Mengubah suai, mengedit atau mengubah Laporan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Topik ini menerangkan teknik yang anda boleh gunakan untuk mengubah suai laporan sedia ada. Microsoft Office Access 2007 menyediakan dua pandangan yang anda boleh gunakan untuk membuat perubahan pada laporan anda: pandangan tataletak dan pandangan Reka bentuk. Pilihan anda daripada pandangan yang menggunakan bergantung pada apa tugas tertentu anda cuba mencapai. Anda mungkin berakhir menggunakan kedua-dua pandangan untuk membuat perubahan anda.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Memahami pandangan tataletak

Memahami pandangan Reka bentuk

Bertukar antara pandangan

Mengubah suai laporan anda dalam pandangan tataletak

Mengubah suai laporan anda dalam pandangan Reka bentuk

Memahami pandangan tataletak

Pandangan tataletak ialah pandangan yang paling intuitif untuk digunakan bagi pengubahsuaian laporan dan boleh digunakan untuk hampir semua perubahan yang anda akan ingin untuk laporan dalam Office Access 2007. Dalam pandangan tataletak, laporan sebenarnya berjalan, supaya anda boleh melihat data anda sama seperti ia akan muncul apabila dicetak. Walau bagaimanapun, anda juga boleh membuat perubahan Reka bentuk laporan dalam pandangan ini. Kerana anda boleh melihat data semasa anda sedang ubah suai laporan, ia pandangan sangat berguna untuk mengesetkan lebar lajur, menambah aras perkumpulan atau melaksanakan hampir sebarang tugas yang mempengaruhi penampilan dan kebolehbacaan laporan. Ilustrasi berikut menunjukkan laporan buku telefon pelanggan dalam pandangan tataletak.

Laporan dalam pandangan Tataletak

Laporan yang anda lihat dalam pandangan tataletak tidak kelihatan tidak betul-betul sama seperti Laporan bercetak. Contohnya, Terdapat tiada pemisah halaman dalam pandangan tataletak. Juga, jika anda telah gunakan Page Setup untuk format laporan anda dengan lajur, lajur tidak dipaparkan dalam pandangan tataletak. Walau bagaimanapun, pandangan tataletak memberi anda penghampiran sangat tutup laporan bercetak. Jika anda ingin melihat laporan rupa apabila dicetak, gunakan pratonton cetakan.

Tugas tertentu tidak boleh dilaksanakan dalam pandangan tataletak dan memerlukan anda untuk bertukar kepada pandangan Reka bentuk. Dalam keadaan tertentu, Access akan memaparkan mesej yang memberitahu anda bahawa anda perlu bertukar kepada pandangan Reka bentuk untuk membuat perubahan tertentu.

Halaman Atas

Memahami pandangan Reka bentuk

Pandangan Reka bentuk memberikan anda pandangan terperinci struktur laporan anda. Anda boleh melihat Kumpulan pengepala dan pengaki untuk laporan, halaman dan Kumpulan. Laporan tidak sebenarnya berjalan dalam pandangan Reka bentuk, jadi anda tidak boleh melihat data dasar semasa bekerja; Walau bagaimanapun, terdapat tugas tertentu yang anda boleh lakukan dengan lebih mudah dalam pandangan Reka bentuk daripada dalam pandangan tataletak. Anda boleh:

 • Menambah berbagai-bagai kawalan pada Laporan, seperti label, imej, garis dan segi empat tepat.

 • Edit sumber kawalan kotak teks dalam kotak teks dengan sendiri, tanpa menggunakan helaian sifat.

 • Mengubah sifat tertentu yang tidak tersedia dalam pandangan tataletak.

Ilustrasi berikut menunjukkan laporan buku telefon pelanggan dalam pandangan Reka bentuk.

Laporan dalam pandangan Reka Bentuk

Halaman Atas

Bertukar antara pandangan

Access menyediakan pelbagai kaedah untuk bertukar antara pandangan. Jika laporan telah pun dibuka, anda boleh bertukar kepada pandangan lain dengan melakukan salah satu perkara berikut:

 • Klik kanan laporan dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik pandangan yang anda inginkan pada menu pintas.

