat melihat tab Alat Gambar atau Format, pastikan anda telah memilih gambar atau objek lain.

 7. Seret gambar terkumpul mematikan kanvas lukisan.

 8. Pilih kanvas lukisan dan kemudian tekan DELETE.

  Nota: 

  • Selepas anda mengumpulkan gambar atau objek lain, anda boleh terus memilih sebarang gambar atau objek tunggal dalam kumpulan. Pilih kumpulan kemudian klik gambar atau objek individu yang anda ingin pilih.

  • Anda tidak dapat mengumpulkan gambar dan objek lain merentasi berbilang program.

 1. Klik kanan gambar yang anda ingin kumpulkan, dan pada menu pintas, tuding ke Pembalutan teks.

 2. Klik segi empat atau sebarang opsyen lain daripada sebaris dengan teks.

 3. Selitkan kanvas lukisan. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan ilustrasi , klik bentuk, dan kemudian klik Kanvas lukisan baru.

 4. Memotong dan menampal gambar yang anda ingin kumpul pada kanvas lukisan.

 5. Memotong dan menampal kotak teks yang anda ingin kumpul pada kanvas lukisan.

 6. Pilih gambar dan kotak teks yang anda ingin kumpulkan.

  Untuk maklumat lanjut tentang memilih gambar dan kotak teks, lihat memilih bentuk atau objek lain.

 7. Di bawah Alat gambar, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Kumpulan Imej butang , dan kemudian klik Kumpulan.

  Jika anda tidak dapat melihat tab Alat Gambar atau Format, pastikan anda telah memilih gambar atau objek lain.

 8. Seret kotak teks dan gambar terkumpul mematikan kanvas lukisan.

 9. Pilih kanvas lukisan dan kemudian tekan DELETE.

  Nota: 

  • Selepas anda mengumpulkan gambar dan kotak teks, anda boleh terus untuk memilih setiap objek individu dan mengubah suainya. Pilih Kumpulan, dan kemudian klik dalam kotak teks atau gambar yang anda ingin pilih.

  • Anda tidak dapat mengumpulkan gambar dan objek lain merentasi berbilang program.

Anda juga boleh menambah kapsyen pada gambar dalam Office Word 2007 tanpa menggunakan kotak teks. Lakukan yang berikut:

 1. Klik kanan gambar dan pada menu pintas, tuding ke Selitkan kapsyen.

 2. Pilih opsyen yang anda inginkan. seperti pra sedia ada teks, posisi kapsyen dan penomboran pilihan, dan kemudian klik OK.

Anda kini boleh pilih kapsyen dan mengubah teks dan pemformatan teks.

Untuk meleraikan sekumpulan bentuk, gambar atau objek lain (contohnya, jika anda ingin mengalihkan kumpulan tetapi meninggalkan satu bentuk atau membuat perubahan yang meluas pada satu bentuk tanpa mengubah bentuk lain), lakukan perkara berikut:

 1. Selitkan kanvas lukisan. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan ilustrasi , klik bentuk, dan kemudian klik Kanvas lukisan baru.

 2. Seret Kumpulan yang anda ingin leraikan pada kanvas lukisan.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk meleraikan bentuk tanpa teks atau objek lain, di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Imej butang , dan kemudian klik Leraikan.

  • Untuk bentuk dengan teks, di bawah Alat kotak teks, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Kumpulan Imej butang , dan kemudian klik Kumpulan.

  • Untuk meleraikan gambar, di bawah Alat gambar, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Kumpulan Imej butang , dan kemudian klik Leraikan.

 4. Jika anda tidak melihat Alat melukis, Alat kotak teks, Alat gambar, atau tab Format , pastikan anda memilih Kumpulan bentuk, gambar atau objek lain.

 5. Seret bentuk, gambar atau objek keluar daripada kanvas lukisan.

 6. Pilih kanvas lukisan dan kemudian tekan DELETE.

Jika anda ingin memberikan penampilan yang kompleks kepada bentuk grafik SmartArt anda atau mendapatkan kawalan yang lebih baik terhadap pensaizan semula dan peletakan bentuk dalam grafik SmartArt anda, tukar grafik SmartArt anda kepada bentuk individu.

Penting: Selepas anda menukar grafik SmartArt anda kepada bentuk individu, anda tidak boleh menukarnya semula kepada grafik SmartArt. Apabila anda menukar grafik SmartArt, anda tidak boleh menyusun bentuk secara automatik dan anda kehilangan reka bentuk dan alat pemformatan yang tersedia pada tab Alat SmartArt, termasuk galeri Tataletak, Ubah Warna dan Gaya SmartArt. Walau bagaimanapun, anda masih boleh memformatkan bentuk menggunakan opsyen pada tab Alat Melukis.

 1. Pilih semua bentuk dalam grafik SmartArt anda.

  Untuk memilih semua bentuk, klik bentuk kemudian tekan CTRL+A.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Salin.

 3. Untuk menukar grafik SmartArt anda kepada bentuk individu, klik kawasan yang berlainan dalam dokumen anda kemudian pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Tampal.

Nota: Apabila anda menukar kepada bentuk daripada grafik SmartArt, setiap bentuk individu menjadi bentuk terkumpul. Jadi, bagi setiap bentuk dalam grafik SmartArt anda, dua bentuk dikumpulkan apabila ditampalkan, satu bentuk untuk teks dan satu lagi untuk geometri. Jika bentuk dalam grafik SmartArt anda tidak mengandungi teks, anda mungkin melihat fon atau saiz teks yang berbeza daripada bentuk lain apabila anda memasukkan teks dalam bentuk.

 1. Selitkan kanvas lukisan. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan ilustrasi , klik bentuk, dan kemudian klik Kanvas lukisan baru.

 2. Seret bentuk atau objek yang anda ingin kumpulkan semula pada kanvas lukisan.

 3. Pilih mana-mana satu daripada bentuk atau objek yang dalam kumpulan sebelum ini.

  Jika anda telah menukar grafik SmartArt anda kepada bentuk individu, anda tidak boleh menukarnya semula kepada grafik SmartArt atau mengumpulkannya semula.

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mengumpulkan semula bentuk tanpa teks atau objek lain, di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Imej butang , dan kemudian klik kumpulkan semula.

  • Untuk mengumpulkan semula bentuk dengan teks, di bawah Alat kotak teks, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Kumpulan Imej butang , dan kemudian klik kumpulkan semula .

 5. Jika anda tidak melihat Alat melukis, Alat kotak teks, atau tab Format , pastikan anda memilih Kumpulan bentuk, gambar atau objek lain.

 6. Seret dikumpul semula bentuk atau objek keluar daripada kanvas lukisan.

 7. Pilih kanvas lukisan dan kemudian tekan DELETE.

 1. Selitkan kanvas lukisan. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan ilustrasi , klik bentuk, dan kemudian klik Kanvas lukisan baru.

 2. Seret gambar atau objek yang anda ingin kumpulkan semula pada kanvas lukisan.

 3. Pilih mana-mana satu daripada gambar atau objek yang dalam kumpulan sebelum ini.

 4. Di bawah Alat gambar, pada tab Format , dalam Kumpulan susun , klik Kumpulan Imej butang , dan kemudian klik kumpulkan semula.

  Jika anda tidak dapat melihat tab Alat Gambar atau Format, pastikan anda telah memilih gambar atau objek lain.

 5. Seret dikumpul semula bentuk atau objek keluar daripada kanvas lukisan.

 6. Pilih kanvas lukisan dan kemudian tekan DELETE.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×