Mengubah saiz gambar, bentuk, kotak teks atau WordArt

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh dengan mudah mensaiz semula gambar, kotak teks, bentuk dan WordArt dalam fail Office anda. Anda juga boleh mengalih keluar bahagian gambar yang tidak diingini dengan Pangkasan ia.

Contoh sebelum dan selepas pensaizan semula
Contoh gambar yang disaiz semula

Jika anda ingin regang, mengecil atau hanya mengubah pemegang saiz gunakan gambar (atau bentuk), saiz atau untuk kawalan lebih tepat, saiz Opsyen pada tab Format alat gambar atau tab Format alat melukis .

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mensaiz semula gambar, bentuk, WordArt atau objek lain

Mensaiz semula kepada ketinggian tepat dan lebar

Mensaiz semula kepada perkadaran yang tepat

Mensaiz semula gambar, bentuk, WordArt atau objek lain

 1. Klik gambar, bentuk, WordArt atau objek lain (seperti Carta) yang anda ingin saizkan semula.

 2. Untuk meningkatkan atau mengurangkan saiz dalam satu atau lebih banyak arah, seret suatu pemegang pensaizan menjauhi atau mendekati pusat sementara melakukan satu daripada yang berikut:

  • Untuk mengekalkan pusat di lokasi yang sama, tekan dan tahan Ctrl sementara anda menyeret pemegang pensaizan.

  • Untuk mengekalkan perkadaran, tekan dan tahan Shift semasa anda menyeret pemegang pensaizan.

  • Untuk mengekalkan perkadaran dan mengekalkan pusat dalam lokasi yang sama, tekan dan tahan kedua-dua Ctrl dan Shift sementara anda menyeret pemegang pensaizan.

   Membentuk dengan pemegang pensaizan yang diserlahkan

Mensaiz semula kepada ketinggian dan lebar yang tepat

 1. Klik untuk memilih gambar, bentuk, WordArt atau objek lain yang anda ingin saizkan semula dengan tepat.

  Untuk mensaiz semula berbilang objek pada masa yang sama, tekan dan tahan Ctrl semasa memilih setiap objek.

 2. Bergantung pada jenis objek yang anda telah pilih, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mensaiz semula gambar, pada tab Format alat gambar , dalam Kumpulan saiz , masukkan ukuran baru ke dalam kotak ketinggian dan lebar .

   Kotak Ketinggian dan Lebar dalam tab Format Alat Gambar

  • Untuk mensaiz semula bentuk atau objek lain, pada tab Format alat melukis , dalam Kumpulan saiz , masukkan ukuran yang anda inginkan ke dalam kotak ketinggian dan lebar .

   Kotak Ketinggian dan Lebar pada tab Format Alat Melukis

   Nota: Jika saiz skrin anda lebih kecil, anda mungkin perlu klik anak panah ke bawah dalam Kumpulan saiz untuk melihat kotak ketinggian dan lebar .
   Kumpulan saiz berkurangan pada skrin lebih kecil

Jika anda tidak dapat mengubah ketinggian dan lebar secara berasingan, anda perlu membuka kunci nisbah aspek:

 1. Klik dialog kotak pelancar Imej ikon di sudut bawah kanan Kumpulan saiz .

 2. Dalam tetingkap atau dialog kotak format yang muncul, kosongkan kotak semak kunci nisbah aspek .

Mensaiz semula kepada perkadaran yang tepat

 1. Klik gambar, bentuk, WordArt atau objek lain yang anda ingin saizkan semula.

  Untuk mensaiz semula berbilang objek pada masa yang sama, tekan dan tahan Ctrl semasa memilih setiap objek.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mensaiz semula gambar, pada tab Format alat gambar , dalam Kumpulan saiz , klik pelancar kotak dialog Imej ikon .

   Pelancar Kotak Dialog dalam kumpulan Saiz pada tab Format Alat Gambar

  • Untuk mensaiz semula bentuk atau objek lain, pada tab Format alat melukis , dalam Kumpulan saiz , klik pelancar kotak dialog Imej ikon .

   Pelancar kotak dialog dalam kumpulan Saiz pada tab Format Alat Melukis

   Nota: Jika saiz skrin anda lebih kecil, anda mungkin perlu klik anak panah ke bawah dalam Kumpulan saiz untuk melihat pelancar kotak dialog.
   Kumpulan saiz berkurangan pada skrin lebih kecil

 3. Dalam tetingkap atau dialog kotak format yang muncul, lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk mengekalkan perkadaran asal, pilih kotak semak mengunci catuan aspek dan masukkan peratusan skalaketinggian atau lebar.