 • Klik kanan tab dokumen laporan atau bar tajuk, dan kemudian klik pandangan yang anda inginkan pada menu pintas.

 • Pada rumah tab, dalam Kumpulan pandangan , klik butang pandangan untuk Togol antara pandangan tersedia. Secara alternatif, anda boleh klik anak panah di bawah pandangan, dan kemudian pilih salah satu pandangan tersedia daripada menu. Pratonton cetak kini tidak tersedia pada menu ini.

  Imej Reben Access

 • Klik kanan kawasan kosong laporan itu sendiri, dan kemudian klik pandangan yang anda inginkan. Jika laporan terbuka dalam pandangan Reka bentuk, anda mesti klik kanan di luar grid Reka bentuk.

 • Klik salah satu ikon kecil pandangan pada Access status bar.

Jika laporan terbuka, dwiklik laporan dalam anak tetingkap navigasi untuk membukanya dalam pandangan laporan. Untuk membuka laporan dalam pandangan lain, klik kanan laporan dalam anak tetingkap navigasi dan kemudian klik pandangan yang anda inginkan pada menu pintas.

Nota: Jika anda sedang ubah suai laporan yang anda telah gunakan Page Setup untuk mencipta berbilang lajur (contohnya, mel label laporan), anda hanya boleh melihat lajur dalam pratonton cetak. Apabila anda melihat laporan dalam pandangan laporan atau pandangan tataletak, Access memaparkan data dalam lajur tunggal.

Halaman Atas

Mengubah suai laporan anda dalam pandangan tataletak

Seksyen ini menerangkan beberapa pengubahsuaian laporan biasa yang anda boleh lakukan dalam pandangan tataletak.

Mengubah lebar lajur atau medan

Mengubah ketinggian baris atau medan

Menambah medan

Memahami tataletak kawalan

Memadamkan medan atau lajur

Ubah persediaan halaman

Mengubah pemformatan medan

Mengikat kotak teks pada medan yang berbeza (perubahan sumber kawalan bagi kawalan)

Menukar sumber rekod Laporan

Membalut teks dalam medan

Tambahkan garisan grid

Menambah atau mengubah suai logo atau imej lain

Menambah atau mengedit tajuk Laporan

Menambah nombor halaman, tarikh semasa, atau masa semasa

Mengubah lebar lajur atau medan

 1. Klik item dalam lajur yang anda ingin Laraskan.

  Sempadan dilukis di sekeliling item untuk menunjukkan bahawa medan yang dipilih.

 2. Seret pinggir kanan atau kiri sempadan sehingga lajur lebar yang anda inginkan.

Halaman Atas

Mengubah ketinggian baris atau medan

 1. Klik item dalam baris yang anda ingin Laraskan.

  Sempadan dilukis di sekeliling item untuk menunjukkan bahawa medan yang dipilih.

 2. Seret pinggir atas atau bawah sempadan sehingga baris ketinggian yang anda inginkan.

Halaman Atas

Menambah medan

 • Pada tab Format , dalam Kumpulan kawalan , klik Tambah medan sedia ada. Imej Butang

  Senarai medan tersedia dipaparkan. Jika terdapat medan yang tersedia dalam Jadual lain, ini akan dipaparkan di bawah medan yang tersedia dalam Jadual lain:.

 • Seret medan dari Senarai medan ke laporan. Apabila anda mengalihkan medan, kawasan yang diserlahkan akan menunjukkan mana medan akan ditempatkan apabila anda melepaskan butang tetikus.

  Nota: Untuk menambah berbilang medan sekali gus, tekan dan tahan kekunci CTRL dan klik setiap medan dalam Senarai medan yang anda inginkan. Kemudian, lepaskan kekunci CTRL dan seret medan pada Laporan. Medan akan ditempatkan bersebelahan antara satu sama lain.

Halaman Atas

Memahami tataletak kawalan

Tataletak kawalan adalah panduan yang menjajarkan kawalan anda secara mendatar dan menegak untuk memberikan rupa yang seragam laporan anda. Anda boleh fikirkan tataletak kawalan sebagai Jadual, di mana setiap sel jadual yang mengandungi kawalan. Prosedur berikut menunjukkan anda cara untuk menambah, mengalih keluar atau menyusun kawalan dalam tataletak kawalan.

