Mengubah suai atau mengubah seting untuk medan jenis data

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini menerangkan cara untuk mengubah suai atau mengubah jenis data yang digunakan untuk medan jadual dalam pangkalan data Access .

Dalam artikel ini

Memahami jenis data

Ubah jenis data

Sekatan pada mengubah jenis data

Memahami jenis data

Apabila anda mula-mula mereka bentuk dan membina sebuah pangkalan data, anda pelan salah satu atau lebih Jadual, anda pelan medan (lajur) untuk setiap Jadual, dan anda mengesetkan jenis data untuk setiap medan. Contohnya, jika anda perlu menyimpan tarikh dan masa, anda mengesetkan medan untuk data tarikh/masa jenis. Jika anda perlu menyimpan nama dan alamat, anda mengesetkan satu atau lebih medan jenis data teks dan sebagainya.

Access menyediakan banyak jenis data yang berbeza dan setiap jenis mempunyai tujuan tertentu. Untuk senarai lengkap semua jenis data yang disokong merentasi pelbagai versi Access, lihat pengenalan kepada jenis data dan sifat medandan jenis Data untuk pangkalan data desktop Access .

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta dan menggunakan medan carian, lihat artikel menambah atau mengubah medan carian yang membolehkan anda menyimpan berbilang nilai.

Akhirnya, jenis data yang menyediakan borang asas pengesahihan data kerana ia membantu memastikan pengguna memasukkan jenis data yang betul dalam medan jadual anda. Contohnya, anda tidak boleh memasukkan teks dalam medan yang disetkan untuk menerima nombor sahaja.

Ubah jenis data

Sebelum anda mengikuti langkah ini, ingat bahawa mengubah jenis data mungkin potong (potong mematikan) beberapa atau semua data dalam medan, dan dalam sesetengah kes boleh mengalih keluar data sepenuhnya. Untuk maklumat tentang cara Access berubah data apabila anda mengubah jenis data, lihat seksyen sekatan mengubah jenis data, dalam artikel ini.

Nota: Dalam Access, anda boleh mengesetkan jenis data untuk medan jadual anda dengan bekerja dalam pandangan helaian data atau pandangan Reka bentuk. Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk mengesetkan jenis data dalam kedua-dua pandangan. Apabila anda mengesetkan jenis data dalam pandangan Reka bentuk, anda akan melihat pilihan tambahan, Bestari carian. Pilihan yang bukan sebenarnya jenis data. Sebaliknya, anda menggunakan Bestari carian untuk mencipta medan carian, pautan medan kunci asing ke Jadual lain. Secara lalai, Access mengesetkan medan carian kepada jenis data nombor.

Ubah jenis data dalam pandangan helaian data

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, Cari dan dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

  Access membuka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 2. Pilih medan (lajur) yang anda ingin ubah.

 3. Pada tab medan , dalam Kumpulan sifat , klik anak panah dalam senarai juntai bawah di sebelah Jenis Datadan kemudian pilih jenis data. Ambil perhatian, jika anda menggunakan Access 2007 pada tab helaian data , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , klik anak panah juntai bawah senarai di sebelah Jenis Data, dan kemudian pilih jenis data.

 4. Simpan perubahan anda.

Ubah jenis data dalam pandangan Reka bentuk

 1. Jika anda mempunyai jadual yang dibuka dalam pandangan helaian data, klik kanan tab dokumen jadual dan klik Pandangan Reka bentuk.

  -atau-

  Jika anda tidak mempunyai jadual yang terbuka, dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 2. Cari medan yang anda ingin ubah, dan pilih jenis data baru daripada senarai dalam lajur Jenis Data .

 3. Simpan perubahan anda.

Halaman atas

Sekatan pada mengubah jenis data

Sebagai peraturan, anda boleh mengubah jenis data bagi semua medan, kecuali untuk:

 • Medan nombor dengan sifat Pereplikaan ID yang didayakan.

 • OLE objek medan.

 • Medan lampiran.

Selain itu, anda boleh mengubah jenis data kebanyakan apabila medan mengandungi data. Walau bagaimanapun, bergantung pada jenis data asal dan jenis data baru yang anda ingin gunakan, Access mungkin potong atau memadamkan beberapa data, atau ia mungkin tidak membenarkan penukaran langsung.