  • Untuk mensaiz semula kepada perkadaran yang berlainan, kosongkan kotak semak kunci nisbah aspek dan masukkan peratusan skalaketinggian dan lebar.

Lihat Juga

Memangkas gambar

Sisipkan WordArt

Mengalihkan atau mensaiz semula Jadual dalam PowerPoint

Mensaiz semula atau mengedit gambar dalam Outlook

Mengurangkan saiz fail gambar

Mengalihkan gambar dalam Word

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mensaiz semula gambar, bentuk, kotak teks atau WordArt

Mengembalikan gambar kepada saiz asal

Menyimpan versi asal gambar diedit

Mensaiz semula gambar, bentuk, kotak teks atau WordArt

Mensaiz semula bermula atau mengecut dimensi yang objek.

Contoh sebelum dan selepas pensaizan semula

Mensaiz semula secara manual

 1. Klik gambar, bentuk, kotak teksatau WordArt yang anda ingin saizkan semula.

 2. Untuk meningkatkan atau mengurangkan saiz dalam satu atau lebih banyak arah, seret suatu pemegang pensaizan menjauhi atau mendekati pusat sementara melakukan satu daripada yang berikut:

  • Untuk mengekalkan pusat yang objek di tempat yang sama, tekan dan tahan CTRL sementara anda menyeret pemegang Pensaizan.

  • Untuk mengekalkan perkadaran objek, tekan dan tahan SHIFT sambil anda menyeret pemegang Pensaizan.

  • Untuk mengekalkan perkadaran objek serta memastikan pusatnya di tempat yang sama, tekan dan tahan CTRL dan SHIFT sementara anda menyeret pemegang Pensaizan.

Mensaiz semula kepada ketinggian dan lebar yang tepat

 1. Klik gambar, bentuk, kotak teksatau WordArt yang anda ingin saizkan semula.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mensaiz semula gambar, di bawah Alat gambar, pada tab Format , dalam Kumpulan saiz , masukkan ukuran yang anda inginkan ke dalam kotak ketinggian dan lebar .

   Kumpulan Saiz pada tab Format di bawah Alat Gambar

   Nota: Jika anda tidak melihat tab Alat gambar dan Format , pastikan anda memilih gambar. Anda mungkin perlu dwiklik gambar untuk membuka Format tab.

  • Untuk mensaiz semula bentuk, kotak teks atau WordArt, di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan saiz , masukkan ukuran yang anda inginkan ke dalam kotak ketinggian dan lebar .

   Kumpulan Saiz pada tab Format di bawah Alat Melukis

   Nota: Jika anda tidak melihat Alat melukis dan tab Format , pastikan anda memilih gambar, bentuk, kotak teks atau WordArt. Anda mungkin perlu dwiklik gambar untuk membuka Format tab.

 3. Dalam Kumpulan saiz , klik pada saiz dan posisi dialog kotak pelancar Imej ikon .

 4. Pada tab saiz , di bawah saiz dan putar, kosongkan kotak semak kunci nisbah aspek .

Mensaiz semula kepada perkadaran yang tepat

 1. Klik gambar, bentuk, kotak teksatau WordArt yang anda ingin saizkan semula.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mensaiz semula gambar, di bawah Alat gambar, pada tab Format , dalam Kumpulan saiz , klik pada saiz dan posisi dialog kotak pelancar Imej ikon .

   Kumpulan Saiz pada tab Format di bawah Alat Gambar

   Nota: Jika anda tidak melihat tab Alat gambar dan Format , pastikan anda memilih gambar. Anda mungkin perlu dwiklik gambar untuk membuka Format tab.

  • Untuk mensaiz semula bentuk, kotak teks atau WordArt, di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan saiz , klik pada saiz dan posisi dialog kotak pelancar Imej ikon .

   Kumpulan Saiz pada tab Format di bawah Alat Melukis

   Nota: Jika anda tidak melihat Alat melukis dan tab Format , pastikan anda memilih gambar, bentuk, kotak teks atau WordArt.

 3. Pada tab saiz , di bawah skala, masukkan peratusan semasa ketinggian dan lebar yang anda inginkan untuk mensaiz semula, dalam kotak ketinggian dan lebar .