Tataletak kawalan datang dalam dua jenis: berjadual dan bertindan.

 • Dalam tataletak kawalan berjadual, kawalan disusun dalam baris dan lajur seperti hamparan, dengan label merentasi bahagian atas. Tataletak kawalan berjadual sentiasa tempoh dua Seksyen Laporan; Seksyen kawalan berada dalam, label berada dalam seksyen di atas mereka. Ilustrasi berikut menunjukkan tataletak kawalan berjadual asas.

  Tataletak kawalan berjadual asas

 • Dalam tataletak bertindan, kawalan disusun secara menegak seperti yang anda mungkin lihat pada borang kertas, dengan label di sebelah kiri setiap kawalan. Tataletak bertindan sentiasa terkandung dalam seksyen laporan tunggal. Ilustrasi berikut menunjukkan tataletak kawalan bertindan asas.

  Tataletak kawalan bertindan asas

Anda boleh mempunyai berbilang tataletak kawalan jenis sama ada pada Laporan. Contohnya, anda mungkin mempunyai tataletak berjadual untuk mencipta baris data untuk setiap rekod, dan kemudian satu atau lebih tataletak bertindan di bawah, mengandungi lebih banyak data daripada rekod yang sama.

Mencipta tataletak kawalan baru

Access mencipta secara automatik tataletak kawalan columnar dalam keadaan berikut:

 • Anda mencipta laporan baru dengan mengklik laporan Imej Butang dalam Kumpulan laporan pada tab Cipta .

 • Anda mencipta laporan baru dengan mengklik Laporan kosong Imej Butang dalam Kumpulan laporan pada tab Cipta , kemudian menyeret medan dari anak tetingkap Senarai medan untuk laporan.

Pada Laporan sedia ada, anda boleh mencipta tataletak kawalan baru dengan melakukan yang berikut:

 1. Pilih kawalan yang anda ingin tambahkan pada tataletak.

 2. Jika anda ingin menambah kawalan lain tataletak yang sama, tekan dan tahan kekunci SHIFT dan juga memilih kawalan tersebut.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Pada tab susun , dalam Kumpulan Tataletak kawalan , klik berjadual Imej Butang atau bertindan Imej Butang .

  • Klik kanan kawalan terpilih atau kawalan, tuding ke tataletak, dan kemudian klik berjadual Imej Butang atau bertindan Imej Butang .

Access mencipta tataletak kawalan dan menambah kawalan terpilih padanya.

Tukar tataletak kawalan daripada berjadual untuk bertindan, atau daripada bertindan ke berjadual

Untuk menukar tataletak seluruh daripada satu jenis tataletak yang lain:

 • Pilih tataletak kawalan dengan mengklik PEMILIH tataletak oren di penjuru atas kiri tataletak.

  Semua sel dalam tataletak dipilih.

 • Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Pada tab susun , dalam Kumpulan Tataletak kawalan , klik jenis tataletak yang anda inginkan (berjadual Imej Butang atau bertindan Imej Butang ).

  • Klik kanan tataletak kawalan, tuding ke tataletak, dan kemudian klik jenis tataletak yang anda inginkan.

Capaian rearranges kawalan ke jenis tataletak yang anda pilih.

Memisahkan tataletak kawalan kepada dua tataletak

Anda boleh memisahkan tataletak kawalan kepada dua tataletak menggunakan prosedur berikut:

 1. Tekan dan tahan kekunci SHIFT dan klik kawalan yang anda ingin alihkan tataletak kawalan baru.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Pada tab susun , dalam Kumpulan Tataletak kawalan , klik jenis tataletak yang anda inginkan untuk tataletak baru (berjadual Imej Butang atau bertindan Imej Butang ).

  • Klik kanan kawalan terpilih, tuding ke tataletak, dan kemudian klik jenis tataletak yang anda inginkan untuk tataletak baru.

Access mencipta tataletak kawalan baru dan menambah kawalan terpilih padanya.

