Mengubah warna dan gaya senarai berbulet atau bernombor

Ingin mengubah warna, gaya atau saiz bulet atau nombor dalam persembahan PowerPoint 2013 anda? Atau mengubah nombor yang anda ingin bermula? Anda berada di tempat yang betul.

 1. Untuk mengubah satu bulet atau nombor, letakkan kursor di permulaan baris yang anda ingin ubah. Untuk mengubah bulet atau nombor berbilang, pilih teks dalam semua bulet atau nombor yang anda ingin ubah.

 2. Klik Rumah, klik anak panah sama ada pada butang Bulet atau Penomboran, kemudian klik Bulet dan Penomboran.

 3. Dalam kotak dialog Bulet dan Penomboran, sama ada pada tab Berbulet atau tab Bernombor (bergantung pada jenis senarai yang anda sedang usahakan), pilih perubahan gaya yang anda ingin lakukan, seperti:

 4. Gaya bulet atau nombor.

 5. Warna.

 6. Saiz (untuk mensaiz semula bulet atau nombor supaya saiznya berkaitan dengan teks anda, klik Saiz, dan masukkan peratusan).

 7. Nombor permulaan (pada tab Bernombor, masukkan nombor yang anda inginkan dalam kotak Mula di).

 8. Gambar (untuk menggunakan gambar sebagai bulet, pada tab Berbulet, klik Gambar dan skrol untuk mencari gambar).

 9. Simbol (untuk menambah aksara daripada senarai simbol kepada tab Berbulet atau Bernombor, pada tab Berbulet, klik Sesuaikan, klik simbol dan klik OK. Anda boleh menggunakan simbol pada slaid anda daripada senarai gaya).

 10. Grafik SmartArt (untuk menukar senarai berbulet atau bernombor sedia ada kepada grafik SmartArt, klik Rumah > Tukar kepada SmartArt).

Nota    PowerPoint tidak menyokong senarai bernombor perpuluhan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang senarai berbulet dan bernombor, lihat pautan Lihat Juga di halaman ini dan lihat artikel berikut:

 • Jika anda ingin menambah atau mengubah bulet atau penomboran pada slaid berbilang, lihat Mencipta induk slaid untuk mendapatkan maklumat tentang cara untuk melakukannya.

Berkenaan Dengan: PowerPoint 2013Adakah maklumat ini membantu?

Ya Tidak

Bagaimana kami boleh menambah baiknya?

255 baki aksara

Untuk melindungi privasi anda, jangan masukkan maklumat hubungan dalam maklum balas anda. Semak semula dasar privasi.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Sumber sokongan

Ubah bahasa