 4. Kosongkan kotak semak Kunci nisbah aspek.

Petua: Untuk menggunakan ketinggian dan lebar yang sama pada objek yang berlainan, pilih semua objek yang anda ingin mempunyai dimensi yang sama, dan kemudian dalam Kumpulan saiz , masukkan dimensi yang anda inginkan dalam kotak lebar dan ketinggian . Untuk memilih berbilang objek, klik objek pertama, kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik objek lain.

Mengembalikan gambar kepada saiz asal

Amaran: Anda tidak boleh mengembalikan gambar kepada saiz asal jika anda telah dipangkas dan menyimpannya, atau jika anda memilih opsyen berikut daripada kotak dialog Seting pemampatan (untuk membuka kotak dialog Seting pemampatan , di bawah Alat gambar pada tab Format , dalam Kumpulan Laraskan , klik Mampatkan gambar, dan kemudian klik opsyen): kotak semak padam kawasan gambar yang dipangkas dan sama ada mencetak (220 ppi): cemerlang kualiti pada kebanyakan pencetak dan skrin atau skrin (150 ppi): baik untuk halaman Web dan projektor.

 1. Pilih gambar yang anda ingin kembali ke saiz asalnya.

 2. Di bawah Alat gambar, pada tab Format , dalam Kumpulan saiz , klik pada saiz dan posisi dialog kotak pelancar Imej ikon .

  Kumpulan Saiz pada tab Format di bawah Alat Gambar

  Nota: Jika anda tidak melihat tab Alat gambar dan Format , pastikan anda memilih gambar. Anda mungkin perlu dwiklik gambar untuk membuka Format tab.

 3. Dalam kotak dialog Format gambar , klik tab saiz , di bawah saiz asal, kosongkan kotak semak kunci nisbah aspek , dan kemudian klik set semula.

Menyimpan versi asal gambar diedit

Apabila anda mengubah suai imej dengan Format saling Tukar grafik (.gif), bersama fotografi pakar Kumpulan Format saling tukar fail (.jpg) atau format fail grafik rangkaian mudah alih (PNG), anda boleh menyimpan versi asal gambar diedit.

 1. Klik kanan gambar yang telah diedit, dan kemudian klik Simpan sebagai gambar pada menu pintas.

 2. Dalam kotak dialog Simpan sebagai gambar , klik anak panah di sebelah Simpan, dan kemudian klik Simpan gambar asal.

Lihat Juga

Memangkas gambar

Sisipkan WordArt

Mengurangkan saiz fail gambar

Mengalihkan atau mensaiz semula Jadual dalam PowerPoint

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mensaiz semula gambar, bentuk, kotak teks atau WordArt

Mengembalikan gambar kepada saiz asal

Menyimpan versi asal gambar diedit

Mensaiz semula gambar, bentuk, kotak teks atau WordArt

Mensaiz semula bermula atau mengecut dimensi yang objek.

Contoh sebelum dan selepas pensaizan semula

Mensaiz semula secara manual

 1. Klik gambar, bentuk, kotak teksatau WordArt yang anda ingin saizkan semula.

  Nota: Jika anda mempunyai masalah memilih objek kerana ia berada di sebalik objek atau objek lain, klik objek paling atas, dan kemudian tekan TAB sehingga objek anda dipilih.

 2. Untuk meningkatkan atau mengurangkan saiz dalam satu atau lebih banyak arah, seret suatu pemegang pensaizan menjauhi atau mendekati pusat sementara melakukan satu daripada yang berikut:

  • Untuk mengekalkan pusat yang objek di tempat yang sama, tekan dan tahan CTRL sementara anda menyeret pemegang Pensaizan.

  • Untuk mengekalkan perkadaran objek, tekan dan tahan SHIFT sambil anda menyeret pemegang Pensaizan.

  • Untuk mengekalkan perkadaran objek serta memastikan pusatnya di tempat yang sama, tekan dan tahan CTRL dan SHIFT sementara anda menyeret pemegang Pensaizan.

Mensaiz semula kepada ketinggian dan lebar yang tepat

 1. Klik gambar, bentuk, kotak teksatau WordArt yang anda ingin saizkan semula.

  Nota: Jika anda mempunyai masalah memilih objek kerana ia berada di sebalik objek atau objek lain, klik objek paling atas, dan kemudian tekan TAB sehingga objek anda dipilih.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mensaiz semula gambar, di bawah Alat gambar, pada tab Format , dalam Kumpulan saiz , masukkan ukuran yang anda inginkan ke dalam kotak ketinggian dan lebar .

   Tab Alat Gambar

   Nota: Jika anda tidak melihat Alat gambar dan tab Format , pastikan anda memilih gambar, bentuk, kotak teks atau WordArt.