Menyusun kawalan dalam tataletak kawalan

 • Anda boleh mengalihkan kawalan dalam tataletak kawalan dengan menyeretnya ke lokasi yang anda inginkan. Semasa anda menyeret medan, bar mendatar atau menegak menunjukkan yang ia akan ditempatkan apabila anda melepaskan butang tetikus.

 • Anda boleh mengalihkan kawalan daripada satu tataletak kawalan pada tataletak kawalan lain daripada jenis yang sama. Contohnya, anda boleh menyeret kawalan daripada tataletak bertindan tataletak bertindan yang lain, tetapi bukan untuk tataletak berjadual.

Menambah kawalan tataletak kawalan

Untuk menambah medan baru dari anak tetingkap Senarai medan ke tataletak kawalan sedia ada   

 • Hanya seret medan dari anak tetingkap Senarai medan pada tataletak. Bar mendatar atau menegak menunjukkan tempat medan akan ditempatkan apabila anda melepaskan butang tetikus.

Untuk menambah kawalan sedia ada pada tataletak kawalan sedia ada   

 1. Pilih kawalan pertama yang anda ingin tambahkan pada tataletak kawalan.

 2. Jika anda ingin menambah kawalan lain tataletak yang sama, tekan dan tahan kekunci SHIFT dan juga memilih kawalan tersebut. Anda boleh memilih kawalan dalam tataletak kawalan lain.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Jika laporan terbuka dalam pandangan Reka bentuk, seret medan terpilih pada tataletak. Bar mendatar atau menegak menunjukkan tempat medan akan ditempatkan apabila anda melepaskan butang tetikus.

  • Jika laporan terbuka dalam pandangan tataletak:

   1. Pada tab susun , dalam Kumpulan Tataletak kawalan , klik jenis tataletak yang anda tambahkan kepada. Jika anda menambah kepada tataletak berjadual, klikberjadual. Jika anda menambah kepada tataletak bertindan, klikbertindan.

    Access mencipta tataletak baru dan menambah kawalan terpilih padanya.

   2. Seret tataletak baru pada tataletak sedia ada. Bar mendatar atau menegak menunjukkan tempat medan akan ditempatkan apabila anda melepaskan butang tetikus.

Mengalih keluar kawalan dari tataletak kawalan

Mengalih keluar kawalan dari tataletak kawalan membenarkan anda untuk meletakkannya di mana-mana pada laporan tanpa menjejaskan kedudukan kawalan lain.

 • Pilih kawalan yang anda ingin alih keluar daripada tataletak. Untuk memilih berbilang kawalan, tekan dan tahan kekunci SHIFT dan klik kawalan yang anda ingin alih keluar. Untuk memilih semua kawalan dalam tataletak, klik kotak PEMILIH tataletak di penjuru atas kiri tataletak.

 • Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Pada tab susun , dalam Kumpulan Tataletak kawalan , klik alih keluar Imej Butang .

  • Klik kanan salah satu kawalan terpilih, tuding ke tataletak, dan kemudian klik alih keluar.

   Capaian mengalih keluar kawalan terpilih daripada tataletak.

Petua: Untuk mengelakkan kawalan sedang diselitkan ke dalam tataletak kawalan apabila anda mengalihkannya, tekan dan tahan kekunci CTRL dan kemudian seret kawalan ke tempat yang anda inginkan.

Halaman Atas

Memadamkan medan atau lajur

 1. Klik medan atau lajur untuk dipadamkan, atau klik tajuk lajur atau label.

  Capaian melukis sempadan di sekeliling item untuk menunjukkan bahawa ia dipilih.

 2. Tekan DELETE.

Halaman Atas

Ubah persediaan halaman

Gunakan kumpulan Tataletak halaman pada tab Persediaan halaman untuk mengubah saiz, orientasi, Jidar dan sebagainya.