Jadual berikut menyenaraikan penukaran jenis data yang mungkin yang anda boleh lakukan dalam Accessdan menerangkan sebarang pengehadan yang Access mungkin mengenakan pada penukaran.

Menukar kepada jenis ini

Daripada jenis ini

Perubahan atau pengehadan

Teks

Memo

Access memadam semua kecuali 255 aksara pertama.

Nombor

Tiada pengehadan.

Tarikh/Masa

Tiada pengehadan.

Mata Wang

Tiada pengehadan.

AutoNombor

Tiada pengehadan.

Ya/Tidak

Nilai -1 (Ya dalam medan ya/tidak) ditukar kepada Ya. Nilai 0 (tidak dalam medan ya/tidak) ditukar kepada tidak.

Hiperpautan

Access memenggal pautan lebih panjang daripada 255 aksara.

Memo

Teks

Tiada pengehadan.

Nombor

Tiada pengehadan.

Tarikh/Masa

Tiada pengehadan.

Mata Wang

Tiada pengehadan.

AutoNombor

Tiada pengehadan.

Ya/Tidak

Nilai -1 (Ya dalam medan ya/tidak) ditukar kepada Ya. Nilai 0 (tidak dalam medan ya/tidak) ditukar kepada tidak.

Hiperpautan

Tiada pengehadan.

Nombor

Teks

Teks mesti terdiri daripada nombor dan Mata Wang yang sah dan pemisah perpuluhan. Bilangan aksara dalam medan teks mesti berada dalam saiz yang disetkan untuk medan nombor.

Untuk maklumat lanjut tentang saiz medan nombor, lihat artikel Menyelitkan, mencipta atau memadamkan medan untuk menyimpan nilai berangka.

Memo

Medan Memo mesti mengandungi teks, mata wang sah dan pemisah perpuluhan sahaja. Bilangan aksara dalam medan Memo mesti berada dalam set saiz untuk medan Nombor.

Untuk maklumat lanjut tentang saiz medan nombor, lihat artikel Menyelitkan, mencipta atau memadamkan medan untuk menyimpan nilai berangka.

Nombor tetapi dengan saiz medan atau kepersisan berlainan

Nilai mesti menjadi lebih besar atau lebih kecil daripada saiz medan baru yang boleh menyimpan. Mengubah kepersisan mungkin menyebabkan capaian untuk membundarkan beberapa nilai.

Tarikh/Masa

Tarikh yang anda boleh menukar bergantung pada saiz medan nombor. Ingat bahawa Access menyimpan semua tarikh sebagai tarikh bersiri dan menyimpan nilai tarikh sebagai integer terapung dua ketepatan.

Access menggunakan 30 Disember 1899 sebagai tarikh 0. Tarikh di luar julat 18 April 1899 dan 11 September 1900 melebihi saiz medan bait. Tarikh yang di luar julat 13 April 1810 dan 16 September 1989 melebihi saiz medan Integer.

Untuk memuatkan semua tarikh yang mungkin, setkan sifat Saiz medan bagi medan nombor anda kepada Integer panjang atau lebih besar.

Untuk maklumat lanjut tentang tarikh bersiri dan cara Access menggunakan dan menyimpan nilai tarikh, lihat artikel Masukkan nilai tarikh atau masa.

Mata Wang

Nilai mesti melebihi (atau berada di bawah) had saiz yang disetkan untuk medan. Contohnya, anda boleh menukar medan Mata Wang medan Integer hanya apabila nilai tersebut adalah lebih besar daripada 255 dan melebihi 32,767.

AutoNombor

Nilai mesti berada dalam had saiz yang disetkan untuk medan.

Ya/Tidak

Nilai "Ya" ditukar kepada -1. Nilai "Tidak" ditukar kepada 0.

Hiperpautan

Tidak berkenaan.

Tarikh/Masa

Teks

Teks asal mesti tarikh dikenali atau gabungan tarikh-masa. Contohnya, 18-Jan-2006.

Memo

Teks asal mesti tarikh dikenali atau gabungan tarikh-masa. Contohnya, 18-Jan-2006.

Nombor

Nilai mesti berada di antara -657,434 dan 2,958,465.99998843.

Mata Wang

Nilai mesti berada di antara -$657,434 dan $2,958,465.9999.