  • Untuk mensaiz semula bentuk, kotak teks atau WordArt; di bawah Alat melukis, pada Format tab, dalam Kumpulan saiz , masukkan ukuran yang anda inginkan ke dalam kotak ketinggian dan lebar .

   Imej tab Format Alat Melukis

   Nota: Jika anda tidak melihat Alat melukis dan tab Format , pastikan anda memilih gambar, bentuk, kotak teks atau WordArt.

 3. Dalam Kumpulan saiz , klik Pelancar kotak Dialog Imej ikon .

 4. Pada tab saiz , di bawah skala, kosongkan kotak semak kunci nisbah aspek .

Mensaiz semula kepada perkadaran yang tepat

 1. Klik gambar, bentuk, kotak teksatau WordArt yang anda ingin saizkan semula.

  Nota: Jika anda mempunyai masalah memilih objek kerana ia berada di sebalik objek atau objek lain, klik objek paling atas, dan kemudian tekan TAB sehingga objek anda dipilih.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mensaiz semula gambar, di bawah Alat gambar, pada tab Format , dalam Kumpulan saiz , klik Pelancar kotak Dialog Imej ikon .

   Tab Alat Gambar

   Nota: Jika anda tidak melihat Alat gambar dan tab Format , pastikan anda memilih gambar, bentuk, kotak teks atau WordArt.

  • Untuk mensaiz semula bentuk, kotak teks atau WordArt, di bawah Alat melukis, pada tab Format , dalam Kumpulan saiz , klik Pelancar kotak Dialog Imej ikon .

   Imej tab Format Alat Melukis

   Nota: Jika anda tidak melihat Alat melukis dan tab Format , pastikan anda memilih gambar, bentuk, kotak teks atau WordArt.

 3. Pada tab saiz , di bawah skala, masukkan peratusan semasa ketinggian dan lebar yang anda inginkan untuk mensaiz semula, dalam kotak ketinggian dan lebar .

 4. Kosongkan kotak semak Kunci nisbah aspek.

Untuk menggunakan ketinggian dan lebar yang sama pada objek yang berlainan, pilih semua objek yang anda ingin mempunyai dimensi yang sama, dan kemudian dalam Kumpulan saiz , masukkan dimensi yang anda inginkan dalam kotak lebar dan ketinggian . Untuk memilih berbilang objek, klik objek pertama, kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik objek lain.

Mengembalikan gambar kepada saiz asal

Nota: Anda tidak boleh mengembalikan gambar kepada saiz asal jika anda telah dipangkas dan menyimpannya, atau jika anda memilih opsyen berikut daripada kotak dialog Seting pemampatan (untuk membuka kotak dialog Seting pemampatan , di bawah Alat gambar pada tab Format , dalam Kumpulan Laraskan , klik Mampatkan gambar, dan kemudian klik opsyen): kotak semak padam kawasan gambar yang dipangkas dan sama ada mencetak (220 ppi): cemerlang kualiti pada kebanyakan pencetak dan skrin atau skrin (150 ppi): baik untuk halaman Web dan projektor.

 1. Pilih gambar yang anda ingin kembali ke saiz asalnya.

  Nota: Jika anda mempunyai masalah memilih objek kerana ia berada di sebalik objek atau objek lain, klik objek paling atas, dan kemudian tekan TAB sehingga objek anda dipilih.

 2. Di bawah Alat Gambar, pada tab Format, dalam kumpulan Saiz, klik Pelancar Kotak Dialog Imej ikon .

  Tab Alat Gambar

  Nota: Jika anda tidak melihat tab Alat gambar dan Format , pastikan anda memilih gambar.

 3. Klik tab saiz , kosongkan kotak semak kunci nisbah aspek , dan kemudian klik set semula.

Menyimpan versi asal gambar diedit

Apabila anda mengubah suai imej dengan Format saling Tukar grafik (.gif), bersama fotografi pakar Kumpulan Format saling tukar fail (.jpg) atau format fail grafik rangkaian mudah alih (PNG), anda boleh menyimpan versi asal gambar diedit.

 1. Klik kanan gambar yang telah diedit, dan kemudian klik Simpan sebagai gambar pada menu pintas.

 2. Dalam kotak dialog Simpan sebagai gambar , klik anak panah di sebelah Simpan, dan kemudian klik Simpan gambar asal.

Lihat Juga

Memangkas gambar

Sisipkan WordArt

Menambah, mengubah atau memadam WordArt

Mengurangkan saiz fail gambar

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×