 1. Klik tab Persediaan halaman .

 2. Dalam Kumpulan Tataletak halaman , klik saiz Imej Butang untuk memilih saiz kertas yang berbeza.

 3. Klik potret Imej Butang atau landskap Imej Butang untuk mengubah orientasi kertas.

 4. Klik Jidar Imej butang untuk membuat pelarasan Jidar pada Laporan.

Halaman Atas

Mengubah pemformatan medan

 1. Pilih medan yang anda ingin Formatkan.

 2. Pada Format tab, gunakan alat dalam Kumpulan fon untuk menggunakan pemformatan yang anda inginkan.

  Imej Reben Access

Halaman Atas

Mengikat kotak teks pada medan yang berbeza (perubahan sumber kawalan bagi kawalan)

 1. Klik dalam lajur atau medan yang anda ingin ubah sumber kawalan.

  Sempadan dilukis di sekeliling item untuk menunjukkan bahawa medan yang dipilih.

 2. Jika helaian sifat tidak dipaparkan buat masa ini, tekan F4 untuk memaparkannya.

 3. Pada tab Data helaian sifat, setkan sifat ControlSource kepada medan baru. Anda boleh sama ada memilih medan daripada senarai juntai bawah, atau anda boleh menaip ungkapan dalam kotak. Cari pautan untuk maklumat lanjut mengenai ungkapan dalam seksyen Lihat juga artikel ini.

Halaman Atas

Menukar sumber rekod Laporan

 1. Jika helaian sifat tidak dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 2. Dalam senarai juntai bawah di bahagian atas helaian sifat, klik laporan.

 3. Dalam helaian sifat, klik Data tab.

 4. Dalam senarai juntai bawah Sumber rekod , pilih Jadual atau pertanyaan yang anda ingin gunakan untuk sumber rekod, atau klik Butang Pembina untuk memaparkan pembina pertanyaan.

  Nota: Jika laporan kini berdasarkan pada jadual, Access meminta jika anda ingin mencipta pertanyaan berdasarkan Jadual. Klik Ya untuk memaparkan pembina pertanyaan dan mencipta pertanyaan, atau klik tiada untuk membatalkan operasi. Jika anda memilih untuk mencipta pertanyaan, pertanyaan baru akan menjadi sumber rekod laporan. Ia akan dicipta sebagai pertanyaan "terbenam" — iaitu, pertanyaan yang disimpan dalam laporan RecordSource sifat dan bukannya sebagai objek pertanyaan yang berasingan.

Halaman Atas

Membalut teks dalam medan

 1. Jika helaian sifat tidak dipaparkan, klik kanan medan yang anda inginkan teks membalut, dan klik sifat. Jika tidak, hanya klik medan untuk memilihnya.

 2. Pada tab Format helaian sifat, setkan sifat CanGrow kepadaYa.

Halaman Atas

Tambahkan garisan grid

Jika kawalan anda terkandung dalam tataletak kawalan, anda boleh menambahkan garisan grid untuk menyediakan lebih banyak visual pemisahan antara kawalan. Untuk maklumat lanjut tentang tataletak kawalan, lihat seksyen kerja dengan tataletak kawalan.

 1. Klik sebarang medan dalam tataletak kawalan.

  Sempadan dilukis di sekeliling medan untuk menunjukkan bahawa ia dipilih.

 2. Pada tab Format , dalam Kumpulan garisan grid , klik garisan grid.

  Imej Reben Access

 3. Pilih gaya garisan grid yang anda inginkan.

Nota: Anda juga boleh menambah garisan grid dengan mengklik kanan sebarang medan dalam tataletak kawalan, menuding ke tataletak, menuding ke garisan grid , kemudian memilih jenis garisan grid yang anda inginkan.

Halaman Atas

Menambah atau mengubah suai logo atau imej lain

Prosedur berikut menunjukkan anda cara untuk menambahkan logo laporan menggunakan alat Logo dan cara untuk mensaiz semula kawalan imej atau imej dalam kawalan imej.

Menambah logo

 • Pada tab Format , dalam Kumpulan kawalan , klik Logo. Imej butang

  Kotak dialog Selitkan gambar dipaparkan.

 • Semak lalu ke folder tempat fail logo anda disimpan, dan Dwiklik fail.

  Access menambah logo penjuru kiri bahagian atas laporan.