AutoNombor

Nilai mesti melebihi -657,434 dan kurang daripada 2,958,466.

Ya/Tidak

Nilai -1 (Ya) ditukar kepada 29 Disember 1899. Nilai 0 (tidak) ditukar kepada tengah malam (12:00:00 AM).

Hiperpautan

Tidak berkenaan.

Mata Wang

Teks

Teks mesti terdiri daripada nombor dan pemisah sah.

Memo

Teks mesti terdiri daripada nombor dan pemisah sah.

Nombor

Tiada pengehadan

Tarikh/Masa

Tiada pengehadan tetapi Access mungkin membundarkan nilai

AutoNombor

Tiada pengehadan

Ya/Tidak

Nilai -1 (Ya) ditukar kepada $1. Nilai 0 (tidak) ditukar kepada 0$.

Hiperpautan

Tidak berkenaan.

AutoNombor

Teks

Tidak dibenarkan jika medan AutoNombor digunakan sebagai kunci primer.

Memo

Tidak dibenarkan jika medan Autonombor digunakan sebagai kunci primer.

Nombor

Tidak dibenarkan jika medan AutoNombor digunakan sebagai kunci primer.

Tarikh/Masa

Tidak dibenarkan jika medan AutoNombor digunakan sebagai kunci primer.

Mata Wang

Tidak dibenarkan jika medan AutoNombor digunakan sebagai kunci primer.

Ya/Tidak

Tidak dibenarkan jika medan AutoNombor digunakan sebagai kunci primer.

Hiperpautan

Tidak berkenaan.

Ya/Tidak

Teks

Teks asal mesti mengandungi hanya Ya, Tidak, Benar, Palsu, Hidupkan atau Matikan.

Memo

Teks asal mesti mengandungi hanya Ya, Tidak, Benar, Palsu, Hidupkan atau Matikan.

Nombor

Sifar atau Nol ditukar kepada Tidak, semua nilai lain ditukar kepada Ya.

Tarikh/Masa

Nol atau 12:00:00 AM ditukar kepada Tidak, semua nilai lain ditukar kepada Ya.

Mata Wang

Sifar dan nol ditukar kepada tidak, Semua lain-lain nilai kepada Ya.

AutoNombor

Mencapai menukarkan semua nilai kepada Ya.

Hiperpautan

Tidak berkenaan.

Hiperpautan

Teks

Jika teks asal mengandungi alamat Web yang sah, seperti adatum.com, www.adatum.com atau http://www.adatum.com, Access menukar teks kepada Hiperpautan. Capaian cuba untuk menukar nilai lain, maksudnya anda melihat teks bergaris bawah dan kursor tetikus berubah apabila anda menuding di pautan, tetapi pautan yang tidak berfungsi. Teks boleh mengandungi sebarang protokol Web yang sah: http:// gopher://, telnet://, ftp: / / wais: / /, dan sebagainya.

Memo

Melihat entri sebelumnya. Pengehadan sama digunakan.

Nombor

Tidak dibenarkan apabila medan nombor merupakan sebahagian daripada perhubungan. Jika nilai asal ialah dalam borang alamat I.P. yang sah (empat nombor Kembar tiga dipisahkan dengan tanda noktah: nnn.nnn.nnn.nnn) dan nombor yang berlaku kepada bertepatan dengan alamat Web, hasil penukaran dalam pautan yang sah. Jika tidak, Access menambah http:// pada permulaan setiap nilai, dan pautan yang terhasil adalah tidak sah.

Tarikh/Masa

Access menambah http:// pada permulaan setiap alamat tetapi pautan yang terhasil hampir tidak akan berfungsi.

Mata Wang

Access menambah http:// pada permulaan setiap nilai tetapi seperti tarikh, pautan yang terhasil hampir tidak akan berfungsi.

AutoNombor

Tidak dibenarkan apabila medan AutoNombor merupakan sebahagian daripada perhubungan. Access menambah http:// pada permulaan setiap nilai tetapi pautan yang terhasil hampir tidak akan berfungsi.

Ya/Tidak

Access menukar semua nilai Ya kepada -1 dan semua nilai Tidak kepada 0 dan menambah http:// pada permulaan setiap nilai. Pautan yang terhasil tidak berfungsi.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×