Mensaiz semula kawalan yang mengandungi logo atau imej lain

 1. Klik kawalan yang mengandungi imej.

  Sempadan dilukis di sekeliling kawalan untuk menunjukkan bahawa ia dipilih.

 2. Letakkan penuding pada sempadan. Apabila penuding menjadi anak panah berkepala dua, anda boleh menyeretnya dalam arah yang ditunjukkan oleh anak panah untuk menjadikan kawalan imej lebih besar atau lebih kecil.

Ambil perhatian bahawa nilai lalai bagi sifat Mod saiz imej klip, bermakna yang imej akan kekal pada saiz yang sama tanpa mengira cara besar atau kecil anda membuat kawalan imej. Jika anda inginkan imej untuk mendapatkan lebih besar atau kecil apabila anda mensaiz semula kawalan, lakukan yang berikut:

Mensaiz semula logo atau imej dalam kawalan

 1. Pilih imej.

 2. Jika helaian sifat belum lagi dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 3. Pada tab Format helaian sifat, setkan sifat Saiz mod kepada opsyen yang anda inginkan:

Seting

Perihalan

Klip

Imej kekal sama saiz, tanpa mengira cara besar atau kecil anda membuat kawalan imej. Jika anda membuat kawalan imej kecil daripada imej, imej dipotong.

Regang

Imej diregang secara menegak dan mendatar agar sepadan dengan saiz kawalan imej. Nisbah aspek asal imej tidak dikekalkan, jadi seting ini boleh menyebabkan imej herot melainkan anda tepat Setkan ketinggian dan lebar kawalan imej.

Zum

Seperti kawalan imej disaizkan semula, imej dilaraskan untuk menjadi sebesar mungkin tanpa menjejaskan nisbah aspek asal imej.

Halaman Atas

Menambah atau mengedit tajuk Laporan

Prosedur berikut menunjukkan anda cara untuk menambah atau mengedit label yang mengandungi tajuk laporan.

Menambahkan tajuk pada Laporan

 • Pada tab Format , dalam Kumpulan kawalan , klik tajuk. Imej Butang

  Label baru ditambahkan pada pengepala laporan dan nama laporan dimasukkan untuk anda sebagai tajuk laporan.

 • Apabila label dicipta, teks dalam label yang dipilih untuk anda agar jika anda ingin mengubah teks, anda hanya boleh mula menaip tajuk yang anda inginkan.

 • Tekan ENTER apabila anda telah selesai.

Mengedit tajuk Laporan

 1. Dwiklik label yang mengandungi tajuk laporan untuk menempatkan kursor dalam label.

 2. Taipkan teks yang anda ingin gunakan sebagai tajuk laporan, dan tekan ENTER apabila anda telah selesai.

Halaman Atas

Menambah nombor halaman, tarikh semasa, atau masa semasa

Prosedur berikut menunjukkan anda cara untuk menambah nombor halaman pada Laporan dan cara untuk menambah tarikh semasa atau masa semasa.

Menambah nombor halaman

 • Pada tab Format , dalam Kumpulan kawalan , klik Nombor halaman. Imej Butang

  Kotak dialog Nombor halaman dipaparkan.

 • Pilih format, posisi dan penjajaran yang anda inginkan untuk nombor halaman.

 • Kosongkan kotak semak Tunjukkan nombor daripada halaman pertama jika anda tidak ingin nombor pada halaman pertama.

 • Klik OK.

  Nombor halaman ditambahkan pada Laporan. Bertukar kepada pratonton cetak untuk melihat nombor rupa apabila anda mencetak laporan.

Menambah tarikh atau masa

 • Pada tab Format , dalam Kumpulan kawalan , klik tarikh dan masa. Imej Butang

  Kotak dialog tarikh dan masa dipaparkan.

 • Kosongkan kotak semak Masukkan tarikh jika anda tidak ingin memasukkan tarikh.

 • Jika anda ingin memasukkan tarikh, klik format tarikh yang anda inginkan.

 • Kosongkan kotak semak Sertakan masa jika anda tidak ingin memasukkan masa.

 • Jika anda ingin sertakan masa, klik format masa yang anda inginkan.

  Sampel tarikh dan masa dalam format yang anda telah memilih, muncul dalam kawasan sampel kotak dialog.

 • Klik OK.

Halaman Atas

Mengubah suai laporan anda dalam pandangan Reka bentuk

Dalam sesetengah kes, anda tidak dapat melaksanakan pengubahsuaian tertentu kepada laporan dalam pandangan tataletak dan sebaliknya mesti menggunakan pandangan Reka bentuk.

Menambah nombor baris

 1. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , klik Kotak teks Imej butang .

 2. Klik dalam kawasan Buka seksyen yang anda inginkan nombor baris muncul. Dalam kebanyakan kes, ini akan Seksyen butiran. Anda akan mengalihkan kotak teks ke lokasi yang muktamad lebih baru.

  Apabila anda klik laporan, Access mencipta kotak teks yang baru dan tidak terikat.

 3. Klik label (betul-betul di sebelah kiri kotak teks baru), dan tekan DELETE.

 4. Klik sekali dalam kotak teks baru untuk memilihnya, dan kemudian klik sekali lagi untuk menempatkan kursor dalam kotak teks.

 5. Taipkan = 1 dan kemudian tekan ENTER.

 6. Jika helaian sifat belum lagi dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 7. Pada tab Data helaian sifat, setkan sifat Jumlah berjalan ke Atas semua.

  Nota: Jika ini ialah laporan terkumpul, dan anda ingin penomboran untuk memulakan 1 untuk setiap Kumpulan, setkan sifat ke Atas Kumpulan.

 8. Mensaiz semula kotak teks kepada lebar yang lebih kecil dengan meletakkan penuding pada pemegang Pensaizan di pinggir kanan kotak teks dan menyeretnya ke kiri. Memberikan ruang yang cukup untuk baris terbesar yang anda jangkakan untuk melihat laporan ini.

 9. Jika perlu, menambahkan ruang bagi kotak teks di pinggir paling kiri Seksyen butiran dengan menyeret kawalan sedia ada dalam Seksyen tersebut ke kanan atau mensaiz semula kawalan paling kiri dalam Seksyen tersebut.

 10. Seret kotak teks baru ke lokasi yang anda inginkan pada Laporan.

 11. Bertukar kepada pandangan laporan, pratonton cetak atau pandangan tataletak untuk melihat nombor baris.

Jadikan pengepala Kumpulan yang muncul di bahagian atas setiap halaman

Untuk Kumpulan yang terdapat dalam berbilang halaman, ia adalah berguna untuk mempunyai pengepala Kumpulan yang muncul di bahagian atas setiap halaman supaya anda boleh melihat data berada dalam Kumpulan yang dengan mudah. Anda boleh memilih pengepala Kumpulan dalam pandangan tataletak, tetapi ia lebih mudah untuk melakukan ini dalam pandangan Reka bentuk.

 1. Dwiklik seksyen pengepala Kumpulan PEMILIH (bar mendatar di atas seksyen pengepala Kumpulan).

 2. Pada tab Format helaian sifat, setkan sifat Seksyen ulangi kepada Ya.

Membuka sublaporan yang dalam reka bentuk pandangan tetingkapnya

Apabila anda membuka laporan dalam pandangan Reka bentuk, sublaporan yang terkandung pada laporan juga dibuka dalam pandangan Reka bentuk. Walau bagaimanapun, sublaporan setiap dipaparkan dalam kawalan sublaporan, bukan sebagai tetingkap berasingan. Memandangkan sublaporan kawalan selalunya terlalu kecil untuk bekerja dalam dengan mudah, yang biasanya lebih mudah untuk membuka sublaporan yang dalam tetingkapnya sendiri dan kemudian mengeditnya. Untuk membuka sublaporan yang dalam tetingkap baru, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Pilih sublaporan yang, dan kemudian pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan alat , klik Sublaporan dalam tetingkap baru Imej Butang .

 • Klik sebaik sahaja di luar kawalan sublaporan untuk memastikan bahawa ia tidak dipilih, dan kemudian klik kanan kawalan sublaporan dan kemudian klik Sublaporan dalam tetingkap baru.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×